Apolonijev izrek

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Ploščina zelenih/modrih ploskev je enaka ploščini rdečih
Pitagorov izrek je poseben primer Apolonijevega izreka:
ploščina zelene ploskve je enaka vsoti ploščin rdečih ploskev

Apolonijev izrek je izrek, ki povezuje dolžino mediane trikotnika z dolžinami njegovih stranic. Izrek pravi, da je

»vsota kvadratov katerih koli dveh stranic katerega koli trikotnika enaka vsoti dveh kvadratov polovice tretje stranice in dveh kvadratov mediane, ki razpolavlja tretjo stranico«.

Izrek je dobil ime po njegovem odkritelju, matematiku Apoloniju iz Perge.

Za kateri koli trikotnik z mediano torej velja, da je

Apolonijev izrek je poseben primer Stewartovega izreka.

V enakokrakem trikotniku s stranicama je mediana pravokotna na stranico , zato se izrek reducira na Pitagorov izrek za trikotnik ali trikotnik . Ker se diagonali paralelograma razpolavljata, je izrek enakovreden zakonu o paralelogramu.

Dokaz[uredi | uredi kodo]

Dokazovanje Apolonijevega izreka

Naj ima trikotnik s stranicami mediano , narisano na stranico . naj bo dolžina odsekov stranice ki ju tvori mediana. je torej enak polovici stranice . Kota med in naj bosta in in sicer: naj vključuje stranico in stranico . je torej suplementaren kotu , zato velja, da je Kosinusni izrek[1] za kota in pravi, da je

S seštevanjem prve in tretje enačbe dobimo, da je

,

kot je zahtevano.

Sklic[uredi | uredi kodo]

  1. Godfrey, Charles; Siddons, Arthur Warry (1908). Modern Geometry. University Press. str. 20.