Seznam modelov Wenningerjevih poliedrov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam modelov Wenningerjevih poliedrov vsebuje uniformne in stelirane poliedre iz knjige Polyhedron Models (Modeli poliedrov), katere avtor je Magnus Wenninger (rojen 1919).

Platonska telesa (pravilna) W1 do W5[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime slika ime duala slika duala Wythoffov simbol slika oglišč
in Schläflijev simbol
simetrijska grupa U# K# V E F vrsta stranskih ploskev
1 tetraeder Tetrahedron.png tetraeder Tetrahedron.png 3|2 3 Tetrahedron vertfig.png
{3,3}
Td U01 K06 4 6 4 4{3}
2 oktaeder Octahedron.png heksaeder Hexahedron.png 4|2 3 Octahedron vertfig.png
{3,4}
Oh U05 K10 6 12 8 8{3}
3 heksaeder (kocka) Hexahedron.png oktaeder Octahedron.png 3|2 4 Cube vertfig.png
{4,3}
Oh U06 K11 8 12 6 6{4}
4 ikozaeder Icosahedron.png dodekaeder Dodecahedron.png 5|2 3 Icosahedron vertfig.png
{3,5}
Ih U22 K27 12 30 20 20{3}
5 dodekaeder Dodecahedron.png ikozaeder Icosahedron.png 3|2 5 Dodecahedron vertfig.png
{5,3}
Ih U23 K28 20 30 12 12{5}

Arhimedska telesa (polpravilna) W6 do W18[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime slika ime duala slika duala Wythoffov simbol slika oglišča simetrijska grupa U# K# V E F vrsta stranskih ploskev
6 prisekani tetraeder Truncated tetrahedron.png triakisni tetraeder Triakis tetrahedron 2 3|3 Truncated tetrahedron vertfig.png
3.6.6
Td U02 K07 12 18 8 4{3} + 4{6}
7 prisekani oktaeder Truncated octahedron.png tetrakisni heksaeder Tetrakis hexahedron 2 4|3 Truncated octahedron vertfig.png
4.6.6
Oh U08 K13 24 36 14 6{4} + 8{6}
8 prisekani heksaeder Truncated hexahedron.png triakisni oktaeder Triakis octahedron 2 3|4 Truncated cube vertfig.png
3.8.8
Oh U09 K14 24 36 14 8{3} + 6{8}
9 prisekani ikozaeder Truncated icosahedron.png pentakisni dodekaeder Pentakis dodecahedron 2 5|3 Truncated icosahedron vertfig.png
5.6.6
Ih U25 K30 60 90 32 12{5} + 20{6}
10 prisekani dodekaeder Truncated dodecahedron.png triakisni ikozaeder Triakis icosahedron 2 3|5 Truncated dodecahedron vertfig.png
3.10.10
Ih U26 K31 60 90 32 20{3} + 12{10}
11 kubootaeder Cuboctahedron.png rombski dodekaeder Rhombic dodecahedron 2|3 4 Cuboctahedron vertfig.png
3.4.3.4
Oh U07 K12 12 24 14 8{3} + 6{4}
12 ikozododekaeder Icosidodecahedron.png rombski triakontaeder Rhombic triacontahedron 2|3 5 Icosidodecahedron vertfig.png
3.5.3.5
Ih U24 K29 30 60 32 20{3} + 12{5}
13 mali rombokubooktaeder Small rhombicuboctahedron.png deltoidni ikozitetraeder Deltoidal icositetrahedron 3 4|2 Small rhombicuboctahedron vertfig.png
3.4.4.4
Oh U10 K15 24 48 26 8{3}+(6+12){4}
14 mali rombiikozidodekaeder Small rhombicosidodecahedron.png deltoidni heksekontaeder Deltoidal hexecontahedron 3 5|2 Small rhombicosidodecahedron vertfig.png
3.4.5.4
Ih U27 K32 60 120 62 20{3} + 30{4} + 12{5}
15 veliki rombikubooktaeder
(rombiprisekani kubooktaeder)
(prisekanikubooktaeder)
Great rhombicuboctahedron.png disdiakisni dodekaeder Disdyakis dodecahedron 2 3 4| Great rhombicuboctahedron vertfig.png
4.6.8
Oh U11 K16 48 72 26 12{4} + 8{6} + 6{8}
16 veliki rombiikozidodekaeder
(rombiprisekaniikozidodekaeder)
(prisekani ikozidodekaeder)
Great rhombicosidodecahedron.png disdiakisni triakontaeder Disdyakis triacontahedron 2 3 5| Great rhombicosidodecahedron vertfig.png
4.6.10
Ih U28 K33 120 180 62 30{4} + 20{6} + 12{10}
17 prirezana kocka Snub hexahedron.png pentagonalni ikozitetraeder Pentagonal icositetrahedron |2 3 4 Snub cube vertfig.png
3.3.3.3.4
O U12 K17 24 60 38 (8 + 24){3} + 6{4}
18 prirezani dodekaeder Snub dodecahedron ccw.png pentagonalni heksekontaeder Pentagonal hexecontahedron |2 3 5 Snub dodecahedron vertfig.png
3.3.3.3.5
I U29 K34 60 150 92 (20 + 60){3} + 12{5}

Kepler-Poinsotovi poliedri (pravilni zvezdni poliedri) W20, W21, W22 in W41[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime slika dualno ime dualna slika Wythoffov simbol slika oglišča
in Schläflijev simbol
simetrijska grupa U# K# V E F vrsta facete
20 mali stelirani dodekaeder Small stellated dodecahedron.png veliki dodekaeder Great dodecahedron.png 5|25/2 Small stellated dodecahedron vertfig.png
{5/2,5}
Ih U34 K39 12 30 12 12{5/2}
21 veliki dodekaeder Great dodecahedron.png mali stelirani dodekaeder Small stellated dodecahedron.png 5/2|2 5 Great dodecahedron vertfig.png
{5,5/2}
Ih U35 K40 12 30 12 12{5}
22 veliki stelirani dodekaeder Great stellated dodecahedron.png veliki ikozaeder Great icosahedron.png 3|25/2 Great stellated dodecahedron vertfig.png
{5/2,3}
Ih U52 K57 20 30 12 12{5/2}
41 veliki ikozaeder
(16. Stelacija ikozaedra)
Great icosahedron.png veliki stelirani dodekaeder Great stellated dodecahedron.png 5/2|2 3 Great icosahedron vertfig.png
{3,5/2}
Ih U53 K58 12 30 20 20{3}

Pojasnila:

 • U# pomeni številko uniformnega številčenja (U01 - U80)
 • K# pomeni številko Kaleido številčenja (K01 – K80)

V je število oglišč

E je število robov

F je število stranskih ploskev

Stelacije: modeli W19 do W66[uredi | uredi kodo]

Stelacije oktaedra[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime grupa simetrije slika facete
2 oktaeder
(pravilni)
Oh Zeroth stellation of octahedron.png Zeroth stellation of octahedron facets.png
19 stelirani oktaeder
(zgrajen iz dveh tetraedrov)
Oh First stellation of octahedron.png Stellation of octahedron facets.png

Stelacije dodekaedra[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime simetrijska grupa slika facete
5 dodekaeder (pravilni) Ih Zeroth stellation of dodecahedron.png Zeroth stellation of dodecahedron facets.svg
20 mali stelirani dodekaeder (regular)
(prva stelacija dodekaedra)
Ih First stellation of dodecahedron.png First stellation of dodecahedron facets.svg
21 veliki dodekaeder (regular)
(druga stelacija dodekaedra)
Ih Second stellation of dodecahedron.png Second stellation of dodecahedron facets.svg
22 veliki zvezdni dodekaeder (pravilni)
(tretja stelacija dodekaedra)
Ih Third stellation of dodecahedron.png Third stellation of dodecahedron facets.svg

Stelacije ikozaedra[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime grupa simetrije slika facete
4 ikozaeder (pravilni) Ih Zeroth stellation of icosahedron.png Zeroth stellation of icosahedron facets.png
23 sestav petih oktaedrov
(prva sestavljena stelacija ikozaedra)
Ih First compound stellation of icosahedron.png First compound stellation of icosahedron facets.png
24 sestav petih tetraedrov
(druga sestavljena stelacija ikozaedra)
I Second compound stellation of icosahedron.png Second compound stellation of icosahedron facets.png
25 sestav desetih tetraedrov
(tretja sestavljena stelacija ikozaedra)
Ih Third compound stellation of icosahedron.png Third compound stellation of icosahedron facets.png
26 mali triambski ikozaeder
(prva stelacija ikozaedra)
(triakisni ikozaeder)
Ih First stellation of icosahedron.png First stellation of icosahedron facets.png
27 druga stelacija ikozaedra Ih Second stellation of icosahedron.png Second stellation of icosahedron facets.png
28 izkopani dodekaeder
(tretja stelacija ikozaedra)
Ih Third stellation of icosahedron.svg Third stellation of icosahedron facets.png
29 četrta stelacija ikozaedra Ih Fourth stellation of icosahedron.png Fourth stellation of icosahedron facets.png
30 peta stelacija ikozaedra Ih Fifth stellation of icosahedron.png Fifth stellation of icosahedron facets.png
31 šesta stelacija ikozaedra Ih Sixth stellation of icosahedron.png Sixth stellation of icosahedron facets.png
32 sedma stelacija ikozaedra Ih Seventh stellation of icosahedron.png Seventh stellation of icosahedron facets.png
33 osma stelacija ikozaedra Ih Eighth stellation of icosahedron.png Wenninger I8 stellation facets.svg
34 deveta stelacija ikozaedra
veliki triambski ikozaeder
Ih Ninth stellation of icosahedron.png Ninth stellation of icosahedron facets.png
35 deseta stelacija ikozaedra I Tenth stellation of icosahedron.png Tenth stellation of icosahedron facets.png
36 enajsta stelacija ikozaedra I Eleventh stellation of icosahedron.png Eleventh stellation of icosahedron facets.png
37 dvanajsta stelacija ikozaedra Ih Twelfth stellation of icosahedron.png Twelfth stellation of icosahedron facets.png
38 trinajsta stelacija ikozaedra I Thirteenth stellation of icosahedron.png Thirteenth stellation of icosahedron facets.png
39 štirinajska stelacija ikozaedra I Fourteenth stellation of icosahedron.png Fourteenth stellation of icosahedron facets.png
40 petnajsta stelacija ikozaedra I Fifteenth stellation of icosahedron.png Fifteenth stellation of icosahedron facets.png
41 veliki ikozaeder (pravilni)
(šestnajsta stelacija ikozaedra)
Ih Sixteenth stellation of icosahedron.png Sixteenth stellation of icosahedron facets.png
42 končna stelacija ikozaedra Ih Seventeenth stellation of icosahedron.png Seventeenth stellation of icosahedron facets.png

Stelacije kubooktaedra[uredi | uredi kodo]

zap.štev ime grupa simetrije slika facete (oktaederske ravnine) facete (ravnine kocke)
11 kubooktaeder (pravilni) Oh Zeroth stellation of cuboctahedron.png Zeroth stellation of cuboctahedron facets.png Zeroth stellation of cuboctahedron square facets.png
43 sestav kocke in oktaedra
(prva stelacija kubooktaedra)
Oh First stellation of cuboctahedron.png First stellation of cuboctahedron trifacets.png First stellation of cuboctahedron square facets.png
44 druga stelacija kubooktaedra Oh Second stellation of cuboctahedron.png Second stellation of cuboctahedron trifacets.png Second stellation of cuboctahedron square facets.png
45 tretja stelacija kubooktaedra Oh Third stellation of cuboctahedron.png Third stellation of cuboctahedron trifacets.png Third stellation of cuboctahedron square facets.png
46 četrta stelacija kubooktaedra Oh Fourth stellation of cuboctahedron.png Fourth stellation of cuboctahedron trifacets.png Fourth stellation of cuboctahedron square facets.png

Stelacije ikozidodekaedra[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime simetrijska grupa slika facete (ikozaederske ravnine) facete (dodekaederske ravnine)
12 ikozidodekaeder
(pravilni)
Ih Zeroth stellation of icosidodecahedron.png Zeroth stellation of icosidodecahedron trifacets.png Zeroth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
47 (prva stelacija ikozidodekaedra)
sestav dodekaedra in ikozaedra
Ih First stellation of icosidodecahedron.png First stellation of icosidodecahedron facets.png First stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
48 druga stelacija ikozidodekaedra Ih Second stellation of icosidodecahedron.png Second stellation of icosidodecahedron facets.png Second stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
49 tretja stelacija ikozidodekaedra Ih Third stellation of icosidodecahedron.png Third stellation of icosidodecahedron facets.png Third stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
50 četrta stelacija ikozidodekaedra
(sestav malega steliranega dodekaedra
in triakisnega ikozaedra)
Ih Fourth stellation of icosidodecahedron.png Fourth stellation of icosidodecahedron facets.png Fourth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
51 peta stelacija ikozidodekaedra
(sestav malega steliranega dodekaedra
in petih oktaedrov)
Ih Fifth stellation of icosidodecahedron.png Fifth stellation of icosidodecahedron facets.png Fifth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
52 šesta stelacija ikozidodekaedra Ih Sixth stellation of icosidodecahedron.png Sixth stellation of icosidodecahedron facets.png Sixth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
53 sedma stelacija ikozidodekaedra Ih Seventh stellation of icosidodecahedron.png Seventh stellation of icosidodecahedron facets.png Seventh stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
54 osma stelacija ikozidodekaedra
(sestav petih tetraedrov
in velikega dodekaedra)
I Eighth stellation of icosidodecahedron.png Eighth stellation of icosidodecahedron facets.png Eighth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
55 deveta stelacija ikozidodekaedra Ih Ninth stellation of icosidodecahedron.png Ninth stellation of icosidodecahedron facets.png Ninth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
56 deseta stelacija ikozidodekaedra Ih Tenth stellation of icosidodecahedron.png Tenth stellation of icosidodecahedron facets.png Tenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
57 enajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Eleventh stellation of icosidodecahedron.png Eleventh stellation of icosidodecahedron facets.png Eleventh stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
58 dvanajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Twelfth stellation of icosidodecahedron.png Twelfth stellation of icosidodecahedron facets.png Twelfth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
59 trinajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Thirteenth stellation of icosidodecahedron.png Thirteenth stellation of icosidodecahedron facets.png Thirteenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
60 štirinajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Fourteenth stellation of icosidodecahedron.png Fourteenth stellation of icosidodecahedron facets.png Fourteenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
61 sestav velikega steliranega dodekaedra in velikega ikozaedra Ih Second compound stellation of icosidecahedron.png Second compound stellation of icosidecahedron facets.png Second compound stellation of icosidecahedron pentfacets.png
62 petnajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Fifteenth stellation of icosidodecahedron.png Fifteenth stellation of icosidodecahedron facets.png Fifteenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
63 šestnajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Sixteenth stellation of icosidodecahedron.png Sixteenth stellation of icosidodecahedron facets.png Sixteenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
64 sedemnajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Seventeenth stellation of icosidodecahedron.png Seventeenth stellation of icosidodecahedron facets.png Seventeenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
65 osemnajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Eighteenth stellation of icosidodecahedron.png Eighteenth stellation of icosidodecahedron facets.png Eighteenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png
66 devetnajsta stelacija ikozidodekaedra Ih Nineteenth stellation of icosidodecahedron.png Nineteenth stellation of icosidodecahedron facets.png Nineteenth stellation of icosidodecahedron pentfacets.png

Uniformna nekonveksna telesa W67 do W119[uredi | uredi kodo]

zap. štev. ime slika dualno ime dualna slika Wythoffov simbol slika oglišč simetrijska grupa U# K# V E F vrste stranskih ploskev
67 tetrahemiheksaeder Tetrahemihexahedron.png tetrahemiheksakron Tetrahemihexacron.png 3/23|2 Tetrahemihexahedron vertfig.png
4.3/2.4.3
Td U04 K09 6 12 7 4{3}+3{4}
68 oktahemioktaeder Octahemioctahedron.png oktahemioktakron Hexahemioctacron.png 3/23|3 Octahemioctahedron vertfig.png
6.3/2.6.3
Oh U03 K08 12 24 12 8{3}+4{6}
69 mali kubikubooktaeder Small cubicuboctahedron.png mali heksakronski ikozitetraeder DU13 small hexacronic icositetrahedron.png 3/24|4 Small cubicuboctahedron vertfig.png
8.3/2.8.4
Oh U13 K18 24 48 20 8{3}+6{4}+6{8}
70 mali ditrigonalni ikozidodekaeder Small ditrigonal icosidodecahedron.png mali triambski ikozaeder DU30 small triambic icosahedron.png 3|5/23 Small ditrigonal icosidodecahedron vertfig.png
(5/2.3)3
Ih U30 K35 20 60 32 20{3}+12{5/2}
71 mali ikozikozidodekaeder Small icosicosidodecahedron.png mali ikozakronskihexekontaeder DU31 small icosacronic hexecontahedron.png 5/23|3 Small icosicosidodecahedron vertfig.png
6.5/2.6.3
Ih U31 K36 60 120 52 20{3}+12{5/2}+20{6}
72 mali dodeciikozidodekaeder Small dodecicosidodecahedron.png mali dodekakronski hexekontaeder DU33 small dodecacronic hexecontahedron.png 3/25|5 Small dodecicosidodecahedron vertfig.png
10.3/2.10.5
Ih U33 K38 60 120 44 20{3}+12{5}+12{10}
73 dodekadodekaeder Dodecadodecahedron.png srednji rombski triakontaeder DU36 medial rhombic triacontahedron.png 2|5/25 Dodecadodecahedron vertfig.png
(5/2.5)2
Ih U36 K41 30 60 24 12{5}+12{5/2}
74 mali rombidodekaeder Small rhombidodecahedron.png mali rombidodekakron DU39 small rhombidodecacron.png 25/25| Small rhombidodecahedron vertfig.png
10.4.10/9.4/3
Ih U39 K44 60 120 42 30{4}+12{10}
75 prisekani veliki dodekaeder Great truncated dodecahedron.png mali stelapentakisni dodekaeder DU37 small stellapentakisdodecahedron.png 25/2|5 Truncated great dodecahedron vertfig.png
10.10.5/2
Ih U37 K42 60 90 24 12{5/2}+12{10}
76 rombidodekadodekaeder Rhombidodecadodecahedron.png srednji deltoidni heksekontaeder DU38 medial trapezoidal hexecontahedron.png 5/25|2 Rhombidodecadodecahedron vertfig.png
4.5/2.4.5
Ih U38 K43 60 120 54 30{4}+12{5}+12{5/2}
77 veliki kubikubooktaeder Great cubicuboctahedron.png veliki heksakroničniikozitetraeder DU14 great hexacronic icositetrahedron.png 3 4|4/3 Great cubicuboctahedron vertfig.png
8/3.3.8/3.4
Oh U14 K19 24 48 20 8{3}+6{4}+6{8/3}
78 kubohemioktaeder Cubohemioctahedron.png heksahemioktakron Hexahemioctacron.png 4/34|3 Cubohemioctahedron vertfig.png
6.4/3.6.4
Oh U15 K20 12 24 10 6{4}+4{6}
79 kubiprisekanikoboooktaeder
(kuboprisekani kubooktaeder)
Cubitruncated cuboctahedron.png tetradiakisni heksaeder DU16 tetradyakishexahedron.png 4/33 4| Cubitruncated cuboctahedron vertfig.png
8/3.6.8
Oh U16 K21 48 72 20 8{6}+6{8}+6{8/3}
80 Ditrigonal dodecadodecahedron Ditrigonal dodecadodecahedron.png srednji triambski ikozaeder DU41 medial triambic icosahedron.png 3|5/35 Ditrigonal dodecadodecahedron vertfig.png
(5/3.5)3
Ih U41 K46 20 60 24 12{5}+12{5/2
81 veliki ditrigonalnidodeciikozidodekaeder Great ditrigonal dodecicosidodecahedron.png veliki ditrigonalni dodekakronskiheksekontaeder DU42 great ditrigonal dodecacronic hexecontahedron.png 3 5|5/3 Great ditrigonal dodecicosidodecahedron vertfig.png
10/3.3.10/3.5
Ih U42 K47 60 120 44 20{3}+12{5}+12{10/3}
82 mali ditrigonalni dodeciikozidodekaeder Small ditrigonal dodecicosidodecahedron.png mali ditrigonalni dodekakronični helsekontaeder DU43 Small ditrigonal dodecacronic hexecontahedron.png 5/33|5 Small ditrigonal dodecicosidodecahedron vertfig.png
10.5/3.10.3
Ih U43 K48 60 120 44 20{3}+12{5/2}+12{10}
83 ikozidodekaeder Icosidodecadodecahedron.png srednji izakronski heksekontaeder DU44 medial icosacronic hexecontahedron.png 5/35|3 Icosidodecadodecahedron vertfig.png
6.5/3.6.5
Ih U44 K49 60 120 44 12{5}+12{5/2}+20{6}
84 ikoziprisekanidodekadodekaeder
(ikozidokekaprisekani ikozidodekaeder)
Icositruncated dodecadodecahedron.png tridiakisni ikozaeder DU45 tridyakisicosahedron.png 5/33 5| Icositruncated dodecadodecahedron vertfig.png
10/3.6.10
Ih U45 K50 120 180 44 20{6}+12{10}+12{10/3}
85 nekoveksni veliki rombikubooktaeder
(kvazirombokubooktaeder)
Uniform great rhombicuboctahedron.png veliki deltoidni ikozitetraeder DU17 great strombic icositetrahedron.png 3/24|2 Great rhombicuboctahedron vertfig.png
4.3/2.4.4
Oh U17 K22 24 48 26 8{3}+(6+12){4}
86 mali rombiheksaeder Small rhombihexahedron.png mali rombiheksakron DU18 small rhombihexacron.png 3/22 4| Small rhombihexahedron vertfig.png
4.8.4/3.8
Oh U18 K23 24 48 18 12{4}+6{8}
87 veliki ditrigonalni ikozidodekaeder Great ditrigonal icosidodecahedron.png veliki triambskiikozaeder DU47 great triambic icosahedron.png 3/2|3 5 Great ditrigonal icosidodecahedron vertfig.png
(5.3.5.3.5.3)/2
Ih U47 K52 20 60 32 20{3}+12{5}
88 veliki ikoziikozidodekaeder Great icosicosidodecahedron.png veliki ikozakronskiheksekontaeder DU48 great icosacronic hexecontahedron.png 3/25|3 Great icosicosidodecahedron vertfig.png
6.3/2.6.5
Ih U48 K53 60 120 52 20{3}+12{5}+20{6}
89 mali ikozihemidodekaeder Small icosihemidodecahedron.png mali ikozihemidodekakron Small dodecahemidodecacron.png 3/23|5 Small icosihemidodecahedron vertfig.png
10.3/2.10.3
Ih U49 K54 30 60 26 20{3}+6{10}
90 mali dodeciikozaeder Small dodecicosahedron.png mali dodeciikozakron DU50 small dodecicosacron.png 3/23 5| Small dodecicosahedron vertfig.png
10.6.10/9.6/5
Ih U50 K55 60 120 32 20{6}+12{10}
91 mali dodekahemidodekaeder Small dodecahemidodecahedron.png mali dodekahemidodekakron Small dodecahemidodecacron.png 5/45|5 Small dodecahemidodecahedron vertfig.png
10.5/4.10.5
Ih U51 K56 30 60 18 12{5}+6{10}
92 stelirani prisekani heksaeder
(kvaziprisekani heksaeder)
Stellated truncated hexahedron.png veliki trikisni oktaeder DU19 great triakisoctahedron.png 2 3|4/3 Stellated truncated hexahedron vertfig.png
8/3.8/3.3
Oh U19 K24 24 36 14 8{3}+6{8/3}
93 veliki prisekani kubooktaeder
(kvaziprisekani kubooktaeder)
Great truncated cuboctahedron.png veliki disdiakisnidodekaeder DU20 great disdyakisdodecahedron.png 4/32 3| Great truncated cuboctahedron vertfig.png
8/3.4.6
Oh U20 K25 48 72 26 12{4}+8{6}+6{8/3}
94 veliki ikozidodekaeder Great icosidodecahedron.png veliki rombski triakontaeder DU54 great rhombic triacontahedron.png 2|5/23 Great icosidodecahedron vertfig.png
(5/2.3)2
Ih U54 K59 30 60 32 20{3}+12{5/2}
95 prisekani veliki ikozaeder Great truncated icosahedron.png veliki stelapentakisni dodekaeder DU55 great stellapentakisdodecahedron.png 25/2|3 Great truncated icosahedron vertfig.png
6.6.5/2
Ih U55 K60 60 90 32 12{5/2}+20{6}
96 rombiikozaeder Rhombicosahedron.png Rhombicosacron DU56 rhombicosacron.png 25/23| Rhombicosahedron vertfig.png
6.4.6/5.4/3
Ih U56 K61 60 120 50 30{4}+20{6}
97 mali stelirani prisekani dodekaeder
(kvaziprisekani mali stelirani dodekaeder)
Small stellated truncated dodecahedron.png veliki pentakisni dodekaeder DU58 great pentakisdodecahedron.png 2 5|5/3 Small stellated truncated dodecahedron vertfig.png
10/3.10/3.5
Ih U58 K63 60 90 24 12{5}+12{10/3}
98 prisekani dodekadodekaeder
(kvaziprisekani dodekaeder)
Truncated dodecadodecahedron.png srednji disdiakisni triakontaeder DU59 medial disdyakistriacontahedron.png 5/32 5| Truncated dodecadodecahedron vertfig.png
10/3.4.10
Ih U59 K64 120 180 54 30{4}+12{10}+12{10/3}
99 veliki dodeciikozidodekaeder Great dodecicosidodecahedron.png veliki dodekakronskiheksekontaeder DU61 great dodecacronic hexecontahedron.png 5/23|5/3 Great dodecicosidodecahedron vertfig.png
10/3.5/2.10/3.3
Ih U61 K66 60 120 44 20{3}+12{5/2}+12{10/3 }
100 Small dodecahemicosahedron Small dodecahemicosahedron.png mali dodekahemiikozakron Small dodecahemicosacron.png 5/35/2|3 Small dodecahemicosahedron vertfig.png
6.5/3.6.5/2
Ih U62 K67 30 60 22 12{5/2}+10{6}
101 veliki dodeciikozieder Great dodecicosahedron.png veliki dodecikosakron DU63 great dodecicosacron.png 5/35/23| Great dodecicosahedron vertfig.png
6.10/3.6/5.10/7
Ih U63 K68 60 120 32 20{6}+12{10/3}
102 veliki dodekahemiikozaeder Great dodecahemicosahedron.png veliki dodekahemikosakron Small dodecahemicosacron.png 5/45|3 Great dodecahemicosahedron vertfig.png
6.5/4.6.5
Ih U65 K70 30 60 22 12{5}+10{6}
103 veliki rombiheksaeder Great rhombihexahedron.png veliki rombiheksakron DU21 great rhombihexacron.png 4/33/22| Great rhombihexahedron vertfig.png
4.8/3.4/3.8/5
Oh U21 K26 24 48 18 12{4}+6{8/3}
104 veliki stelirani prisekani dodekaeder
(kvazoprisekani veliki stelirani dodekaeder)
Great stellated truncated dodecahedron.png veliki triakisni ikozaeder DU66 great triakisicosahedron.png 2 3|5/3 Great stellated truncated dodecahedron vertfig.png
10/3.10/3.3
Ih U66 K71 60 90 32 20{3}+12{10/3}
105 nekonveksni veliki rombiikozidodekaeder
(kvazirombiikozidodekaeder)
Uniform great rhombicosidodecahedron.png veliki deltoidni heksekontaeder DU67 great strombic hexecontahedron.png 5/33|2 Uniform great rhombicosidodecahedron vertfig.png
4.5/3.4.3
Ih U67 K72 60 120 62 20{3}+30{4}+12{5/2}
106 veliki ikozihemidodekaeder Great icosihemidodecahedron.png veliki ikozihemidodekakron Great dodecahemidodecacron.png 3 3|5/3 Great icosihemidodecahedron vertfig.png
10/3.3/2.10/3.3
Ih U71 K76 30 60 26 20{3}+6{10/3}
107 veliki dodekahemidodekaeder] Great dodecahemidodecahedron.png veliki dodekahemidodekakron Great dodecahemidodecacron.png 5/35/2|5/3 Great dodecahemidodecahedron vertfig.png
10/3.5/3.10/3.5/2
Ih U70 K75 30 60 18 12{5/2}+6{10/3}
108 veliki prisekaniikozidodekaeder
(veliki kvaziprisekani ikozidodekaeder)
Great truncated icosidodecahedron.png veliki disdiakisnitriakontaeder DU68 great disdyakistriacontahedron.png 5/32 3| Great truncated icosidodecahedron vertfig.png
10/3.4.6
Ih U68 K73 120 180 62 30{4}+20{6}+12{10/3}
109 veliki rombidodekaeder Great rhombidodecahedron.png veliki dodekakron DU73 great rhombidodecacron.png 3/25/32| Great rhombidodecahedron vertfig.png
4.10/3.4/3.10/7
Ih U73 K78 60 120 42 30{4}+12{10/3}
110 mali prirezaniikoziikozidodekaeder Small snub icosicosidodecahedron.png mali heksagonalni heksekontaeder DU32 small hexagonal hexecontahedron.png |5/23 3 Small snub icosicosidodecahedron vertfig.png
3.3.3.3.3.5/2
Ih U32 K37 60 180 112 (40+60){3}+12{5/2}
111 prirezani dodekadodekaeder Snub dodecadodecahedron.png srednji pentagonalni heksekontaeder DU40 medial pentagonal hexecontahedron.png |25/25 Snub dodecadodecahedron vertfig.png
3.3.5/2.3.5
I U40 K45 60 150 84 60{3}+12{5}+12{5/2}
112 prirezani ikozidodekadodekaeder Snub icosidodecadodecahedron.png Medial hexagonal hexecontahedron DU46 medial hexagonal hexecontahedron.png |5/33 5 Snub icosidodecadodecahedron vertfig.png
3.3.3.3.5.5/3
I U46 K51 60 180 104 (20+6){3}+12{5}+12{5/2}
113 veliki obrnjeni prirezani ikozododekaeder Great inverted snub icosidodecahedron.png veliki obrnjeni pentagonalni heksekontaeder DU69 great inverted pentagonal hexecontahedron.png |5/32 3 Great inverted snub icosidodecahedron vertfig.png
3.3.3.3.5/3
I U69 K74 60 150 92 (20+60){3}+12{5/2}
114 obrnjeni prirezani dodekadokekaeder Inverted snub dodecadodecahedron.png srednji obrnjeni pentagonalni heksekontaeder DU60 medial inverted pentagonal hexecontahedron.png |5/32 5 Inverted snub dodecadodecahedron vertfig.png
3.5/3.3.3.5
I U60 K65 60 150 84 60{3}+12{5}+12{5/2}
115 veliki prirezani dodeciikozidodekaeder Great snub dodecicosidodecahedron.png veliki heksagonalniheksekontaeder DU64 great hexagonal hexecontahedron.png |5/35/23 Great snub dodecicosidodecahedron vertfig.png
3.5/3.3.5/2.3.3
I U64 K69 60 180 104 (20+60){3}+(12+12){5/2}
116 veliki prirezani ikozidodekaeder Great snub icosidodecahedron.png veliki pentagonalni heksekontaeder DU57 great pentagonal hexecontahedron (2).png |25/25/2 Great snub icosidodecahedron vertfig.png
3.3.3.3.5/2
I U57 K62 60 150 92 (20+60){3}+12{5/2}
117 veliki retroprirezani ikozidodekaeder Great retrosnub icosidodecahedron.png veliki pentagramski heksekontaeder DU74 great pentagrammic hexecontahedron.png |3/25/32 Great retrosnub icosidodecahedron vertfig.png
(3.3.3.3.5/3)/2
I U74 K79 60 150 92 (20+60){3}+12{5/2}
118 mali retroprirezani ikoziikozidodekaeder Small retrosnub icosicosidodecahedron.png mali heksegramski heksekontaeder DU72 small hexagrammic hexecontahedron.png |3/23/25/2 Small retrosnub icosicosidodecahedron vertfig.png
(3.3.3.3.3.5/2)/2
Ih U72 K77 180 60 112 (40+60){3}+12{5/2}
119 veliki dirombiikozidodekaeder Great dirhombicosidodecahedron.png veliki dirombiikozidodekakron Great dirhombicosidodecacron.png |3/25/335/2 Great dirhombicosidodecahedron vertfig.png
(4.5/3.4.3.4.5/2.4.3/2)/2
Ih U75 K80 60 240 124 40{3}+60{4}+24{5/2}
za različne oblike poliedrov z oznakami W001 - W119
  • 1 -18 za 5 konveksnih pravilnih in 13 konveksnih poliedrov polpravilnih
  • 20 – 22, 41 za 4 nekonveksne pravilne poliedre
  • 19 – 66 za specialnih 48 stelacij (nepravilni niso v tem seznamu)
  • 67 – 119 za 53 nekonveksnih uniformnih poliedrov
 • U# pomeni številko uniformnega številčenja (U01 - U80)
 • K# pomeni številko Kaleido številčenja (K01 – K80)

V je število oglišč E je število robov F je število stranskih ploskev

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]