Mol (enota)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Mol (enota)
Sistem enoteSI
Enotamnožina snovi
Simbolmol 
Pretvorbe enote
1 mol v ...... je enako ...
   kg 12C   0,012

Mól (oznaka mol) je osnovna enota SI množine snovi, ki vsebuje toliko osnovnih delov snovi, kolikor atomov vsebuje 0,012 kilograma izotopa ogljika 12C. Množina snovi kvantitativno povezuje področje atomov in področje merljivih količin, torej povezuje mikropodročje in makropodročje. Pri uporabi te količine je vedno treba navesti, za kakšne osnovne dele snovi gre: atome, molekule, ione, elektrone, druge delce, ali določene skupine teh delcev.

V 12 g ogljika 12C je 602 000 000 000 000 000 000 000 atomov ogljika. Število 6,02.1023 imenujemo Avogadrova konstanta (NA).