Sievert

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Sievert
Prikazovalnik stopnje naravnega sevanja (v mikrosievertih na uro) v hotelu v kraju Naraha (Japonska), pet let po jedrski nesreči v bližnji Fukušimi.
Informacije o enoti
Sistem enoteizpeljana enota SI
Enotaekvivalentne doze
SimbolSv 
Poimenovano poRolf Maximilian Sievert
Pretvorbe enote
1 Sv v ...... je enako ...
   osnovnih enotah SI   m2s−2
   absorbirani energiji   Jkg−1
   enotah CGS (ne-SI)   100 rem

Sievert oz. sivert (simbol Sv) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za vpliv manjših doz ionizirajočega sevanja na človeško telo. Z njim ocenjujemo stohastično (naključno) tveganje ekvivalentne ali efektivne doze sevanja za zdravje, ki je definirano kot verjetnost za pojav radiacijskega raka (zlasti levkemije) zaradi poškodb dednine. Pri enem sievertu je po splošno sprejetem linearnem modelu ta verjetnost 5,5 %.

Definiran je kot zmnožek absorbirane doze D in faktorja relativne biološke učinkovitosti Q:

,

kjer je D izražen v grejih (džulih na kilogram), Q pa je brezrazsežni količnik, ki je odvisen od vrste sevanja, načina izpostavljenosti in drugih okoliščin. Standard SI ga ne definira, natančneje je opredeljen v priporočilih Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji (ICRP) in Mednarodne komisije za sevalne enote in meritve (ICRU) za konkretne primere uporabe.

Po dogovoru z njim ne merimo večjih doz sevanja, kakršne povzročajo deterministične učinke na tkiva, kot je akutni radiacijski sindrom. Doze sevanja, ki povzročajo tovrstne biološke učinke, izražamo kar z greji.

Viri[uredi | uredi kodo]

  • Cvelbar, Franc (2003). Merjenje ionizirajočega sevanja. Ljubljana : DMFA - založništvo. str. 110. COBISS 125866752. ISBN 961-212-145-1.
  • »The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection«. Annals of the ICRP. ICRP publication 103. 37 (2–4). 2007. ISBN 978-0-7020-3048-2.