Kobalt

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
železokobaltnikelj
Co
Rh  
 
 
Co-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število kobalt, Co, 27
Kemijska vrsta prehodna kovina
Skupina, perioda, blok 9 , 4, d
Gostota, trdota 8900 kg/m3, 5,0
Videz kovinski s sivimi poudarki
Co,27.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 58,933200 a. e. m.
Atomski polmer (izračunan) 135 (152) pm
Kovalentni polmer 126 pm
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Ar]3d74s2
e- na energijski nivo 2, 8, 15, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 2,3 (amfoteren)
Kristalna struktura heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (feromagneten)
Tališče 1768 K (2723 °F)
Vrelišče 3200 K (5301 °F)
Molski volumen 6,67 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 376,5 kJ/mol
Talilna toplota 16,19 kJ/mol
Parni tlak 175 Pa pri 1768 K
Hitrost zvoka 4720 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,88 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 420 J/(kg · K)
Električna prevodnost 17,2 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 100 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 760,4 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1648 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3232 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 4950 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
56Co {sint.} 77,27 d ε 4,566 56Fe
57Co {sint.} 271,79 d ε 0,836 57Fe
58Co {sint.} 70,86 d ε 2,307 58Fe
59Co 100 % Co je stabilen z 32 nevtroni
60Co {sint.} 5,2714 let β- 2,824 60Ni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Kóbalt (latinsko cobaltum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Co in atomsko število 27.

Kobalt je trden feromagneten srebrnkasto-bel element. Njegova Curiejeva temperatura je 1388 K z 1,6~1,7 Bohrovih magnetonov na atom. Pogosto ga povezujejo z nikljem, oba sta tudi značilni sestavini meteorskega železa. Sesalci potrebujejo manjše količine kobaltovih soli. Kobalt-60, umetno pridobljen radioaktivni izotop kobalta, je pomemben radioaktivni slednik in agent za zdravljenje raka. Kobalt ima relativno permeabilnost enako dvem tretjinam železove. Kovinski kobalt je običajno zmes dveh kristalnih struktur - heksagonalnega gostega sklada in ploskovno centrirane kocke. Prehod iz prve kristalne strukture v drugo poteče pri temperaturi 722 K.

Običajni oksidacijski stanji kobalta sta +2 in +3, čeprav najdemo tudi +1.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]