Seznam psiholoških vsebin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

To je seznam vsebin, povezanih s psihologijo, psihiatrijo in sorodnimi temami. Na tem seznamu so mnoge sopomenke, a je to namenoma, da jih bralci najdejo, zato jih, prosimo, ne odstranjujte.

A[uredi | uredi kodo]

abnormalna psihologija - abstraktno mišljenje - abulija - ACT-R - Adler, Alfred - Allport, Gordon - adolescenca - afekt - agresivnost - alkoholizem - alternativna psihoterapija - Alzheimerjeva bolezen - Ameriško psihološko združenje - amok - analitična psihologija - analno-retentivni značaj - anksioznost - anoreksija - anti-socialno vedenje - aplikativna psihologija - arhetip - Asch, Solomon - asertivnost - Aspergerjev sindrom - azijska psihologija -

B[uredi | uredi kodo]

Bandura, Albert - Barnumov učinek - behavioralna psihologija - Binet, Alfred - Binet-Simonova inteligentnostna lestvica - biološka psihologija - biopsihologija - bipolarna motnja - Bruner, Jerome - bulimija -

C[uredi | uredi kodo]

Cattell, Raymond Bernard -

Č[uredi | uredi kodo]

čustva - čutne zaznave - čutni prag -

D[uredi | uredi kodo]

déjà vu - delovni spomin demenca - depresija - dinamična kognicija - diskurz - diskurzivna psihologija - dolgotrajni spomin družben vpliv - DSM - duševne motnje - duševnost - duševno zdravje -

E[uredi | uredi kodo]

Ebbinghaus, Hermann - ego - egocentrizem - ekološka psihologija - eksperimentalna psihologija - ekstraspekcija - ekstravertnost - elektrin kompleks - epilepsija - ergonomija - Erikson, Erik Homburger - evolucijska psihologija - Eysenck, Hans -

F[uredi | uredi kodo]

Festinger, Leon - fiksacija mišljenja - fiziološka psihologija - flegmatik - Flynnov učinek - fobija - forenzična psihologija - Freud, Sigmund - Fromm, Erich - frustracija -

G[uredi | uredi kodo]

Gabršek, Franc - gestalt - glasbena psihologija - globinsko psihološka psihoterapija

H[uredi | uredi kodo]

Hall, Stanley - halucinacija - Hebb, Donald Olding - Herbart, Johann Friedrich - hevristična psihologija - hierarhija potreb po Maslowu - hipnoza - Horney, Karen - Hull, Clark Leonard - humanistična psihologija -

I[uredi | uredi kodo]

id - identiteta - idividuacija - idividualna psihologija - iluzija - industrijska in organizacijska psihologija - inteligentnost - inteligenčni kvocient - interakcija med človekom in računalnikom - introspekcija - introvertnost - inženirska psihologija - IQ -

J[uredi | uredi kodo]

James, William - jezik - jezikoslovje - Jung, Carl Gustav -

K[uredi | uredi kodo]

kajenje - klinična psihologija - kognicija - kognitivna nevroznanost - kognitivna psihologija - Köhler, Wolfgang - Kohlberg, Lawrence - Kohlbergove stopnje moralnega razvoja - kolerik - komparativna psihologija - kompleks - komunikacija - konflikt - konformnost - kratkotrajni spomin - kriminal - kritično obdobje - kritična psihologija - Križan, Josip -

L[uredi | uredi kodo]

Lampe, Frančišek - Lewin, Kurt - libido - lokus kontrole - longitudinalni pristop -

M[uredi | uredi kodo]

manija - Maslow, Abraham - McClelland, David - melanholik - mentalna starost - mikrogenetski pristop - Miller, George A. - miselna adaptacija - miselna akomodacija - miselna asimilacija - miselni vzorci - motivacija - motnja - možgani - možganske poškodbe - Musek, Janek -

N[uredi | uredi kodo]

narkomanija - nasilje - navezanost - nevro-lingvistično programiranje - nevron - nevropsihologija - nevroza - nevrotski značaj - nezavedno -

O[uredi | uredi kodo]

občutki - obdobje občutljivosti - območje bližnjega razvoja - obrambni mehanizem - obsesija - obsesivno-kompulzivna motnja - odločanje - Ojdipov kompleks osebnost - osebnostna lastnost - otrokov razvoj - Ozvald, Karel -

P[uredi | uredi kodo]

Pajk, Janko - Pavlov, Ivan Petrovič - Pečjak, Vid - pedagoška psihologija - percepcija - perinatalna psihologija - Piaget, Jean - pogojevanje - Polič, Marko - politična psihologija - popularna psihologija - porazdeljena kognicija - pozitivna psihologija - pozornost - Požarnik, Hubert - prenatalna psihologija - pristop časovnega zamika - prometna psihologija - psihiatrija - psihoanaliza - psihodinamika - psihofarmakologija - psihofizika - psihofiziologija - psiholingvistika - psihologija - psihologija individualnih razlik - psihologija osebnosti - psihologija religije - psihologija zdravja - psihološka evaluacija - Psihološka obzorja - raziskovalne metode - psihološko testiranje - psihometrika - psihonomika - psihopatologija - psihoterapija - psihoza - psihozgodovina - Puer Aeternus -

R[uredi | uredi kodo]

raven aspiracij - razpoloženje - razvojna psihologija - rehabilitacija - reinforcement - reševanje problemov - Rogers, Carl - Rorschachov test - Rostohar, Mihajlo - Rugelj, Janez -

S[uredi | uredi kodo]

samoaktualizacija - samodejavnost - samopodoba - samopomoč - sangvinik - sanje - sebstvo - sekvenčni pristop - Seligman, Martin - senzorni spomin - seznam psihologov - seznam seksoloških vsebin - seznam slovenskih psihologov - shizofrenija - Simon, Theodore - Skinner, Burrhus Frederic - sklepanje - skupinska dinamika - socialna kognicija - socialna psihologija - socionika - spolne vloge - spolnost - spomin - stališče - Sullivan, Harry Stack - superego - svetovalna psihologija -

Š[uredi | uredi kodo]

Šebek, Levin - šolska psihologija - študija primera -

T[uredi | uredi kodo]

temperament - teoretska psihologija - Thorndike, Edward - toaletni trening - Toličič, Ivan - transpersonalna psihologija - transverzalni pristop - Trstenjak, Anton -

U[uredi | uredi kodo]

učenje - Ule, Mirjana - umeščena kognicija - umetna inteligenca - usvajanje jezika - Ušeničnik, Aleš - utelešena kognicija -

V[uredi | uredi kodo]

Veber, France - vedenjska eksperimentalna analiza - vedenjska genetika - vedenjska psihologija - vera - vid - Vigotski, Lev -

W[uredi | uredi kodo]

Watson, John Broadus - Wundt, Wilhelm -

Z[uredi | uredi kodo]

zanikanje - zasvojenost - zavest - zaznava - zaznavanje - zaznavanje in prepoznavanje obrazov - zdravstvena psihologija - Zimbardo, Philip - značaj -

Ž[uredi | uredi kodo]

živčni sistem -