Izpeljana enota SI

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Izpeljane enote SI)

Izpeljane enote SI so del mednarodnega sistema enot (SI - Système International d'Unités). Izpeljane so iz sedmih osnovnih enot SI. Enote, ki niso del sistema SI, lahko pretvorimo v enote SI (in obratno) na podlagi dogovora o enotah.

Enote s posebnim imenom in oznako[uredi | uredi kodo]

ime enote SI oznaka za enoto SI fizikalna količina izražava z drugimi enotami izražava z osnovnimi enotami SI
hertz Hz frekvenca
newton N sila  
pascal Pa tlak, pritisk
joule J energija, delo, toplota, entalpija
vat W moč
coulomb C električni naboj  
amper A električni tok
volt V električni potencial, električna napetost
ohm Ω električni upor (električna upornost), impedanca, reaktanca
simens S električna prevodnost
farad F kapacitivnost
tesla T gostota magnetnega pretoka
weber Wb magnetni pretok
henry H induktivnost
stopinja Celzija °C temperatura  
radian rad ravninski kot 1
steradian sr prostorski kot 1
lumen lm svetlobni tok  
luks lx osvetljenost  
becquerel Bq aktivnost (radioaktivnega izotopa)  
gray Gy absorbirana doza (ionizirajočega sevanja)
sievert Sv ekvivalentna doza (ionizirajočega sevanja)
katal kat katalitična aktivnost  

Ostale količine in enote[uredi | uredi kodo]

fizikalna količina ime enote SI oznaka za enoto SI izražava z drugimi enotami
površina kvadratni meter m2  
prostornina kubični meter m3  
hitrost meter na sekundo m · s−1  
pospešek meter na kvadratno sekundo m · s−2  
kotna hitrost radian na sekundo rad · s−1 s−1
gibalna količina kilogram meter na sekundo kg · m · s−1  
kotna gibalna količina kilogram radian na sekundo kg · rad · s−1 kg · s−1
vrtilna količina joule sekunda J · s kg · m2 · s−1
navor sile newton meter N · m m² · kg · s−2
valovno število meter na minus ena m−1  
specifična gostota kilogram na kubični meter kg · m−3  
specifična prostornina kubični meter na kilogram m3 · kg−1  
koncentracija mol na kubični meter mol · m−3  
molski volumen kubični meter na mol m3 · mol−1  
toplotna kapaciteta, entropija joule na kelvin J · K−1 m2 · kg · s−2 · K−1
molarna toplotna kapaciteta,

molarna entropija

joule na kelvin mol J · K−1 · mol−1 m2 · kg · s−2 · K−1 · mol−1
specifična toplota, specifična entropija joule na kilogram kelvin J · K−1 · kg−1 m2 · s−2 · K−1
molarna energija joule na mol J · mol−1 m2 · kg · s−2 · mol−1
specifična energija,
izparilna toplota,
sublimacijska toplota,
talilna toplota
joule na kilogram J · kg−1 m2 · s−2
gostota energije joule na kubični meter J · m−3 m−1 · kg · s−2
površinska napetost newton na meter N · m−1 = J · m−2 kg · s−2
gostota toplotnega toka watt na kvadratni meter W · m−2 kg · s−3
toplotna prevodnost watt na meter kelvin W · m−1 · K−1 m · kg · s−3 · K−1
kinematična viskoznost, difuzijski koeficient kvadratni meter na sekundo m2 · s−1  
dinamična viskoznost pascal sekunda Pa · s = N · s · m−2 m−1 · kg · s−1
gostota električnega naboja coulomb na kubični meter C · m−3 m−3 · s · A
gostota električnega toka amper na kvadratni meter A · m−2  
električna prevodnost siemens na meter S · m−1 m−3 · kg−1 · s3 · A2
molarna prevodnost siemens kvadrat meter na mol S · m² · mol−1 kg−1 · mol−1 · s3 · A2
dielektričnost farad na meter F · m−1 m−3 · kg−1 · s4 · A2
magnetna permeabilnost henry na meter H · m−1 m · kg · s−2 · A−2
jakost električnega polja volt na meter V · m−1 m · kg · s−3 · A−1
jakost magnetnega polja amper na meter A · m−1  
svetlost kandela na kvadratni meter cd · m−2  
izpostavljenost (žarki X in gama) coulomb na kilogram C · kg−1 kg−1 · s · A
hitrost absorbirane doze (sevanja) gray na sekundo Gy · s−1 m² · s−3

Viri[uredi | uredi kodo]