Seznam matematičnih vsebin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

Seznam matematičnih vsebin poskuša podati vse članke, ki se v Wikipediji nanašajo na matematiko in prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb. Naslovi člankov so izpisani z malo začetnico tam, kjer je potrebno, drugače pa z veliko. Sicer programje Wikipedije vse članke samodejno zapiše z veliko začetnico. Na tem seznamu so mnoge sopomenke, a je to namenoma, da jih bralci najdejo, zato jih, prosimo, ne odstranjujte.

0-9[uredi | uredi kodo]

-40 - -1 - 0 - 0,999... - 1 - 1 + 1 + 1 + 1 + ··· - 1 + 2 + 3 + 4 + ··· - 1 + 2 + 4 + 8 + ··· - 1 − 1/2 + 1/3 − 1/4 + ··· - 1 − 1 + 1 − 1 + ··· - 1 − 1 + 2 − 6 + 24 − 120 + ··· - 1 − 2 + 3 − 4 + ··· - 1 − 2 + 4 − 8 + ··· - 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ··· - 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5 + ··· - 1/2 − 1/4 + 1/8 − 1/16 + ··· - 1/2 − 2/3 + 3/4 − 4/5 + ··· - 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + ··· - 1/4 − 1/16 + 1/64 − 1/256 + ··· - 2 - 3 - 3-sfera - 4 - 4-ortopleks - 4-simpleks - 5 - 5-celica - 5-simpleks - 6 - 6-simpleks - 7 - 7-simpleks - 8 - 8-kocka - 8-simpleks - 9 - 9-simpleks - 10 - 10-simpleks - 11 - 11-celica - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16-celica - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 24-celica - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 57-celica - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 120-celica - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 222 - 230 - 240 - 250 - 255 - 256 - 257-kotnik - 260 - 270 - 273 - 280 - 290 - 300 - 360 - 369 - 400 - 496 - 500 - 600 - 600-celica - 666 - 700 - 720 - 800 - 880 - 900 - 1000 - 1001 - 1100 - 1200 - 1300 - 1313 - 1331 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1729 - 1800 - 1900 - 2000 - 2520 - 3000 - 4000 - 5000 - 5555 - 6000 - 6666 - 7000 - 8000 - 9000 - 10.000 - 65537-kotnik- 100.000 - 142.857 - 1.000.000 - 275.305.224 - 2.147.483.647 - 4.294.967.297 - 9.814.072.356 -

A[uredi | uredi kodo]

Aaboe, Asger - Abel, Niels Henrik - Abel-Planova formula - Abelov integral - Abelov izrek - Abelov izrek vsote integralov algebrskih funkcij - Abelova enačba - Abelova funkcija - Abelova grupa - Abelova integralska enačba - Abelova kategorija - Abelova nagrada - Abelova raznoterost - Abelova sumacijska formula - Abelova transformacija - Abelova varieteta - Abelova vsota - abelovska razširitev - abelovski in tauberski izreki - Abel-Ruffinijev izrek - Abbt, Thomas - abscisa - abscisna os - absolutna konvergenca - absolutna monotonost - absolutna vrednost - absolutni diferencialni račun - abstraktna algebra - abstraktna analitična teorija števil - abstraktni nesmisel - abstraktni politop - Abul Vefa - abundantno število - Ackermann, Wilhelm - Ackermannova funkcija - Adams, Clarence Raymond - Adams, John Couch - Adelard - Adelbold II. - adicija - aditivna funkcija - aditivna konstanta - aditivni funktor - aditivni inverz - adjungirana matrika - Adrain, Robert - afina geometrija - afina preslikava - afina ravnina - afina transformacija - afina varieteta - afini prostor - Agnesi, Maria Gaetana - Agnesin koder - Ahiezer, Naum Iljič - Ahilovo število - Ahlfors, Lars Valerian - Ahmes - Airy, George Biddell - Aizenman, Michael - akrofonično število - aksiom - aksiom določitve - aksiom izbire - aksion ločljivosti - aksiom regularnosti - aksiomatična teorija množic - aksiomatični sistem - aksiomatika - aksiomatizacija - aksiomi grupe - aksiomi Kolmogorova - aksiomi zaprtja Kuratowskega - al-Baghdadi - Albanese, Giacomo - Albatani - Aleksandrov, Aleksander Danilovič - Aleksandrov, Pavel Sergejevič - d'Alembert, Jean le Rond - d'Alembertov kriterij - Alexander, James Waddell II. - Alexandrov polinom - Alexanderson, Gerald Lee - algebra - algebra nad obsegom - algebra števil - algebra z deljenjem - algebrska enačba - algebrska forma - algebrska funkcija - algebrska geometrija - algebrska grupa - algebrska kombinatorika - algebrska krivulja - algebrska množica - algebrska mnogoterost - algebrska neodvisnost - algebrska operacija - algebrska ploskev - algebrska razširitev - algebrska Riccatijeva enačba - algebrska struktura - algebrska teorija števil - algebrska teorija grafov - algebrska topologija - algebrska varieteta - algebrski izraz - algebrski obseg - algebrski prostor - algebrsko celo število - algebrsko število - algoritem - algoritem Tarskega in Kuratowskega - al-Hvarizmi - alikvotno zaporedje - Aljančić, Slobodan - al-Karadži - al-Kindi - Al Madšriti - Almagest - Alon, Noga - Alspach, Brian Roger - alternacija - alternirajoča funkcija zeta - alternirajoča grupa - alternirajoča harmonična vrsta - alternirajoča vrsta - American Journal of Mathematics - American Mathematical Monthly - Ameriška matematična zveza - Ameriško matematično društvo - Ammen, Jacob - Ampère, André-Marie - analitična funkcija - analitična geometrija - analitična preslikava - analitična rešitev - analitična struktura - analitična teorija števil - analitično nadaljevanje - analiza - analiza na mnogoterostih - analogon - Anđelić, Tatomir P. - Anderson, Alexander - alternirajoča grupa - Antemij - Anthonisz, Adriaen Antifon - antikomutativnost - antinomija - antiprizemski graf - antiprizma - Anosov, Dimitrij Viktorovič - Apastamba - apeiroeder - apeirogon - apeirogonska antiprizma - apeirogonska prizma - Apéry, Roger - Apéryjev izrek - Apéryjeva konstanta - aplikata - aplikatna os - Apolonij - Apolonijev izrek - Apolonijev krog - Apolonijev problem - Apolonijeva mreža - Apolonijevo tesnilo - Apostol, Tom Mike - apotema - aproksimacija - arabske številke - arbelos - Arbogast, Louis François Antoine - Archibald, Raymond Clare - Arf, Cahit - Argand, Jean-Robert - Argandov diagram - Argandova ravnina - argument (kompleksna analiza) - argument funkcije - Arhimed - arhimedična lastnost - Arhimedov aksiom - Arhimedov dvojček - Arhimedov kvadruplet - Arhimedov palimpsest - Arhimedov problem goveda - Arhimedova grupa - Arhimedova spirala - arhimedska krožnica - arhimedska spirala - arhimedski dual - arhimedski graf - arhimedsko telo - Arhit - Arhitova krivulja - Arhiv zgodovine matematike MacTutor - Arima, Jorijuki - Aristarh - Aristej - Aristip - Aristotel - aritmetična funkcija - aritmetična množica - aritmetična operacija - aritmetična sredina - aritmetična vrsta - aritmetični izraz - aritmetično zaporedje - aritmetično-geometrična sredina - aritmetika - aritmetika drugega reda - aritmetika prvega reda - argument - arkus kosekans - arkus kosinus - arkus kotangens - arkus sekans - arkus sinus - arkus tangens - armenske številke - Arnol'd, Vladimir Igorjevič - Arrowsov paradoks - Artin, Emil - Artin, Michael - Aryabhata I. - Arzelà, Cesare - d'Ascoli, Cecco - Ascoli, Giulio - asimptota - asimptotična funkcija - asimptotična točka - asimptotičnost - asimptotski zapis - Askey, Richard - asociaeder - asociativnost - asociativna algebra - astroida - astronomija - Ašihmin, Valerij Nikolajevič - Atal z Rodosa - Atbasheva števka - Atiyah, Michael Francis - Atiyah-Singerjev indeksni izrek - atraktor - atriftaloida - Atwood, George - Avtolik - avtomatično dokazovanje izrekov - avtomorfizem - avtomorfizem grafa - avtomorfizem grupe - avtomorfna funkcija - avtomorfno število - azteški romb -

B[uredi | uredi kodo]

babilonska matematika - babilonska metoda - babilonske številke - Babbage, Charles - Bäcklund, Albert Victor - Baer, Reinhold - Baerjev kolobar - Baerjeva grupa - al-Bagdadi - Bailey, David Harold - Bailey-Borwein-Plouffejeva formula - Baire, René-Louis - Baireova mera - Baker, Alan - Baker, Henry Frederick - Baker-Campbell-Hausdorffova formula - Baldi, Bernardino - Balmer, Johann Jakob - Banach, Stefan - Banach-Tarskijev paradoks - Banachov izrek o negibni točki - Banachova algebra - Banachiewicz, Tadeusz - Banchoff, Thomas - Bankoff, Leon - Bankoffov kvadruplet - Bankoffova krožnica - Barbeau, Edward Joseph - Barenblatt, Grigory Isaakovich - baricentrične koordinate - Barlow, Peter - Barnes, Ernest William - Barnesov integral - Barricelli, Nils Aall - Barrow, Isaac - Barrow, John David - Bartholin, Thomas - barvanje grafa - baselski problem - Bategelj, Vladimir - Baudhajana - Bauer, Andrej - baza (linearna algebra) - bazni vektor - Beal, Andrew - Bealova domneva - Beattyjev izrek - Beeckman, Isaac - Bejlinson, Aleksander Aleksandrovič - Bell, Eric Temple - Bellova vrsta - Bellovo število - Bellman, Richard Ernest - Beltrami, Eugenio - Bernoulli, Daniel - Bernoulli I., Jakob - Bernoullijev poskus - Bernoulli II., Jakob - Bernoulli I., Johann - Bernoulli II., Johann - Bernoulli III., Johann - Bernoulli I., Nicholas - Bernoulli II., Nicholas - Bernoullijeva lemniskata - Bernoullijevo število - Bernstein-von Misesov izrek - Bernsteinov polinom - Bertrand, Joseph Louis François - Bertrandova domneva - besedni problem za grupe - Bessel, Friedrich Wilhelm - Besslova funkcija - Besslova transformacija - Bézierov trikotnik - Bézierov zlepek - Bézierova krivulja - Bézierova površina - Bezikovič, Abraham Samojlovič - Bézout, Étienne - Bézoutov izrek - Bézoutov kolobar - Bézoutova enakost - Bézoutova matrika - Bhaskara - Bhaskara I. - Bhaskara II. - Biancani, Giuseppe - Bianchi, Luigi - bicentrični enakokraki trapez - bicentrični mnogokotnik - bicentrični trikotnik - bicentrični štirikotnik - Bieberbachova domneva - bigraf - bifurkacija - Biggs, Norman Linstead - biharmonična enačba - bijekcija - bijektivnost - bijektivna preslikava - bikompleksno število - bikvadrat - bikvadratno število - bikvaternion - bilinearna forma - binarna matrika - binarna operacija - binarni logaritem - binarni operator - Binet, Jacques Philippe Marie - Binet-Cauchyjeva enakost - binom - binomska formula - binomska porazdelitev - binomski koeficient - binomski izrek - binomski simbol - binormala - Bion Abderski - Biot, Jean-Baptiste - bipartitni graf - bipiramida - biprisekanost - biracionalna geometrija - Birch, Bryan John - Birch-Swinnerton-Dyerjeva domneva - al-Biruni - bisektrisa - bistvena singularnost - bitna negacija - bivektor - Blanuša, Danilo - Blanušev graf - bločna matrika - Boben, Marko - bogato število - Bogoljubov, Nikolaj Nikolajevič - Bolyai, Farkas Wolfgang - Bolyai, János - Bolza, Oskar - Bolzova ploskev - Bolzano, Bernard - Bolzano-Cauchyjev izrek - Bolzano-Weierstrassov izrek - Bolzanov izrek - Bombelli, Rafael - Bombieri, Enrico - Bombieri-Friedlander-Iwaniecov izrek - Boole, George - Booleova algebra - Booth, James - Boothova lemniskata - Bonati, Guido - Bondy, John Adrian - Bondy-Chvátalov izrek - Bonferroni, Carlo Emilio - Borcherds, Richard Ewen - Borel, Émile - Borelova lema - Borelova mera - Borelova množica Borelova vsota - Borel-Cantellijeva lema - Borel-Carathéodoryjev izrek - Borelli, Giovanni Alfonso - Borsuk, Karol - Borwein, Peter - Bose, Radž Čandra - Bošković, Ruđer Josip - Bott, Raoul - Bouquet, Jean Claude - Bourbaki - Bourbaki, Nicolas - Bourgain, Jean - Boussinesq, Joseph Valentin - Bowditch, Nathaniel - Bouwkamp, Christoffel Jacob - Boyer, Carl Benjamin - Bradwardine, Thomas - brahistohrona - Brahmagupta - Brahmagupta-Fibonaccijeva enakost - Brahmaguptov izrek - Brahmaguptov polinom - Brahmaguptova enačba - Brahmaguptova enakost - Brahmaguptova matrika - Brašman, Nikolaj Dimitrijevič - Brauer, Richard - Brauer-Fowlerjev izrek - Brauer-Nesbittov izrek - Brauer-Sieglov izrek - Brauer-Suzukijev izrek - Brauerjev izrek o induciranih karakterjih - Brauerjeva algebra - Brauerjeva grupa - Brauerjevi glavni izreki - Brauerjevo drevo - Brešar, Matej - Brianchon, Charles Julien - Brianchonov izrek - Briggs, Henry - Briggsov logaritem - Brill, Alexander von - Brink, Raymond Woodard - Briot, Charles Auguste - Briš, Nikolaj Ivanovič - Brizon - brodnikov problem - Brouwer, Luitzen Egbertus Jan - Brouwerjev izrek o negibni točki - Brouwerjeva funkcija beta - Berndt, Bruce Carl - Brun, Viggo - Brunova konstanta - Bruno, Giordano - Buckingham, Richard Arthur - Bulletin of the American Mathematical Society - Bunjakovski, Viktor Jakovljevič - Burali-Forti, Cesare -

C[uredi | uredi kodo]

C*-algebra - Cahen, Eugène - Cahenova konstanta - Cameron-Erdőseva domneva - Campanus, Johannes - Candelas, Philip - Cantor - Cantor, Georg Ferdinand - Cantorjev diagonalni dokaz - Cantorjev izrek - Cantorjev paradoks - Cantorjev prah - Cantorjev prostor - Cantorjeva funkcija - Cantorjeva hiperkocka - Cantorjeva kocka - Cantorjeva množica - Cantorjeva porazdelitev - Cantorjevo praštevilo - Cantorjevo število - Carathéodory, Constantin - Carleson, Lennart Axel Edvard - Carlesonova mera - Carmichael, Robert Daniel - Carmichaelov izrek - Carmichaelova domneva o Eulerjevi funkciji fi - Carmichaelova funkcija - Carmichaelovo število - Carmo, Manfredo do - Cartan, Élie Joseph - Cartan, Henri Paul - Cartwright, Mary Lucy - Cassels, John William Scott - Cassini, Giovanni Domenico - Cassinijev oval - Cassinijeva jajčnica - Catalan, Eugène Charles - Catalanova domneva - Catalanova funkcija beta - Catalanova konstanta - Catalanovo število - Catalanovo telo - Cataldi, Pietro Antonio - Cauchy, Augustin Louis - Cauchy-Binetova formula - Cauchy-Eulerjeva enačba - Cauchy-Lorentzova porazdelitev - Cauchy-Riemannovi diferencialni enačbi - Cauchy-Schwarzeva neenakost - Cauchyjev indeks - Cauchyjev integralski izrek - Cauchyjev izrek - Cauchyjev kondenzacijski kriterij - Cauchyjev kriterij - Cauchyjev pogoj - Cauchyjev problem - Cauchyjev produkt - Cauchyjeva funkcionalna enačba - Cauchyjeva glavna vrednost - Cauchyjeva integralska formula - Cauchyjeva matrika - Cauchyjeva porazdelitev - Cauchyjevo zaporedje - Cavalieri, Bonaventura Francesco - Cavalierijev izrek - Cavalierijeva kvadraturna formula - Cavalierijevo načelo - Cayley, Arthur - Cayley-Dicksonova konstrukcija - Cayley-Hamiltonov izrek - Cayley-Mengerjeva determinanta - Cayleyjev graf - Cayleyjev izrek - Cayleyjev sekstet - Cayleyjeva algebra - Cayleyjeva formula - Cayleyjeva sekstika - Cayleyjeva tabela - Cayleyjevo število - cel kolobar - cela funkcija - cela racionalna funkcija - celi del - celica - celo število - celoštevilčna matrika - celoštevilska particija - celoštevilska razcepitev - celoštevilski graf - celoštevilsko zaporedje - center - centralni binomski koeficient - centroid - Cesàro, Ernesto - Cesàrov izrek - Cesàrova enačba - Cesàrova sredina - Cesàrova vsota - Giovanni Ceva - Cevov izrek - Cevov krog - Cevov trikotnik - Cevova daljica - Cevova trisektrisa - Chaitinova konstanta - Champernownova konstanta - Charlierovi polinomi - Chasles, Michel - Chvátal, Václav - Chvátalov graf - cifra - cikel - cikel (graf) - ciklična grupa - ciklična permutacija - ciklična simetrija v treh razsežnostih - ciklični graf - cikloida - ciklometrična funkcija - ciklometrično število - ciklotomsko celo število - cilinder - cilindrični koordinatni sistem - ciljna funkcija - cirkulantni graf - cisoida - Clausius, Rudolf Julius Emmanuel - Clifford, Alfred Hoblitzelle - Cliffordova teorija - Clifford, William Kingdon - Clifford-Kleinova forma - Cliffordov izrek o posebnih deliteljih - Cliffordov torus - Cliffordova algebra - Cliffordova vzporednost - Cockle, James - Collatz, Lothar - Collatzeva domneva - Colson, John - Conway, John Bligh - Conway, John Horton - Conwayjev zapis verižnih puščic - Conwayjeva grupa - Conwayjeva notacija poliedrov - Conwayjeva verižna puščica - Conwayjevo zaporedje - Copeland-Erdőseva konstanta - Costa, Celso - Costova ploskev - Cotes, Roger - Cotesova spirala - Cours d'Analyse - Coxeter, Harold Scott MacDonald - Coxeter-Dinkinov diagram - Coxeterjev element - Coxetrov graf - Coxeterjeva grupa - Coxeterjeva notacija - Coxeterjevo število - Cramer, Gabriel - Cramerjev izrek - Cramerjev paradoks - Cramerjevo pravilo - Cramér, Harald - Cramér–von Misesov kriterij - Cramér–von Misesov test - Cramérjeva domneva - Crelle, August Leopold - Crelleova revija - Cullen, James - Cullenovo praštevilo - Cullenovo število - Cvetković, Dragoš -

Č[uredi | uredi kodo]

Čanić, Sunčica - Čang Heng - čas Ljapunova - časovni integral - časovni odvod - če - potem - če in le če - če in samo če - Čebišov, Pafnuti Lvovič - Čebišov-Markov-Stieltjesove neenakosti - Čech, Eduard - Čen Džing Ran - Čenovo praštevilo - Čern, Šing-Šen - Černe, Miran - četrta potenca - četrtina - četverec - četverica - četversko število - četverokotnik - Či-Hong Sun - Čin Čiu Šaj - Čin Džjušao - činitelj - čista matematika - Či-Vei Sun - člen - Čovla, Sarvadaman - Čovla-Mordellov izrek - črta - Ču Čung Či - Ču Čungdži - Ču Šidžije - čudno število - Čudov, Lev Aleksejevič -

D[uredi | uredi kodo]

Dajczer, Marcos - daljica - Dantzig, David van - Darboux, Jean Gaston Darboux - Darbouxjev integral - Darbouxjev vektor - Davenport, Harold - de Bruijn-Newmanova konstanta - De Morgan, Augustus - De Morganova medalja - De Morganovi zakoni - de Spinadel, Vera Winitzky - decimalni del - decimalni številski sistem - decimalno število - Dedekind, Julius Wilhelm Richard - Dedekindov presek - Dedekindov rez - Dejnostrat - Dejter, Italo José - Dejterov graf - De Donder, Théophile Ernest - deficientno število - definibilno število - definicija - definicijsko območje - definitnost - Degen, Carl Ferdinand - Dehn, Max Wilhelm - Dehn-Nielsenov izrek - Dehn-Sommervilleove enačbe - Dehnov algoritem - Dehnov zasuk - Dehnova invarianta - Dehnova kirurgija - Dehnova lema - Dehnova ravnina - Dejnostrat - dekaeder - Deligne, Pierre - delitelj - delitelj niča - delitelj ničle- delitev daljice - deljenje - deljenje z nič - deljenje z ostankom - deljivost - deljivost (teorija kolobarjev) - deljivost brez kvadrata - delna množica - delna vsota - delno izračunljiva množica - delno urejena množica - delovanje grupe - delski problem - deltaeder - deltoid - deltoida - deltoidni heksekontaeder - deltoidni ikozitetraeder - Demisiani, Giovanni - Descartes, René - Descartesov list - Descartesov oval - Descartesova jajčnica - deset - deseterokotnik - deseterokotniško število - desetica - desetina - desettisočkotnik - desetiški logaritem - desetiški logaritem števila 2 - desetiški številski sestav - desetiški številski sistem - desetiški ulomek - desetiško število - desetkotnik - desetkotniško število - desetstrana bipiramida - desetstrana prizma - desni odvod - determinanta - devet - devetdesetkotnik - deveterokotnik - deveterokotniško število - devetina - Devetinpetdeset ikozaedrov - devetiški številski sistem - devetkotnik - devetkotniško število - devetnajstkotnik - devetstrana prizma - Devidé, Vladimir - Devlin, Keith - diadični monoid - diagonala - diagonalna matrika - diagram stelacije - diameter - diara - diedrska grupa - diedrska grupa reda 6 - diedrska grupa reda 8 - diedrska simetrija - diedrska simetrija v treh razsežnostih - diedrski kot - difeomorfizem - difeomorfizem Anosova - diferenca - diferenciabilna mnogoterost - diferencial - diferencialna algebra - diferencialna enačba - diferencialna forma - diferencialna Galoisova teorija - diferencialna geometrija - diferencialna geometrija krivulj - diferencialna struktura - diferencialna topologija - diferencialni operator - diferencialni račun - difuzijska enačba - digraf - dimenzija - dinamični biljardi - dinamični pravokotnik - dinamični sestav - dinamični sistem - Dinkin, Jevgenij Borisovič - Dinkinov diagram - Diofant - diofantska analiza - diofantska enačba - diofantska množica - Diokles - Dioklesova cisoida - Dionisidor - dipiramida - Dirac, Gabriel Andrew - Diracov izrek - Dirac, Paul Adrien Maurice - Diracova funkcija delta - direktni produkt - direktrisa - Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune - Dirichletov integral - Dirichletov izrek - Dirichletov izrek o aritmetičnih zaporedjih - Dirichletov izrek o enotah - Dirichletov karakter - Dirichletova L-funkcija - Dirichletova funkcija beta - Dirichletova funkcija eta - Dirichletova funkcija lambda - Dirichletova konvolucija - Dirichletova vrsta - Dirichletovo jedro - disdiakisni triakontaeder - disfenoid - disjunktni množici - diskretna Fourierjeva transformacija - diskretna grupa - diskretna matematika - diskretna slučajna spremenljivka - diskretni logaritem - diskretni prostor - diskriminanta - diskriminantna analiza - distributivnost - divergenca - divergentna vrsta - DMFA - dodekaeder - dodekaedrski graf - dokaz - dokaz Bertrandove domneve - dokaz s protislovjem - dokaz s sklepanjem - dokaz z indukcijo - dokaz z neskončnim spustom - dolga premica (topologija) - določljivo število - dolžina - dolžina loka - dolžina loka krivulje - domena (teorija kolobarjev) - domneva - domneva kontinuuma - domneva praštevilskih dvojčkov - Domninos - Donaldson, Simon Kirwan - Doppler, Christian Andreas - dotikališče - dotikalnica - Douglas, Jesse - drevo (teorija grafov) - drevo (teorija števil) - drsna ravnina- drsna simetrija - drsno zrcaljenje - druga ekscentričnost - druga izsrednost - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije - družabno število - družina krivulj - družina politopov - du Sautoy, Marcus - dualni polieder - dualni prostor - dualno število - dualnost - Duhamel, Jean Marie Constant - duocilinder - duoprizma - Dupin, Charles - Dupinova ciklida - Dupinova indikatrika - dva - dvajsetkotnik - dvanajsti koren števila 2 - dvanajstkotnik - dvanajststrana prizma - dvočlena relacija - dvočlena operacija - dvočleni operator - dvočlenik - dvodelni graf - dvojiška Golayjeva koda - dvojiška matrika - dvojiška oktaedrska simetrija - dvojiški logaritem - dvojiški številski sestav - dvojiški številski sistem - dvojiško zaporedje - dvojna fakulteta - dvojna prizma - dvojni stožec - dvojni ulomek - dvojni valj - dvojno prisekavanje - dvokotnik - dvorazmerje - dvorazsežni prostor - Džu Šidžje -

E[uredi | uredi kodo]

e - Earnshaw, Samuel - Eddington, Arthur Stanley - edinstveno praštevilo - Edison, Thomas Alva - Edwards, Harold Mortimer - egipčanski trikotnik - egipčanski ulomek - Ehrenfest, Paul - Einstein, Albert - Einsteinova uganka - Eisenbud, David - Eisenhart, Luther Pfahler - Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max - ekscentričnost - eksplicitna funkcija - eksponent - eksponentna funkcija - eksponentni integral - ekstrem - ekstrem funkcije - ekstremalna kombinatorika - ekvipolentnost - ekvivalenčna relacija - ekvivalenčni razred - element - element (matematika) - elementarna algebra - elementarna funkcija - elementarna specialna funkcija - elementarni dokaz - elipsa - elipsoid - eliptična funkcija - eliptična geometrija - eliptična hiperboloida - eliptična krivulja - eliptična parcialna diferencialna enačba - eliptični integral - eliptični logaritem - Elkies, Noam David - Embree-Trefethenova konstanta - ena - enačaj - enačba - enačba Čebišova - enačba četrte stopnje - enačba Ljapunova - enačba Markova - enačba pete stopnje - enačba tipa KPP - enajstkotnik - enajststrana prizma - enakokotna spirala - enakokotni mnogokotnik - enakokraki trapez - enakokraki trikotnik - enakomerna konvergenca - enakomerna zveznost - enakostranični trikotnik - enakostranični mnogokotnik - enakostranični petkotnik - enakost - enakoštevčno število - Encyclopedia of Mathematics - Encyclopedia of Triangle Centers - endomorfizem - eneaeder - Engel, Friedrich - Engelov razvoj - Engelova vrsta - Engquist, Björn - enica - eniški številski sistem - Enneper, Alfred - Enneperjeva ploskev - enočlena operacija - enočlenik - enokotnik - enolična funkcija - enolična razcepitev - enorazsežne simetrijske grupe - enorazsežni prostor - enostavna grupa - enostavna Liejeva grupa - enostavni verižni ulomek - enota - enota (teorija kolobarjev) - enotina stopnica - enotni vektor - enotno popolno število - enotska funkcija - enotska grupa - enotska hiperbola - enotska kocka - enotska krogla - enotska matrika - enotski interval - enotski krog - enotski ulomek - enotski vektor - enotski vektor smeri vektorja - Enriques, Federigo - Enriques-Kodairova razvrstitev ploskev - enumerativna kombinatorika - enumerativna teorija grafov - epicikloida - epispirala - epitrohoida - Eratosten - Eratostenovo rešeto - Eratostenovo sito - Erdős, Paul - Erdős-Borweinova konstanta - Erdős-Faber-Lovászova domneva - Erdős-Grahamova domneva - Erdős-Gyárfásova domneva - Erdős-Heilbronnova domneva - Erdős-Kacev izrek - Erdős-Mengerjeva domneva - Erdős-Mordellova domneva - Erdős-Rubin-Taylorjeva domneva - Erdős-Stewartova domneva - Erdős-Strausova domneva - Erdős-Turanova domneva - Erdős-Wintnerjev izrek - Erdős-Woodsova domneva - Erdőseva domneva o deljivosti brez kvadrata - Erdősevo število - ergodičnost - ergodična teorija - Erlang, Agner Krarup - Erlangenski program - Esclangon, Ernest Benjamin - Esson, William - Ettingshausen, Andreas von - Euler, Leonhard - Euler-Maclaurinova enačba - Euler-Maclaurinova metoda seštevanja - Euler-Mascheronijeva konstanta - Euler-Poincaréjeva karakteristika - Euler-Poisson-Darbouxjeva enačba - Euler-Riemannova funkcija zeta - Eulerjev diagram - Eulerjev disk - Eulerjev integral - Eulerjev izrek - Eulerjev izrek o poliedrih - Eulerjev izrek za vrtenje - Eulerjev kriterij - Eulerjev kvader - Eulerjev obrazec - Eulerjev obhod - Eulerjev polinom - Eulerjev produkt - Eulerjev sistem - Eulerjeva domneva - Eulerjeva enačba - Eulerjeva enačba četrte stopnje - Eulerjeva enakost štirih kvadratov - Eulerjeva funkcija - Eulerjeva funkcija fi - Eulerjeva funkcija gama - Eulerjeva karakteristika - Eulerjeva mera - Eulerjeva premica - Eulerjeva sumacijska metoda - Eulerjeva srečna števila - Eulerjeva transformacija - Eulerjeva vsota - Eulerjevi koti - Eulerjevo število - eulerjevski logaritemski integral - Euwe, Max - Evans, Griffith Conrad - Evans, Lawrence Craig - Evdem - Evdoks - Evdoksova kampila - Evklid - Evklidov algoritem - Evklidov izrek - Evklidov izrek o praštevilih - Evklidova lema - Evklidovo število - evklidska geometrija - evklidska grupa - evklidska metrika - evklidska norma - evklidska ravnina - evklidska razdalja - evklidski prostor - evklidski vektor - evolventa - evolventa krožnice - evoluta - Evropski matematični Kenguru - Evtokij - Exetrova točka -

F[uredi | uredi kodo]

Faà di Bruno, Francesco - Faà di Brunova formula - faceta - facetiranje - Faddejev, Ljudvig Dimitrijevič - faktor - faktoriela - faktorizacija - faktorska grupa - fakulteta - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper - Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani - Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru - fakultetno praštevilo - Faltings, Gerd - Fano, Gino - Fantappiè, Luigi - Fareyjevo zaporedje - Farisi, Al- - Favard, Jean - Favardova konstanta - Faudree, Ralph Jasper - Fefferman, Charles Louis - Feigenbaum, Mitchell Jay - Feigenbaumova konstanta - Feigenbaumovi konstanti - Feit, Walter - Feller, Vilim Srečko - Fermat, Pierre de - Fermatov izrek mnogokotniških števil - Fermatov mali izrek - Fermatov veliki izrek - Fermatov zadnji izrek - Fermatova krivulja - Fermatova spirala - Fermatovo praštevilo - Fermatovo število - Ferrari, Lodovico Ferro, Scipione del - Fet, Abram Iljič - Feuerbachova krožnica - Feuerbachova točka - Feynman, Richard Phillips - Feynman-Kaceva formula - Fibonacci, Leonardo - Fibonaccijeva enakost - Fibonaccijevo število - Fibonaccijevo zaporedje - Fieldenova stolica za čisto matematiko - Fieldsova medalja - figurativno število - Fihtengolc, Grigorij Mihajlovič - fiksna točka - Filippov, Aleksej Fjodorovič - Filolaj - Filon - filter - Fine, Henry Burchard - Fincke, Thomas - Fisher, Michael Ellis - Fiske, Thomas Scott - Fjodorov, Jevgraf Stepanovič - Florenski, Pavel Aleksandrovič - FMF - Fok, Vladimir Aleksandrovič - foliacija - Folkman, Jon - Folkmanov graf - Fomenko, Anatolij Timofejevič - Fomin, Sergej Vasiljevič - Ford, Lester Randolph - Fordov krog - Ford, Lester Randolph mlajši - formalna potenčna vrsta - formula - formula BBP - Forsyth, Andrew Russell - Fourier, Joseph - Fourierjev integral - Fourierjeva analiza - Fourierjeva transformacija - Fourierjeva vrsta - Fourierjevo zaporedje - Fowler, Ralph Howard - Fraenkel, Adolf Abraham Halevi - Fraenkel, Aviezri - fraktal - fraktal Ljapunova - fraktalna geometrija - fraktalna razsežnost - Frank, Philipp - Frattini, Giovanni - Frattinijeva podgrupa - Fréchet, Maurice René - Fredholm, Erik Ivar - Freedman, Michael Hartley - Frege, Friedrich Ludwig Gottlob - Frenet, Jean Frédéric - Frénicle de Bessy, Bernard - Frenkel, Igor Borisovič - Fresnelov integral - Fresnelova transformacija - Frézier, Amédée-François - Friedlander, John Benjamin - Fridman, Aleksander Aleksandrovič - Friedmanovo število - Friedrichs, Kurt Otto - Frisius, Johannes Acronius - Frisius, Regnier Gemma - frizijska grupa - Frobenius, Ferdinand Georg - Fuchs, Lazarus Immanuel - fundamentalna domena - fundamentalna grupa - funkcija - funkcija beta - funkcija Čebišova - funkcija deliteljev - funkcija digama - funkcija gama - funkcija identitete - funkcija Ljapunova - funkcija Minkowskega - funkcija napake - funkcija omega - funkcija poligama - funkcija predznaka - funkcija sigma - funkcija theta - funkcija trigama - funkcija verjetnosti - funkcija Z - funkcijska enačba - funkcijska vrsta - funkcionalna analiza - Fuss, Nicolaus - Fuss, Pavel Nikolajevič -

G[uredi | uredi kodo]

Galilei, Galileo - Galilejeva grupa - Galilejeva spirala - Galilejeva transformacija - Galois, Évariste - Galoisova povezava - Galoisova teorija - Gårding, Lars - Gardner, Martin - Gauss - Gauss, Carl Friedrich - Gauss-Jordanova eliminacija - Gauss-Jordanova metoda - Gauss-Kuzminova porazdelitev - Gauss-Legendrov algoritem - Gauss-Wantzlov izrek - Gaussov integral napak - Gaussov izrek - Gaussov oklepaj - Gaussov problem o krogu - Gaussov verižni ulomek - Gaussova diferencialna enačba - Gaussova eliminacijska metoda - Gaussova funkcija - Gaussova hipergeometrična funkcija - Gaussova konstanta - Gaussova krivulja - Gaussova lema - Gaussova lema (polinomi) - Gaussova lema (teorija števil) - Gaussova porazdelitev verjetnosti - Gaussova ravnina - Gaussova ukrivljenost - Gaussovo celo število - Gaussovo praštevilo - Gaussovo število - gaussovska mera - Gegenbauer, Leopold - Gegenbauerjevi polinomi - Gelfand, Izrail Mojisejevič - Gelfond, Aleksander Osipovič - Gelfondova konstanta - Gellibrand, Henry - Gemin - generativna funkcija - generator - generatrisa - Gentzen, Gerhard - geodetka - geodetska črta - Geometriae Dedicata - geometrična kombinatorika - geometrična sredina - geometrična teorija grup - geometrična teorija mere - geometrična teorija števil - geometrična topologija - geometrična vrsta - geometrično mesto - geometrično zaporedje - geometrija - geometrija mrež - geometrija premic - geometrija števil - geometrijska algebra - geometrijska konstrukcija - geometrijska sredina - geometrijska teorija števil - geometrijska topologija - geometrijska vrsta - geometrijski lik - geometrijsko mesto točk - geometrijsko telo - geometrijsko zaporedje - Gergonnova točka - Germain, Sophie - Gerono, Camille-Christophe - Geronova lemniskata - Geršgorin, Semjon Aranovič - Getaldić, Marin - giracija - giroid - giro podaljšana kvadratna bipiramida - giro podaljšana kvadratna piramida - giro podaljšana tristrana bikupola - giro podaljšana tristrana kupola - Gjunter, Nikolaj Maksimovič - gladka funkcija - gladka mnogoterost - gladko število - Glaisher, James Whitbread Lee - Glaisherjev izrek - Glaisher-Kinkelinova konstanta - glavna diagonala - glavna ukrivljenost - glavna vejitev - Gleason, Andrew Mattei - Glimm, James Gilbert - Gödel, Kurt - Gödlov izrek o neodločljivosti - Gödlova izreka o nepopolnosti - Gödlovo število - Golay, Marcel Jules Edouard - Golayjeva koda - Goldbach, Christian - Goldbachova domneva - Goldbergov polieder - Gompertz, Benjamin - Gompertzeva konstanta - goniometrična enačba - goniometrična funkcija - goniometrija - Goodwin-Statonov integral - Gordan, Paul Albert - Gosper, Bill - Gosperjeva krivulja - Gosset, William Sealey - gosta množica - gostota (geometrija) - gostota verjetnosti - Goursat, Édouard - Gowers, William Timothy - Grabiner, Judith Victor - Gradić, Stjepan - gradient - graf - graf (matematika) - graf funkcije - graf prirezane kocke - graf prirezanega dodekaedra - graf prisekane kocke - graf prisekanega dodekaedra - graf prisekanega ikozaedra - graf prisekanega ikozidodekaedra - graf prisekanega kubooktaedra - graf prisekanega oktaedra - graf prisekanega tetraedra - Graham, Ronald Lewis - Grahamovo število - Gram, Jørgen Pedersen - Gram-Schmidtov proces - Gramova matrika - Gramova točka - Grandi, Luigi Guido - Grandijeva vrsta - Granville, Andrew - Graphs and Combinatorics - Grassmann, Hermann Günther - Grassmann-Cayleyjeva algebra - Graves, John Thomas - Green, Ben Joseph - Green, George - Greenova funkcija - Gregory, James - Gregoryjevo število - Grinbergs, Emanuels - Grinbergsov izrek - Grisogono, Fridrik - Grossmann, Marcel - Grothendieck, Alexander - grške številke - grško-latinski kvadrat - grupa - grupa izometrij - grupa na premici - grupa osmerka - grupa par - grupa permutacij - grupa preslikav s pokritjem - grupa simetrije - grupa simetrij - grupa vozla - grupa vrtenj - grupni objekt - grupoid - grupoid (teorija kategorij) - Gudermann, Christoph - Gudermannova funkcija - Guldin, Paul - Guo Šoudžing -

H[uredi | uredi kodo]

Haar, Alfréd - Haarova mera - Hačijan, Leonid Genrihovič - Hadamard, Jacques Salomon - Hadamardov izrek o treh krožnicah - Hadamardova koda - Hadamardova matrika - Hadamardova transformacija - hagen, Johann George - Hahn, Hans - ibn al-Haitam - Hajam, Omar - Hall, Marshall - Hall, Philip - Halley, Edmond - Hamel, Georg - Hamelova razsežnost - Hamilton, Richard Streit - Hamilton, William Rowan - Hamiltonov cikel - Hamiltonova funkcija - Hamiltonova pot - Hamming, Richard Wesley - Hammingova koda - Hankel, Hermann - Hankelova funkcija - Hankelova kontura - Hankelova matrika - Hankelova transformacija - hanojski stolpi - Harary, Frank - Hardy, Godfrey Harold - Hardy-Ramanudžanov izrek - Hardy-Ramanudžanovo število - harmonična analiza - harmonična sredina - harmonična vrsta - harmonično število - Harshadovo število - Hartleyjeva transformacija - Hartree, Douglas Rayner - Hasse, Helmut - Hassejev diagram - Håstad, Johan - Hausdorff, Felix - Hausdorff-Bezikovičeva razsežnost - Hausdorffov prostor - Hausdorffova mera - Hausdorffova razsežnost - Heath-Brown, Roger - Heaviside, Oliver - Heavisidova funkcija - Heavisidova koračna funkcija - Heavisidova skočna funkcija - hebrejske številke - Hecke, Erich - Heckejev operator - Heegner, Kurt - Heegnerjeva lema - Heegnerjeva točka - Heegnerjevo število - Heine, Eduard - Heine-Borelov izrek - heksaeder - heksaedrski graf - heksagon - heksagram - heksahemioktakron - heksahoron - helikoid - hemidodekaeder - hemiikozaeder - hemikocka - hemioktaeder - hemipolieder - hendekaeder - hendekagon - Hénonova preslikava - heptaeder - heptagon - Herman Koroški - Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von - Hemsterhuis, Tiberius - Hermite, Charles - Hermite-Lindemann-Weierstassov izrek - Hermite-Lindemannov izrek - Hermitov izrek - Hermitov polinom - hermitska matrika - hermitski operator - Heron - Heronov štirikotnik - Heronova enačba - Heronova metoda - heronski trikotnik - Herschlov graf - Heuraet, Hendrik van - Higgsovo praštevilo - Higham, Nicholas John - Hilbert, David - Hilbert-Speiserjev izrek - Hilbert-Waringov izrek - Hilbertov izrek 90 - Hilbertov izrek o ničlah - Hilbertov paradoks velikega hotela - Hilbertov prostor - Hilbertov simbol - Hilbertova kocka - Hilbertova krivulja - Hilbertova matrika - Hilbertova transformacija - Hilbertovi problemi - Hill, George William - Hillova determinanta - Hillova enačba - Hinčin, Aleksander Jakovljevič - Hinčin-Lévyjeva konstanta - Hinčinov izrek - Hinčinova harmonična sredina - Hinčinova konstanta - Hipas - Hipatija - hiperbola - hiperbolična funkcija - hiperbolična geometrija - hiperbolična parcialna diferencialna enačba - hiperbolična ravnina - hiperbolična spirala - hiperbolične koordinate - hiperbolični kosekans - hiperbolični kosinus - hiperbolični kotangens - hiperbolični kvaternion - hiperbolični prostor - hiperbolični sekans - hiperbolični sinus - hiperbolični tangens - hiperbolično število - hiperboloid - hipercelica - hipercelo število - hiperfakulteta - hipergeometrična diferencialna enačba - hipergeometrična enačba - hipergeometrična funkcija - hipergeometrična porazdelitev - hipergeometrična vrsta - hipergraf - hiperkocka - hiperkompleksno število - hiperoktaedrska grupa - hiperploskev - hiperpopolno število - hiperpovršina - hiperravnina - hiperrealno število - hipersfera - hipertranscendentno število - Hipija - Hipijeva kvadratrika - hipocikloida - hipohamiltonov graf - Hipokrat - hipopeda - hipotenuza - hipoteza - hipotrohoida - Hipsiklej - Hirn, Gustave-Adolphe - Historia Mathematica - Hočevar, Franc - Hoffman-Singletonov graf - Hoffmanov graf - Hölder, Otto Ludwig - holomorfna funkcija - Holtov graf - homeomorfizem - homeomorfizem grafov - homogen prostor - homogene koordinate - homogeni polinom - homogenost - homogenost (matematika) - homološka grupa - homološki obroč - homomorfizem - homomorfizem grafov - homomorfizem grupe - homomorfizem kolobarja - homotopija - Hopfova algebra - l'Hôpital, Guillaume de - l'Hôpitalovo pravilo - l'Hospitalovo pravilo - Hopper, Grace - Horner, William George - Hornerjev algoritem - Hortonov graf - Hove, Maarten van den - Hoyle, Fred - hozoeder - Hugoniout, Pierre Henri - hudičeva krivulja - Humbertov izrek - Hurwitz, Adolf - Hurwitzev izrek o avtomorfizmu - Hurwitzeva funkcija zeta - Hurwitzeva matrika - Hurwitzeva ploskev - Huttonova enačba - Huygens, Christiaan -

I[uredi | uredi kodo]

ideal - ideal kolobarja - idealski faktor - idealsko število - idempotentnost - idempotentna matrika - identična matrika - identična transformacija - identiteta - ikozaeder - ikozaedrska simetrija - ikozaedrski graf - ikozidodekaeder - ikozikaitetragon - ikozitetragon - imaginarna enota - imaginarna os - imaginarno število - imena števil - imenovalec - imerzija - implicitna enačba - implicitna funkcija - Imšenecki, Vasilij Grigorjevič - incidenčna matrika - indijske številke - indikator - inducirani podgraf - infinitezimala - infinitezimalni račun - Ingham, Albert Edward - injektivna preslikava - injektivni kogenerator - Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko - integrabilna funkcija - integracija po delih - integracija z uvedbo nove spremenljivke - integracijska konstanta - integracijski interval - integral - integral Čebišova - integralna eksponentna funkcija - integralna funkcija - integralni graf - integralni logaritem - integralni račun - integralni sinus - integralska enačba - integralska funkcija - integralska transformacija - integralski logaritem - integrand - interpolacija - interval - intuicionizem - invarianta - invarianta grafa - invarianta j - invariantna točka - inverz - inverzija - inverzija točke - inverzivna geometrija - inverzna funkcija - inverzna matrika - inverzni element - involucija - iracionalna enačba - iracionalno število - iregularno praštevilo - I Sin - istosrediščnost - iteracija - iteracija (matematika) - iterirana funkcija - Ivasava, Kenkiči - Ivasavova teorija - Kenneth Eugene Iverson - Iversonov oklepaj - Iwaniec, Henryk - izbočeni kot - izhodišče - Izidor iz Mileta - izjavna forma - izjavna logika - izjemno obilno število - izmenična kota - izoedrska oblika - izogonalna oblika - izogonalna trajektorija - izohipsa - izohrona krivulja - izolirana točka - izometrija - izomorfizem - izomorfizem grafov - izomorfizem grupe - izoperimetrična neenakost - izoperimetrični problem - izotoksalna oblika - izotopizem - izpeljana grupa - izračunljiva množica - izračunljivo število - izraz - izraz z oklepaji - izredno zelo sestavljeno število - izrek - izrek Aleksandrova - izrek Bertranda in Čebišova - izrek Cartwrightove - izrek Čebišova - izrek Gaussa in Markova - izrek Gaussa in Ostrogradskega - izrek Hasseja in Minkowskega - izrek glavne limite - izrek gostote Čebotareva - izrek Kuratowskega - izrek Minkowskega - izrek monodromije - izrek o dobri urejenosti - izrek o dotikalnici - izrek o dveh barvah - izrek o enoličnem razcepu - izrek o gostoti praštevil - izrek o implicitni funkciji - izrek o katetah - izrek o kolobarju - izrek o končnem prirastku funkcije - izrek o modularnosti - izrek o negibni točki - izrek o nepomični točki - izrek o neskončni opici - izrek o obodnem kotu - izrek o ostankih - izrek o praštevilih - izrek o petih barvah - izrek o petkotniških številih - izrek o povprečni vrednosti - izrek o potenci točke - izrek o residuih - izrek o sečnicah - izrek o sekantah - izrek o simetrali kota - izrek o štirih barvah - izrek o štirih temenih - izrek o tangenti - izrek o tetivah - izrek o vmesni vrednosti - izrek omejenosti funkcije - izrek petih barv - izrek sedmih krožnic - izrek Skolema in Noetherjeve - izrek štirih barv - izrek vmesne vrednosti - izreki izomorfizma - izreki skladnosti - izrojenost - izrojena porazdelitev - izsek - izsrednost - iztegnjeni kot -

J[uredi | uredi kodo]

j-invarianta - Jacobi, Carl Gustav Jakob - Jacobijev simbol - Jacobijevi polinomi - Jacobijeva determinanta - Jacobijeva diferencialna enačba - Jacobijeva enakost - Jacobijeva funkcija theta - Jacobijeva matrika - Jakub ibn Tarik - Jang Hui - Janko, Zvonimir - japonske številke - Jeans, James Hopwood - Jeffreys, Harold - Jegorov, Dimitrij Fjodorovič - John, Fritz - Johnova transformacija - Johnson, Norman - Johnsonov graf - Johnsonovo telo - Jordan, Ernst Pascual - Jordan, Marie Ennemond Camille - Jordan-Schönfliesov izrek - Jordanov krivuljni izrek - Jordanov mnogokotnik - Jordanova mera - Journal für die Reine und Angewandte Mathematik - Journal of Approximation Theory - Journal of Graph Theory - Journal of Inequalities and Applications - Journal of Mathematical Analysis and Applications - Journal of Number Theory - Julia, Gaston Maurice - Juliajeva množica - ibn Junis - junktor -

K[uredi | uredi kodo]

k-celica - Kac, Mark - Kagan, Venjamin Fjodorovič - Kakeja, Soiči - Kakejev problem igle - kalkulator - Kampen, Egbert van - Kamran, Niky - kanonizacija grafa - kanonska baza - kantelacija - Kantorovič, Leonid Vitaljevič - kaotična dinamika - Kaprekar, Šri Datatreja Ramačandra - Kaprekarjevo število - Kapoor, Šašičand Fatehčand - karakterizacija - karakteristična funkcija - karakteristična funkcija (konveksna analiza) - karakteristična funkcija verjetnostne porazdelitve - karakteristični eksponent Ljapunova - karakteristični polinom - karakteristično število Ljapunova - Karamata, Jovan - kardinalno število - kardinalnost - kardinalnost kontinuuma - kardioida - Kármán, Theodore von - Karnaughov graf - Karpos - kartezični koordinatni sistem - kartezični oval - kartezični produkt - Kästner, Abraham Gotthelf - kategorija - katenoid - kateta - kategorija - Katjajana - Ke Čao - Keithovo število - Kepler, Johannes - Kepler-Bouwkampova konstanta - Kepler-Poinsotov polieder - Kepler-Poinsotovo telo - Keplerjev trikotnik - kiralnost - Kirkman, Thomas Penyngton - Kirkmanov problem o učenki - kistetraeder - kitajske številke - kitajski izrek o ostankih - Klarreich, Erica - klasična modularna krivulja - klasifikacija končnih enostavnih grup - klasifikacija Petrova - Klee, Victor LaRue - Kleen, Stephen Cole - Kleenejev izrek o negibni točki - Kleenejeva algebra - Klein - Klein, Felix - Klein, Felix Christian - Kleinov četverček - Kleinov kvadrik - Kleinov kvartik - Kleinova grupa - Kleinova steklenica - Kleinova štirikratna grupa - klin - klinasto število - klitop - klotoida - Kneser, Adolf - Kneser, Hellmuth - Kneserjev graf - Knjiga lem - Knödel, Walter - Knödlovo število - Knott, Cargill Gilston - Knuth, Donald - Knuthov zapis z dvignjeno puščico - Kochova krivulja - kocka - kocka Tihonova - kockin graf - Kodaira, Kunihiko - Kodairova razsežnost - koeficient - kofaktor - kohleoida - kohomologija obsega - kohomološka grupa - koincidenčna točka - kokvaternion - količnik - kolinearne točke - kolinearnost - Kolmogorov, Andrej Nikolajevič - kolobar - kolobar (algebra) - kolobar (geometrija) - kolobar množic - kolobar Noetherjeve - kolobar period - kolobarski ideal - kombinacija - kombinatorična konstrukcija - kombinatorična optimizacija - kombinatorična preslikava - kombinatorika - kompaktifikacija - kompaktna množica - kompaktni prostor - kompaktni obseg - komplanarnost - kompleksija - kompleksna analiza - kompleksna premica - kompleksna projektivna ravnina - kompleksna ravnina - kompleksni logaritem - kompleksni prostor - kompleksno število - kompleksnost Kolmogorova - komplement - komplement grafa - komplement množice - komplementarna množica - komplementarni graf - komplanarnost - kompozicija - kompozitum funkcij - komutativna algebra - komutativni monoid - komutativni obseg - komutativnost - koncentričnost - Koncevič, Maksim Lvovič - končna grupa - končna množica - končna razlika - končna razširitev - končni obseg - končnoporojena Abelova grupa - konfiguracija oglišča - konfiguracija stranskih ploskev - konformna preslikava - konformna transformacija - konfluentna hipergeometrična funkcija - kongruenca - kongruenca (geometrija) - kongruenčna enačba - kongruenčna relacija - konhoida - Kőnig, Dénes - konkavna funkcija - konkavna množica - konkurentne premice - Konon - konstanta - konstanta integracije - konstanta omega - konstanta praštevilskih dvojčkov - konstrukcije z ravnilom in šestilom - konstruktabilna točka - konstruktibilne točke - konstruktabilno število - konstruktivizem - kontinuum - kontinuum (teorija množic) - kontinuum (topologija) - konveksna funkcija - konveksna lupina - konveksna množica - konveksna ogrinjača - konveksni polieder - konveksno uniformno satovje - konvergenca - konvergenčni polmer - konvergent - konvergentna vrsta - Koopman, Bernard Osgood - koordinatni sistem - koordinatno izhodišče - koplementarni kot - koračna funkcija - korelacijska matrika - koren - koren enote - korenjenje - korenova črta - korenska črta - Korkin, Aleksander Nikolajevič - Korteweg, Diederik Johannes - Korteweg-de Vriesova enačba - kosekans - kosinus - kosinus versus - kosinusni integral - kosinusni izrek - kosoma linearna mnogoterost - kot - kot nič - kotangens - Kotelnikov, Aleksander Petrovič - kotna ekscentričnost - kotna funkcija - kotna izsrednost - kotna stopinja - kotni primanjkljaj - Kovalevska, Sofija Vasiljevna - kovinska sredina - kovinsko število - krajišče - Kramp, Christian - krat - Kravčuk, Mihajlo Pilipovič - Kravčukovi polinomi - Kravčukove matrike - kritična premica - krivočrtne koordinate - krivulja - krivulja četrte stopnje - krivulja Minkowskega - krivulja s konstantno širino - krivulja Sierpińskega - krivulja šeste stopnje - krivulja tretje stopnje - krivuljni integral - Križanič, France - križna antiprizma - križna kapica - krog - krog devetih točk - krogelna funkcija - krogla - kromatični indeks - kromatično število - Kronecker, Leopold - Kroneckerjev izrek - Kroneckerjev produkt - Kroneckerjev simbol - Kroneckerjev simbol delta - Kroneckerjev tenzor - Kroneckerjeva delta - Kroneckerjeva množica - krožna algebrska krivulja - krožna funkcija - krožna matrika - krožne točke v neskončnosti - krožni kolobar - krožni izsek - krožni graf - krožni lok - krožni odsek - krožnica - krožnica devetih točk - Kruskal, Martin David - Ksenokrat - kub - kubična enačba - kubična funkcija - kubična ravninska krivulja - kubični graf - kubični koren - kubično število - Kubilius, Jonas - kubiprisekan kubooktaeder - kubno praštevilo - kubohemioktaeder - kuboid - kuboktaeder - kubooktaeder - Kučera, Oton - Kummer, Ernst Eduard - kupola - Kuratowski, Kazimierz - Kurepa, Đuro - Kurepa, Svetozar - Kušner, Boris Abramovič - Kutta, Martin Wilhelm - kvader - kvadrat - kvadrat (algebra) - kvadrat (geometrija) - kvadrat Sierpińskega - kvadratični reciprocitetni zakon - kvadratna antiprizma - kvadratna enačba - kvadratna forma - kvadratna kupola - kvadratna matrika - kvadratna piramida - kvadratni koren - kvadratni koren števila 2 - kvadratni koren števila 3 - kvadratni koren števila 5 - kvadratni obseg - kvadratni ostanek - kvadratni polinom - kvadratni prisekani trapezoeder - kvadratni recipročnostni zakon - kvadratno iracionalno število - kvadratno piramidno število - kvadratno število - kvadratno tlakovanje - kvadratrika - kvadratrisa - kvadratura - kvadratura (matematika) - kvadratura kvadrata - kvadratura kroga - kvadratura parabole - kvadrik - kvadrik (projektivna geometrija) - kvartični graf - kvaternion - kvaternionska grupa - kvaternionska Juliajeva množica - kvazidiedrska grupa - kvazigrupa - kvazipravilni polieder - kvocient - kvocientna grupa - kvocientna množica - kvocientni kolobar - kvocientni obseg -

L[uredi | uredi kodo]

L-funkcija - L-vrsta - La Vallée Poussin, Charles-Jean de - La Vallée Poussinov graf - Ladiženska, Olga Aleksandrovna - Lagarias, Jeffrey - Lagrange, Joseph-Louis de - Lagrange-Bürmannova enačba - Lagrangeev izrek - Lagrangeev izrek (matematična analiza) - Lagrangeev izrek (teorija grup) - Lagrangeev izrek (teorija števil) - Lagrangeev izrek obratne funkcije - Lagrangeev izrek štirih kvadratov - Lagrangeev mmnožitelj - Lagrangeev multiplikator - Lagrangeev polinom - Lagrangeeva enakost - Lagrangeeva funkcija - Lagrangeeva interpolacijska enačba - Lagrangeevo število - lakuna Petrovskega - Laman, Gerard - Lamanov graf - Lambert, Johann Heinrich - Lambertova funkcija W - Lambertova vrsta - Lanczos, Cornelius - Lanczosev algoritem - Lanczoseva aproksimacija - Landau, Edmund - Landau-Ramanudžanova konstanta - Landauov izrek o praštevilskih idealih - Landauov simbol - Landauova funkcija - Landauovi problemi - Lang, Serge - Langer, Rudolf Ernest - Langlands, Robert - Langlandsov program - Laplace, Pierre-Simon - Laplace-Stieltjesova transformacija - Laplaceova diferencialna enačba - Laplaceova enačba - Laplaceova matrika - Laplaceova transformacija - lastna množica - lastna vrednost - lastni vektor - lastnost Markova - Laurentova vrsta - latinski kvadrat - latinski pravokotnik - Laugwitz, Detlef - Laurent, Pierre Alphonse - Laurentov polinom - Laurentova vrsta - Lax, Peter David - Lebesgue, Henri Léon - Lebesgue-Stieltjesov inegral - Lebesguov integral - Lebesguova mera - Lefschetz, Solomon - Lefschetzov izrek o hiperravnini - Lefschetzov izrek o negibni točki - Lefschetzova dualnost - Lefschetzovo število - Legendre, Adrien-Marie - Legendrov simbol - Legendrova domneva - Legendrova enačba - Legendrova funkcija - Legendrova funkcija hi - Legendrova konstanta - Legendrova transformacija - Legendrovi polinomi - Lehman, Russell Sherman - Lehmanov faktorizacijski algoritem - Leibniz, Gottfried Wilhelm - Leibnizev harmonični trikotnik - Leibnizev kriterij - Leibnizeva izohrona - Leibnizeva vrsta - lema - lema Zolotarjova - lema o rokovanju - lemniskata - Leonardova trojica - Lesterjev izrek - Lesterjev krog - Lerch, Matyáš - Lerchev transcendent - Lercheva funkcija zeta - leva fakulteta - LeVeque, William Judson - Levi-Civita, Tullio - Levi-Civitajev obseg - Levi-Civitajev simbol - levi odvod - Lévy, Paul Pierre - Lévyjeva konstanta - Lévyjeva krivulja C - Lexell, Anders Johan - L-funkcije - l'Hôpital, Guillaume de - l'Hôpitalovo pravilo - Li Či - Libri Carucci dalla Sommaja, Guglielmo - Lijev kriterij - Lie, Marius Sophus - Liejev algebroid - Liejev grupoid - Liejeva algebra - Liejeva grupa - Liejeva teorija - Lieb, Elliott Hershel - Liebova konstanta kvadratnega ledu - liha funkcija - liho število - lihost - limita (matematika) - limita (topologija) - limita funkcije - limitna točka - Lin Či - Lindemann, Ferdinand von - Lindemann-Weierstrassov izrek - Lindenstrauss, Elon - Lindner, Ignaz - linearna algebra - linearna ekscentričnost - linearna enačba - linearna forma - linearna funkcija - linearna izsrednost - linearna kombinacija - linearna neodvisnost - linearna odvisnost - linearna transformacija - linearni funkcional - linearni operator - linearni podprostor - linearni prostor - Linnik, Jurij Vladimirovič - Linnikov izrek - Lions, Jacques-Louis - Liouville, Joseph - Liouvillov izrek - Liouvillova funkcija - Liouvillova konstanta - Liouvillova ploskev - Liouvillovo število - Lissajous, Jules Antoine - Lissajousova krivulja - lituus - Littlewood, John Edensor - Liu Hui - Ljapunov, Aleksander Mihajlovič - Ljubljanski graf - Lobačevski, Nikolaj Ivanovič - logaritem - logaritemska funkcija - logaritemska spirala - logaritemski integral - logaritemski odvod - logaritemski sinus - logaritemski tangens - logaritemsko računalo - logaritmični integral - logaritmično računalo - logika - logistična funkcija - logistična krivulja - lok (geometrija) - lokalna analiza - lokalni homomorfizem - lokalni obseg - lokalno konstantna funkcija - lokalno konveksni prostor - loksodroma - lomljenka - lomnica - Londonsko matematično društvo - Longberg, Christen - de Longchampsova točka - Lorenz, Edward Norton - Lorenzov atraktor - Löwenheim-Skolemov izrek - Loyd, Samuel - Lucas, François Édouard Anatole - Lucasovo število - Lucasovo zaporedje - Lucasov profesor matematike - Łukasiewicz, Jan - Luzin, Nikolaj Nikolajevič - Lvovska matematična šola -

M[uredi | uredi kodo]

MacCullagh, James - Macfarlane, Alexander - John Machin - Machinova formula - Maclaurin, Colin - Maclaurinova sektrisa - Maclaurinova trisektrisa - Maclaurinova vrsta - Macunaga, Jošisuke - magični kvadrat - Magnicki, Leontij Filipovič - Mahler, Kurt - majevske številke - majevski kvadrat - mali Fermatov izrek - mali rombiikozidodekaeder - Malmsten, Carl Johan - Mandelbrot, Benoît - Mandelbrotova množica - Mangoldt, Hans Carl Friedrich von - von Mangoldtova funkcija - Manin, Jurij Ivanovič - Mann, Henry Berthold - Mannov izrek - Abu Nasr Mansur - Mardešić, Sibe - Marinos - Markov, Andrej Andrejevič (mlajši) - Markov, Andrej Andrejevič (starejši) - Markov, Vladimir Andrejevič - markovska mreža - markovska trojica - markovska veriga - markovski proces - matematična analiza - matematična disciplina - matematična fizika - matematična indukcija - matematična kemija - matematična konstanta - matematična operacija - matematična panoga - matematična singularnost - matematična struktura - matematična tekmovanja - matematična terminologija - matematične znanosti - matematični dokaz - matematični inštitut - Matematični inštitut, Univerza v Oxfordu - Matematični inštitut Steklova - matematični intuicionizem - matematični izraz - matematični konstruktivizem - matematični model - matematični objekt - matematični priročnik - Matematični priročnik (Bronštejn, Semendjajev) - matematični problem - matematični simbol - matematični znak - matematično naključje - matematik - matematika - matematika na Slovenskem - matematika na šahovnici - Mathematica Balkanica - Mathematics of Computation - Mathematische Annalen - Mathematische Zeitschrift- MathWorld - matrična algebra - matična struktura - matrično množenje - matrika - matrika enic - matrika evklidskih razdalj - matrika identitete - matrika M - matrika P - matrika razdalj - matrika sosednosti - matrika stopenj - matrika Z - matroid - Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de - Maurolico, Francesco - Mayer, Tobias - McIlroy, Douglas - medalja Georga Cantorja - mediana - Mednarodna matematična zveza - Mednarodni matematični kongres - mehanik - mehanika - Meissel-Mertensova konstanta - Meixner-Pollaczekovi polinomi - Meixnerjevi polinomi - Mellin, Hjalmar - Mellinova transformacija - Menehmo - Menelaj - Menelajev izrek - menger, Karl - mengerjev izrek - Mengerjeva spužva - mera - mera iracionalnosti - mera štetja - Mercator, Nicholas - Mercatorjeva vrsta - Meredithov graf - Merjenje kroga - meromorfna funkcija - Mersenne, Marin - Mersennovo praštevilo - Mersennovo število - Mertens, Franz - Mertensova funkcija - mestna vrednost - mestni zapis - mešani produkt - mešano število - meta dvojno izginjajoč ikozaeder - metamatematika - Metius, Adriaan - metoda čakravala - metoda izčrpavanja - metoda končnih elementov - metoda najmanjših kvadratov - metode računanja kvadratnih korenov - metrični prostor - metrika - Metzlerjeva matrika - Midyjev izrek - Mihajlov, Valentin Petrovič - mikrozveznost - Milne, Edward Arthur - Milnor, John Willard - mimobežnica - minimalna ploskev - Minkowski, Hermann - Minkowski-Bouligandova razsežnost - minus - mirjagon - Mises, Richard von - von Misesova porazdelitev - Miškis, Anatolij Dimitrijevič - Mittag-Leffler, Magnus Gösta - mittenpunkt - mnogočlenik - mnogokotnik - mnogokotniško število - mnogokratnik - mnogokratno popolno število - mnogolična funkcija - mnogoploščnik - mnogoterost - množenec - množenje - množica - množica deliteljev - množica parov - množica slik - množica točk - množitelj - množitvena tabela - Möbius, August Ferdinand - Möbius-Kantorjev graf - Möbiusov trak - Möbiusova funkcija - Möbiusova inverzna formula - Möbiusova transformacija - moč množice - močno praštevilo močno regularni graf - močno število - modul - modul (algebrska teorija števil) - modul nad kolobarjem - modularna aritmetika - modularna forma - modularna funkcija - modularna grupa - modularna krivulja - Mohr, Georg - Moivre, Abraham de - de Moivreov izrek - de Moivreova formula - Monatshefte für Mathematik - Monge, Gaspard - monodromija - monodromijska grupa - monoid - monom - monotonost - monotona funkcija - monotono zaporedje - Mordell, Louis Joel - Mordellova domneva - Mordellova enačba - Mordellova krivulja - Morduhaj-Boltovskoj Dimitrij Dimitrijevič - morfizem - Mori, Šigefumi - Morozov, Nikita Fjodorovič - Morrey, Charles Bradfield - Morse, Harold Calvin Marston - Moserjev mnogokotniški zapis - Moskovski papirus - most - Mostow, George Daniel - Mrčun, Janez - mreža - mreža telesa - multigraf - multikompleksno število - multinomski izrek - multiplikacija - multiplikativna funkcija - Mumford, David - Muséjevo hiperštevilo -

N[uredi | uredi kodo]

n-terica - nadobilno število - Nagelova točka - nagibna funkcija - nagnjeni mnogokotnik - najmanjši skupni mnogokratnik - najpomembnejša enačba na svetu - največja skupna mera - največji skupni delitelj - naključni poskus - naključnost - napačni dokaz - napaka - Napier, John - Napierov logaritem - Narajanovo število - naraščajoča funkcija - naravna baza - naravna gostota - naravni logaritem - naravni logaritem števila 2 - naravni parameter - naravno število - Nash, John Forbes - Nashevo ravnovesje - Nash-Williams, Crispin - nasprotna vrednost - nasprotni vektor - nasprotno število - navadna diferencialna enačba - navadna hipergeometrična funkcija - navadni verižni ulomek - navidezni paradoks - navidezno popolno število - neasociativni kolobar - necelo število - neciklični graf - nedefinitna matrika - nedoločena enačba - nedotakljivo število - neelementarna funkcija - neenačba - neenakost - neenakost bratov Markov - neenakost Cauchyja-Bunjakovskega - neenakost Čebišova - neenakost Markova - neevklidska geometrija - nefroida - negativno definitna matrika - negativno število - negibna premica - negibna točka - Nehari, Zeev - Neharijeva mnogoterost - Neile, William - Neilova parabola - Nelson, Harry Lewis - nemerljiva množica - Nemško matematično društvo - nenegativna matrika - nenegativno število - neničelni vektor - neničelno število - neodvisna enačba - neodvisnost - neprava rotacija - nepravi ulomek - nepravilni petkotnik - neprazna množica - nepreštevna množica - neprotislovnost - nerešeni matematični problemi - nerešeni problemi v matematiki - neskladnost - neskončna aritmetična vrsta - neskončna diedrska grupa - neskončna množica - neskončna vrsta - neskončni desetiški ulomek - neskončni nagnjeni polieder - neskončni produkt - neskončni verižni ulomek - neskončno zaporedje - neskončnost - nesoizmerljivost - nestandardna analiza - Nesterenko, Jurij Valentinovič - neštevna množica - neštevnost - Netto, Eugen - Neukirch, Jürgen - Neumann, John von - von Neumannovo naravno število - Neumann, Franz Ernst - neveselo število - nevtralna mreža - nevtralni element - Newman-Shanks-Williamsonovo praštevilo - Newton, Isaac - Newton-Gaussova premica - Newton-Leibnizeva enačba - Newton-Mercatorjeva vrsta - Newtonov izrek - Newtonov polinom - Newtonova metoda - Newtonova premica - Newtonova serpentina - nezadostno število - Ngô, Bảo Châu - Nice, Vilko - nič - ničelni vektor - ničla - ničla (kompleksna analiza) - ničla funkcije - Nieuwentyt, Bernard - nikjer gosta množica - Nikomah - Nikomed - Nikomedova konhoida - nilpotentna grupa - nilpotentnost - Nirenberg, Louis - Noether, Emmy - Noether, Max - norma - norma (teorija obsegov) - norma matrike - norma operatorja - norma vektorja - normala - normalizirani vektor - normalna podgrupa - normalni red aritmetične funkcije - normalno število - normirani vektorski prostor - notacija orbifold - notranja mera - notranji kot - notranji produkt - Nouvelles Annales de Mathématiques - nova matematika - nožišče - nožiščna krivulja - numerična analiza - numerična ekscentričnost - numerična izsrednost -

O[uredi | uredi kodo]

O krogli in valju - O notacija - O spiralah - obilno število - oblikovna potenčna vrsta - obodni kot - obratna Fibonaccijeva konstanta - obratna funkcija - obratna matrika - obratna trigonometrična funkcija - obratna vrednost - obratni element - obrazec - obrnjeni poljski zapis - obrnljiva matrika - obseg - obseg (algebra) - obseg (geometrija) - obseg (teorija grafov) - obseg algebrskih števil - Obzornik za matematiko in fiziko - očrtana krožnica - očrtani krog - Odlyzko, Andrew - odpravljiva singularnost - odprta množica - odprta podmnožica - odprti interval - odštevanje - odvedljiva funkcija - odvedljivost - odvod - odvod kvocienta - odvod po času - odvod produkta - odvojna krivulja - oglišče - Ohm, Martin - Oinopid - okljuk - okolica (topologija) - okrajšani ulomek - oktaeder - oktaedrska grupa - oktaedrska simetrija - oktaedrski graf - oktaedrsko število - oktahemioktaeder - oktonion - Okunkov, Andrej Jurjevič - Olejnik, Olga Arsenjevna - Olver, Frank William John - omniprisekani tetraeder - omniprisekanost - onduloid - Ono, Ken - operator - opisna geometrija - Oppolzer, Theodor von - optimizacija - ordinalno število - ordinata - ordinatna os - ordinatni logaritemski integral - Ore, Øystein - Oresme, Nicole - orientabilnost - ortocenter - ortocentrični tetraeder - ortodroma - ortogonalna baza - ortogonalna funkcija - ortogonalna grupa - ortogonalna matrika - ortogonalna preslikava - ortogonalna projekcija - ortogonalna trajektorija - ortogonalne koordinate - ortogonalni koordinatni sistem - ortogonalni polinomi - ortogonalni sistem - ortogonalnost - ortonormalna baza - ortonormalnost - ortonormirani sistem - osamljeno število - osem - osemdesetkotnik - osemkotnik - osemkotniško število - osemnajstkotnik - osemstrana bipiramida - osemstrana piramida - osemstrana prizma - Osgood, William Fogg - osmerec - osmerokotnik - osmerokotniško število - osmersko število - osmina - osmiški številski sestav - osmiški številski sistem - osna simetrija - osni vektor - osnove matematike - osnovna enota (teorija števil) - osnovna grupa - osnovna ploskev - osnovna teorija množic - osnovni izrek algebre - osnovni izrek analize - osnovni izrek aritmetike - osnovni izrek infinitezimalnega računa - osnovni izrek homomorfizmov - osnovni izrek matematične analize - osnovni ulomek - ostri kot - Ostrogradski, Mihail Vasiljevič - ostrokotni trikotnik - Otho, Valentinus - Oughtred, William - oval - ovoid - ovojnica - Ozanam, Jacques - označeni graf - označevanje grafa -

P[uredi | uredi kodo]

p-adično število - p-grupa - padajoča funkcija - Padé, Henri Eugène - Padéjev aproksimant - Padéjeva aproksimacija - Padéjeva tabela - Padovanovo zaporedje - Paganini, Nicolo - palindromno praštevilo - palindromno Smithovo število - palindromno število - Palmer, Theodore Windle - para dvojno povečana šeststrana prizma - parabola - parabolična parcialna diferencialna enačba - paraboloid - paradoks - paradoks Borela-Kolmogorova - paradoks brivca - paradoks lažnivca - paradoks rojstnega dne - paradoks treh vrat - paradoks zanimivega števila - paralela - paraleloeder - paralelepiped - paralelogram - parameter - parametrična enačba - parametrična krivulja - parastrof - paratopizem - parcialna diferencialna enačba - parcialni odvod - Pareto-Zipfova porazdelitev - Paretova porazdelitev - Paris-Harringtonov izrek - Parker, Ernest Tilden - particija - particija množice - particijska funkcija - pasanta - Pascal, Blaise - Pascalov aritmetični trikotnik - Pascalov polž - Pascalov trikotnik - Pascalova matrika - Peano, Giuseppe - Peanov eksistenčni izrek - Peanova krivulja - Peanovi aksiomi - Peanovi izreki - Pearson, Karl - Peitgen, Heinz-Otto - Pell, John - Pellova enačba - Pellovo število - Penrose, Roger - Penroseova transformacija - pentaeder - pentagon - pentagram - pentagramska antiprizma - pentagramska prekrižana antiprizma - pentagramska prizma - pentahoron - pentakisni dodekaeder - Perelman, Grigorij Jakovljevič - Pérès, Joseph Jean Camille - perioda - periodična funkcija - periodična točka - periodični verižni ulomek - periodično zaporedje - permutacija - permutacijska grupa - permutacijska matrika - Perrinovo število - Perron, Oskar - Perronova enačba - Perzej - pet - petdesetkotnik - Peter, Fritz - Peter-Weylov izrek - peterokotnik - peterokotniško število - Petersen, Julius Peter Christian - Petersenov graf - petina - petiški številski sistem - petkotnik - petkotniško število - petnajstkotnik - Petrie, John Flinders - Petriejev mnogokotnik- Petrov, Aleksej Zinovjevič - Petrović Alas, Mihailo - Petrovski, Ivan Georgijevič - petstrana antiprizma - petstrana bipiramida - petstrana piramida - petstrana prizma - petstrani heksekontaeder - petstrani ikozitetraeder - petstrani trapezoeder - Pfaff, Johann Friedrich - Pfaff, Johann Wilhelm Andreas - Pi - Picard, Charles Émile - Picard-Lefschetzova enačba - Picardova iteracija - Pick, Georg Alexander - Pickov izrek - Pintz, János - piramida - piramida (geometrija) - Pisot, Charles - Pisot-Vidžajaraghavanovo število - Pisotovo število - Pitagora - pitagorejska sredina - pitagorejska trojica - pitagorejska trojka - pitagorejsko praštevilo - Pitagorov izrek - Pitagorova konstanta - Pitotov izrek - PlanetMath - planimetrija - plastična konstanta - plastično število - platonski graf - platonsko telo - Plemelj, Josip - ploskev - ploskev drugega reda - ploščina - ploščina kroga - Ploffe, Simon - Plouffejeva formula - Plücker, Julius - plus - Pochhammer, Leo August - Pochhammerjev simbol - Pochhammerjeva kontura - podaljšana kvadratna girobikupola - podaljšana kvadratna kupola - podaljšana petstrana kupola - podaljšana tristrana girobikupola - podaljšana tristrana kupola - podaljšanje - podgrupa - podhamiltonov graf - podmnožica - podobnost - podolgovati sferoid - podolžno število - podvojitev kocke - podzaporedje - pogojna konvergenca - Poincaré, Henri - Poincaréjev krožni model - Poincaréjev model polravnine - Poincaréjeva domneva - Poincaréjeva grupa - Poinsot, Louis - Poinsotova spirala - Poisson, Siméon-Denis - Poissonova enačba - Poissonova porazdelitev - pokritje - pokrivni prostor - pokrivni sistem - pol (kompleksna analiza) - polarni vektor - polarni koordinatni sistem - polcelo število - poldodekaeder - poldirektni produkt - polgrupa - polieder - poliedrska grupa - poliedrska kombinatorika - poliedrska mreža - poliedrski graf - poliedrski sestav - poliforma - poligon - poligonalna poteza - poligonska črta - polikocka - polikozaeder - polilogaritem - polinom - polinomi Čebišova - polinomi Žegalkina - polinomska enačba - polinomska funkcija - polinomska interpolacija - polinomski kolobar - polinomsko zaporedje - poliomina - politop - polje - poljski zapis - polkocka - polkrog - polkrožnica - polkubična parabola - polmer - polmer očrtane krožnice - polmer očrtanega kroga - polmer včrtane krožnice - polmer včrtanega kroga - polna prirezana 24-celica - polni dvodelni graf - polni graf - polni kot - polni obseg - polobseg - poloktaeder - polovica - polpolieder - polpopolno število - polpraštevilo - polpravilni polieder - polravnina - polsimetrični graf - poltrak - Pólya, George - Pólyev izrek - Pólyeva domneva - Pólyeva nagrada - pomanjkljivo število - pomožna funkcija - Poncelet, Jean-Victor - Poncelet-Steinerjev izrek - Ponceletov izrek o zaprtju - Ponceletov porizem - Pontrjagin, Lev Semjonovič - Pontrjagin-Thomova konstrukcija - Pontrjaginov izrek o dualnosti - Pontrjaginov produkt - Pontrjaginov razred - Pontrjaginova dualnost - Pontrjaginova površina - popolna indukcija - popolna disjunkcija - popolna množica - popolna potenca - popolni diferencial - popolni graf - popolni kvadrat - popolno število - porazdelitev - porazdelitev delta - porazdelitev zeta - porazdelitvena funkcija - Porfirij - porizem - posebna funkcija - posebna linearna grupa - posebna teorija relativnosti - posebni pravokotni trikotniki- pospeševanje konvergence - posplošena hipergeometrična funkcija - posplošena Riemannova domneva - posplošene Eulerjeve konstante - posplošeni deltoid - posplošeni integral - posplošeni verižni ulomek - posredna funkcija - Post, Emil Leon - Post-Turingov stroj - postulat - poševnosimetrična matrika - pot (matematika) - pot (teorija grafov) - potenca - potenca praštevila - potenca točke - potenciranje - potenčna funkcija - potenčna množica - potenčna premica - potenčna sredina - potenčna vrsta - potratno število - povečana petstrana prizma - povečanje - povezani digraf - povezani graf - povezani prostor - povezanost - povezanost s potmi - povratnost - površina - pozicijski sestav - pozitivno definitna matrika - pozitivno število - požrešno zaporedje brez ponavljanj - prafaktor - praktično število - praštevilo - praštevilo Germainove - praštevilska konstanta - praštevilska razcepitev - praštevilska vrzel - praštevilski dvojček - praštevilski ideal - praštevilski izrek - praštevilski razcep - praštevilskost - prava delna množica - prava podmnožica - prava rotacija - pravi delitelj - pravi kot - pravi paradoks - pravi ulomek - pravilni mnogokotnik - pravilni nagnjeni mnogokotnik - pravilni oktaeder - pravilni polieder - pravilni politop - pravilni tetraeder - pravilno telo - pravilo desnosučnega vijaka - pravilo kvocienta - pravilo produkta - pravilo trojnega produkta - pravokotna hiperbola - pravokotni trapez - pravokotni trikotnik - pravokotnica - pravokotnik - pravokotniška funkcija - pravokotniško število - pravokotnost - prazna množica - prazni produkt - prebodena ravnina - prečna črta - prečnica - predloga:mala tabela kvazilegularni-3 - predloga:mala tabela razširjenih tlakovanj - predloga:ikozaedrska prisekavanja - predloga:mnogokotniki - predloga:oktaedrska prisekavanja - predloga:poliedri - predloga:ravninske krivulje - predloga:tabela kvazilegularni-4 - predloga:tabela prirezani - predloga:tabela omniprisekani - predloga:tetraedrska prisekavanja - predloga:uniformne prizme - predpostavka - predznačena mera - prehodna funkcija - prehodnost - prekomerno število - prekotnica - prema izsrednost - premaknjena matrika - premer - premica - premik - premonosna ploskev - preproga Sierpińskega - preprosti mnogokotnik - presečišče - presečna krivulja - presečnica - presek - Presek - presek množic - presek torusa - preskus praštevilskosti - preslikava - preštevna množica - preštevni račun - prevoj - prevojna točka - približek - Price, Griffith Baley - pričakovana vrednost - prijateljsko število - prikaz grupe - primarno psevdopopolno število - primitivna funkcija - primitovni koren - primitivni problem o krogu - primitivno polpopolno število - primitivno rekurzivna aritmetika - primoriela - primorielno praštevilo - prirezana 5-celica - prirezana 24-celica - prirezana 120-celica - prirezana dodekaedrska antiprizma - prirezana dodekaedrska prizma - prirezana kocka - prirezana kubična antiprizma - prirezana kubična prizma - prirezana tetraedrska antiprizma - prirezani disfenoid - prirezani dodekadodekaeder - prirezani dodekaeder - prirezani heksaeder - prirezani ikozidodekaeder - prirezani kubooktaeder - prirezani polieder - prirezani teserakt - prirezanost - prisekana ikozaedrska prizma - prisekana kocka - prisekana piramida - prisekani dodekaeder - prisekani heksaeder - prisekani ikozaeder - prisekani ikozidodekaeder - prisekani kubooktaeder - prisekani oktaeder - prisekani rombiikozidodekaeder - prisekani rombski dodekaeder - prisekani rombski triakontaeder - prisekani tetraeder - prisekano šestkotno tlakovanje - prisekanost - pritisnjena krožnica - prizemski graf - prizma - prizmatični uniformni polieder - prizmatoid - prizmoid - problem 196 - problem Hanojskega stolpa - problem izomorfizma grafov - problem izomorfizma podgrafa - problem königsberških mostov - problem kvadrature kroga - problem momentov - problem podvojitve kocke - problem šahovskega tipa - problem štirih barv - problem topovskih krogel - problemi pakiranja - proces Gaussa-Markova - produkt - produkt grup - produkt kolobarjev - produkt mer - profesor Sadleirove čiste matematike - Prohorov, Jurij Vasiljevič - projekcija - projektivna geometrija - projektivna ravnina - projektivni polieder - projektivni prostor - Prony, Gaspard de - prostor Kolmogorova - prostor Minkowskega - prostor stolpcev - prostor vrstic - prostor z notranjim produktom - prostor-čas Minkowskega - prostornina - prostorska diagonala - prostorska krivulja - prostorski kot - protiprimer - protislovje - Proth, François - Prothov izrek - Prothovo praštevilo - Prothovo število - prva ekscentričnost - prva izsrednost - prvotna funkcija - psevdoevklidski prostor - psevdograf - psevdopraštevilo - psevdoriemannovska mnogoterost - Ptolemej - Publications de l'Institut mathématique (Beograd) - Puiseux, Victor Alexandre - Mihajlo Pupin-Idvorski -

Q[uredi | uredi kodo]

Q.E.D. - Quillen, Daniel Gray -

R[uredi | uredi kodo]

Raabe, Joseph Ludwig - Raabejev kriterij - racionalna aproksimacija - racionalna funkcija - racionalna normalna krivulja - racionalna vrsta zeta - racionalne funkcije Čebišova - racionalno število - računalo - računanje - računska operacija - računska teorija števil - Rademacher, Hans Adolph - radian - radikal - radiodroma - Rado, Richard - Radojev graf - Radon, Johann - Radonova mera - Radonova transformacija - Ramanudžan, Srinivasa Ajangar - Ramanudžan-Nagellova enačba - Ramanudžan-Peterssonova domneva - Ramanudžan-Soldnerjeva konstanta - Ramanudžanov graf - Ramanudžanov verižni ulomek - Ramanudžanova funkcija tau - Ramanudžanova funkcija theta - Ramanudžanova konstanta - Ramanudžanova tričlena kvadratna forma - Ramanudžanova trigonometrična vsota - Ramanudžanova vsota - Ramanudžanove kongruence - Ramanudžanovo praštevilo - Ramanudžanovo seštevanje - Ramsey, Frank Plumpton - Ramseyjev izrek - Ramseyjevo število - rang - rang matrike - rangirani poset - rastoča funkcija ravna črta - ravnina - ravninska krivulja - ravninska particija - ravninski graf - ravninski kot - razcep - razcep matrike - razcep na prafaktorje - razčlenjevanje - razdalja - razdalja (teorija grafov) - razdaljno-regularni graf - razlika - razlika množic - razmerje - raznostranični trikotnik - razpolovišče - razpolovitev kota - razpolovnica - razred (teorija množic) - razred izomorfizmov - razred ostankov - razredno število - razsežnost - razširitev - razširitev obsega - razširjeni Evklidov algoritem - razširjena številska premica - razvedrilna matematika - razvrstitev oglišč - Read, Ronald C. - realna os - realna algebrska geometrija - realna analiza - realna premica - realna projektivna premica - realna projektivna ravnina - realni obseg - realni polinom - realno število - recipročna vrednost - redka matrika - reflektivnost - Regiomontan - regularna singularna točka - regularni graf - regularno praštevilo - reularno število - regularnost - Rejewski, Marian - rekreativna matematika - rektifikacija - rektifikacija (geometrija) - rektifikacija krivulje - rekurenčna enačba - rekurenčno zaporedje - rekurzija - rekurzivna funkcija - rekurzivna teorija - relacija - relacija ekvipolence - relacija enakosti - relacija urejenosti - relativno praštevilo - relativno število - renormalizacijska grupa - rentgenska transformacija - reprezentacija grupe - residuum - residuum (kompleksna analiza) - rešetka - rešljiva grupa - revno število - Rhindov papirus - Ribenboim, Paulo - Ribet, Kenneth Alan - Ribnikov, Konstantin Aleksejevič - Riccati, Jacopo - Riccatijeva enačba - Ricci-Curbastro, Gregorio - Richelot, Friedrich Julius - Riemann, Bernhard - Riemann-Hurwitzeva formula - Riemann-Sieglova formula - Riemann-Sieglova funkcija theta - Riemann-Stieltjesov integral - Riemann-von Mangoldtova enačba - Riemannova diferencialna enačba - Riemannova domneva - Riemannova funkcija ksi - Riemannova funkcija števila praštevil - Riemannova funkcija zeta - Riemannova geometrija - Riemannova ploskev - Riemannova površina - Riemannova sfera - riemannovska mnogoterost - Ries, Adam - Riesel, Hans Ivar - Rieselovo število - Riesz, Frigyes - rimska ploskev - rimske številke - Ringelbergh, Joachim Sterck van - Risch, Robert Henry - Rischev algoritem - Ritt, Joseph Fels - Rjabenki, Viktor Solomonovič - rob - Robbins, David Peter - Robbinsova konstanta - rodovna funkcija - Rogers-Ramanudžanove enakosti - Rollov izrek - romb - rombiikozidodekaeder - rombikubooktaeder - rombitetraeder - rombitrišestkotno tlakovanje - romboeder - romboid - rombski dodekaeder - rombski triakontaeder - Roomen, Adriaan van - Rosen, Michael Ira - Rota, Gian-Carlo - rotacijska ploskev - rotacijska simetrija - Roth, Klaus Friedrich - rotunda - Routh, Edward John - Routhov izrek - Ruffini-Hornerjev algoritem - runcinacija - Runge, Carl David Tolmé - Rungejev pojav - Russell, Bertrand - Russllov paradoks - Russllova antinomija -

S[uredi | uredi kodo]

Saaty, Thomas Lorie - Saccheri, Giovanni Girolamo - Saint-Vincent, Grégoire de - Sachs, Horst - salinon - samodejno zaporedje - samopodobnost - samoštevilo - samsko praštevilo - sanje nezrelega - sanktpeterburški paradoks - Saradha, K. - Saradha, Natarajan - Sarasa, Alphonse Antonio de - Sarnak, Peter - Satge, Philippe - satovje - Savileov profesor geometrije - Sheffer, Isador Mitchell - Scheiner, Christoph - Scherk, Heinrich Ferdinand - Scherkova ploskev - Schiffler, Kurt - Schifflerjeva točka - Schläfli, Ludwig - Schläfli-Hessov polihoron - Schläflijev simbol - Schläflijev zapis - Schlegel, Victor - Schleglov diagram - Schleglov graf - Schönflies, Arthur Moritz - Schönfliesov izrek - Schönfliesov premik - Schönfliesov simbol - Schönfliesova notacija - Schooten, Frans van - Schröder, Friedrich Wilhelm Karl Ernst - Schröder-Hiparhovo število - Schröderjevo število - Schuh, Frederik - Schwartz, Laurent - Schwartzev prostor - Schwarz, Hermann Amandus - Schwarz-Christoffelova preslikava - Schwarzev odvod - Schwarzev seznam - Schwarzev trikotnik - Schwinger, Julian Seymour - Scott, Dana - Scottova zveznost - sebidualnost - sebidualni graf - sebidualni mnogokotnik - sebidualni polieder - sebidualni politop - sebikomplementarni graf - sečnica - sedem - sedemdesetkotnik - sedemkotnik - sedemkotniški trikotnik - sedemkotniško piramidno število - sedemkotniško število - sedemnajstkotnik - sedemstrana antiprizma - sedemstrana prizma - sedemstrani trapezoeder - sedenion - sedlasta točka - sedmerokotnik - sedmerokotniško število - sedmina - sedmiški številski sistem - Segre Beniamino - sekans - sekanta - Seki, Takakazu Šinsuke - Selberg, Atle - semigrupa - septagon - Seren - Serre, Jean-Pierre - sestav aksiomov - sestav dveh prirezanih dodekaedrov - sestav petih prisekanih tetraedrov - sestav štirih tetraedrov - sestav treh tetraedrov - sestavljeno število - seštevanje - seštevek - seznam ameriških matematikov - seznam angleških matematikov - seznam avstralskih matematikov - seznam avstrijskih matematikov - seznam belgijskih matematikov - seznam bolgarskih matematikov - seznam čeških matematikov - seznam danskih matematikov - seznam diedrskih kotov poliedra - seznam finskih matematikov - seznam fraktalov po Hausdorff-Bezikovičevi razsežnosti - seznam francoskih matematikov - seznam funkcij zeta - seznam grup ravninske simetrije - seznam grup sferne simetrije - seznam hrvaških matematikov - seznam integralov eksponentnih funkcij - seznam integralov Gaussovih funkcij - seznam integralov hiperboličnih funkcij - seznam integralov inverznih hiperboličnih funkcij - seznam integralov iracionalnih funkcij - seznam integralov krožnih funkcij - seznam integralov logaritemskih funkcij - seznam integralov trigonometričnih funkcij - seznam iranskih matematikov - seznam irskih matematikov - seznam italijanskih matematikov - seznam izotoksalnih poliedrov in tlakovanj - seznam izraelskih matematikov - seznam kanadskih matematikov - seznam kompleksnih in algebrskih ploskev - seznam krivulj - seznam Liejevih grup - seznam madžarskih matematikov - seznam malih grup - seznam matematičnih društev - seznam matematičnih funkcij - seznam matematičnih simbolov - seznam matematičnih vsebin - seznam matematikov - seznam mnogokotnikov, poliedrov in politopov - seznam mnogoterosti - seznam modelov Wenningerjevih poliedrov - seznam nemških matematikov - seznam neperiodičnih množic tlakovanj - seznam nizozemskih matematikov - seznam norveških matematikov - seznam novozelandskih matematikov - seznam ploskev - seznam poliedrov po številu oglišč - seznam pravilnih politopov - seznam ruskih matematikov - seznam sestavov uniformnih poliedrov - seznam slovenskih matematikov - seznam srbskih matematikov - seznam škotskih matematikov - seznam španskih matematikov - seznam števil - seznam švedskih matematikov - seznam švicarskih matematikov - seznam uniformnih poliedrov - seznam uniformnih poliedrov po sliki oglišč - seznam uniformnih tlakovanj - seznam verjetnostnih porazdelitev - seznam vrst funkcij - seznam vrst matrik - seznam vrst števil - sfera - sferna trigonometrija - sferni dvokotnik - sferni koordinatni sistem - sferni polieder - sferni trikotnik - sfernost - sferoid - Shallit, Jeffrey - Shannon, Claude Elwood - Shefferjevo zaporedje - Shephard, Geoffrey Colin - Short, James - Siegel, Carl Ludwig - Siegel-Weilova formula - Sieglov disk - Sieglov zgornji polprostor - Sieglova lema - Sieglova modularna forma - Sieglova parabolična podgrupa - Sierpiński, Wacław Franciszek - Sierpiński-Erdőseva domneva egipčanskih ulomkov - sigma-algebra - silogizem - simetrala - simetrija - simetrična razlika množic - simetrična matrika - simetrični graf - simetrijska grupa - simbolna logika - simpleks - simplektična geometrija - Simplikij - Simpson, Thomas - Simpsonovo pravilo - Singer, Isadore - Singmaster, David - singularna točka - singularna točka algebrske varietete - singularni razcep - sinus - sinus versus - sinusni integral - sinusni izrek - sinusoida - sistem enačb - sistem iterirane funkcije - sistem linearnih enačb - skalar - skalarni produkt - skalarno množenje - Skewes, Stanley - Skewesovo število - skladnost - skočna funkcija - Skolem, Albert Thoralf - skolemizacija - Skolemova funkcija - Skolemova normalna oblika - skoraj celo število - skoraj Johnsonovo telo - skoraj popolno število - skoraj praštevilo - sled matrike - slika - slika grafa - slika oglišč - Sloane, Neil - slovar izrazov teorije grafov - Slowinski, David - slučajna spremenljivka - Smale, Stephen - smer - smerni koeficient premice - Smirnov, Stanislav Konstantinovič - Smith, Henry John Stephen - Smith-Minkowski-Sieglova masna formula - Smith-Volterra-Cantorjeva množica - Smithova nagrada - Smithovo število - Smullyan, Raymond - snark - Snel van Royen, Rudolph - Snell van Royen, Willebrord - soda funkcija - sodo število - sodost - sodost in lihost funkcije - Sohocki, Juljan Karl Vasiljevič - soizmerljivost - sokot - sokrožne točke - Soldner, Johann Georg von - Soldnerjeva konstanta - somernica - somnožica - Sondow, Jonathan - sosednja kota - sosednja ulomka - Sosigen - specialna funkcija - specialna ortogonalna matrika - spekter grafa - spekter Markova - spektralna teorija grafov - spinoda - Spletna enciklopedija celoštevilskih zaporedij - sploščeni sferoid - splošna algebra - splošna linearna grupa - splošna teorija relativnosti - splošna topologija - spodnji celi del - Sporos - spremenljivka - srčnica - srebrni rez - srečno praštevilo - srečno število - sredinski graf - središče - središče kroga - središče grupe - središče očrtane krožnice - središče očrtanega kroga - središče šopa - središče včrtane krožnice - središče včrtanega kroga - središčni binomski koeficient - središčni kot - središčno devetkotniško število - središčno kvadratno število - središčno kubično število - središčno mnogokotniško število - središčno osemkotniško število - središčno petkotniško število - središčno sedemkotniško število - središčno šestkotniško število - središčno štirikotniško število - središčno trikotniško število - srednja ukrivljenost - srednja vrednost - stabilnost Ljapunova - stacionarni proces - standardna baza - standardni odklon - standardni pogrešek - Stark, Harold - Stark-Heegnerjev izrek - statistika - Stefan, Jožef - Stefanova naloga - Steiner, Jakob - Steiner-Lehmusov izrek - Steinerjev porizem - Steinerjev problem - Steinerjeva elipsa - Steinerjeva ploskev - Steinerjeva veriga - Steinerjevo drevo - Steinhaus, Hugo Dyonizy - Steinhausov mnogokotniški zapis - Steinmetz, Charles Proteus - Steinmetzevo telo - stekališče - Steklov, Vladimir Andrejevič - stelacija - Stern, Moritz Abraham - Stevin, Simon - Stewart, Matthew - Stewartov izrek - Stieltjes, Thomas Joannes - Stieltjes-Wigertovi polinomi - Stieltjesov integral - Stieltjesov izrek - Stieltjesov problem momentov - Stieltjesova matrika - Stieltjesova transformacija - Stieltjesove konstante - Stieltjesovi polinomi - Stirling, James - Stirlingov približek - Stirlingova aproksimacija - Stirlingova formula - Stirlingova števila prve vrste - Stirlingova števila druge vrste - Stirlingova vrsta - Stirlingovo število - sto - stokotnik - stohastični proces - stohastika - Stoker, James Johnston - Stokes, George Gabriel - stolpična matrika - stolpični vektor - Stone, Marshall Harvey - Stoneov reprezentacijski izrek za Boolove algebre - stopinja - stopničasta funkcija - stopnja - stopnja grafa - stopnja konvergence - stopnja polinoma - stopnja preslikave - stopnja zvezne preslikave - Størmer, Carl - Størmerjev izrek - Størmerjevo število - stotica - stožec - stožernica - stožnica - stranica - stranska ploskev - Straus, Ernst Gabor - strig - strobogramatično praštevilo - strobogramatično število - strofoida - strogo monotona funkcija - strogo naraščajoča funkcija - strogo padajoča funkcija - Struik, Dirk Jan - Studentova t-porazdelitev - subaditivnost - Subbotin, Mikhail Fedorovič - subdivizija - substitucijsko pravilo - Sullivan, Dennis Parnell - suma - sumacijska metoda - Sun Či - superalgebra - superelipsa - superelipsoid - superjajce - superkvadratik - superkvadrik - supernaloga - supermnožica - superpraštevilo - superrealno število - supertoroid - suplementarni kot - surjekcija - surjektivna preslikava - surrealno število - Suter, Heinrich - Suvorov, Georgij Dimitrijevič - SVD - sveženj - Swain, Lorna May - Swinnerton-Dyer, Peter - Swedenborg, Emanuel - Sylowi izreki - Sylow, Peter Ludwig Majdell - Sylvester, James Joseph - Sylvester-Gallaijev izrek - Sylvestrov graf - Sylvestrova enakost - Sylvestrova matrika - Sylvestrova medalja - Sylvestrovo zaporedje - Synge, John Lighton - Szasz, Otto - Szegő, Gábor - Szekeres, George - Szekeresov snark - Szilassi, Lajos - Szilassijev polieder -

Š[uredi | uredi kodo]

Šafarevič, Andrej Igorjevič - Šafarevič, Igor Rostislavovič - Šanin, Nikolaj Aleksandrovič - Šalát, Tibor - šapa - šest - šestdesetica - šestdesetiški številski sistem - šestdesetkotnik - šesterokotnik - šesterokotniško število - šestilo - šestina - šestiški številski sistem - šestkotnik - šestkotniško število - šestkotniško piramidno število - šestkotno tlakovanje - šestnajstiški številski sestav - šestnajstiški številski sistem - šestnajstkotnik - šeststrana bipiramida - šeststrana piramida - šeststrana prizma - šestrani prisekani trapezoeder - šeststrani trapezoeder - Šimura, Goro - Ših Huang Ti - Šikarazi, Anania - Šilov, Georgij Jevgenjevič - Šindel, Jan - Širjajev, Albert Nikolajevič - Širokov, Jurij Mihajlovič - Šrikhande, Šaradčandra Šankar - Šrikhandov graf - Šmidt, Otto Juljevič - Šnireljman, Lev Genrihovič - Šnireljmanova gostota - šop premic - šop ravnin - Štalec, Ivan - Štefan, Peter - števec - številka - število - število 0 - število 1 - število alef - število bet - število deliteljev - število Markova - število praštevil - število PV - število s harmoničnimi delitelji - število Sierpińskega - število taksija - število zlatega reza - številska množica - številska premica - številska vrsta - številski sestav - številski sistem - številski obseg - številsko zaporedje - števka - števna množica - števna neskončnost - števnost - števno neskončna množica - štiri - štiridesetkotnik - štiriindvajsetkotnik - štirinajstkotnik - štirirazsežni prostor - štiristrana piramida - štiristrani trapezoeder -

T[uredi | uredi kodo]

tabela deliteljev - tabela integralov - tabela množenja - tabela prafaktorjev števil - Tabit ibn Kora - Tabitovo praštevilo - Tabitovo število - Tabit Ibrahim - Tait, Peter Guthrie - Taitova domneva - tajnopisje - Takebe, Tahakiro - Tales - Talesov izrek - tangens - tangensni izrek - tangenta - tangenta krožnice - tangentni četverokotnik - tangentni kot - tangentni štirikotnik - Tanijama, Jutaka - Tanijama-Šimura-Weilova domneva - Tanijama-Šimurova domneva - Tanijamova grupa - Tao, Terence - tapetna grupa - Tarski, Alfred - Tartaglia, Niccolo Fontana - Taub, Abraham Haskel - tauber, Alfred - Taussky-Todd, Olga - tavtohrona krivulja - Taylor, Brook - Taylorjev izrek - Taylorjeva vrsta - Taylor, Geoffrey Ingram - Taylor, Richard Lawrence - Teajtet - Teajtetov izrek - Teano - telegrafski enačbi - telesa z ikozaedrsko simetrijo - telesna particija - teme - temelji matematike - temeljni mnogokotnik - Temperley, Harold Neville Vazeille - Temple, George Frederick James - Tenenbaum, Gérald - Tenenblat, Keti - tenzor - tenzorska algebra - tenzorski račun - tenzorski produkt - Teodor iz Kiren - Teodorova konstanta - Teodozij - Teon I. - Teon II. - teorija analitičnih funkcij - teorija aproksimacij - teorija dinamičnih sistemov - teorija diofantskih približkov - teorija grafov - teorija grup - teorija iger - teorija informacij - teorija invariant - teorija izračunavanja - teorija kalupov - teorija kaosa - teorija kategorij - teorija kolobarjev - teorija kvazimnožic - teorija matrik - teorija mehke mere - teorija mere - teorija množic - teorija približkov - teorija računanja - teorija razrednega obsega - teorija razredov - teorija reprezentacij - teorija števil - teorija tipov - teorija transcendentnosti - teorija verjetnosti - Ter-Krikorov, Aleksander Martinovič - Terwilligerjeva algebra - teselacija - teserakt - teseraktno število - Tesla, Nikola - test Kolmogorova-Smirnova - test Ljapunova - tetiva - tetivni četverokotnik - tetivni mnogokotnik - tetivni štirikotnik - tetivnotangentni štirikotnik - tetraeder - tetraedrska simetrija - tetraedrski graf - tetraedrsko število - tetrahemiheksaeder - tetrahemiheksakron - tetrakisna kocka - tetrakisni heksaeder - tetrakosagon - tetratetraeder - težišče - težišče trikotnika - težiščnica - TeX - Thom, René - Thue, Axel - Thue-Morsejevo zaporedje - Thue-Siegel-Rothov izrek - Thuejev izrek - Thurston, William - Tihonov, Andrej Nikolajevič - Timarid - tisočica - Ţiţeica, Gheorghe - Tits, Jacques - tlakovanje - točka - točka (geometrija) - točka obrata - točka v neskončnosti - točka vejitve - točkovna grupa - točkovno zrcaljenje - Todd, John Arthur - togi premik - Tohoku Mathematical Journal - tok - Toland, John Francis - Tomšič, Gabrijel - topi kot - topokotni trikotnik - topologija - topologija produktov - topološka grupa - topološka invarianta - topološka konjugacija - topološka lastnost - topološka teorija grafov - topološki prostor - topološki vektorski prostor - Toponogov, Viktor Andrejevič - topos - toroid - toroidni polieder - Torricelli, Evangelista - torus - tovariško število - traktrisa - Tralles, Johann Georg - transcendentna funkcija - transcendentna krivulja - transcendentno število - transformacija - transformacija Kontoroviča-Lebedeva - transformacija zaporedja - transformacijska geometrija - transformacijska grupa - transponiranje - transponirani graf - transponiranka - transpozicija - transverzala - tranzitivna relacija - trapez - trapezo-rombski dodekaeder - trapezoeder - trapezoid - Trautman, Andrzej Mariusz - trditev - tretja ekscentričnost - tretja izsrednost - tretjina - tretjinjenje kota - tri - triakisni ikozaeder - triakisni oktaeder - triakisni tetraeder - triakisno trikotno tlakovanje - triakistetraeder - triakontagon - tridesetkotnik - trigonometrična funkcija - trigonometrična vrsta - trigonometrični integral - trikotnik - trikotnik Sierpińskega - trikotniška grupa - trikotniška neenakost - trikotniško kvadratno število - trikotniško število - trikotno tlakovanje - trinajstkotnik - trirazsežni prostor - trisekcija kota - trisektrisa - trisektrisa Pascalovega polža - tristrana bipiramida - tristrana hebesfenorotunda - tristrana prizma - tristrani prisekani trapezoeder - tristrani trapezoeder - trivialna grupa - trohoida - trojiška Golayjeva koda - trojiški številski sistem - Tschiernhaus, Ehrenfried Walter - Tsu Čung Či - Tucker, Albert William - tuje število - tuji množici - tujost - Turing, Alan - at-Tusi, Nasir - Tutte, William Thomas -

U[uredi | uredi kodo]

učinek grupe - Uhler, Horace Scudder - Uhlerjevo število - al-Uklidisi - ukrivljenost - Ulam, Stanislaw Marcin - Ulamov prt - Ulamovo število - Ulamovo zaporedje - Uljanov, Peter Lavrentjevič - ulomek - ulomljeni del - ultrafilter - Ulug Beg - unarna operacija - uniformna antiprizmatična prizma - uniformna tlakovanja v hiperbolični ravnini - uniformni polieder - uniformni polihoron - uniformni politop - uniformni zvezdni polieder - uniformno barvanje - uniformno tlakovanje - unija - unija množic - unipotentna matrika - unipotentnost - unitarna matrika - univerzalna diferencialna enačba - univerzalna množica - univerzalna parabolična konstanta - upodobitev grupe - uporabna matematika - urejena dvojica urejena n-terica - urejeni kolobar - urejeni par - urejeno Bellovo število - urejenost - Urison, Pavel Samujilovič - urna grupa - usmerjeni graf - Uspenski, Jakov Andrejevič - Uspenski, Vladimir Andrejevič - uteženi graf - uteženo praštevilo - utežna funkcija -

V[uredi | uredi kodo]

Vacca, Giovanni - Vaidja, Prahalad Čunnilal - Vakselj, Anton - valovna enačba - valovna transformacija - vampirsko število - Van Amringe, John Howard - van Vleck, John Hasbrouck - Van Vleck, Edward Burr - Varadarajan, Veeravalli Seshadri - varčno število - variacija - variacija (matematika) - variacijski račun - Varignon, Pierre - varno praštevilo - včrtana in pričrtana krožnica trikotnika - včrtana krožnica - včrtani krog - vdrti kot - Veblen, Oswald - veččlenik - večkotnik - večkratna množica - večkratnik - večlična funkcija - Vega, Jurij - vejišče - vektor - vektor nič - vektorska enota - vektorska mera - vektorski nič - vektorski produkt - vektorski prostor - vektorski račun - velika antiprizma - veliki dodekaeder - veliki dvojnoprirezani dirombidodekaeder veliki Fermatov izrek - veliki ikozaeder - veliki ikozidodekaeder - veliki ikozihemidodekaeder - veliki ikozihemidodekakron - veliki krog - veliki prisekan kubooktaeder - veliki rombiikozidodekaeder - veliki rombikubooktaeder - veliko število - velikostni red - Venn, John - Vennov diagram - Vennov graf - Verhulst, Pierre François - verižni ulomek - verižnica - verižno pravilo - verjetno praštevilo - verjetnost - verjetnost in statistika - verjetnostna funkcija - verjetnostna funkcija gostote - verjetnostna mera - verjetnostna metoda - verjetnostna porazdelitev - verjetnostna teorija števil - verjetnostni račun - verjetnostni prostor - Veršik, Anatolij Mojisejevič - veselo praštevilo - veselo število - vezna črta - viba - Vidav, Ivan - Vidav-Palmerjev izrek - Vidžajaraghavan, Tirukkannapuram - Viète, François - Viètove enačbe - Viètovo pravilo - Vietoris, Leopold - Vigodski, Mark Jakovljevič - Villani, Cédric - Villarceau, Yvon - Villarceaujevi krožnici - Ville, Jean-André - Vince, Samuel - Vinogradov, Ivan Matvejevič - Visser, Matt - Viswanathova konstanta - višina trikotnika - višinska točka trikotnika - višinski izrek - višja algebra - višje razsežnosti - Vitt, Aleksander Adolfovič - Vituškin, Anatolij Georgijevič - Viviani, Vincenzo - Vivianijev izrek - Vivianijeva krivulja - Vladimirov, Vasilij Sergejevič - vložitev - vložitev grafa - vodilna krožnica - vodilni koeficient - vodnica - Voigt, Johann Henrich - Vojevodski, Vladimir Aleksandrovič - volumen - Voronoj, Georgij Feodosjevič - Voronojev diagram - votla matrika - vozel - vozli Čebišova - Vrabec, Jože - Vranić, Vladimir - vražji kvadrat - Vries, Gustav de - vrsta - vrtnica - vrstična matrika - vrstični vektor - vrtilna simetrija - vseštevčno število - vsota - vsota deliteljev - vsota Minkowskega - vsota potenc - vzajemnost - vzporedna projekcija - vzporedni premik - vzporedni razteg - vzporednica - vzporednost - vzvišeno število -

W[uredi | uredi kodo]

Waerden, Bartel Leendert van der - Wall, Donald Dines - Wall-Sun-Sunovo praštevilo - Wallis, John - Wallisov produkt - Wallisova konstanta - Walsh, Joseph Leonard - Walsheva funkcija - Walsheva matrika - Wang Fan - Waring, Edward - Waringov problem - Watt, James - Weber, Heinrich Martin - Weibull, Waloddi - Weierstrass, Karl - Weierstrassova funkcija - Weil, André - Weil-Mordellov izrek - Weilov kriterij - Weisstein, Eric Wolfgang - Welsh, Dominic - Werner, Wendelin - Wessel, Caspar - Weyl, Hermann - Weylov kriterij - Weylov postulat - Weylov skalar - Weylov tenzor - Weylova algebra - Weylova domneva o ukrivljenosti - Weylova formula karakterjev - Weylova grupa - Weylova transformacija - Weylova vsota - Whewellova enačba - Whiston, William - Whitney, Hassler - Whitneyjev izrek - Whittaker, Edmund Taylor - Widder, David Vernon - Wieferich, Arthur Josef Alwin - Wieferichev izrek - Wieferichev par - Wieferichevo praštevilo - Wiener-Hinčinov izrek - Wienrov tauberski izrek - Wigner, Eugene Paul - Wijdenes, Pieter - Wijngaarden, Adriaan van - van Wijngaardenova transformacija - Wikipedija:WikiProjekt števila - Wiles, Andrew John - Williams, Kenneth Powers - Wilson, Alexander - Wilson, John - Wilsonov izrek - Wilsonovo praštevilo - Wintner, Aurel - Witten, Edward - Wolfova nagrada za matematiko - Wolstenholme, Joseph - Wolstenholmeov izrek - Wolstenholmeovo praštevilo - Woodallovo praštevilo - Woodallovo število - Wren, Christopher - Wythoff, Willem Abraham - Wythoffov simbol - Wythoffova konstrukcija -

X[uredi | uredi kodo]

Y[uredi | uredi kodo]

Yoccoz, Jean-Christophe - Young, Laurence Chisholm - Youngova mera -

Z[uredi | uredi kodo]

Zacuto, Abraham - Zadeh, Lotfi Asker - Zagier, Don Bernard - Zahradnik, Karel - Zajączkowski, Władysław - zajčja konstanta - zajčje zaporedje - zakon oblikovne grupe - zakon trihotomije - zakon velikih števil - Zalgaller, Viktor Abramovič - zaloga vrednosti - zamenjalna števka - zamenljivo praštevilo - zaokrožanje - zaporedje - zaporedje celih števil - zaporedje polinomov - zaprta množica - zaprta množica točk - zaprti interval - Zaremba, Stanisław - Zariski Oscar - zastava - zasuk - zbirna porazdelitvena funkcija Zeilberger, Doron - Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik - Zejliger, Dimitrij Nikolajevič - Zeller, Christian - Zellerjeva kongruenca - Zelmanov, Jefim Izakovič - zelo obilno število - zelo sestavljeno število - Zenodor - Zenon - Zenon Sidonski - Zermelo, Ernst - Zermelo-Fraenklova teorija množic - Zernov, Nikolaj Jefimovič - ZFC - zgodovina matematike - zgodovina števila π - zgornja polravnina - zgornji celi del - Zipf-Mandelbrotov zakon - Zipf-Mandelbrotova porazdelitev - Zipfov zakon - zlata spirala - zlati graf - zlati pravokotnik - zlati rez - zlato razmerje - zlato število - zlepek - zmanjševanje - zmnožek - znakovni niz - znamenite točke trikotnika - Znám, Štefan - Známov problem - znanstveni zapis - Zolotarjov, Jegor Ivanovič - zonoeder - zonotop - Zorn, Max August - Zornova lema - zrcaljenje - zrcalna simetrija - Zuckermanovo število - Zudilin, Vadim Valentinovič - zunanja mera - zunanji kot - zunanji krog - zunanji produkt - zvezdni mnogokotnik - zvezdno število - zvezna funkcija - zveznost - Zygmund, Antoni -

Ž[uredi | uredi kodo]

žarek - Žarinov, Viktor Viktorovič - Žegalkin, Ivan Ivanovič - Židkov, Jevgenij Petrovič - Žukovski, Nikolaj Jegorovič - Žuravljov, Jurij Ivanovič -

Delna neskončnost Ta seznam še ni popoln oziroma zaključen. Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite.