Osnovni delec

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Osnóvni délec je osnovni in nedeljiv gradnik snovi. V standardnem modelu fizike delcev snov sestavlja 12 osnovnih delcev in enako število njihovih antidelcev. Snovni delci so razvrščeni v dve skupini: kvarki in leptoni. Vsi drugi delci, kot denimo proton ali nevtron, so sestavljeni iz kvarkov.

Med seboj se ločijo po masi in električnem naboju (nukleoni, hiperoni, mezoni, ...)

Dodatno štejemo med osnovne delce tudi gluone, foton, bozone W in Z, ki so nosilci močne, elektromagnetne in šibke interakcije.

Tako vsega skupaj poznamo že več kot 200 različnih osnovnih delcev.