Relacija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Relacija v matematiki in sodobni algebri je odnos (mnogolična preslikava) med elementi množice, na primer dvočlene relacije: enakost = , neenakost ≠ večje od >, manjše od <. Posebni primeri so funkcijski odnosi med spremenljivkami. Namesto x je večje od y se piše bolj splošno x ~ y (včasih tudi x R y). Poleg te pisave se rabi tudi zapise z dvojicami: (x, y) tedaj, če je x ~ y. V tem zapisu so izražene relacije kot delne množice kartezičnega produkta A × B množic A in B.

Zgledi relacij so še:

Značilnosti, ki jih lahko imajo relacije, so:

Kadar je relacija hkrati refleksivna, simetrična in tranzitivna, se reče, da je ekvivalenčna.