Bor (element)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Za druge pomene glejte bor.
berilijborogljik
 
B
Al  
 
 
B-TableImage.png
Splošno
Ime, znak, število bor, B, 5
Kemijska vrsta metaloidi
Skupina, perioda, blok 13 (IIIA), 2, p
Gostota, trdota 2460 kg/m3, 9,3
Izgled črn
B,5.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 10,811 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 85 (87)pm
Kovalentni polmer 82 pm
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [He]2s22p1
e- na energijski nivo 2, 3
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (blago kisel)
Zgradba mreže rombohedralna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (nemagneten)
Tališče 2349 K (3769 °F)
Vrelišče 4200 K (7101 °F)
Molarna prostornina 4,39 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 489,7 kJ/mol
Talilna toplota 50,2 kJ/mol
Parni tlak 0,348 Pa pri 2573 K
Hitrost zvoka 16200 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 2,04 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 1026 J/(kg · K)
Električna prevodnost 1,0 10−4/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 27,4 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 800,6 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 2427,1 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3659,7 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 25025,8 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 32826,7 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
10B 19,9 % B je stabilen s 5 nevtroni
11B 80,1 % B je stabilen s 6 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Bór (latinsko borium) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol B in atomsko število 5. Ta trivalentni metaloid v izobilju nastopa v rudi boraks. Obstajata dva alotropa bora; amorfni bor je rjav prah, kovinski bor pa je črn. Kovinska oblika je trdna (9,3 na Mohsovi lestvici) in slabo prevodna pri sobnih temperaturah. V naravi ga nikoli ne najdemo v prosti obliki.

Na2B4O7 - Boraks - talilno sredstvo