Seznam diedrskih kotov poliedra

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam diedrskih kotov poliedra vsebuje pregled diedrskih kotov za robovno prehodne poliedre. Velikost diedrskih kotov je:

slika ime Schläflijev
simbol
konfiguracija
oglišča/stranske ploskve
točen diedrski kot
(radiani)
približen
diedrski kot
(stopinje)
platonska telesa (pravilna konveksna)
tetraeder {3,3} (3.3.3) arccos(1/3) 70,53°
heksaeder ali kocka {4,3} (4.4.4) π/2 90°
oktaeder {3,4} (3.3.3.3) π − arccos(1/3) 109,47°
dodekaeder {5,3} (5.5.5) π − arctan(2) 116,56°
ikozaeder {3,5} (3.3.3.3.3) π − arccos(√5/3) 138,19°
Kepler-Poinsotova telesa (pravilna nekonveksna)
mali zvezdni dodekaeder {5/2,5} (5/2.5/2.5/2.5/2.5/2) π − arctan(2) 116,56°
veliki dodekaeder {5,5/2} (5.5.5.5.5)/2 arctan(2) 63,435°
veliki zvezdni dodekaeder {5/2,3} (5/2.5/2.5/2) arctan(2) 63,435°
veliki ikozaeder {3,5/2} (3.3.3.3.3)/2 arcsin(2/3) 41,810°
kvazipravilni poliedri (pravilni rektificirani)
tetraeder r{3,3} (3.3.3.3) π − arccos(1/3) 109,47°
kubooktaeder r{3,4} (3.4.3.4) π − arccos(1/sqrt(3)) 125,264°
ikozidodekaeder r{3,5} (3.5.3.5) 142,623°
dodekadodekaeder r{5/2,5} (5.5/2.5.5/2)
veliki ikozidodekaeder r{5/2,3} (3.5/2.3.5/2)
ditrigonalni poliedri
mali ditrigonalni ikozidodekaeder a{5,3} (3.5/2.3.5/2.3.5/2)
ditrigonalni dodekadodekaeder b{5,5/2} (5.5/3.5.5/3.5.5/3)
veliki ditrigonalni ikozidodekaeder c{3,5/2} (3.5.3.5.3.5)/2
polpoliedri
tetrahemiheksaeder o{3,3} (3.4.3/2.4)
kubohemioktaeder o{3,4} (4.6.4/3.6)
oktahemioktaeder o{4,3} (3.6.3/2.6)
mali dodekahemidodekaeder o{3,5} (5.10.5/4.10)
mali ikozihemidodekaeder o{5,3} (3.10.3/2.10)
veliki dodekahemiikozaeder o{5/2,5} (5.6.5/4.6)
mali dodekahemiikozaeder o{5,5/2} (5/2.6.5/3.6)
veliki ikozihemidodekaeder o{5/2,3} (3.10/3.3/2.10/3)
veliki dodekahemidodekaeder o{3,5/2} (5/2.10/3.5/3.10/3)
kvazipravilna dualna telesa
rombski heksaeder
(dual tetraedra)
- V(3.3.3.3) π − π/2 90°
rombski dodekaeder
(dual kubooktaedra)
- V(3.4.3.4) π − π/3 120°
rombski triakontaeder
(dual ikozidodekaedra)
- V(3.5.3.5) π − π/5 144°
srednji rombski triakontaeder
(dual dodekadodekaedra)
- V(5.5/2.5.5/2)
veliki rombski triakontaeder
(dual velikega ikozidodekaedra)
- V(3.5/2.3.5/2)
duali ditrigonalnih poliedrov
mali triambski ikozaeder
(dual malega ditrigonalnega ikozidodekaedra)
- V(3.5/2.3.5/2.3.5/2)
srednji triambski ikozaeder
(dual ditrigonalnega dodekadodekaedra)
- V(5.5/3.5.5/3.5.5/3)
veliki triambski ikozaeder
(dual velikega ditrigonalnegaikozidodekaedra)
- V(3.5.3.5.3.5)/2
duali polpoliedrov
tetrahemiheksakron
(dual tetrahemiheksaedra)
- V(3.4.3/2.4)
heksahemioktakron
(dual kubohemioktaedra)
- V(4.6.4/3.6)
oktahemioktakron
(dual oktahemioktaedra)
- V(3.6.3/2.6)
mali dodekahemidodekakron
(dual malega dodekahemidodekakrona)
- V(5.10.5/4.10)
mali ikozihemidodekakron
(dual malega ikozihemidodekakrona)
- V(3.10.3/2.10)
veliki dodekahemiikozakron
(dual velikega dodekahemiikozaedra)
- V(5.6.5/4.6)
mali dodekahemiikozakron
(dual malega dodekahemiikozaedra)
- V(5/2.6.5/3.6)
veliki ikozihemidodekakron
(dual velikega ikozihemidodekakrona)
- V(3.10/3.3/2.10/3)
veliki dodekahemidodekakron
(dual velikega dodekahemidodekakrona)
- V(5/2.10/3.5/3.10/3)

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Uniform Polyhedron«. MathWorld.