Pretvorba med enotami

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

V razpredelnici spodaj so predstavljeni pretvorniki glavnih merskih enot, ki se danes uporabljajo, na enote SI.

Stolpec »SI ekvivalent« podaja vrednost ene enote, navedene v prvem stolpcu, preračunane na vrednost sistema enot SI. Primer: 1 kalorija je 4,187 joula.
Stolpec »Obratna vrednost« podaja pretvornik v obratni smeri. Primer; 1 joule je 0,239 kalorije.
Za informacijo si poglejte pomen predpon enot SI.
Vse vrednosti so zaokrožene na tri decimalna mesta.


Pretvorniki sistema enot SI

naziv enote oznaka fizikalna količina ekvivalent SI enota obratna vrednost
aker (acre) - površina 0,405 ha 2,471
ar a površina 100 0,01
ångstrom Å dolžina 0,1 nm 10
astronomska enota dolžine a. e. dolžina 0,15 Tm 6,684
atmosfera (fizikalna) atm tlak 0,101 MPa 9,869
atmosfera (tehnična) atm tlak 0,0981 MPa 10,194
atomska enota mase u. masa 1,661×10−27 kg 6,022×1026
bar bar tlak 0,1 MPa 10
barn b površina 100 fm2 0,01
bokal (dunajski) - prostornina 1,415 dm3 0,707
cola " dolžina 2,54 cm 0,394
curie Ci aktivnost sevanja 37 GBq 0,027
čevelj (foot ang.) ft dolžina 30,48 cm 0,033
čevelj (dunajski) ' dolžina 0,31 m 3,226
čevelj na sekundo (foot per second, ang.) ft/s hitrost 0,305 m/s 3,281
četvrt (ruski) - prostornina 209,91 dm3 0,00476
dina dina sila 10 μN 0,1
dan - čas 86400 s 11,57×10−6
desjatina (ruska) - površina 1,093 hm2 0,915
elektronvolt eV energija 0,16 aJ 6,241
erg erg energija 0,1 μJ 10
fermi fm dolžina 1 fm 1
fot ft osvetljenost 10 klx 0,1
funt (pound, ang.) lb masa 0,454 kg 2,205
funt na kvadratni palec psi tlak 6,895×103 kPa 0,145
galona (gallon, am.) gal prostornina 3,785 dm3 0,264
galona (gallon, ang.) gal prostornina 4,546 dm3 0,22
garnec (ruski) - prostornina 3,28 dm3 0,305
gauss G gostota magnetnega pretoka 100 μT 0,01
hektar ha površina 1 hm2 1
jard (yard, ang.) yd dolžina 0,914 m 1,093
kalorija cal energija 4,187 J 0,239
karat - masa 0,2 g 5
kilovatna ura kWh energija 3,6×106 J 27,778×10−8
konjska moč hp moč 0,746 kW 1,341
kotna stopinja središčni kot π/180 rad 57,296
kubični čevelj (cubic foot, ang.) cu ft prostornina 0,028 35,315
kubični jard (cubic yard, ang.) cu yd prostornina 0,765 1,308
kubični palec (cubic inch, ang.) cu in prostornina 16,387 cm³ 0,061
kvadratna milja (square mile, ang.) sq mi površina 2,59 km² 0,386
kvadratni palec (square inch, ang.) sq in površina 6,452 cm² 0,155
leto - čas 31.556.925,975 s 31,689×10−9
liter l prostornina 1 dm3 1
Machovo število Ma hitrost 1193,3 km/h 8,38×10−4
maseljc (dunajska) - prostornina 0,35 dm3 2,86
maxwell Mx magnetni pretok 10 nWb 0,1
mernik (dunajski) - prostornina 28 dm3 0,036
mikron μ dolžina 1 μm 1
milja (mile, ang.) - dolžina 1,609 km 0,621
milja, navtična - dolžina 1,852 km 0,54
milje na uro (miles per hour, ang.) mph dolžina 1,609 km/h 0,621
minuta 0 (1/60)º ' središčni kot π/10800 rad 3437,75
oersted Oe jakost magnetnega polja 1/(4π) kA/m
osmina (ruska) - prostornina 104,95 dm3 0,00953
palec (inch, ang.) in dolžina 2,54 cm 0,394
parsek pc dolžina 30857 Tm 3,2×10−53
pinta (am.) pt prostornina 0,473 dm3 2,113
pinta (ang.) pt prostornina 0,568 dm3 1,759
poise P viskoznost 0,1 Pa s 10
polič (dunajski) - prostornina 0,7 dm3 1,429
pond p sila 9,806×10−3 N 0,102×103
pravi kot = π/2 rad - središčni kot 1,571 rad 0,637
pud (ruski) - masa 16,381 kg 0,061
rem rem ekvivalent absorbirane doze 0,01 Sv 100
röntgen R sevanje 0,258 mC/kg 3,876
saženj (ruski) - dolžina 2,134 m 0,469
sekunda = (1/60)' " središčni kot π/648 mrad 206,265
seženj (dunajski) - dolžina 1,896484 m 0,529
sod (barrel, am.) bbl prostornina 0,159 6,29
stilb sb svetlost 10 kcd m−2 0,1
stokes St kinematična viskoznost 1 cm²/s 1
stopinja Celzija °C temperatura 1 K 1
stopinja Fahrenheita °F temperatura 5/9 K 1,8
stopinja Rankina ºR temperatura 5/9 K 1,8
stopinja Reaumura - temperatura 5/4 K 0,8
svetlobno leto sv. l. dolžina 9,461×1015 m 1,057×10−16
tona t masa 1000 kg 0, 001
tona (ton, am.) - masa 0,907 Mg 1,102
tona (ton, ang.) - masa 1,016 Mg 0,984
torTorrtlak 0,133 kPa 7,501
unča (avoirdupois, ounce, ang.) oz masa 28,349 g 0,035
unča (troy, ounce, am.) oz masa 31,103 g 0,032
unča (troy, ounce, am.) oz volumen 30 ml 0,033
vedro (dunajsko) - prostornina 56,589 dm3 0,018
veršok (ruski) - dolžina 4,445 cm 0,225
vrsta (ruska) - dolžina 1,067 km 0,937
vozel - hitrost 1,852 km/h 0,540

Vir[uredi | uredi kodo]