Seznam fizikalnih vsebin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

Seznam fizikalnih vsebin poskuša podati večino člankov, ki se v Wikipediji nanašajo na fiziko in prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb. Naslovi člankov so izpisani z malo začetnico tam, kjer je potrebno, drugače pa z veliko. Kakorkoli že, programje Wikipedije vse članke samodejno zapiše z veliko začetnico.

A[uredi | uredi kodo]

Abbe, Ernst Karl - Abbe-Königova prizma - Abbejev diagram - Abbe-Porrova prizma - Abbejev refraktometer - Abbejev sinusni pogoj - Abbejeva prizma - Abbejevo število - aberacija - aberacija svetlobe - Abragam, Anatole - Abrikosov, Aleksej Aleksejevič - absolutna aktivnost - absolutna entropija - absolutna ničla - absolutna temperatura - absolutna temperaturna lestvica - absolutna vlažnost - absolutni čas - absolutni sij - absorbirana doza - absorbirati - absorpcija - absorpcijska spektralna črta - absorpcijska sposobnost - absorpcijski koeficient - absorpcijski presek - absorpcijski rob - absorpcijski spekter - absorpcijski zakon - absorptiven - Abul Vefa - adhezija - adhezivnost - adiabata - adiabaten - adiabatičen - adiabatna invarianta - adiabatna sprememba - adiabatna stisljivost - adiabatni proces - adicijski izrek za hitrost - aditivna količina - aditivno mešanje barv - adjungirani operator - adjungirani tenzor - admitanca - adsorbent - adsorbirati - adsorpcija - adsorpcijska črpalka - adsorptiven - adsorptivnost - aerometer - afelij - agregatno stanje - akcelerator - akceptor - akceptorska primes - akcija - akcijski potencial - Ahiezer, Aleksander Iljič - akomodacija - akromat - akromatičen - akromatična leča - akromatična prizma - akromatizem - akromatski - aksialni vektor - aksion - aktionidi - aktinij - aktinometer - aktivacijska analiza - aktivni transport - aktivnost - akumulator - akustična impedanca - akustika - albedo - Alcubierreova metrika - alfatron - Alfjorov, Žores Ivanovič - Alfven, Hannes Olof Alfvén - Alfvénovi valovi - Alfvénovo število - algebrska geometrija - algebrska topologija - al-Haitam, Ibn Abu Ali al Hasan - alkalen - alkalnost - aluminij - Alvarez, Luis Walter - Amagatov diagram - americij - Ameriško fizikalno društvo - Amicijeva prizma - Amontonsov zakon - amorfen - amorfna snov - amper - Ampère, André-Marie - ampermeter - Ampèrov zakon - Ampèrov zakon o magnetni napetosti - ampersekunda - amplituda - amplitudna enačba - amplitudna modulacija - analitična funkcija - analitična mehanika - analizator - anamorfot - anastigmat - Anderson, Philip Warren - anergija - aneroid - angstrem - angstrom - ångström - Ångström, Anders Jonas - anihilacija - anihilacija para - anion - anizotropen - anizotropija - anizotropnost - Annalen der Physik - anoda - anodni tok - anomalija - anomalna disperzija - antena - antiapeks - antidelec - antiferomagnet - antiferomagnetizem - antikatoda - antikoincidenčna zveza - antikoincidenčni števec - antikomutator - antikvark - antimaterija - antimon - antinevtron - antiproton - apeks - aperiodičen - aperiodično nihanje - apertura - aplanat - aplanatična preslikava - apogej - apokromat - Appleton, Edward Victor - Appletonova plast - aproksimacija, približek - Arago, François Jean Dominique - areometer - argon - Arhimed - Arhimedova spirala - Arhimedovo število - Arhimedov zakon - Aristarh - Aristotel - Arrheniusov diagram - arzen - asferična leča - Ashby, Neil - asimetrija - asimptotična svoboda - asimptotična vrsta - asinhronski motor - astat - astatični galvanometer - astatični merilni instrument - astigmatizem - astrofizika - astrograf - astrolab - astronavtika - astronomija - astronomija in astrofizika - astronomska enota - astronomski daljnogled - atmosfera - atmosferska elektrika - atmosferska refrakcija - atom - atom nečistoče - atom primesi - atomska baterija - atomska energija - atomska enota mase - atomska fizika - atomska masa - atomska masna konstanta - atomska orbitala - atomska prostornina - atomska toplota - atomska ura - atomske enote - atomski model - atomski reaktor - atomski spekter - atomsko jedro - atomsko število - Atwoodova naprava - Atwoodovo nihalo - Atwoodovo število - Auger, Pierre Victor - Augerov elektron - Augerov pojav - Auzout, Adrien - Avogadro, Amadeo - Avogadrov zakon - Avogadrovo število - avreola - avtokolimacija - avtokorelacijska funkcija - avtotransformator - azimut - azimutni krog -

B[uredi | uredi kodo]

Babinet, Jacques - Babinetov izrek - Bagnoldovo število - baker - bakla - balistični galvanometer - balistično nihalo - balistika - Balmer, Johann Jakob Balmerjeva enačba - Balmerjeva konstanta - Balmerjeva serija - bar - Barbour, Julian - Bardeen, John - baricentričen - barij - barion - barion Δ - barion Λ - barion Ξ - barion Σ - barion Ω - barionska temna snov - barionsko število - Barkhausnov pojav - Barkhausnova enačba - Barkla, Charles Glover - barn - barometer - barometrska enačba - Bartoli, Adolfo - barva - barva zvena - barva zvoka - barve tankih plasti - barvilo - barvna napaka - barvni filter - barvni naboj - Basov, Nikolaj Genadijevič - baterija - batna črpalka - Baumgartner, Andreas von - baza - bazna funkcija - Becquerel, Antoine Henri - becquerel - Bednorz, Johannes Georg - Beerov zakon - Beer-Lambertov zakon - Beer-Lambert-Bouguerjev zakon - Bejanovo število - bekerel - bel - bela luknja - bela pritlikavka - beli šum - Beljajev, Spartak Timofejevič - Bell, John Stewart - Bellov izrek - Bénard, Henri - Bénardove celice - berilij - berkelij - Bernoullijeva enačba - Bertholon de Saint-Lazare, Pierre Bertrandov izrek - Besslova funkcija - Besslova funkcija druge vrste - Besslova funkcija prve vrste - betatron - Bethe, Hans Albrecht - Bethe-Blochova enačba - Bethe-Weizsäckerjev cikel - Bethe-Weizsäckerjeva enačba - Bethe-Weizsäckerjeva veriga - bevatron - bibavica - Biefeld-Brownov pojav - Biefeld, Paul Alfred - bifilarno navitje - bifokalen - bikonkaven - bikonkavna leča - bikonkavnost - bikonveksen - bikonveksna leča - bikonveksnost - bimetalni trak - binarna zmes - Binnig, Gerd - binomska porazdelitev - binomska verjetnostna porazdelitev - biofizika - bioluminiscenca - biomehanika - Biot, Jean-Baptiste - Biot-Savartova enačba - Biotovo število - bit - bizmut - Bjorken, James Daniel - Blackett, Patrick Maynard Stuart - blazinasta popačitev - blisk - blišč - bližišče - Bloch, Felix - Blochova funkcija - Blochova stena - Blochove enačbe - Bloembergen, Nicolaas - bobnič - bočna frekvenca - Bodensteinovo število - Bogoljubove transformacije - Bogoljubov, Nikolaj Nikolajevič - Bohm, David - Bohmova interpretacija - Bohr, Aage Niels - Bohr, Niels Henrik David - Bohrov magneton - Bohrov model - Bohrov model atoma - Bohrov polmer - Bohrova enačba - Bohrova predpostavka o sevanju - bolid - bolometer - Boltzmann, Ludwig Edward - Boltzmannov faktor - Boltzmannova enačba - Boltzmannova konstanta - Boltzmannova porazdelitev - Boltzmannova statistika - bor - Born, Max - Born-Fokov izrek - Bornovo načelo statističnega opisa - Bornovo pravilo - Bose, Džagadiš Čandra - Bose, Satjendra Nat - Bose-Einsteinova kondenzacija - Bose-Einsteinov kondenzat - Bose-Einsteinova porazdelitev - Bose-Einsteinova statistika - Bosejev plin - Bošković, Ruđer Josip - Bothe, Walther Wilhelm Georg - Bouguerova plošča - Bourdonova cev - Boyle, Robert - Boyle-Mariottov zakon - Boylov zakon - Willard Sterling Boyle - Boys, Charles Vernon - bozon - bozon W - bozon Z - bozoni W in Z - bozoni W' in Z' - bozonska teorija strun - Bradbury, Norris Edwin - Braggov način - Braggova enačba - Braggova krivulja - Bragg, William Henry - Bragg, William Lawrence - Braginski, Vladimir Borisovič - brahistohrona - Brans-Dickeova teorija - Brattain, Walter Houser - Braun, Karl Ferdinand - Braunova cev - Bravais, Auguste - Bravaisova mreža - Breguet, Abraham Louis - breme - Brewster, David - Brewstrov kot - Brewstrov zakon - brezdimenzijska količina - brezdimenzijsko število - brezizvirno polje - brezrazsežna fizikalna konstanta - brezrazsežna količina - brezrazsežno število - brezsledni tenzor - breztežnost - breztežnosten - brezvrtinčno polje - brezžična telegrafija - brider - Bridgman, Percy Williams - Brillouin, Léon Nicolas - Brillouin, Marcel Louis - Brillouinovo sipanje - Brinkmanovo število - Briš, Arkadij Adamovič - Brockhouse, Bertram Neville - Broek, Antonius van den - Broer, Lambertus Johannes Folkert - Broglie, Louis-Victor Pierre Raymond de - Broglie-Bohmova teorija - Broglijevi valovi - Broglijevo valovanje - brom - Brout, Robert - Brown, Robert - Brownovo gibanje - Brown, Thomas Townsend - Bruinsma, Robijn - BTU - Buckingham, Edgar - Buckinghamov izrek π - Budker, Gerš Ickovič - Bunsen, Robert Wilhelm - Burgers, Johannes Martinus - Burgers, Wilhelm Gerard - Burinski, Aleksander Janovič - Burke, William Lionel -

C[uredi | uredi kodo]

Calabi-Yaujev prostor - Calabi-Yaujeva mnogoterost - camera obscura - candela - Canton, John - Carathéodorijeva formulacija - Carathéodorijeva izpeljava - Carnot, Nicolas Léonard Sadi - Carnotov izrek - Carnotov hladilni stroj - Carnotov stroj - Carnotov toplotni stroj - Carnotova krožna sprememba - Casimir, Hendrik - Casimirjev pojav - Casimirjev tlak - Casimirjeva interakcija - Casimirjeva sila - Cauchy, Augustin Louis - Cauchy-Riemannovi diferencialni enačbi - Cauchy-Schwarzeva neenakost - Cauchyjev napetostni tenzor - Cauchyjeva enačba - Cauchyjevo število - Cavendish, Henry - Cavendishev laboratorij - Cavendishev poskus - Celsius, Anders - Celzijeva skala - Celzijeva temperaturna lestvica - Celzijeva temperaturna skala - centralna sila - centralni limitni izrek - centralni moment - centralno gibanje - centrifuga - centrifugalen - centrifugalna črpalka - centrifugalna sila - centrifugalnost - centripetalen - centripetalna sila - centripetalni pospešek - centripetalnost - cepitev - cepitev jedra - cepitveni produkt - cepljiv - cepljivi izotop - cerij - CERN - cezij - cezijeva atomska ura - Chadwick, James - Chamberlain, Owen - Chandrasekhar, Subrahmanyan - Chapline, George - Charlesov zakon - Charpak, Georges - Charpyjev udarni preizkus - Chicaška skladovnica-1 - Chladni, Ernst Florens Friedrich - Chladnijev zakon - Chladnijeve slike - Christoffel, Elwin Bruno - Christoffelovi simboli - Chu, Steven - cikloidno nihalo - ciklotron - ciklotronska frekvenca - ciklotronska resonanca - ciklotronski polmer - cilindrična leča - cilindrične funkcije - cink - cirk - cirkonij - cirkulacija - Clausius, Rudolf Julius Emmanuel - Clausius-Mossottijeva zveza - Clausius-Clapeyronova enačba - Clausiusova formulacija - Clebsch-Gordonov koeficient - Cliffordova algebra - Coblentz, William Weber - Cockcroft, John Douglas - CODATA - Cohen-Tannoudji, Claude - Colladon, Jean-Daniel - Compton, Arthur Holly - Comptonov pojav - Comptonova valovna dolžina - Comptonovo sipanje - Cooperjev par - Cooper, Leon Neil - Corbino, Orso Mario - Coriolis, Gaspard-Gustave - Coriolisova sila - Coriolisov odklon - Coriolisov pospešek - Cornell, Eric Allin - Cornu, Marie Alfred - Cornujev depolarizator - Cornujeva spirala - Cotton, Aimé Auguste - Cotton-Moutonov pojav - Cotton-Moutonova konstanta - coulomb - Coulomb, Charles Augustin de - coulombmeter - Coulombov zakon - Coulombova konstanta - Coulombova konstanta sile - Coulombova sila - Cowan, Clyde Lorrain - Cremmer, Eugène - Crick, Francis - Cronin, James Watson - Crookes, William - Crookesov radiometer - Crookesova cev - curek - curie - Curie, Pierre - Curiejev zakon - Curiejeva konstanta - Curiejeva temperatura - Curiejeva točka - Curie-Weissov zakon -

Č[uredi | uredi kodo]

čar - čas - časovna enačba - časovna invariantnost - časovna konstanta - Čebišov, Pafnuti Lvovič - čepek (oko) - Čerenkov, Pavel Aleksejevič - četrta dimenzija - četrtinska ploščica - četverec elektromagnetnega potenciala - četverec gibalne količine - četverec hitrosti - četverec toka - četverni prostor - čista snov - čisti polprevodnik - človeško oko - črna luknja - črno telo - črtasti spekter - črvina - čudnost -

D[uredi | uredi kodo]

d'Alembert, Jean le Rond - d'Alembertova sila - d'Alembertovo načelo - d'Alembertov paradoks - Dalén, Nils Gustaf - daljišče - daljnogled - daljnovidnost - Dalton, John - Daltonov zakon - Damköhlerjevo število - dan - Danica - Daniellov element - Darcyjev zakon - Darcy-Weisbachova enačba - datumska meja - Davis, Raymond mlajši - Davisson, Clinton Joseph - de Brogliejeva valovna dolžina - de Brogliejevi valovi - Deanovo število - Deborahino število - De Broglie, Louis-Victor Pierre Raymond - Debye, Peter Joseph William - Debye-Hücklova enačba - Debye-Hücklova teorija - Debye-Scherrerjev način - Debyejev model - Debyejev polmer - Debyejeva dolžina - Debyejeva plast - Debyejeva relaksacija - Debyejeva temperatura - decibel - de Donder, Théophile Ernest - definicijsko območje - deformabilno telo - deformacija - deformacijska hitrost - deformacijski tenzor - degeneracija - degeneriran - degenerirana snov - degeneriran plin - De-Gennes, Pierre-Gilles - Dehmelt, Hans Georg - deklinacija - deklinacijski krog - delčna teorija svetlobe - delec - delec alfa - delec beta - delec tau - delilnik napetosti - delitveni koeficient - delna gostota - delni mrk - delni snovni tok - delni tlak - delno urejen - delo - delo električnega toka - delo magnetne sile - delovna moč - delovna napetost - delovni tok - Dember, Harry - Demberjev pojav - Deming, William Edwards - demodulacija - Demokrit - Demtröder, Wolfgang - Dennison, David Mathias - denzimeter - denzitometer - depolarizacija - depolarizator - depolarizirati - depresija - de Réaumur, René-Antoine Ferchault - Descartes, René - desnosučen - desnosučnost - destilacija - destilirati - destinacija - destruktivna interferenca - detektor - detektor nabitih delcev - determinanta tenzorja - Deutsch, David - deviacija - deviacijski momenti - devterij - devteron - Dewar, James - Dewarjeva posoda - dewarska posoda - DeWitt, Bryce Seligman - diafragma - diagonalizacija tenzorja - diagram hitrosti - diagram stanj - diakavstika - dializa - diamagneten - diamagnetik - diamagnetizem - diaprojektor - diaskop - Dicke, Robert Henry - dielektrična konstanta - dielektrična spektroskopija - dielektrični tenzor - dielektrično segrevanje - dielektričnost - dielektrik - dielektrik z izgubami - dielektroforeza - diferencial - diferencialna enačba - diferencialni operator - diferenčno škripčevje - difrakcija - difrakcijski - difundirati - difuzija - difuzija plinov - difuzijska črpalka - difuzijska dolžina - difuzijska enačba - difuzijska meglična celica - difuzijski koeficient - difuzijski potencial - difuzijski zakon - difuzni odboj - dikroitični kristal - dikroizem - dilatacija - dilatacija časa - dilatirati - dilaton - dimenzija - dimenzijska analiza - dina - dinamična viskoznost - dinamični sestav - dinamični vzgon - dinamično ravnovesje - dinamika - dinamika plinov - dinamika tekočin - dinamo - dinamo stroj dinamoelektrični stroj - dinamometer - dinamostroj - dinoda - dioda - diodni most - dion - diopter - dioptrija - dipol - dipolna antena - dipolni moment - diproton - Dirac, Paul Adrien Maurice - Diracov zapis - Diracova domneva velikih števil - Diracova enačba - Diracova funkcija - Diracova konstanta - Diracova medalja - Diracova medalja in nagrada - Diracova porazdelitev - Diracovo morje - direktni produkt - Dirichlet-Laplaceov operator - Dirichletovo variacijsko načelo - disipacija - disipativna sila - disipativne sile - disipativni sistem - disk - diskretna porazdelitev - diskretni spekter - diskriminator - dislokacija - disociacija - disperzija - disperzija (optika) - disperzija lomnega količnika - disperzija svetlobne hitrosti - disperzija valovanja - disperzijska krivulja - disperzijska relacija - disprozij - divergenca - divergenca tenzorja - divergenca vektorja - dno - dobro pogojena naloga - dobrota nihajnega kroga - dobrota nihala - dogovorne enote - dogovor o enotah - dolgovaloven - dolgoživ - določanje starosti - določanje starosti z ogljikom C-14 - dolžina - domnevni delec - Donna novo ravnovesje - donor - donorska primes - dopiranje - dopolnilna barva - Dopplerjeva razširitev - Dopplerjev pojav - doseg - doseg sile - dovoljeni energijski pas - doza - dozimeter - dozimetrija - Drell, Sidney David - drsenje - druga kozmična hitrost - drugi zakon termodinamike - dualizem valovanje-delec - Duane-Huntova enačba - dublet - dubnij - Dufourjev pojav - Duhamel, Jean Marie Constant - Dulong, Pierre Louis - Dulong-Petitov zakon - dušenje - dušenje zaradi sevanja - dušeno nihanje - dušik - dušilka - dvoatomna molekula - dvofotonski mikroskop - dvojica sil - dvojna plast - dvojna posebna teorija relativnosti - dvojna zvezda - dvojnica - dvojni lom - dvojni skalarni produkt - dvojni vektorski produkt - dvojno magično število - dvojno nihalo - dvojno usmerjanje - dvokomponentna zlitina - dvolomen - dvolomnost - dvopol - Dyson, Freeman John -

E[uredi | uredi kodo]

E = mc² - Eccles, William Henry - Eckert, Ernst Rudolf George - Eckertovo število - Edison-Richardsonov pojav - efektivna masa - efektivna napaka povprečja - efektivna napetost - efektivna vrednost - efektivni odmik - efektivni tok - Ehrenfest, Paul - Ehrenfest-Tolmanov pojav - Ehrenfestov izrek - Ehrenfestov paradoks - Ehrenfestova klasifikacija - Einstein, Albert - Einstein-de Haasov pojav - Einstein-Hilbertova akcija - einsteinij - Einsteinov hladilni stroj - Einsteinov model - Einsteinov tenzor - Einsteinov zapis - Einsteinova enačba za fotoefekt - Einsteinova kondenzacija - Einsteinova postulata - Einsteinova zveza med maso in energijo - Einsteinove enačbe polja - ekliptika - ekscentričnost - eksces (statistika) - eksergija - eksotermna reakcija - eksotermna sprememba - eksotermni proces - eksperiment - eksperimentalna fizika - eksplicitni zlom simetrije - ekstenzivna količina - ekstinkcija - ekstrapolacija - ekstremalno načelo - ekvator - ekvatorski koordinatni sistem - ekvinokcij - ekviparticijski izrek - ekvipotencialen - ekvipotencialna ploskev - ekvivalent - ekvivalentna doza - ekvivalentna masa - elastična deformacija - elastično sipanje - elastičnost, prožnost - elastomehanika - elastooptika - elektret - električna energija - električna iskra - električna moč - električna napetost - električna polarizacija - električna poljska gostota - električna poljska jakost - električna potencialna energija - električna prevodnost - električna sila - električna susceptibilnost - električni dipol - električni dipolni moment - električni izolator - električni krog - električni kvadrupolni moment - električni lok - električni merilni instrument - električni merilnik - električni naboj - električni potencial - električni pretok - električni stroj - električni sunek - električni tok - električni upor - električno polje - elektrika - elektrika in magnetizem - elektrina - elektroakustika - elektroda - elektrodializa - elektrodinamični merilni instrument - elektrodinamika - elektroencefalogram - elektrofor - elektroforeza - elektrokardiogram - elektrokemična impedančna spektroskopija - elektrokemični ekvivalent - elektrokemični sistem - elektrokemijski potencial - elektrokinetični pojavi - elektrolit - elektrolitska polarizacija - elektrolitski kondenzator - elektroliza - elektroluminiscenca - elektroluminiscenten - elektromagnet - elektromagnetizem - elektromagnetna indukcija - elektromagnetna interakcija - elektromagnetna sila - elektromagnetni spekter - elektromagnetno polje - elektromagnetno sevanje - elektromagnetno valovanje - elektrometer - elektromotor - elektron - elektronegativen - elektronegativnost - elektronika - elektronka - elektronska afiniteta - elektronska interferenca - elektronska leča - elektronska lupina - elektronska optika - elektronska orbitala - elektronska ovojnica - elektronska paramagnetna resonanca - elektronska spektroskopija - elektronska spinska resonanca - elektronska teorija kovin - elektronski antinevtrino - elektronski curek - elektronski mikroskop - elektronski nevtrino - elektronski plin - elektronski snop - elektronski tir - elektronski top - elektronsko prevajanje - elektronsko sipanje - elektronvolt - elektrooptika - elektroosmoza - elektroskop - elektrostatični generator - elektrostatični potencial - elektrostatika - elektrostatska energija - elektrostatska potencialna energija - elektrostatski - elektrostatski odboj - elektrostatski potencial - elektrostatski privlak - elektrostatsko razelektrenje - elektrostrikcija - elektrošibka interakcija - elektrošibka sila - elektrotehnika - element - elementarna območja - elementarni delec, osnovni delec - elementarni magnet - Elijev ogenj - elipsa - eliptična funkcija - eliptična krivulja - eliptična polarizacija - eliptični integral - eliptično polarizirana svetloba - eliptično polarizirano valovanje - elongacija - emisija - emisijska konstanta snovi - emisijska spektralna črta - emisijski spekter - emitirati - emitor - enačba - enačba adiabate - enačba Clapeyron-Mendelejeva - enačba Grad-Šafranova - enačba krogelnega zrcala - enačba stanj - enačba stanja - enačba tanke leče - enakomerno gibanje - enakomerno kroženje - enakomerno pospešeno gibanje - enakomerno premo gibanje - enakonočje - enakosmeren - enantiomer - endoskop - endotermna reakcija - endotermna sprememba - endotermni proces - energija - energija električnega polja - energija elektromagnetnega valovanja - energija magnetnega polja - energija ničelne točke - energija vakuuma - energijska špranja - energijski jedrski reaktor - energijski nivo - energijski pas - energijski spekter - energijski tok - energijski zakon - Englert, François - enoatomna molekula - enobarvna svetloba - enoelektronski atom - enofazni izmenični tok - enojno usmerjanje - enokanalni analizator - enolična funkcija stanja - enosmerni tok, istosmerni tok - enostavna leča - enostavno harmonično gibanje - enota - enota površine - enota SI - enotna teorija polja - enotski vektor - entalpija - entropija - entropijski zakon - Eötvös Loránd - eotvos - Eötvösev pojav - Eötvösev poskus - Eötvösevo pravilo - Eötvösevo število - epicenter - epidiaskop - Epikur - episkop - Eratosten - erbij - erg - ergodijska hipoteza - Esakijeva dioda - Esaki, Leo - etalon - eter - eter (fizika) - Euler, Leonhard - Euler-Lagrangeeva enačba - Eulerjevo število - evanescentno valovanje - evaporacija - Evdoks - Everett, Hugh - evropij - Evropska organizacija za jedrske raziskave - evtektik -

F[uredi | uredi kodo]

Fabry, Charles - Fabry-Pérotov interferometer - Fabry-Pérotov resonator - Fahrenheit - Fahrenheit, Daniel Gabriel - Fahrenheitova temperaturna lestvica - faktor relativne biološke učinkovitosti - farad - Faraday, Michael - Faradayev naboj - Faradayev pojav - Faradayev temni prostor - Faradayev zakon za elektrolizo - Faradayeva kletka - Faradayeva konstanta - fata morgana - fatamorgana - faza - faza snovi - fazna hitrost - fazna mikroskopija - fazna modulacija - fazna napetost - fazna ploščica - fazna razlika - fazna sprememba - fazni diagram - fazni diagram za zmes - fazni diagram zmesi - fazni kontrast - fazni mikroskop - fazni prehod - fazni prehod drugega reda - fazni prehod prvega reda - fazni premik - fazni premikalnik - fazni prostor - fazni skok - fazni vodnik - fazno pravilo - fazno vpeta zanka - Fechner, Gustav Theodor - Feigenbaum, Mitchell Jay - Fejnberg, Jevgenij Lvovič - fenomenologija - fenomenološki - fenomenološki zakon - ferimagnetik - ferimagnetizem - Fermat, Pierre de - Fermatovo načelo - Fermi, Enrico - Fermi-Diracova porazdelitev - Fermi-Diracova statistika - fermij - Fermijev paradoks - Fermijev plin - Fermijev problem - Fermijeva funkcija - Fermijeva teorija - fermion - feroelektrična domena - feroelektričnost - feroelektrik - feromagneten - feromagnetik - feromagnetizem - feromagnetna domena - Fert, Albert - Feynman, Richard Phillips - Feynmanov diagram - filter - fina struktura - fisija - Fitch, Val Logsdon - Fizeau, Armand-Hippolyte-Louis - fizično nihalo - fizika - fizika delcev - fizika nizkih temperatur - fizika osnovnih delcev - fizika trdne snovi - fizika trdnin - fizika visokih energij - fizikalna atmosfera - fizikalna enota - fizikalna kemija - fizikalna količina - fizikalna konstanta - fizikalna teorija - fizikalni model - fizikalni zakon - fizikalno merilo - fizikalno telo - fiziološko merilo - Fjodarav, Fjodar Ivanavič - Fletcher-Munsonove krivulje - flogiston - flogistonska teorija - flokula - fluktuacija - fluktuacijski izrek - fluor - fluorescenca - fluorescenčna svetilka - fluorescenčni zaslon - fluorescenten - fluorescentna meglica - fluorescirati - fokalen, goriščen - Fok, Vladimir Aleksandrovič - Fok-Leontijevičeva enačba - Fokovo stanje - Fokov prostor - fokus - fokusiranje - fokusirati - fon - fonometer - fonon - fosfor - fosforescenca - fosforescenten - fosforescirati - fot - fotocelica - fotodioda - fotoefekt - fotoekscitacija - fotoelastičnost - fotoelektričen - fotoelektrični pojav - fotoelektromagnetni pojav - fotoelektron - fotoelement - fotografija - fotografska optika - fotofon - fotokatoda - fotoluminiscenca - fotomagnetoelektrični pojav - fotometer - fotometer na mastni madež - fotometrija - foton - fotonevtron - fotonski kristal - fotonski plin - fotonsko-kristalno vlakno - fotopično gledanje - fotopomnoževalka - fotoproton - fotosfera - fototranzistor - fotoupor - fotoupornik - Foucault, Jean Bernard Léon - Foucaultov poskus - Foucaultovo nihalo - Fourier, Joseph - Fourierjeva analiza - Fourierjeva transformacija - Fowler, William Alfred - frankcija - frakcionirati - francij - Franck, James - Franck-Hertzov poskus - Frank, Ilija Mihailovič - Franklin, Benjamin - Fraunhofer, Joseph von - Fraunhoferjeve črte - Fraunhoferjev uklon - frekvenca - frekvenčna karakteristika - frekvenčna modulacija - frekvenčni pas - frekvenčni pretvornik - frekvenčni spekter - Frenklova napaka - Fresnel, Augustin-Jean - Fresnelov koeficient - Fresnelov uklon - Fresnelova stopničasta leča - Fresnelove enačbe - Fresnelovi zrcali - Fresnelovo število - Aleksander Aleksandrovič Fridman - Fridmanovi enačbi - Friedman, Jerome Isaac - Froudejevo število - fugativnost - funkcija - funkcija stanja - fuzija, jedrsko zlivanje - fuzijski reaktor -

G[uredi | uredi kodo]

Gabor, Dennis - gadolinij - gal - galaksija - galaktični kozmični žarki - galij - Galilei, Galileo - Galilejev daljnogled - Galilejev zakon - Galilejeva grupa - Galilejeva ladja - Galilejeva transformacija - Galilejevo načelo relativnosti - Galtonova piščal - Galvani, Luigi - galvanomagnetni pojav - galvanometer - galvanotehnika - galvanski člen - galvanski element - gauss - Gauss, Carl Friedrich - Gaussova gravitacijska konstanta - Gaussova (normalna) porazdelitev - Gaussova ploskev - Gaussova verjetnostna porazdelitev - Gaussov gravitacijski zakon - Gaussov izrek - Gaussov merski sistem - Gaussov sistem enot - Gaussov snop - Gaussov zakon - Gaussov zakon o električnem pretoku - Gay-Lussac, Joseph Louis - Gay-Lussacov zakon - Geiger, Johannes Wilhelm Geiger - Geiger-Müllerjev števec - Geiger-Müllerjeva števna cev - Geigerjev števec - Geisslerjeva cev - Geim, Andre - Gell-Mann, Murray - generator enosmerne napetosti - geofizika - geografska dolžina - geografska širina - geografski tečaj - geomagnetizem - geometrijska optika - geometrijska os - geon - germanij - germanijeva dioda - Gerlach, Walther - Gerštejn, Semjon Solomonovič - getrska (naparjevalna) črpalka - Giacconi, Riccardo - Giaever, Ivar - gibalna enačba - gibalna količina - gibanje - Gibbs, Josiah Willard - Gibbs-Duhemova identiteta - Gibbsov paradoks - Gibbsova množica - Gibbsovo fazno pravilo - gibljivost - gibljivost elektronov - gibljivost ionov - Gilbert, William - Ginzburg, Vitalij Lazarevič - Giorgijev merski sistem - giromagnetno razmerje - giroskop - Gladstone-Daleova zveza - glajenje - glasbene vilice - Glashow, Sheldon Lee - glasnost - Glasser, Donald Arthur - glava kometa - glavna mavrica - glavna os - glavna skupina (periodnega sistema) - glavni ravnini - glavni žarek - glavno kvantno število - globina - globula - gluon - gnomon - Goeppert-Mayer, Maria - Golsen, Alice - gonilna napetost - Goose-Hänchenov pojav - gorišče - gorišče v neskončnosti - goriščna ploskev - goriščna ravnina - goriščna razdalja - gorivna celica - gorivna palica - gorivni element - gostomer - gostota - gostota električnega polja - gostota energije - gostota energijskega toka - gostota magnetnega polja - gostota masnega toka - gostota naboja - gostota stanj - gostota toka - gostotno polje - gradient - gradient koncentracije - Graetz, Leo - Graetzev spoj - Graetzeva vezava - Graetzevo število - Grahamov zakon - gramatom - granula - Grashofovo število - gravifoton - gravimeter - gravimetrija - gravitacija - gravitacijska anomalija - gravitacijska fizika - gravitacijska interakcija - gravitacijska konstanta - gravitacijska leča - gravitacijska masa - gravitacijska sila - gravitacijska singularnost - gravitacijska sklopitvena konstanta - gravitacijski gradient - gravitacijski kolaps - gravitacijski potencial - gravitacijski privlak - gravitacijski valovi - gravitacijski zakon - gravitacijsko lečenje - gravitacijsko podaljšanje časa - gravitacijsko polje - gravitacijsko sesedanje - gravitacijsko sevanje - gravitacijsko valovanje - gravitoelektromagnetizem - gravitomagnetizem - graviton - greenwiški čas - gregorijanski koledar - gregorijansko leto - Gross, David Jonathan - Grünberg, Peter - Grüneisnov zakon - grupa simetrij - grupa vrtenj - Giullaume, Charles Édouard - Guth, Alan Harvey - Guthrie, Frederick -

H[uredi | uredi kodo]

hadron - hadronski trkalnik - hafnij - Hagen, Gotthilf Heinrich Ludwig - Hagström, Stig - Hahn, Otto - Halley, Edmond - halo - Hallov pojav - Hamilton, William Rowan - Hamilton-Jacobijeva enačba - hamiltonian - hamiltonka - Hamiltonov operator - Hamiltonova formulacija gibalnih enačb - Hamiltonova funkcija - Hamiltonova mehanika - Hamiltonove enačbe - Hamiltonovo načelo - harmonična analiza - harmonična sinteza - harmonični oscilator - Hartree, Douglas Rayner - Hartree-Fokova metoda - Hartreejeva energija - Heaviside, Oliver - Heavisidov pogoj - Heavisidova plast - Heinemannova nagrada - Heisenberg, Werner Karl - Heisenbergova matrična mehanika - Heisenbergov model - Heisenbergovo načelo nedoločenosti - heksoda - helij - helij-neonov laser - Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von - Helmholtzov izrek - Helmholtzova enačba - Helmholtzovi tuljavi - Helmholtzov resonator - henry - heptoda - hermitska matrika - Hertz, Gustav Ludwig - Hertz, Heinrich Rudolf - hertz - Hertzov oscilator - Hertzsprung-Russllov diagram - Hess, Victor Franz - heterogeni jedrski reaktor - heterogeno telo - heteropolarna vez - heterotija - heterotija-0 - heterotija-E - heterotska struna - Hewish, Antony - hidravlika - hidrodinamični paradoks - hidrodinamika - hidrofilnost - hidrofobnost - hidromehanika - hidrostatična tehtnica - hidrostatični paradoks - hidrostatični tlak - hidrostatični vzgon - hidrostatika - Higgs, Peter Ware - Higgsov bozon - Higgsov delec - Higgsovo polje - higroskopen - higroskopičen - higroskopičnost - higroskopnost - higroskopski - Hilbert, David - Hilbertov prostor - Hillova enačba - hiperfina struktura - hiperfini razcep - hipernaboj - hiperon - hiperzvok - hipocenter - Hirnov poskus - histereza - histerezna krivulja - histerezne izgube - histogram - hitri nevtron - hitri oplodni jedrski reaktor - hitrost - hitrost gravitacije - hitrost svetlobe - hitrost valovanja - hitrost zvoka - hitrostna konstanta - hitrostna porazdelitev - hitrostni potencial - hitrostni profil - hitrostno polje - hladilni stroj - hladilo - hladna svetloba - hladna temna snov - hodograf - Hofstadter, Robert - holandski daljnogled - Hollands, Stefan - holesterinski tekoči kristal - holmij - holografija - hologram - homogen - homogena enačba - homogeni jedrski reaktor - homogeno polje - homogeno sredstvo - homogenost - homogeno telo - homopolarna vez - Hooke, Robert - Hookov atom - Hookov zakon - Hopf, Ludwig - horizont - horizontska paralaksa - horizontski koordinatni sistem - hrbet (nihanje) - Hubble-Humasonova konstanta - Hubblov čas - Hubblov parameter - Hubblov zakon - Hubblova konstanta - Hückel, Erich - Hull, Gordon Ferrie - Hulse, Russell Alan - Hund, Friedrich - Hundovo pravilo - Huygens, Christiaan - Huygens-Fresnelovo načelo - Huygensovo načelo - Hvolson, Orest Danilovič -

I[uredi | uredi kodo]

idealizacija - idealizirana enačba stanja - idealna tekočina - idealna zmes - idealni plin - idealni toplotni stroj - identični delci - ikonal - Iliopoulos John - Imbert, Christian - imenovalec (ulomek) - imerzija - imerzijski objektiv - imerzijsko merjenje - imerzijsko olje - impedanca - impedančna spektroskopija - implozija - indiferentna ravnovesna lega - indij - inducirana napetost - inducirani dipol - indukcija - indukcijska konstanta - indukcijski zakon - induktanca - induktivno breme - induktivnost - induktor - inercialni opazovalni sistem - inercialni koordinatni sistem - inercija - inercijska sila - Infeld, Leopold - inflacijski model Vesolja - influenca - influenčna konstanta - influenčni stroj - infrardeč - infrardeča spektroskopija - infrardeča svetloba - infrardeče sevanje - infrardeče valovanje - infrazvok - inkandescenca - inklinacija - instrument na mehko železo - instrument na vrtljivo tuljavico - instrument s prekrižanima tuljavicama - integral - integralni račun - integralska formulacija gibalnih enačb - intenzitetni interferometer - intenzivna količina - interakcija - interferenca - interferenca na tankih plasteh - interferenčna cev - interferenčne barve - interferenčni filter - interferenčni krog - interferenčni maksimum - interferenčni mikroskop - interferenčni vrh - interferirati - interferometer - interpretacija mnogoterih svetov - interval - invarianta - invarianta (fizika) - invariantna masa - invariantnost - invariantnost premika - invariantnost vrtenja - inverzijska temperatura - ion - ionizacija - ionizacijska celica - ionizacijska energija - ionizacijska napetost - ionizacijski manometer - ionizacijski vakuummeter - ionizirajoče sevanje - ionizirajoči delec - ionizirati - ionosfera - ionska črpalka - ionska moč - ionska optika - ionska vez - ionski izvir - ionski kanal - ionski kanalček - ionski kristal - ionski mikroskop - ionski polmer - ionski rep - ionsko prevajanje - iradiacija - ireverzibilna sprememba - ireverzibilni pojav - iridescenca - iridij - Isingov model - iskrna celica - iskrna razdalja - iskrni induktor - iskrni spekter - istosmerni tok - iterbij - itrij - Ivanenko, Dimitrij Dimitrijevič - Ivanenko-Heisenbergova enačba - izbirno pravilo - izhlapevanje - izključitveno načelo - izkoristek - izločanje kristalov iz plina - izmenična napetost - izmenični tok - izobar - izobara - izobaren - izobarna jedra - izobarna sprememba - izobarni spin - izohora - izohoren - izohorna sprememba - izolator - izomer - izomerija - izomerija atomskega jedra - izomerni prehod - izomerno jedro - izospin - izospinsko stanje - izoterma - izotermen - izotermičen - izotermna sprememba - izotermna stisljivost - izotermno stiskanje - izoton - izotop - izotopska baterija - izotropen - izotropija - izotropnost - izparevanje - izparilna toplota - izparilni tlak (parni tlak) - izpeljane enote SI - izraz - izredni curek - izredni žarek - izrek - izrek Fok-Krilova - izrek Noetherjeve - izrek o električni napetosti - izrek o gibalni količini - izrek o gibanju težišča - izrek o magnetni napetosti - izrek o modelih - izrek o ohranitvi gibalne količine - izrek o ohranitvi kinetične in potencialne energije - izrek o ohranitvi vrtilne količine - izrek o vrtilni količini - izsev - izsevati - izsevnost - izsev Sonca - izsev zvezde - izstopna zenica - izstopno delo - iztegnjeni kot -

J[uredi | uredi kodo]

Jacobijeva determinanta - Jacobijeva matrika - Jakob, Max - Jakobovo število- jakost elekričnega polja - jakost električnega polja - jakost magnetnega polja - jakost zvoka - jalova moč - jalova napetost - jalov tok - jalov upor - jata galaksij - jedro - jedro galaksije - jedro kometa - jedro Sonca - jedro zvezde - jedrska bomba - jedrska cepitev - jedrska eksplozija - jedrska elektrarna - jedrska energija - jedrska fizika - jedrska fotografska emulzija - jedrska fotografska plošča - jedrska interakcija - jedrska izomerija - jedrska kemija - jedrska kvadrupolna resonanca - jedrska magnetna resonanca - jedrska reakcija - jedrska sila - jedrska tehnika - jedrski fotoefekt - jedrski magneton - jedrski model - jedrski reaktor - jedrsko gorivo - jedrsko orožje - jedrsko zlitje - jedrsko zlivanje - Jeffreejeva celica - jek - Jensen, Johannes Hans Daniel - jesenišče - jesensko enakonočje - jezična piščal - jod - Joffe, Abraham Fjodorovič - Joliot-Curie, Irène - Joliot, Frédéric - Josephson, Brian David - Josephsonov pojav - Josephsonov spoj - Josephsonov tok - Jospehsonov pojav - joule - Joule, James Prescott - Joule-Kelvinov koeficient - Joule-Kelvinov pojav - Joule-Thompsonov pojav - Joulov toplotni tok - Jukava, Hideki - Jukavov potencial - Jukavova interakcija - Jukavova teorija - Julia, Bernard - julijanski koledar - julijansko leto - Jupiter - justiranje - južišče -

K[uredi | uredi kodo]

kadmij - kalcij - kaldejska perioda - kalifornij - kalij - kalorična enačba stanja - kalorija - kalorika - kalorimeter - kalorimetrija - Kaluza, Theodor Franz Eduard - Kaluza-Kleinova teorija - Kamerlingh Onnes, Heike - kamniti meteorit - kamnitoželezni meteorit - kanalski žarki - kandela - kanonična porazdelitev - kanonska transformacija - Kao, Charles Kuen - kaon - kaos - kaotična dinamika - kapacitanca - kapaciteta - kapaciteta akumulatorja - kapacitivnost - Kapica, Peter Leonidovič - kapilara - kapilarni dvig - kapilarnost - kapilarno število - kapilarno znižanje - kapljevina - kapljevinski manometer - kapljevinski refraktometer - kapljevinski termometer - kapljični model atomskega jedra - karakteristična rentgenska svetloba - karakteristika - Kármán, Theodore von - Kármánovo število - kartezične koordinate - kartezični koordinatni sistem - kaskadni generator - Kastler, Alfred - katakavstika - Kater, Henry - Katerjevo nihalo - kation - katoda - katodna cev - katodni žarek - kavitacija - kavstika - kazalčni diagram - kefeida - Keldiš, Leonid Venjaminovič - kelvin - Kelvinova skala - Kelvinova temperaturna lestvica - Kelvinova temperaturna skala - kemijska kinetika - kemijska konstanta - kemijska prvina - kemijska reakcija - kemijska vez - kemijski element - kemijski potencial - kemijski premik - kemijski simbol - kemiluminiscenca - kemoluminiscenca - Kendall, Henry Way - Kennely-Heavisidova plast - Kepler, Johannes - Keplerjev problem - Keplerjevi zakoni - kerma - Kerr, John - Kerrova celica - Kerrov pojav - Ketterle, Wolfgang - Kilby, Jack St. Clair - kiloekvivalent - kilogram - kilohertz - kilokalorija - kilometer - kilomol - kilomolska masa - kilomolska prostornina - kilomolska toplota - kilopond - kilopondmeter - kilotona - kilovatna ura - kilovatura - kilovolt - kinematična viskoznost - kinematika - kinetična energija - kinetična teorija plinov - kinetika - kinetika (fizika) - kiralen - kiralnost - Kirchhoff, Gustav Robert - Kirchhoff-Bunsenov zakon - Kirchhoffova enačba - Kirchhoffova izreka - Kirchhoffova zakona - Kirchhoffov zakon sevanja - kirij - Kirpičjov, Viktor Lvovič - kisel - kisik - kislost - kiveta - kladivce (uho) - klanec - klasična limita - klasična mehanika - klasična statistična mehanika - klasične teorije gravitacije - klasični polmer elektrona - klasifikacija Petrova - Klein, Oskar - Klein-Fok-Gordonova enačba - Klein-Gordonova enačba - Klein-Nišinova enačba - Kleinov paradoks - Kleinova tekočina - klistron - Klitzing, Klaus von - klor - Knudsenovo število - Kobajaši, Makoto - kobalt - koeficient dušenja - koeficient lastne indukcije - koeficient lepenja - koeficient odbojnosti - koeficient polžaste vzmeti - koeficient prehajanja toplote - koeficient prehajanja toplote pri konvekciji - koeficient prepustnosti - koeficient termoelektrične napetosti - koeficient termonapetosti - koeficient toplotne prevodnosti - koeficient trenja - koeficient upora - koeficient vijačne vzmeti - koeficient vzmeti - Koehlerjeva osvetlitev - koercitivna jakost magnetnega polja - koercitivnost ? - koherenca - koherentna svetloba - koherentno mešano stanje - koherentno valovanje - kohezija - kohezivnost - koincidenca - koincidenčna zveza - Koideova enačba - kolektor - kolektorska zaslonka - količina - koligativna lastnost - kolimator - kolineator (= kolimator) - kolobarjasti mrk - kolo Barlowa - koloid - koloidni delci - kolorimeter - koma - komet - kompas - kompenzacija - kompenzacijska metoda - kompenzacijsko nihalo - kompenzator - komplementarne barve - komponenta - kompresija - kompresijski (= stisljivostni) modul - komprimirati - komutator - komutator (matematika) - koncentracija - koncentracijski člen - kondenzacija - kondenzator - kondenzatorska baterija - kondenzor - kondenzorska zaslonka - kondukcija - kondukcijski tok - konduktanca - konduktometrija - konduktor - konfiguracijski prostor - konfokalni mikroskop - konjska moč - konjunkcija - konkaven - konkavna leča - konkavno zrcalo - konoskopija - konservativna sila - konsistenca - konstanta - konstanta fine strukture - konstantan - konstanta vzmeti - konstelacija - konstruktivna interferenca - kontaktna napetost - kontinuitetna enačba - kontinuum - konvekcija - konvekcija toplote - konvekcijska celica - konvekcijski koeficient - konvekcijski tok - konveksen - konveksna leča - konveksno-konkavna leča - konveksno zrcalo - konvergenca - koordinativna vez - koordinatno vrtenje - kopica - koreliran - korespondenčno načelo - korona - korpuskul - korpuskula - korpuskularna teorija svetlobe - Korteweg, Diederik Johannes - Korteweg-de Vriesova enačba - kositer - Košiba, Masatoši - kot - kotalno trenje - kotna hitrost - kotna hitrost precesije - kotna ločljivost - kotni pospešek - kotva - kovalentna vez - kovalentni kristal - koven - kovinska vez - kovinski kristal - kovinski termometer - kovinski vodik - kovnost - kovolumen - kozmična inflacija - kozmični delec - kozmični žarek - kozmični žarki - kozmično sevanje - kozmologija - kožni pojav - Kraichnan, Robert Harry - Krajevna jata - Krajevna skupina- krajevni meridijan - krajevni vektor - Kraljeva družba - Kramers, Hendrik Anthony - Kramers-Kronigova zveza - kratek stik - krater - kratkostični tok - kratkovalovna meja - kratkovidnost - kratkoživ - kremenova svetilka - kremenova ura - kriofor - krioskopija - krioskopska konstanta - kriostat - kripton - kristal - kristalna mreža - kristalna optika - kristalna zgradba - kristalni oscilator - kristalografija - kriterij podobnosti - kritična masa - kritična temperatura - kritična točka - kritični eksponent - kritični kot - kritični tlak - kritično dušenje - kritično električno polje - kritično območje - kritično stanje - krivo gibanje - križni transportni pojavi - krmilna mrežica - Kroemer, Herbert - krogelna funkcija - krogelna leča - krogelna lupina - krogelna simetrija - krogelni koordinatni sistem - krogelno-simetričen - krogelno valovanje - krogelno zrcalo - kroglasta kopica - kroglasta strela - kroglasta zvezdna kopica - krom - kromatična aberacija - kromatična aberacija (barvna napaka) - kromatična disperzija - kromatografija - kromosfera - Kroneckerjev delta - Kronig, Ralph - kronotopologija - kroženje - krožilna hitrost - krožna frekvenca - krožna polarizacija - krožna sprememba - krožni laserski interferometer - krožni vlakenski interferometer - krožni pospeševalnik - krožni proces - krožno polarizirana svetloba - ksenon - Kuiperjev pas - kulminacija - Kundtova cev - kvadratni zakon upora - kvadrupol - kvadrupolni moment - kvant - kvant elektromagnetnega polja - kvantizacija - kvantiziran - kvantna elektrodinamika - kvantna fizika - kvantna gravitacija - kvantna kromodinamika - kvantna lastnost - kvantna mehanika - kvantna optika - kvantna prepletenost - kvantna sklopitev - kvantna statistična mehanika - kvantna statistika - kvantna teorija - kvantna teorija polja - kvantni delec - kvantni harmonični oscilator - kvantni idealni plin - kvantni izkoristek - kvantni samomor - kvantni samomor in nesmrtnost - kvantni sistem - kvantnomehanični sistem - kvantno stanje - kvantno število - kvantno število skupne vrtilne količine - kvark - kvark b - kvark c - kvark d - kvark s - kvark t - kvark u - kvazar - kvazidelec - kvazi delec - kvaziklasični idealni plin - kvaziklasični približek - kvaziperiodično nihanje -

L[uredi | uredi kodo]

la Rive, Auguste Arthur de - labilna ravnovesna lega - Lagrange, Joseph-Louis de - Lagrangeeva enačba - Lagrangeeva formulacija gibalnih enačb - Lagrangeeva funkcija - Lambert, Johann Heinrich - Lambert-Beerov zakon - Lambertov kosinusni zakon - Lambertov zakon - lambertska ploskev - Lamb, Willis Eugene mlajši - Lambov pomik - laminarni tok - Lanczos, Cormelius - Lanczosev tenzor - Landau, Lev Davidovič - Landéjevo razmerje - Landoltov kolobar - Langevin, Paul - Langevinova enačba - Langmuirova sonda - lantan - lantanoidi - Laplace, Pierre-Simon - Laplace-Beltramijev operator - Laplace-Runge-Lenzov vektor - Laplaceov operator - Laplaceova diferencialna enačba - Laplaceova enačba - Laplaceova transformacija - Laplaceovo število - Larmorjeva frekvenca - Larmorjeva precesija - laser - laser Nd:YAG - laserska spektroskopija - laserski interferometer - laserski vibrometer - lastna energija - lastna frekvenca - lastna funkcija - lastna indukcija - lastna induktivnost - lastna masa - lastna rešitev - lastna valovna funkcija - lastna vrednost - lastna vrtilna količina - lastni čas - lastni časovni razmik - lastni vektor - lastno nihanje - latentna toplota - Lauejeva interferenčna slika - Lauejev način - Laue, Max von - Laughlin, Robert Betts - Lavalova šoba - lavrencij - Lawrence, Ernest Orlando - Lebowitz, Joel Louis - Le Chatelierjevo načelo - Lecherjev vodnik - Lechlanchéjev element - leča - lečje - led - Lederman, Leon Max - ledišče - Lee, David Morris - Lee, Tsung-Dao - lega - Legendreova transformacija - Legendreov polinom - Leggett, Anthony James - Leidenfrostov pojav - leidenska steklenica - Leighton, Robert Benjamin - Lenard, Philipp Eduard Anton von - Lense, Josef - Lense-Thirringov pojav - Lense-Thirringova precesija - Lennard-Jonesov potencial - Lenzovo pravilo - lepenje - lepton - lepton tau - leptonsko število - letna paralaksa - leto - Leutwyler, Heinrich - Levi-Civitajev simbol - Levi-Civitajev tenzor - Levkip - levosučen - levosučni antikvark anti-čar - levosučni antikvark anti-čudnost - levosučni antikvark anti-dno - levosučni antikvark anti-dol - levosučni antikvark anti-gor - levosučni antikvark anti-vrh - levosučni antitauon - levosučni elektron - levosučni elektronski antinevtrino - levosučni elektronski nevtrino - levosučni kvark čar - levosučni kvark čudnost - levosučni kvark dno - levosučni kvark dol - levosučni kvark gor - levosučni kvark vrh - levosučni mion - levosučni mionski antinevtrino - levosučni mionski nevtrino - levosučni pozitron - levosučni tauon - levosučni tauonski antinevtrino - levosučni tauonski nevtrino - LHC - Lichtenberg, Georg Christoph - Lichtenbergova figura - LIGO - Liejeva algebra - Liejeva grupa - Liénard, Alfred-Marie - Liénard-Wiechertov potencial - Lindejev stroj - linearizirana enačba stanja - linearna polarizacija - linearna razteznost - linearna transformacija - linearna vektorska funkcija - linearni pospeševalnik - linearni zakon upora - linearno polarizirana svetloba - linearno polarizirano valovanje - Liouvilleova enačba - Liouvilleov izrek - Lippmann, Gabriel - Lissajousova krivulja - liter - litij - Ljapunov, Aleksander Mihajlovič - Lo Surdo, Antonino Lo - ločenje izotopov - ločljivost - ločljivost daljnogleda - ločljivost očesa - ločljivost mikroskopa - ločljivost optičnih inštrumentov - logaritmični dekrement - lok - lom - lom svetlobe - Lomanitz, Giovanni Rossi - lomni količnik - lomni kot - lomni zakon - lomljeni žarek - lomnost - longitudinalno valovanje - Lorentz, Hendrik Antoon - Lorentz-Lorenzova zveza - Lorentz-Poincaréjeva grupa - Lorentzov plin - Lorentzov potisk - Lorentzova grupa - Lorentzova kovariantnost - Lorentzova sila - Lorentzova teorija etra - Lorentzova transformacija - Lorentzovo skrčenje - Loschmidt, Johann Josef - Loschmidtov paradoks - Loschmidtovo število - Low, Francis Eugene - Low, Frank James - luks - luksmeter - lumen - luminiscenca - luminiscenten - Lummer-Gehrckejeva plošča - lunaren - Lunin mrk - lupa - lupinski model - lupinski model jedra - lutecij - Lyman, Theodore - Lymanova serija - Lynds, Peter -

M[uredi | uredi kodo]

Mach, Ernst - Mach - Machov kot - Machov stožec - Machovo načelo - Machovo število - Machovo valovno čelo - machovsko načelo - MACHO - magdeburški polkrogli - magično število - magnet - magnetenje - magnetilna krivulja - magnetilni tok - magnetizacija - magnetizem - magnetna dvolomnost - magnetna konstanta - magnetna leča - magnetna napetost - magnetna polarizacija - magnetna poljska gostota - magnetna poljska jakost - magnetna permeabilnost - magnetna prespojitev - magnetna sila - magnetna silnica - magnetna susceptibilnost - magnetnica - magnetni dipol - magnetni dipolni moment - magnetni ekvator - magnetni kvadrupol - magnetni moment - magnetni monopol - magnetni pol - magnetni pretok - magnetni rep - magnetni tok - magnetni vihar - magnetno kvantno število - magnetno ohlajanje - magnetno polje - magnetno polje v snoveh - magnetohidrodinamični generator - magnetohidrodinamika - magnetometer - magneton - magnetosfera - magnetostatika - magnetostrikcija - magnetron - magnezij - magnituda - magnon - Magnusov pojav - Majorana, Ettore - Majoranov fermion - Majoranova enačba - makromolekula - makroskopska količina - Maldacena, Juan Martín - mangan - Maiani, Luciano - manjšinski nosilec naboja - manometer - manometer na Bourdonovo cev - Marconi, Guglielmo - Mariotte, Edme - Mars - Martin, André masa - maser - Maskava, Tošihide - maskon - masna spektroskopija - masna točka - masni defekt - masni separator - masni spekter - masni spektrograf - masni spektrometer - masni tok - masno središče - masno število - matematična fizika - matematično nihalo - Mather, John Cromwell - matrična mehanika - matrični element - matrika - Matteucci, Carlo - Matteuccijeva medalja - mavrica - Maxwell, James Clerk - maxwell - Maxwell-Boltzmannova porazdelitev - Maxwell-Boltzmannova statistika - Maxwell-Stefanova difuzija - Maxwellova formula - Maxwellova porazdelitev - Maxwellove enačbe - Maxwellove termodinamične enačbe - Mayer, Johann Tobias - Mayer, Joseph Edward - Mayer, Julius Robert von - Mayer, Tobias - Medalja Kurčatova - medfazna napetost - medicinska fizika - medmolekulska sila - mednarodni sistem enot - medsebojna indukcija - medsebojna induktivnost - megaelektronvolt - megahertz - megavat - meglica - meglična celica - mehanični usmernik - mehanik - mehanika - mehanika kontinuov - mehanika kontinuumov - mehanika tekočin - mehanika trdnin - mehanokalorični pojav - mehanske razlage gravitacije - mehansko delo - mehansko valovanje - mehka množica - mehka rentgenska svetloba - mehurčna celica - Meissner-Ochsenfeldov pojav - meja natezne trdnosti - meja prožnosti - meja slišnosti - meja sorazmernosti - meja tečenja - mejna frekvenca - mejna hitrost - mejna plast - mejna ploskev - mejni kot - membranski manometer - mena - Mendelejev-Clapeyronova enačba - mendelevij - meniskus - Mercallijeva lestvica - meridijan - meridijanska ravnina - meridijanski krog - merilnik frekvence - meritev - merjenje - merjenje svetlobnega toka - Merkur - meroslovje - merska napaka - merski sistem - mešani produkt - mešanje barv - met - metamaterial - metastabilno stanje - meteor - meteorit - meteorski roj - meter - metoda vpete napetosti - metrični tenzor - metrologija (meroslovje) - mezon - mezon B - mezon D - mezon J/Ψ - mezon η - mezon η′ - mezon ρ - mezon φ - mezon Υ - mezonski atom - mezoskopski - Michelson, Albert Abraham - Michelson-Morleyjev poskus - Michelsonov interferometer - Michelsonov poskus - migotice - mikrobolometer - mikrocurie - mikrokanonična porazdelitev - mikrometeorit - mikron - mikrorefraktometer - mikrosekunda - mikroskop - mikroskop na atomsko silo - mikroskop na magnetno silo - mikroskop na molekulsko silo - mikrovalovi - mikrovalovna spektroskopija - mikrovalovni ojačevalnik - mikrovalovni oscilator - miliamper - milibar - milimeter - milimeter vodnega stolpca - milimeter živega srebra - milimikron - milisekunda - Millerjevi indeksi - Millikan, Robert Andrews - minimalni supersimetrični standardni model - Minkowski, Hermann - minuta - mion - mionij - mionski antinevtrino - mionski nevtrino - mirovanje - mirovna masa - mirovna masa elektrona - mirovni potencial - miselni preskus - Mises, Richard von - mizica (mikroskopska) - mlaj - množina snovi - moč - močenje - močna interakcija - močna (jedrska) interakcija - močna jedrska sila - močno koreliran - model - model atoma - modeliranje - moderator - modul - modulacija - Mohorovičićeva diskontinuiteta - Mohrova tehtnica - Mohsova trdotna lestvica - mol - molarna prostornina - molekula - molekulska črpalka - molekulska destilacija - molekulska masa - molekulska sila - molekulska vez - molekulski kristal - molekulski spekter - molibden - Møller, Christian - molska količina - molska koncentracija - molska masa - molska prostornina - moment - monoklinski kristal - monokristal - monokromator - monokular - monopol - Morley, Edward - Morse, Philip McCord - Morsejev potencial - morsko plimovanje - Moseley, Henry - Moseleyjev zakon - Mössbauerjeva spektroskopija - Mössbauerjev pojav - Mössbauer, Rudolf Ludwig - Mossotti, Ottaviano-Fabrizio - mostiščno vezje - moten - motnost - motor - motorgenerator - Mottelson, Ben Roy - Mott, Nevill Francis - mreža - mrežica - mrežna konstanta - mrežna ravnina - mrežna točka - mrežnica - mrežni model - mrk - M-teorija - Müller, Karl Alexander - multiplet - multiplikativno kvantno število - multiplikator - multipol -

N[uredi | uredi kodo]

nabit - nabiti delec - nabla - načelo - načelo ekvivalence - načelo ekvivalentnosti - načelo kavzalnosti - načelo korespondence - načelo najmanjše akcije - načelo nedoločenosti - načelo nerazločljivosti - načelo o hitrosti svetlobe - načelo relativnosti - načelo superpozicije - načelo virtualnih premikov - načelo vzročnosti - nadglavišče - nadir - nadirna plima - nadobzornica - nadomestno vezje - nadorjakinja - nadsvetloben - nadsvetlobna hitrost - nadzvočen - nadzvočna hitrost - naelektritev pri trenju - naključna merska napaka - naključno gibanje - nakopičevalnik - nakovalce (uho) - namagneten - Nambu, Joičiro - napaka leče - napaka pasov - napaka v kristalu - napake leč - napariti - naparjevalna črpalka - napetost - napetost (električna) - napetost (mehanska) - napetostna vrsta - napetostni dvojni lom - napetostni tenzor - napetost praznega teka - Napier, John - narava - naravna frekvenca - naravna konstanta - naravna konvekcija - naravna širina - naravne enote - naravni izotop - naravoslovje - Narlikar, Džajant Višnu - nasičena para - nasičena raztopina - nasičena vlažnost - nasičeni parni tlak - nasičenje - nastanek para - natezna napetost - natrij - natrijev dublet - navadne okoliščine - navidezna moč - navidezna sila - navidezna slika - Navier-Stokesove enačbe - navor - navpičnica - navpični met - navpični met navzdol - navpični met navzgor - nebesna krogla - nebesna mehanika - nebesna os - nebesni ekvator - nebesni koordinatni sistem - nebesni meridijan - nebesni pol - nebesni tečaj - nedušeno nihanje - Néel, Louis Eugene Félix - Neelova temperatura - neenakost - neenakost Cauchyja-Bunjakovskega - negativna energija - negentropija - nehomogen - nehomogenost - neidealni plin - neinercialni opazovalni sistem - nekoherenten - nekoherentno mešano stanje - nekomutativnost - nelinearna mehanika - nelinearna optika - nelinearnost - nematični tekoči kristal - nenewtonska tekočina - neodim - neon - neper - nepotencialna sila - neprožni trk - Neptun - neptunij - neravnovesna termodinamika - neravnovesno stanje - nerazločljiva delca - nerešeni problemi v fiziki - Nernstova paličica - Nernstovo svetilo - Nernstov potencial - Nernstov zakon - Nernst-Planckova enačba - Nernst, Walther Hermann - nesamostojni tok - nesamostojno prevajanje - neskončna ravna potencialna jama - neskončnost - nestabilni izotop - nestisljiva tekočina - neviskozna tekočina - neviskozni tok - nevtrino - nevtrinske oscilacije - nevtrinski detektor - nevtrinski observatorij - nevtron - nevtronska difrakcija - nevtronska zvezda - nevtronski fluks - newton - Newton, Isaac - Newton-Eulerjeve enačbe - newtonmeter - Newtonov gravitacijski zakon - Newtonovi kolobarji - Newtonovi zakoni - Newtonovi zakoni gibanja - Newtonov zakon ohlajanja - newtonska tekočina - nezvezen - nezvezna fazna sprememba - nezveznost - Nichols, Ernest Fox - Nicholsov radiometer - Nicolova prizma - Nicol, William - ničelni instrumenti - ničelni vodnik - ničelno nihanje - nihaj - nihajna ravnina - nihajni čas - nihajni krog - nihajni prehod - nihalo - nihalo na polžasto vzmet - nihalo na vijačno vzmet - nihanje - nikelj - niobij - Nišina, Jošio - nitno nihalo - nizkoprepustni filter - nobelij - Nobelova nagrada za fiziko - nomogram - normalna elektroda - normalna (Gaussova) porazdelitev - normalna napetost - normalna sila - normalna verjetnostna porazdelitev - normalna zorna razdalja - normalni element - nosilna frekvenca - notranja energija - notranja energija idealnega enoatomnega plina - notranja konverzija - notranja sila - notranja upornost - nova - Novoselov, Konstantin - nuklearen - nukleon - nuklid - numerična apertura - Nusseltovo število - nutacija -

O[uredi | uredi kodo]

obhodni čas - objektiv - objektnik - obločnica - oblok - obosni žarek - obrat časa - obratni kvadratni zakon - obsevan - obsevanje - obstreljevati - obzornik - Obzornik za matematiko in fiziko - Ochsenfeld, Robert - odbijati - odbiti - odbiti žarek - odboj - odboj svetlobe - odbojna mrežica - odbojna osvetlitev - odbojna sila - odbojna uklonska mrežica - odbojni kot - odbojni spekter - odbojni zakon - odbojnost - odklanjati - odklon - odkloniti - odklonska sila - odklon svetlobnega žarka v težnostnem polju - odmev - odmik - odprta ustnična piščal - odprtina - odprt sistem - odriv - odrivni sunek - odsončje - odzemlje - oersted - ogljik - ogljiko-dušikova veriga - ogljikov cikel - ogljikov-dioksidni laser - ohlajanje - ohlajanje plinov - Ohm, Georg Simon - ohm - ohmmeter - Ohmov zakon - ohmski upor - Ohnesorgeovo število - ohranitev energije - ohranitev gibalne količine - ohranitveni zakon - ojačenje - ojačevalnik - oklop - oklopljen - oko - okolica - oksid - oksidna katoda - okular - Okun, Lev Borisovič - olajšani transport - O'Neill, Gerard Kitchen - Onsager, Lars - Onsagerjev zakon - opalescenca - opalizirati - opazljivka - opazovalec - opazovalni sistem - operacijski ojačevalnik - operator - oplodni jedrski reaktor - opozicija (astronomija) - Oppenheimer, Julius Robert - optična aktivnost - optična globina - optična gostota - optična izomerija - optična klop - optična leča - optična os - optična pot - optična prizma - optični instrument - optični inštrument - optični izomer - optični model - optični pojav - optično aktiven - optično črpanje - optično sredstvo - optično vlakno - optika - optika kovin - optika svetlobnih vodnikov - orbitala - orjakinja - Ørsted, Hans Christian - ortogonalna baza - ortonormirana baza - ortoskopija - ortovodik - os - oscilacija - oscilator - oscilograf - oscilograf na zanko - osciloskop - oseka - Osheroff, Douglas Dean - osišče - osmij - osmoza - osmozni tlak - osna simetrija - osnosimetričen - osnovna celica - osnovna enota - osnovna fizikalna konstanta - osnovna interakcija - osnovna količina - osnovna sila - osnovne enote SI - osnovne fizikalne konstante - osnovne sile - osnovne termodinamične spremenljivke - osnovni delci - osnovni delec - osnovni električni naboj - osnovni naboj - osnovni ton - osnovni zakon - osnovno nihanje - osnovno stanje - Osončje - ostri kot - Ostwaldov viskozimeter - osvetljenost - os vrtenja - Ott, Heinrich - označevalec - ozonski pas - ozvezdje -

P[uredi | uredi kodo]

pad - padec napetosti - Pais, Abraham - paladij - paličica (oko) - Panofsy, Wolfgang Kurt Hermann - Papinov lonec - par elektron-pozitron - para - parabolično zrcalo - paradoks - paradoks dvojčkov - paradoks EPR - paradoks EPRB - paradoks lestev - paradoks starega očeta - paradoks ur - paraksialni žarek - paralaksa - paralaktična sekunda (parsek) - paralelna vezava - paralelogram sil - paramagneten - paramagnetik - paramagnetizem - paramagnetna snov - paravodik - parcialna količina - parcialni mrk - parcialni odvod - parcialni tlak - parhelij - parna tabela - parni stroj - parni tlak - parni tlak raztopine - parnost - parsek - parska porazdelitvena funkcija - parton - pascal - Pascal, Blaise - Pascalov zakon - Paschen-Backov pojav - pasivni transport - pasovni filter - Paulijeve matrike - Paulijevo izključitveno načelo - Pauli, Wolfgang Ernst - Paul, Wolfgang - Pecletovo število - Pécletovo število - Pellin-Brocajeva prizma - Peltier, Jean Charles Athanase - Peltierov člen - Peltierov element - Peltierov spoj - Peltierovo hlajenje - Peltierov pojav - Pendry, John Brian - pentoda - Penzias, Arno Allan - perigej - perihelij - perioda - periodna preglednica - periodni sistem elementov - peritektik - Perl, Martin Lewis - permanentni dipol - permanentni magnet - permeabilnost - permeabilnost membrane - permeabilnost praznega prostora - permeabilnost vakuuma - Perot, Alfred - perpetuum mobile - perpetuum mobile druge vrste - perpetuum mobile prve vrste - Perrin, Jean Baptiste - Perski, Konstantin Dimitrijevič - peta sila - Peterlin, Anton - Petit, Alexis Thérèse - Petrov, Aleksej Zinovjevič - Phillips, William Daniel - Philosophiae naturalis principia mathematica - Physical Review - Physical Review Letters - Physics Today - Physics World - Physikalische Zeitschrift - Piccioni, Oreste - piezoelektričen - piezoelektričnost - piezoelektrik - piezoelektrika - piezometer - piknometer - Piola, Gabrio - Piola-Kirchhoffov napetostni tenzor - pion - piroelektričnost - pirometer - piščal - Pitot-Prandtlova cev - Pitotova cev - plamenska spektralna analiza - Planck, Max - Planckov čas - Planckov delec - Planckov naboj - Planckov sistem enot - Planckov zakon - Planckova doba - Planckova dolžina - Planckova enačba - Planckova energija - Planckova epoha - Planckova era - Planckova konstanta - Planckova masa - Planckova napetost - Planckova temperatura - Planckove enote - planet - planetoid - plankonkaven - plankonkavna leča - plankonveksen - plankonveksna leča - planparalelna plošča - plastična deformacija - plastičnost - platina - plavanje - plazma - plazmon - plima - plimovanje - plimovanje zemeljske skorje - plimska sila - plin - plinska elektronka - plinska enačba - plinska mikrovalovna spektroskopija - plinski termometer - plinski zakoni - plinsko razelektrenje - ploskev stanj - ploskovna gostota naboja - ploskovno centrirana kubična mreža - ploščni kondenzator - Pluton (planet) - plutonij - pobiranje - Pockels, Agnes - Pockels, Friedrich Carl Alwin - Pockelsov pojav - počasni nevtron - podaljšanje časa - podhladitev - podhlajena kapljevina - podnožišče - podobzornica - Podolsky, Boris - poenotenje - Poincaré, Henri - Poincaréjeva grupa - Poinsot, Louis - poise - Poiseuille, Jean Louis Marie - Poiseuillov zakon - Poisson, Siméon-Denis - Poisson-Boltzmannova enačba - Poissonov oklepaj - Poissonova diferencialna enačba - Poissonova enačba - Poissonovo število - pojav Čerenkova - pojav Imbert-Fjodarava - pojav Kikoin-Noskova - pojav Umova - pojemek - polarimeter - polarimetrija - polarizabilnost - polarizabilnostni tenzor - polarizacija - polarizacija svetlobe - polarizacija valovanja - polarizacijska ravnina - polarizacijski aparat - polarizacijski filter - polarizacijski mikroskop - polarizator - polarizirana svetloba - polarizirano valovanje - polarizirati - Polarnica - polarni sij - polarnost - polaron - poldnevnica - poldnevnik - poletni Sončev obrat - polimer - polimerizacija - polimerizirati - polinom - polinomi Čebišova - politropa - Politzer, Hugh David - Poljakov, Aleksander Markovič - polje - polje sil - poljski elektronski mikroskop - polna energija - polonij - polprepustna membrana - polprepustna ploščica - polprepustna stena - polprepustna uklonska mrežica - polprepustno zrcalo - polprevodnik - polprevodnik n - polprevodnik p - polprevodnik s primesjo - polprevodniška dioda - polprevodniški element - polprevodniški laser - polprevodniški števec - polsenca - polžasta vzmet - polž (uho) - Pomerančuk, Izak Jakovljevič - Pomerančukova nagrada - Pomerančukov pojav - pomeron - pomladišče - pomladno enakonočje - pond - popačitev - popolni mrk - popolni notranji odboj - popolni odboj - popolni zunanji odboj - popolno zrcalo - porazdelitev - porazdelitev delta - porazdelitev mase - porazdelitvena funkcija - Porro-Abbejeva prizma - Porrova prizma - posebna teorija relativnosti - pospešek - pospešek prostega pada - pospešeno gibanje - pospeševalnik - pospeškomer - posplošena gibalna količina - posplošena koordinata - posplošena sila - poševni met - poševnost (statistika) - pot - potencial - potencialna energija - potencialna jama - potencialna kad - potencialna razlika - potencialni nasip - potencialni tok - potres - potujoče valovanje - povečava - povečava (objektiva, okularja) - povečevalno steklo (lupa) - povlek prostora - povprečje - povprečna hitrost - povprečna prosta pot - povprečna velikost hitrosti molekul - povprečna vrednost - povratna vez - povratno sipanje - površina - površinska gostota naboja - površinska napetost - površinska razteznost - površinski tok - površinski valovi - površinsko valovanje - Powell, Cecil Frank - Poynting, John Henry - Poynting-Robertsonov pojav - Poyntingov izrek - Poyntingov vektor - pozitron - pozitronij - prag bolečine - prag zaznavanja - prakilogram - pramenasta razelektritev - pramenasti tok - prameter - Prandtl, Ludwig - Prandtl-Glauertova singularnost - Prandtlova cev - Prandtlovo število - prapok - prasevanje - prašni rep - prava slika - pravi kot - pravila roke - pravilo desne roke - pravilo leve roke - pravokoten - pravokotna sila - pravokotnica - prazeodim - prazni prostor - preboj - prebojna jakost električnega polja - prebojna napetost - precesija - precesija Zemljine osi - prečno skrčenje - prečno valovanje - predestilirati - predmetna ravnina - predpone SI - predpostavka - predstavitev grupe - predupornik (pri voltmetru) - pregreta kapljevina - pregretje - prehlapiti - prehod - prehod gama - prehodni pojav - prejeta doza - prekap - prekapati - prekapina - prekinjalo - premik - premik Fjodarava - premik Imbert-Fjodarava - premikalni tok - premo enakomerno gibanje - premo gibanje - prenasičena para - prenosna funkcija - prenos toplote - prepovedani pas - presek - Presek - presevni elektronski mikroskop - preslikava - prestava (pri transformatorjih) - prestopno leto - pretakanje - pretvornik - pretvornik z enim rotorjem - prevajanje - prevajanje n - prevajanje p - prevajanje toplote - prevodni elektron - prevodnik - prevodni pas - prevodniški elektron - prevodnost - približek - Priestley, Jospeh - prijemališče - primanjkljaj atoma - primarna tuljava - primarni delec - primarni kozmični žarek - primarno navitje - primes - prisilna konvekcija - prisončje - pritisk - pritisnjena napetost - pritlikavka - privlačevati - privlačiti - privlačna sila - privlačnost - privlak - prizma - problem več teles - proces Markova - produkcija entropije - Prohorov, Aleksander Mihajlovič - Prohorov, Jurij Aleksandrovič - projekcijski aparat - projektor - prometij - Pronyjeva zavora - Pronyjev jarem - proporcionalni števec - prosojen - prosojnost - prosta energija - prosta entalpija - prosta os - prosta pot - prosti pad - prostor - prostor Minkowskega - prostor-čas - prostorčas - prostornina - prostorninska razteznost - prostorninska sila - prostorninski delež - prostorninski pretok - prostorninski tok - prostorska koordinata - prostorski kot - prostorski naboj - prostostna stopnja - protaktinij - protidelec - protiodbojna prevleka - proton - protonski sinhrotron - protuberanca - prozoren - prožna deformacija - prožni trk - prožno sipanje - prožno telo - prožnost - prožnostna energija - prožnostna konstanta - prožnostni dvojni lom - prožnostni modul - prva kozmična hitrost - prvi krajec - prvina - prvi zakon termodinamike - psevdo-Casimirjeva sila - psevdosila - psihrometer - pufer - pulz - pulzar - pulzirajoča napetost - Purcell, Edward Mills -

Q[uredi | uredi kodo]

Quincke, Georg Hermann - Quinckejeva cev - Quinckejevo vrtenje -

R[uredi | uredi kodo]

Rabi, Isidor Isaac - racemat - radar - radarski valovi - radiacijski pas - radialna sila - radialni pospešek - radian - radiant - radij - radijski izvir - radijski valovi - radij-vektor - radioaktivne padavine - radioaktivni izotop - radioaktivni niz - radioaktivni odpadki - radioaktivnost - radioastronomija - radiofizika - radiogalaksija - radiografija - radiointerferometer - radioizotop - radiokemija - radiometer - radiometrski pojav - radiometrski tlak - radioteleskop - radon - Rainwater, Leo James - Rajčaudhuri, Amal Kumal - Rajčaudhurijeva enačba - Raman, Čandrasekara Venkata - Ramanov pojav - ramanska spektroskopija - ramansko sipanje - Ramsey, Norman Foster - Rankine, William John Macquorn - Rankinova temperaturna lestvica - Raoult, François-Marie - Raoultov zakon - Rasetti, Franco - rastrski elektronski mikroskop - ravnina - ravno valovanje - ravnovesen - ravnovesje - ravnovesna lega - ravnovesno stanje - ravno zrcalo - Rayleigh, John William Strutt - Rayleigh-Jeansov približek - Rayleighovo sipanje - Rayleighovo število - razcep - razcepljiv - razcep spektralnih črt - razdalja - razdalja predmeta - razdalja slike - razelektrenje - raziskovalni jedrski reaktor - razklanjati - razklon - razkloniti - razlika potencialov - razmagnetenje - razmerje mas protona in elektrona - razmerje signal-šum - razpad - razpad alfa - razpad beta - razpad gama - razpad jedra - razpadna konstanta - razpadna veriga - razpadni čas - razpad protona - razpolovna debelina - razpolovna širina - razpolovni čas - razpršilna leča - razredčena raztopina - razredčina - razsežnost - razsežnostna analiza - razsuta kopica - razsuta zvezdna kopica - razširjanje (valovanja) - raztezanje - raztezek - razteznost - razteznostna energija - raztopina - razvoj po krogelnih funkcijah - rdeča orjakinja - rdeča pritlikavka - rdeči premik - reakcija - reakcijski presek - reaktanca - reaktor - reaktorska posoda - realna slika - realni plin - Réaumurjeva temperaturna lestvica - recipročna mreža - redni žarek - reducirana dolžina nihala - reducirana masa - reducirana Planckova konstanta - redukcija - refleksna meglica - reflektor - refrakcija - refraktometer - refraktor - Regge, Tulio - Reggejev tir - Regnault, Henri Victor - regulacijska palica - Reinnes, Frederick - rekombinacija - rektascenzija - relaksacija - relaksor - relativističen - relativistična masa - relativna atomska masa - relativna odprtina - relativna prečna deformacija - relativna vlažnost - relativna vzdolžna deformacija - relativni masni defekt - relativni podaljšek - relativni raztezek - relativnost sočasnosti - relativnostna teorija - remanentna gostota magnetnega polja - renij - Renningerjev preskus - renormalizacija - renormalizacijska grupa - rentgen - rentgenska cev - rentgenska defektoskopija - rentgenska fluorescenčna spektroskopija - rentgenska interferenčna slika - rentgenska preiskava kristalov - rentgenska spektroskopija - rentgenska svetloba - rentgenski spekter - rentgenski žarki - reologija - reometer - reostat - rep kometa - resonanca - resonančno sevanje - resonator - restitucijski koeficient trka - reverzibilna sprememba - reverzibilni pojav - reverzibilni proces - reverzibilno mešanje - reverzijsko nihalo - Reviews of Modern Physics - Reynoldsovo število - rezultanta - reža - Riccijev tenzor - Richardsonova enačba - Richardsonovo število - Richardson, Owen Willians - Richardsonov zakon - Richardson, Robert Coleman - Richter, Burton - Richterjeva lestvica - Righi, Augusto - Riemann, Bernhard - Riemannov tenzor ukrivljenosti - Riemannova ploskev - Rimska cesta - Rindler, Wolfgang - Rindler-Møllerjeva transformacija - Rindlerjev tok - Rindlerjeve koordinate - Ritz, Walter - Robertson, Howard Percy - robna dislokacija - robni pogoj - rodij - Rohrer, Heinrich - roj - Röntgen, Wilhelm Conrad - Rosen, Nathan Abraham - rosišče - Rossetti, Francesco - rotacija (vrtenje) - rotacijska črpalka - rotacijska kinetična energija - rotacijski prehod - rotacijski trak - rotator - roton - rotor (elektrotehnika) - rotor (matematika) - Rubens, Heinrich - Rubensova cev - Rubbia, Carlo - rubidij - Ruska, Ernst - rutenij - Rutherford, Ernest - rutherfordij - Rutherfordovo sipanje - Rydberg, Johannes - rydberg - Rydberg-Klein-Reesova metoda - Rydbergov atom - Rydbergova enačba - Rydbergova formula - Rydbergova konstanta - Rydbergova snov - Rydbergovo stanje - Ryle, Martin -

S[uredi | uredi kodo]

Sachs-Wolfejev pojav - Sagnac, Georges - Sagnacov pojav - saharimeter - Salam, Abdus - samarij - samostojni tok - samostojno prevajanje - saroški ciklus - satelit - Saturn - Schawlow, Arthur Leonard - Schenberg, Mário - Scherk, Joël - Scheuchzer, Johann Jakob - Schottky, Walter Hermann - Schottkyjeva dioda - Schottkyjeva napaka - Schottkyjeva ovira - Schrieffer, John Robert - Schrödinger, Erwin - Schrödingerjeva enačba - Schrödingerjeva mačka - Schrödingerjeva valovna mehanika - Schwartz, Melvin - Schwinger, Julian Seymour - scintilacija - scintilacijski števec - scintilator - Seebeckov pojav - Seebeck, Thomas Johann - Seebeckov koeficient - Segrè, Emilio Gino - segreta katoda - seizmograf - seizmologija - sekunda - sekundarna emisija - sekundarna tuljava - sekundarni delec - sekundarni kozmični žarek - sekundarno navitje - sekundno nihalo - selen - selenski usmernik - Sellmeierjeva enačba - semiempirična masna enačba - semipermeabilen - semipolarna vez - Semjonov, Nikolaj Nikolajevič - senca - senčni fotometer - senzor - separacija - separacija izotopov - serija - serijska vezava - sestav leč - sestavljanje koherentnih valovanj - sestavljeni plinski zakon - sevalna izguba - sevalna konstanta - sevalna temperatura - sevalni pas - sevalni tlak - sevalno zajetje nevtrona - sevanje - sevanje Čerenkovega - sevanje črnega telesa - sevanje gama - sevanje kozmičnega ozadnja - sevanje Vavilova-Čerenkova - sevati - severišče - Severnica - severni ekliptiški pol - severni nebesni pol - seznam ameriških fizikov - seznam angleških fizikov - seznam argentinskih fizikov - seznam avstralskih fizikov - seznam avstrijskih fizikov - seznam belgijskih fizikov - seznam brazilskih fizikov - seznam čeških fizikov - seznam danskih fizikov - seznam delcev - seznam estonskih fizikov - seznam finskih fizikov - seznam fizikalnih vsebin - seznam fizikalnih zakonov - seznam fizikov - seznam francoskih fizikov - seznam grških fizikov - seznam hrvaških fizikov - seznam indijskih fizikov - seznam iranskih fizikov - seznam irskih fizikov - seznam italijanskih fizikov - seznam izraelskih fizikov - seznam japonskih fizikov - seznam kanadskih fizikov - seznam kitajskih fizikov - seznam madžarskih fizikov - seznam mehiških fizikov - seznam nemških fizikov - seznam nizozemskih fizikov - seznam norveških fizikov - seznam novozelandskih fizikov - seznam pakistanskih fizikov - seznam poljskih fizikov - seznam ruskih fizikov - seznam slovenskih fizikov - seznam srbskih fizikov - seznam španskih fizikov - seznam švedskih fizikov - seznam švicarskih fizikov - seznam ukrajinskih fizikov - sferična aberacija (napaka pasov) - sferična leča - sferna aberacija (napaka pasov) - sferometer - Sherwoodovo število - Shewhart, Walter Andrew - Shockley, William Bradford - Shull, Clifford Glenwood - siderski mesec - siderski obhodni čas - siderski vrtilni čas - sidersko leto - Sidharth, Burra Gautam - Siegbahn, Karl Manne Georg - Siegbahn, Kai Manne Börje - siemens - signalna hitrost - sij - sila - sila dolgega dosega - sila kratkega dosega - sila Minkowskega - sila teže - silicij - silicijeva dioda - silnica - silomer - simetrična grupa - simetrična matrika - simetrija - simetrijska grupa - simp - simulacija - singonija - singularnost - sinhrociklotron - sinhronski motor - sinhroton - sinhrotron - sinhrotronsko sevanje - sinodski mesec - sinodski obhodni čas - sinodski vrtilni čas - sinusni pogoj - sipanje - sistem - sistematska merska napaka - sistem cgs - sistem enot - sistem enot centimeter-gram-sekunda‎ - sistem enot CGS - sistem enot MKS - sistem enot MKSA - sistem MKS - sistem MKSA - sistem SI - sistemska sila - sistem točkastih teles - sivo telo - Sivuhin, DImitrij Vasiljevič - skalar - skalarni produkt - skalarno polje - skandij - skin efekt - Skłodowska-Curie, Marie - sklopitev - sklopitvena konstanta - sklopljena nihala - sklopljeno nihanje - skotopično gledanje - skrčenje dolžine - Skrinski, Aleksander Nikolajevič - skupinska hitrost - skupna vrtilna količina - Slavnov, Andrej Aleksejevič - sledilo - slika - slikanje z jedrsko magnetno resonanco - slikanje z magnetno resonanco - slikovni pretvornik - slišnost - sluhovod - S matrika - smektični tekoči kristal - Smith, George Elwood - Smoot George Fitzgerald - Snell van Royen, Willebrord - Snellov zakon - Snyder, Hartland Sweet - snop - snov - snovna konstanta - snovni tok - sodčasta popačitev - solarna konstanta - solenoid - soliton - Sommerfeld, Arnold - son - sonar - Sončev dan - Sončev delni mrk - Sončev izsev - Sončev kolobarjasti mrk - Sončev mrk - Sončev poletni obrat - Sončev popolni mrk - Sončev veter - Sončev zimski obrat - sončna baterija - sončna celica - sončna ura - sončni mrk - sončni veter - sončno kazalo - soosen - spalacija - specifična električna prevodnost - specifična električna upornost - specifična gostota - specifična izparilna toplota - specifična količina - specifična prevodnost - specifična prostornina - specifična talilna toplota - specifična teža - specifična toplota - specifična toplota pri konstantnem tlaku - specifična toplota pri konstantni prostornini - specifična upornost - specifični električni upor - specifični naboj - specifični upor - spekter - spekter beta - spekter elektromagnetnega valovanja - spekter sunkov - spekter svetlobe - spekter vodikovega atoma - spektralen - spektralna analiza - spektralna cevka - spektralna črta - spektralna gostota - spektralna žarnica - spektralne barve - spektrobolometer - spektrofotometer - spektrograf - spektrograf na mrežico - spektrograf na prizmo - spektrogram - spektroheliograf - spektroheliogram - spektrometer - spektroskop - spektroskopija - spektroskopija atomskih curkov - spektroskopija molekulskih curkov - spektroskopija v žarku - spin - spinor - spinski odmev - spinski val - spinska vrtilna količina - spinsko kvantno število - spinsko-mrežna relaksacija - spinsko-tirna sklopitev - splošna plinska enačba - splošna plinska konstanta - splošna teorija relativnosti - splošni gravitacijski zakon - spodnja konjunkcija - spodnja kulminacija - spoj - spojina - spontana cepitev - spontana magnetizacija - spontani zlom simetrije - sprememba stanja - srebro - sredica reaktorja - središčni žarek - sredobežen - sredobežna sila - sredobežnost - sredotežen - sredotežnost - sredstvo - stabilizator - stabilna ravnovesna lega - stabilni izotop - stacionaren - stacionarni statistični operator - stacionarni tok - stacionarno - stacionarno stanje - standardna deviacija - standardni model - standardni model osnovnih delcev - standardni težni pospešek - standardni težnostni parameter - stanje - stara kvantna mehanika - stardardni model - Stark, Johannes - Starkov pojav - Starobinski, Aleksej Aleksandrovič - statični voltmeter - statično ravnovesje - statika - statistična fizika - statistična matrika - statistična mehanika - statistična termodinamika - statistična vsota - statistični operator - statistično povprečje - Stefan, Jožef - Stefan-Boltzmannov zakon - Stefanov zakon - Stefanova konstanta - Stefanova naloga - Stefanova sila - Stefanovo število - stehiometrija - Steinberger, Jack - Steinhardt, Paul Joseph - Steinerjev izrek - steklo - steradian - Stern, Otto - Stern-Gerlachov poskus - stilb - stimulirano sevanje - Stirlingov proces - stisljivost - stoječe valovanje - stoječi val - Stokesov izrek - Stokesov zakon - Stokesova enačba - Stokesovo pravilo - Stokesovo število - Stoney, George Johnstone - stopinja - Störmer, Horst Ludwig - stranska mavrica - stranska skupina (periodnega sistema) - Strassmann, Fritz - stratosfera - strdišče - stremence (uho) - strig - strižna deformacija - strižna hitrost - strižna napetost - strižni modul - strjevanje - strmina - Strnad, Janez - stroboskop - stroncij - Strouhalovo število - struna - strunjak - strunska sklopitvena konstanta - SU(2) - SU(3) - SU(3)×SU(2)×U(1) - sublimacija - sublimacijska temperatura - sublimacijska toplota - subtraktivno mešanje barv - sučno nihalo - sunek - sunek navora - sunek sile - sunkovni laser - superfluidnost - supergravitacija - superleča - superpartner - supernova - superponirati se - superpozicija - superpozicija koherentnih valovanj - superprevodnik - superprevodnost - supersimetrija - supersimetrična kvantna teorija polja - supersimetrična teorija strun - supertekoči vakuum - supertekočina - supertekočnost - suprafluidnost - supraprevodnost - susceptanca - susceptibilnost - Susskind, Leonard - sveča - svedrsko pravilo - svetilnost - svetla modra spremenljivka - svetleča dioda - svetloba - svetlobna hitrost - svetlobni eter - svetlobni izkoristek - svetlobni mlinček - svetlobni steber - svetlobni stožec - svetlobni tok - svetlobni vodnik - svetlobni žarek - svetlobno leto - svetlomer - svetlo polje - svetlost - svetovnica - svetovni čas - Svetovno leto fizike 2005 - svinec - Swan, Joseph Wilson - Szilárd, Leó -

Š[uredi | uredi kodo]

Šafranov, Vitalij Dimitrijevič - ščip - šibka interakcija - šibka jedrska sila - šibka sklopljenost - šibka umeritvena simetrija - šibki hipernaboj - šibki izospin - šibki razpad - Šifman, Mihail Arkadjevič - širina spektralne črte - Širokov, Jurij Mihajlovič - širjenje valovanja - škripčevje - škripec - števec - števec Čerenkova - števec (ulomek) - število Kirpičjova - štiripol - šum -

T[uredi | uredi kodo]

tahion - talij - talilna toplota - talilni tlak - tališče - taljenje - Tamm, Igor Jevgenjevič - tangenta - tangentna sila - tangentni pospešek - tantal - tarča - tauon - tauonski antinevtrino - tauonski nevtrino - Taylor, Geoffrey Ingram - Taylor, Joseph Hooton mlajši - Taylor, Richard Edward - teden - tehnecij - tehnična atmosfera - tehniška mehanika - tehtnica - tekoči kristal - tekočina - telecentrični šop - teleskop - teleskop števcev - telesno centrirana kubična mreža - telo - telur - temna energija - temna meglica - temna snov - temni tok - temno polje - temperatura - temperatura idealnega enoatomnega plina - temperaturna lestvica - temperaturna skala - temperaturni gradient - temperaturni koeficient - temperaturni koeficient linearnega raztezka - temperaturni koeficient prostorninskega raztezka - temperaturno polje - temperaturno raztezanje - temperaturno raztezanje snovi - temperaturno sevanje - tenzor - tenzor elektromagnetnega polja - tenzorska algebra - tenzorski produkt - tenzorski račun - tenzorsko polje - teodolit - teoretična fizika - teorija - teorija dinama - teorija kaosa - teorija relativnosti - teorija strun - teorija superstrun - teorija umeritvenega polja - teorija velikega poenotenja - teorija vsega - teorije etra - terbij - terela - term - termična disociacija - termična emisija - termična enačba stanja - termični nevtron - termični šum - terminator - termionika - termionska emisija - termistor - termobaterija - termočlen - termodifuzija - termodinamična količina - termodinamična limita - termodinamična sprememba - termodinamična spremenljivka - termodinamična temperatura - termodinamični potencial - termodinamični sistem - termodinamično ravnovesje - termodinamika - termodinamska spremenljivka - termodinamski diagram - termodinamski potencial - termodinamski sistem - termodinamsko ravnovesje - termoelektrična moč - termoelektrični pojav - termoelektronsko sevanje - termoelement - termokriž - termomehanični pojav - termometer - termonuklearna bomba - termonuklearna reakcija - termopar - Ternov, Igor Mihajlovič - Tesla, Nikola - tesla - Teslov tok - Teslov transformator - Teslovo navitje - tetroda - teža - težišče - težiščnica - težiščni koordinatni sistem - težka voda - težki mezon - težni pospešek - težno nihalo - težnost - težnostna masa - težnostna potencialna energija - težnostni pospešek - težnostni potencial - Thirring, Hans - Thomson, George Paget - Thomson, Joseph John - Thomsonov model atoma - Thomsonov mostiček - Thomsonov pojav - Thomsonovo sipanje - Thomson, William (lord Kelvin) - 't Hooft, Gerardus - Ting, Samuel Chao Chung - tipalni elektronski mikroskop - tipalo - tir - tiratron - tiristor - tirna vrtilna količina - tirno kvantno število - titan - tlačna napetost - tlačno polje - tlak - tleči tok - tlivka - točkasti delec - točkasti naboj - točkasto telo - točkovna masa - togo telo - tok (električni) - tok elektronov - tok ionov - tok nasičenja - tok tekočine - tok v plinu - tokokrog - tokovna zanka - tokovnica - tokovni pretvornik - tokovodnik - Tomonaga, Šiničiro - ton - tona - topi kot - topilo - topljenec - toplomer - toplota - toplotna črpalka - toplotna kapaciteta - toplotna prehodnost - toplotna prestopnost - toplotna prevodnost - toplotna smrt - toplotna upornost - toplotni ekvivalent - toplotni izmenjalnik - toplotni rezervoar - toplotni stik - toplotni stroj - toplotni tok - toplotni upor - toplotno ravnovesje - toplotno raztezanje - toplotno sevanje - topnost - topnostni koeficient - tor - torij - torr - Torricelli, Evangelista - torzija - torzijska tehtnica - torzijski koeficient - torzijsko nihalo - totalni mrk - totalni odboj - Touschek Bruno - Townes, Charles Hard - trajanje - trajektorija - trajni magnet - trakasti spekter - transformator - translacija - translacijska kinetična energija - transportna enačba - transportni pojavi - transurani - transverzalno valovanje - tranzistor - trda rentgenska svetloba - trdna snov - trdnina - trdota - trdota po Brinellu - trdota po Rockwellu - trdota rentgenske svetlobe - trenje - trenutna hitrost - trenutni pospešek - tretja kozmična hitrost - tretji zakon termodinamike - trganje - triboluminiscenca - trifazni tok - trioda - triplet - tritij - triton - trk - trkalnik - trojna točka - trojno stanje - troposfera - tropsko leto - Troutonovo pravilo - trzaj - Tsui, Daniel Chee - tubus - tulij - tuljava - tuljava Rogowskega - tunelska dioda - tunelski pojav - turbomolekulska črpalka - turbulenca - turbulentni tok - tvorba parov - Tyndallov pojav -

U[uredi | uredi kodo]

U(1) - ubežna hitrost - učinek na daljavo - udarni val - uklon - uklonska mrežica - uklonski spekter - ukrivljeni prostor-čas - ukrivljenost slike - ukrivljeno zrcalo - ultracentrifuga - ultrakratki valovi - ultramikroskop - ultrardeč - ultravijoličast - ultravijoličen - ultravijolična svetloba - ultravioleten - ultrazvočen - ultrazvok - umeritvena simetrija - umeritvena teorija - umeritvena transformacija - umeritveni bozon - umetni element - umetni izotop - umetni satelit - Umov, Nikolaj Aleksejevič Umov - Umov-Poyntingov vektor - unifikacija - unitarna grupa - Unruh, William George - Unruhova temperatura - Unruhovo sevanje - uparevanje - upogibnostna energija - upor (elektrika) - upor (hidrodinamika) - uporabna fizika - uporabna mehanika - upornik - uporovni listič - uporovni termometer - uporovni trak - ura - uran - Uran - ura na nihalo - urna grupa - usmernik - Uspehi fizičeskih nauk - ustnična piščal - utajena toplota - utekočinjanje - utekočinjanje plinov - utež - utrinek - utripajoč istosmerni tok - utripanje - utripni fotometer -

V[uredi | uredi kodo]

Vaidman, Lev- vakuum - vakuummeter - vakuumska cev - vakuumska črpalka - vakuumska elektronka - vakuumska permeabilnost - vakuumska polarizacija - valenca - valenčni elektron - valenčni pas - valjasta leča - valjasti kondenzator - valjasti koordinatni sistem - valovanje - valovna dolžina - valovna enačba - valovna funkcija - valovna mehanika - valovna optika - valovna poteza - valovna teorija - valovna teorija svetlobe - valovni paket - valovni vodnik - valovno čelo - valovno število - valovod - vanadij - Van Allen, James Alfred - Van Allenov pas - Van de Graaff, Robert Jemison - Van de Graafov generator - van der Meer, Simon - van der Waals, Johannes Diderik - van der Waalsov polmer - van der Waalsov potencial - van der Waalsova enačba stanja - van der Waalsova konstanta - van der Waalsova sila - van der Waalsova vez - van Vleck, John Hasbrouck - variacija - variacijska metoda - variacijski problem - variacijski račun - varistor - vat - vatmeter - vatsekunda - Sergej Ivanovič Vavilov, Vavilov, Sergej Ivanovič - vbočeno zrcalo - vdorna globina - večatomna molekula - večelektronski atom - vektor hitrosti - Večernica - večinski nosilec naboja - večkanalni analizator - Vega, Jurij - vektor - vektor četverec - vektorska analiza - vektorski potencial - vektorski produkt - vektorski račun - vektorsko polje - vektor - velekanonična porazdelitev - velepotencial - veličina - veličina stanja - Veliki elektronski-protonski trkalnik - Veliki hadronski trkalnik - veliki kolaps - veliki pok - veliki zdrk - veliko poenotenje - velikostni red - Veltman, Martinus Justinus Godefriedus - Venera - ventil - ventilni usmernik - Venturi, Giovanni Battista - Venturijev pojav - Venturijeva cev - Verdet, Marcel Émile - Verdetova konstanta - veriga dušilk - verižna reakcija - verižnica - verjetnost - verjetnostna gostota - verjetnostna porazdelitev - Veselago, Viktor Georgijevič - Vesolje - vez - vezan naboj - vezano stanje - vezavna energija - vezavna energija jedra - vezje - vez (kemijska) - vez (matematična) - vibracija - vibracijski merilnik - vibracijski prehod - vid - vidna svetloba - vidni kot - vidni spekter - vidno polje - vijačna dislokacija - vijačna vzmet - virialni izrek - virialni koeficient - virtualna slika - virtualni delec - virtualni foton - virtualni premik - virtualno delo - viskozen - viskozimeter - viskoziteta - viskozni upor - viskoznost - visokofrekvenčna kinematografija - visokofrekvenčna spektroskopija - visokonapetostni generator - visokoprepustni filter - visokotemperaturna supraprevodnost - visokotemperaturni superprevodnik - višina - višina severnega nebesnega pola - višina Sonca - višina tona - višinski krog - višje harmonične frekvence - višji harmonični toni - vlaga - vlakenski interferometer - vlakenski laser - vlažnost - vlažnost atmosfere - vnanji produkt - voda - vodik - vodikova bomba - vodikova črta - vodikova veriga - vodoravni met - Voigt, Woldemar - Voigtov pojav - volfram - volframova žarnica - volt - Volta, Alessandro - voltamper - voltmeter - Voltov člen - Voltov element - voltsekunda - volumen - volumski delež - volumski tok - von Guericke, Otto - von Linné, Carl - votlinski resonator - votlinsko sevanje - vozel - vozlovka - vpad - vpadati - vpadiščnica - vpadna svetloba - vpadni kot - vpadni žarek - vpeta napetost - vrelišče - vrh - vrinjeni atom - vroča temna snov - vrstični elektronski mikroskop - vrstični tunelski mikroskop - vrtavka - vrteče se magnetno polje - vrteči se opazovalni sistem - vrtenje - vrtenje perihelija - vrtež - vrtilna kinetična energija - vrtilna količina - vrtilni prehod - vrtilni tok - vrtinčni tok - vrtinčno polje - vrtinec - vrtljivi kondenzator - vrzel - vsiljeno nihanje - vsiljeno sevanje - vstopna zenica - Vu Jouksun - vzajemna induktivnost - vzbuditev - vzbujeno stanje - vzdolžno valovanje - vzgon - vzhajalka - vzhodišče - vzmet - vzmetna tehtnica - vzorčenje - vzorec - vzporedna vezava - vzporednik - vzporedni upornik - vzporedno vezan - vztrajnost - vztrajnostna masa - vztrajnostna sila - vztrajnostni moment - vztrajnostni polmer - vzvod - vzvodna tehtnica - vzvoj - vžigna napetost -

W[uredi | uredi kodo]

Wagnerjevo kladivce - Wald, Robert - Waltenhofenovo nihalo - Walton, Ernest Thomas Sinton - watt - Watt, James - wattmeter - Watton parni regulator - wattsekunda - Weber, Moritz Gustav - Webrovo število - Weber, Wilhelm Eduard - weber - Wehneltov valj - Weinberg, Steven - Weissenbergovo število - Weiss, Pierre-Ernest - Weissov zakon - Weissova domena - Weissovo območje - Weizsäcker, Carl Friedrich von - Weizsäckerjeva enačba - Weizsäckerjeva masna enačba - Westonov element - Wheatstone, Charles - Wheatstonov most - Wheeler, John Archibald - Wheeler-DeWittova enačba - Wick, Gian-Carlo - Wiedmann-Franzovo pravilo - Wiedmann-Franzov zakon - Wieman, Carl Edwin - Wien, Wilhelm - Wien-Planckov zakon - Wienov približek - Wienov zakon - Wienov zakon o premiku - Wigner, Eugene Paul - Wignerjev prijatelj - Wignerjeva razvrstitev - Wilczek, Frank Anthony - Wilson, Charles Thomson Rees - Wilsonova celica - Wilson, Kenneth Geddes - Wilsonova zanka - Wilson, Robert Woodrow - WIMP - Witten, Edward - Wollaston, William Hyde - Wollastonova prizma - Wu, Hua - Wu-Sprungov potencial -

X[uredi | uredi kodo]

Y[uredi | uredi kodo]

Yang Chen Ning Franklin - Young, Thomas - Youngov modul -

Z[uredi | uredi kodo]

Zabusky, Norman J. - zadnji krajec - zaharov, Valentin Ivanovič - Zaharov, Vladimir Jevgenjevič - zahodišče - zajetje - zajetje elektrona - zajetje K - zajetje nevtrona - zaključena ploskev - zaključena pot - zakon - zakon gibanja - zakoni mehanike - zakoni sevanja - zakoni termodinamike - zakon narave - zakon o električnem pretoku - zakon ohlajanja - zakon o magnetni napetosti - zakon o nespremenljivih kotih - zakon o ohranitvi barionskega števila - zakon o ohranitvi energije - zakon o ohranitvi mase - zakon o ohranitvi naboja - zakon o ohranitvi parnosti - zakon o ohranitvi vrtilne količine - zakon o prevajanju toplote - zakon o vztrajnosti - zamenjalna interakcija - zamenjalna reakcija - zamenjalna sila - Zamolodčikov, Aleksander Borisovič - zamrznjeno neravnovesno stanje - zanka - zančna kvantna gravitacija - zankasta kvantna gravitacija - zaporedna vezava - zaporedno vezan - zaprta ustnična piščal - zaprt sistem - zasedbeno število - zasititi - zastarane znanstvene teorije - zastojna cev - zastojni tlak - zaščitna mrežica - zaviralna mrežica - zavorni spekter - zavorno sevanje - zbiralna leča - združena teorija polja - Zeeman, Pieter - Zeemanov pojav - Zeitschrift für Physik - Zeldovič, Jakov Borisovič - Zeldovičevo sevanje - zemeljski induktor - zemeljski magnetizem - zemeljsko magnetno polje - Zemlja - Zemljin radiacijski pas - Zemljina gravitacija - Zenerjeva dioda - zenit - zenitna plima - zenitna razdalja - Zernike, Frits - zgodovina elektromagnetizma - zgodovina fizike - zgornja konjunkcija - zgornja kulminacija - zgoščina - zimski Sončev obrat - zlato - zlitina - zlitje jeder - zlivanje jeder - zlom simetrije - zmes - zmrzišče - zmrzovališče - zmrzovanje - značilne spektralne črte - značilni žarek - znižanje parnega tlaka - znižanje tališča - znižanje zmrzišča - zobato kolo - zodiak - zodiakalna svetloba - zoom - zorni kot - zračni tlak - zračni upor - zračno zrcaljenje - zrcalna leča - zrcalna simetrija - zrcalna snov - zrcalni daljnogled - zrcalni jedri - zrcalni odboj - zrcalo - zrušitev valovne funkcije - Zucchi, Niccolò - zunanja sila - zven - zvezda - zvezdna kopica - zvezdna ura - zvezdna vezava - zvezdni čas - zvezdni dan - zvezdni interferometer - zvezdni mesec - zvezen - zvezna fazna sprememba - zvezni spekter - zveznost - zvišanje vrelišča - zvočni radiometer - zvočni tlak - zvok - Zweig, George - Zweigovo pravilo -

Ž[uredi | uredi kodo]

žarek - žarek delta - žarek gama - žarnica - železni meteorit - železno jedro - železo - žica - židkost - živalski krog - živosrebrna žarnica - živo srebro - Žukovski, Nikolaj Jegorovič - žveplo -

Glej tudi[uredi | uredi kodo]