Seznam diedrskih kotov poliedra

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam diedrskih kotov poliedra vsebuje pregled diedrskih kotov za robovno prehodne poliedre. Velikost diedrskih kotov je:

slika ime Schläflijev
simbol
konfiguracija
oglišča/stranske ploskve
točen diedrski kot
(radiani)
približen
diedrski kot
(stopinje)
platonska telesa (pravilna konveksna)
Tetrahedron.png tetraeder {3,3} (3.3.3) arccos(1/3) 70,53°
Hexahedron.png heksaeder ali kocka {4,3} (4.4.4) π/2 90°
Octahedron.png oktaeder {3,4} (3.3.3.3) π − arccos(1/3) 109,47°
Dodecahedron.png dodekaeder {5,3} (5.5.5) π − arctan(2) 116,56°
Icosahedron.png ikozaeder {3,5} (3.3.3.3.3) π − arccos(√5/3) 138,19°
Kepler-Poinsotova telesa (pravilna nekonveksna)
Small stellated dodecahedron.png mali zvezdni dodekaeder {5/2,5} (5/2.5/2.5/2.5/2.5/2) π − arctan(2) 116,56°
Great dodecahedron.png veliki dodekaeder {5,5/2} (5.5.5.5.5)/2 arctan(2) 63,435°
Great stellated dodecahedron.png veliki zvezdni dodekaeder {5/2,3} (5/2.5/2.5/2) arctan(2) 63,435°
Great icosahedron.png veliki ikozaeder {3,5/2} (3.3.3.3.3)/2 arcsin(2/3) 41,810°
kvazipravilni poliedri (pravilni rektificirani)
Uniform polyhedron-33-t1.png tetraeder r{3,3} (3.3.3.3) π − arccos(1/3) 109,47°
Cuboctahedron.png kubooktaeder r{3,4} (3.4.3.4) π − arccos(1/sqrt(3)) 125,264°
Icosidodecahedron.png ikozidodekaeder r{3,5} (3.5.3.5) 142,623°
Dodecadodecahedron.png dodekadodekaeder r{5/2,5} (5.5/2.5.5/2)
Great icosidodecahedron.png veliki ikozidodekaeder r{5/2,3} (3.5/2.3.5/2)
ditrigonalni poliedri
Small ditrigonal icosidodecahedron.png mali ditrigonalni ikozidodekaeder a{5,3} (3.5/2.3.5/2.3.5/2)
Ditrigonal dodecadodecahedron.png ditrigonalni dodekadodekaeder b{5,5/2} (5.5/3.5.5/3.5.5/3)
Great ditrigonal icosidodecahedron.png veliki ditrigonalni ikozidodekaeder c{3,5/2} (3.5.3.5.3.5)/2
polpoliedri
Tetrahemihexahedron.png tetrahemiheksaeder o{3,3} (3.4.3/2.4)
Cubohemioctahedron.png kubohemioktaeder o{3,4} (4.6.4/3.6)
Octahemioctahedron.png oktahemioktaeder o{4,3} (3.6.3/2.6)
Small dodecahemidodecahedron.png mali dodekahemidodekaeder o{3,5} (5.10.5/4.10)
Small icosihemidodecahedron.png mali ikozihemidodekaeder o{5,3} (3.10.3/2.10)
Great dodecahemicosahedron.png veliki dodekahemiikozaeder o{5/2,5} (5.6.5/4.6)
Small dodecahemicosahedron.png mali dodekahemiikozaeder o{5,5/2} (5/2.6.5/3.6)
Great icosihemidodecahedron.png veliki ikozihemidodekaeder o{5/2,3} (3.10/3.3/2.10/3)
Great dodecahemidodecahedron.png veliki dodekahemidodekaeder o{3,5/2} (5/2.10/3.5/3.10/3)
kvazipravilna dualna telesa
Hexahedron.png rombski heksaeder
(dual tetraedra)
- V(3.3.3.3) π − π/2 90°
Rhombic dodecahedron.png rombski dodekaeder
(dual kubooktaedra)
- V(3.4.3.4) π − π/3 120°
Rhombic triacontahedron.png rombski triakontaeder
(dual ikozidodekaedra)
- V(3.5.3.5) π − π/5 144°
DU36 medial rhombic triacontahedron.png srednji rombski triakontaeder
(dual dodekadodekaedra)
- V(5.5/2.5.5/2)
DU54 great rhombic triacontahedron.png veliki rombski triakontaeder
(dual velikega ikozidodekaedra)
- V(3.5/2.3.5/2)
duali ditrigonalnih poliedrov
DU30 small triambic icosahedron.png mali triambski ikozaeder
(dual malega ditrigonalnega ikozidodekaedra)
- V(3.5/2.3.5/2.3.5/2)
DU41 medial triambic icosahedron.png srednji triambski ikozaeder
(dual ditrigonalnega dodekadodekaedra)
- V(5.5/3.5.5/3.5.5/3)
DU47 great triambic icosahedron.png veliki triambski ikozaeder
(dual velikega ditrigonalnegaikozidodekaedra)
- V(3.5.3.5.3.5)/2
duali polpoliedrov
Tetrahemihexacron.png tetrahemiheksakron
(dual tetrahemiheksaedra)
- V(3.4.3/2.4)
Hexahemioctacron.png heksahemioktakron
(dual kubohemioktaedra)
- V(4.6.4/3.6)
Hexahemioctacron.png oktahemioktakron
(dual oktahemioktaedra)
- V(3.6.3/2.6)
Small dodecahemidodecacron.png mali dodekahemidodekakron
(dual malega dodekahemidodekakrona)
- V(5.10.5/4.10)
Small dodecahemidodecacron.png mali ikozihemidodekakron
(dual malega ikozihemidodekakrona)
- V(3.10.3/2.10)
Small dodecahemicosacron.png veliki dodekahemiikozakron
(dual velikega dodekahemiikozaedra)
- V(5.6.5/4.6)
Small dodecahemicosacron.png mali dodekahemiikozakron
(dual malega dodekahemiikozaedra)
- V(5/2.6.5/3.6)
Great dodecahemidodecacron.png veliki ikozihemidodekakron
(dual velikega ikozihemidodekakrona)
- V(3.10/3.3/2.10/3)
Great dodecahemidodecacron.png veliki dodekahemidodekakron
(dual velikega dodekahemidodekakrona)
- V(5/2.10/3.5/3.10/3)

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  • Weisstein, Eric W. "Uniform Polyhedron". MathWorld.