Pojdi na vsebino

Izparilna toplota

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Izparílna toplôta je toplota, ki jo moramo pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu dane snovi v kapljevinastem agregatnem stanju, segrete do vrelišča, da izpari, torej da preide v plinasto agregatno stanje. Enaka je toploti, ki jo pri stalnem tlaku odda en kilogram do vrelišča ohlajenega plina, ko kondenzira in preide v kapljevinasto agregatno stanje. Praviloma je izparilna toplota tabelirana pri normalnem zračnem tlaku 101,325 kPa (glej tudi standardni pogoji).

Mednarodni sistem enot predpisuje za izparilno toploto izpeljano enoto J/kg. Namesto na maso snovi lahko preračunamo izparilno toploto tudi na množino snovi; v tem primeru navajamo izparilno toploto v J/mol.

Izparilna toplota vode pri tlaku 101,325 kPa in 100 °C je 2256,9 kJ/kg, kar je enako okoli 40,6 kJ/mol. To je veliko — petkratna količina energije za segretje vode od 0 do 100 °C.

Izparilna toplota je v splošnem odvisna od temperature. Velikokrat pa lahko računamo s povprečno vrednostjo med dvema ozkima intervaloma.

Izparilne toplote kemijskih elementov[uredi | uredi kodo]

element izparilna toplota
[kJ/mol]
ajnštajnij  
aktinij ni podatkov
aluminij 293,4
americij ni podatkov
antimon 77,14
argon 6,447
arzen 34,76
astat 114
baker 300,3
barij 142
berilij 292,40
berkelij ni podatkov
bizmut 104,8
bor 489,7
borij  
brom 15,438
cerij 414
cezij 67,74
cink 115,3
cirkonij 58,2
kirij ni podatkov
disprozij  
dubnij  
dušik 2,7928
erbij 261
evropij  
fermij  
fluor 3,2698
fosfor 12,129
francij  
gadolinij  
galij 258,7
germanij 330,9
hafnij 575
hasij  
helij 0,0845
holmij 241
element izparilna toplota
[kJ/mol]
indij 231,5
iridij 604
iterbij  
itrij 363
jod 20,752
kadmij 100
kalcij 153,6
kalifornij  
kalij 79,87
kisik 3,4099
klor 10,2
kobalt 376,5
kositer 295,8
kripton 9,029
krom 344,3
ksenon 12,636
lantan 414
lavrencij  
litij 145,92
lutecij  
magnezij 127,4
mangan 226
majtnerij  
mendelevij  
molibden 598
natrij 96,96
neodim  
neon 1,7326
neptunij ni podatkov
nikelj 370,4
niobij 696,6
nobelij  
ogljik 355,8
osmij 627,6
paladij 357
platina 510
plutonij  
element izparilna toplota
[kJ/mol]
polonij 60,1
prazeodim  
prometij  
protaktinij 470
radij 37
raderfordij  
radon 16,4
renij 715
rodij 493
rubidij 72,216
rutenij 595
samarij  
siborgij  
selen 26,3
silicij 384,22
skandij 314,2
srebro 250,58
stroncij 144
svinec 177,7
talij 164,1
tantal 743
tehnecij 660
telur 52,55
terbij  
titan 421
torij 514,4
tulij 191
uran 477
vanadij 452
vodik 0,44936
volfram 824
zlato 334,4
železo 349,6
živo srebro 59,229
žveplo 1,7175