Dvodelni graf

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Zgled dvodelnega grafa.

Dvodelni graf (tudi bipartitni graf ali bigraf) je v teoriji grafov graf, ki mu lahko vozlišča razdelimo v dve disjunktni množici U \, in V \, tako, da vsaka povezava povezuje vozlišče iz množice U \, z vozliščem v množici V \, (tudi obratno velja: vsaka povezava povezuje tudi vozlišče iz V \, z vozliščem v U \,). Tako dobimo dve neodvisni množici. Iz tega sledi, da dvodelni graf ne vsebuje povezave, ki bi povezovala dve vozlišči iste množice. Lahko pa množico vozlišč razdelimo v dve skupini.

Dvodelni graf ima cikle z neparno dolžino. Enostavni dvodelni graf označujemo z G = (V, E) \, kjer je

 • V \, število vozlišč
 • E \, število povezav

Značilnosti[uredi | uredi kodo]

 • graf, ki nima neparnih (lihih) ciklov, je dvodelen. Dvodelni graf tako nima klik, ki bi imele velikost 3 ali več.
 • ciklični graf s parnim številom vozlišč je dvodelen
 • vsak ravninski graf (povezave se ne sekajo), kjer je vsako lice v ravninskem prikazu sestavljeno iz parnega števila povezav, je dvodelen
 • graf je dvodelen, če ga lahko obarvamo z dvema barvama (kromatsko število je manjše ali enako 2)
 • najmanjša velikost pokritja vozlišč je enaka velikosti največjega ujemanja
 • največja velikost neodvisne množice sešteta z največjim ujemanjem je enaka številu vozlišč
 • za povezan dvodelni graf je najmanjša velikost pokritja povezav enaka največji velikosti neodvisnih množic
 • za povezani dvodelni graf je velikost velikost najmanjšega pokritja povezav prišteta k velikosti najmanjši pokritosti vozlišč, enaka številu vozlišč
 • vsak dvodelni graf je perfektni graf
 • spekter grafa je simetričen, če in samo če je graf dvodelen.

Zgledi dvodelnih grafov so tudi drevesa, hiperkocke in cikli s sodim številom vozlišč [1].

Če dve množici U \, in V \, barvamo z dvema barvama tako, da so vsa vozlišča v U \, pobarvana z modro barvo in vsa vozlišča v V \, z zeleno barvo, potem se vsako vozlišče konča in začne z različno barvo. Pogosto dvodelni graf označujemo z

Določanje dvodelnosti z uporabo parnosti.
Modre in rdeče številke pomenijo število povezav do vozlišča, ki je označeno z 0.

Ugotavljanje dvodelnosti[uredi | uredi kodo]

Dvodelni graf je povezan graf. Njegovo dvodelnost lahko definiramo s parnostjo ali neparnostjo razdalje od poljubno izbranega vozlišča. Ena podmnožica vozlišč ima to razdaljo parno, druga podmnožica pa neparno.

Dvodelnost grafa torej ugotavljamo tako, da določimo dve podmnožici U \, in V \, za vsako povezano komponento grafa in potem za vsako vozlišče posebej ugotovimo, če končne točke pripadajo različnim podmnožicam.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Sklici[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]