Seznam psiholoških vsebin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

To je seznam vsebin, povezanih s psihologijo, psihiatrijo in sorodnimi temami. Na tem seznamu so mnoge sopomenke, a je to namenoma, da jih bralci najdejo, zato jih, prosimo, ne odstranjujte.

A[uredi | uredi kodo]

abnormalna psihologija - abstraktno mišljenje - abulija - ACT-R - Adler, Alfred - Allport, Gordon - adolescenca - afekt - agresivnost - alkoholizem - alternativna psihoterapija - Alzheimerjeva bolezen - Ameriško psihološko združenje - amok - analitična psihologija - analno-retentivni značaj - anksioznost - anoreksija - anti-socialno vedenje - aplikativna psihologija - arhetip - Asch, Solomon - asertivnost - Aspergerjev sindrom - azijska psihologija -

B[uredi | uredi kodo]

Bandura, Albert - behavioralna psihologija - Binet, Alfred - Binet-Simonova inteligentnostna lestvica - biološka psihologija - biopsihologija - bipolarna motnja - Bruner, Jerome - bulimija -

C[uredi | uredi kodo]

Cattell, Raymond Bernard -

Č[uredi | uredi kodo]

čustva - čutne zaznave - čutni prag -

D[uredi | uredi kodo]

déjà vu - delovni spomin demenca - depresija - dinamična kognicija - diskurz - diskurzivna psihologija - dolgotrajni spomin družben vpliv - DSM - duševne motnje - duševnost - duševno zdravje -

E[uredi | uredi kodo]

Ebbinghaus, Hermann - ego - egocentrizem - ekološka psihologija - eksperimentalna psihologija - ekstraspekcija - ekstravertnost - elektrin kompleks - epilepsija - ergonomija - Erikson, Erik Homburger - evolucijska psihologija - Eysenck, Hans -

F[uredi | uredi kodo]

Festinger, Leon - fiksacija mišljenja - fiziološka psihologija - flegmatik - fobija - forenzična psihologija - Freud, Sigmund - Fromm, Erich - frustracija -

G[uredi | uredi kodo]

Gabršek, Franc - gestalt - glasbena psihologija - globinsko psihološka psihoterapija

H[uredi | uredi kodo]

Hall, Stanley - halucinacija - Hebb, Donald Olding - Herbart, Johann Friedrich - hevristična psihologija - hierarhija potreb po Maslowu - hipnoza - Horney, Karen - Hull, Clark Leonard - humanistična psihologija -

I[uredi | uredi kodo]

id - identiteta - idividuacija - idividualna psihologija - iluzija - industrijska in organizacijska psihologija - inteligentnost - inteligenčni kvocient - interakcija med človekom in računalnikom - introspekcija - introvertnost - inžinirska psihologija - IQ -

J[uredi | uredi kodo]

James, William - jezik - jezikoslovje - Jung, Carl Gustav -

K[uredi | uredi kodo]

kajenje - klinična psihologija - kognicija - kognitivna nevroznanost - kognitivna psihologija - Köhler, Wolfgang - Kohlberg, Lawrence - Kohlbergove stopnje moralnega razvoja - kolerik - komparativna psihologija - kompleks - komunikacija - konflikt - konformnost - kratkotrajni spomin - kriminal - kritično obdobje - kritična psihologija - Križan, Josip -

L[uredi | uredi kodo]

Lampe, Frančišek - Lewin, Kurt - libido - lokus kontrole - longitudinalni pristop -

M[uredi | uredi kodo]

manija - Maslow, Abraham - McClelland, David - melanholik - mentalna starost - mikrogenetski pristop - Miller, George A. - miselna adaptacija - miselna akomodacija - miselna asimilacija - miselni vzorci - motivacija - motnja - možgani - možganske poškodbe - Musek, Janek -

N[uredi | uredi kodo]

narkomanija - nasilje - navezanost - nevro-lingvistično programiranje - nevron - nevropsihologija - nevroza - nevrotski značaj - nezavedno -

O[uredi | uredi kodo]

občutki - obdobje občutljivosti - območje bližnjega razvoja - obrambni mehanizem - obsesija - obsesivno-kompulzivna motnja - odločanje - Ojdipov kompleks osebnost - osebnostna lastnost - otrokov razvoj - Ozvald, Karel -

P[uredi | uredi kodo]

Pajk, Janko - Pavlov, Ivan Petrovič - Pečjak, Vid - pedagoška psihologija - percepcija - perinatalna psihologija - Piaget, Jean - pogojevanje - Polič, Marko - politična psihologija - popularna psihologija - porazdeljena kognicija - pozitivna psihologija - pozornost - Požarnik, Hubert - prenatalna psihologija - pristop časovnega zamika - prometna psihologija - psihiatrija - psihoanaliza - psihodinamika - psihofarmakologija - psihofizika - psihofiziologija - psiholingvistika - psihologija - psihologija individualnih razlik - psihologija osebnosti - psihologija religije - psihologija zdravja - psihološka evaluacija - Psihološka obzorja - raziskovalne metode - psihološko testiranje - psihometrika - psihonomika - psihopatologija - psihoterapija - psihoza - psihozgodovina - Puer Aeternus -

R[uredi | uredi kodo]

raven aspiracij - razpoloženje - razvojna psihologija - rehabilitacija - reinforcement - reševanje problemov - Rogers, Carl - Rorschachov test - Rostohar, Mihajlo - Rugelj, Janez -

S[uredi | uredi kodo]

samoaktualizacija - samodejavnost - samopodoba - samopomoč - sangvinik - sanje - sebstvo - sekvenčni pristop - Seligman, Martin - senzorni spomin - seznam psihologov - seznam seksoloških vsebin - seznam slovenskih psihologov - shizofrenija - Simon, Theodore - Skinner, Burrhus Frederic - sklepanje - skupinska dinamika - socialna kognicija - socialna psihologija - socionika - spolne vloge - spolnost - spomin - stališče - Sullivan, Harry Stack - superego - svetovalna psihologija -

Š[uredi | uredi kodo]

Šebek, Levin - šolska psihologija - študija primera -

T[uredi | uredi kodo]

temperament - teoretska psihologija - Thorndike, Edward - toaletni trening - Toličič, Ivan - transpersonalna psihologija - transverzalni pristop - Trstenjak, Anton -

U[uredi | uredi kodo]

učenje - Ule, Mirjana - umeščena kognicija - umetna inteligenca - usvajanje jezika - Ušeničnik, Aleš - utelešena kognicija -

V[uredi | uredi kodo]

Veber, France - vedenjska eksperimentalna analiza - vedenjska genetika - vedenjska psihologija - vera - vid - Vigotski, Lev -

W[uredi | uredi kodo]

Watson, John Broadus - Wundt, Wilhelm -

Z[uredi | uredi kodo]

zanikanje - zasvojenost - zavest - zaznava - zaznavanje - zaznavanje in prepoznavanje obrazov - zdravstvena psihologija - Zimbardo, Philip - značaj -

Ž[uredi | uredi kodo]

živčni sistem -

Delna neskončnost Ta seznam še ni popoln oziroma zaključen. Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite.