Specifična prostornina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Specifična prostornína ali specifični volúmen (oznaka v) je fizikalna količina, ki pove koliko prostornine zasede enota mase snovi. Enaka je razmerju med prostonino V in maso m, razmerju med molsko prostornino in molsko maso M, oziroma obratni vrednosti masne gostote :

Enota za merjenje specifične prostornine je /kg, cm³/g.

Specifična prostornina idealnih plinov sledi iz splošne plinske enačbe:

kjer je R specifična plinska konstanta, splošna plinska konstanta, M molska masa, T absolutna temperatura in p tlak plina.

Pri pisanju količin je treba biti previden, ker je v običajna oznaka za hitrost.