Ploščina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Plôščina (tudi ploščína) je v geometriji mera za velikost geometrijskega lika oziroma dela ravnine. Ploščina je v tesni zvezi s površino, ki je vsota ploščin vseh mejnih ploskev telesa. Izraz ploščina praviloma uporabljamo za dvorazsežne objekte (like - dele ravnine), površina pa za trirazsežne objekte (telesa - dele prostora).

V slovenski matematiki je bila dolgo edina oznaka za ploščino mala črka p (začetna črka besede ploščina), v novejšem času pa se uveljavlja tudi velika črka S (začetna črka latinske besede superficium). V tujih jezikih pogosto srečamo tudi oznako A (začetna črka latinske besede area).

Definicija ploščine[uredi | uredi kodo]

Pravokotnik s stranicama 5 in 4 lahko pokrijemo z 20 enotskimi kvadratki

Enota za merjenje ploščine je enotski kvadratek - to je kvadrat, ki ima za stranico 1 dolžinsko enoto. Ploščina lika je število, ki nam pove, koliko enotskih kvadratkov popolnoma prekrije dani lik. Zgled: Pravokotnik s stranicama 5 (dolžinskih enot) in 4 (dolžinske enote) lahko pokrijemo s 5 · 4 = 20 enotskimi kvadratki, torej je njegova ploščina enaka 20 (ploščinskih enot). Na tem principu temelji formula za ploščino pravokotnika s stranicama a in b: ploščina p = ab.

Pri drugih likih se pokrivanje z enotskimi kvadratki ne izide vedno. Postopek nadaljujemo z manjšimi kvadratki, npr s takimi, ki predstavljajo stotinko, desettisočinko, milijoninko osnovne enote in tako napej do infinitezimalno majhnih enot.

Ploščine osnovnih likov[uredi | uredi kodo]

Za računanje ploščin osnovnih likov uporabljamo naslednje formule:

Trikotniki[uredi | uredi kodo]

  • ploščina trikotnika z danima dvema stranicama in kotom med njima:
, pri čemer je

Štirikotniki[uredi | uredi kodo]

  • ploščina paralelograma z danima dvema stranicama in enim kotom:
  • ploščina trapeza z danima osnovnicama in višino:
  • ploščina štirikotnika s pravokotnima diagonalama e in f (npr.: deltoida, romba):

Pravilni mnogokotniki[uredi | uredi kodo]

  • ploščina pravilnega štirikotnika (kvadrata):

Drugi liki[uredi | uredi kodo]

  • ploščina kroga s polmerom r:
  • ploščina elipse s polosema a in b:

Ploščine krivočrtnih likov[uredi | uredi kodo]

Ploščino krivočrtnih likov, ko so omejeni s krivuljami lahko izračunamo z integralom.

  • ploščina lika pod grafom funkcije na intervalu :
  • ploščina krivočrtnega trikotnika omejenega s parametrično podano krivuljo med vrednostmi parametra in (vrednost je enaka ali in je odvisna od orientacije krivulje):
  • ploščina krivočrtnega trikotnika omejenega s krivuljo podano v polarnih koordinatah :

Mere za ploščino[uredi | uredi kodo]

Mednarodni sistem enot (SI) predpisuje za merjenje površine izpeljano enoto kvadratni meter. Poleg tega pogosto uporabljamo tudi kvadratni centimeter, kvadratni milimeter, kvadratni kilometer, ipd.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]