Prirezani polieder

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Polieder
razred število in značilnosti
platonska telesa
(5, konveksna, pravilna)
arhimedska telesa
(13, konveksno, uniformno)
Kepler-Poinsotovi poliedri
(4, pravilni, nekonveksni)
uniformni poliedri
(75, uniformni)
prizmatoidi:
prizme, antiprizme itd.
(4 neskončni uniformni razredi)
tlakovanja s poliedri (11 pravilni v ravnini)
kvazipravilni poliedri
(8)
Johnsonova telesa (92, konveksna, neuniformna)
piramide in bipiramide (neskončno)
stelacije Stelacije
poliedrski sestavi (5 pravilnih)
deltaedri (Deltaedri,
stranske ploskve z enakostraničnimi trikotniki)
prirezani poliedri
(12 uniformih, brez zrcalnih slik)
zonoedri (Zonoedri,
stranske ploskve imajo 180° simetrijo)
dualni poliedri
sebidualni poliedri (neskončno)
Catalanova telesa (13, arhimedski duali)

Prirezani polieder je polieder, ki se ga dobi tako da se doda nove trikotnike okrog vsakega oglišča.

Kiralni prirezani polieder nima zrcalne simetrije ter tako nima dveh enanciomorfnih oblik, ki bi bili zrcaljenji druga druge. Njihove simetrijske grupe so točkovne grupe, ki so lahko:

Zgled: prirezana kocka ima Wythoffov simbol enak |p q r in z razširitvijo sliko oglišč 3.p.3.q.3.r.

Snubhexahedronccw.gif Snubhexahedroncw.gif

Seznam prirezanih poliedrov[uredi | uredi kodo]

prirezani polieder slika prvotni polieder slika simetrijska grupa
ikozaeder Snub tetrahedron.png oktaeder Rectified tetrahedron.png Ih
veliki ikozaeder Retrosnub tetrahedron.png oktaeder Rectified tetrahedron.png Ih
prirezana kocka Snub hexahedron.png kubooktaeder Cuboctahedron.png O
prirezani dodekaeder Snub dodecahedron ccw.png ikozidodekaeder Icosidodecahedron.png I
veliki prirezan dodeciikozidodekaeder Great snub dodecicosidodecahedron.png veliki dodeciikozidodekaeder Great dodecicosidodecahedron.png I
prirezan ikozidodekaeder Snub icosidodecadodecahedron.png ikozidodekadodekaeder Icosidodecadodecahedron.png I
prirezan dodekadodekaeder Snub dodecadodecahedron.png dodekadodekaeder Dodecadodecahedron.png I
obrnjen prirezan dodekadodekaeder Inverted snub dodecadodecahedron.png dodekadodeka eder Dodecadodecahedron.png I
veliki obrnjen prirezan ikozidodekaeder Great inverted snub icosidodecahedron.png veliki ikozidodekaeder Great icosidodecahedron.png I
veliki retroprirezan ikozidodekaeder Great retrosnub icosidodecahedron.png veliki ikozidodekaeder Great icosidodecahedron.png I
veliki prirezan ikozidodekaeder Great snub icosidodecahedron.png veliki ikozidodekaeder Great icosidodecahedron.png I
mali prirezan ikozikozidodekaeder Small snub icosicosidodecahedron.png mali ikozikozidodekaeder Small icosicosidodecahedron.png Ih
mali retroprirezan ikozikozidodekaeder Small retrosnub icosicosidodecahedron.png mali ikozikozidodekaeder Small icosicosidodecahedron.png Ih
veliki dirombiikozidodekaeder Great dirhombicosidodecahedron.png Ih
veliki dvojnoprirezani dirombidodekaeder Great disnub dirhombidodecahedron.png veliki dirombiikozidodekaeder Great dirhombicosidodecahedron.png Ih

Opombe:

Obstaja tudi neskončna množica antiprizem. Nastanejo iz diedrov, izrojenih pravilnih poliedrov. V spodnji preglednici so naštete vse do šeststranih.

prirezani polieder slika prvotni polieder simetrijska grupa
tetraeder Linear antiprism.png digonalni dieder Td
oktaeder Trigonal antiprism.png trigonalni dieder Oh
kvadratna antiprizma Square antiprism.png Tetragonal dihedron D4d
petstrana antiprizma Pentagonal antiprism.png petstrani dieder D5d
pentagramska antiprizma Pentagrammic antiprism.png pentagramski dieder D5d
pentagramska križna antiprizma Pentagrammic crossed antiprism.png pentagramski dieder D5d
šeststrana antiprizma Hexagonal antiprism.png šeststrani dieder D6d

Opombe:

Neuniformni[uredi | uredi kodo]

Dve Johnsonovi telesi sta poliedra: prirezani disfenoid in prirezana kvadratna antiprizma. Nobeden pa ni kiralen.

prirezani polieder slika prvotni polieder slika simetrijska grupa
prirezani disfenoid Snub disphenoid.png disfenoid Disphenoid tetrahedron.png D2d
prirezana kvadratna antiprizma Snub square antiprism.png kvadratna antiprizma Square antiprism.png D4d

Opombe:

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Uniform polyhedron-43-t0.png
Uniform polyhedron-43-t01.png
Uniform polyhedron-43-t1.png
Uniform polyhedron-43-t12.png
Uniform polyhedron-43-t2.png
Uniform polyhedron-43-t02.png
Uniform polyhedron-43-t012.png
Uniform polyhedron-43-s012.png
t0

t01

t1

t12

t2

t02

t012

prirezani