Kapacitivnost

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Kapacitivnost je lastnost električno prevodnih teles, da pod vplivom električne napetosti sprejmejo in shranijo naboj in energijo. Je razmerje med nabojem in napetostjo.

kjer so:

C - kapacitivnost v enoti F (farad)
Q - električni naboj v enoti C (coulomb)
U - električni potencial v enoti V (volt)

Kapacitivnost je lastnost kondenzatorjev.

Ker je enota farad prevelika, se v praksi uporabljajo enote μF, nF ali pF.

Kapacitivnost osamljene kovinske krogle:

kjer so:

C - kapacitivnost v enoti F (farad)
εo - dielektričnost praznega prostora v enoti F/m (farad na meter) εo = 8,854 · 10-12 F/m
r - polmer krogle v enoti m (meter)

Kapacitivnost med dvema paralelnima ploščama se pri znani geometriji in znanih dielektričnih lastnostih izolatorja med njima izračuna naslednji način:

kjer so:

C - kapacitivnost v enoti F (farad)
ε0 - dielektričnost praznega prostora v enoti F/m (farad na meter)
εr - dielektrična konstanta ali relativna dielektričnost uporabljenega izolatorja med ploščama (brez enote)
A - površina plošč v enoti m2 (kvadratni meter)
d - razdalja med ploščama v enoti m (meter)