Paladij

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
rodijpaladijsrebro
Ni

Pd
Pt 
 

Pd-TableImage.png
Splošno
Ime, znak, število paladij, Pd, 46
Kemijska vrsta prehodne kovine
Skupina, perioda, blok 10, 5 , d
Gostota, trdota 12023 kg/m3, 4,75
Izgled srebrnkasto bel kovinski
Pd,46.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 106,42 u
Polmer atoma (izračunan) 140 (169) pm
Kovalentni polmer 131 pm
van der Waalsov polmer 163 pm
Elektronska konfiguracija [Kr]4d10
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 0
Oksidacijska stanja (oksid) ±1 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (__)
Tališče 1828,05 K (2830,82 °F)
Vrelišče 3236 K (5365 °F)
Molarna prostornina 8,56 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 357 kJ/mol
Talilna toplota 17,6 kJ/mol
Parni tlak 1,33 Pa pri 1825 K
Hitrost zvoka 3070 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 2,20 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 244 J/(kg · K)
Električna prevodnost 9,5 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 71,8 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 804,4 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1870 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3177 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
102Pd 1,02 % Pd je stabilen s 56 nevtroni
104Pd 11,14 % Pd je stabilen z 58 nevtroni
105Pd 22,33 % Pd je stabilen z 59 nevtroni
106Pd 27,33 % Pd je stabilen s 60 nevtroni
107Pd {sint.} 6,5 E6 let β- 0,033 107Ag
108Pd 26,46 % Pd je stabilen z 62 nevtroni
110Pd 11,72 % Pd je stabilen s 64 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Paládij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Pd in atomsko število 46. Ta redka srebrnkasto-bela prehodna kovina iz platinaste skupine je kemijsko podobna platini in jo pridobijo iz nekaterih bakrovih in nikljevih rud. Uporabljajo ga kot industrijski katalizator in za izdelavo nakita. Vsrka lahko do 900 - krat večjo prostornino vodika od svoje, zaradi česar bi lahko bil primeren za rezervoarje zanj.