Fizika

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Kolaž raznih fizikalnih fenomenov

Fízika (grško φυσικός: fysikós - naraven, iz φύσις: fysis - narava) je znanstvena veda o naravi v najširšem pomenu. Fizika preučuje obnašanje snovi v prostoru in času in njeno vzajemno delovanje. Fizikalne teorije se navadno izražajo z matematičnimi zvezami. Uveljavljenim fizikalnim teorijam pravimo tudi fizikalni zakoni. Fizika pojasnjuje fizikalne pojave in pri tem uporablja fizikalne količine.

Fizika je povezana z drugimi naravoslovnimi vedami, še posebej s kemijo, biofiziko in fiziologijo, ločnice med njimi niso ostre.

Skupščina Organizacije združenih narodov je proglasila leto 2005 za Svetovno leto fizike.

Kratek pregled fizike[uredi | uredi kodo]

Osrednje fizikalne teorije[uredi | uredi kodo]

Klasična mehanika · Mehanika tekočin · Termodinamika · Statistična mehanika · Elektrika in magnetizem · Posebna teorija relativnosti · Splošna teorija relativnosti · Kvantna mehanika · Kvantna teorija polja · Standardni model

Predlagane teorije[uredi | uredi kodo]

Teorija vsega · Teorija velikega poenotenja · Zančna kvantna gravitacija · M-teorija · Samonastalost

Mejne teorije[uredi | uredi kodo]

Dinamična teorija gravitacije · Hladna fuzija · Obratni sistem teorije · Orgonska energija · Svetlobni eter · Teorija mirujočega stanja

Pojmi[uredi | uredi kodo]

Snov · Antimaterija · Osnovni delec · Bozon · Fermion

Simetrija · Gibanje · Ohranitveni zakon - Masa · Energija · Gibalna količina · Vrtilna količina · Spin

Čas · Prostor · Razsežnost · Prostor-čas · Dolžina · Hitrost · Sila · Navor

Valovanje · Valovna funkcija · Kvantna prepletenost · Harmonični oscilator · Magnetizem · Elektrika · Elektromagnetno sevanje · Temperatura · Entropija · Fizikalna informacija

Fazni prehod · Kritični pojavi · Spontani zlom simetrije · Superprevodnost · Supertekočnost · Kvantni fazni prehod

Osnovne sile[uredi | uredi kodo]

Gravitacijska sila · Elektromagnetna sila · Šibka jedrska sila · Močna jedrska sila

Osnovni delci[uredi | uredi kodo]

Atom · Proton · Nevtron · Elektron · Nevtrino · Kvark · Foton · Gluon · Bozon W · Bozon Z · Graviton · Delčno sevanje

Področja fizike[uredi | uredi kodo]

Astrofizika · Atomska in molekulska fizika · Računska fizika · Fizika goste snovi · Fizika nizkih temperatur · Dinamika tekočin · Fizika polimerov · Optika · Fizika snovi · Jedrska fizika · Fizika plazme · Fizika osnovnih delcev

Metode[uredi | uredi kodo]

Znanstvena metoda · Fizikalna količina · Merjenje · Merilne naprave · Razsežnostna analiza · Statistika

Tabele[uredi | uredi kodo]

Seznam fizikalnih zakonov · Osnovne fizikalne konstante · Osnovne enote SI · Izpeljane enote SI · Predpone SI · Pretvorba med enotami

Zgodovina in svet fizikov[uredi | uredi kodo]

Zgodovina fizike · Znani fiziki · Slovenski fiziki · Nobelova nagrada za fiziko · Heinemannova nagrada za matematično fiziko · Diracova medalja · Diracova medalja in nagrada · Pomerančukova nagrada · Fizikalne ustanove · Poučevanje fizike in izobraževanje

Vrste fizike[uredi | uredi kodo]

Teoretična fizika · Eksperimentalna fizika · Matematična fizika · Statistična fizika ·

Sorodna področja[uredi | uredi kodo]

Astronomija in astrofizika · Biofizika · Znanost o snoveh · Elektronika · Tehnika · Medicinska fizika · Fiziologija

Sodobni fiziki[uredi | uredi kodo]

Stephen Hawking

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]