Seznam mnogokotnikov, poliedrov in politopov

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Seznam mnogokotnikov, poliedrov in politopov vsebuje pregled mnogokotnikov, poliedrov in politopov. Politop je geometrijski objekt, ki ga obdajajo ravne ploskve in lahko obstoja v poljubnem številu razsežnosti.

Elementi politopov[edit | edit source]

Mnogokotnik (2-politop)[edit | edit source]

 • oglišče
 • rob faceta ali (n−1)-stranska ploskev mnogokotnika

Polieder (3-politop)[edit | edit source]

 • oglišče vrh ali (n−3)-stranska ploskev poliedra
 • rob the ridge ali (n−2)-stranska ploskev poliedra
 • stranska ploskev faceta ali (n−1)-stranska ploskev poliedra

Polihoron (4-politop)[edit | edit source]

 • oglišče
 • rob vrh ali (n−3)-stranska ploskev polihorona
 • stranska ploskev hrbet ali (n−2)-stranska ploskev polihorona
 • celica faceta ali (n−1)-stranska ploskev polihorona

Politeron (5-politop)[edit | edit source]

 • oglišče (n−5)-stranska ploskev politerona
 • rob (n−4)-stranska ploskev politerona
 • stranska ploskev vrh ali (n−3)-stranska ploskev politerona
 • celica hrbet ali (n−2)-stranska ploskev politerona
 • hipercelica faceta ali (n−1)-stranska ploskev politerona

Drugi[edit | edit source]

Dvorazsežni[edit | edit source]

štirikotnik
zvezdni mnogokotniki

Družine[edit | edit source]

zvezdni mnogokotnik

Tlakovanja[edit | edit source]

seznam uniformnih tlakovanj uniformna tlakovanja v hiperbolični ravnini

Drugi[edit | edit source]

Trirazsežni[edit | edit source]

trirazsežni prostor

Pravilni[edit | edit source]

pravilni polieder

tetraeder
pentaeder
heksaeder
heptaeder
oktaeder
eneaeder
dekaeder
dodekaeder

Arhimedska telesa[edit | edit source]

arhimedsko telo

prisekani tetraeder, kubooktaeder, prisekana kocka, prisekani oktaeder, rombikubooktaeder, prisekani kubooktaeder, prirezana kocka, ikozidodekaeder, prisekani dodekaeder, prisekani ikozaeder, rombiikozidodekaeder, prisekani ikozidodekaeder, prirezani dodekaeder

Prizme in antiprizme[edit | edit source]

prizma
antiprizma

Catalanova telesa[edit | edit source]

Catalanovo telo

Bipiramide in trapezoeder[edit | edit source]

Uniformni zvezdni poliedri[edit | edit source]

Uniformni zvezdni polieder

Uniformni prizmatični zvezdni poliedri[edit | edit source]

prizmatični uniformni polieder

Johnsonova telesa[edit | edit source]

Johnsonovo telo
 1. povečan dodekaeder
 2. povečana šeststrana prizma
 3. povečana petstrana prizma
 4. povečana sfenokorona
 5. povečana tristrana prizma
 6. povečan trojno izginjajoč ikozaeder
 7. povečana prisekana kocka
 8. povečan prisekan dodekaeder
 9. povečan prisekan tetraeder
 10. dvojno povečana petstrana prizma
 11. dvojno povečana tristrana prizma
 12. dvojno povečana prisekana kocka
 13. dvojno giro izginjajoči rombiikozidodekaeder
 14. dvojna lunabirotunda
 15. izginjajoč rombiikozidodekaeder
 16. disfenocingul
 17. podaljšana petstrana bipiramida
 18. podaljšana petstrana kupola
 19. podaljšana petstrana girobikupola
 20. podaljšana petstrana girobirotunda
 21. podaljšana petstrana girokupolarotunda
 22. podaljšana petstrana ortobikupola
 23. podaljšana petstrana ortobirotunda
 24. podaljšana petstrana ortokupolarotunda
 25. podaljšana petstrana piramida
 26. podaljšana petstrana rotunda
 27. podaljšana kvadratna bipiramida
 28. podaljšana kvadratna kupola
 29. podaljšana kvadratna girobikupola
 30. podaljšana kvadratna piramida
 31. podaljšana tristrana bipiramida
 32. podaljšana tristrana kupola
 33. podaljšana tristrana girobikupola
 34. podaljšana tristrana ortobikupola
 35. podaljšana tristrana piramida
 36. giro dvojno izginjajoč rombiikozidodekaeder
 37. giro rombiikozidodekaeder
 38. girobifastigij
 39. giro podaljšana petstrana bikupola
 40. giro podaljšana petstrana birotunda
 41. giro podaljšana petstrana kupola
 42. giro podaljšana petstrana kupolarotunda
 43. giro podaljšana petstrana piramida
 44. giro podaljšana petstrana rotunda
 45. giro podaljšana kvadratna bikupola
 46. giro podaljšana kvadratna bipiramida
 47. giro podaljšana kvadratna kupola
 48. giro podaljšana kvadratna piramida
 49. giro podaljšana tristrana bikupola
 50. giro podaljšana tristrana kupola
 51. hebesfenomegakorona
 52. meta dvojno povečan dodekaeder
 53. meta dvojno povečana šeststrana prizma
 54. meta dvojno povečan prisekan dodekaeder
 55. meta dvojno izginjajoč ikozaeder
 56. meta dvojno izginjajoč rombiikozidodekaeder
 57. meta dvojni giro rombiikozidodekaeder
 58. meta giro izginjajoč rombiikozidodekaeder
 59. para dvojno povečan dodekaeder
 60. para dvojno povečana šeststrana prizma
 61. para dvojno povečan prisekan dodekaeder
 62. para dvojno izginjajoč rombiikozidodekaeder
 63. para dvojni giro rombiikozidodekaeder
 64. para giro izginjajoč rombiikozidodekaeder
 65. petstrana bipiramida
 66. petstrana kupola
 67. petstrana girobikupola
 68. petstrana girokupolarotunda
 69. petstrana ortobikupola
 70. petstrana ortobirotunda
 71. petstrana ortokupolarotunda
 72. petstrana piramida
 73. petstrana rotunda
 74. prirezan disfenoid
 75. prirezana kvadratna antiprizma
 76. sfenokorona
 77. sfenomegakorona
 78. kvadratna kupola
 79. kvadratna girobikupola
 80. kvadratna ortobikupola
 81. kvadratna piramida
 82. tristrana bipiramida
 83. tristrana kupola
 84. tristrana hebesfenorotunda
 85. tristrana ortobikupola
 86. trojno povečan dodekaeder
 87. trojno povečana šeststrana prizma
 88. trojno povečana tristrana prizma
 89. trojno povečan prisekan dodekaeder
 90. trojno izginjajoč ikozaeder
 91. trojno izginjajoč rombiikozidodekaeder
 92. trojni giro rombiikozidodekaeder

Dualni uniformni zvezdni poliedri[edit | edit source]

Satovja[edit | edit source]

konveksno uniformno satovje
dualno uniformno satovje
druga
konveksno uniformno satovje v hiperboličnem prostoru

Drugi[edit | edit source]

Pravilni in sestavljeni poliedri[edit | edit source]

poliederski sestav in seznam sestavov uniformnih poliedrov

Štiri razsežnosti[edit | edit source]

štirirazsežni prostor
pravilni konveksni polihoron
abstraktni pravilni politop
Schläfli-Hessov polihoron (pravilni zvezdni polihoron)
uniformni polihoron
prizmatični uniformni polihoron
uniformna antiprizmatična prizma

Satovja[edit | edit source]

Pet razsežnosti[edit | edit source]

petrazsežni prostor, 5-politop in uniformni 5-politp
prizmatični uniformni 5-politop

Satovja[edit | edit source]

Šest razsežnosti[edit | edit source]

šestrazsežni prostor, 6-politop in uniformni 6-politop

Satovja[edit | edit source]

Sedem razsežnosti[edit | edit source]

sedemrazsežni prostor, uniformni 7-politop

Satovja[edit | edit source]

Osem razsežnosti[edit | edit source]

osemrazsežni prostor, uniformni 8-politop

Satovja[edit | edit source]

Devet razsežnosti[edit | edit source]

9-politop

Hiperbolična satovja[edit | edit source]

Deset razsežnosti[edit | edit source]

10-politop

Razsežnostne družine[edit | edit source]

pravilni politop in seznam pravilnih politopov
uniformni politop
Satovja

Geometrijski operatorji[edit | edit source]