Pojdi na vsebino

Aritmetično-geometrična sredina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Aritmétično-geométrična sredína dveh realnih števil x in y je v matematiki srednja vrednost, določena na naslednji način:

Najprej se izračuna aritmetična sredina števil x iny. Označi se jo z a1. Nato se izračuna njuno geometrično sredino in se jo označi z g1 - to je kvadratni koren produkta xy:

Nato se ta operacija iterira, tako da se namesto x vzame a1, namesto y pa g1. Na ta način sta določeni dve zaporedji (an) in (gn):

Ti dve zaporedji konvergirata k istemu številu, kar predstavlja aritmetično-geometrično sredino števil x in y. Označuje se jo z M(x, y), M(x, y) in včasih agm(x, y) ali AGM(x, y).

To se lahko rabi za algoritemske namene v metodi AGM.

Zgled

[uredi | uredi kodo]

Za izračun aritmetično-geometrične sredine števila a0 = 23 in g0 = 7, se najprej izračuna njuno aritmetično in geometrično sredino:

Nato pa se iterira:

Prve štiri iteracije dajo naslednje vrednosti:

n an gn
0 23 7
1 15 12,68857754044952…
2 13,84428877022476… 13,79596546482858…
3 13,82012711752667… 13,82010599666786…
4 13,82011655709727… 13,82011655709323…

Aritmetično-geometrična sredina števil 23 in 7 je skupna limita teh dveh zaporedij, kar je približno 13,82011655709.

Zgodovina

[uredi | uredi kodo]

Prvi algoritem na podlagi tega para zaporedij se je pojavil v Legendrovem delu. Njegove značilnosti je naprej raziskoval Carl Friedrich Gauss.[1]

Značilnosti in uporaba

[uredi | uredi kodo]

Geometrična sredina dveh pozitivnih števil ni nikoli večja od njune aritmetične sredine (glej neenakost aritmetičnih in geometričnih sredin). Zaradi tega je (gn) naraščajajoče zaporedje, (an) padajoče in velja gn ≤ M(xy) ≤ an. To sta strogi neenakosti, če je xy.

M(x, y) je tako število med geometrično in aritmetično sredino števil x in y, še posebej je med x in y.

Pri r ≥ 0 velja M(rx,ry) = r M(x,y).

Za M(x,y) obstaja integralska oblika:

kjer je K(k) popolni eliptični integral 1. vrste:

Ker proces aritmetično-geometrične sredine konvergira tako hitro, prek te formule zagotavlja učinkovit način računanja eliptičnih integralov. V tehniki se na primer uporablja pri načrtovanju eliptičnih filtrov.[2]

V programu za simbolno računanje Maple je aritmetično-geometrična sredina določena z GaussAGM(a, b), v programu Mathematica pa z ArithmeticGeometricMean[a, b].

Sorodni koncepti

[uredi | uredi kodo]

Obratna vrednost aritmetično-geometrične sredine števila 1 in kvadratnega korena iz 2 je Gaussova konstanta:

Na podobni način se lahko izračuna geometrično-harmonična sredina z zaporedjema geometrične in harmonične sredine. Tudi aritmetično-harmonična sredina se lahko podobno definira, zavzame pa enake vrednosti kot geometrična sredina.

Modificirano aritmetično-geometrično sredino je vpeljal in definiral Semjon Adlaj na strani 1094 izvoda Notices of the AMS septembra 2012.[3] Izkazala se je za uporabno pri računanju popolnih eliptičnih integralov 2. vrste.

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]

Sklici

[uredi | uredi kodo]
  • Adlaj, Semjon (2012), »An eloquent formula for the perimeter of an ellipse«, Notices of the AMS, 59 (8): 1094–1099
  • Cox, David A. (2004), »The Arithmetic-Geometric Mean of Gauss«, v J. L. Berggren; Jonathan M. Borwein; Peter Borwein (ur.), Pi: A Source Book, Springer, ISBN 978-0-387-20571-7 prvič objavljeno v L'Enseignement Mathématique, t. 30 (1984), str. 275-330
  • Dimopoulos, Hercules G. (2011), Analog Electronic Filters: Theory, Design and Synthesis, Springer, ISBN 978-94-007-2189-0

Zunanje povezave

[uredi | uredi kodo]