Uporabnik:Stebunik/peskovnik3

  Iz Wikipedije, proste enciklopedije

  Restavrator - šušmar[uredi | uredi kodo]

  Srebrni jubilej dekliškega zavoda »Karolina Szathmáry«[uredi | uredi kodo]

  Zahvalna maša ob 25-letnici zavoda[uredi | uredi kodo]

  Nekdanji Veliki Bečkerek – med vojnama je bil nekaj časa preimenovan v Petrovgrad – a danes še vedno partizanski Zrenjanin – je središče in največje mesto Banata, ki predstavlja del Vojvodine vzhodno od Tise. Tukaj deluje tudi edina redovna ženska družba v banatski (nekdanji čanadski) škofiji, ki je poprej dolga leta spadala pod slovensko provinco in ji pravijo »notredamke«. Članice te družbe so več let uspešno delovale tudi v župniji Mužlja, ki jo upravljajo slovenski salezijanci od 1965. Ljudje se radi spominjajo sestre Kornelije Bóth, ki je vodila ne samo petje, pomagala pri verouku in drugod, ampak skozi veliko let animirala mladinske skupine, ki so s svojimi ljudskimi igrami razveseljevale s svojimi nastopi prebivalce v mnogih krajih Vojvodine. Njihov glavni cilj je pa izobraževanje in vzgoja revnih in zapuščenih deklet in jim zato pravijo tudi „iskolanővérek” (»šolske sestre«). V Bečkereku je torej v soboto, dne 29. maja, potekala 25. obletnica od ustanovitve Dekliškega zavoda Karolina Szathmáry. Slovesnost se je začela z zahvalnim somaševanjem, ki ga je vodil škofov namestnik László Gyuris, a somaševali so protonotar Jenő Tietze, škofijski duhovniki József Mellár, Sándor Hajdú, verbit Elija Ohoiledwarin ter salezijanci Stanko Tratnjek, Rafo Pinosa in Janez Jelen. V svojem nagovoru je generalni vikar omenil, da je bila nekoč njihova učenka tudi Božja služabnica in redovnica Marija Marjeta Bogner (1905-1933), doma iz bližnjih Melencev, ki je po svoji ponižnosti, potrpežljivosti in vedrem prenašanju neozdravljive bolezni lahko vzornica ne le redovnicam, ampak tudi duhovnikom in vernikom. Zahvalil se je požrtvovalnim sestram notredamkam za teh 25 let, v katerih je lahko v banatskem središču študiralo več rodov deklet iz oddaljenih vasi. Tukaj je četrt stoletja obstajal študentski dom, v katerega so jih pošiljali skrbni starši v zavesti, da so njihova dekleta v dobrih rokah.

  Rodovitna preteklost – negotova prihodnost[uredi | uredi kodo]

  Po maši je v Kulturnem domu ravnatelj zavoda Jenő Karl je pozdravil vse številne goste in se obenem zahvalil za prenovljeno samostansko poslopje po vrsti vsem zaposlenim v tem izobraževalnem zavodu. Prebral je tudi pismo madžarskega državnega sekretarja za narodnostno politiko Jánosa Árpáda Potápija, kjer pravi: "Šola, ki je bila ustanovljena pred 25 leti, je mnogim mladim zagotovila ne le bivanje, ampak tudi ljubeč, skrben in topel dom. Zahvaljujoč temu zavodu so se ohranile najpomembnejše madžarske izobraževalne ustanove in oddelki v tem mestu; zato upam, da bo ostal tu v osrčju Banata, ter še nadalje prispeval k trdni veri, čvrsti nravnosti, narodni istovetnosti in omiki tukajšnjih Madžarov po besedah vzgojiteljice Terezije Brunšvikove (1775-1861): "Izobraževanje naredi človeka, človek pa domovino!"

  Sestra Gizela Rácz, ki je skupaj z rajno Margit Botka dosanjala zavod, se je ozrla na začetke in omenila ustanoviteljičino navodilo: „Ahova Isten küld, oda áldása is elkisér” ("Kamorkoli vas pošlje Bog, tja vas spremlja njegov blagoslov in izkusili boste njegovo usmiljeno ljubezen.") Nekem ukazu prejšnjega škofa Ladislava Huzsvárja – ki je bolne sestre iz bečkereškega doma odposlal na madžarsko – gre zasluga, da je dom na Cara Dušana 59 za bolne sestre ostal prazen. V tem vidimo prst Božje Previdnosti, ki lahko nekatere neugodne poteze koristno usmeri. V tem času je tukajšnje sestrinsko vodstvo iz slovenske prestopilo v madžarsko provinco. Tamkajšnje vodstvo je tedaj začrtala novo smer, in sicer se je to zgodilo 2. julija 1996 v Budimpešti. Provincialka Mária Jozefina in njene svetovalke so se odločile, da bodo v prazno hišo povabile madžarske dekleta iz zamaknjenih krajev Vojvodina za ohranjanje njihove verske, pa tudi narodne zavesti. »V nemirnih vojnih časih se nismo smele predajati sanjarjenju, ampak smo morale zavihati rokave. Najprej sem dala pobudo v Božje roke,« je v svojem govoru povedala sestra Gizela – »in tako je Bog po naših rokah napravil čudovita dela.« Marika tunder.

  Predsednik vojvodinske skupščine István Pásztor se je v svojem govoru zahvalil katoliškim sestram ter vsem požrtvovalnim sodelavcem za izredno pričevanje. - »Mislim, da imata tu v Bečkereku dve cerkveni ustanovi in šoli izjemno pomembno vlogo: fantovski zavod v Mužlji, ki ga vodijo salezijanci in dekliški zavod, ki ga vodite vi sestre. Stanje, v katerem je zdaj dekliški zavod, in sicer da so sestre pred nekaj leti iz nekih razlogov prodale stavbo škofiji, ki daje poslopje – pa tudi stolnico – sestram v zameno za visoko najemnino, ni znosno. Zato bi bilo potrebno, da njihov samostan zopet preide zopet v njihovo last.« 

  Zbrane je pozdravila tudi provincialka Maria Andrea Ivanics in se ozrla v daljno preteklost, ko se je ustanoviteljica reda Marija Terezija Gerhardinger odločila, da bo sprejela vabilo takratnega čanadskega škofa Aleksandra Bonaza (škofoval od 1860 do 1889), ki je stoloval v Temišvaru in tako je sedem sester ustanovilo šolo za revna in zapuščena dekleta leta 1880. On je na splošno znan kot velik dobrotnik in mecen škofljanov. Ni mu prišlo na pamet, da bi podiral da bi podiral zapuščene cerkve ali kaj odprodajal; ni mu bilo žal denarja za nove cerkve in župnišča in za kupovanje potrebnih zemljišč; tako je po njegovi darežljivosti dobil kraj Ivanovo madžarsko ime Sándorfalva (Aleksandrova vas). On ni jemal od redovnikov ali redovnic ničesar, saj so pripadali revnim družbam, ki so skrbele za reveže, ampak jih je vsestransko gmotno podpiral. Danes pa ta zavod podpira madžarska vlada in brez te podpore bi tega dijaškega doma ne mogli vzdrževati, ker od škofije ne dobiva nikakršne podpore.

  Sledila so prepričljiva pričevanja bivših gojenk, ki so odzvenela v ugotovitev: »Našla sem prijateljev in prijateljic, ki mi pomenijo zaklad za celo življenje vse do danes.« Gojenke so na temelju ljudskega izročila predvajale zanimivo lutkovno-živo igro o vili Mariki, ki čuje nad razvalinami Arača, ostanki mogočne srednjeveške cerkve v bližini Novega Bečeja.

  Restavrator ne sme biti šušmar[uredi | uredi kodo]

  Zanimivo odkritje nam je predstavil znani restavrator, ki je opravil izredno zahtevno delo. Pri starih stavbah, slikah, freskah in kipih so potrebni strokovnjaki, ki se na zadeve razumejo. Tak se je lotil restavracije 140 let stare podobe, ki so jo našli zanemarjeno med obnovo nekdanje sestrinske šole. To je restavrator Miodrag Mladenović iz restavratorskega zavoda v Pančevem.

  Kaj vse taka podoba skriva, se je pokazalo pri obnavljanju podobe svetega Karla Boromejskega, ki je bila zazidana po komunistični nacionalizaciji samostana (medtem ko je bila kapela izvzeta iz podržavljenja). Tja je komunizem vsilil srednjo medicinsko šolo vse do nedavnega, ko so dobili novo stavbo v središču sodobne četrti Bagljaš. Restavrator nam je poročal o zapletenem delu dobre obnove. Nekatere cerkvene odgovorne osebnosti namesto da bi stavbe, podobe in kipe restavrirali ali obnavljali, jih s poceni rešitvami uničujejo, saj cenenim pleskarjem zaupajo dela, za katera niso dorasli. Mimogrede omenim, da so okrog 1975 pri obnovi cerkve v Mužlji neki pleskarji iz Slovenije kar preprosto prepleskali kipe in oltarje z barvo, ki ni ustrezala izvirni poslikavi. Šušmarstvo lahko odkrijemo s prostim očesom. Izvirni kipi, freske in slike baroka, klasicizma in drugih starejših smeri so izdelani in pobarvani tako natančno, ko da bi šlo za čipke, litografije ali fotografije. Šušmarji pa jih kar na grobo, nenatančno in površno prebarvajo, da se opažajo poteze čopiča in tudi ostanki barve, ko da bi šla za kako umetnino impresionizma. Taka »obnova« pa sploh ni cenejša, saj svoje delo dobro zaračunajo. Zavod za varstvo spomenikov ali nima za temeljito obnovo niti denarja niti izuččenih strokovnjakov. Nekateri hočejo stvari vrniti v prvotno stanje; drugi hočejo umetnini vdihniti svoj osebni stil; pravi restavratorji-strokovnjaki pa skrbno odkrivajo in po potrebi dopolnjujejo, če kak delček manjka. Obenem predmet previdno očistijo, zavarujejo in utrdijo. Nestrokovni posege opažamo, kajti na »obnovljenih« površinah manjka natančnost in skladnost barv. To isto velja za pozlačevanje. Stari umetniki so nekatere dele so umetniki pozlačevali z mat načinom, druge so kovali, spet drugje so lepili zlate lističe, drugje barvali z zlato barvo – vse je imelo svoj smisel in je dalo umetnini neponovljivo skladnost. Neustrezno obnovljeni kipi in slike postajajo podobni cenenemu »kiču« . Madžarska podpira temeljito obnovo cerkva (na primer v Lentiju) tako doma kot v soseski, kar bi lahko posnemala tudi slovenska pri obnavljanju cerkva in dragocenih biserov – kapelic, ki jih uničujejo ali zob časa ali nestrokovni šušmarji.

  Te podobe svetega Karla Boromejskega pa se je lotil pravi restavrator in je pri tem delu marsikaj našel. Na tej eni podobi je odkril neverjetne posameznosti, ki nam jih je podrobno razložil. Samo podobo je narisal 1880 Josef Keβler (ali madžarsko József Keszler 1827-1887) slikar iz nazarenske šole, ki so zgodovinsko zvesto in povedno napravili veliko pomembnih portretov v tedanjem času. Opazil je, da škof na sliki ne predstavlja Karla Boromejskega, ki ga poznamo iz zvestih njegovih portretov, kot so nam jih zapustili na primer Rare Tracce, Paolo de Maio, Orazio Borgianni in drugi. V nebeške zadeve zamaknjeni Karel, ki le s pogledom kaže sestram (redovnici na desni zgoraj) na njihovo poslanstvo – zapuščena dekleta (spodaj), za kar jih prosijo njihove revne matere (levo zgoraj) – je očitno nekdo drugi. S primerjanjem sodobnega portreta, ki ga je napravil znameniti dunajski slikar Leo Reiffenstein (1856-1924) in ga je prinesel kot litografijo ob njegovi smrti Vasárnapi újság 1889, je lahko zaključiti, da je služil za model Karlu Boromejskemu nihče drugi, kot največji dobrotnik notredamk, drugih redovnic in redovnikov ter ustanovitelj 17 novih župnij, v katerih je gradil nove cerkve – takratni čanadski škof Aleksander Bonnaz (1812-1889), ki je škofoval od 1860 v Temišvaru. Takratna škofija je namreč obsegala današnjo temišvarsko v Romuniji, segedinsko na Madžarskem in banatsko v Srbiji. Restavrator Miodrag Mladenović trdi, Kako pomembna je strokovna obnova zahtevno je resno restavratorsko delo, – saj so po njegovih besedah takorekoč vse oltarne podobe umetnine velike vrednosti – pa tudi kipi in oltarji – razodeva njegova knjiga z naslovom: »Borromeo szent Károly ikonjának új élete” („Novo življenje podobe svetega Karla Boromejskega«).

  Agape[uredi | uredi kodo]

  Po priložnostnem programu v Kulturnem domu je sledila za vse udeležence raznolika švedska miza. Za povabljence pa se je prireditev nadaljevala v obnovljenem dekliškem zavodu, kjer je bilo kosilo za povabljence, Potem so si gostje ogledali zavod, ki je sedaj prenovljen, sodobno in po hotelsko urejen, kjer je nekdo pripomnil, da taka usmeritev morebiti pelje na pot mariborske škofije. Nato je bila predstavljena knjiga o blagodejnem delovanju sester notredamk, ki jo je napisal Ferenc Németh z naslovom: »A leánynevelés szolgálatában« (»V službi vzgoje deklet«). Molimo, da bi se rešili sedanji problemi ter da bi se uresničila želja sestre Gizele, da bi internat proslavljal nekoč petdesetletnico in tudi stoletnico obstoja svojega plodonosnega delovanja. Fotke:  Ukrajina bo vstala[uredi | uredi kodo]

  Ukrajina bo vstala (Spomladi 2022)[uredi | uredi kodo]

  Ukrajina bo vstala
  (črkospev slovensko)
  Ukrajina će ustati
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  Ucraina is standing up
  (acrostic English)
  Ukrájna majd felkel
  (betűvers magyarul)

  Ukrajina bo vstala iz ruševin,
  Ko sovraga pregnala bo iz nižin.
  In sredi sovraštva ljubezen žari
  Je konec prekletstva, sovražnik beži.

  A vojne besnijo, podžiga jih vrag,
  Tako, ko da človek človeku ni brat.
  Enako kot nekdaj, ko Kajn je divjal
  Lagaje se brata je v smrt zapeljal.

  Je prišlo vstajenje, svobode je čas:
  Čestitkam pridružimo vsi se na glas:
  Le s sodelovanjem naprej bomo šli,
  od Vstalega tja med potrebne ljudi!

  Veselje se širi po svetu okrog,
  Enake ljudi nas ustvaril je Bog:
  Ko kanček dobrote premagal bo zlo:
  ah, z angeli Božjimi gremo v nebo.

  Ukrajina će ustati iz ruševina
  Kad potjera iz domaje neprijatelja.
  Ne bojmo se đavla, jer vara nas on,
  Oterajmo ga, je ko kameleon.

  Sin Božji uskrsne, otvori nam raj,
  I snagu nam daje da zemaljski vaj.
  Na zasluge večne okrenemo mi,
  A konačno u nebo dođemo svi.

  Mi nećemo rata, jer Isus je mir,
  Najvećih je radosti večiti vir.
  A uskrs otvara nam čitav svemir
  Da jednom umiri se ljudski nemir.

  Uteši apostole sabrane sve,
  Bog-Isus poveri im zadaće te:
  Opraštajte grehe, to Božji je dar:
  Gospodin je ljudi i neba vladar.

  God overcame death over cross - holy wood
  Oh how on Calvary he suffered for us
  Divine love certainly necessary was
  When united bad hatred against him stood.

  Over corona wins mighty God’s providence
  No doubt: he really created nature
  Owner of all secret law, thought and sentence,
  Valiantly about him speaks Holy Scripture.

  Eve was deceived into sin by devil
  Resurged our Savior and brought liberty
  Confession is key for remission of sins
  Our merciful God forgives all poverty.

  Remember this generosity of God
  On Easter health wishes us girl and boy
  Now here on earth live we in true brotherhood -
  Angelic life our soul in heaven enjoy.

  Jézus mindig velünk itt van:
  Évek óta volt a terve.
  Zajmentesen jön a földre
  Utána embert megmentse.

  Sok bűnössel találkozott
  Gyónást, bűnbánatot adott:
  Ő maga saját erővel -
  Zengve angyal kísérettel

  E zárt sírból feltámadott,
  Lelkünk szabadulást kapott.
  Minden ember most vigadjon,
  Ennek jóért hálát adjon!

  Tehát húsvétünnepeket
  Nyertünk mint szép ajándékot.
  E világból mikor megyünk -
  Rossz irányba nem utazunk.

  Prijatelj človeka[uredi | uredi kodo]

  Prijatellj človeka (Velikonočno voščilo 2022 - celo)[uredi | uredi kodo]

  Besedilo je moje, izvirno, napev pa je lahko na melodijo tele pesmi:[2]

  Prijatelj človeka
  (črkospev slovensko)
  Donosi nam nadu Bog
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  Jesus overcame death
  (acrostic English)
  Húsvét a békéjét adjon a népeknek
  (betűvers magyarul)
  Tod ist überwunden!
  (Akrostichon deutsch)

  Prijatelj človeka od mrtvih je vstal
  Rešenje prinesel, nam upanje dal.
  In sredi sovraštva ljubezen žari
  Je konec prekletstva, sovražnik beži.

  A vojne besnijo, podžiga jih vrag,
  Tako, ko da človek človeku ni brat.
  Enako kot nekdaj, ko Kajn je divjal
  Lagaje se brata je v smrt zapeljal.

  Je prišlo vstajenje, svobode je čas:
  Čestitkam pridružimo vsi se na glas:
  Le s sodelovanjem naprej bomo šli,
  od Vstalega med ukrajinske ljudi!

  Veselje se širi po svetu okrog,
  Enake ljudi nas ustvaril je Bog:
  Ko kanček dobrote premagal bo zlo:
  ah, z angeli pojemo alelujo.

  Donosi nam nadu Bog, stvoritelj naš
  Očuvajmo slogu, jer jamči nam spas.
  Ne bojmo se đavla, ta vara nas on,
  Oterajmo ga, je ko kameleon.

  Sin Božji uskrsne, otvori nam raj,
  I snagu nam daje da zemaljski vaj.
  Na zasluge večne okrenemo mi,
  A konačno u nebo stignemo svi.

  Mi nećemo rata, jer Isus je mir,
  Najvećih je radosti večiti vir.
  A uskrs otvara nam čitav svemir
  Da jednom umiri se ljudski nemir.

  Uteši apostole sabrane sve,
  Bog-Isus poveri im zadaće te:
  Opraštajte grehe, to Božji je dar:
  Gospodin je ljudi i neba vladar.

  Jesus loves all poor mankind
  Every year we remember this
  So we are closely connected with him
  Us all with his grace blesses he.

  See, by his resurrection he overcame death
  Over the world is spreading his grace
  Valorous he was in carrying the cross
  Equally brave in remission of sins.

  Really he is present in the Holy Eucharist
  Careful for peoples lovely Jesus Christ
  At the last hour he will comfort us
  Meating him we happily travel to eternity

  End of all efforts will be joy in heaven
  Death is the door to a better life there
  Easter greetings receive you from us
  Throughout the world reign peace and justice!

  Húsvét a békéjét adjon a népeknek,
  Úristen kegyelmek legyenek veletek.
  Sűrűn a bűn sújtja az ember lelkét
  Vigasztalást hoz gyónás nektek.

  Énekel angyal: „Van jövő, jó emberek.
  Teljes megbocsátás – ingyenes ajándék.
  Istennek teszik, ha megvan a megértés,
  Bizony, ti vagytok most testvérek.”

  Értékes volt az a húsvéti éjszaka:
  Kőszívű katonák őriztek holttestet.
  Édes Üdvözítőnk győzött az ördögöt,
  De nekünk segít is küzdelmeinkben.
   
  Ezért kívánunk most kellemes ünnepet:
  Továbbá békében családban éljetek
  Adjon Feltámadott Jézus áldásait,
  Dalaljon örömmel emberiség.

  Tod ist überwunden, weil Herr hat besiegt,
  Ostern uns gestrahlte, ist vorbei der Krieg.
  Dann steht vor uns eine ganz neue Zukunft
  In der spielt eine Rolle menschliche Vernunft.

  Sich Jesus erscheint den Aposteln nun,
  Totenbleich erschrocken, sie fragen: „Warum?“
  Über die Vergebung der Sünden Vollmacht
  Beliebter Erlöser hat Ihnen gebracht.

  Erschrocken die Jünger sehen den Christus's Glanz,
  Riesenartig Freude erfüllt Seele ganz.
  Welt weite wird kennen von neuer Botschaft,
  Und alles ist erfüllt von göttlicher Kraft.

  Nimmt jetzt meine edlen Ostergrüße an,
  Dann über die Liebe Gottes denken an.
  Endlich durch uns'rer Welt erstrahlte Freiheit,
  Nun neue Bedeutung hat gute Arbeit.

  it[uredi | uredi kodo]

  It:

  Risorto in Ucraina

  Risorto Gesu é in Ucraina In amichevole gente vicina Sorgente di grazia multiplica Odio ha vinta sua caritá.

  Redentore abbi di noi pietà Tempeste disturbano umanità


  Il Salvatore abbi pietà delle nazioni di tutti forti tempeste stanno disturbando il mondo intero


  Gesù ama tutti popoli Gesù risorto per Ucraina Gesu ama Ucraina Noi amiamo Ucraina Ama tutti i popoli

  Noi amiamo Ucraina

  Noi amiamo il popolo bravo d’Ucraina O, questa gente al cuore nostro molto vicina Infrangibile in sua lotta per libertà, Adesso ha forse l'ultima possibilità.

  Maria proteggi il mondo universale, Infrascritto da diavolo al distruzione totale. Amanti il prossimo hanno protezpione in cielo, Ma nemici del bene sono condannati al inferno.

  O U C R

  A I N A []

  Prijatellj človeka (Velikonočno voščilo 2022)[uredi | uredi kodo]

  Besedilo je moje, izvirno, napev pa je od švicarske narodne pesmi:[3]

  Prijatelj človeka
  (črkospev slovensko)
  Donosi nam nadu Bog
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  Jesus overcame death
  (acrostic English)
  Húsvét a békéjét
  (betűvers magyarul)

  Prijatelj človeka od mrtvih je vstal
  Rešenje prinesel, nam upanje dal.
  In sredi sovraštva ljubezen žari
  Je konec prekletstva, sovražnik beži.

  A vojne besnijo, podžiga jih vrag,
  Tako, ko da človek človeku ni brat.
  Enako kot nekdaj, ko Kajn je divjal
  Lagaje se brata je v smrt zapeljal.

  Je prišlo vstajenje, svobode je čas:
  Čestitkam pridružimo vsi se na glas:
  Le s sodelovanjem naprej bomo šli,
  od Vstalega tja med potrebne ljudi!

  Veselje se širi po svetu okrog,
  Enake ljudi nas ustvaril je Bog:
  Ko kanček dobrote premagal bo zlo:
  ah, z angeli pojemo alelujo.

  Donosi nam nadu Bog, stvoritelj naš
  Očuvajmo slogu, jer jamči nam spas.
  Ne bojmo se đavla, ta vara nas on,
  Oterajmo ga, je ko kameleon.

  Sin Božji uskrsne, otvori nam raj,
  I snagu nam daje da zemaljski vaj.
  Na zasluge večne okrenemo mi,
  A konačno u nebo dođemo svi.

  Mi nećemo rata, jer Isus je mir,
  Najvećih je radosti večiti vir.
  A uskrs otvara nam čitav svemir
  Da jednom umiri se ljudski nemir.

  Uteši apostole sabrane sve,
  Bog-Isus poveri im zadaće te:
  Opraštajte grehe, to Božji je dar:
  Gospodin je ljudi i neba vladar.

  Jesus loves all poor mankind
  Every year we remember this
  So we are closely connected with him
  Us all with his grace blesses he.

  See, by his resurrection he overcame death
  Over the world is spreading his grace
  Valorous he was in carrying the cross
  Equally brave in remission of sins.

  Really he is present in the Holy Eucharist
  Careful for peoples lovely Jesus Christ
  At the last hour he will comfort us
  Meating him we happily travel to eternity

  End of all efforts will be joy in heaven
  Death is the door to a better life there
  Easter greetings receive you from us
  Throughout the world reign peace and justice!

  Húsvét a békéjét adjon a népeknek,
  Úristen kegyelmek legyenek veletek.
  Sűrűn a bűn sújtja az ember lelkét
  Vigasztalást hoz gyónás nektek.

  Énekel angyal: „Van jövő, jó emberek.
  Teljes megbocsátás – ingyenes ajándék.
  Istennek teszik, ha megvan a megértés,
  Bizony, ti vagytok most testvérek.”

  Értékes volt az a húsvéti éjszaka:
  Kőszívű katonák őriztek holttestet.
  Édes Üdvözítőnk győzött az ördögöt,
  De nekünk segít is küzdelmekben.
   
  Ezért kívánunk most kellemes ünnepet:
  Továbbá békében családban éljetek
  Adjon Feltámadott Jézus áldásait,
  Dalaljon örömmel emberiség.

  Gospodar življenja (Velikonočno voščilo 2021)[uredi | uredi kodo]

  Gospodar življenja!
  (črkospev slovensko)
  Bog koronu pobedio!
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  God won over corona!
  (acrostic English)
  Jézus győzelmet nyer!
  (betűvers magyarul)

  Gospodar, življenja stvarnik -
  Osvobodil je ljudi
  Sam najvišji je udarnik -
  Prek prelivanja krvi.

  O, naj vsi ljudje spoznamo,
  Da neskončno ljubi nas:
  Ako radi se imamo
  Res iskreno slednji čas.

  Živel Jezus, kralj življenja
  In nebeškega miru
  Velkonočnega vstajenja
  Ljubljenim podaj daru.

  Enkrat pride čas slovesa,
  Naj nihče se ne boji:
  Jezus vabi nas v nebesa,
  Aleluja tam doni.

  Bog koronu pobedio
  On je stvorio svemire
  Glavu zmiji satrveo,
  Kad na križu sam umire.

  Otvorio vrata raja,
  Ranu u srce zadobi
  Oterao pakla zmaja,
  Naše duše oslobodi.

  Ustanovio je Stenu,
  Po njoj deli sakramente -
  Obećajmo vernost njemu,
  Bogate nam da talente.

  Eto – Uskrs čestitamo,
  Da živimo kao braća –
  Isusa da veličamo –
  Obilato sve nam plaća.

  God overcame death over cross - holy wood
  Oh how on Calvary he suffered for us
  Divine love certainly necessary was
  When united bad hatred against him stood.

  Over corona wins mighty God’s providence
  No doubt: he really created nature
  Owner of all secret law, thought and sentence,
  Valiantly about him speaks Holy Scripture.

  Eve was deceived into sin by devil
  Resurged our Savior and brought liberty
  Confession is key for remission of sins
  Our merciful God forgives all poverty.

  Remember this generosity of God
  On Easter health wishes us girl and boy
  Now here on earth live we in true brotherhood -
  Angelic life our soul in heaven enjoy.

  Jézus mindig velünk itt van:
  Évek óta volt a terve.
  Zajmentesen jön a földre
  Utána embert megmentse.

  Sok bűnössel találkozott
  Gyónást, bűnbánatot adott:
  Ő maga saját erővel -
  Zengve angyal kísérettel

  E zárt sírból feltámadott,
  Lelkünk szabadulást kapott.
  Minden ember most vigadjon,
  Ennek jóért hálát adjon!

  Tehát húsvétünnepeket
  Nyertünk mint szép ajándékot.
  E világból mikor megyünk -
  Rossz irányba nem utazunk.

  Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. Kakor pišče samo, brez čigaršnje pomoči, zleze iz jajca, tako je Kristus sam, z lastno močjo, izšel iz zaprtega groba na Veliko noč
  2. "VätusWunschliste: Es gibt wohl kein Leben (Küherleben)". Oesch's die Dritten. 17. avgust 2018. Pridobljeno dne 7. april 2022.
  3. "VätusWunschliste: Es gibt wohl kein Leben (Küherleben)". Oesch's die Dritten. 17. avgust 2018. Pridobljeno dne 7. april 2022.

  Sveti pater Pij[uredi | uredi kodo]

  Tebe poznajem[uredi | uredi kodo]

  HOMEVIJESTILITURGIJAKOLUMNEDUHOVNOSTOBITELJOSOBNI RAZVOJZANIMLJIVOSTINARUDŽBAO NAMA HOMEVIJESTIAktualnostiNajaveLITURGIJADnevna misna čitanjaSvetac danaSvetkovineSveta MisaRazmišljamo o evanđeljuKatekizam Katoličke Crkve (KKC)KOLUMNENišta nevažnoRazmišljanjaPromišljanje teologaBez cenzureStrpljen-spašenDUHOVNOSTOBITELJRoditelji i djecaBrak i odnosiMladiOSOBNI RAZVOJZANIMLJIVOSTIMudrost danaSvjedočanstvaPoučne pričeDuhovna glazbaFoto i videoAudioIntervjuVjera i znanostKršćanska amaterska poezijaHumorRaznoŽelim da živišNARUDŽBAE-KNJIGEKNJIGE / CD-iWEB-KNJIŽARAWEB-KNJIŽARA (INOZEMSTVO)PRETPLATI SE NA BOOKO NAMAKontaktTko smoImpressumNewsletterLjubav i poštovanjeEvangelizacija DUHOVNOST SUSRET U RIMU Padre Pio se zaustavio i rekao mi: ‘Tebe poznajem. Rođena si onoga dana kada je tvoj otac preminuo’

  U taj mali samostan u San Giovanniju Rotondu pristizali su ljudi svih staleža. Hodnik koji je povezivao sakristiju sa samostanom bijaše prepun ljudi, ali nekako sam se našla na mjestu na kojem se, prolazeći hodnikom, Padre Pio zaustavio. Stao je ispred mene, pogledao me u oči i, nasmiješivši mi se, rekao: „Giovanna, tebe poznajem. Rođena si onoga dana kada je tvoj otac preminuo.“ Foto: Shutterstock „OVAJ SVEĆENIK OBILUJE DAROVIMA“ Jednog ljetnog popodneva 1922. godine s prijateljicom pođoh u baziliku svetoga Petra. Prolazile smo kolonadom ispred crkve kada sam osjetila snažnu potrebu da pred svećenikom iznesem sve svoje dvojbe. Pitala sam sakristana je li moguće doći do kojeg svećenika, ali on mi je odgovorio da je prekasno i da su svi svećenici već otišli. „Za pola sata zaključavam crkvu“, reče on. Moja prijateljica i ja smo ipak ušle u baziliku. Dok smo razgledavale jedan kip, odjednom ispred sebe ugledah fratra kapucina. Priđoh mu i zamolih za ispovijed. Pristao je i krenuo prema najbližoj ispovjedaonici. Odmah sam mu rekla da se nisam namjeravala ispovjediti, nego sam ga željela zamoliti za neka objašnjenja. Dugo smo razgovarali. Njegovi su odgovori bili precizni i uvjerljivi. Osjetila sam momentalno olakšanje. Moja su se kolebanja u vjeri nastavila, ali nijedan svećenik nije mi znao dati odgovor kao onaj kapucin iz bazilike svetog Petra. Sljedećeg ljeta prvi sam put čula da netko govori o Padru Piju Izlazeći iz crkve, rekoh svojoj prijateljici: „Ovaj svećenik obiluje darovima. Hajdemo ga pričekati ovdje. Želim ga pitati gdje stanuje kako bih mogla ponovno porazgovarati s njime.“ U tom trenutku do nas je došao sakristan i zamolio nas da izađemo kako bi on mogao zaključati crkvu. „Čekamo onog svećenika kapucina da izađe iz ispovjedaonice“, rekoh. „On također mora izaći iz crkve ili će morati noć provesti ovdje“, reče sakristan. Otišao je do ispovjedaonice, razmaknuo zavjesu, ali ondje nije bilo nikoga. „Već je otišao“, reče. U nevjerici pogledah prijateljicu i promrmljah: „Kako je uspio izaći?“ Moja su se kolebanja u vjeri nastavila, ali nijedan svećenik nije mi znao dati odgovor kao onaj kapucin iz bazilike svetog Petra. Sljedećeg ljeta prvi sam put čula da netko govori o Padru Piju, o svećeniku sa stigmama koji živi u San Giovanniju Rotondu. Osjetila sam snažnu želju da ga upoznam. Zajedno sa svojom tetom i nekoliko prijatelja uputih se prema mjestu gdje je živio. Zanijemjela sam. Kako li je on mogao znati za to? Sljedećeg jutra pođoh kod Padra Pija na ispovijed. Prišla sam mu, on me blagoslovi i reče: „Kćeri moja, napokon si mi došla. Čekao sam te godinama“ U taj mali samostan u San Giovanniju Rotondu pristizali su ljudi svih staleža. Hodnik koji je povezivao sakristiju sa samostanom bijaše prepun ljudi, ali nekako sam se našla na mjestu na kojem se, prolazeći hodnikom, Padre Pio zaustavio. Stao je ispred mene, pogledao me u oči i, nasmiješivši mi se, rekao: „Giovanna, tebe poznajem. Rođena si onoga dana kada je tvoj otac preminuo.“ Zanijemjela sam. Kako li je on mogao znati za to? Sljedećeg jutra pođoh kod Padra Pija na ispovijed. Prišla sam mu, on me blagoslovi i reče: „Kćeri moja, napokon si mi došla. Čekao sam te godinama.“ „Oče, možda ste me zamijenili s nekim“, uzvratih. „Ne, nisam. Poznajem te.“ „Ali prvi put sam u San Giovanniju Rotondu. Do prije nekoliko dana nisam ni znala za Vas.“ „JA SAM TAJ SVEĆENIK“ „Prošloga ljeta“, reče, „jednoga si poslijepodneva krenula u baziliku svetoga Petra s prijateljicom tražeći svećenika s kojim bi razgovarala o pitanjima vjere. Naišla si ondje na svećenika kapucina i razgovarala s njime. Ja sam taj svećenik.“ Nakon kratke pauze Padre Pio nastavi: „Dok si se rađala, Djevica Marija me je povela u Udine u vašu palaču. Ona je željela da budem nazočan u trenutku smrti tvoga oca te je od mene tražila da se pobrinem za tebe. Djevica Marija mi je povjerila tebe i brigu za tvoju dušu.“ Iz knjige „Padre Pio – čovjek nade“ autora Renza Allegrija. Dopuštenje izdavača za prenošenje ulomka vrijedi isključivo za portal Book.hr. Knjigu možete nabaviti ovdje. Prijavite se na newsletter i prvi saznajte za naše nove naslove, pogodnosti i popuste! Kako biste newsletter primali e-mailom – prijavite se ovdje. Za primanje newslettera na WhatsAppu prijavite se ovdje. Komentirajte Objavljeno: 15. veljače 2022. VEZANE KLJUČNE RIJEČI - TAGOVI:BAZILIKA, ISPOVIJED, KAPUCIN, PADRE PIO, PRIJATELJICA, SVEĆENIKMOGLO BI VAS ZANIMATI Mlada Talijanka svjedoči o ozdravljenju od tuberkuloze po zagovoru Padre Pija "> ČUDESNO OZDRAVLJENJE Mlada Talijanka svjedoči o ozdravljenju od tuberkuloze po zagovoru Padre Pija Blaženi Pierre-René Rogue – svećenik i mučenik "> 3. OŽUJKA Blaženi Pierre-René Rogue – svećenik i mučenik VAŽNA JE UPORABA Ponekad i sapun može biti dovoljan da se objasni postojanje zla u svijetu NAJČITANIJEDNEVNA MISNA ČITANJA MISNA ČITANJA I KOMENTAR VIII. tjedan kroz godinu, četvrtak 3. ožujkaMUDROST DANAMudrost dana, 14. veljačeMUDROST DANAMudrost dana, 12. veljačeMUDROST DANAMudrost dana, 15. veljačeMUDROST DANAMudrost dana, 13. veljače Portal Book.hr osim tekstova iz tiskanoga izdanja časopisa Book, nudi dodatne zanimljive i važne teme. Naša je želja doprijeti do ljudi, posebno mladih, koji su iz bilo kojeg razloga privremeno ili trajno odustali od Boga i/ili Crkve; želimo im ponuditi Božju riječ na način na koji će je moći shvatiti i prihvatiti. Jednako tako želimo onima koji su u vjeri pomoći da ustraju i da napreduju u svojem odnosu prema Bogu i prema Crkvi. NAŠI PARTNERI PRATITE NAS KONTAKT PORTAL I ČASOPIS BOOK Ivana Generalića 3 48 000 Koprivnica, Hrvatska Telefon: +385 (0)95 206 5421 IMPRESSUMKOLAČIĆIFACEBOOKYOUTUBEINSTAGRAM Sva prava pridržana © 2020. Figulus d.o.o. Izrada: KOSINUS.HR NA VRH Ova stranica koristi kolačiće: Saznaj više. OK, hvala. Izvor: https://book.hr/padre-pio-se-zaustavio-i-rekao-mi-tebe-poznajem-rodena-si-onoga-dana-kada-je-tvoj-otac-preminuo/

  https://book.hr/padre-pio-se-zaustavio-i-rekao-mi-tebe-poznajem-rodena-si-onoga-dana-kada-je-tvoj-otac-preminuo/ Padre Pio se zaustavio i rekao mi: ‘Tebe poznajem. Rođena si onoga dana kada je tvoj otac preminuo’ Pridobljeno 3.iii.2022


  Tko će mi rećći istinu[uredi | uredi kodo]

  Tko... osnovni podaci[uredi | uredi kodo]

  Kupindo - Kupovina preko Interneta Pretraži 2 337 668 predmeta Kupite Pokrenite prodaju Moj Kupindo Lista želja Kako kupiti? Za firme KupindoKupite KnjigeStručna literaturaDruštvene naukePedagogijaP. CLEMENTE PEREIRA - TKO CE MI RECI ISTINU? P. CLEMENTE PEREIRA - TKO CE MI RECI ISTINU? P. CLEMENTE PEREIRA - TKO CE MI RECI ISTINU? slika 1 1 pregleda

  P. CLEMENTE PEREIRA - TKO CE MI RECI ISTINU? Kako da kupim? Cena: 100 din Stanje: Polovan sa vidljivim znacima korišćenja Garancija: Ne Isporuka: Pošta Post Express Lično preuzimanje Plaćanje: Tekući račun (pre slanja) PostNet (pre slanja) Pouzećem Lično Grad: Subotica, Subotica Prodavac mikce024 (3656)

  100% pozitivnih ocena

  Pozitivne: 6484


  Kupindo zaštita

  ISBN: Ostalo Godina izdanja: 1968 Jezik: Srpski Autor: Strani ZAGREB 1968 MEKI POVEZ 44 STR OCUVANO MALO PISANJA PO KORICI I PREDLISTU

  POGLEDAJTE I OSTALE MNOGOBROJNE KNJIGE KOJE PRODAJEM KLIKNITE DA LINK

  http://www.kupindo.com/pretraga.php?Prodavac=mikce024&Grupa=1 P. CLEMENTE PEREIRA - TKO CE MI RECI ISTINU? Pridobljeno 3.iii.2022 SAL

  OPCIJE SLANJA SU : -PREPORUCEBNA TISKOVINA DO TEZINE 5 KG -POST EXPRES -POSTANSKI PAKET


  - PLACANJE SE VRSI NA RACUN U BANCI PRE SLANJA ZA OPCIJE SLANJA KAO TISKOVINA ILI PAKET - PLACANJE POUZECEM JE MOGUCE ,AKO JE OPCIJA SLANJA POST EXPRES - LICNO PREUZIMANJE MOGUCE SAMO U SUBOTICI - SALJEM I U INOSTRANSTVO ,ALI UZ DOGOVOR I KONSULTACIJE SA KUPCEM PRE KUPOVINE!


  UKOLIKO KUPITE PREDMET SA OZNAKOM *BESPLATNA DOSTAVA*, TO ZNACI DA SALJEM O SVOM TROSKU KAO PREPORUCENU TISKOVINU ILI KAO POSTANSKI PAKET AKO JE VECA TEZINA U PITANJU


  SRDACNO... MIKCE 024

  Predmet: 60827705 LimundoGrad O nama Novosti Posao Galerija Limundo Najtraženije aukcije Najnovije aukcije Najpovoljnije aukcije Moj Limundo Pomoć Blog Saveti Plaćanje Affiliate Platforma Zaštita Kupindo Affiliate Kako da zaradite Postavite link ili baner Predmeti na vašem sajtu Pravila Sigurnost Sigurna kupovina Kupindo zaštita Saveti za bezbrižnu trgovinu Pravilnik Uslovi korišćenja Lista nedozvoljenih ponašanja Uputstvo za korišćenje Limunda Obaveštenje o privatnosti Za firme Prodaja za firme Započnite online prodaju Da li mora fiskalna kasa? Imate svoj web shop? LimundoGrad d.o.o. Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011 404 78 10MB: 20083301 PIB: 104085073 Google play App Store Huawei App Gallery © 2005 - 2022 LimundoGrad d.o.o LimundoGrad koristi kolačiće u statističke i marketinške svrhe. Nastavkom korišćenja sajta smatramo da ste pristali na upotrebu kolačića. Više informacija.

  https://www.kupindo.com/Pedagogija/60827705_P-CLEMENTE-PEREIRA-TKO-CE-MI-RECI-ISTINU-

  ×

  Kopija Pereira[uredi | uredi kodo]

  Full text of "Tko će mi reći istinu? Riječ četrnaestgodišnjacima"
  P. CLEMENTE PEREIRA D.I.


  TKO ĆE MI REĆI ISTINU?

  RIJEČ ČETRNAESTOGODIŠNJACIMA


  5. izdanje


  PREDGOVOR


  P. Clemente Pereira S.J.

  WER SAGTUNS DIE WAHRHEIT ?


  Prerađeno prema

  Verlag Ludwig Auer - Cassianeum Donauworth


  Ova knjižica govori o tajni našega postanka, o ljubavi, očinstvu, majčinstvu, rođenju ... Svakoga mladog čovjeka to zanima, a ima i pravo čuti pravu istinu o tim vrijednosti¬ ma. Četrnaesto godišnjak je pun pitanja, mnoge pritišću neriješene zagonetke, a često nemaju nikoga tko bi im s ljubavlju rekao pravu istinu i svu istinu, plemenitu istinu o tajni života.

  Mislimo da ti je ova knjižica došla u ruke u pravo vrijeme, ako imaš četrnaest ili petnaest godina. Ako si, međutim, stariji i znaš već prilično o svim tim vrijednostima, bit će ti novost i radost kad doznaš kako je tajna života lijepa kad je gledamo plemenitim kršćanskim očima.

  Ova je knjižica i za roditelje, odgojitelje, vjeroučitelje. Podajte je dječacima te dobi. Ona je u svijetu veoma poznata, prevedena je na 12 jezika. Mladić u tim godinama života mora poznavati velike tajne života, čuti istinitu vjerničku riječ o njima. A vjeroučiteljima i odgojiteljima ova će knjižica pomoći da izvršavaju svoju veliku dužnost.

  Budite spremni da u osobnom i povjerljivom razgovoru popunjate i nastavljate misli ove knjižice.

  U ovom smo izdanju usavršili prijevod i posuvremenili stanovite znanstvene podatke i pedagoške stavove.

  Uredništvo Glasa Koncila


  Izdaje: Nadbiskupski Duhovni Stol - »Glas Koncila«, Zagreb Odgovara: Dr. Josip Ladika, Zagreb, Kaptol 26 Tisak: RO »Zagrebačka tiskara« s.p.o., 41000 Zagreb, Prerado viceva 21-23


  ŽELIM TI REĆI ISTINU


  Ne poznamo se. Ne znam gdje stanuješ, u kojem si razredu ili koje ćeš zvanje odabrati. Ni imena ti ne znam. No ipak, u času kad budeš čitao ovu knjižicu, govorit ću ti kao svom mlađem prijatelju.

  A zašto? Reći ću ti. Tjedan za tjednom prolazim gradovima i zalazim u mnoge škole. Govorim mnogim skupinama mladih. Preda mnom sjede uvijek nova lica, mladići tvoje dobi. Premda te mlade ljude još nikako ne poznajem, čitam u njihovim očima pitanje: hoće li nam i o »onom« nešto reći? - Da, kažem im tada, i o »onom«  ću vam reći istinu. Jer znam da većina mladića ne pita iz znatiželje, nego iz velike unutarnje potrebe i bespomoćno¬ sti. Ti naravno slutiš što mislim. Sigurno si i sam već mislio: »Tko će mi reći istinu?« Zato ćemo u ovoj knjižici govoriti o svim pitanjima, koja se mladićima pojavljuju na početku njihove mladosti i koja ih toliko muče. Budući da mnogi mladići ne znaju na to odgovoriti, listaju po leksikonima, ili, jer se stide pred roditeljima, pitaju svoje drugove. Ali ipak ne doznaju potpune istine. Kako to može biti štetno, možda si iskusio na samome sebi.

  Jednom sam molio preko tisuću mladića da mi iskreno kažu, od koga su zapravo prvi put čuli o tajnama života. A kakvi su bili njihovi odgovori? Gotovo 700 mladića nije o tome ništa čulo od oca i majke, od svećenika ili Učitelja, nego od drugova s ulice. Možda se i tebi tako dogodilo? Nemoj misliti, da ću te zato osuditi. Ali bih htio da popuniš


  5  i oplemeniš ono što si možda doznao u grubom obliku, pa da o tajni života mogneš misliti s poštovanjem.

  Nakon predavanja o tajnama života pisao mi je jedan mladić: »Htio bih, da svaki mladić između 13. i 16. godine može čuti predavanje kakvo ste nam jučer održali. Tada bi mnogo toga bilo drugačije«. A drugi su mi rekli: »Da smo to prije čuli, bila bi nam ušteđena mnoga unutarnja tjeskoba«. Zato ćemo u ovoj knjižici govoriti jasno: ne samo o tajnama života, nego i o poštovanju, koje smo dužni svom vlastitom tijelu, kao i o stavu mladića prema djevojci.


  TI I TVOJA MAJKA

  Zamisli, da se u susjednoj obitelji rodio novi »građanin svijeta« i tvoj mali brat pita: Odakle je došlo to dijete? Što ćeš mu odgovoriti? Valjda mu nećeš reći da ga je donijela roda! To bi on u prvi čas mogao vjerovati, ali poslije će početi sumnjati. Ja bih mu odmah ispravno odgovorio: »Od dragoga Boga«. To je istinit odgovor, jer sve što postoji, a osobito čovjek kao Bogu najdraže biće - dolazi od stvaralačke Božje ruke. Više ne trebamo reći malome bratu jednostavno zato, jer bi isto tako malo razumio kao kad bi mu tko htio protumačiti težak matema¬ tički zadatak.

  Drukčije je kad dječak poraste. Tada ima pravo čuti o velikom čudu života, kako Bog stvara živa bića, dakle i čovjeka. Jer to je zaista veliko čudo, da je Bog u svako živo biće stavio klice po kojima se nastavlja život. Stavi sjemenku jabuke u zemlju, njeguj malu biljčicu, koja naskoro iznikne, i iz male biljke nastane veliko stablo, koje će u svojim plodovima nositi skrivene isto takve sjemenke. Čudo Božje u prirodi!

  Još je veće čudo kod čovjeka. Iz male, sitne žive stanice - životne klice, koja se ne može vidjeti bez mikroskopa - nastaje čovjek. To doista sićušno živo biće raste u tijelu majke. I u toj sićušnoj stanici kao da je već »pripravljeno«  sve što će kasnije postati čitav čovjek. Često znamo reći: Dijete ima plave oči ili boju kose kao i majka. Biolozi kažu da je već u prvoj stanici novoga čovjeka u majčinu tijelu određeno kakav će biti i kako će izgledati. Kako to može


  6


  7  biti, da se u sićušnom tijelu »krije« potpuno ljudsko biće? Znade se da se u tom gotovo nevidljivom biću krije genij umjetnika, talenat slikara, sposobnost valjanog zanatlije. - Čovjek se može pred tim samo s divljenjem i strahopoči- tanjem pokloniti. Tajna Božja, koju susrećemo već u najranijem času života. Pa kad bi učenjaci i uspjeli jednog dana otkriti sve te čudesne stvari, oni bi samo pronašli ono, što je Bog izumio prije njih.

  Crkva se, međutim, u tim tajnama dobro snalazi.

  U molitvi »Zdravo, Marijo« već malo dijete u majčinu krilu uči moliti s Elizabetom: »Blagoslovljen plod utrobe tvoje«. U svagdanjoj molitvi nam se kaže, da je Isus plod tijela svoje svete Majke. - Ili, pomisli na tajne radosne krunice, gdje se spominjemo, kako je Marija svoje dijete po Duhu Svetom začela, pod svojim srcem k Elizabeti nosila i konačno u štali u Betlehemu rodila.

  Kako dijete raste

  Kako dugo ostaje dijete pod srcem svoje majke? Uzmimo kao primjer Božansko Dijete Isusa. 25. ožujka, na blagdan Navještanja Marijina, Crkva svake godine slavi svečanu uspomenu na onaj dan, kada je u krilu Božje Majke Bog začet kao čovjek. Točno devet mjeseci kasnije, 25. prosinca, slavimo Božić, blagdan rođenja Gospodinova. Devet mjeseci živio je Isus sakriven u krilu svoje majke, devet mjeseci smo i mi počivali svaki u krilu svoje majke.

  Novo biće je najprije veoma sitno, ali počinje rasti i biva sve veće i veće. Nakon mjesec dana ima samo 8 mm, u drugom se mjesecu već oblikuju udovi i već se jasno razabiru pojedini dijelovi glave. Krajem petog mjeseca malo je biće već dugačko 25 cm i majka jasno osjeća po gibanju djeteta da nije više sama. Sada se na majci opaža


  8


  izvana, da u svom krilu nosi dijete. Kažemo da je u »blagoslovljenom stanju«, tj. Bog je blagoslovio njezino tijelo novim životom. Kaže se još: ona je »u drugom stanju«, ona je »trudna«. Kako su grubi oni koji o ženi u blagoslovljenom stanju govore glupe i neukusne šale! Zar su zaboravili da je i njih njihova majka jednom nosila u svom krilu? Kad susretneš takvu majku, budi prema njoj posebno uljudan i poštuj je. Ako si u tramvaju, autobusu, vlaku ustupi joj svoje mjesto, pomozi joj prenijeti prtljagu!

  Čas porođaja

  Djetetu je devet mjeseci. Majka ga je za to vrijeme hranila svojom krvlju. Sada je ono sposobno za život izvan majčina tijela. Vrijeme je da se rodi. To je spojeno s velikim bolima majke, jer je dijete s njom bilo devet mjeseci najuže povezano. U času rađanja pukne opna koja dijete obavija u majčinu tijelu, i dijete izlazi iz maternice, te kolijekve u kojoj je dosad bilo. Napušta majčino krilo uskim prolazom zvanim »vagina« ili »rodnica«, a taj se nalazi između jajnika i mokraćnih sudova. Majka tada trpi boli, jer se rodnica mora jako raširiti, i to pritišće ostale organe ; kojiput se i povrijedi, pa je potrebna pomoć liječnika. Zato mnoge majke kad im dođe »vrijeme« idu u bolnicu, »rodilište«, jer im tamo kod porođaja pomaže liječnik. Isto tako pomažu im stručno obrazovane bolničar¬ ke, koje se zovu primalje ili babice.

  Mnoga je majka kod rođenja svoga djeteta izgubila život. Umrla je da njezino dijete mogne živjeti. Možda bi mogla biti spašena smrću djeteta, ali nije htjela biti ubojica svoga djeteta, radije je postala mučenica za svoje dijete.

  Ti ne znaš koliko je tvoja majka trpjela, kada te je rađala! Kad sam jednom o tome govorio mladićima, došle su jednom od njih suze na oči. Razgovarajući kasnije s


  9  njima saznao sam da je pred 13 godina njegova majka umrla kad je on došao na svijet. Rekao sam mu da može biti uvijek ponosan na svoju junačku majku.

  Medicina je, istina, mnogo napredovala, i ima načina koji osiguravaju mnogim majkama gotovo bezbolan poro¬ đaj. Ipak rađanje nikad nije bez pogibelji. Sve majke znaju za tu opasnost, ali njihova je ljubav takva, da nimalo ne oklijevaju - samo da imaju svoje dijete.

  Razumije se da dijete u majčinoj utrobi ne raste bez hrane. Bog je to divno uredio: majčino tijelo je povezano s tijelom djeteta pupčanim vezom, kroz koji krvne žile dovode hranu u tijelo djeteta. Odmah iza porođaja treba, razumije se, prekinuti tu vezu koja dijete povezuje s majkom. Zato sva ljudska bića imaju na svom tijelu ožiljak, pupak, kojemu se često čude mala djeca. Za nas odrasle, koji to znamo i razmišljamo, to je znak, kako smo usko bili povezani s tijelom svoje majke.

  Velika majčinska ljubav

  Svaki sam put ganut kad u crkvi prisustvujem vjenča¬ nju. Oboje, zaručnik i zaručnica, pred svećenikom svečano izjavljuju svoju odluku da sklope brak. No čini mi se, da izjava zaručnice ima veće značenje. Njeno »Hoću« ne znači samo vjernost do smrti, nego i pristanak na boli materinstva, spremnost dati i život za svoje dijete. I tvoja je majka, mladiću, jednom izgovorila taj »Hoću«. Onda te je u bolima rodila. Tu je najdublji razlog, zašto majka ljubi svoje dijete ljubavlju, koja nadilazi svaku drugu ljubav na zemlji. Pa makar svi bacali kamen na nevaljala sina, majka ne očajava. Svaka kršćanska majka vidi u svom djetetu Božju sliku, koju je ona smjela donijeti na svijet.


  10


  Uloga majke ne svršava porođajem. Majka bdije nad djetetom dan i noć tijekom dugih mjeseci, brine se za njegovu hranu, odjeću, igračke, odgoj... Kako bi dijete koje se tek rodilo bilo sposobno da samo nađe prikladnu hranu? Bog je sve to predvidio. On je dao majci na grudima dvije žlijezde, koje su izvor hrane. Nazivamo ih dojkama. Te žlijezde daju mlijeko, a to je za dijete najbolja hrana. J

  Ne mogu razumjeti one mladiće koji neće da shvate divnu svrhu tih žlijezda, pa djevojkama o tom dobacuju nepristojne šale, kojih bi se stidjeli pred svojom majkom. Ili su naivni ili pokvareni! Bog je htio da žene imaju takvo tijelo, da mogu biti majke, a Bog čini samo ono što je dobro i čisto.

  Ovdje ti sigurno pada napamet jedan događaj iz Sv. Pisma.^ Usred mnoštva, koje je okruživalo Isusa, poviče jedna žena oduševljena njegovim divnim riječima: »Blago utrobi koja te je nosila i prsima koja su te dojila!« 

  Poslije dolaze za majku radosni dani, kad njezino dijete dobro napreduje, a i žalosni, kad je njezino dijete bolesno, hjeno, drsko... Pomisli, što je sve tvoja majka do sada učinila za tebe i što sve sada čini! U tvojim godinama mnogi mladići žaloste i vrijeđaju svoju majku, prema njoj su nepristojni, hladni, drzoviti. Ti svojoj majci pokaži zahvalnost, priredi joj koje ugodno iznenađenje. Znam da se mladići tvojih godina katkada stide izraziti majci svoje osjećaje. Ipak, ako možeš, u zgodnom joj času reci da joj od sveg srca zahvaljuješ za sve što je za te učinila. Nije potrebno mnogo riječi da se izrazi zahvalnost. Tvoja će majka razumjeti što osjećaš. A napose ne budi kao oni sebičnjaci, koji drže svoju majku za služavku, pa traže da ih ona posluži točno u taj sat i na način kako oni zažele mjesto da oni nju poslužuju.

  ^° v .k\ti mogao učiniti da olakšaš brige svoje majke? Sam očisti svoje cipele, uredi svoju sobu, složi svoje stvari,

  11  odijelo, knjige, sam se ponudi da nacijepaš drva, doneseš ugljen itd. Malo promisli, pa ćeš i sam naći što bi za svoju majku mogao učiniti!

  I)rugo rođenje

  Drugo rođenje? Možda ti neobično zvuči, a ipak se novorođeno dijete treba ponovo roditi. Isus je u razgovoru s vijećnikom Nikodemom, na trijemu jedne kuće u Jeruza¬ lemu, rekao da se svatko mora ponovo roditi da mogne ući u Kraljevstvo Božje. Nikodem je to shvatio najprije doslov¬ no, pa upita začuđeno: »Kako se može čovjek ponovo roditi, kad je već star? Može li se vratiti u majčino krilo i još se jednom roditi?« Tada ga Isus pouči: »Tko se ne preporodi vodom i Duhom Svetim, neće ući u Kraljevstvo Božje«.

  To preporođen je ili drugo rođenje doživio je svaki od nas u svetom krštenju. Naravnom životu, koji nam je dala majka, Bog je pridodao drugi, vrhunaravni život, po kojem pripadamo Božjoj obitelji sada na zemlji i iza smrti dolazi¬ mo k Bogu u sretnu vječnost. A budući da nam Bog daje krštenje po Crkvi, mi Crkvu, tu zajednicu Božjeg naroda, obitelj Božju na zemlji, nazivamo »Majka Crkva«.

  Nikad ne zaboravi dan u koji si po krštenju postao Božje dijete! Znadeš li uopće datum svog krštenja? Ti slaviš svoj rođendan. Dana krštenja barem se sjeti u molitvi!


  Molitva za majku

  Bože, po Tvojoj dobrostivoj providnosti dala mi je moja majka život. Bez nje mene ne bi bilo. Zato ću joj uvijek biti zahvalan i nikad neću zaboraviti boli koje je za mene podni¬


  jela. Danju i noću brine se za mene, za moje tijelo i moju dušu. Ona mi je prva govorila o Tebi, o dobrom Ocu na nebesima, i učila me moliti.

  Blagoslovi je i naplati joj u svojoj dobroti, što je za mene učinila. A ja želim cijeli svoj život biti njezina radost.

  Pomozi mi, da uvijek s poštovanjem mislim i govorim o ulozi majke pri rađanju djeteta. Obećajem ti da se nikad neću sniziti do takvih nepristojnosti, koje bi vrijeđale majčinsko dostojanstvo i zbog kojih bi se morao crveniti pred svojom majkom. Koliko budem mogao, neću dopustiti ni da se preda mnom vrijeđa čast majke.


  12


  13
  TI I TVOJ OTAC


  Sličan svome ocu

  Možda si već jednom doživio ovo: majka je nakon porođaja jednoga od tvoje braće ležala još u krevetu, kad dođe u posjete teta da joj čestita i naravno da vidi novorođenče. I onda čuđenju nema kraja: »O, kako je dražešno! Nos? Upravo kao u majke! A oči? Baš su kao očeve!« A ti si kao mali dječak gledao i slušao, i pitao sama sebe: Oči, sasvim kao očeve? Kako to? Pa zar ima i otac nešto s time? Ako si tada nekog pitao, možda su ti nešto neodređeno odgovorili ili rekli, da ćeš znati kasnije.

  Zar se s mladim čovjekom ne može govoriti i o dostojanstvu očinstva? Naravno, može se! Ako se neki mladići glupo smješkaju kad je govor o očinstvu, onda je to stoga što nisu nikada čuli na dostojan i plemenit način o tome govoriti. Oni misle da se radi o nečem prostom, o nekoj nepristojnoj tajni, a ne slute da mi i ovdje opet stojimo pred velikim čudom Božjim.

  Način kako se po Božjoj volji mora stvarati novi život pun je tajna. Mi znamo da ne samo majka nego i otac sudjeluju u nastajanju čovjeka. Samo se po sebi razumije da moraš i ti u tvojoj dobi znati odgovor na pitanje »kako«. I Djevica Marija je to znala, inače na vijest anđela, da će postati Majkom Sina Božjega, ne bi mogla začuđeno pitati: »Kako će se to dogoditi, kad ja ne poznam muža?«  Ona je dobro znala, da u postanku novog čovjeka mora sudjelovati i otac. Ona tada nije znala da će Bog kod


  15
  I


  nje učiniti iznimku od zakona koji inače vrijedi za sve ljude. O tom ćemo zakonu sada govoriti.

  Veliki zakon života

  Kad smo govorili o majčinstvu, već smo vidjeli ovo: Bog je u svako živo biće stavio moć po kojoj se stvara novi život. Te ćemo snage sada točnije promatrati. Najmanji djelići iz kojih se sastoji svako živo biće poznati su nam pod imenom »stanica« (ćelija). Svaka stanica ima svoju posebnu zadaću. Među najvažnije spadaju one stanice koje sudjeluju u stvaranju novoga života, koje dakle služe razmnožavanju.

  Veliki zakon koji vrijedi za sva nama poznata bića višega stupnja kaže nam: svako živo biće nastaje spajanjem dviju stanica - klica, ženske stanice ili jajašca i muške stanice ili sjemena. Tako je već i kod biljaka. Sigurno si u biologiji točno promatrao jabukov cvijet. U sredini cvijeta je tučak, koji je prema doljnjoj strani sve deblji. Na dnu je takozvana plodnica, u kojoj se nalaze stanice s jajašcima. Oko nje su prašnici sa zrncima peluda, što odgovara stanicama sjemena kod čovjeka. Vjetar i kukci oprašuju cvjetove, tj. oni donose cvjetni prašak na glavicu tučka. Tek tada slijedi oplodnja u nutrini plodnice. Tu se sjedini jezgra jajašca sa jezgrom cvjetnog praška: i sada se može početi razvijati novi plod.

  Spolna sposobnost

  Taj veliki životni zakon vrijedi i za čovjeka. I za njegov je postanak potrebno da se muška sjemena stanica sjedini sa ženskim jajašcem.To se zbiva po spolnim organima; njih dakle čovjek nije primio za svoj vlastiti život, nego za uzdržavanje ljudskog roda. Ti su organi, kako znadeš, kod


  muža i žene različiti. I ovi organi su dobri i imaju svoj dubok smisao. Bog ih je stvorio za veliku svrhu, a sve što je stvorio Bog, to je dobro. Zato se i o spolnim organima može mirno i iskreno govoriti. Velika je razlika između muških i ženskih spolnih organa. Bitni muški spolni organi nalaze se više izvana, a ženski unutar tijela.

  U majčinoj utrobi nalaze se dvije žlijezde koje se zovu jajnici. Svakog mjeseca naizmjence u jednoj od žlijezda dozrije jedno jajašce i putuje jajovodom kao kroz neku vrstu cijevi u kolijevku u utrobi majke. Tu kolijevku zovemo »maternica«. Ako se sjemena stanica ne sjedini s jajašcem dok je još svježe, ono se uz malo krvi izluči iz tijela. Budući da se zbiva redovito svaki mjesec, to se izlučivanje i krvarenje zove mjesečno čišćenje ili menstrua- cija. Prvi put se javlja kod djevojčica obično oko 13. godine. Većinom je povezano s bolovima i neraspolože- njem. Zato ako to možda opaziš kod svoje sestre i kolegice ili primijetiš da je posebno umorna i zlovoljna, vladaj se prema njima obzirno i nastoj biti veoma uslužan i ljubezan.

  I tijelo muškarca ima spolne žlijezde, u kojima su životne klice. One su izvana, u donjem dijelu tijela. To su dvije žlijezde nazvane testikuli ili sjemene žlijezde, koje se nalaze u dvostrukoj vrećici. One izlučuju sjemene stanice ili spermatozoone, koji su veoma sitni (0,004 mm). Spolnoj sposobnosti muškog tijela pripada osim toga muško udo, koje služi ujedno kao mokraćna cijev. Mjesto dječjih naziva ili uličnih izraza pamti ove prave izraze.

  Suradnja trojice

  Kad roditelji žele imati dijete, otac obuzet ljubavlju prema majci, u tjelesnom zagrljaju polaže u majčino tijelo, u rodnicu — kroz koju će dijete i doći na svijet — sjemene stanice, spermatozoone, koji plove u sluzi proizvedenoj u njegovim spolnim žlijezdama. Ako se jedan od njih susretne


  16


  17  T


  s jajašcem u razdoblju kad ono može biti oplođeno, - a to je samo nekoliko određenih dana u mjesecu - te dvije žive stanice - zapravo polu-stanice - se združuju u jednu. Sjemenom oplođeno jajašce je cijela živa stanica, početak rasta tijela novoga čovjeka. Novo ljudsko biće se počne razvijati u majčinu tijelu. To je začeće. Obično je oplođeno samo jedno jajašce i rađa se samo jedno dijete. No može se dogoditi, da se jedno jajašce raspolovi ili da istodobno sazriju dva jajašca. Ako tu dođe do oplodnje, tad će biti dvoje djece, koji će biti blizanci. Rijetko se rađa troje djece odjednom, još rjeđe četvero ili petero. Oni se nazivaju trojci, četvorci, petorci.

  Ako to otac i majka čine u zakonski sklopljenom braku želeći dijete ili da iskažu međusobnu ljubav, onda je to sasvim dobar, dapače sveti čin. Bog je tako htio, kad je prvom ljudskom paru u zemaljskom raju dao nalog: »Ra¬ đajte i množite se! Napunite zemlju!« Sveto Pismo s pohvalom govori o tom tjelesnom sjedinjenju roditelja kad kaže za one koji stupaju u brak: »Bit će dvoje u jednom tijelu!« Ali bi bio težak grijeh, kad bi to učinile dvije osobe koje nisu vezane sakramentom ženidbe. Na to one nemaju pravo.

  Eto to je tajna stvaranja života! Ponovo ti ističem kako je to sjedinjenje oca i majke nešto časno i čisto. To poštuju svi ozbiljni ljudi, a napose to cijeni Bog. Svi smo mi tako započeli svoj život! Ipak o tome dječaci i mladići govore tolike prostote, misle da je spolni život u sebi nešto nisko. Nitko im na žalost nije o tome rekao pravu istinu. Ti sad to razumiješ. Svoje kolege pokušaj prijateljski uputiti. Ako ne uspiješ, izbjegavaj ih!

  No još ti nisam rekao sve. Ako se otac i majka malo dublje zamisle, smiju si sa svetim ponosom reći da njih dvoje nisu u času tjelesnog sjedinjenja sami, nego je s njima netko Treći. On je kod toga prisutan. Taj treći u toj vezi je Bog. Ono naime, što tek čini čovjeka čovjekom, po


  čemu se razlikuje od drugih živih bića, to roditelji ne mogu djetetu dati: neumrlu dušu! Otac i majka daju od onoga sto jesu i što imaju: svoje tjelesne klice života, u kojima su uključene također ćud i narav budućeg čovjeka. Sam Bog u tom trenutku stvara besmrtnu dušu .'Tako je ovdje zaista sveta suradnja trojice: otac i majka djeluju zajedno s Bogom da jedan novi čovjek dobije život. Svaki je čovjek postao tako! Jedina je iznimka Isus, Božji Sin U krilu Djevice Marije dijete Isus počelo je živjeti bez sudjelova¬ nja muža. To najveće čudo dogodilo se po volji samoga Bog a . »Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se Sveto, što će se od tebe roditi zvati Sin Božji.« ’

  Sakramenat ženidbe

  Znam da ćeš s pravom pitati: zašto kršćanin ne smije postati otac odnosno majka prije nego stupi u brak?

  Zato što se njih dvoje u tom činu ljubavi trebaju jedno drugome potpuno i zauvijek darovati spremni da prime dijete i da se za njega žrtvuju. U tome im treba posebna Božja pomoć da bi mogli biti vjerni preuzetim obavezama.

  Kao što je svećenik posvećen sakramentom svetog reda, da može stalno prenositi božanski život, tako su se otac i majka posvetili jedno drugom sakramentom ženidbe, da dostojno prenose ljudski život. Kroz cijeli bračni život dobivat će po tome Božju pomoć. Sakramenat vjenčanja ja za njih novi izvor Božje snage, koja će kao potok teći kroz cijeli njihov život. Kad oni odlučuju da dadu život djetetu, majka dobro zna kakve će joj to brige i teškoće donijeti (zbog toga mnogi oženjeni ljudi neće imati djece). Otac zna da će morati više raditi, da bi zadovoljio svim materijalnim potrebama obitelji koja se povećava. Snagu da prime tu žrtvu na se dat će im Bog snagom sakramenta braka. Po tom sakramentu njihov život u obitelji postaje


  18


  19  im zaslužan. Po međusobnoj slozi, požrtvovnosti, po tjele¬ snom sjedinjenju kao i po svim žrtvama za djecu oni postaju Bogu draži, umnožava se u njima posvećujuća milost. To je njihov put k Bogu.

  Po volji Božjoj, koju je on izrekao u raju, a koju je IsuS uspostavio i potvrdio, brak između muža i žene je nerazrješiv. Za one koji su primili sakramenat ženidbe nema rastave braka! Crkva u svojoj dugoj povijesti nikad nije razriješila valjani brak, sklopljen pred oltarom. Ona to i ne može. Ta strogost Crkve je spas za supruge, a napose za djecu, koja po tome imaju osiguranu zaštitu i odgoj kroz duge godine mladosti.

  Ipak tako često čitamo o rastavama braka. No tu se ne radi o crkvenoj rastavi, nego o građanskoj. Svi naime, koji žele sklopiti brak, moraju to učiniti i pred državnim matičarom.To za njih ima pravne posljedice: žene dobivaju muževo prezime, uređuju se imovinske prilike i štošta drugo. Ako država takav brak rastavlja, onda rastavlja samo ono što je povezano s građanskim brakom. Pred Bogom su oboje vezani, dok ih smrt ne rastavi.

  Dostojanstvo očinstva

  Pomisli što znači za jednog oca kad prvi put drži u svojim rukama dijete za koje može reći: »To je moje dijete! Bez mene njega ne bi bilo. Bog mu je poradi mene dao besmrtnu dušu. Krist se je i za ovo moje dijete žrtvovao. On ga je odredio za vječnu sreću! ...« 

  Kad bi ti mogao s takvim velikim poštovanjem misliti na dostojanstvo očinstva. Kamo sreće da iz tvoje duše izblijede sve niske misli i proste riječi koje si na ulici i među prijateljima čuo o tome!

  Pomisli da si vjerojatno i ti određen da jednom postaneš otac, da darivaš život budućim stanovnicima zemlje i


  J 1 ^’ T 1 ćeš v tu SV ?J U djecu odgajati da postanu ljudi i kršćani, kao što su i tebe tvoji roditelji odgajali.

  Ne zaboravi ipak da čovjek može davati samo ono što sam ima. Moraš se zato već izdaleka pripravljati na dostojanstvo očinstva, koje te čeka. Bog te poziva da sudjeluješ s njime u nastavku njegova stvaranja, zato si osobno odgovoran za ono što ćeš biti sutra. A kako da se za to spremiš?

  Čovjek kako ga je Bog u stvaranju zamislio nije bio podložan besramnim željama i strastima. Bio je gospodar nad sobom i gospodar cijele prirode. Po istočnom grijehu je ušao u njega nered, buna i strast. I u svetom djelu davanja života čovjek je postao rob svoje seksualne strasti ux nagona. Zato nam je Bog došao u pomoć. Isus Krist je sisao među nas da nas oslobodi. Htio je da u nama opet zavlada red, da postanemo svoji gospodari i Božji prijatelji. Dao nam je zato deset uputa: Deset zapovijedi Božjih Prve tri nam ukratko govore: Poštuj Boga, njegovo sveto ime i svetkuj njegov dan!Time uspostavljamo poremećeni odnos prema Bogu. Ostalih sedam nas poziva da unesemo red i sklad u svoj vlastiti život i u odnos s ljudima. Četvrtom nas Bog zove da one, koji su nama dali život poštujemo i volimo. Petom traži da štitimo svoj i tuđi život.' Šestom i devetom Bog traži da poštujemo tijelo, njegove životne snage, bračnu ljubav i tajnu davanja života. Traži da vladamo spolnim nagonom i da mu u životu dademo mjesto, koje je On zamislio za dobro čovjeka u skladu s čitavom čovjekovom ličnošću. Za mladića to znači da mora sačuvati uzdržljivost i stid, da mora obuzdati spolni nagon i da mora poštovati djevojke i žene. Sedmom i desetom zapovijeđu trazi Bog da uspostavimo red i pravednost u stjecanju i posjedovanju imetka. Osmom nas upućuje da govorimo istinu, jer bez toga nema zajedničkog života dostojna čovjeka.

  Evo vidiš kako ćeš se spremiti za veliku ulogu očinstva. Moraš se razviti u skladna čovjeka, gospodara nagona, Božjeg prijatelja. 6


  20


  21  Molitva za oca


  Oče naš, koji si na nebesima, Ti si mojem ocu na zemlji dao časnu ulogu da bude Tvoj suradnik u stvaranju mog života. I njemu kao i majci dugujem svoj život. Kako moram biti zahvalan svome ocu! Malo mislim na brige koje ga muče zbog mene. Odviše lako držim da mi mora dati ono što od njega primam. - Olakšaj mu brige koje zbog mene nosi! A mene prosvijetli da bolje shvatim što sve dugujem svom ocu. Svojim vladanjem, svakidašnjim radom želim mu iskazati zahvalnost, da ga tako ohrabrim u njegovom velikodušnom žrtvovanju za mene.


  TI I TVOJE TIJELO

  Godine u kojima se sada nalaziš najvažnije su godine tvoga života. Prestaje djetinjstvo i ti sada moraš duševno i tjelesno dozrijevati da postaneš odrastao čovjek. Zato i zovu godine od 13. do 20. godinama dozrijevanja. U tebi se bude nova nepoznata čuvstva, želje i nagoni. Teško ti je slušati, pogotovo kad roditelji s tobom postupaju još kao s malim dječakom. Drugi te ljudi često više ne razumiju, ali razumiješ li ti sama sebe u tim godinama? Sad bi vikao i pjevao da se čuje do neba, a sad ši opet žalostan do smrti. Sad ne možeš živjeti bez društva, a onda opet tražiš samoću. Nestalo je bezbrižnosti djetinjstva. Moraš se boriti s dosad nepoznatim teškoćama i ti se pitaš, što se to sa mnom zbiva?

  I u tvom tijelu i u duši zbiva se proces dozrijevanja. Zbog toga si zbunjen i zabrinut. Zato ćemo sada najprije promotriti pojave tjelesnog dozrijevanja.

  Izvor tvoje muževne snage

  Već smo u prijašnjem poglavlju govorili o značenju spolnih žlijezda. Osim toga što stvaraju sjemene stanice koje čovjeka osposobljavaju da daje drugima život, one imaju još jednu drugu zadaću koju vjerojatno još ne poznaješ. Spolne žlijezde stvaraju tvari, koje prelaze u krv, a s krvlju struje čitavim tijelom i čine da se mladić malo po malo razvije u muža. To su hormoni. Tako možeš s pravom reći da su spolne žlijezde izvor tvoje muževnosti.


  22


  23


  Da jasnije vidiš od kolike su važnosti ove spolne žlijezde za tvoj razvitak, pokazat ću ti na ovom primjeru: uzmimo da su kod neke nesreće jednom dječaku spolne žlijezde teško povrijeđene da ih liječnik mora izvaditi. Što će se dogoditi? Dječak će rasti naravno dalje, on biva već i stariji, ali nikad neće biti pravi muž, neće nikad govoriti dubokim muškim glasom. Njegovo lice ostat će mekano i okruglo, nikad neće imati pravi muževni izgled. Neće mu rasti brada i neće se trebati brijati. Čitavo njegovo biće neće biti muževno. A dakako da neće nikad moći biti otac. Budući da su, evo, te spolne žlijezde tako važne za svakog čovjeka, ti i sam zaključuješ s kakvom ozbiljnošću treba na njih gledati.

  Svaki mladić kad uđe u godine dozrijevanja, doživljava neke pojave koje ne razumije. Hormoni, koji prelaze u krv, često ga uznemire tako, da se muški ud ukruti jer se napuni krvlju. To je sasvim normalna pojava koju i drugi mladići doživljavaju i koju ti nikako ne možeš spriječiti. Nemoj se zato uznemiravati, pusti neka to uzbuđenje prođe, izbjega¬ vaj nepotrebno doticanje i bavi se svojim poslom!

  Mnoge mladiće još više uznemiri i muči jedna druga pojava, koju nikad prije nisu doživjeli. Noću se iznenada probudi i opazi, da se iz njegovog spolnog organa izlučila neka tekućina. Čas prije osjećao je u snu neku ugodnost i pritom je možda nešto uzbudljivo sanjao. Što se dogodilo? Zar je zgriješio? - Nipošto! To je sasvim naravna pojava, koju će on od sada u kraćim ili duljim razmacima opet doživljavati. To je noćna polucija. U tvom tijelu naime spolne i druge žlijezde stalno proizvode svoje sokove. Tada si sama narav pomaže tako da noću, u snu izlučuje suvišak. Ne trebaš se, dakle, strašiti. Naprotiv mirno samom sebi reci: evo, polako postajem muž. Bog mi povjerava snagu davanja života.


  Poštuj svoje tijelo

  Uvjerio si se da treba poštivati spolne organe. Znaj k tome, da su ti organi veoma nježni i osjetljivi. Ne valja ih dirati i uzbuđivati bez razloga. Osim toga, uzbuđujući ih, mi budimo u njima napetost i ugodnost, a u duši želje, strasti, ili nagone, kojima nismo posve gospodari. Evo tu su razlozi da postupaš sa svojim tijelom stidljivo.

  Što je stidljivost?To je poštovanje, koje čovjek osječa prema tim organima, da ih nepotrebno ne otkriva, ne uzbuđuje ih, ne igra se s njima. To je neka uzdržljivost i oprez, koji ga čuvaju od takvih čina. Ne zato što bi možda ti organi bili zli ili sramotni. Ne, oni su časni kao i čitavo tijelo, koje je stvorio Bog. Nego zato, jer su za čovjeka u mladosti i kasnije tako važni kao izvor njegove muževne snage. Zato, jer pripadaju njegovu najintimnijem privat¬ nom životu kao neka svetinja njegova tijela, zato ih u poštovanju krije pred pogledima drugih. Zato jer ni u sebi ni u drugima ne želi buditi strasti, koje slabog čovjeka navode na grijeh. - Evo zato napose pazi da se ne igraš s tim organima dok držiš ruke u džepovima, noću kad legneš spavati, jutrom kad se probudiš u toplom krevetu.

  A s druge strane, nemoj biti plašljiv i čuvaj se krive sramežljivosti! Ako bi kod tjelesnog vježbanja, plivanja, vožnje biciklom nastala ista pojavao kao ona, koju si doživio noću, onda to nije, naravno, nikakav grijeh, ako ti nisi htip u tome uživati. Što je potrebno za čistoću tijela i spolnih organa, to čini naravno, kao samo po sebi razumlji¬ vo. Nikad se nemoj spolnim organima nepotrebno igrati. Nikad nemoj dopustiti da ti drugi dotiču te dijelove tijela (osim, razumije se, liječnici u slučaju bolesti).

  Moram te upozoriti još na jednu ozbiljnu opasnost. Ima muškaraca, koji svoj izopačeni spolni nagon zadovolja¬ vaju na mladićima. Oni prvo nastoje steći njihovu naklo¬ nost ljubeznim riječima, malim darovima, pozivaju ih


  24


  25  na šetnju ili vožnju autom, a onda ih navode na nečiste bludne čine. To je grijeh homoseksualnosti. Država kaž¬ njava zatvorom čovjeka koji je zaveo mladića. Zato kad bi ti se približio čovjek za koga slutiš da je takav, izbjegavaj ga i reci svojim roditeljima.

  Još ću te na nešto upozoriti. Neki mladići često osjećaju svrbež u predjelu spolnih organa, iako ih redovito peru i drže higijenski čistima. Ne treba se uznemiravati. Evo o čemu se radi. Na kraju uda, pod kožom, ima malenih I

  žlijezda, čije izlučivanje može biti preobilno kao što se to događa koji put sa žlijezdama na usnom vodu. Izlučene tvari se skrutnu i nije lako odstraniti svrbež. Ako je kod tebe tako, reci jednostavno liječniku i on će ti dati mast, koja će to olakšati, ili će učiniti mali operacioni zahvat, koji će te zauvijek riješiti te brige. Neki mladići osjećaju teškoću u borbi za svoju uzdržljivost i čistoću najviše zbog toga. Ništa lakše nego ukloniti te teškoće.

  Znaj, kad god naiđeš na bilo kakvu poteškoću u ovom području, bez uznemirivanja pitaj za savjet bilo roditelje, bilo liječnika ili svećenika. Najčešće ćeš dobiti odgovor koji će te brzo smiriti. Nemoj se zatvoriti u sebe, mučiti se u svojoj osamljenosti i trpjeti zbog stvari, koje se lako mogu riješiti!

  Nagon i naslada

  Spomenuli smo malo prije nagon. Što je to?

  Dok životinja slijedi svoj instinkt i ništa drugo ne zna,

  Bog je stvorio čovjeka u slobodi. On se mora slobodno odlučiti za dobro, mora slobodno raditi za svoje vječno spasenje. Ipak Bog hoće i u čovjeku provesti svoje planove na njegovo dobro. Zato su tu nagoni, koji čovjeka navode na različite čine i koje on kao razumno biće mora na pravi način zadovoljiti. Pomisli samo na nagon za slobodom,

  26


  koji zatvorenika tjera da se svim sredstvima domogne slobode. Ili predstavi si, kako se za brodoloma ljudi bore za goli život, a za vrijeme gladi za komad kruha - tjera ih na to nagon za samoodržanjem. Od svih nagona najjači su nagoni za samoodržanjem i spolni nagon.

  Nagonom za hranom Bog hoće postići, da čovjek ne izgladni. Kad ne bi bilo nagona za hranom, mnogi lijenčina ne bi htio uopće ništa raditi, ne bi imao šta jesti i njegove bi sile oslabile, konačno bi morao umrijeti. Ah nagon za hranom ga opominje osjećajem gladi da uzme hranu i tako uzdrži svoj život. K tome u normalnom slučaju nije nam teško jesti, ne moramo se na to prisiliti. Naprotiv, kad si predstaviš svoje najmilije jelo, već ti na samu pomisao dođe slina u usta i ti osjećaš veliku »želju« za jelom. S jelom je, dakle, Bog povezao osjećaj naslade, koji tjera čovjeka da se hrani. Nije nikako grešno »s nasladom« jesti, ali zaista ponizuje čovjeka, ako nije gladan, pa i dalje jede »iz naslade«, samo da jelom zadovolji nagon, ili da iz naslade jede iako osjeća da mu to već škodi. Jesti bez kontrole, neumjereno je, »životinjski«. No to je krivo rečeno, jer životinje neće jesti više nego što im je potrebno. Pokušaj siliti psa da jede kad više ne osjeća glad, da pije kad nije više žedan. Čovjek, dakle, koji postaje rob svoga nagona i ne radi po razumu, ponizuje se ispod životinje.

  Kad ne bi bilo spolnog nagona, mnogi se ne bi ženili ni udavali, jer je velika briga i muka odgajati djecu. Zato je Bog dao čovjeku spolni nagon da ga dovede u brak. U tom nagonu su sadržane tri težnje: težnja za tjelesnim spolnim zadovoljenjem, težnja za duševnom srećom u ljubavi i želja za djecom. Mladić koji u godinama dozrijevanja počinje osjećati svoj nagon, već osjeća, a kroz život će to još jasnije vidjeti, kako je u njemu po naravi najjači izražena težnja za tjelesnim zadovoljenjem. Ona je u njemu mnogo jača nego ostale dvije težnje spolnog nagona.

  27


  Biolog Hermann Muckermann usporedio je tjelesni nagon sa snagom vodene bujice. Ako budno na nju pazimo i steknemo nad njom vlast, onda je dobra, onda nam koristi. Izmakne li našoj vlasti i kontroli, možemo prouzro¬ čiti veliki nered i nosi nam propast. Sigurno si vidio branu kakve hidrocentrale, barem na slici ili u filmu. Divlji potok valja se nizbrdo, nosi kamenje, dere obale, no brana ga zaustavlja, on se smiri u velikom bistrom jezeru koje je nastalo iza brane. Mnoštvom skupljene vode čovjek vlada, tjera je kroz turbine i pretvara u električnu energiju. Tako ta voda služi čovjeku. Ali kad bi zbog kakvog potresa brana pukla, voda bi provalila svom snagom, poplavila cijeli kraj, potopila ljude, porušila naselja. Prirodna snaga vode sad više ne služi na dobro, jer je čovjek izgubio nad njom vlast. Tako je i sa spolnim nagonom. Ako ga imaš u vlasti, služi tebi i tvom potomstvu na korist i izvršuje se veliki Božji plan. Ako on vlada tobom, onda ti je samo na štetu, a time si poremetio i Božje planove.

  Zloupotreba spolne snage

  Upotreba spolne sposobnosti dopuštena je prema Bo¬ žjoj odredbi samo u braku. Tu čovjeku donosi blagoslov. Zloupotreba spolne snage grijeh je protiv Boga i čovjekova nesreča.

  Tako je težak prekršaj kad dvoje mladih neoženjenih osoba, tjerani strašću, čine zajedno ono što je dopušteno samo u braku. Isto tako je zlo, kad to čini oženjen čovjek s tuđom ženom ili neudatom osobom. Ovdje se spolna snaga ne upotrebljava po Božjem planu i za čovjekovo dobro, zato je teški grijeh.

  No moram još posebno nešto reći o zloupotrebi spolne snage, u koju mladići upadaju kad svojevoljno toliko uzbuđuju spolne organe da dođe do izbacivanja sjemena.


  28


  To se zove samozadovoljenje, masturbacija ili svojevoljna polucija. Nemoj se nikada predati takvoj nasladi i rasipati sile koje tvoje tijelo treba za svoj razvitak. Nije istinito što neki tvoji drugovi tvrde, da to nije ništa, da se to može činiti bez ikakvih posljedica. Istina je ovo: ako netko često popušta toj zloj navici, može si nanijeti veliku i dugotrajnu štetu. Možda to neće naškoditi njegovom tjelesnom zdrav¬ lju, ali duševnom hoće. Neminovno će postati sebičnjak. Za cijeli će se život onesposobiti da iziđe iz sebe, zavoli ljude, doživi sreću ljubavi, sreću međusobnog darivanja, u čemu je zapravo i bit bračne sreće. Takav obično izbjegava društvo, uvlači se u se i stidi se svoga grijeha. Osim toga zbog neprestanog popuštanja nagonu njegova volja oslabi. Postaje slabić. Često se to opaža na njemu izvana: ne može se više posvetiti nekom ozbiljnom radu, školskom i izvan¬ školskom, športska sposobnost mu slabi (čuo si, da se za vrijeme olimpijskih natjecanja svi moraju uzdržavati, čisto živjeti, i zato muški i ženski natjecatelji žive odvojeno!). Uz to mu savjest ne da mira i sam se sebi pričinja bezvrijedan i jadan. Počinje sumnjati u sebe, da manje vrijedi od drugih ... Ako se potpuno preda toj zloj navici, vjera mu brzo postaje teretom jer ga opominje. On zapušta molitvu, izbjegava nedjeljnu misu, propušta prima¬ nje sakramenata, a upravo bi mu oni dali snage da pobijedi naviku. I tako njegova duša na kraju postane kao neka pustinja. Ima mnoštvo takvih primjera.

  Što se tiče tvoje kršćanske vjere, znaj da ona uvelike ovisi o tvojoj borbi za čistoću. Dadeš li se konačno svladati u toj borbi, ti ćeš i nesvjesno bježati od Boga. Takvi često posve napuste vjeru. Mnogi od njih priznali su to, kad su se kasnije u životu ipak vratili. Tako piše francuski pisac Fran^ois Coppee: »Otvoreno priznajem da me je od kršćanskog života odvratilo lutanje mojih mladenačkih godina i strah od iskrene ispovijedi. Ima ih mnogo koji su u sličnom položaju. Ako su iskreni, zajedno će sa mnom


  29


  priznati da ih je u početku odvratila od religije jedino stroga zapovijed koju daje vjera svakome protiv nećudored- nosti, i da su zatim osjećali potrebu tu svoju nećudorednost opravdavati razlozima iz tobožnje znanosti i filozofije« (La bonne souffrance, 5). Louis Bertrand, promatrajući tu pojavu, veli u životopisu sv. Augustina, koji je i sam do obraćenja bježao od Boga robujući strastima: »Povijest sv. Augustina ponavlja se u svakom od nas: gubitak vjere uvijek je u vezi s buđenjem strasti. Ne odvraća mladića od Boga razum, već tijelo. Nevjera pruža samo izlike novom načinu života.« Tvoja čistoća, pobjeda nad spolnim nago¬ nom je put da se utvrdiš u vjeri, a tvoja vjera je sredstvo da pobijediš spolni nagon!

  Kako se treba boriti

  Bez borbe nema ništa! Sama odluka obično nije dovolj¬ na. Treba se dan za danom mučno i junački boriti. No unatoč toj borbi mnogi mladić veoma malo uspijeva. Tome su dva razloga:

  Mnogi mladić zbog neprestanih kušnja postaje malodu- šan. Napose, on sve teže razlikuje što je napast a što pristanak. Moraš se pomiriti s tim da će se napasti ponovo vratiti unatoč tvojoj dobroj volji. I najveći sveci su bili napastovani, ne samo katkada, nego danima i godinama, i više nego drugi ljudi. K tome znaj da napast po sebi nije grijeh. Ni najgora nečista napast nije još grijeh. Nema grijeha bez pristanka! Tko se napasti opire postaje jak, Bogu drag, zaslužuje nebo. Grijeh bi bio ići za napašću, izazivati je i u njoj tražiti grešni užitak. Kad bi netko svoje lice i ruke namazao medom, naravno da bi bio kriv ako ga muhe salijeću. Tako je isto i onaj koji traži društvo prostaka, koji skriva u svojoj sobi besramne ilustracije,


  30


  slike i knjige, ide gledati besramne filmove, odgovoran za napasti koje tako izaziva i za grijeh koji zatim slijedi.

  Drugi razlog neznatnog uspjeha je taj, što većina mladića ne zna, kako se u napasti treba vladati, koja sredstva treba primijeniti da mognemo zavladati samim sobom i ostati čisti. Zato ti savjetujem:

  Prvo, napast odbij! Nije dosta samo odbijati, jer će se ona ponovo vratiti, nego je odbij tako da se odmah zabaviš nekim poslom, zaokupiš svoje misli nečim što će te obuzeti. Na primjer, ti učiš i u času sanjarenja pojavi ti se neka grešna misao ili želja. Ako se ne možeš odmah zadubsti u učenje sjetivši se da ćeš sutra odgovarah za ocjenu, onda se prošeći sobom fićukajući, rastegni mišiće kojom gimnastičkom vježbom, nekoliko puta kod prozora duboko udahni, ili ako si glazben, sjedni za klavir, odsviraj nekoliko taktova... Sve će to uzgibati tvoju krv, ubrzati disanje, odmoriti duh, provjetriti tvoju maštu! Ti veliš da te zle misli i predodžbe muče najviše navečer, dok ležeći u krevetu čekaš san. I tu ima lijeka da ih uspješno protjeraš. Ako si oduševljeni nogometaš, predstavi si da gledaš utakmicu dviju momčadi, a ti si sudac ili radio-reporter ... Ili si predstavi da voziš bicikl i da si dospio među tramvaj i auto. Treba dobro manevrirati da ne dođeš pod točkove... Ili si padobranac i pao si u kraj koji dobro poznaješ, a trebaš doći u mjesto da te nitko od stanovnika ne opazi. Kojim putem treba krenuti?... Ili si predoči da si monter pa si postavio na tvornički dimnjak gromobran i sad se spuštaš po izvanjskom dijelu dimnjaka preko 200 stepenica. Silaziš i brojiš: 199, 198, 197 ... Prije nego dođeš do sto, vjerojatno ćeš već zaspati. Zacijelo ćeš sam izmisliti i mnogo zanimljivije načine da ne moraš misliti baš na ono na što te napast navodi.

  Drugo, o t v r d n i! Ne smiješ biti mekušac! Ti se diviš pobjednicima u športu, zavidiš im na uspjesima. Ali


  31


  pomisli kako su dugo oni za te pobjede - trenirali! Da i ti postigneš vrhunske rezultate u vladanju samim sobom moiaš trenirati. Kako? Poeni s malim vježbama. Pokušaj se koji put odreći nečega što je dopušteno! Ne moraš vidjeti svaki film, ne moraš kod svake slastičarne stati, svaku zanimljivu knjigu čitati, u svaki izlog zaviriti. Mnogo' toga, naime, što mi danas vidimo i čujemo, draži naše strasti (golotinja u modi, filmu, na televiziji...). Čovjek moia postati sposoban da sobom u tome gospodari. Sigur¬ no, ne možeš ići ulicom zatvorenih očiju i ušiju. Ako štošta moraš vidjeti, ipak moraš pokušati da mnogo toga i previdiš. Ako mnogo toga moraš čuti, nastoj da nešto prečuješ. Čitajući zanimljivu knjigu pokušaj prestati na najzanimljivijem mjestu, i tek sutra nastavi čitanjem. Zašto to? Da to budeš kadar učiniti, ako te usred čitanja zamoli za uslugu majka ili prijatelj ili ako, čitajući naiđeš na nešto nepristojno... Imaš li toliko duševne snage da samoga sebe prisiliš da prvo svršiš školske poslove, a tek onda da se zabavljaš ili čitaš? Vježbaj se u tome. ... I pušenje spada ovamo. Zlo je, ako se mladić nikako ne može svladati te postane rob cigareta. Uvijek se pitam, može li se čedan mladić svladati u mnogo težim stvarima, kad u ovoj stvari ne može biti svoj gospodar?

  Treće sredstvo je rad. Besposlica je izvor napasti, a rad te čuva u dobru. - Jesi li zauzet za svoj školski rad ili čekaš da te nastavnik natjera na učenje? Da li učiš iako se nadaš da te sutra nitko neće pitati? A kako provodiš svoje slobodno vrijeme? Dobro je da imaš kakav omiljen posao hobi, kojim ćeš ispuniti napose blagdanske dane i svoje praznike. To je nogomet, stolni tenis, modeliranje, skuplja¬ ju® maraka, glazba, čitanje knjiga... Ako je to nešto još oz¬ biljnije, kao proučavanje botanike, povijesti svoga grada dopisivanje na stranom jeziku... još bolje! I drugovanje s prijateljima i kolegama će ti pomoći da ne utučeš slobodno vrijeme u besposlici i sanjarenju koje zna biti opasno.


  32


  Četvrto, nipošto ne zaboravi vrhunaravna sredstva m i- 1 o s t i, koja ti po nalogu Kristovom daje Crkva. Bez njih nećeš uspjeti. Približi se što više Isusu Kristu. On mora postati tvoj veliki Prijatelj. Njemu povjeri svoje brige, sumnje i razočaranja. On će ti pomoći u svim pogibeljima tvoje mladosti. S njim ćeš biti jači u svojoj borbi za čistoću duše i tijela... TI znaš iz Svetog Pisma, kako je Krist za svog zemaljskog života upravo mlade osobito volio. I tebe Krist pozna p° imenu. On te ljubi i podupire svojom milošću, jer je on i danas među nama, iako na drugi način. Moli se redovito Njemu, svom najboljem Prijatelju. Ako u slabosti svojoj padneš, idi što prije na svetu ispovijed. Ne čekaj na zajedničku pričest svoje vjeronaučne grupe. Nemoj nikada zaspati sa sviješću da ti je na duši kakva teška krivnja, nego prije toga probudi savršeno pokajanje. Upravo tada traži od Krista snagu. Bilo bi zlo, kad bi mladići, koji su kao djeca često išli na pričest, kasnije sve manje i manje pristupali stolu Gospodnjem. Komu je snaga svete pričesti potrebnija: djetetu od osam godina ili mladiću od šesnaest?... Pričest nije nagrada za dobre, nego prije svega pomoć i snaga onima koji se bore! Redovito pričešćivanje će ti zato olakšati borbe.

  Izaberi stalnog ispovjednika, svog savjetnika, svog »čo¬ vjeka povjerenja«, prijatelja, s kojim ćeš moći otvoreno raspravljati i izvan ispovijedi. Varaš se, ako misliš da će te svećenik manje cijeniti, jer imaš napasti, a napose ako si P ao - Naprotiv, on je sretan što se namjerio na pravog mladića koji hoće da se digne i nastavi borbu. Svećenik će te primiti kako bi te primio Isus, koji je dobar Pastir. Savjetovat će te, poduprijet će te u tvojim nastojanjima, a napose on će znati tvoj život i tvoje mlade sile upravljati prema nečemu za što je vrijedno živjeti.

  Na kraju, pokazat ću ti još jedno sredstvo, koje su toliki mladići prije tebe pronašli kao izvanredno. Oni su se često obraćali u svojim borbama za čistoću Blaženoj Djevici


  33  Mariji. Govorili su joj iskreno, kako im je srce kazivalo. Čuj jednu takvu molitvu, preko koje govori mlada duša: »Majko! Želim ostati čestit, ali me salijeću napasti kao i sve mlade. Da budem što jači, posvećujem Ti svoje tijelo i sve njegove životne snage, za koje osjećam da vriju u meni. Posvećujem Ti svoju maštu, koja tako često zaluta. Neka bude tvoje posebno vlasništvo, i u času kad se u njoj pojave zle misli i želje, svrati moje misli na nešto plemenito i dobro«... Pokušaj i ti slično moliti, doživjet ćeš što su i oni doživjeli.

  Evo, tako se vladaj u napastima. Tako se bori, i sigurno ćeš pobijediti.

  Ne gubi srčanosti

  Slušajući ova razlaganja možda si u sebi malodušno zaključio: »Ni ne pokušavaj da se pridignes, ti si izgubljen. Nikad se nećeš izvući! Pokušavao si do sada, pa si doživio poraz. Zašto da ponovo pokušavaš? Ti nisi rođen za junaka! Uvijek ćeš biti slabić. Uostalom, i drugi griješe, i više od tebe!« 

  Ovako malodušnom mladiću odgovorio bih: »Nitko se nije rodio junak, junaci postaju! Dokle god je čovjek živ, nije izgubljen! Samo onaj, koji ima snage da se uvijek nanovo diže, konačno će ustati. A tuđa bol ne liječi moje rane. Neće meni biti zato lakše što su i drugi u istom zlu! Zamisli se u ovo i počni borbu.« 

  Ti možda nisi tako malodušan, ali ti se često čini da se boriš bez ikakvog uspjeha. — Velim ti: Ne smiješ biti malodušan. Nemoj misliti da je čitava borba bila uzaludna ako si nakon dva ih tri tjedna unatoč svojoj dobroj odluci opet pao u grijeh. Štoviše, veseli se, ako si možeš reći, da je bilo barem nešto bolje. Ako bi možda opet pao, ne


  smiješ nikada očajavati. Još uvijek nije sve izgubljeno. I ako deset puta padneš, ti ćeš opet deseti put ustati. Potraži si stalnog ispovjednika u kojega imaš povjerenja i s kojim možeš otvoreno govoriti, kojiput i izvan ispovijedi. To će ti pomoći. ... Ti si tako dugo čist mladić kako se dugo svjesno boriš za svoju čistoću. Volja, nastojanje tu najviše odlučuje. Zar ti ne poštuješ vojnika, koji se hrabro bori, ranjen pada i opet ustaje i dalje se hrabro bori? Unatoč svim porazima, ako se samo časno boriš, u tebi će čak porasti unutarnja snaga i čvrstoća karaktera. »I ako te posljednji dan ne zateče kao pobjednika, barem će te zateći kao borca, a ne kao onoga koji je podlegao i predao se.« Sveti Augustin, koji je to rekao, dugo se prije svoga obraćenja borio protiv svoje bludnosti.

  Koji put sam čuo od mladića ovu izjavu: »Ali, velečasni oče, ja to nisam zapravo htio!« Zaista se može dogoditi da to i nije svaki put teški grijeh. Za smrtni grijeh se naime traži troje: da je stvar važna, da smo svjesni što činimo (i to prije grijeha), i da potpuno pristajemo. Upravo ovo posljednje često djelomično nedostaje. Dogodi se, na primjer, mladiću nagle ćudi, koji je još ujutro odlučio da nipošto ne popusti srdžbi, da negdje poslije podne sretne kolegu, koji ga razdraži. On skoči i ošamari ga. Odmah se razabere i rekne sam sebi: »Što sam to učinio! Ja to zapravo nisam htio«. Tako slično se zna dogoditi i kod grijeha nečistoće. To u ispovijedi jednostavno reci, a je li to teški grijeh, to prepusti Bogu, koji najbolje znade koliko si pristao i sagriješio.

  Možda spadaš među one mladiće koji si jako predbacu¬ ju što ih je netko na taj grijeh naveo ih su još kao djeca u neznanju u nj upali. Baci tu brigu s duše! Možda uopće za to nisi bio kriv. Glavno je da se sada oslobodiš tog tereta na¬ vike. Ustrajno se svladavaj, redovito ispovijedaj i pričešćuj. Dokle god se boriš, nemoj se zbog svoje slabosti smatrati zlim. Nemoj se bojati, da se taj grijeh na tebi »vidi«. Što se


  34


  35


  na tebi vidi, to je cjelokupni smjer tvog nastojanja i borbe. A on je usmjeren na čistoću. Dokle god se boriš, ne trebaš ni pred kim oboriti oči. Tvoje oko smije gledati bistro i jas¬ no, jer je upravljeno Kristu. Vjeruj da Bog tebe koji se oti¬ maš starim grešnim navikama i iza svakog pada iskreno utjćčeš Njemu, ne voli manje nego onoga koji takve borbe uopće nema.

  Ako bi ove retke čitao mladić za kojega grijeh jedva što znači, koji se bez borbe predaje svojoj napasti,^ koji popušta uzde svakom svom hiru i spolni nagon uopće ne obuzdava, koji čita pornografske romane i revije te guta takve filmove, a razgovori koje vodi puni su prljavštine, takvome bih ozbiljno rekao: »Stani, promisli kuda te to vodi! Zle će se posljedice sigurno pojaviti. Postat ćeš rob nagona, a to je daleko od sreće. Nije kasno da sada počneš borbu za slobodu i plemenitiji život! Ako su toliki uspjeli i uspijevaju na tom bojnom polju zašto ne bi i ti?

  Raširi svoju dušu

  Imao bih ti još mnogo toga reći i savjetovati, ali radije te upućujem na svećenika, kojem ćeš se povjeriti kao svom prijatelju. Reci mu da si čitao ovu knjižicu pa mu ispričaj kako se boriš i na koje poteškoće si naišao. On će ti mnogo bolje moći odgovoriti, što je najbolje činiti u tvom slučaju. Susret s njim bit će za te uvijek ohrabrenje. Samo najprije budi ti hrabar da mu se približiš i zamoliš ga da ti bude savjetnik.

  Ako si dosad živio sam ili nisi imao dobrog društva, svakako što prije nađi društvo čestitih mladića koji u svojoj mladenačkoj radosti žele biti i Božji. Naći ćeš ih u vjeronaučnoj grupi, u pjevačkom zboru... U takvom dru¬ štvu osjećat ćeš stalno mnogo poticanja za čestit i čist život. Grijat ćete jedan drugog svojim velikim željama, svojim borbama i iskustvima. Zajedno ćete se zabavljati, čitati


  knjige, katkada zajedno moliti i poduzimati kakvu akciju za siromašne i zapuštene ljude.

  Da, na to te posebno upozoravam. Raširi svoju dušu, otvori je svim ljudima. Svi mi ljudi na zemlji smo braća i sestre. Bog nas poziva da se poštujemo i volimo. U dušama mladih sama se od sebe budi želja: kad bih mogao pomoći svima, kad bih u životu mogao nekome barem koristiti i donijeti sreću. Sjeti se, koliko je ljudi gladnih, siromašnih, bolesnih, koliki trpe nepravdu. Ima takvih patnika i oko tebe, ima ih posvuda. Otvori oči, nisi ih dosad primjećivao. Kad bi ti osjetio želju da im barem nešto pomogneš, i kad bi nekome od njih pružio pomoć, lijepu riječ i ljubav, osjetio bi da ti je duša procvala, da si pun neke neobične sreće. Osjetio bi da izlaziš iz svog malog svijeta, iz svoje sebičnosti. Osjetio bi da je čistoća mnogo lakša, da ima mnogo ljepših radosti nego što je užitak tijela! Obuzela bi te velika želja da napokon pobijediš svoju sitnu sebičnost i počneš ljudima dijeliti dobrotu i ljubav. Prva zapovijed nije čistoća, nego ljubav. Čistoća je put, ljubav je cilj. Čistoća je pobjedonosni uspon, oslobođenje duše, koja po tome postaje sposobna da nesebično ljubi.


  Molitva za čistoću

  Ti si me, veliki Bože, stvorio na svoju sliku. Duša i njezine sposobnosti, tijelo sa svojim silama i nagonima, sve je Tvoj dar. Daj mi da uvijek poštujem svoju životnu snagu. Sada shvaćam da je ona određena za veliku svrhu. Ne smijem je zlorabiti za sebični užitak. Ali ti, Bože, znaš i za napasti koje me snalaze i za borbe koje u ovim godipama moram izdržati. Daj mi snage da budem uvijek pobjednik! I kad bih možda u kojem tamnom času bio slab, Gospodine, povedi me natrag!

  Ti znaš da ja hoću biti vjeran. Ja želim uvijek ostati Tvoj!


  36


  37


  TI I DJEVOJKE


  Otkriće

  Znao si i dosada da uz dječake postoje i djevojčice. Ali do nedavno si bio zato prilično ravnodušan. Dapače, bilo je i vrijeme kad si držao da ti je ispod časti progovoriti s djevojčicom. I u svojoj umišljenosti smatrao si ih ograniče¬ nima, kukavicama, pa i »balavicama«. Uživao si kad bi ih, zadirkujući, naljutio da zaplaču. U svakom slučaju one nisu igrale veliku ulogu u tvom životu.

  Ali u određeno doba života sve se izmijeni i mladić doživi fantastično otkriće da polovina čovječanstva nije kao on. Otkrio je zagonetnost žene. On prema njima nije više ravnodušan. Počnu ga zanimati sve djevojke, a napose ova ili ona, na koju se slučajno namjerio. Toga dana kao da je u sebi doživio neki potres. Uznemiren je i ujedno očaran. Ona mu se dopada, zašto bi to morao nijekati? Ne želi ništa zla ako osjeća da ga nešto k njoj privlači. Želi je često vidjeti, s njom razgovarati, htio bi biti uz nju, veseli se njezinom pismu ili njezinoj fotografiji. A ipak osjeća da nije sasvim dobro ako se ovoj težnji već sada preda. Što se to zbiva? Kako da se vlada da bude mladić na svom mjestu i da jednom postane potpuni muž?

  Zakon nadopune

  U čovječjoj prirodi postoji zakon: nijedan zdravo razvi¬ jen čovjek ne može trajno biti sam. Čovjek je društveno biće. On traži nadopunu u drugom čovjeku, čezne za jed-


  39


  nim »Ti«, s kojim želi biti povezan drugarstvom, prijatelj¬ stvom, ljubavlju.

  I ti si već upoznao taj zakon u svojem dosadašnjem životu. Vidiš ga kod svih oko sebe. Malom dječaku iz vrtića nije bilo milo da se igra uvijek sam, tražio je druga u igri. Jesu ii to bili dječaci ili djevojčice, tebi je to prije bilo svejedno. Drukčije je sada kad si odrastao. Tražiš prijatelja koji će te razumjeti. Taj mora za tebe biti nešto više nego što je to bio dosad tvoj drug u igri. Vas dvojica, prijatelji, mnogo ste toga zajedno poduzeli, ali napose, međusobno ste se pomagali ne samo u školskim zadaćama. Kad si ti bio u neprilici, on ti je pomogao. Nije htio da mu zahvaljuješ, jer ste bili prijatelji! Što nije mogao shvatiti jedan, razumio je drugi. Sve ste među sobom dijelili. Polako ste opažali da ste postali jedno srce i jedna duša. U tom ste prijateljstvu obojica bili veseli i sretni.

  Jednoga dana osjeti mladić da mu prijateljstvo sa njemu jednakim nije više dovoljno. On osjeća, da njegovu životu nešto manjka, neka nadopuna - on se ogleda za djevojkom. Veliko pitanje, o čijem ispravnom odgovoru ovisi gotovo sve, glasi: kada ću se u svom mladom životu smjeti predati ovoj težnji?

  Odgovorit ću ti na to kao prijatelj koji želi samo tvoje dobro. No moram ti prije nešto drugo protumačiti.

  Prva proljetna lasta

  Da možeš naći odgovor na to svoje pitanje, moraš prvo shvatiti, čemu uopće ljubav? Kakvu ulogu ona ima u ljudskom životu? Onda ćeš razumjeti zašto se ona sada pojavila u tebi.

  U tebi je počela priprava za buduću veliku svetinju braka. To je prva proljetna lasta. Svetinja bračne ljubavi! A od čega je satkana ljubav u braku?


  Njen osnovni sastavni dio jest: naklonost srca, živa želja svojom ljubavlju obdariti drugo ljudsko biće. Tako mladić želi pomoći djevojci da postane sretna, da se mogne što ljepše razviti, ostvariti plemenite planove. On u braku svojoj ženi hoće učiniti život sretnim, pazi na njene potrebe i želje, pomaže joj da ostvari svoje želje kao majka i kršćanka. Ta naklonost srca, snažna privlačnost i želja usrećiti - dovode zaručnika i zaručnicu pred oltar, da se pred Bogom združe za cijeli život.

  Njen drugi sastavni dio jest želja postati ocem ili maj¬ kom, posvetiti svoj život svojoj djeci, pružiti im svu svoju brigu. Odgojiti ih da postanu ljudi korisni svima i Bogu. Nema ljudskog djela, koje bi se moglo s tim usporediti. Preoblikovati tvar i od nje načiniti parobrod, strojeve, nadzvučne avione, atomske centrale - sve je to dobro, ali roditi novog čovjeka, podići ga do zrelosti, odgojiti ga za kršćanina, da bude pravedan, da svoj život upravi prema Bogu i da voli svakog čovjeka kao brata - to je mnogo više.

  Treći sastojak bračne ljubavi jest želja zadovoljenja tjelesnog, spolnog nagona, o kojem smo kazali da je po volji Božjoj, i prema tome vrijedan poštovanja.

  Da se ostvari prava bračna ljubav, čvrsta i plodna, treba da se združi to troje, ali tako da se treći sastavni elemenat podvrgne prvom i drugom. Iz ovoga već vidiš što se to s tobom počelo zbivati, kad si osjetio ljubav prema djevojci. Počela se javljati jedna od onih triju sila, od kojih je satkana bračna ljubav i bračna sreća. Upalila se iskra onoga ognja, koji te mora grijati cijeloga života.

  Samo dobro znaj, da je u svakom mladiću redovito premoćna ona treća komponenta - težnja za tjelesnim, seksualnim užitkom. S tog gledišta bolje ćeš razumjeti zašto moraš znati gospodariti tjelesnim nagonom. Mladić koji pusti da ga vodi i da njime vlada tjelesni nagon, izvrgava se pogibelji da kao zreo čovjek bude nesposoban pravo ljubiti. On biva rob tjelesne strasti i sve će prosuđi-


  40


  41


  vati s gledišta tjelesnog, seksualnog zadovoljenja, tražit će u ženidbi ne drugaricu života, već samo sredstvo sebičnog užitka. Tako neukroćena tjelesna strast guši ljubav. Ako se sada ne naučiš svladavati, na temelju čega se kasnije nadaš pobjedama? Borba za čistoću u tvojoj mladosti, to je borba za sreću tvog budućeg ognjišta, borba za ljubav.

  Može li se pravo ljubiti u tvojoj dobi?

  Prva lasta ne čini proljeće! Tako ni tvoji prvi osjećaji zaljubljenosti još nisu - »ljubav«! Ona se mora razviti, dozreti, a za to treba godina. Osim toga, treba biti sposoban na sebe uzeti brigu za domaće ognjište, osigurati sretan život žene, odgoj djece, treba imati zaposlenje i stan itd. Kako će na sebe primiti ove odgovornosti onaj, koji još nema ni maturalne svjedodžbe, ni diplome, niti pak ima u vidu kakvo zaposlenje, koji se tek otvara životu? Zato što si prelistao knjigu geometrije ili naučio nešto iz kemije, ne možeš se još nazvati inženjerom. Jednako, ako znaš vješto upravljati nekim strojem, ne znači da možeš na sebe uzeti odgovornost izgradnje nekog čeličnog mosta.

  Isto je u ljubavi. Možda već osjećaš neku simpatiju pre¬ ma djevojkama, možda posebno prema ovoj ili onoj. Tako te Bog malo pomalo pripravlja na tvoju buduću ulogu, i postepeno svraća tvoj pogled na zadaću zaručnika i oca. Ali voće prerano otrgnuto sa stabla u pogibelji je da ne dozori. Ne otrgni odveć rano ljubav koja se rađa u tebi, da je dadeš prvoj na koju se namjeriš. Lako je za čas dati svoje srce prvoj koju zavoliš, ali »ljubiti« — to je mnogo teže!

  Ako se već nisi zaletio i iskazao svoje osjećaje djevojci prema kojoj osjećaš simpatiju, dobro bi bilo da to sačuvaš u svom srcu. Ne da uništiš taj izvor, koji se otvara u tebi, već da sakupiš njegove vode za poslije, za veliku životnu ljubav. Bit će ti možda teško među onim drugovima, koji se igraju s


  ljubavlju, koji se natječu u broju svojih ljubavnih avantura. Osjećat ćeš napast da se i ti povedeš za njihovim primje¬ rom. Ali znaj: oni ne misle na posljedice svojih avantura, a te su, ukratko, u tome da nikad u životu neće moći doživjeti ozbiljnu ljubav - nužnu za bračnu sreću, jer su se u mladosti s ljubavlju igrali. Sam sebe hrabri: »Znam zašto se odričem ljubavne igre. Spremam se za ozbiljniju i sretniju ljubav. Čuvam svoje osjećaje za izabranu djevojku, s kojom ću poći u život. Njoj ću onda imati šta dati.« 

  Ako si već svojg osjećaje otkrio kojoj djevojci, brzo ćeš i sam uvidjeti, da si na se navalio tešku brigu: nemaš više mira, ljubomoran si, satima sanjariš umjesto da učiš, nesretan si bez nje, bježiš od kuće, kriješ to pred roditelji¬ ma, bojiš se da oni ne saznaju, a ako saznaju, stidiš se itd. K tome znaj da to još nije - ljubav! I zamisli se, nisi li se ponio kao sebičnjak, tražeći tu djevojku samo radi zado¬ voljstva što ga u tom nalaziš? ... Ispitaj se, da li je tu doista progovorilo srce, a ne samo tjelesna strast, koju nisi znao svladati? Koliki si mladići umišljaju da ljube, dok zapravo u njima harače seksualne želje.

  No to ne znači da mladić tvoje dobi ne može imati više-manje dublju simpatiju prema nekoj djevojci, koju poznaje već godinama, možda još od djetinjstva. On njoj ne otkriva svoje osjećaje, no njihov život se neosjetno isprepliće pred Božjim pogledom. Takvom mladiću kažem-, neka ne sprečava taj tihi rast, koji se odvija u njemu, već neka štiti ovu naklonost koja se pojavljuje, kao što se zaštićuje nježna biljka. Osobito neka pazi da bude dostojan i vrijedan djevojke koju potajno ljubi. Zato neka marljivo uči, neka nastoji da se fizički razvije, neka zavlada svojim nagonima, neka se brižno odgaja da postane požrtvovan i plemenit prema svima koji ga okružuju, i pravi kršćanin koji živi po vjeri ... A svoju ljubav neka otkrije svom prijatelju - svećeniku i s njim se savjetuje kako da ostane na visini u svim prigodama.


  42


  43


  Psihologija mladića i djevojke

  Sad malo promotrimo dušu mladića i djevojke, kakvi su s obzirom na druge dvije osobine bračne ljubavi/ljubav srca i želju za djecom.

  Znaj da to oboje djevojka redovito osjeća mnogo jače nego mladić. Oko petnaeste godine djevojka je u velikoj mjeri već pripravna za materinstvo. U njezinu se srcu zato snažno javlja želja da nađe životnog druga. Ona već tada jako voli djecu, o njima sanjari kad misli na brak. To razjašnjuje zašto ona već u toj dobi, a i ranije, toliko traži drugo srce. Budući da se osjeća zrelijom, ona otvorenije i potpunije traži ljubav. Vrti se oko mladića, čini sve moguće da mu upadne u oči, da mu se svidi. Kad bi ti znao, koliko ona utroši vremena ogledavajući se u ogledalu, i ukrašujući svoje lice i odijelo.

  Mladić naprotiv instinktivno osjeća, da još nije dozreo. Istina, on ima srce da ga daruje, ali naslućuje da tu još nešto nedostaje. Pravi se mladić ne da uloviti djevojačkim dražima. On se radije daje na učenje, posvećuje se nekom djelu, daje se na sport, mehaniku... U pogledu ljubavi kao da se štedi za kasnije. Istina, on neizbježivo susreće djevojke, pa makar samo prijateljice svojih sestara: tako bolje upoznaje njihove osjećaje. Ipak izbjegava izjave ljubavi, svaku dublju povezanost. Nikako neće biti kao neki od njegovih vršnjaka koji žrtvuje sve: školu, sport, lektiru, glazbu, lijepo društvo svojih kolega, samo da uljepša život jedne djevojke nježnog srca, koja pak uživa da joj se netko divi i traži da je netko tješi.

  Što se tiče tjelesne, seksualne težnje, koja se tako snažno javlja kod mladića, ona je puno slabija kod nor¬ malne djevojke. Mladić može nekoga tjelesno željeti a da pravo srcem ne ljubi. Djevojka naprotiv može ljubiti svom dušom, a da ne osjeća tjelesnu, seksualnu želju. Evo, to je


  razlog da mladić teško razumije nutrinu djevojačke duše. On ne zna ni ne sluti da ona osjeća, misli i ljubi sasvim drugačije od njega. - S druge strane djevojka ne poznaje mladića. Djevojke ni ne slute kako divlje tjelesne želje i silne seksualne strasti mogu uznemirivati mladićevu dušu.

  I baš zato se događa, da se koji put tako vladaju, tako upadno i nepristojno odijevaju, da razbude sve mladićeve strasti - a da ne znaju što čine.

  Iz ovoga ćeš jasno i sam zaključiti, kako je za tvoj normalni razvoj potrebno da se redovno družiš s mladići¬ ma, i da nije dobro da si u mladosti previše zajedno s djevojkama. Ti moraš postati čovjek, muškarac, zato ti je nadasve potrebno muško društvo tvojih drugova. Djevojke se moraju razviti u žene, a to će postati jedino u djevojač¬ koj sredini. Kad oboje postanete ono što morate postati po Božjem planu - dozreo čovjek, dozrela žena, - tek tada ćete se moći i trebati povezati u zajednički život. Preuraniti s time sudbonosno je za tvoj razvoj, sudbonosno i za djevojčin. Ako su mladići i djevojke trajno pomiješani, djevojke često postaju surove i grube, oponašajući mladiće, a mladići poprime njihove osobine, postaju razmaženi, mekušci. - Preuranjena ljubav više škodi djevojci nego mladiću, jer ona zahvaća cijelo njeno biće i zahvaća ga mnogo jače.

  Pogibeljne mreže

  Nemoj kazati nepromišljeno: »Kakvo je u tome zlo kad se sastajem s djevojkom? Što se mene tiče, ja sam siguran!« 

  Da li si zaista siguran kad ideš u susret napasti? Ako se prečesto družiš s djevojkama, probudi se u tebi ne samo duševna težnja, osjećaj za nju, nego se pomalo budi i razdražuje tjelesna strast. U početku ti se sve čini bezaz¬ leno, čisto, ti nju samo voliš srcem. No jednoga dana ćeš se


  44


  45


  uplašiti seksualnih želja koje su se u tebi počele buditi. Piobuđeni nagon ne staje, tjera dalje. Uvjeren si da ćeš biti dosta jak pred njim? Prijatelju moj, budi iskren i odgovori otvoreno na ovo pitanje, kao da bi te sam Bog upitao: Jesi li dosada uvijek bio pobjednik u borbama, jesi li uvijek ostao čist sam sa sobom, kad se tvoja seksualna strast uzbudila?

  Koliko puta sam gledao mladiće, gdje dolaze k meni utučeni, ožalošćena lica: »Imali ste pravo, velečasni. Nisam mogao vjerovati. Počelo je tako bezazleno, nevino, ali sada!« 

  Promotrimo dalje. Trebaš znati kako ima djevojaka i žena, koje su iz želje za avanturama, ili u strahu da ne ostanu neudate, izgubile posvema kontrolu nad samima sobom i pravi osjećaj ženskog dostojanstva. One* znadu za slabu stranu mladića i upotrebljavaju najlukavije spletke da ga uhvate u svoje mreže. Dogodi li ti se da upadneš u zamku jednog takvog stvorenja, koje je spremno da ponudi svoje tijelo onom koji prvi dođe, odupri se, pa i grubo ako treba. Posavjetuj se s nekim u koga imaš povjerenja i Bogu se moli da ti dade snage. Ti ne znaš za žalopojke mladića koji su se dali prevariti.

  Želim te upozoriti i na neke posebne pogibelji koje prijete mladićima. Zato ti moram reći i to da kojiput i muškaici idu za tim da iskvare mladiće. To su nesretna bića, koja su podlegla svojim neprirodnim nagonima, i koji se ne mogu izvući iz paklenog kruga, u koji su upali. Njima je samo do seksualnog iživljavanja, a u njima je bolesna i neprirodna težnja: hladni su naime prema ženama, a strastveni prema muškarcima (homoseksualci). Onda poku¬ šavaju i druge uvesti u zlo, zavode poštene mladiće.

  Dogodi se da se koji mladić, ništa zla ne misleći, odazo¬ ve pozivu nekog nepoznatog šofera, koji mu ponudi da će ga odvesti kući, a pokaže se da je to pokvarenjak, vrlo ljubezan i lijepo odjeven. Poznavao sam jednog mladića

  46


  koji je ovo doživio: Neki neznanac zamolio ga da odnese jedan paket u nenastanjenu kuću, preko šetališta. Pametan mladić naslutio zamku i odgovorio da nema vremena. - Drug; se opet vraća kući u pola jedanaest noću. Mora prije¬ ći preko javnog parka, slabo osvijetljenog. Odjednom se netko pojavi iz grma sa sumnjivim pozivom: »Dođi ...«, i zagrli ga. Na sreću mladić se snašao i rekao: »Pazi, otac ide za mnom!« Nesretnik je pobjegao. - Ne mislim, da se svake sedmice susrećemo na putu s ovakvim bijednicima, ali za svaku sigurnost dobro je da znaš. Budi oprezan! Ako ne znaš kako ćeš se vladati s ovim ili onim, bio on ne znam tko, pitaj za savjet svoje roditelje, ili onog u kojeg imaš povjerenja.

  Takvi računaju da svatko ima nagone, pa nastoje da ih iskoriste, izrabe za se u zgodno i nezgodno vrijeme. Na primjer, nagon za hranom. Prođi ulicama i pogledaj u izloge dućana. Vidjet ćeš kako je sve namjerno udešeno da privuče mušterije, hvaleći sad ovaj sad onaj proizvod. Nemam namjere kuditi ovaj ili onaj izlog i onu spretnost kojom izlažu bombone, torte, voće... To spada u našu današnju civilizaciju. No, da li baš svaki put reklama odgovara kakvoći različitih proizvoda? Kakvim li se sve trikovima ne služe da učine privlačnim nešto što je sasvim obično! Koliko trikova da potaknu ljude na jelo, iako nisu gladni! Da, prođi ulicama i uvjeri se kako svjetlosne reklame, sjajni oglasi, zamamne parole uzbuđuju želje. Iskorištavajući naš nagon za pićem, našu želju za zabavom, želje žena i djevojaka da budu lijepe... Kolike reklame za cigarete, likere, filmove, za ovu tinkturu nokata, za onu boju kose, za onaj lijek mršavljenja.

  Razumjet ćeš onda, da se i sa seksualnim nagonom trguje. I često neki tipovi bež morala i poštenja ne uzmiču ni pred kakvim sredstvima da razdraže taj nagon, osobito kod mladića, muškaraca, dakle i kod tebe. Tako će neke novine svakog dana na prvoj ili zadnjoj strani donijeti sliku


  47


  žene oskudno odjevene, jer to godi strasti čitalaca, i zato će te novine više kupovati. Dnevni obrok plitke bludnosti! Kolike ilustracije, koliko brošura uz niske cijene, kino-izlo- ga, koji zlorabe žensko tijelo, da uzbuđuju strasti čitatelja i gledalaca.

  Što se tiče filma, znadem da ih ima divnih i treba ih pogledati. Ali zašto da u jednom lijepom filmu jedan neukusni prizor golotinje, sasvim nepotreban, mora preki¬ nuti normalni tok događaja i uzbuditi seksualni nagon gledalaca? Ne daj se lako uhvatiti u tu pogibeljnu mrežu. Ne budi jedan od onih naivčina, koji hoće sve da vide i izlaze iz dvorane s raspaljenom maštom, razbuđenim stra¬ stima, koje ih dugo drže u napetosti. U dva sata izgube ono što su s mnogo napora dugo stjecali, i kad će izblijedjeli slike koje su im se upile u maštu? Tu je često sve izvrgnuto ruglu: čistoća, ljubav, djevojka, predanje života, materinstvo. A što onda ostaje?

  Što se tiče kino-izloga, znaš i sam kako su koji put izazovni, kakvu sve zloupotrebu ne čine sa ženskim tijelom. Uzbuđuju seksualne nagone prolaznika da potaknu u njima želju da radije dođu u tu kino-dvoranu. Koliko puta uličnjaci izlaze bijesni, jer u filmu nije bilo prizora koji su očekivali.

  Ne daj se, dakle, uhvatiti u mreže što ih oko tebe razapinju pokvareni ljudi. Ne troši svoj novac da hraniš te nepoštene tipove kupujući njihove časopise, pornografske brošure ili gledajući njihove filmove.

  Kako da se vladam prema djevojkama?

  Možda me na kraju želiš pitati kako bi uredio svoje vladanje prema djevojkama? Evo nekoliko savjeta:

  Nastoj da gledaš na djevojku čistim očima, a ne strastvenim pogledom životinje koja traži plijen. Ne zabo¬


  ravi da i ona ima mladenačke borbe kao i ti, da želi sreću i uspjeh u životu kao i ti ... Misli na svoju sestru, koju voliš i poštuješ i ne dopuštaš nikome da se prema njoj prostački vlada. Svaka djevojka ima na to pravo. Budi prema njoj fin, dobar, obziran. Uloga i dužnost vrijednog mladića prema djevojci jest da joj bude branitelj, a ne zavodnik... A sjeti se da je i Majka Božja bila idealna i simpatična djevojka. Da živi u XX vijeku, bila bi suvremena djevojka, veoma ljubezna, lijepa, ali kakva bi tek čistoća iz nje sjala!

  Ako se namjeriš na lakoumnu djevojku, koja bi se htjela s tobom poigrati, eto zgode da se pokažeš doista čestitim, da sačuvaš ne samo sebe, nego da pomogneš i njoj da se nauči svladavati. Brani nju od nje same! Često je najpametnije ukloniti se. To je vrlo teško, ali zato je to veće junaštvo.

  Velim ti ponovo: podigni branu u svom srcu ne da zatreš i ugušiš ljubav, koja se kao izvor pojavila u tebi, već da je sakupiš, povećaš, ojačaš i učiniš sposobnom za velika djela. Nemoj se iscrpsti sitnim potočićima zaljubljivanja! Ljubav u ljudskom srcu nije neiscrpiva. Usporedi je s kapitalom koji možeš pohraniti u banci, da ga kasnije upotrijebiš za koje veliko, recimo socijalno djelo, i on će donijeti kamate. Ako ga pak pretvoriš u sitniš i svaki dan tokom godine rasipaš uludo, kad dođe čas da ostvariš svoje velike planove, naći ćeš se praznih ruku. Tako je i s ljubavlju! Možeš je rastepsti u sitniš da s njime iz dana u dan zadovoljavaš svoju maštu, predaješ se malim avantura¬ ma. Onda se nemoj čuditi ako jednog dana ne budeš sposoban pravo ljubiti.

  Čuvaj zalihe svoje ljubavi za onu djevojku koja će jednog dana postati majkom tvoje djece. Malo pomisli na onaj svečani čas, kad bi joj trebao na podnožju oltara predati svoje srce i tijelo, koje nije služilo za igračku drugima. Tada ćeš moći otvoreno pogledati u oči svoje


  .48


  49


  zaručnice i kazati: »Ti si jedina, kojoj darivam svu svoju .ljubav. Zajedno ćemo sretno živjeti i biti Božji!« 

  Ako si se već namjerio na djevojku koja odgovara tvojem sadašnjem ukusu i koja ti k tome iskazuje više nego simpatiju, ne reci: »Ako ne primim ponudu i odmah joj ne otkrijem svoju ljubav, drugi će mi je oteti!« Mnogi mladići tako i ulaze prerano u ljubavnu igru od straha da im ne umakne plijen. Ti budi pametniji. Sjeti se da je ljubav nešto dublje, složenije, drugačije, da nije dosta ljubav samo izraziti i izjaviti. Zaključi ovako: »Ova djevojka me je zapazila i zavoljela, znači da nisam bezvrijedan! Mora da imam neke odlike, tjelesne i duševne, koje se djevoj¬ kama dopadaju. Dakle ... počekajmo bez straha! A za sada se moram baviti drugim stvarima. Uostalom, kakva će biti ta djevojka iza 5-6 godina? A ja? Kakvi će biti moji zahtjevi i ukusi?« - Očito će se neki od tvojih drugova rugati ovoj tvojoj rezerviranosti i držat će te za naivčinu, koji ne zna uživati mladost i život. Narugaj se ti njima, da su kao ovce koje, blejući, slijepo slijede svakoga, tko im pruži sol. Time što si pročitao ovu knjižicu više znaš od tih vjetrogonja, koji si umišljaju da ljube. Ono što se razbudilo u njima obično je njihov tjelesni nagon, kojem nisu više gospodari. Dosta ti je da im zagledaš u oči i čuješ njihove razgovore, pa da shvatiš što oni misle o ljubavi. Njihovim životom, vidiš i sam, ne upravlja ni um ni srce.

  Djevojka koju je Bog odredio da jednom postane majkom tvoje djece već negdje živi, daleko ili blizu, poznata ili nepoznata. Ona je možda za koju godinu mlađa od tebe. Znaj naime, da su liječnici i psiholozi skloniji onim ženidbama u kojima je muž za koju godinu stariji od svoje žene. Za nju ćeš ti sebe svladavati i čuvati svoje srce.

  A ako je napast odviše jaka, povuci se u koji kutić crkve pred Krista ili pred lik Majke Božje i pomoli se za tu djevojku, koja će jednoga dana postati tvojom suputnicom


  sve do smrti. Moli da je sačuva dobrom, čistom, kao što i ti sam želiš biti. Kolika će čast biti za tebe i radost za nju, kad joj budeš mogao kasnije reći: »Još dok sam bio đak, molio sam se za tebe, iako te nisam poznavao!« 


  Molitva za djevojke

  Gospodine, pobudi u meni poštovanje prema svim dje¬ vojkama ! Onakvo kakvo bih ja želio da svi mladići imaju prema mojoj sestri! Onakvo kakvo bih želio da su svi imali prema mojoj majci!

  Neću se stoga poigravati ljubavlju koja se budi u mojem srcu. Čuvat ću je kao dragocjen dar.

  Neću se povoditi za drugima koji traže svoju sreću u prolaznom ljubakanju.

  Obećajem Ti da neću gubiti vrijeme, ni svoje tjelesne ni duševne sile, gledajući i čitajući ono što bi u meni umanjilo poštovanje, kojim moram gledati djevojke, ljubav, rađanje novog života i materinstvo.

  Gospodine, već negdje živi jedna djevojka, koja će, po Tvojoj odredbi, biti moj životni drug i majka moje djece. Ti je blagoslovi i čuvaj.

  Iz ljubavi prema Tebi i prema njoj obećajem Ti, da ću se Tvojom pomoću pokazati dostojan Tebe i nje i ostati čist.


  50


  51  ZA ONE KOJI SU DRUGAČIJE POZVANI


  Ima mladića koji u dubini svoje duše osjećaju Božji poziv da se potpuno posvete u služenju velikoj obitelji Crkve. Gledajući potrebe mladeži, radnika, jednostavnog svijeta, a i dalekih naroda, zaželjeli su žrtvovati se za zajednicu veću od jedne obitelji. Zato su odlučili odreći se ženidbe, da bi mogli toj velikoj obitelji dati sve svoje vrijeme, svu svoju ljubav.

  Varaš se ako misliš da ti mladići ne osjećaju u sebi buđenje ljubavi i da su oni ravnodušni prema čarima djevojke. Kad mi koji mladić od 16 ili 18 godina govori, da bi želio postati svećenik, postavljam mu u razgovoru pitanje: »A djevojke, zar one za tebe ne znače ništa?« Ako mi odgovori: »Ne! Kupus i djevojke, to su dvije stvari, koje me nimalo ne privlače«, to za mene znači, da po svoj prilici taj mladić nema Božji poziv za svećenika i da još nije sasvim razvijen: A kad mi odgovori: »Ah, da! Vrlo su mi simpatične«, pa kad nadoda: »osobito jedna među njima, koja često dolazi u kuću čavrljati s mojim sestrama, jer se naše obitelji dobro poznaju. Mislim da bih ja mogao biti dobar muž i otac, jer su mi mila djeca, ali sam spreman žrtvovati ljubav, koja se javlja u meni, da pomognem ljudima, napose svom narodu, i da Bogu dadem svoj život«, kad mi mladić pvako odgovori, tada mi se čini, da je mladić otvoren stvarnom životu, da je u svemu normalno razvijen za svoju dob, da se ne plaši ženidbe i njenih obaveza, ali traži šire polje rada, da je drugačije pozvan na ljubav. Ako rekne da želi ljudima Boga donijeti da bi bili sretniji, ako izjavi da želi biti »brat« svima kao što je


  53


  Isus postao brat sviju nas, ako rekne da želi postati svećenik na nekoj župi ili redovnik neke zajednice, da bi tako širio vjeru, ljudima pružao milost Božju po služenju sv. mise i davanju sakramenata, tada posve ozbiljno uzi¬ mam njegovo zvanje.

  • Pitat ćeš me: »Što je potrebno da se mogu kao svećenik predati Kristu?« Mogao bih ti odgovoriti da neki osjećaju u duši težnju, naklonost već od djetinjstva. To može biti neki znak, neki poziv Božji, ali to može biti osjećaj bez temelja. Povjeri se svećeniku, pa ćete zajedno otkriti radi li se doista o Božjem pozivu.

  Krivo misliš, kad si predstavljaš da će te odmah, čim stupiš u vezu s nekim svećenikom, učiniti »župnikom«! Ne, stvar je daleko ozbiljnija i svećenik neće na sebe uzeti odgovornost da žedna preko vode dovede u svećeničke redove nekoga tko nije prikladan za to i ako taj sam to ne izabere.

  Uz one koji dugo vremena osjećaju privlačnost i želju za svećeništvo, ima drugih koji ništa ne osjećaju, nego mirno, polako pred Bogom računaju: »Kako bih mogao sa sposobnostima koje sam primio najbolje poslužiti ljudi¬ ma?« I nameće im se pitanje: »Zašto ne kao svećenik? Zašto ne kao redovnik?« Pomoću milosti, bez burnih doživljaja, bez izrazitog opiranja predaju se Gospodinu u molitvi sve upornijoj, i napokon se uz savjet svećenika odlučuju na život za Boga i ljude u svećeništvu.

  A što traži Crkva od onoga koji želi postati svećenik ili redovnik? Najprije pravu nakanu. Mladić se treba odlučiti da postane svećenik ne radi ovog ili onog sebičnog razloga i zemaljske koristi, kao npr. da stekne visoku naobrazbu i kulturu, da postane profesor, slavan govornik itd., nego iz ljubavi prema Bogu i ljudima.

  Potrebno mu je barem nešto duha molitve, iskrene, prave, mladenačke molitve. Već se sada mora na njemu


  vidjeti biga da Boga stavi na prvo mjesto u svom životu. Zatim mora biti čvrst u moralnom životu: čist, pošten, pravedan. Ukratko, mora pružati nadu da će poslije postati vrijedan svećenik ili revan redovnik, na čast svojoj službi.

  Ne znači da on mora biti bez grijeha. Mogao je na primjer u ranijim godinama voditi teške borbe za čistoću i padati. I sad je on slab, ali se bori i ima dobru volju.

  Mora uz to biti dovoljno darovit da može obavljati posao svećenika. Ne traži se da bude genij. Mladić srednje nadaren, ali radin, bolje će uspjeti nego neki genij koji nije naučio metodički raditi ili ne stoji objema nogama na zemlji.

  A što da učini mladić, koji je već nešto stariji, svršio je zanat i radi, a nije svršio srednje škole? Može li on postati svećenik? On može naknadno učiti, i postoje posebne bogoslovije za »kasna zvanja«. Takvi često budu najveliko- dušniji svećenici.

  Što ako se takav mladić ne osjeća sposobnim za studij u višim školama, a ipak želi raditi samo za Boga i ljude? On može postati redovnički brat pa za iste ideale raditi skupa sa svećenicima.Takav može otići i u misijske krajeve.

  Svakako onaj koji misli postati bilo svećenik bilo pomoćnik svećeniku, mora biti velikodušan, mora voljeti ljude, mora biti plemenit, sposoban živjeti s drugima-i raditi za druge!

  Jednom je neki vedri mladić došao k Isusu i rekao mu: »Učitelju, vršio sam sve zapovijedi Božje od svoje mlado¬ sti. Što treba da još činim?« Isus ga pogleda ravno u oči i odgovori mu: »Ako hoćeš biti savršen, prodaj sve što imaš, razdijeli siromasima, dođi i slijedi mene«. Danas kao i pred 2000 godina Isus Krist gleda mnoge mladiće, potiče ih i poziva na isti način. Možda si i ti primijetio da se Kristov pogled zaustavio na tebi? Onda ne budi kao mladić iz Evanđelja, koji je Isusa pitao, ali je odbio njegov poziv.


  54


  55


  Ako misliš da si pozvan i ako hoćeš biti svećenik, osobito čuvaj svoje srce i ne upuštaj se u ljubavne igre. Znam toliko mladića koji su se već spremili za svećenike, pa su se vratili s praznika s izjavom: »Dobro sam promislio! Ja ne mogu biti svećenik!«Takve bih jednostavno upitao: »Akako se zove ona?« Mladić bi me pogledao zbunjeno i možda bi iskreno priznao: »Marija ili Zlata ili Nada«. Već je bio darovao svu svoju ljubav Kristu za Crkvu, ali je odustao od dara možda zbog jedne neozbiljne mladenačke ljubavi. Njegov manjak velikodušnosti lišio je Krista jed¬ nog dragocjenog pomoćnika, a mnoge ljude tješitelja, spasitelja, vođe k Bogu!

  Ako ne osjećaš volju za svećeništvom, nemoj barem nikoga šalama i porugama odvraćati od toga. Poznam jednu katoličku obitelj, u kojoj su se braća složila, da odvrate svog mlađeg brata od odluke da postane redovnik. Uspjeli su, no da li na njegovu sreću ili nesreću? To je nepošteno! Smatram da je to smrtni grijeh. U takvoj zgodi hrabri prijatelja koji bi htio postati svećenik!

  Danas trebamo mnogo svećenika. Treba ih naša domo¬ vina, u kojoj ima još dosta župa bez pastira ili u njima rade već stari, istrošeni svećenici. Koliko bi djeca bila sretna, da ih netko okuplja na vjeronauk, a mladi bi rado da im svećenik prijazno pristupi i postane im prijatelj! Svećenika trebaju i traže svuda. Ljudima u današnjem napretku tehnike manjka više duh nego kruh. Ima gladnih, ali još više ima nesretnih, onih kojima je život prazan i besmislen, koji uzalud traže rješenje svojim patnjama i smisao svom životu! Isus Krist mora i danas ponavljati svoje riječi: »Žetva je velika, ali poslenika je malo!« 


  Molitva za svećenike

  Isuse Kriste, ti znaš sve ljude, vidiš nevolje koje ih muče, gledaš kako lutaju i traže istinu, utjehu, pomoć. Njima treba vođa koji će ih povesti k Tebi. Ti zato trebaš svećenike!

  Ja znam njihovu svetu službu, cijenim njihovu žrtvu i rad, gledam u njima Tebe.

  Molim Te zato, blagoslovi prvo one koji okupljaju nas djecu i mlade, uče nas živjeti za zemlju i za nebo i vode nas k Tebi. Pomozi svim svećenicima, koji su više voljeli Tebe i sreću ljudi nego sebe.

  Molim Te, Isuse Kriste, mnogo mladih pozovi u njihove redove. Daj im snagu, da nadvladaju sve zamke, svoju slabost i zlobu ljudi. Daj im veliko srce da mogu bez vlastite obitelji ljubiti veliku obitelj ljudi, u kojoj si Ti središte!

  A svim mladićima pomozi, da se spremno odazovu, ako ih zovneš za svoje suradnike svećenike! Sa svoje strane ti velim: Zovneš li mene, odazvat ću se!

  Isuse Kriste, odgoji nas mlade da svi postanemo surad¬ nici Tvoji, Tvoje Crkve i svećenika u izgradnji boljeg svijeta, u kojem bi Ti bio Srce koje grije, ljubav koja grli i sve okuplja u jedno!  56


  57


  ZAKLJUČNA RIJEČ


  Pročitao si ovu knjižicu i vjerujem, da ona odgovara na mnoga tvoja pitanja. Počinješ shvaćati pravi smisao ljubavi, braka, majčinstva, očinstva, gledaš na djevojke malo druga¬ čijim pogledom. Razumiješ bolje i samoga sebe, zbog čega se zbivaju mladenačke promjene na tvom tijelu i u tvojoj duši. Bog i tebe pripravlja za veliku životnu zadaću. Ali sigurno si uočio da tu svoju lijepu životnu zadaću nećeš postići bez napora i borbe. Sigurno si spreman i oduševljen da se baciš u tu borbu ža svoju sreću! Poslušaj zato sada na kraju nekoliko savjeta za borbu.

  Cilj je da podložiš tjelesne porive svojoj volji, a svoju volju Bogu. Čistoća je sklad cijeloga čovjeka!

  1. Izbjegavaj zato grešne prigode i opasnosti. Ako se često, dugo i neoprezno družiš s djevojkama, napose s onima koje su za te opasne zbog svojih slobodnih nazora, zar se možeš čuditi ako izgubiš mir i vlast nad sobom, pa čak i uništiš hram Duha Svetoga u sebi? Budi iskren samom sebi i izbjegavaj opasnosti!

  2. Ti sebe donekle poznaš. Ipak ti savjetujem da nastojiš što više samoga sebe upoznati. Moraš, naime, znati što upravo tebi smeta, što ruši tvoj mir, staloženost na pod¬ ručju seksualnog života. Za nekoga je to slika, knjiga, za drugoga film, zabava, ples ove ili one vrste itd. Druge to možda ne uzbuđuje toliko, ali evo tebi oduzima mir duše i vlast nad sobom. Ako je tako, izbjegavaj takve zgode! Ako zbog raznih okolnosti katkada njima i prisustvuješ, onda energičnim unutarnjim naporom volje zaustavi svoju


  59


  maštu, obuzdaj svoje želje. Ostat ćeš čist i bit ćeš pobjed¬ nik. J

  3- Svoj način života, hranu, piće, odijevanje uredi tako, da sačuvaš unutarnji mir i vlast nad strastima tijela. I u tome prouči samoga sebe. Znadeš da prekomjerna hrana, alkohol, ljenčarenje tijelom i duhom bude strasti. Ali znaj’ i to da prepuštanje neobuzdanoj želji za zabavama, prepu¬ štanje srdžbi, taštini, svakoj strasti, na neki način hrani i budi seksualnu strast. Tek ako se boriš protiv tih mana, moći ćeš biti zaista čista srca.

  4. U toj tvojoj borbi bit će sigurno teških časova, ali se nikad ne predaj tuzi. Takvi časovi malodušja i tuge za te su opasni, koče ti snagu, i tada najčešće padaš. Budi zato veseo, nasmijan, imaj smisla za šalu, pjesmu, veselo društvo. Ti imaš najviše prava da se veseliš, jer imaš čistu savjest, vedar pogled u život, i Bog ti je Prijatelj!

  5. Najviše od svega ti preporučujem molitvu. Ona je svemoćna! Samo po molitvi ćeš moći ukrotiti svoju maštu i strast, ostvariti u sebi sklad, mir i sreću. Tko se redovno ne moli i ne prima svete sakramente, ne može postati plemenit, slobodan i čista srca.

  »Čistoća daje da je tijelo čisto, duh slobodan, savjest radosna i mirna. Po njoj čovjek postaje mio Bogu, drag anđelima i cijenjen od ljudi« (sv. Bonaventura).

  »Mladići i djevojke! ... Budite plemeniti, čisti, obzirni i iskreni! Poletno gradite svijet koji će biti bolji od svijeta vaših otaca! Crkva vas gleda s povjerenjem i ljubavlju!« 

  (Iz poruke Koncila mladima)


  SADRŽAJ


  PREDGOVOR . 3

  ŽELIM TI REĆI ISTINU . 5

  TI I TVOJA MAJKA . 7

  Kako dijete raste. 8

  Čas porođaja . 9

  Velika majčinska ljubav .10

  Drugo rođenje . 12

  Molitva za majku .12

  TI I TVOJ OTAC . . . ..15

  Sličan svome ocu .15

  Veliki zakon života . 16

  Spolna sposobnost .'.16

  Suradnja trojice .17

  Sakramenat ženidbe.19

  Dostojanstvo očinstva .20

  Molitva za oca .22

  TI I TVOJE TIJELO .23

  Izvor tvoje muževne snage .23

  Poštuj svoje tijelo .25

  Nagon i naslada .26

  Zloupotreba spolne snage .28


  60

  Kako se treba boriti. 30

  Ne gubi srčanosti .34

  Raširi svoju dušu . 36

  Molitva za čistoću .37

  TI I DJEVOJKE .39

  Otkriće .39

  Zakon nadopune.'.39

  Prva proljetna lasta . 40

  Može li se pravo ljubiti u tvojoj dobi? . 42

  Psihologija mladića i djevojke .44

  Pogibeljne mreže .45

  Kako da se vladam prema djevojkama? . 48

  Molitva za djevojke . 51

  ZA ONE KOJI SU DRUGAČIJE POZVANI .53

  Molitva za svećenike .57

  ZAKLJUČNA RIJEČ ..59

  https://archive.org/stream/tko_ce_mi_reci_istinu_1989-clemente_pereira/tko_ce_mi_reci_istinu_1989-clemente_pereira_djvu.txt Full text of "Tko će mi reći istinu? Riječ četrnaestgodišnjacima"

  P. CLEMENTE PEREIRA D.I. TKO ĆE MI REĆI ISTINU? RIJEČ ČETRNAESTOGODIŠNJACIMA 5. izdanje Kršćanska sadašnjost Zagreb PREDGOVOR

  P. Clemente Pereira S.J. WER SAGT UNS DIE WAHRHEIT ? Prerađeno prema Verlag Ludwig Auer - Cassianeum Donauworth

  Izdaje: Nadbiskupski Duhovni Stol - »Glas Koncila«, Zagreb Odgovara: Dr. Josip Ladika, Zagreb, Kaptol 26 Tisak: RO »Zagrebačka tiskara« s.p.o., 41000 Zagreb, Preradovićeva 21-23

  28/Što se tiče tvoje kršćanske vjere, znaj da ona uvelike ovisi o tvojoj borbi za čistoću. Dadeš li se konačno svladati u toj borbi, ti ćeš i nesvjesno bježati od Boga. Takvi često posve napuste vjeru. Mnogi od njih priznali su to, kad su se kasnije u životu ipak vratili. Tako piše francuski pisac Franc^ois Coppee: »Otvoreno priznajem da me je od kršćanskog života odvratilo lutanje mojih mladenačkih godina i strah od iskrene ispovijedi. Ima ih mnogo koji su u sličnom položaju. Ako su iskreni, zajedno će sa mnom

  29/ priznati da ih je u početku odvratila od religije jedino stroga zapovijed koju daje vjera svakome protiv nećudorednosti, i da su zatim osjećali potrebu tu svoju nećudorednost opravdavati razlozima iz tobožnje znanosti i filozofije« (La bonne souffrance, 5). Louis Bertrand, promatrajući tu pojavu, veli u životopisu sv. Augustina, koji je i sam do obraćenja bježao od Boga robujući strastima: »Povijest sv. Augustina ponavlja se u svakom od nas: gubitak vjere uvijek je u vezi s buđenjem strasti. Ne odvraća mladića od Boga razum, već tijelo. Nevjera pruža samo izlike novom načinu života.« Tvoja čistoća, pobjeda nad spolnim nago¬ nom je put da se utvrdiš u vjeri, a tvoja vjera je sredstvo da pobijediš spolni nagon!

  Pridobljeno 3.iii.2022

  Gabrijel Malagrida DJ[uredi | uredi kodo]

  Without proof, Malagrida was declared guilty of high treason, but, being a priest, he could not be executed without the consent of the Inquisition. Meanwhile the officials of the Inquisition, who were friendly towards Malagrida, were replaced by tools of Pombal, who condemned him as a heretic and visionary, whereupon he was strangled at an auto-da-fé, and his body burnt. The accusation of heresy is based on two visionary treatises which he is said to have written while in prison. His authorship of these treatises has never been proved, and they contain such ridiculous statements that, if he wrote them, he must previously have lost his reason in the horrors of his two and a half years' imprisonment. That he was not guilty of any conspiracy against the king is admitted even by the enemies of the Jesuits.

  Brez dokazov je bil Malagrida razglašen za krivega veleizdaje, a ker je bil duhovnik, ga ni bilo mogoče usmrtiti brez soglasja inkvizicije. Medtem so uradnike inkvizicije, ki so bili prijazni do Malagride, zamenjalo orodje Pombala, ki ga je obsodil kot heretika in vizionarja, nakar so ga zadavili v avto-da-feju, njegovo telo pa zažgali. Obtožba krivoverstva temelji na dveh vizionarskih razpravah, ki naj bi ju napisal v zaporu. Njegovo avtorstvo teh razprav ni bilo nikoli dokazano, vsebujejo pa tako smešne izjave, da je moral, če jih je napisal, že prej izgubil razum v grozotah svojih dveh let in pol zapora. Da ni bil kriv nobene zarote proti kralju, priznavajo celo sovražniki jezuitov. [1]

  http://www.newadvent.org/cathen/09565c.htm MLA citation. Ott, Michael. "Gabriel Malagrida." The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. New York: Robert Appleton Company, 1910. 25 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/09565c.htm>.


  New Advent[uredi | uredi kodo]

  New Advent - Gabriel Malagrida[uredi | uredi kodo]

  A Jesuit missionary to Brazil, b. 18 September or 6 December, 1689, at Menaggio, in Italy; d. 21 September, 1761, at Lisbon. He entered the Jesuit order at Genoa in 1711. He set out from Lisbon in 1721 and arrived on the Island of Maranhào towards the end of the same year. Thence he proceeded to Brazil, where for twenty-eight years he underwent numerous hardships in the Christianization of the natives. In 1749 he was sent to Lisbon, where he was received with great honours by the aged King John V. In 1751 he returned to Brazil, but was recalled to Lisbon in 1753 upon the request of the queen dowager, Marianna of Austria, mother of Joseph, who had succeeded to the throne upon the death of his father, John V.

  The great influence which he exerted at the Court of Lisbon was a thorn in the side of Pombal, the prime minister. By intrigues and calumnies he induced the young king, Joseph I, to banish Malagrida to Setubal (November, 1756) and to remove all the Jesuits from the Court. An attempt upon the life of the royal chamberlain, Teixeira, during which the king was accidentally wounded, was amplified by Pombal into a conspiracy headed by Malagrida and other Jesuits. Without proof, Malagrida was declared guilty of high treason, but, being a priest, he could not be executed without the consent of the Inquisition. Meanwhile the officials of the Inquisition, who were friendly towards Malagrida, were replaced by tools of Pombal, who condemned him as a heretic and visionary, whereupon he was strangled at an auto-da-fé, and his body burnt. The accusation of heresy is based on two visionary treatises which he is said to have written while in prison. His authorship of these treatises has never been proved, and they contain such ridiculous statements that, if he wrote them, he must previously have lost his reason in the horrors of his two and a half years' imprisonment. That he was not guilty of any conspiracy against the king is admitted even by the enemies of the Jesuits. A monument in his honour was erected in 1887 in the parochial church of Menaggio.

  Sources Mury, Histoire de Gabriel Malagrida (Paris, 1884; 2nd ed., Strasburg, 1899; Ger. trans., Salzburg, 1890); Un monumento al P. Malagrida in La Civilità Cattolica, IX, series XIII (Rome, 1888), 30-43, 414-30, 658-79; Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, V (Brussels, 1894), 394-95; Butina, Vida de Malagrida (Barcelona, 1886).

  About this page APA citation. Ott, M. (1910). Gabriel Malagrida. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 25, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/09565c.htm

  MLA citation. Ott, Michael. "Gabriel Malagrida." The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. New York: Robert Appleton Company, 1910. 25 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/09565c.htm>.

  Advertisement - Continue Reading Below Transcription. This article was transcribed for New Advent by Charles W. Herman.

  Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. October 1, 1910. Remy Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York.

  Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is webmaster at newadvent.org. Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

  Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT

  http://www.newadvent.org/cathen/09565c.htm MLA citation. Ott, Michael. "Gabriel Malagrida." The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. New York: Robert Appleton Company, 1910. 25 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/09565c.htm>.

  Pridobljeno

  Potres v Lizboni 1755[uredi | uredi kodo]

  1755 Lisbon earthquake
  1755 Lisbon Earthquake Location.png
  Lokalni datum1 November 1755 (1 November 1755-1 November 1755)
  Krajevni čas09:40
  Magnituda7.7–9.0 Mw (est.)
  Epicenter36°N 11°W / 36°N 11°W / 36; -11Koordinati: 36°N 11°W / 36°N 11°W / 36; -11
  About 200 km (120 mi) west-southwest of Cape St. Vincent and about 290 km (180 mi) southwest of Lisbon
  PrelomnicaAzores–Gibraltar Transform Fault[2]
  Najv. intenzivnostPredloga:MMI[3]
  Žrtve12,000–50,000 deaths

  | map2 = Napaka Lua v Modul:Location_map/multi v vrstici 27: Navedena lokacijska karta ne obstaja. Niti "Modul:Location map/data/Atlantic Ocean" nit "Predloga:Lokacijska karta Atlantic Ocean" ne obstajata.


  Napaka Lua v Modul:Location_map v vrstici 370: Navedena lokacijska karta ne obstaja. Niti "Modul:Location map/data/Atlantic Ocean" nit "Predloga:Lokacijska karta Atlantic Ocean" ne obstajata.

  | width = 250
  | float = center
  | caption =}}
  

  | map_alt = | caption = | alt = | image = | name = | citations = }}

  {Infookvir potres | naziv = Potres u Lisabonu 1755. | karta = 250px | tekst = | koordinate = 36°0′0″N, 11°0′0″W | datum = 1. studenog 1755. | vrijeme = | jačina = 8.5–9.0 Mw | radijus = | dubina = | države = Portugal | žrtve = između 10,000 i 100,000 }} mini|150px|Ruševine samostana Carmo stoje kao podsjetnik na potres Potres u Lisabonu 1755. dogodio se 1. studenog u 9:40 sati. Bio je to jedan od najrazornijih i najsmrtonosnijih potresa u povijesti, s procijenjenim brojem poginulih između 10.000 i 100.000 osoba. Sam potres su pratili tsunami i požar, doprinoseći gotovo potpunom uništenju grada. Ova katastrofa imala je utjecaj i na rast političkih tenzija u Portugalu, te je uzdrmala kolonijalne ambicije zemlje u 18. stoljeću.

  S obzirom na to da je to bio i prvi potres novije povijesti koji je proučavan znanstvenim metodama (zbog velike štete koju je načinio), doprinio je i rađanju moderne znanosti seizmologije. Geolozi vjeruju da je jačina potresa iznosila oko 9° po Richterovoj ljestvici, s epicentrom u Atlantskom oceanu oko 200 km zapadno-jugozapadno od rta St. Vincent.

  Pombal[uredi | uredi kodo]

  3.splet Portugal visitor[uredi | uredi kodo]

  FAMOUS PORTUGUESE PEOPLE: MARQUIS OF POMBAL Statue of Pombal with lion, Lisbon. Statue of Pombal with lion, Lisbon The Marquis of Pombal (1699-1792) is known as one of Portugal's greatest ever statesmen and politicians.

  Born in Lisbon in 1699 to a well-to-do family, Sebastião José de Carvalho e Melo studied at Coimbra University and served briefly in the Portuguese army. In 1738 Pombal was appointed Portuguese ambassador to Great Britain and later served as his country's ambassador to Austria. A favorite of King Joseph I of Portugal, Pombal was first appointed Minister of Foreign Affairs and later Prime Minister. Pombal brought in a number of free-market reforms on the English model and abolished slavery in Portugal and its Indian colonies.

  A rigorous and hard-working reformer, Pombal's reforms affected every strata of Portuguese society and economy. He passed laws to define wine quality and production, expelled the Catholic Jesuit order in 1759, attempted to improve the administration of Portugal's Brazilian colonies, reformed education, rationalized the taxation system and tried to set up a manufacturing base in the country.

  Marques de Pombal, Lisbon, Portugal. Praça do Marquês de Pombal, Lisbon


  The Marquis of Pombal Enlightening and Rebuilding Lisbon. The Marquis of Pombal Enlightening and Rebuilding Lisbon, by Louis-Michel van Loo & Claude Joseph Vernet; 1766 POMBAL AND THE REBUILDING OF LISBON Pombal's finest hour was after the devastating earthquake of 1755 - the strongest earthquake to strike western Europe in the modern period. Pombal immediately set about rebuilding Lisbon and his legacy survives to this day in the world's first earthquake-proof buildings on Lisbon's riverfront and the grid-pattern of streets in the Baixa and the elegance of the Praça do Comércio.

  Pombal's power and influence increased to that of a quasi-dictator after the Lisbon earthquake. As a result of his new wide-sweeping authority Pombal made many enemies among Portugal's land-owning and reactionary aristocracy, who considered him a social upstart. After an unsuccessful attempt to assassinate his patron King Joseph in the so-called "Távora Affair", Pombal ruthlessly suppressed any opposition to his position as the de facto supremo and dictator of the country. Appointed Marquis of Pombal in 1770, he ruled with an iron fist until Joseph's death in 1777.

  The mentally-ill Queen Maria I assumed the throne of Portugal on the death of her father and immediately moved to destroy the powers of Pombal, a man she intensely disliked. After the achievements of Pombal's autocratic but reforming rule, Portugal was soon to be plunged into the horrors of the Napoleonic Wars during Maria's reign.

  Pombal retired to his palace at Oeiras, and estates in Pombal, near Leiria, dying in 1782. Pombal's legacy and importance in Portuguese history can be seen in the fact a central public square, the Praça do Marquês de Pombal and busy metro station are both named after him. There is an impressive statue of the great statesman and politician in Praça do Marques de Pombal.

  Portugal's History Portuguese history

  Portuguese Monarchs

  The Marquis of Pombal. The Marquis of Pombal https://www.portugalvisitor.com/portugal-culture/famous-portuguese/marquis-pombal Portugal Visitor The Marquis of Pombal Pridobljeno 23.ii.2022

  2.splet[uredi | uredi kodo]

  DICTIONARY THESAURUS SENTENCES EXAMPLES KNOWLEDGE MORE WORD FINDER Knowledge type to search


  Sign in with Google DICTIONARY THESAURUS SENTENCES EXAMPLES KNOWLEDGE MORE WORD FINDER HomeBiographyMarquês de Pombal Marquês de Pombal The Portuguese statesman Sebastião Joséde Carvalho e Mello, Marquês de Pombal (1699-1782), one of the most important men in the history of Portugal, became virtual dictator of his country during the reign of King Joseph I. He used his powers to introduce much-needed reforms.

  The future Marquês de Pombal was born on May 13, 1699, at Soure, a small village not far from the town of Pombal, from which he later took his title. Little is known of Pombal's childhood. He derived from a rural family of the lower nobility and probably received a good education. He served in the cavalry for a while and eventually went to Lisbon, where, after working in the Academy of History, he eloped with a niece of the powerful Count of Arcoa. This marriage opened many doors for Pombal. From 1740 to 1744 he was ambassador to London, in which post he came to understand and to resent his country's economic subservience to England.

  Soon after his return to Portugal in 1744, Pombal's wife died. In 1745 he was sent as his government's representative to Vienna, where he married again. Upon his return to Lisbon in 1749, Pombal was named junior minister in the government of King John V.

  Not long after Pombal's appointment, John V died and was succeeded by his son, the indolent and pleasure-seeking Joseph I (reigned 1750-1777). Pombal quickly consolidated his position within the government, and by the end of 1755, after his energetic handling of the great crisis produced by the Lisbon earthquake, he was virtual dictator of Portugal, taking complete control of the machinery of government.

  In his early years in power Pombal faced strong opposition both from the great noble families, which had formerly dominated the government, and from the powerful Jesuit order, whose power and influence Pombal sought to curb. On Sept. 3, 1758, an attempt was made to assassinate the King. Pombal grabbed the occasion, resolutely implicating both the high nobility and the Jesuits in the plot. In January 1759 some of the highest nobles of the land were publicly executed. Later that year the Jesuit order was expelled from Portugal forever.

  Secure in power, Pombal now concentrated on his goals of strengthening the Portuguese economy and of curbing British economic preeminence in Portugal and its colonies. A series of administrative reforms brought Portugal and Brazil under greater central surveillance, and a series of important economic and financial reforms followed.

  Pombal reformed the University of Coimbra and set up a board of censorship to control education. He organized the state-run Company for Trade with Asia and, in 1755, the Grao-Para Company, the first of three companies intended to monopolize trade with Brazil. Pombal also reorganized the Brazilian mines, regulated the trade in tobacco and sugar, and in 1771 took over the Brazilian diamond trade for the state.

  Many of Pombal's schemes were successful; others died at birth. Although he did a great deal for Portugal, he failed to put an end to its commercial subservience to England and to the generally bad economic situation in both Portugal and Brazil. The closing years of the reign of Joseph I saw no relief from financial difficulties.

  King Joseph I died in January 1777. He was succeeded by his daughter Maria I and by her uncle and husband, Pedro III. They could not tolerate the dictatorial rule of Pombal. In March 1777 Pombal was dismissed, and a new ministry was chosen from the nobility. The fallen dictator first retired to his palace at Oiras. His enemies, however, had him banished to the town of Pombal. Various charges were brought against him, and he was found guilty at his trial in August 1781. However, Pombal, now ill and 82 years old, received a pardon. He died on May 8, 1782.

  Advertisement Further Reading on Marquês de Pombal Pombal's Memoirs (2 vols., 1843) are important and revealing. The most useful biography of him in English is Marcus Cheke, Dictator of Portugal: A Life of the Marquis of Pombal (1938). A scholarly account of the political, economic, and social condition of Portugal in Pombal's lifetime is in H. V. Livermore, A New History of Portugal (1966).

  Additional Biography Sources Maxwell, Kenneth, Pombal, paradox of the Enlightenment, Cambridge England; New York, NY: Cambridge University Press, 1995.

  Related Articles Tiradentes Tiradentes (1748-1792), or José Joaquim da Silva Xavier, was a precursor of Brazilian independence and the national hero of Brazil. He led the 1789 Minas Gerais conspiracy in favor of Brazilian independence and was executed by the Portuguese. John II John II (1455-1495) of Portugal, sometimes called "the Perfect Prince," ruled during a crucial period in European history that marked the start of the Age of Exploration. From his ascension to the throne in 1481 until his death fourteen years later, John II's royal treasury financed numerous expeditions that mapped out the African coast. Convinced that India lay on the other side of Africa, he even sent explorers overland. To the Portuguese, he was a much loved regent who curbed the power of the nobles, maintained peace with Spain, and became a great patron of Renaissance art.

  https://biography.yourdictionary.com/marques-de-pombal Your dictionary Marquês de Pombal Pridobljeno 23.ii.2022

  1.splet Pombal Executed today Tavora family[uredi | uredi kodo]

  1928: Ruth Snyder and Judd Gray1879: James McDonnell and Charles Sharpe

  1759: The Tavora family January 13th, 2009 Headsman

  Two and a half centuries ago today, Portugal’s noble Tavora family was extirpated in Belem.

  [A] scaffold eighteen feet in height was erected in the market-place of Lisbon, during the night of the 13th, round which was drawn up a cordon of military. Precisely at 7 o’clock in the morning, the old Marchioness of Tavora, as the most guilty, was brought upon the scene, her hands bound, and a rope round her neck. She was placed on a chair, and her eyes being bound, the executioner struck her head off without the previous utterance by her of any complaint. After her came the twenty-one-year-old son, Joseph Maria de Tavora. They bound him on a cross raised aloft, broke his arms and legs with iron clubs, and then strangled him with a rope. The same fate befell [Tavora son-in-law] Jeronimo de Ataide, Count of Atouguia, the young Marquis Luiz Bernard de Tavora, colonel of cavalry, his servant Blasius Joseph Romeiro, Corporal Emanuel Alvarez Fereira, valet of the Duke of Aveira, and the body-page, John Michael. Their corpses were all flattened upon wheels, which were placed on poles, and this proceeding took up so much time that fully half an hour elapsed before another execution could be proceeded with.


  Other outstandingly gory images of this day’s business are here. After the page Miguel or Michael, the executioner took the old Francis d’Assis de Tavora, bound him on a St. Andrew’s cross, gave him three blows on the chest with an iron rod that resounded to a distance, shattered his arms and legs, and then gave him his coup de grace through the heart. The executioner’s men then, amidst wild shrieks, shattered the arms, legs, and thighs of the ninth victim, the old Duke of Aveiro, while still alive, then killed him by a blow on the chest, and threw him into the blazing fire. Finally, the tenth delinquent, the valet Anton Alvarez Fereira, brother of the above-mentioned Emanuel, was conducted before the corpses of the nine who had been previously executed, each one being shown to him; he was then bound to a stake, round which was placed a heap of wood, and this being set fire to, was raked together until he was completely consumed* … When the execution was over, the scaffold, together with all the dead bodies, was set on fire and burnt to ashes, which were thrown into the Tagus.


  Oh, and one last thing:

  [T]he palaces of the high nobility who had been executed were pulled to pieces and levelled to the ground, and salt strewed on the places where they had stood, as a sign that they should never be built up again.

  Yikes.


  This stone marker was placed on the site of the razed palace of Jose Mascarenhas, the Duke of Aveiro. “On this infamous land,” it announces, “nothing may be built for all time.” Copyrighted image courtesy of Ludgero Paninho. Seems someone got the idea that the Tavoras tried to kill (and more problematically, failed to kill) Portuguese king Joseph I.

  Circumstantial, torture-adduced evidence put the scheming Marchioness Eleonora de Tavora and clan behind an apparent assassination attempt, wherein a couple of assailants had shot at the king’s unmarked carriage as it returned on a little-used road from a rendezvous with his mistress. (One of the circumstances was that the mistress was a Tavora, which put the accused in a position to know the king’s secret travel plans. Others argue the gunmen might have just been common highwaymen who had no idea they were setting upon the royal person.)

  Whatever the facts of the matter, obscure behind a quarter-millennium, its attribution to the Tavoras and the spectacular revenge thereupon visited was effected by the king’s competent and ruthless minister, Sebastião José de Carvalho e Melo, the future Marquis de Pombal.


  A monumental plinth surmounted by Pombal dominates the present-day Lisbon plaza named for him. His able handling of the recent Lisbon earthquake had cemented his position as the throne’s right-hand man in a trend of centralizing absolutism not much appreciated by the old aristocracy (nor by the hidebound clerical orders, which explains why the aforesaid gory account of the execution ground comes from a German anti-Jesuit polemic).

  And he would not miss the opportunity an attack on the king’s person gave him to sweep away his opponents.

  The peers of the realm were summoned to witness their fellow blue-bloods so nauseatingly dispatched, and the Jesuits — “reported to have inflamed the Tavora family to their [the Jesuits’] desired pitch … in revenge for what had justly been done to them in South America”** — were forthwith suppressed.

  (Functionally a progressive secular dictator — or an enlightened despot, to use a more 18th-century description — Pombal would eventually push political conflict with Rome so near the brink of outright schism that the Catholic Encyclopedia’s entry on Melo characterizes it as “a sort of disguised Anglicanism,” adding that “many of the evils from which the Church now suffers are a legacy from him.” His ascendancy is the “Pombaline Terror” in Catholic annals.)

  Melo/Pombal exercised the power of the state for the rest of Joseph’s life, but the king’s daughter and successor Maria I dismissed him — though she did not take punitive action against Pombal for his persecutions, as his enemies demanded.

  • Also doomed to burning alive was one Joseph Policarpo, who was able to escape the mass arrest a few weeks before and fled the kingdom. He was executed by effigy.
   • This comment is from the letters of Christopher Hervey, an Englishman abroad in Portugal at the time of the execution whose 100+ pages’ worth of correspondence include live-at-the-scene reporting and English translations of the public pronouncements against the supposed culprits. As to the South American roots of Pombal’s conflict with the Jesuits, the order had resisted Pombal’s early schemes to reorganize and rationalize Portugal’s New World holdings in order to make the country a more competitive colonial power. Jesuit resistance to giving up the order’s control of education, and its humanitarian efforts to protect Indians, had been seen as contributing to an Indian rebellion that broke out in Jesuit-controlled territory — even to the point that Jesuits themselves were suspected of arming Indians in an effort to carve out church-controlled states. Hervey’s version has the Jesuits behind the plot in order to eliminate Pombal’s threat to their power. Others share this opinion … and Pombal, obviously, was keen to have his rivals inculpated for lese majeste in the public mind.

  On this day.. 1928: Earle Nelson, the Dark Strangler - 2020 2011: Leroy White - 2019 1400: Thomas le Despenser, for the Epiphany Rising - 2018 1973: Lt. Col. Mohamed Amekrane, no asylum - 2017 1864: Private Samuel Jones, in retaliation for Private Daniel Bright - 2016 1809: Seven Valladolid ruffians, by Napoleon - 2015 1869: William German, surprising Klan lynch victim - 2014 1979: Pin Peungyard, Gasem Singhara, and (twice) Ginggaew Lorsoungnern - 2013 1943: Jarvis Catoe - 2012 2010: Liu Lieyong and Chen Xiaohui, Hubei gangsters - 2011 1825: Joaquim do Amor Divino Rabelo, Frei Caneca - 2010 1871: Kawakami Gensai - 2008 Possibly Related Executions: 1536: Anne Boleyn 1757: Robert-Francois Damiens, disciplined and punished 1478: Pazzi Conspiracy attempted … and suppressed 1766: Jean-François de la Barre, freethinker martyr 1822: The audacious Denmark Vesey 1794: The last cart of the Terror, not including the Marquis de Sade 1794: Maximilien Robespierre, Saint-Just and the Jacobin leadership Entry Filed under: 18th Century,Assassins,Beheaded,Broken on the Wheel,Burned,Capital Punishment,Death Penalty,Executed in Effigy,Execution,History,Infamous,Mass Executions,Nobility,Notable for their Victims,Portugal,Power,Public Executions,Scandal,Torture,Treason,Wrongful Executions

  Tags: 1750s, 1759, anton alvarez fereira, belem, blasius joseph romeiro, christopher hervey, duke of aveiro, elenora de tavora, emanuel alvarez fereira, francis d'assis de tavora, guarani war, january 13, jeronimo de ataide, jesuits, joseph i, joseph maria de tavora, lisbon, lisbon earthquake, luiz bernard de tavora, marchioness of tavora, maria i, marquis de pombal, national emergencies, regicide, salting the earth, sebastiao jose de carvalho de melo, st. andrew's cross, tavora affair

  19 thoughts on “1759: The Tavora family” Margaret Lavender says: 10 August, 2021 at 12:25 am I’m an amateur historian, aged 82, of English history and Russian, know some but not a great deal of European history but nothing of Portugal. So I’m very used to reading of executions. But this? On the say so of one man venerated with his statue on a column in Lisbon and still allowed??? I’ve never seen such wickedness, backed here by the RC church – and that’s saying something after the Inquisition, then the Jesuits and the RC rape of South America. This wholesale torture and execution of all of one family just beggars belief even if they were guilty. The baying crowds are also very much guilty. I’ve never before seen such a sadistic and wickedly cruel wholesale torture and deaths – until the Nazis. I’m truly staggered and shocked. Nothing whatsoever to be proud of Portugal, hang your collective heads in shame at your history here.

  Reply Jacques Brasseul says: 20 May, 2020 at 1:20 pm The text above, description of the execution, who is it from? I would like very much to know the author, the source. Could you send it to me? Thank you, Jacques

  Reply Sarrazolla says: 13 March, 2020 at 11:40 pm This was my family! Not all their close relatives were executed, my ancestors were exiled to Macau instead of being executed with the rest of their family. I have been told this story ever since I was a child, but only recently have I learned the name of the main family involved in the event. I had always thought it was the da Silva’s (as that’s my Grandma’s maiden name and she’s the one I heard the story from). We still hold they were wrongly accused. But, as someone said earlier, only God knows for sure.

  Reply Sarrazolla says: 13 March, 2020 at 11:43 pm Update: Ancestor wasn’t exiled, but fled with the family’s treasures.

  Reply SONIA O'Donnell says: 10 June, 2019 at 11:01 am Where is the story about the one baby grandson who survived by being smuggled in a port barrel to Spain then to England?In 1821 he assumed the name Fernandes .He became Capt. of the First Yorkshire Yeo Cavalry as Joze Luis Fernandes. Please tell me more .I am presumed a relative

  Reply william nelson says: 13 January, 2018 at 9:38 pm How odd,i found this on the very day they died AND i have found 100’s of nobles in my family.

  Reply Art Anderson says: 4 February, 2018 at 10:15 pm It’s a message William. Keep your nose clean. 🙂

  Reply R Holroyd says: 30 November, 2017 at 6:15 am Whilst only God is privi to the truth and we can ony go by what we “know” I am tempted to come to the conclusion these human beings were set up.The whole thing stinks of a man hell bent (and hell bound?) on total political control…..whos to say he did not see himself on the throne in fantasy…Even if they were ALL guilty the very vindictiveness mirrors Hitlers sadistic revenge on the failed bomb plotters who were hung on meat hooks and filmed for him to watch as often as he wanted.

  Reply Virgil says: 12 November, 2017 at 2:56 am Fantastic account of the execution if it is all factual

  Reply Albert DeBourbon says: 4 February, 2018 at 10:56 pm I am related and a descendant of the Spanish Bourbon’s living in the USA. I find this barbarity abhorrent and disgraceful. Spain should of intervened with France to stop this shameful injustice.

  Reply S.J. Rosen says: 25 October, 2018 at 9:14 am While I cannot speak to the guilt or innocence of the Tavoras, I can point out that: (a) Such barbarities were commonplace and wholesale punishments for ‘lesser’ subjects and crimes in that era. (b) The innovation was that the ‘high’ nobility were judged criminals and treated accordingly. (c) Where political power is concerned, the same ferocity continues down to this day – even when it goes largely unreported. (d) This event was a drop in the bucket compared to the wholesale abuse the Catholic Church perpetrated for centuries in the name of ‘The Prince of Peace.’

  Apropos your comment “Spain should of intervened with France to stop this shameful injustice” – they were too busy with their own affairs: within 30 years the French Revolution (1789) was bringing the concept of ‘Liberty, Equality, Fraternity’ to the world.

  Reply Jan Venter says: 8 June, 2017 at 2:28 pm Horrific time!!!

  Reply merl says: 10 September, 2012 at 7:47 pm Why did the most guilty receive the easiest death?

  Reply Roger McCarthy says: 13 January, 2015 at 9:15 am Modesty.

  For the same reason women convicted of treason and several other crimes in England were burned alive as hanging drawing and quartering would have required parts of their bodies to be exposed and presumably excite lust amongst the audience.

  To me the most bizarre and horrible thing is that the very worst death was reserved not to the Duke or the Count or the Marchioness or the Colonel but to a valet who was presumably the most junior member of the whole conspiracy.

  Reply lawguy says: 14 January, 2017 at 11:23 am I’d suggest “Rank has it’s privileges.” As usual the most important get off better (or in this case, less bad) than those at the bottom of the social rank.

  Reply S.J. Rosen says: 25 October, 2018 at 9:17 am Because she was an old woman. Her husband was also killed more quickly.

  Reply Pingback: ExecutedToday.com » 1761: Gabriel Malagrida, Jesuit nutter Pingback: ExecutedToday.com » 1846: The last civil executions in Portugal UNRR says: 14 January, 2009 at 6:53 am This post has been linked for the HOT5 Daily 1/14/2009, at The Unreligious Right

  Reply Leave a Reply Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Comment

  Name *

  Email *

  Website


  CALENDAR January 2009 M T W T F S S « Dec

  Feb »

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  ARCHIVES Archives Select Month CATEGORIES Categories Select Category Search for:


  your ad right here on the scaffold EXECUTION PLAYING CARDS Exclusively available on this site: our one-of-a-kind custom playing card deck.

  Every card features a historical execution from England, France, Germany, or Russia!


  Powered by RECENTLY EXECUTED 1617: A miller of Manberna, the hangman’s last 1941: Ivan Sullivan 2009: Ehsan Fatahian, Iranian Kurdish activist 1066: John Scotus, sacrificed to Radegast 1801: Hyacinth Moise, Haitian Revolution general 1738: George Whalley and Dean Briant, wife-murderers 1888: Pedro, the pirate Ñancúpel 1837: Luis Candelas, urban bandit 1959: Guenther Podola 1912: Alexander Kompovic, “nurderer” RECENT COMMENTS Johannes Friederich Strausses on 1772: Johann Friedrich Struensee, the doctor who ran Denmark boy55 on 1617: A miller of Manberna, the hangman’s last boy44 on 1617: A miller of Manberna, the hangman’s last boy33 on 1617: A miller of Manberna, the hangman’s last boy22 on 1617: A miller of Manberna, the hangman’s last

  © Copyright 2022 ExecutedToday.com :: All Rights Reserved :: A WordPress joint Theme originally by WarAxe at Negative99, modified by https://www.executedtoday.com/2009/01/13/1759-pombal-aveiro-tavora-affair/ 1759: The Tavora family January 13th, 2009 Headsman Two and a half centuries ago today, Portugal’s noble Tavora family was extirpated in Belem. Pridobljeno 23.ii.2022

  Članek Pombal[uredi | uredi kodo]

  His Excellency
  The Marquis of Pombal
  FC
  SebastiãoJoseph.png
  Secretary of State
  of Internal Affairs of the Kingdom
  Na položaju
  6 May 1756 – 4 March 1777
  MonarhJoseph I
  PredhodnikPedro da Mota e Silva
  NaslednikViscount of Vila Nova de Cerveira
  Secretary of State
  of Foreign Affairs
  and War
  Na položaju
  2 August 1750 – 6 May 1756
  MonarhJoseph I
  PredhodnikMarco António de Azevedo Coutinho
  NaslednikLuis da Cunha Manuel
  Osebni podatki
  Rojstvo13 May 1699
  Lisbon, Portugal
  Smrt8. maj 1782 (1782-05-08) (82 let)
  Pombal, Portugal
  ZakonciTeresa Luísa de Mendonça e Almada
  Eleonora Ernestina von Daun
  Verska opredelitev
  katoličan
  PodpisAssinatura Marquês de Pombal.png


  His Excellency
  The Marquis of Pombal
  FC
  SebastiãoJoseph.png
  Secretary of State
  of Internal Affairs of the Kingdom
  Na položaju
  6 May 1756 – 4 March 1777
  MonarhJoseph I
  PredhodnikPedro da Mota e Silva
  NaslednikViscount of Vila Nova de Cerveira
  Secretary of State
  of Foreign Affairs
  and War
  Na položaju
  2 August 1750 – 6 May 1756
  MonarhJoseph I
  PredhodnikMarco António de Azevedo Coutinho
  NaslednikLuis da Cunha Manuel
  Osebni podatki
  Rojstvo13 May 1699
  Lisbon, Portugal
  Smrt8. maj 1782 (1782-05-08) (82 let)
  Pombal, Portugal
  ZakonciTeresa Luísa de Mendonça e Almada
  Eleonora Ernestina von Daun
  Verska opredelitev
  katoličan
  PodpisAssinatura Marquês de Pombal.png

  Hči in naslednica kralja Jožefa, kraljica Marija I. Portugalska, je sovražila Pombala. Bila je pobožna ženska in je bila pod vplivom jezuitov in ob svojem vzponu na prestol je storila tisto, kar si je dolgo obljubila: umaknila je vse njegove politične funkcije.

  Izdala je tudi eno prvih prepovedi približevanja v zgodovini, s katero je zapovedala, da Pombal ne bo bližje kot 20 milj od njene prisotnosti. Če bi potovala v bližino njegovih posesti, se je bil prisiljen umakniti iz svoje hiše, da bi izpolnil kraljevi odlok. Najmanjše sklicevanje na Pombala v njenem zaslišanju naj bi pri kraljici povzročilo napade besa.

  Pombal je zgradil palačo v Oeirasu, ki jo je zasnoval Carlos Mardel. V palači so bili formalni francoski vrtovi, popestrili s tradicionalnimi portugalskimi zastekljenimi ploščicami zidovi. V vinogradih so bili slapov in vodovodi.

  Pombal je mirno umrl na svojem posestvu Pombal leta 1782. V svoji dobi je bil kontroverzna osebnost; danes se eden najbolj obremenjenih lizbonskih trgov in najbolj obremenjena podzemna postaja imenuje v njegovo čast "Marquês de Pombal". Na trgu je tudi impozanten markizov kip, ki prikazuje leva.

  Smrt in spomin[uredi | uredi kodo]

  Monument to Carvalho e Melo at Marquis of Pombal Square, Lisbon

  Decline and death[uredi | uredi kodo]

  Marquis of Pombal mausoleum at the Igreja da Memória (in English, Memory Church) Ajuda.

  King Joseph's daughter and successor, Queen Maria I of Portugal, loathed Pombal. She was a devout woman and was influenced by the Jesuits, and upon her ascension to the throne, she did what she had long vowed to do: she withdrew all his political offices.[navedi vir]

  She also issued one of history's first restraining orders, commanding that Pombal not be closer than 20 miles to her presence. If she were to travel near his estates, he was compelled to remove himself from his house to fulfill the royal decree. The slightest reference in her hearing to Pombal is said to have induced fits of rage in the Queen.

  Pombal built a palace in Oeiras, designed by Carlos Mardel. The palace featured formal French gardens enlivened with traditional Portuguese glazed tile walls. There were waterfalls and waterworks set within vineyards.

  Pombal died peacefully on his estate at Pombal in 1782. He was a controversial figure in his own era; today one of Lisbon's busiest squares and the busiest underground station is named Marquês de Pombal in his honour. There is an imposing statue of the Marquis depicting a lion next to him in the square as well.

  João Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, 1st Duke of Saldanha was his grandson.[4]


  Spomin[uredi | uredi kodo]

  Leta 1771 je botanik Domenico Vandelli odkril novo vrsto - Pombalia, rod cvetočih rastlin iz Amerike, ki pripada družini Violaceae in jo je poimenoval v čast Markizu od Pombala.[5]


  New Advent - Pombal[uredi | uredi kodo]

  New Advent

  Home 	 Encyclopedia 	 Summa 	 Fathers 	 Bible 	 Library 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  

  Home > Catholic Encyclopedia > P > Marquis de Pombal

  Marquis de Pombal Please help support the mission of New Advent and get the full contents of this website as an instant download. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more — all for only $19.99...

  SEBASTIâO JOSÉ DE CARVALHO E MELLO

  Advertisement - Continue Reading Below

  The son of a country gentleman of modest means, b. in Lisbon, 13 May, 1699; d. 8 August, 1782. He was said to have been educated at the University of Coimbra and served for a time in the army. After a turbulent life in the capital, he carried off and married the niece of the Conde dos Arcos, and his aversion for the nobility originated perhaps with the opposition offered by her family to what they deemed a mésalliance. Pombal then retired to a country estate near Soure, and in his thirty-ninth year received his first public appointment, being sent as minister to London in 1738. In 1745 he was transferred to Vienna, where his work was to effect a reconciliation between the pope and the empress; there in the same year he married as his second wife the daughter of Field Marshal Daun, a union brought about by the influence of John V's Austrian wife, who befriended him more than once, though the king disliked him and recalled him in 1749. John died 31 July, 1750, and on 3 August, 1750, the new monarch, Joseph, named Pombal Minister of Foreign Affairs. The distinguished diplomat, D. Luiz da Cunha, had recommended Pombal to Joseph when the latter was only prince, but it was the faovur of the queen-mother and perhaps also of a Jesuit, Father Moreira, that secured him the coveted post. His superior intelligence and masterful will enabled him in a short time to dominate his colleagues, who were dismissed or made insignificant, and with the acquiescence of his royal master he became the first power in the State. Some years later the English ambassador said of him, "with all his faults, he is the sole man in this kingdom capable of being at the head of affairs". His energy after the earthquake, 1 Nov., 1755, confirmed his ascendancy over the king, and he became successively first Minister, Count of Oceras in 1759, and Marquis of Pombal in 1770. The mysterious attempt, 3 Sept., 1758, on the king's life gave him a pretext to crush the independence of the nobility. He magnified an act of private vengeance on the part of the Duke of Aveiro into a widespread conspiracy, and after a trial which was a mockery, the duke, members of the Tavora family and their servants were publicly put to death with horrible cruelties at Belem, 13 Jan., 1759. No penalty was considered too severe for lèse majesté and there is some evidence that Joseph himself ordered the prosecution, indicated the Tavoras for punishment, and charged Pombal to show no mercy. If true, this explains in part the leniency shown him after his fall by Joseph's daughter and successor, Queen Maria. The so-called Pombaline terror dates from these executions. The people were effectively cowed when they saw that perpetual imprisonment, exile, and death rewarded the enemies or even the critics of the dictator.

  He was bound to come into conflict with the Jesuits, who exercised no small influence at Court and in the country. They appear to have blocked his projects to marry the heiress presumptive to the Protestant Duke of Cumberland and to grant privileges to the Jews in return for aid in rebuilding Lisbon, but the first open dispute arose over the execution of the Treaty of Limits (13 Jan., 1750), regulating Spanish and Portuguese jurisdiction in the River Plate. When the Indians declined to leave their houses in compliance with its provisions and had to be coerced, Pombal attributed their refusal to Jesuit machinations. Various other difficulties of the Government were laid to their charge and by the cumulative effect of these accusations, the minister prepared king and public for a campaign against the Society in which he was inspired by the Jansenist and Regalist ideas then current in Europe. He had begun his open attack by having the Jesuit confessors dismissed from Court, 20 Sept., 1757, but it was the Tavora plot in which he implicated the Jesuits on the ground of their friendship with some of the supposed conspirators that enabled him to take decisive action. On 19 Jan., 1759, he issued a decree sequestering the property of the Society in the Portuguese dominions and the following September deported the Portuguese fathers, about one thousand in number, to the Pontifical States, keeping the foreigners in prison. The previous year he had obtained from Benedict XIV the appointment of a creature of his, Cardinal Saldanha, as visitor, with power to reform the Society, but events proved that his real intention was to end it. Still not content with his victory, he determined to humiliate it in the person of a conspicuous member, and himself denounced Father Gabriel Malagrida to the Inquisition for crimes against the Faith. He caused the old missionary, who had lost his wits through suffering, to be strangled and then burnt. He entered into negotiations with the Courts of Spain, France, and Naples to win from the pope by joint action the suppression of the Society, and having no success with Clement XIII, he expelled the Nuncio 17 June, 1760, and broke off relations with Rome. The bishops were compelled to exercise functions reserved to the Holy See and the Portuguese Church came to have Pombal as its effective head. The religious autonomy of the nation being thus complete, he sought to justify his action by issuing the "Deducçâo Chronologica", in which the Jesuits were made responsible for all the calamities of Portugal. In 1773 Clement XIV, to prevent a schism, yielded to the pressure brought to bear on him and suppressed the Society. As soon as he was sure of success, Pombal made peace with Rome and in June, 1770, admitted a nuncio, but the ecclesiastical system of Portugal remained henceforth a sort of disguised Anglicanism, and many of the evils from which the Church now suffers are a legacy from him.

  In the political sphere Pombal's administration was marked by boldness of conception and tenacity of purpose. It differed from the preceding in these particulars: (1) he levelled all classes before the royal authority; (2) he imposed absolute obedience to the law, which was largely decided by himself, because the Cortes had long ceased to meet; (3) he transformed the Inquisition into a mere department of the State. In the economic sphere, impressed by British commercial supremacy, he sought and with success to improve the material condition of Portugal. Nearly all the privileged companies and monopolies he founded ended in financial failure and helped the few rather than the many, yet when the populace of Operto rose in protest against the Alto Douro Wine Company, they were punished with ruthless severity, as was the fishing village of Trafaria, which was burnt by the minister's orders when it sheltered some unwilling recruits. His methods were the same with all classes. Justice went by the board in face of the reason of state; nevertheless he corrected many abuses in the administration. His activity penetrated every department. His most notable legislative work included the abolition of Indian slavery and of the odious distinction between old and new Christians, a radical reorganization of the finances, the reform of the University of Coimbra, the army and navy, and the foundation of the College of Nobles, the School of Commerce, and the Royal Press. He started various manufactures to render Portugal less dependent on Great Britain and his Chartered Companies had the same object, but he maintained the old political alliance between the two nations, though he took a bolder attitude than previous ministers had dared to do, both as regards England and other countries, and left a full treasury when the death of King Joseph, on 24 Feb., 1777, caused his downfall. He died in retirement, having for years suffered from leprosy and the fear of the punishment he had meted out to others. The bishop of Coimbra presided at his funeral, while a well-known Benedictine delivered the panegyric. Even to the end Pombal had many admirers among the clergy, and he is regarded by the Portuguese as one of their greatest statesmen and called the great Marquis.

  Sources CARNOTA, Marquis de Pombal (London, 1871); DA LUZ SORIANO, Historia do reinado de el rei D. José (Lisbon, 1867); GOMES, Le Marquis de Pombal Lisbon, 1869); D'AZEVEDO, O Marquez de Pombal e a sua epoca (Lisbon, 1909); DUER, Pombal, Sein Charakter u. seine Politik (Freiburg, 1891); Collecçâo dos Negocios de Roma no reinado de el Rey Dom José I, 3 pts. and supplement (Lisbon, 1874-75); The Bismarck of the Eighteenth Century in Am. Cath. Quart. Rev., II (Philadelphia, 1877), 51; Pombal in Catholic World, XXX (New York), 312; Pombal and the Society of Jesus (London, Sept., 1877), 86.

  About this page APA citation. Prestage, E. (1911). Marquis de Pombal. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 24, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/12224b.htm

  Advertisement - Continue Reading Below MLA citation. Prestage, Edgar. "Marquis de Pombal." The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911. 24 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/12224b.htm>.

  Transcription. This article was transcribed for New Advent by WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio.

  Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. June 1, 1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York.

  Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is webmaster at newadvent.org. Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

  Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT

  https://www.newadvent.org/cathen/12224b.htm MLA citation. Prestage, Edgar. "Marquis de Pombal." The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911. 24 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/12224b.htm>.

  Rimski zavod[uredi | uredi kodo]

  Roman College
  Domače ime
  italijansko Collegio Romano
  CollegioRomano.jpg
  The facade of the Roman College
  TipBuilt as Jesuit (Roman Catholic) College
  LegaPiazza del Collegio Romano, Pigna District, Rome, Italy
  Established1551 (1551)
  UstanoviteljSociety of Jesus (Jesuits)
  Zgrajeno1582-1584
  Zgrajeno zaHome for Roman College
  Originalna uporabaSeminary and university
  Trenutna uporabaPublic high school, Cultural Center, Parish church
  ArhitektBartolomeo Ammannati
  Roman College
  Domače ime
  italijansko Collegio Romano
  CollegioRomano.jpg
  The facade of the Roman College
  TipBuilt as Jesuit (Roman Catholic) College
  LegaPiazza del Collegio Romano, Pigna District, Rome, Italy
  Established1551 (1551)
  UstanoviteljSociety of Jesus (Jesuits)
  Zgrajeno1582-1584
  Zgrajeno zaHome for Roman College
  Originalna uporabaSeminary and university
  Trenutna uporabaPublic high school, Cultural Center, Parish church
  ArhitektBartolomeo Ammannati

  The Roman College (latinsko Collegium Romanum, italijansko Collegio Romano) was a school established by St. Ignatius of Loyola in 1551, just 11 years after he founded the Society of Jesus (Jesuits). It quickly grew to include classes from elementary school through university level and moved to several successive locations to accommodate its burgeoning student population. With the patronage of Pope Gregory XIII, the final seat of the Roman College was built in 1584 near the center of Rome's most historic Pigna district, on what today is called Piazza del Collegio Romano, adding the church of St. Ignatius in 1626, and a renowned observatory in 1787. The college remained at this location for 286 years until the revolutionary Capture of Rome in 1870.[notes 1]

  In 1873, the remaining philosophical and theological faculties of the Roman College moved to new quarters and formed the Gregorian University, named after the College's patron.

  Though taken over by the Italian government, the original buildings on a full square block memorialize the early commitment of the Jesuits to education. Currently, its eastern wing houses the headquarters of the Ministry of Heritage and Culture (with entrance on Via del Collegio Romano) and the wing overlooking the square is home to the high school Ennio Quirino Visconti.

  Origins[uredi | uredi kodo]

  The first university founded by the Jesuits was the College of Messina in 1548. Then in 1551, to make up for the shortage of public schools in Rome and to provide for better training of both religious and secular clergy during the Counter-Reformation period, the Roman College was founded,[6] open only to men. The funding came from Francis Borgia, 4th Duke of Gandía. He had been a professed member of the Society of Jesus since 1548 but secretly; he retained his rank while attending to his obligations and settling his children. In 1551 the Collegio Romano was a small, rented building at the base of the Capitoline Hill, on today's Piazza d'Aracoeli. Jesuit Fr. Polanco wrote of teaching Latin and Greek and later Hebrew: "Christian doctrine is taught. Above the door of the school a sign says: a free school of grammar, humanism, and Christian doctrine." Jesuits were the first pupils: Edmond Auger (French), Emmanuel Gomez (Portuguese), John Egnazi (Florence), and Emerio de Bonis (Mantua). Within its first year the building could not accommodate the influx of students and Ignatius sought a larger facility. Without leaving the center of Rome, in September 1551 he rented a building on Via del Gesù behind the ancient church of Santo Stefano del Cacco. This second home of the Roman College was called the House of Frangipani after the famous family which owned it. The building was later demolished. This then was the second home of the Roman College.

  Roman College to Gregorian University[uredi | uredi kodo]

  Glej tudi: Gregorian University
  Roman College.

  Despite the cost, Ignatius wanted to begin teaching philosophy and theology in the school year 1553–1554. This increased the student body, both of Jesuits and externs. In 1555, the financial conditions became such that the students had to be distributed among the various colleges of the Society in Italy.[6]

  On 17 January 1556 Pope Paul IV, seeing the great good that the Collegio Romano was for the young, gave it the privilege of conferring degrees in philosophy and theology with all the privileges of other universities. At this time also Ignatius founded the print shop which over the years introduced new typefaces, becoming the model in the business. Due to flood damage in that part of the House of Frangipani, and because of the growing number of students, the Roman College in 1558 moved to the house of Giovan Battista Salviati, that connected to the back of the church of Santa Maria in Via Lata, on the east side of today's Piazza del Collegio Romano. Jesuit theologian Francisco de Toledo was a professor at the college at this time.[7]

  Four years later, the Roman College became too small for the growing number of students and larger premises were sought. The building was demolished when Salviati built the new Roman College, since he wanted to enlarge the square for the Roman College. In 1560, Vittoria della Tolfa, Marchesa della Valle, a relative of Paul IV, donated an entire city block and its existing buildings to the Society of Jesus.

  A fresco in the Roman College.

  This remained the site of the Roman College until the takeover of its buildings by the Italian government in 1870. Ignatius of Loyola had died on 31 July 1556 and was succeeded by Fr. James P. Laynez, an original companion of Ignatius and a papal theologian during the three periods of the Council of Trent.

  The Jesuits used the existing block of buildings, awaiting a benefactor to build a college building for their burgeoning student population on their more than ample land. That benefactor came in the person of Pope Gregory XIII who took a liking to the nascent institution and in 1574 assigned larger annuities. Then in 1581 with funding from the Pope and his relatives, on 11 January 1582 his nephew Cardinal Filippo Boncompagni laid the foundation stone for the new college building, designed by Florentine architect Bartolomeo Ammannati. Classes began on 28 October 1584. A picture on display at the Roman College shows Pope Gregory XIII present at the inauguration. Later on, in memory of its benefactor, the Roman College took the name of Gregorian University.[8]

  College church[uredi | uredi kodo]

  Glej tudi: Sant'Ignazio Church, Rome
  The ceiling fresco of Sant'Ignazio Church.

  For a chapel, the Annunziata begun by the Poor Clares was completed by the Jesuits. It was built in 1562 and decorated in 1571 with a fresco by Federico Zuccari in the apse. Saints Stanislaus Kostka, Robert Bellarmine, Aloysius Gonzaga, and John Berchmans worshiped here. But by 1620 this proved too small for a student population that exceeded 2000. After the canonization of St. Ignatius of Loyola in 1622, Cardinal Ludovico Ludovisi, nephew of Pope Gregory XV, financed the construction of much larger church named for the new saint. The old church and a part of a classroom wing of the Roman College were removed to make room for the church of St. Ignatius. It was designed by the Jesuit Orazio Grassi and solemnly consecrated in 1722. The flat ceiling and missing dome were frescoed by painter Jesuit Brother Andrea Pozzo, in a style that creates the illusion of depth (photo on right).

  Later developments[uredi | uredi kodo]

  Observatory of the Roman College.
  1 - Main Observatory of equatorial Merz telescope.
  2 - Main staircase to the Observatory.
  3 - Observatory for the Ertel meridian circle.
  4 - Observatory for the telescope of Cauchoix.
  5 - Observatory electric tower with small lead ball.
  6 - Antenna with globe dropped at midday as signal to fire the cannon at Castel Sant'Angelo (now on the Janiculum).
  7 - Electric cables transmit signals from meteorological sensors on Calandrelli Tower to meteorograf recorder housed in room below main observatory.
  8 - Rear of St. Ignatius facade.
  9 - Back of Church of St. Ignatius.
  11 - Tower Terrace.
  12 - Roof of Palazzo Montecitorio, now the Chamber of Deputies.

  The Roman College became the center of academia in its time. It hosted many learned debates including those between Galileo Galilei and Paolo Segneri, master of oratory. The German Jesuit scholar Athanasius Kircher, "Master of a Hundred Arts", was a professor at the college and left on the premises a museum filled with his works.[9]

  The Jesuits were particularly drawn to astronomy and had a large observatory tower and scientific laboratories constructed on the roof of the annexed church, in 1787. The building of the College consists of two large, colonnaded courtyards and large classrooms. The Library of the Roman College, the most notable of Rome, was removed in 1873 and merged into the Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

  In 1773, with the suppression of the Society of Jesus, the Jesuits entrusted the college to the secular clergy. It was seriously damaged during the French occupation of Rome. After the restoration of the Jesuits, Pope Leo XII on 17 May 1824, with the brief Cum Fine, ordered the restitution of the Roman College with the outbuildings and church of St. Ignatius to the Society of Jesus. Leo himself was present for the inauguration of the new academic year on 2 November 1824. Fr. Giovanni Perrone was among the distinguished faculty of theology of that time. With the reopening of the Roman College the famous astronomical observatory was restored and enlarged.

  The Jesuits experienced a setback during the Roman Republic, when on 29 March 1848 they were expelled and their building became a Roman seminary. The following year the building was occupied and heavily damaged by the revolutionaries who burned a wing of the college. On 7 August 1849 the French arrived to liberate Rome. On 3 March 1850 the Roman seminary was returned and classes resumed. Twenty years later on 20 September 1870, with the occupation troops of Savoy in Rome, the college was used as a barracks for sharpshooters; classrooms were used for a technical school and high school.

  On 6 November 1870 the College was closed and the symbol of the Society of Jesus was chiseled from the doors; until then both the Jacobins and Mazzini had spared it.

  It remained open only as a school of philosophy and theology for the Roman clergy. On 17 January 1873 the libraries, astronomical observatory, scientific laboratory, and the Kircher Museum were taken over by the new government. With the extension of the rule of Savoy to the city of Rome, the Jesuits were finally removed. Pius IX protested against this usurpation with the encyclical Etsi fine luctuosa of 21 November 1873. The community of Jesuit professors found hospitality at the Palazzo Borromeo-Gabrielli as guests of the German College (moved elsewhere in 1886), now home to students of the Jesuit Bellarmine College. In this new site the school of philosophy and theology, with the official title of the Pontifical Gregorian University of the Roman College, resumed, fostered and protected by Pope Leo XIII.

  The Roman College would live on only through its philosophy and theology faculties, which had departed the premises in 1870. For the later history of these faculties see the article on the Gregorian University, which includes a list of notable students & professors from throughout the long history of the College/University.

  See also[uredi | uredi kodo]

  Notes[uredi | uredi kodo]

  1. In 1870, the new Italian government confiscated the property of the university and their building (that eventually became the Ennio Quirino Visconti Liceo Ginnasio), which forced the university to transfer to the Palazzo Gabrielli-Borromeo on the Via del Seminario.

  References[uredi | uredi kodo]

  Koordinati: 41°53′53.11″N 12°28′48.94″E / 41.8980861°N 12.4802611°E / 41.8980861; 12.4802611{{#coordinates:}}: ne more imeti več kot ene primarne značke na stran

  Lovrenc Ricci[uredi | uredi kodo]

  Lovrenc Ricci
  Lorenzo
  Oče Lovrenc Ricci, DJ
  Podoba Lovrenca Riccija
  vrhovni general jezuitov
  Na položaju
  1758 – 1773
  PredhodnikAlojzij Centurione
  NaslednikStanislav Czerniewicz
  ravnatelj v Collegio Romano
  Na položaju
  1751 – 1755
  Osebni podatki
  Rojstvo2. avgust 1703
  Firence
  Smrt2. avgust 1703 (1703-08-02) (140 let)[1]
  Rim, Papeška država
  GrobBazilika Il Gesù
  Rim, Papeška država
  NarodnostItalijan
  IzobrazbaZavod Cicognini (jezuitski zavod Cicognini) v Pratu
  Alma materJezuitski zavod v Rimu Collegio Romano
  LorenzoLovrenc (italijansko: Lorenzo Ricci)

  Lovrenc Ricci, DJ (italijansko Lorenzo Ricci; latinsko Lauretius Ricci; *2. avgust 1703[2] – †24. november 1775) je bil italijanski jezuit.

  Na 18. Vrhovnem občnem zboru je bil izvoljen za vrhovnega generala Družbe Jezusove. Bil je tudi zadnji predstojnik celotne družbe pred zatrtjem Družbe Jezusove 1773.

  Življenjepis[uredi | uredi kodo]

  Mladost in cerkvene službe[uredi | uredi kodo]

  Lovrenc se je rodil v Florenci v eni od najstarejših in najslavnejših toskanskih družin. Že v rani mladosti so ga poslali v Prato v jezuitski Zavod Cicognini. Vstopil je v Družbo Jezusovo, ko jih je imel komaj petnajst, 16. decembra 1718, med noviciatom pri baziliki Baziliki San Andrea v Rimu.

  Po končanem študiju filozofije (1722–25) in teologije (1729–34) na Rimskem zavodu v Rimu je poučeval v Sieni in Rimu. Zaobljube je napravil avgusta 1736.[2] Od 1751 do 1755 je bil ravnatelj in duhovni vodja v Rimskem zavodu. [3]Zdi se, da se je posebno rad posvečal tihemu in neopaznemu vodenju Ignacijanskih duhovnih vaj. Leta 1755 so ga izvolili za tajnika družbe.

  Glej tudi[uredi | uredi kodo]

  Sklici[uredi | uredi kodo]

  Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]  New Advent

  Home 	 Encyclopedia 	 Summa 	 Fathers 	 Bible 	 Library 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  

  Home > Catholic Encyclopedia > R > Lorenzo Ricci Lorenzo Ricci Please help support the mission of New Advent and get the full contents of this website as an instant download. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more — all for only $19.99...

  General of the Society of Jesus b. at Florence, 2 Aug., 1703; d. at the Castle of Sant' Angelo, Rome, 24 Nov., 1775. He belonged to one of the most ancient, and illustrious families of Tuscany. He had two brothers, one of whom subsequently became canon of the. cathedral and the other was raised by Francis I, Grand Duke of Tuscany, to the dignity of first syndic of the Grand duchy. Sent when very young to Prato to pursue, his studies under the direction of the Society of Jesus in the celebrated Cicognini college, he entered the society when he was scarcely fifteen, 16 Dec., 1718, at the novitiate of S. Andrea at Rome. Having made the usual course of philosophical and theological studies and twice defended with rare success public theses in these subjects, he was successively charged with teaching belles lettres and philosophy it Siena, and philosophy and theology at the Roman College, from which he was promoted to the foremost office of his order. Meanwhile he was admitted to the profession of the four vows, 15 Aug., 1736. About 1751 his edifying and regular life, his discretion, gentleness, and simplicity caused him to be appointed to the important office of spiritual father, the duties of which he discharged to the satisfaction of all. In 1755 Father Luigi Centurione, who appreciated his eminent qualities, chose him as secretary of the society. Finally in the Nineteenth Congregation he was elected general by unanimous vote, (21 May, 1758). It was at the most stormy and distressed period of its existence that the senate of the society placed its government and its destinies in the, hand of a man deeply virtuous and endowed with rare merit, but, who was inexperienced in the art of governing and who had always lived apart from the world and diplomatic intrigues. The historiographer Julius Cordara, who lived near Ricci and seems to have known him intimately, deplored this choice: "Eundem tot, inter iactationes ac fluctus cum aliquid praeter morem audendum et malis inusitatis inusitata remedia adhibenda videbantur, propter ipsam nature placiditatem et nulla unquam causa incalescentem animum, minus aptum arbitrabar" (On account of his placid nature and too even temper, I regarded him as little suited for a time when disturbance and storm seem to require extraordinary application of unusual remedies to unusual evils). (Denkwurdigkeiten der Jesuiten, p. 19.) On the other hand it must be admitted that the new general did not have much leeway.

  In his first interview with Clement XIII, who had assumed the tiara 6 July, 1758, and always showed himself deeply attached to the Jesuits, the pope counselled him: "Silentium, patientiam et preces; cetera sibi curae fore" (Cordara, op. cit., 22), The saintly superior followed this line of conduct to the letter and incessantly inculcated it in his subordinates. The seven encyclical letters which he addressed to them in the fifteen years of his generalship all breathe the sweetest and tenderest piety and zeal for their religious perfection. "Preces vestras", he says in the last, that of 21 Feb., 1773, "animate omni pietatis exercitio accurate fervideque obeundo, mutua inter vosmetipsos caritate, obedientia et observantia erga eos qui vobis Dei loco sunt, tolerantia laborum, aerumnarum, paupertatis, contumeliarum, secessu et solitudine, prudentia et evangelica in agendo simplicitate, boni exempli operibus, piisque colloquiis" (Let your prayers be inspired by every practice of piety, with mutual charity among yourselves, obedience and respect for those who hold the place of God in your regard, en durance of labour, of hardships, of poverty, of insult in retreat and solitude, with prudence and evangelical simplicity of conduct, the example of good works, and pious conversation). (Epistolae praepositorum generalium S.J., 11, Ghent 1847, 306). This pious and profoundly upright man was nevertheless not wanting on occasion in courage and firmness. When it was suggested to save the French provinces of his order by giving them a superior entirely independent of the general of Rome he refused thus to transgress the. constitutions committed to his care and uttered to the pope the ever famous saying: "Sint ut sunt aut non sint" (Leave them as they are or not at all). (Cordara, op. cit., 35) Unfortunately he placed all his confidence in his assistant for Italy, Father Timoni, of Greek origin, "vir quippe praefidens sibi, iudiciique sui plus nimio tenax" (Idem, op. cit., 20), who, like many other expected the society to be saved by a miracle of Providence. When, to the mass of pamphlets aimed against the Jesuits, the Portuguese episcopate brought the reinforcement of pastoral letters, a number of bishops wrote to the pope letters which were very eulogistic of the Society of Jesus and its Institute, and Clement XIII hastened to send a copy to Father Ricci. It was a brilliant apologia for the order Cordara and many of his brethren considered it, expedient to publish this correspondence in full with the sole title: "ludicium Ecclesiae, universae, de statu praesenti Societatis Iesu" (op. cit., 26). Timoni, who fancied that no one would dare any thing against the Jesuits of Portugal, was of a contrary opinion, and the general was won over to his way of thinking.

  Disaster followed disaster, and Ricci experienced the most serious material difficulties in assisting the members who were expelled from every country. At his instance, and perhaps even with his collaboration, Clement XIII, solicitous for the fate of the Society, published 7 January, 1765, the Bull "Apostolicam pascendi", which was a cogent defence of the Institute and its members (Masson, "Le cardinal de, Bernis depuis son ministere" 80). But even the pontiff's intervention could not stay the devastating torrent. After the suppression of the Jesuits in Naples and the Duchy of Parma, the ambassadors of France, Spain, and Portugal went (Jan., 1769) to request officially of the pope the total suppression of the society. This was the death-blow of Clement XIII, who died some days later (2 Feb., 1769) of an apoplectic attack. His successor, the conventual Ganganelli, little resembled him. Whatever may have been his sympathies for the order prior to his elevation to the sovereign pontificate, and his indebtedness to Ricci, who had used his powerful influence to secure for him the cardinal's hat, it is indisputable that once he became pope he assumed at least in appearance a hostile attitude. "Se palam Jesuitis infensum praebere atque ita quidem, ut ne generalem quidem praepositum in conspectum admitteret" (Cordara, 43). There is no necessity of repeating even briefly the history of the pontificate of Clement XIV (18 May, 1769-22 Sept., 1774), which was absorbed by his measures to bring about the suppression of the Society of Jesus. Despite the exactions and outrageous injustices which the Jesuit houses had to undergo even at Rome, the general did not give up hope of a speedy deliverance, as is testified by the letter he wrote to Cordara the day after the feast of St. Ignatius, 1773 (Cordara, loc. cit., 53). Although the Brief of abolition had been signed by the pope ten days previously, Father Ricci was suddenly notified on the evening of 16 August. The next day he was assigned the English College as residence, until 23 Sept., 1773, when he was removed to the Castle of Sant' Angelo, where he was held in strict captivity for the remaining two years of his life. The surveillance was so severe that he did not learn of the death of his secretary Cornolli, imprisoned with him and in his vicinity, until six months after the event. To satisfy the hatred of his enemies his trial and that of his companions was hastened, but the judge ended by recognizing "nunquam objectos sibi reos his innocentiores; Riccium etiam ut hominem vere sanctum dilaudabat" (Cordara, op. cit., 62); and Cardinal de Bernis dared to write (5 July): "There are not, perhaps, sufficient proofs for judges, but there are enough for upright and reasonable men" (Masson, op. cit., 324).

  Justice required that the ex-general be at once set at liberty, but nothing was done, apparently through fear lest the scattered Jesuits should gather about their old head, to reconstruct their society at the centre of Catholicism. At the end of August, 1775, Ricci sent an appeal to the new pope, Pius VI, to obtain his release. But while his claims were being considered by the circle of the Sovereign Pontiff, death came to summon the venerable old man to the tribunal of the supreme Judge. Five days previously, when about to receive Holy Viaticum, he made this double protest: (1) "I declare and protest that the suppressed Society of Jesus has not given any cause for its suppression; this I declare and protest with all that moral certainty that a superior well informed of his order can have. (2) I declare and protest that I have not given any cause, even the slightest, for my imprisonment; this I declare and protest with that supreme certainty and evidence that each one has of his own actions. I make this second protest only because it is necessary for the reputation of the suppressed Society of Jesus, of which I was the general." (Murr, "Journal zur Kunstgeschichte", IX, 281.) To do honour to his memory the pope caused the celebration of elaborate funeral services in the church of St. John of the Florentines near the Castle of Sant' Angelo. As is customary with prelates, the body was placed on a bed of state. It was carried in the evening to the Church of the Gesu where it was buried in the vault reserved for the burial of his predecessors in the government of the order.

  Sources CORDARA, Denkwürdigkeiten in DÖLLINGER, Beiträge zur politischen, kirchlichen und Culturgesch., III (1882), 1-74. These memoirs carry much weight, inasmuch as Cordara speaks with severity of his former brothers in arms, and of the Society of Jesus. CARAYON, Documents inedits concernant la Compagnie de Jesus, XVII, Le Pere Ricci et la suppression de la Compagnie de Jesus en 1773, CLXXIV (Poitiers, 1869); Epistoloe proepositorum generalium Societatis Jesu, If (Ghent, 1847); SMITH, The Suppression of the Society of Jesus in The Month (1902-03); MURR, Journal zur Kunstgesch. u. zur allgemeinen Litteratur, IX (Nuremberg, 1780), 254-309; MASSON, Le Cardinal de Bernis depuis son ministere 1758-1794 (Paris, 1903), a good collection of documents, but the author does not know the history of the Jesuits; RAVIGNAN, Clement XIII et Clement XI V, supplementary volume, historical and critical documents (Paris, 1854); BOERO, Osservazioni sopra l'istoria del pontificato di Clemente XIV scritta dal P. A. Theiner (2nd ed., Monza, 1854), useful for documents.

  About this page APA citation. Van Ortroy, F. (1912). Lorenzo Ricci. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 20, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/13033a.htm

  MLA citation. Van Ortroy, Francis. "Lorenzo Ricci." The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York: Robert Appleton Company, 1912. 20 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/13033a.htm>.

  Transcription. This article was transcribed for New Advent by Jeffrey L. Anderson.

  Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. February 1, 1912. Remy Lafort, D.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York.

  Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is webmaster at newadvent.org. Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

  Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT

  Lovrenc Ricci in zatrtje Družbe Jezusove[uredi | uredi kodo]

  Viri[uredi | uredi kodo]

  (angleško)

  Nadaljnje branje[uredi | uredi kodo]

  (angleško)
  • Chadwick, Owen (1981). The Popes and European Revolution. Clarendon Press. str. 346–91. ISBN 9780198269199. also online
  • Cummins, J. S. "The Suppression of the Jesuits, 1773" History Today (Dec 1973), Vol. 23 Issue 12, pp 839–848, online; popular account.
  • Schroth, Raymond A. "Death and Resurrection: The Suppression of the Jesuits in North America." American Catholic Studies 128.1 (2017): 51–66.
  • Van Kley, Dale. The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France (Yale UP, 1975).
  • Van Kley, Dale K. Reform Catholicism and the international suppression of the Jesuits in Enlightenment Europe (Yale UP, 2018); online review
  • Wright, Jonathan, and Jeffrey D Burson. The Jesuit Suppression in Global Context: Causes, Events, and Consequences. Cambridge University Press, 2015.
  (italijansko)
  • Ravignan, Xavier de: Clément XIII et Clément XIV, Paris, 1856.
  • Rosa, I.: I Gesuiti, Roma, 1957.
  • Cordara: De suppressione Societatis commentarii, Padova, 1923-25.
  (nemško)
  (francosko)
  • Xavier de Ravignan: Clément XIII et Clément XIV, Paris, 1856.

  Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  Predhodnik:
  Alojzij Centurione
  vrhovni general Družbe Jezusove
  1758–1773
  Naslednik:
  zatrtje Družbe
  Stanislav Czerniewicz kot
  začasni vrhovni namestnik generala Družbe Jezusove

  Papež Klemen XIV.[uredi | uredi kodo]

   Klemen XIV. 
  Izvoljen19. maj 1769 (izvoljen)
  Začetek papeževanja19. maj 1769 (umeščen in kronan)
  Konec papeževanja22. september 1774
  vladal 5 let, 126 dni
  PredhodnikKlemen XIII.
  NaslednikPij VI.
  Redovi
  Duhovniško posvečenjeokrog 1731
  Škofovsko posvečenje28. maj 1769
  posvečevalec
  Federico Rovere
  Povzdignjen v kardinala24. september 1759
  imenoval
  Klemen XIII.
  Položaj249. papež
  Osebni podatki
  PokopanBazilika Santi Apostoli, Rim
  NarodnostItalijan
  Verakatoličan
  StaršiLorenzo Ganganelli
  Angela Serafina Maria Mazza
  Prejšnji položaj
  Alma materJezuitsko Semenišče v Riminiju
  Pijaristovska Univerza v Urbinu
  Insignije
  Drugi papeži z imenom Klemen

  Papež Klemen XIV. (rojen kot Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, O.F.M. Conv.), italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal, * 31. oktober 1705, Sant' Arcangelo di Romagna, † 22. september 1774.

  Papež je bil med letoma 1769 in 1774.

  Življenjepis[uredi | uredi kodo]

  Kardinal Ganganelli.

  Poreklo in mladost[uredi | uredi kodo]

  Janez Ganganelli se je rodil kot Giovanni Vincenzo Antonio v Santarcangelu 31. oktobra 1705 kot drugi otrok Lorenza Ganganellija in Angele Serafine Marije Mazza. Zakrament krsta je prejel 2. novembra 1705.[1]

  Sprva je študiral v Verucchiju, od 1717 pa se je izobraževal pri jezuitih v Riminiju. Študiral je tudi pri pijaristih v Urbinu.

  Janez je 15. maja 1723 v Forlìju vstopil k minoritom in si izbral redovniško ime Lorenzo v spomin na svojega očeta Lovrenca. Noviciat je opravil v Urbinu, kjer je bil frater že njegov bratranec Vincenzo. Večne zaobljube je podal 18. maja 1724. Od leta 1724 do 1728 je bil poslan v samostane v Pesari, Fanu in Recanati, kjer je študiral teološke vede. Študije je nadaljeval v Rimu pri Luciju in pridobil doktorat iz teologije leta 1731.[2]

  Cerkvene službe[uredi | uredi kodo]

  Papeževanje[uredi | uredi kodo]

  Papež Klemen XIV. na podeželju jahajoč konja v okolici Castel Gandolfa

  Izvolitev[uredi | uredi kodo]

  Po tri mesece trajejočem konklavu je bil 19. maja 1769 izvoljen za papeža; 28. maja je prejel škofovsko posvečenje in 9. junija 1768 je bil umeščen in kronan.

  Delovanje[uredi | uredi kodo]

  Pomirljiva usmeritev[uredi | uredi kodo]

  Klemen XIV. je že od samega začetka računal, da bo vodil pomirljivo politiko, ki bi zgladila prepade s katoliškimi kronami, ki so se poglobslili v prejšnjem papeževanju. Spor med posvetno in duhovno oblastjo je cerkvena stran ne brez razloga dojemala kot grožnjo in Klemen XIV. si je prizadeval za spravo med evropskimi vladarji.[4] S tem, ko je prepustil papeške zahteve Parmi, je papež dosegel vrnitev Avignona in Beneventa in na splošno uspel vzpostaviti vsaj začasno ravnotežje med duhovnimi in posvetnimi oblastmi. Obenem pa je pokazal, da želi ustreči (ne)opravičenim zahtevam posvetnih vladarjev.

  Ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali je kot kardinal podpisal tudi pogoj, da bo zatrl Družbo Jezusovo, če bo izvoljen. Opazno pa je bilo, da izvajajo samodržne „razsvetljene“ vlade nanj vedno hujši pritisk v tej smeri in Bourboni so se večkrat sklicevali na njegovo tozadevno obljubo, ki da jo naj čimprej uresniči. Poskušal se je temu sicer izogniti, česar pa ni bilo mogoče doseči z obotavljanjem in neodločnostjo, kar je le še stopnjevalo njihovo predrznost. Tako je končno popustil pritiskom in tozadevni odlok napisal novembra 1772, a podpisal 21. julija 1773.[5]

  Potrditev nasledstva Marije Terezije[uredi | uredi kodo]

  18. septembra 1773 je papež potrdil pravico do nasledstva - in s tem do pridobitve ogrske krone - Mariji Tereziji.

  Sprejem in povišanje mladega Mozarta[uredi | uredi kodo]

  Klemen XIV. se je 1770 umaknil pred vročino v Kastelgandolfske vrtove

  Papež Klemen XIV. in običaji katoliške Cerkve v Rimu so opisani v pismih Wolfganga Mozarta in njegovega očeta Leopolda, ki sta jih pisala iz Rima aprila in maja 1770 med njunim popotovanjem po Italiji. Leopoldu se je zdela višja duhovščina žaljivo ošabna; vendar ga je papež skupaj s sinom ljubeznivo sprejel ter komaj štirinajstletnega Mozarta-sina povišal v viteza Reda zlate ostroge (Order of the Golden Spur).

  Tokrat je Wolfgang pokazal neverjeten podvig glasbenega spomina. Znano je bilo, da so v papeški kapeli izvajali "Miserere mei, Deus" - skladatelja iz 17. stoletja Gregorija Allegrija, čigar glasbo je papež prepovedal izvajati zunaj papeške kapele pod kaznijo izobčenja. 14-letni Wolfgang si je melodijo tako dobro zapomnil, da je lahko skladbo v celoti zapisal po enem samem poslušanju - po spominu.[6]

  Odnosi z Judi[uredi | uredi kodo]

  Njegovo izvolitev je pozdravila judovska skupnost, ki je verjela, da bo človek, ki jih je kot svetovalec Svetega oficija v poročilu z dne 21. marca 1758 razglasil za na splošno nedolžne zaradi pretirane krvne obtožbe, ne bo nič manj pravičen in človečen do njih, ko bo sedel na katoliškem prestolu.

  Upravičene in neupravičene obtožbe

  Janez Ganganelli, ki ga je Benedikt XIV. določil za preiskovalca obtožbe proti Judom iz Janopola na Poljskem[7] [8] je ne le zavrnil očitek, ampak je menil, da je večina podobnih trditev od trinajstega stoletja nadalje neutemeljena. Pripravil je namreč pravno poročilo, ki je, od vseh obtožb o obrednih judovskih umorih dojenčkov, katerih zapisi so mu bili temeljito dani na voljo, izrecno priznal kot dokazana le dva: tisto Simona Trentskega [9] [10][11] ter Andreja Rinskega [12]

  Razpustitev jezuitov[uredi | uredi kodo]

  "Jezuite so izgnali s Portugalskega s kraljevim odlokom z dne 3. septembra 1759".
  Ko s portugalskih obal izpluje jadrnica, udari strela jezuita ki poskuša zažgati zemeljski globus, mitro in kraljevo krono; pri nogah ležita vreča zlatnikov in zaprta knjiga (simbola bogastva in nadzora nad izobrazbo).
  Propagandni protijezuitski letak.

  Jezuiti so bili izgnani iz Brazilije (1754), Kraljevine Portugalske (1759), Francoskega kraljestva (1764), Španije in njenih kolonij (1767) ter iz Parme (1768). Z nastopom novega papeža so Bourbonski kralji zahtevali popolno zatrtje družbe. Klemen XIV. je ravnal prav nasprotno kot njegov predhodnik Klemen XIII., ki je Družbi Jezusovi javno priznaval njene zasluge za vero, za vzgojo in tudi za nedvomno in trajno podporo Svetemu sedežu. Na ta način je skušal spodbijati razloge, s katerimi so nasprotniki zahtevali njeno ukinitev; s tem pa jih je le še bolj razkačil, da so postajali vedno bolj nestrpni v svojih skrajnih zahtevah.

  Klemen XIV. je morebiti skušal pomiriti njihove sovražnike z očitno neprijaznim ravnanjem z jezuiti: zavrnil je srečanje z vrhovnim generalom Družbe Jezusove Lovrencom Riccijem, odstranil ga je iz uprave papeškega Irskega zavoda in Rimskega zavoda ter jim prepovedal sprejemanje novincev, skratka postopal je čisto v duhu njihovih zagrizenih nasprotnikov. Nerazumna poteza je bila že samo zatrtje družbe, ki je bila prva opora papeža; še bolj nerazumljiva pa zaprtje njenega vrhovnega predstojnika v Angelskem gradu[13]

  Zgodovinarji priznavajo, da je bil papež res prisiljen ukrepati. Pritisk je namreč naraščal do te mere, da so "katoliške" - po mentaliteti prejkone "razsvetljene" in liberalne, protikatoliške in brezbožne - države grozile, da se bodo odcepile od Cerkve in povzročile razkol, če bo papež še nadalje odlašal z zatrtjem jezuitov. Klement XIV je nazadnje popustil "v imenu miru Cerkve in da bi se izognil odcepitvi v Evropi" in zatrl Družbo Jezusovo s kratkim brevem "Dominus ac Redemptor" z dne 21. julija 1773. [14] Vendar pa so nekateri nekatoliški vladarji, zlasti v Prusiji in Rusiji, ki papeške oblasti niso priznavali, ukaz prezrli. Ta ukrep je bil posledica vrste političnih potez in ne teološke polemike.

  Položaj Družbe Jezusove[uredi | uredi kodo]

  V Kitajskih misijonih so jezuiti pokazali, da so sposobni ponesti Kristusovo oznanilo tudi v tako nedostopno deželo, kot je bila takrat Kitajska. To je po eni strani spodbulo navdušenje in hvalo, po drugi strani pa nevoščljivost in grajo. Če spremljamo razvoj dogodkov pazljiveje, zlahka opazimo, da si glede stališč do kitajskih misijonov pravzaprav niti sami papeži niso bili na jasnem in se je zato njihov odnos spreminjal. Nekateri papeži so nove obrede dopuščali, drugi jih trpeli, tretji – med katerimi je bil najkorenitejši Klemen XI., pa so jih izrečno prepovedovali. To omejevanje je nadaljeval tudi Benedikt XIV. kar z dvema bulama in na nek način pomagal trobljenju protiverskih enciklopedistov ter "razsvetljenih" vladarjev: “Družbo Jezusovo je treba zatreti!”

  Očitno je namreč, da so bili papeži vedno manj naklonjeni jezuitom. Če spremljamo številna vtikanja velesil in njihovih poglavarjev v papeške volitve. Nekateri papeži so sami verjeli neutemeljenim - deloma tudi utemeljenim očitkom, ki so deževali od raznih strani, kar je imelo za posledico ne le prepovedano uporabo teh ali onih običajev in obredov, ampak skorajšnjo popolno prepoved same Družbe Jezusove (1773).[15]

  Skoraj vsi papeži “razsvetljenega” stoletja so nastopali proti jezuitom: celo tisti, ki so pri njih študirali. Takratni vladarji so si prisvojili "pravico", da osporavajo izvolitev kandidata, ki jim ni bil po volji in so to obilno izrabljali tudi z zahtevo, da novi papež ne sme biti naklonjen jezuitom. To se jim je pri izvolitvi Klemena XIII. sicer izjalovilo: vendar lavine, ki jo je sporožilo sovraštvo razsvetljencev, kljub dobri volji ta papež ni mogel več zaustaviti.

  Najprej uničenje jezuitov, nato papeža in kraljev[uredi | uredi kodo]

  Ni dvoma, da zahteva po uničenju Družbe Jezusove ni bila zgolj naključje ali celo pomota. Nasprotniki Cerkve so videli v njej najmočnejšo udarno in obrambno silo krščanstva ter trdno oporo papežu. Prav zato so zahtevali, da mora ravno papež Družbo tudi uradno zatreti, čeprav je bilo to po sramotenju, ropanju in izgonu jezuitov iz vseh pomembnejših dežel pravzaprav le še prazna formalnost - potem, ko so jezuite praktično vse pomembnejše države očrnile, jim zaplenile vse premoženje ter jih izgnale takorekoč iz celotnega katoliškega sveta.

  Omahljivega Benedikta XIV. - ki jezuitov bržkone ni maral - so razsvetljenci postavili pred končno izbiro: ali uradno zatre Družbo, ali pa bo sledil odpad skoraj celotnega katoliškega sveta od papeža. Obljubljali so vrh tega Papeški državi vrnitev Avignona in drugih zasedenih ozemelj.

  Z stoletja trajajočim rušenjem papeškega ugleda in avtoritete je zlasti Francosko kraljestvo žagalo vejo, na kateri so sedeli kralj in ugled kraljestva. Prevratniki se niso postavili namreč le zoper jezuite, ampak tudi zoper Cerkev, končno pa tudi zoper kralja in plemstvo. Tako je kmalu po zatrtju jezuitov (1773) dolgoletna setev "razsvetljenih" filozofov enciklopedistov dozorela v klas, ki se je imenoval Francoska revolucija (1789).

  Upoštevanja vredne so besede nepristranskega sodobnika in odličnega poznavalca takratnih zdrah, protestantskega zgodovinopisca Schoella[16] v njegovem delu [17]:

  Francoski izvirnik[18] Nemški prevod[19] Slovenski prevod

  Vers le milieu du dix-huitième siècle, les révolutionnaires qui visaient á la destruction des monarchies, voulaient avant tout renverser la puissance de l’Église, parce qu’ils savaient que depuis longtemps ses intérêts étaient entièrement liés avec ceux de la puissance monarchique dont, dans des siècles d’ignorance, elle avait souvent été l’ennemie. Mais pour renverser la puissance ecclésiastique, il fallait l’isoler, en lui enlevant l’appui de cette phalange sacrée qui s’était dévouée á la défense du trône pontifical, c’est-á-dire les Jésuites. Telle fut la vraie cause de la haine qu’on voua á cette société. Les imprudences que commirent quelques-uns de ses membres, fournirent des armes pour combattre l’ordre, et la guerre contre les Jésuites devint populaire ; ou plus tôt haïr et persécuter un ordre dont l’existence tenait á celle de la religion catholique et du trône, devint un tiret qui donnait le droit de se dire philosophe.

  „Die Umsturzmänner, welche die Zerstörung der Monarchien beabsichtigten, wollten vor allem die Macht der Kirche zugrunde richten. Um dieses auszuführen, mußten sie dieselbe isolieren, indem sie ihr die Stütze jenes geistlichen Kriegsheeres entzogen, welches sich der Verteidigung des päpstlichen Thrones besonders gewidmet hatte, nämlich die Jesuiten. Dieses ist die wahre Ursache des Hasses, den man gegen diese Gesellschaft hegte. Daher gab auch der Haß und die Verfolgung dieses Ordens Anspruch auf das Recht, sich Philosoph zu nennen.“ Die Monarchen, die sich zur Verfolgung und Unterdrückung der Gesellschaft Jesu hergaben, waren also nur die willfährigen Werkzeuge in den Händen der Philosophen zur Zertrümmerung ihrer Throne.

  Sredi 18. stoletja so revolucionarji, ki so si prizadevali za uničenje kraljestev, želeli predvsem strmoglaviti oblast Cerkve, saj so vedeli, da so bili njeni interesi že dolgo v celoti povezani z interesi kraljevske oblasti, katera je bila sicer v stoletjih nevednosti pogosto njena sovražnica. Toda da bi strmoglavili cerkveno oblast, jo je bilo treba osamiti in ji odvzeti podporo tistega svetega krdela (=falange), ki se je posvetilo obrambi papeškega prestola, to je jezuitov. To je bil pravi vzrok za sovraštvo, ki je bilo naperjeno proti tej Družbi. Nepazljivosti, ki so jih zagrešili nekateri njeni člani, so dali orožje za boj proti redu in tako je vojna proti jezuitom postala priljubljena; zategadelj je sovraženje in preganjanje reda, katerega obstoj je bil odvisen od katoliške vere in prestola, terjalo naziv, ki je dajal pravico, da se kdo imenuje filozof.

  Dela[uredi | uredi kodo]

  Okrožnice[uredi | uredi kodo]

  1. Bula Salutis nostrae (30. april 1774)
  2. Breve Dominus ac Redemptor (21. julij 1773 – zatrtje Družbe Jezusove)
  3. Breve Magna atque (16. marec 1771)
  4. Breve Inscrutabili divinae (12. december 1769)
  5. Okrožnica Cum summi apostolatus (12. december 1769)
  6. Okrožnica Decet quam maxime (21. september 1769)

  Smrt in spomin[uredi | uredi kodo]

  Grob papeža Klemena XIV. pri Santi apostoli v Rimu

  Bolezen[uredi | uredi kodo]

  Zadnje mesece življenja je Klemen XIV. preživljal v zagrenjenosti zaradi svojih neuspehov in zdelo se je, da je zaradi tega vedno žalosten in potrt. Pred boleznijo je neumorno delal in je bil vedno dobre volje; nasprotno pa je sedaj padel v stanje nezanimanja, ki ga običajno pripisujejo strupu.[20]

  Dne 10. septembra 1774 je padel v posteljo, a 21. septembra 1774 je prejel bolniško maziljenje. Širile so se govorice , da se mu je v njegovi zadnji uri prikazal sv. Alfonz Ligvorij (1696-1775) in ga tolažil, čeprav je sicer bil tedaj istočasno skozi dva dneva v zamaknjenju na sedežu svoje škofije v Arienzu. [21] [22]

  Noto il caso di S. Alfonso de Liguori del 21 settembre 1774 durante il quale il Santo sarebbe stato contemporaneamente ad Arienzo e a Roma ad assistere la morte di Papa Clemente XIV avvenuta il 22 settembre 1774. http://www.scienzadiconfine.eu/mente/bilocazione.html BILOCAZIONE scienzadiconfine@gmail.com Created: October 2009 Pridobljeno 16.ii.2022

  Di sant’Alfonso de’ Liguori si dice che confortasse gli ultimi momenti del pontefice Clemente XIV pur rimanendo in estasi, per due giorni, nella sua diocesi di Arienzo. https://www.coscienza.org/bilocazione/ Istituto di ricerca della coscienza Tratto dal testo: L’altro Regno. Enciclopedia di metapsichica, di parapsicologia e di spiritismo. A cura di Ugo Dèttore. Bompiani Editore. Pridobljeno 16.ii.2022


  Njegovo potrtost in hitro razpadanje trupla so govorice pripisale zastrupitvi, češ da so ga zastrupili jezuiti iz maščevanja zaradi zatrtja Družbe Jezusove. Dokazov za zastrupitev pa pri raztelešenju (obdukciji) niso našli. Trditve o zastrupitvi pa so vsi, ki so mu bili blizu, odločno zanikali. V Letnem poročilu za leto 1774 je omenjeno, da je papež že dalj časa bolehal in da s svojimi 70-imi leti tudi ni bil več mlad. Da je umrl naravne smrti, so potrdili tako njegov osebni zdravnik kot tudi spovednik in drugi, ki so vsi oporekali razširjenim govoricam..[23]

  Smrt in spomenik[uredi | uredi kodo]

  Klemen XIV. je umrl 22. septembra 1774, na veselje stranke ultramnontancev, a na veliko žalost njegovih podložnikov, ki so ga hvalili zaradi njegove človeške uprave v Papeški državi.

  Ko so njegovo telo pri raztelešenju (obdukciji) odprli, so zdravniki zaključili, da je umrl zaradi dolgoletnih skorbutičnih in hemoroidnih motenj, ki so se še poslabšale zaradi prekomernega dela in hudega znojenja – saj habita ni slačil niti v najhujši vročini.[24]

  Pogreb[uredi | uredi kodo]

  27. septembra so ga pokopali pri Svetem Petru.

  Njegovi rojaki iz Santarcangela so postavili v njegovo čast slavolok na glavnem trgu, ki so ga gradili od 1772 do 1777.

  1802 so prenesli njegove ostanke v frančiškansko cerkev Santi Apostoli v Rimu, kjer je napravljen tudi sorazmerno velik spomenik. Njegovo grobnico v slogu neoklasicizma je zasnoval in izklesal Antonio Canova in sicer v omenjeni Baziliki Svetih apostolov.

  Ursus velox[uredi | uredi kodo]

  Malahijeva prerokba pravi o Klemenu XIV., da je Nagli medved (latinsko Ursus velox; angleško Swift bear); pozneje so narobe tiskali kot Cursus veloxNagli tek ali Visus veloxNagli blesk. Nekateri viri menijo, da je imela rodbina za grb dirjajočega medveda.[25][26]

  Ocena[uredi | uredi kodo]

  Zatrtje Družbe Jezusove

  Klemenu XIV. zgodovinarji zamerijo zatrtje Družbe Jezusove. 16. avgusta 1773 je namreč razpustil jezuite - ta za Cerkev zaslužni red, ki je med drugim imel posebno, četrto zaobljubo, da bo vedno branil ugled in položaj rimskega papeža. Red je zatrl ne toliko zaradi napak, ki naj bi jih počenjali njegovi člani, kolikor bolj zaradi hudega pritiska evropskih razsvetljenskih vladarjev, ki pri svojem stremljenju po samodrštvu niso trpeli nikakršnega ugovora ali ovire.[27]

  Glej tudi[uredi | uredi kodo]

  Nadaljnje branje[uredi | uredi kodo]

  (slovensko)
  • M. Benedik: Papeži od Petra do Janeza Pavla II., Mohorjeva družba Celje 1989.
  • Leto svetnikov I-IV (Maks Miklavčič in Jože Dolenc), Zadruga katoliških duhovnikov v Ljubljani (1968-1973).
  (angleško)
  • Frazee, Charles A. (2006) [1983]. Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453-1923. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521027007.
  • Rendina, Claudio (1983). I papi. Storia e segreti. Rome: Netwon & Compton. str. 586–588.
  • Wendy J. Reardon: The Deaths of the Popes: Comprehensive Accounts, Including Funerals, Burial Places and Epitaphs. McFarland 2004.
  • Richard P. McBrien: Lives of the Popes. San Francisco 2000.
  (nemško)
  • Franz Xaver Seppelt–Klemens Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Josef Kösel&Friedrich Pustet, München 1933.
  • Päpste und Papsttum. Herder Lexikon (=HLP). Redaktion: Bruno Steimar. Herder, Freiburg – Basel – Wien 2016.
  • Lexikon für Theologie und Kirche (=LThK) I-X, 2.völlig neu bearbeitete Auflage, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1957-1967.
  • A. Ender: Die Geschichte der Katholischen Kirche, Denziger, Einsiedeln-Waldshut-Köln (Denziger Brothers NewYork-Cincinnati-Chicago) 1900.
  • August Franzen: Pregled povijesti Crkve, Prevedel Josip Ritig, Kršćanska sadašnjost – Glas koncila, Zagreb 1970. (Izvirnik v nemščini: A. Franzen: Kleine Kirchengeschichte, Herder-Bücherei Bd. 237/238. Freiburg i. B. 1968, Druga pregledana in dopolnjena izdaja).
  (italijansko)
  • Gaetano, Moroni (1811). "volume 2". Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni. Tipografia Emiliana Venezia.
  • Rendina, Claudio (1993). I papi. Storia e segreti (italijanščina). Rome: Newton Compton. ISBN 9788854132603.
  • Francesco Gligora, Biagia Catanzaro, Edmondo Coccia: I papi della Chiesa. Da San Pietro a Francesco. Armando Editore, Roma 2013.
  • Juan María Laboa: La storia dei papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene. Jaca Book, Milano 2007. (Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales. Iz španščine prevedli: Antonio Tombolini, Emanuela Villa, Anna Serralunga).
  • Biagia Catanzaro, Francesco Gligora: Breve Storia dei papi, da San Pietro a Paolo VI. Istituto enciclopedico universale, Padova 1975.
  • Piero Bargellini: Mille Santi del giorno. Vallecchi, Firenze 10.izd. 2000, ponatis 2007.
  • John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, Casale Monferrato (AL), Edizioni Piemme S.p.A., 1989, ISBN 88-384-1326-6
  (madžarsko)
  • Ferenc Chobot: A pápák története. Pátria, Rákospalota 1909.
  • Jenő Gergely (1982). A pápaság története. Kossuth könyvkiadó, Budimpešta. str. 456. ISBN 963 09 1863 3.
  • Gergely Jenő: A pápaság története. Kossuth Könyvkiadó, 1982. ISBN 963-09-1863-3
  • Konrád Szántó OFM: A katolikus Egyház története (1. in 2. del). Ecclesia, Budapest 1983 in 1985.
  • B. Bangha: Katolikus lexikon I-IV, A magyar kultúra kiadása, Budapest 1931–1933.
  (francosko)

  Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. [1] "Wilhelm, Joseph. "Pope Clement XIV." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908. 5 Jan. 2015".
  2. 2,0 2,1 "Ganganelli, O.F.M. Conv., Lorenzo (1705–1774)". Cardinals of the Holy Roman Church. Pridobljeno dne 22 February 2015.
  3. Giuseppe de Novaes, Elementi della storia de' sommi pontefici, Roma 1822, III edizione, vol. XV.
  4. Napaka pri navajanju: Neveljavna oznaka <ref>; sklici poimenovani Wilhelm ne vsebujejo besedila (glej stran pomoči).
  5. Pollen, John Hungerford. "The Suppression of the Jesuits (1750–1773)" The Catholic Encyclopedia. Vol. 14. New York: Robert Appleton Company, 1912. 26 March 2014Javna domena Članek vsebuje besedilo iz tega vira, ki je v javni domeni.
  6. Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart's Letters, Mozart's Life: Selected Letters, transl. Robert Spaethling, (W. W. Norton & Company Inc., 2000), 17.
  7. Janopol, Janapuolė, poljsko Janopol) nekdanje poljsko mesto – danes v Litvi, je 2011 imelo le 341 prebivalcev.
  8. "2011 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Pridobljeno dne August 15, 2017.
  9. Simon Trentski (angleško Simon of Trent; nemško Simon von Trient; Simon Unverdorben; {lang-it|Simonino di Trento; Simeon}}), (1472–1475), je bil deček iz Trenta v Severni Italiji, čigar smrt so povezovali z judovskim obrednim umorom tamkajšnje skupnosti.
  10. "St Simon of Trent". The British Museum. Pridobljeno dne November 29, 2020.
  11. "Simon of Trent". Oxford Bibliographies. Pridobljeno dne November 29, 2020.
  12. Andrej Rinski (nemško Anderl (Andreas) Oxner von Rinn; latinsko Andreas Oxner de Rinn) je bil po legendi dojenček, ki je bil žrtev obrednega judovskega umora (*26. XI. 1459 †12. VII. 1462) v severnotirolski vasici Rinn.
  13. "McCoog SJ, Thomas M., "Jesuit Restoration - Part Two: The Society under Clement XIV", Thinking Faith, 14 August 2014".
  14. "The Suppression of the Jesuits by Pope Clement XIV," The Catholic American Quarterly Review, Vol. XIII, 1888.
  15. "Clement XI". Catholic Encyclopedia. 1913. Pridobljeno dne 10. april 2021.
  16. francosko: Maximilien Samson Frédéric Schoell, nemško: Maximilian Samson Friedrich Schöll (1766-1833) je bil zgodovinar, starinar, filolog, knjižničar in francoski veleposlanik v službi pri Pruskem dvoru
  17. Cours d`histoire Tome 44. p. 71
  18. "Cours d'histoire des états européens, depuis le rouleversement de l'empire Romain d'occident jusqu'en 1789". Maximilien Samson Frédéric Schoell. 1834. Pridobljeno dne 1. februar 2022.
  19. "Die Verfolgung insbesondere der Jesuiten". Katholish Glauben.info. 2. avgust 2018. Pridobljeno dne 1. februar 2022.
  20. ""Death by poisoning of His Holiness Pope Clement XIV", Leeds Intelligencer, 15 November 1774".
  21. "Bilocazione". Scienza di confine.eu. oktober 2009. Pridobljeno dne 16. februar 2022.
  22. "Bilocazione". Istituto di ricerca della coscienza. Pridobljeno dne 16. februar 2022.
  23. John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, p. 715
  24. [2] "Wilhelm, Joseph. "Pope Clement XIV." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908. 5 Jan. 2015".
  25. O'Brien. Prophecy of St. Malachy. str. 74.
  26. Bander. The Prophecies of St. Malachy. str. 84.
  27. Kulcsár Árpád: Miért oszlatták fel a Jézus Társaságot?
  28. Tylenda, Joseph N. (2003). Saints and Feasts of the Liturgical Year (angleščina). Georgetown University Press. str. 39. ISBN 978-0-87840-399-8.
  29. Johnston, William M. (2013). Encyclopedia of Monasticism (angleščina). Routledge. str. 1153. ISBN 978-1-136-78716-4.

  Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  (angleško)
  Nazivi Rimskokatoliške cerkve
  Predhodnik: 
  Klemen XIII.
  Papež
  1769–1774
  Naslednik: 
  Pij VI.


   Klemen XIV. 
  Izvoljen19. maj 1769 (izvoljen)
  Začetek papeževanja19. maj 1769 (umeščen in kronan)
  Konec papeževanja22. september 1774
  vladal 5 let, 126 dni
  PredhodnikKlemen XIII.
  NaslednikPij VI.
  Redovi
  Duhovniško posvečenjeokrog 1731
  Škofovsko posvečenje28. maj 1769
  posvečevalec
  Federico Rovere
  Povzdignjen v kardinala24. september 1759
  imenoval
  Klemen XIII.
  Položaj249. papež
  Osebni podatki
  PokopanBazilika Santi Apostoli, Rim
  NarodnostItalijan
  Verakatoličan
  StaršiLorenzo Ganganelli
  Angela Serafina Maria Mazza
  Prejšnji položaj
  Alma materJezuitsko Semenišče v Riminiju
  Pijaristovska Univerza v Urbinu
  Insignije
  Drugi papeži z imenom Klemen

  Papež Klemen XIV. (rojen kot Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, O.F.M. Conv.), italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal, * 31. oktober 1705, Sant' Arcangelo di Romagna, † 22. september 1774.

  Papež je bil med letoma 1769 in 1774.

  Življenjepis[uredi | uredi kodo]

  Kardinal Ganganelli.

  Poreklo in mladost[uredi | uredi kodo]

  Janez Ganganelli se je rodil kot Giovanni Vincenzo Antonio v Santarcangelu 31. oktobra 1705 kot drugi otrok Lorenza Ganganellija in Angele Serafine Marije Mazza. Zakrament krsta je prejel 2. novembra 1705.[1]

  Sprva je študiral v Verucchiju, od 1717 pa se je izobraževal pri jezuitih v Riminiju. Študiral je tudi pri pijaristih v Urbinu.

  Janez je 15. maja 1723 v Forlìju vstopil k minoritom in si izbral redovniško ime Lorenzo v spomin na svojega očeta Lovrenca. Noviciat je opravil v Urbinu, kjer je bil frater že njegov bratranec Vincenzo. Večne zaobljube je podal 18. maja 1724. Od leta 1724 do 1728 je bil poslan v samostane v Pesari, Fanu in Recanati, kjer je študiral teološke vede. Študije je nadaljeval v Rimu pri Luciju in pridobil doktorat iz teologije leta 1731.[2]

  Cerkveno napredovanje[uredi | uredi kodo]

  Cronologia incarichi[uredi | uredi kodo]


  1724 je napravil redovne zaobljube pri minoritih.

  24. septembra 1759 je bil povzdignjen v kardinala in imenovan za kardinala-duhovnika pri San Lorenzo in Panisperna; 29. marca 1762 ga je zamenjal za naziv Santi XII Apostoli. [2]

  19. maja 1769 je bil v konklavu izvoljen za papeža; 28. maja je prejel škofovsko posvečenje in 9. junija 1768 je bil umeščen in kronan.

  Papeževanje[uredi | uredi kodo]

  Delovanje[uredi | uredi kodo]

  Potrditev nasledstva Marije Terezije[uredi | uredi kodo]

  18. septembra 1773 je papež potrdil pravico do nasledstva - in s tem do pridobitve ogrske krone - Mariji Tereziji.

  Mozart[uredi | uredi kodo]

  Papež Klemen XIV. in običaji katoliške Cerkve v Rimu so opisani v pismih Wolfganga Mozarta in njegovega očeta Leopolda, ki sta jih pisala iz Rima aprila in maja 1770 med njunim popotovanjem po Italiji. Leopoldu se je zdela višja duhovščina žaljivo ošabna; vendar ga je papež skupaj s sinom ljubeznivo sprejel ter komaj štirinajstletnega Mozarta-sina povišal v viteza Reda zlate ostroge (Order of the Golden Spur).

  Tokrat je Wolfgang pokazal neverjeten podvig glasbenega spomina. Znano je bilo, da so v papeški kapeli izvajali "Miserere mei, Deus" - skladatelja iz 17. stoletja Gregorija Allegrija, čigar glasbo je papež prepovedal izvajati zunaj papeške kapele pod kaznijo izobčenja. 14-letni Wolfgang si je melodijo tako dobro zapomnil, da je lahko skladbo v celoti zapisal po enem samem poslušanju - po spominu.[6]

  Odnosi z Judi[uredi | uredi kodo]

  Njegovo izvolitev je pozdravila judovska skupnost, ki je verjela, da bo človek, ki jih je kot svetovalec Svetega oficija v poročilu z dne 21. marca 1758 razglasil za na splošno nedolžne zaradi klevetniške krvne obtožbe, ne bo nič manj pravičen in človečen do njih, ko bo sedel na katoliškem prestolu.

  Obtožbe za detomore in beatifikaciji

  Janez Ganganelli, ki ga je Benedikt XIV. določil za preiskovalca obtožbe proti Judom iz Janopola na Poljskem[7] [8] je ne le zavrnil očitek, ampak je menil, da je večina podobnih trditev od trinajstega stoletja nadalje neutemeljena. Pripravil je namreč pravno poročilo, ki je, od vseh obtožb o obrednih judovskih umorih dojenčkov, katerih zapisi so mu bili temeljito dani na voljo, izrecno priznal kot dokazana le dva: tisto Simona Trentskega [9] [10][11] ter Andreja Rinskega [12]

  Duhovna dejavnost[uredi | uredi kodo]

  Klemen XIV. se je 1770 umaknil pred vročino v Castel Gandolfo

  Konzistoriji[uredi | uredi kodo]

  Klement XIV. je imenoval šestnajst novih kardinalov v kardinalat v dvanajstih konzistorijih, vključno z drugimi je bil povišan tudi Giovanni Angelo Braschi, poznejšim Pij VI..[13]

  Poblaženja[uredi | uredi kodo]

  Papež v svojem pontifikatu ni opravil nobene posvetitve (kanonizacije); so pa bili razglašeni za blažene številni Božji služabniki.

  1. Frančišek Caracciolo - 4. junija 1769. [14] [15]
  2. Julijana Puricelli (1427 - 1501) iz Busta Arsizia - 16. september 1769. [16]. Bila je italijanska avguštinka [17][18] Pobegnila je pred od očeta Bernarda von Baden, ki jo je silil k poroki in je živela kot puščavnica v pokori in premišljevanju.[17][18]. Istega dne je bila poblažena njena duhovna voditeljica:
  3. Katarina Palanška (1437-1478 Caterina Moriggi, Caterina da Pallanza) [19]


  Clement XIV elevated sixteen new cardinals into the cardinalate in twelve consistories including Giovanni Angelo Braschi,[20] who succeeded him.

  The pope held no canonizations in his pontificate but he beatified a number of individuals.[navedi vir]


  Razpustitev jezuitov[uredi | uredi kodo]

  "Družba Jezusova je bila izgnana iz Portugalskega kraljestva s kraljevim odlokom z dne 3. septembra 1759". Ko s portugalskih obal izpluje jadrnica, udari strela jezuita ki poskuša zažgati zemeljski globus, mitro in kraljevo krono; pri jezuitovih nogah ležita vreča zlatnikov in zaprta knjiga (simboli bogastva in nadzora nad izobrazbo; propagandni letak).

  Jezuiti so bili izgnani iz Brazilije (1754), Kraljevine Portugalske (1759), Francoskega kraljestva (1764), Španije in njenih kolonij (1767) ter iz Parme (1768). Z nastopom novega papeža so Bourbonski kralji zahtevali popolno zatrtje družbe. Klemen XIV. je ravnal prav nasprotno kot njegov predhodnik Klemen XIII., ki je Družbi Jezusovi javno priznaval njene zasluge za vero, za vzgojo in tudi za nedvomno in trajno podporo Svetemu sedežu. Na ta način je skušal spodbijati razloge, s katerimi so nasprotniki zahtevali njeno ukinitev; s tem pa jih je le še bolj razkačil, da so postajali vedno bolj nestrpni v svojih skrajnih zahtevah.

  Klemen XIV. je morebiti skušal pomiriti njihove sovražnike z očitno neprijaznim ravnanjem z jezuiti: zavrnil je srečanje z vrhovnim generalom Družbe Jezusove Lovrencom Riccijem, odstranil ga je iz uprave papeškega Irskega zavoda in Rimskega zavoda ter jim prepovedal sprejemanje novincev, skratka postopal je čisto v duhu njihovih zagrizenih nasprotnikov. Nerazumna poteza je bila že samo zatrtje družbe, ki je bila prva opora papeža; še bolj nerazumljiva pa zaprtje njenega vrhovnega predstojnika v Angelskem gradu[24]

  Zgodovinarji priznavajo, da je bil papež res prisiljen ukrepati. Pritisk je namreč naraščal do te mere, da so "katoliške" - po mentaliteti prejkone "razsvetljene" in liberalne, protikatoliške in brezbožne - države grozile, da se bodo odcepile od Cerkve in povzročile razkol, če bo papež še nadalje odlašal z zatrtjem jezuitov. Klement XIV je nazadnje popustil "v imenu miru Cerkve in da bi se izognil odcepitvi v Evropi" in zatrl Družbo Jezusovo s kratkim brevem "Dominus ac Redemptor" z dne 21. julija 1773. [25] Vendar pa so nekateri nekatoliški vladarji, zlasti v Prusiji in Rusiji, ki papeške oblasti niso priznavali, ukaz prezrli. Ta ukrep je bil posledica vrste političnih potez in ne teološke polemike.

  Položaj Družbe Jezusove[uredi | uredi kodo]

  V Kitajskih misijonih so jezuiti pokazali, da so sposobni ponesti Kristusovo oznanilo tudi v tako nedostopno deželo, kot je bila takrat Kitajska. To je po eni strani spodbulo navdušenje in hvalo, po drugi strani pa nevoščljivost in grajo. Če spremljamo razvoj dogodkov pazljiveje, zlahka opazimo, da si glede stališč do kitajskih misijonov pravzaprav niti sami papeži niso bili na jasnem in se je zato njihov odnos spreminjal. Nekateri papeži so nove obrede dopuščali, drugi jih trpeli, tretji – med katerimi je bil najkorenitejši Klemen XI., pa so jih izrečno prepovedovali. To omejevanje je nadaljeval tudi Benedikt XIV. kar z dvema bulama in na nek način pomagal trobljenju protiverskih enciklopedistov ter "razsvetljenih" vladarjev: “Družbo Jezusovo je treba zatreti!”

  Očitno je namreč, da so bili papeži vedno manj naklonjeni jezuitom. Če spremljamo številna vtikanja velesil in njihovih poglavarjev v papeške volitve. Nekateri papeži so sami verjeli neutemeljenim - deloma tudi utemeljenim očitkom, ki so deževali od raznih strani, kar je imelo za posledico ne le prepovedano uporabo teh ali onih običajev in obredov, ampak skorajšnjo popolno prepoved same Družbe Jezusove (1773).[26]

  Skoraj vsi papeži “razsvetljenega” stoletja so nastopali proti jezuitom: celo tisti, ki so pri njih študirali. Takratni vladarji so si prisvojili "pravico", da osporavajo izvolitev kandidata, ki jim ni bil po volji in so to obilno izrabljali tudi z zahtevo, da novi papež ne sme biti naklonjen jezuitom. To se jim je pri izvolitvi Klemena XIII. sicer izjalovilo: vendar lavine, ki jo je sporožilo sovraštvo razsvetljencev, kljub dobri volji ta papež ni mogel več zaustaviti.

  Najprej uničenje jezuitov, nato papeža in kraljev[uredi | uredi kodo]

  Ni dvoma, da zahteva po uničenju Družbe Jezusove ni bila zgolj naključje ali celo pomota. Nasprotniki Cerkve so videli v njej najmočnejšo udarno in obrambno silo krščanstva ter trdno oporo papežu. Prav zato so zahtevali, da mora ravno papež Družbo tudi uradno zatreti, čeprav je bilo to po sramotenju, ropanju in izgonu jezuitov pravzaprav le še prazna formalnost - potem, ko so jezuite praktično vse pomembnejše države očrnile, jim zaplenile vse premoženje ter jih izgnale takorekoč iz celotnega katoliškega sveta.

  Omahljivega Benedikta XIV. - ki jezuitov bržkone ni maral - so razsvetljenci postavili pred končno izbiro: ali uradno zatre Družbo, ali pa bo sledil odpad skoraj celotnega katoliškega sveta od papeža. Obljubljali so vrh tega Papeški državi vrnitev Avignona in drugih zasedenih ozemelj.

  Z stoletja trajajočim rušenjem papeškega ugleda in avtoritete je zlasti Francosko kraljestvo žagalo vejo, na kateri so sedeli kralj in ugled kraljestva. Prevratniki se niso postavili namreč le zoper jezuite, ampak tudi zoper Cerkev, končno pa tudi zoper kralja in plemstvo. Tako je kmalu po zatrtju jezuitov (1773) dolgoletna setev "razsvetljenih" filozofov enciklopedistov dozorela v klas, ki se je imenoval Francoska revolucija (1789).

  Upoštevanja vredne so besede nepristranskega sodobnika in odličnega poznavalca takratnih zdrah, protestantskega zgodovinopisca Schoella[27] v njegovem delu [28]:

  Francoski izvirnik[29] Nemški prevod[30] Slovenski prevod

  Vers le milieu du dix-huitième siècle, les révolutionnaires qui visaient á la destruction des monarchies, voulaient avant tout renverser la puissance de l’Église, parce qu’ils savaient que depuis longtemps ses intérêts étaient entièrement liés avec ceux de la puissance monarchique dont, dans des siècles d’ignorance, elle avait souvent été l’ennemie. Mais pour renverser la puissance ecclésiastique, il fallait l’isoler, en lui enlevant l’appui de cette phalange sacrée qui s’était dévouée á la défense du trône pontifical, c’est-á-dire les Jésuites. Telle fut la vraie cause de la haine qu’on voua á cette société. Les imprudences que commirent quelques-uns de ses membres, fournirent des armes pour combattre l’ordre, et la guerre contre les Jésuites devint populaire ; ou plus tôt haïr et persécuter un ordre dont l’existence tenait á celle de la religion catholique et du trône, devint un tiret qui donnait le droit de se dire philosophe.

  „Die Umsturzmänner, welche die Zerstörung der Monarchien beabsichtigten, wollten vor allem die Macht der Kirche zugrunde richten. Um dieses auszuführen, mußten sie dieselbe isolieren, indem sie ihr die Stütze jenes geistlichen Kriegsheeres entzogen, welches sich der Verteidigung des päpstlichen Thrones besonders gewidmet hatte, nämlich die Jesuiten. Dieses ist die wahre Ursache des Hasses, den man gegen diese Gesellschaft hegte. Daher gab auch der Haß und die Verfolgung dieses Ordens Anspruch auf das Recht, sich Philosoph zu nennen.“ Die Monarchen, die sich zur Verfolgung und Unterdrückung der Gesellschaft Jesu hergaben, waren also nur die willfährigen Werkzeuge in den Händen der Philosophen zur Zertrümmerung ihrer Throne.

  Sredi 18. stoletja so revolucionarji, ki so si prizadevali za uničenje kraljestev, želeli predvsem strmoglaviti oblast Cerkve, saj so vedeli, da so bili njeni interesi že dolgo v celoti povezani z interesi kraljevske oblasti, katera je bila sicer v stoletjih nevednosti pogosto njena sovražnica. Toda da bi strmoglavili cerkveno oblast, jo je bilo treba osamiti in ji odvzeti podporo tistega svetega krdela (=falange), ki se je posvetilo obrambi papeškega prestola, to je jezuitov. To je bil pravi vzrok za sovraštvo, ki je bilo naperjeno proti tej Družbi. Nepazljivosti, ki so jih zagrešili nekateri njeni člani, so dali orožje za boj proti redu in tako je vojna proti jezuitom postala priljubljena; zategadelj je sovraženje in preganjanje reda, katerega obstoj je bil odvisen od katoliške vere in prestola, terjalo naziv, ki je dajal pravico, da se kdo imenuje filozof.

  Ocena[uredi | uredi kodo]

  Zatrtje Družbe Jezusove

  Klemenu XIV. zgodovinarji zamerijo zatrtje Družbe Jezusove. 16. avgusta 1773 je namreč razpustil jezuite - ta za Cerkev zaslužni red, ki je med drugim imel posebno, četrto zaobljubo, da bo vedno branil ugled in položaj rimskega papeža. Red je zatrl ne toliko zaradi napak, ki naj bi jih počenjali njegovi člani, kolikor bolj zaradi hudega pritiska evropskih razsvetljenskih vladarjev, ki pri svojem stremljenju po samodrštvu niso trpeli nikakršnega ugovora ali ovire.[31]

  Vloga papežev pri rasti in propasti Družbe Jezusove

  Dela[uredi | uredi kodo]

  Okrožnice[uredi | uredi kodo]

  1. Bula Salutis nostrae (30. april 1774)
  2. Breve Dominus ac Redemptor (21. julij 1773 – zatrtje Družbe Jezusove)
  3. Breve Magna atque (16. marec 1771)
  4. Breve Inscrutabili divinae (12. december 1769)
  5. Okrožnica Cum summi apostolatus (12. december 1769)
  6. Okrožnica Decet quam maxime (21. september 1769)

  Smrt in spomin[uredi | uredi kodo]

  Grob papeža Klemena XIV. pri Santi apostoli v Rimu

  Bolezen[uredi | uredi kodo]

  Zadnje mesece življenja je Klemen XIV. preživljal v zagrenjenosti zaradi svojih neuspehov in zdelo se je, da je zaradi tega vedno žalosten in potrt. Pred boleznijo je neumorno delal in je bil vedno dobre volje; nasprotno pa je sedaj padel v stanje nezanimanja, ki ga običajno pripisujejo strupu.[32]

  Dne 10. septembra 1774 je padel v posteljo, a 21. septembra 1774 je prejel bolniško maziljenje. Širile so se govorice , da se mu je v njegovi zadnji uri prikazal sv. Alfonz Liguorij (1696-1775) z bilokacijo in ga tolažil.

  Njegovo potrtost in hitro razpadanje trupla so govorice pripisale zastrupitvi, češ da so ga zastrupili jezuiti iz maščevanja zaradi zatrtja Družbe Jezusove. Dokazov za zastrupitev pa pri raztelešenju (obdukciji) niso našli. Trditve o zastrupitvi pa so vsi, ki so mu bili blizu, odločno zanikali. V Letnem poročilu za leto 1774 je omenjeno, da je papež že dalj časa bolehal in da s svojimi 70-imi leti tudi ni bil več mlad. Da je umrl naravne smrti, so potrdili tako njegov osebni zdravnik kot tudi spovednik in drugi, ki so vsi oporekali razširjenim govoricam..[33]

  Smrt in spomenik[uredi | uredi kodo]

  Klemen XIV. je umrl 22. septembra 1774, na veselje stranke ultramnontancev, a na veliko žalost njegovih podložnikov, ki so ga hvalili zaradi njegove človeške uprave v Papeški državi.

  Ko so njegovo telo pri raztelešenju (obdukciji) odprli, so zdravniki zaključili, da je umrl zaradi dolgoletnih skorbutičnih in hemoroidnih motenj, ki so se še poslabšale zaradi prekomernega dela in hudega znojenja – saj habita ni slačil niti v najhujši vročini.[34]

  Pogreb[uredi | uredi kodo]

  27. septembra so ga pokopali pri Svetem Petru.

  Njegovi rojaki iz Santarcangela so postavili v njegovo čast slavolok na glavnem trgu, ki so ga gradili od 1772 do 1777.

  1802 so prenesli njegove ostanke v frančiškansko cerkev Santi Apostoli v Rimu, kjer je napravljen tudi sorazmerno velik spomenik. Njegovo grobnico v slogu neoklasicizma je zasnoval in izklesal Antonio Canova in sicer v omenjeni Baziliki Svetih apostolov.

  Ursus velox[uredi | uredi kodo]

  Malahijeva prerokba pravi o Klemenu XIV., da je Nagli medved (latinsko Ursus velox; angleško Swift bear); pozneje so narobe tiskali kot Cursus veloxNagli tek ali Visus veloxNagli blesk. Nekateri viri menijo, da je imela rodbina za grb dirjajočega medveda.[35][36]

  Ocena[uredi | uredi kodo]

  Še danes mu najbolj zamerijo zatrtje Družbe Jezusove. 16. avgusta 1773 je namreč razpustil jezuite - ta za Cerkev zaslužni red, ki je med drugim imel posebno, četrto zaobljubo, da bo vedno branil ugled in položaj rimskega papeža. Red je zatrl ne toliko zaradi napak, ki naj bi jih počenjali njegovi člani, kolikor bolj zaradi hudega pritiska evropskih razsvetljenskih vladarjev, ki pri svojem stremljenju po samodrštvu niso trpeli nikakršnega ugovora ali ovire.[37]

  Glej tudi[uredi | uredi kodo]

  Nadaljnje branje[uredi | uredi kodo]

  (slovensko)
  • M. Benedik: Papeži od Petra do Janeza Pavla II., Mohorjeva družba Celje 1989.
  • Leto svetnikov I-IV (Maks Miklavčič in Jože Dolenc), Zadruga katoliških duhovnikov v Ljubljani (1968-1973).
  (angleško)
  • Frazee, Charles A. (2006) [1983]. Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453-1923. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521027007.
  • Rendina, Claudio (1983). I papi. Storia e segreti. Rome: Netwon & Compton. str. 586–588.
  • Wendy J. Reardon: The Deaths of the Popes: Comprehensive Accounts, Including Funerals, Burial Places and Epitaphs. McFarland 2004.
  • Richard P. McBrien: Lives of the Popes. San Francisco 2000.
  (nemško)
  • Franz Xaver Seppelt–Klemens Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Josef Kösel&Friedrich Pustet, München 1933.
  • Päpste und Papsttum. Herder Lexikon (=HLP). Redaktion: Bruno Steimar. Herder, Freiburg – Basel – Wien 2016.
  • Lexikon für Theologie und Kirche (=LThK) I-X, 2.völlig neu bearbeitete Auflage, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1957-1967.
  • A. Ender: Die Geschichte der Katholischen Kirche, Denziger, Einsiedeln-Waldshut-Köln (Denziger Brothers NewYork-Cincinnati-Chicago) 1900.
  • August Franzen: Pregled povijesti Crkve, Prevedel Josip Ritig, Kršćanska sadašnjost – Glas koncila, Zagreb 1970. (Izvirnik v nemščini: A. Franzen: Kleine Kirchengeschichte, Herder-Bücherei Bd. 237/238. Freiburg i. B. 1968, Druga pregledana in dopolnjena izdaja).
  (italijansko)
  • Gaetano, Moroni (1811). "volume 2". Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni. Tipografia Emiliana Venezia.
  • Rendina, Claudio (1993). I papi. Storia e segreti (italijanščina). Rome: Newton Compton. ISBN 9788854132603.
  • Francesco Gligora, Biagia Catanzaro, Edmondo Coccia: I papi della Chiesa. Da San Pietro a Francesco. Armando Editore, Roma 2013.
  • Juan María Laboa: La storia dei papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene. Jaca Book, Milano 2007. (Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales. Iz španščine prevedli: Antonio Tombolini, Emanuela Villa, Anna Serralunga).
  • Biagia Catanzaro, Francesco Gligora: Breve Storia dei papi, da San Pietro a Paolo VI. Istituto enciclopedico universale, Padova 1975.
  • Piero Bargellini: Mille Santi del giorno. Vallecchi, Firenze 10.izd. 2000, ponatis 2007.
  • John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, Casale Monferrato (AL), Edizioni Piemme S.p.A., 1989, ISBN 88-384-1326-6
  (madžarsko)
  • Ferenc Chobot: A pápák története. Pátria, Rákospalota 1909.
  • Jenő Gergely (1982). A pápaság története. Kossuth könyvkiadó, Budimpešta. str. 456. ISBN 963 09 1863 3.
  • Gergely Jenő: A pápaság története. Kossuth Könyvkiadó, 1982. ISBN 963-09-1863-3
  • Konrád Szántó OFM: A katolikus Egyház története (1. in 2. del). Ecclesia, Budapest 1983 in 1985.
  • B. Bangha: Katolikus lexikon I-IV, A magyar kultúra kiadása, Budapest 1931–1933.
  (francosko)

  Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. [3] "Wilhelm, Joseph. "Pope Clement XIV." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908. 5 Jan. 2015".
  2. 2,0 2,1 2,2 "Ganganelli, O.F.M. Conv., Lorenzo (1705–1774)". Cardinals of the Holy Roman Church. Pridobljeno dne 22 February 2015.
  3. 3,0 3,1 Napaka pri navajanju: Neveljavna oznaka <ref>; sklici poimenovani avventuramarche.it ne vsebujejo besedila (glej stran pomoči).
  4. Giuseppe de Novaes, Elementi della storia de' sommi pontefici, Roma 1822, III edizione, vol. XV.
  5. Giuseppe de Novaes, Elementi della storia de' sommi pontefici, Roma 1822, III edizione, vol. XV.
  6. Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart's Letters, Mozart's Life: Selected Letters, transl. Robert Spaethling, (W. W. Norton & Company Inc., 2000), 17.
  7. Janopol, Janapuolė, poljsko Janopol) nekdanje poljsko mesto – danes v Litvi, je 2011 imelo le 341 prebivalcev.
  8. "2011 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Pridobljeno dne August 15, 2017.
  9. Simon Trentski (angleško Simon of Trent; nemško Simon von Trient; Simon Unverdorben; {lang-it|Simonino di Trento; Simeon}}), (1472–1475), je bil deček iz Trenta v Severni Italiji, čigar smrt so povezovali z judovskim obrednim umorom tamkajšnje skupnosti.
  10. "St Simon of Trent". The British Museum. Pridobljeno dne November 29, 2020.
  11. "Simon of Trent". Oxford Bibliographies. Pridobljeno dne November 29, 2020.
  12. Andrej Rinski (nemško Anderl (Andreas) Oxner von Rinn; latinsko Andreas Oxner de Rinn) je bil po legendi dojenček, ki je bil žrtev obrednega judovskega umora (*26. XI. 1459 †12. VII. 1462) v severnotirolski vasici Rinn.
  13. Ott, Michael. "Pope Pius VI." The Catholic Encyclopedia Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911.Javna domena Članek vsebuje besedilo iz tega vira, ki je v javni domeni.
  14. "Capetola C.R.M., Fr. Nicholas, "History", Adorno Fathers".
  15. J. Dolenc. Leto svetnikov II Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj. str. 544-545.
  16. ""Bernhard von Baden soll heiliggesprochen warden", Badische Zeitung 15 January 2011".
  17. 17,0 17,1 "Blessed Juliana Puricelli". Saints SQPN. 9 January 2018. Pridobljeno dne 27 December 2018.
  18. 18,0 18,1 Antonio Rimoldi. "Beata Giuliana Puricelli da Busto Arsizio". Santi e Beati. Pridobljeno dne 27 December 2018.
  19. Antonio Rimoldi. "Blessed Caterina of Pallanza Moriggi". Santi e Beati.
  20. Ott, Michael. "Pope Pius VI." The Catholic Encyclopedia Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911.Javna domena Članek vsebuje besedilo iz tega vira, ki je v javni domeni.
  21. "Capetola C.R.M., Fr. Nicholas, "History", Adorno Fathers".
  22. ""Bernhard von Baden soll heiliggesprochen warden", Badische Zeitung 15 January 2011".
  23. Antonio Rimoldi. "Blessed Caterina of Pallanza Moriggi". Santi e Beati.
  24. "McCoog SJ, Thomas M., "Jesuit Restoration - Part Two: The Society under Clement XIV", Thinking Faith, 14 August 2014".
  25. "The Suppression of the Jesuits by Pope Clement XIV," The Catholic American Quarterly Review, Vol. XIII, 1888.
  26. "Clement XI". Catholic Encyclopedia. 1913. Pridobljeno dne 10. april 2021.
  27. francosko: Maximilien Samson Frédéric Schoell, nemško: Maximilian Samson Friedrich Schöll (1766-1833) je bil zgodovinar, starinar, filolog, knjižničar in francoski veleposlanik v službi pri Pruskem dvoru
  28. Cours d`histoire Tome 44. p. 71
  29. "Cours d'histoire des états européens, depuis le rouleversement de l'empire Romain d'occident jusqu'en 1789". Maximilien Samson Frédéric Schoell. 1834. Pridobljeno dne 1. februar 2022.
  30. "Die Verfolgung insbesondere der Jesuiten". Katholish Glauben.info. 2. avgust 2018. Pridobljeno dne 1. februar 2022.
  31. Kulcsár Árpád: Miért oszlatták fel a Jézus Társaságot?
  32. ""Death by poisoning of His Holiness Pope Clement XIV", Leeds Intelligencer, 15 November 1774".
  33. John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, p. 715
  34. [4] "Wilhelm, Joseph. "Pope Clement XIV." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908. 5 Jan. 2015".
  35. O'Brien. Prophecy of St. Malachy. str. 74.
  36. Bander. The Prophecies of St. Malachy. str. 84.
  37. Kulcsár Árpád: Miért oszlatták fel a Jézus Társaságot?
  38. Tylenda, Joseph N. (2003). Saints and Feasts of the Liturgical Year (angleščina). Georgetown University Press. str. 39. ISBN 978-0-87840-399-8.
  39. Johnston, William M. (2013). Encyclopedia of Monasticism (angleščina). Routledge. str. 1153. ISBN 978-1-136-78716-4.

  Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  (angleško)
  Nazivi Rimskokatoliške cerkve
  Predhodnik: 
  Klemen XIII.
  Papež
  1769–1774
  Naslednik: 
  Pij VI.
  New Advent[uredi | uredi kodo]

  New Advent

  Home 	 Encyclopedia 	 Summa 	 Fathers 	 Bible 	 Library 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  

  Home > Catholic Encyclopedia > C > Pope Clement XIV

  Pope Clement XIV Please help support the mission of New Advent and get the full contents of this website as an instant download. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more — all for only $19.99...

  (LORENZO—or GIOVANNI VINCENZO ANTONIO—GANGANELLI).

  Advertisement - Continue Reading Below

  Born at Sant’ Arcangelo, near Rimini, 31 October, 1705; died at Rome, 22 September, 1774.

  At the death of Clement XIII the Church was in dire distress. Gallicanism and Jansenism, Febronianism and Rationalism were up in rebellion against the authority of the Roman pontiff; the rulers of France, Spain, Naples, Portugal, Parma were on the side of the sectarians who flattered their dynastic prejudices and, at least in appearance, worked for the strengthening of the temporal power against the spiritual. The new pope would have to face a coalition of moral and political forces which Clement XIII had indeed manfully resisted, but failed to put down, or even materially to check. The great question between Rome and the Bourbon princes was the suppression of the Society of Jesus. In France, Spain, and Portugal the suppression had taken place de facto; the accession of a new pope was made the occasion for insisting on the abolition of the order root and branch, de facto and de jure, in Europe and all over the world.

  The conclave assembled 15 February, 1769. Rarely, if ever, has a conclave been the victim of such overweening interference, base intrigues, and unwarranted pressure. The ambassadors of France (d’Aubeterre) and Spain (Azpuru) and the Cardinals de Bernis (France) and Orsini (Naples) led the campaign. The Sacred college, consisting of forty-seven cardinals, was divided into Court cardinals and Zelanti. The latter, favourable to the Jesuits and opposed to the encroaching secular, were in a majority. "It is easy to foresee the difficulties of our negotiations on a stage where more than three-fourths of the actors are against us." Thus wrote Bernis to Choiseul, the minister of Louis XV. The immediate object of the intriguers was to gain over a sufficient number of Zelanti. D’Aubeterre, inspired by Azpuru, urged Bernis to insist that the election of the future pope be made to depend on his written engagement to suppress the Jesuits. The cardinal, however, refused. In a memorandum to Choiseul, dated 12 April, 1769, he says: "To require from the future pope a promise made in writing or before witnesses, to destroy the Jesuits, would be a flagrant violation of the canon law and therefore a blot on the honour of the crowns." The King of Spain (Charles III) was willing to bear the responsibility. D’Aubeterre opined that simony and canon law had no standing against reason, which claimed the abolition of the Society for the peace of the world. Threats were now resorted to; Bernis hinted at a blockade of Rome and popular insurrections to overcome the resistance of the Zelanti. France and Spain, in virtue of their right of veto, excluded twenty-three of the forty-seven cardinals; nine or ten more, on account of their age or for some other reason, were not papabili; only four or five remained eligible. Well might the Sacred College, as Bernis feared it would, protest against violence and separate on the plea of not being free to elect a suitable candidate. But d’Aubeterre was relentless. He wished to intimidate the cardinals. "A pope elected against the wishes of the Courts", he wrote, "will not be acknowledged"; and again, "I think that a pope of that [philosophical] temper, that is without scruples, holding fast to no opinion and consulting only his own interests, might be acceptable to the Courts". The ambassadors threatened to leave Rome unless the conclave surrendered to their dictation. The arrival of the two Spanish cardinals, Solis and La Cerda, added new strength to the Court party. Solis insisted on a written promise to suppress the Jesuits being given by the future pope, but Bernis was not to be gained over to such a breach of the law. Solis, therefore, supported in the conclave by Cardinal Malvazzi and outside by the ambassadors of France and Spain, took the matter into his own hands. He began by sounding Cardinal Ganganelli as to his willingness to give the promise required by the Bourbon princes as an indispensable condition for election. — Why Ganganelli? This cardinal was the only friar in the Sacred College. Of humble birth (his father had been a surgeon at Sant' Arcangelo), he had received his education from the Jesuits of Rimini and the Piarists of Urbino, and, in 1724, at the age of nineteen, had entered the Order of Friars Minor of St. Francis and changed his baptismal name (Giovanni Vincenzo Antonio) for that of Lorenzo. His talents and his virtues had raised him to the dignity of definitor generalis of his order (1741); Benedict XIV made him Consultor of the Holy Office, and Clement XIII gave him the cardinal's hat (1759), at the instance, it is said, of Father Ricci, the General of the Jesuits. During the conclave he endeavoured to please both the Zelanti and the Court party without committing himself to either. At any rate he signed a paper which satisfied Solis. Crétineau-Joly, the historian of the Jesuits, gives its text; the future pope declared "that he recognized in the sovereign pontiff the right to extinguish, with good conscience, the Company of Jesus, provided he observed the canon law; and that it was desirable that the pope should do everything in his power to satisfy the wishes of the Crowns". The original paper is, however, nowhere to be found, but its existence seems established by subsequent events, and also by the testimony of Bernis in letters to Choiseul (28 July, and 20 November, 1769). Ganganelli had thus secured the votes of the Court cardinals; the Zelanti looked upon him as indifferent or even favourable to the Jesuits; d’Aubeterre had always been in his favour as being "a wise and moderate theologian"; and Choiseul had marked him as "very good" on the list of papabili. Bernis, anxious to have his share in the victory of the sovereigns, urged the election. On 18 May, 1769, Ganganelli was elected by forty-six votes out of forty-seven, the forty-seventh being his own which he had given to Cardinal Rezzonico, a nephew of Clement XIII. He took the name of Clement XIV.

  The new pope's first Encyclical clearly defined his policy: to keep the peace with Catholic princes in order to secure their support in the war against irreligion. His predecessor had left him a legacy of broils with nearly every Catholic power in Europe. Clement hastened to settle as many as he could by concessions and conciliatory measures. Without revoking the constitution of Clement XIII against the young Duke of Parma's inroads on the rights of the Church, he refrained from urging its execution, and graciously granted him a dispensation to marry his cousin, the Archduchess Amelia, daughter of Maria Theresa of Austria. The King of Spain, soothed by these concessions, withdrew the uncanonical edict which, a year before, he had issued as a counterblast to the pope's proceedings against the infant Duke of Parma, the king's nephew; he also re-established the nuncio's tribunal and condemned some writings against Rome. Portugal had been severed from Rome since 1760; Clement XIV began his attempt at reconciliation by elevating to the Sacred College Paulo de Carvalho, brother of the famous minister Pombal; active negotiations terminated in the revocation, by King Joseph I, of the ordinances of 1760, the origin and cause of the rupture between Portugal and the Holy See. A grievance common to Catholic princes was the yearly publication, on Holy Thursday, of the censures reserved to the pope; Clement abolished this custom in the first Lent of his pontificate. But there remained the ominous question of the Jesuits. The Bourbon princes, though thankful for smaller concessions, would not rest till they had obtained the great object of their machinations, the total suppression of the Society. Although persecuted in France, Spain, Sicily, and Portugal, the Jesuits had still many powerful protectors: the rulers, as well as the public conscience, protected them and their numerous establishments in the ecclesiastical electorates of Germany, in the Palatinate, Bavaria, Silesia, Poland, Switzerland, and the many countries subject to the sceptre of Maria Theresa, not to mention the States of the Church and the foreign missions. The Bourbon princes were moved in their persecution by the spirit of the times, represented in Latin countries by French irreligious philosophism, by Jansenism, Gallicanism, and Erastianism; probably also by the natural desire to receive the papal sanction for their unjust proceedings against the order, for which they stood accused at the bar of the Catholic conscience. The victim of a man's injustice often becomes the object of his hatred; thus only the conduct of Charles III, of Pombal, Tanucci, Aranda, Moniño can be accounted for.

  Advertisement - Continue Reading Below An ever-recurring and almost solitary grievance against the Society was that the Fathers disturbed the peace wherever they were firmly established. The accusation is not unfounded: the Jesuits did indeed disturb the peace of the enemies of the Church, for, in the words of d’Alembert to Frederick II, they were "the grenadiers of the pope's guard". Cardinal de Bernis, now French ambassador in Rome, was instructed by Choiseul to follow the lead of Spain in the renewed campaign against the Jesuits. On the 22nd of July, 1769, he presented to the pope a memorandum in the name of the three ministers of the Bourbon kings, "The three monarchs", it ran, "still believe the destruction of the Jesuits to be useful and necessary; they have already made their request to Your Holiness, and they renew it this day." Clement answered that "he had his conscience and honour to consult"; he asked for a delay. On 30 September he made some vague promises to Louis XV, who was less eager in the fray than Charles III. This latter, bent on the immediate suppression of the order, obtained from Clement XIV, under the strong pressure of Azpuru, the written promise "to submit to His Majesty a scheme for the absolute extinction of the Society" (30 November, 1769). To prove his sincerity the pope now commenced open hostilities against the Jesuits. He refused to see their general, Father Ricci, and gradually removed from his entourage their best friends; his only confidants were two friars of his own order, Buontempo and Francesco; no princes or cardinals surrounded his throne. The Roman people, dissatisfied with this state of things and reduced to starvation by maladministration, openly showed their discontent, but Clement, bound by his promises and caught in the meshes of Bourbon diplomacy, was unable to retrace his steps. The college and seminary of Frascati were taken from the Jesuits and handed over to the bishop of the town, the Cardinal of York. Their Lenten catechisms were prohibited for 1770. A congregation of cardinals hostile to the order visited the Roman College and had the Fathers expelled; the novitiate and the German College were also attacked. The German College won its cause, but the sentence was never executed. The novices and students were sent back to their families. A similar system of persecution was extended to Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Macerata. Nowhere did the Jesuits offer any resistance; they knew that their efforts were futile. Father Garnier wrote: "You ask me why the Jesuits offer no defence: they can do nothing here. All approaches, direct and indirect, are completely closed, walled up with double walls. Not the most insignificant memorandum can find its way in. There is no one who would undertake to hand it in" (19th Jan., 1773).

  On 4 July, 1772, appeared on the scene a new Spanish ambassador, Joseph Moniño, Count of Florida Blanca. At once he made an onslaught on the perplexed pope. He openly threatened him with a schism in Spain and probably in the other Bourbon states, such as had existed in Portugal from 1760 to 1770. On the other hand, he promised the restitution of Avignon and Benevento, still held by France and Naples. Whilst Clement's anger was roused by this latter simoniacal proposal, his good, but feeble, heart could not overcome the fear of a widespread schism. Moniño had conquered. He now ransacked the archives of Rome and Spain to supply Clement with facts justifying the promised suppression. Moniño must be held responsible for the matter of the Brief "Dominus ac Redemptor", i.e. for its facts and provisions; the pope contributed little more to it than the form of his supreme authority. Meanwhile Clement continued to harass the Jesuits of his own dominions, perhaps with a view to preparing the Catholic world for the Brief of suppression, or perhaps hoping by his severity to soothe the anger of Charles III and to stave off the abolition of the whole order. Until the end of 1772 he still found some support against the Bourbons in King Charles Emmanuel of Sardinia and in the Empress Maria Theresa of Austria. But Charles Emmanuel died, and Maria Theresa, giving way to the importunate prayers of her son Joseph II and her daughter the Queen of Naples, ceased to plead for the maintenance of the Society. Thus left to himself, or rather to the will of Charles III and the wiles of Moniño, Clement began, in November, 1772, the composition of the Brief of abolition, which took him seven months to finish. It was signed 8 June, 1773; at the same time a congregation of cardinals was appointed to administer the property of the suppressed order. On 21 July the bells of the Gesù rang the opening of the annual novena preceding the feast of St. Ignatius; the pope, hearing them, remarked: "They are not ringing for the saints but for the dead". The Brief of suppression, signed on 8 June, bears the date 21 July, 1773. It was made known at the Gesù to the general (Father Ricci) and his assistants on the evening of 16 August; the following day they were taken first to the English College, then to Castel Sant’ Angelo, where their long trial was commenced. Ricci never saw the end of it. He died in prison, to his last moment protesting his innocence and that of his order. His companions were set free under Pius VI, their judges having found them "not guilty".

  The Brief, "Dominus ac Redemptor" opens with the statement that it is the pope's office to secure in the world the unity of mind in the bonds of peace. He must therefore be prepared, for the sake of charity, to uproot and destroy the things most dear to him, whatever pains and bitterness their loss may entail. Often the popes, his predecessors, have made use of their supreme authority for reforming, and even dissolving, religious orders which had become harmful and disturbed the peace of the nations rather than promoted it. Numerous examples are quoted, then the Brief continues: "Our predecessors, in virtue of the plenitude of power which is theirs as Vicars of Christ, have suppressed such orders without allowing them to state their claims or to refute the grave accusations brought against them, or to impugn the motives of the pope." Clement has now to deal with a similar case, that of the Society of Jesus. Having enumerated the principal favours granted it by former popes, he remarks that "the very tenor and terms of the said Apostolic constitutions show that the Society from its earliest days bore the germs of dissensions and jealousies which tore its own members asunder, led them to rise against other religious orders, against the secular clergy and the universities, nay even against the sovereigns who had received them in their states". Then follows a list of the quarrels in which the Jesuits had been engaged, from Sixtus V to Benedict XIV. Clement XIII had hoped to silence their enemies by renewing the approbation of their Institute, "but the Holy See derived no consolation, the Society no help, Christianity no advantage from the Apostolic letters of Clement XIII, of blessed memory, letters which were wrung from him rather than freely given". At the end of this pope's reign "the outcry and the complaints against the Society increasing day by day, the very princes whose piety and hereditary benevolence towards it are favourably known of all nations — our beloved Sons in Jesus Christ the Kings of France, Spain, Portugal, and the two Sicilies — were forced to expel from their kingdoms, states and provinces, all the religious of this Order, well knowing that this extreme measure was the only remedy to such great evils." Now the complete abolition of the order is demanded by the same princes. After long and mature consideration the pope, "compelled by his office, which imposes on him the obligation to procure, maintain, and consolidate with all his power the peace and tranquillity of the Christian people — persuaded, moreover, that the Society of Jesus is no longer able to produce the abundant fruit and the great good for which it was instituted — and considering that, as long as this order subsists, it is impossible for the Church to enjoy free and solid peace", resolves to "suppress and abolish" the Society, "to annul and abrogate all and each of its offices, functions, and administrations". The authority of the superiors was transferred to the bishops; minute provisions were made for the maintenance and the employment of the members of the order. The Brief concludes with a prohibition to suspend or impede its execution, to make it the occasion of insulting or attacking anyone, least of all the former Jesuits; finally it exhorts the faithful to live in peace with all men and to love one another.

  The one and only motive for the suppression of the Society set forth in this Brief is to restore the peace of the Church by removing one of the contending parties from the battlefield. No blame is laid by the pope on the rules of the order, or the personal conduct of its members, or the orthodoxy of their teaching. Moreover, Father Sydney Smith, S.J. (in "The Month", CII, 62, July 1903), observes: "The fact remains that the condemnation is not pronounced in the straightforward language of direct statement, but is merely insinuated with the aid of dexterous phrasing"; and he contrasts this method of stating grounds for the suppression of the Society with the vigorous and direct language used by former popes in suppressing the Humiliati and other orders. If Clement XIV hoped to stop the storm of unbelief raging against the Bark of Peter by throwing its best oarsmen overboard, he was sorely mistaken. But is unlikely that he entertained such a fallacy. He loved the Jesuits, who had been his first teachers, his trusty advisers, the best defenders of the Church over which he ruled. No personal animosity guided his action; the Jesuits themselves, in agreement with all serious historians, attribute their suppression to Clement's weakness of character, unskilled diplomacy, and that kind of goodness of heart which is more bent on doing what is pleasing than what is right. He was not built to hold his head above the tempest; his hesitations and his struggles were of no avail against the enemies of the order, and his friends found no better excuse for him than that of St. Alphonsus: What could the poor pope do when all the Courts insisted on the suppression? The Jesuit Cordara expresses the same mind: "I think we should not condemn the pontiff who, after so many hesitations, has judged it his duty to suppress the Society of Jesus. I love my order as much as any man, yet, had I been in the pope's place I should probably have acted as he did. The Xompany, founded and maintained for the good of the Church, perished for the same good; it could not have ended more gloriously."

  Advertisement - Continue Reading Below It should be noted that the Brief was not promulgated in the form customary for papal Constitutions intended as laws of the Church. It was not a Bull, but a Brief, i.e. a decree of less binding force and easier of revocation; it was not affixed to the gates of St. Peter's or in the Campo di Fiore; it was not even communicated in legal form to the Jesuits in Rome; the general and his assistants alone received the notification of their suppression. In France it was not published, the Gallican Church, and especially Beaumont, Archbishop of Paris, resolutely opposing it as being the pope's personal deed, not supported by the whole Church and therefore not binding on the Church of France. The King of Spain thought the Brief too lenient, for it condemned neither the doctrine, nor the morals, nor the discipline of his victims. The court of Naples forbade its publication under pain of death. Maria Theresa allowed her son Joseph II to seize the property of the Jesuits (some $10,000,000) and then, "reserving her rights", acquiesced in the suppression "for the peace of the Church". Poland resisted a while; the Swiss cantons of Lucerne, Fribourg, and Solothurn never allowed the Fathers to give up their colleges. Two non-Catholic sovereigns, Frederick of Prussia and Catherine of Russia, took the Jesuits under their protection. Whatever may have been their motives, whether it was to spite the pope and the Bourbon Courts or to please their Catholic subjects and preserve for them the services of the best educators, their intervention kept the order alive until its complete restoration in 1804. Frederick persevered in his opposition only for a few years; in 1780 the Brief was promulgated in his dominions. The Jesuits retained possession of all their colleges and of the University of Breslau until 1806 and 1811, but they ranked as secular priests and admitted no more novices. But Catherine II resisted to the end. By her order the bishops of White Russia ignored the Brief of suppression and commanded the Jesuits to continue to live in communities and to go on with their usual work. Clement XIV seems to have approved of their conduct. The empress, in order to set at rest the scruples of the Fathers, engaged in several negotiations with the pope and had her will. In France, too, the persecuted Jesuits were not altogether without friends. Madame Louise de France, daughter of Louis XV, who had entered the Carmelite Order and was, with her sisters, the leader of a band of pious women at the court of her royal father, had worked out a scheme for re-establishing the Jesuits in six provinces under the authority of the bishops. Bernis, however, defeated their good intentions. He obtained from the pope a new Brief, addressed to himself and requesting him to see that the French bishops conformed, each in his diocese, to the Brief "Dominus ac Redemptor".

  After the death of Clement XIV it was rumoured that he had retracted the Brief of abolition by a letter of 29 June, 1774. That letter, it was said, had been entrusted to his confessor to be given to the next pope. It was published for the first time in 1789, at Zurich, in P. Ph. Wolf's "Allgemeine Geschichte der Jesuiten". Although Pius VI never protested against this statement, the authenticity of the document in question is not sufficiently established (De la Serviére).

  The first and almost the only advantage the pope reaped from his policy of concessions was the restoration to the Holy See of Avignon and Benevento. These provinces had been seized by the Kings of France and Naples when Clement XIII had excommunicated their kinsman the young Duke of Parma (1768). The restitution, following so closely on the suppression of the Jesuits, seemed the price paid for it, although, to save appearances, the duke interceded with the two kings in favour of the pope, and Clement, in the consistory of 17 January, 1774, took occasion from it to load the Bourbon princes with praises they little deserved. The hostile and schismatical manœuvres against the Church continued unabated in many Catholic countries. In France a royal commission for the reformation of the religious orders had been at work for several years, notwithstanding the energetic protests of Clement XIII; without the pope's consent it had abolished in 1770 the congregations of Grandmont and of the exempt Benedictines; it had threatened the Premonstratensians, the Trinitarians, and the Minims with the same fate. The pope protested, through his nuncio to Paris, against such abuses of the secular power, but in vain. The Celestines and the Camaldolese were secularized that same year, 1770. The only concessions Louis XV deigned to make was to submit to Clement the general edict for the reformation of the French religious before its publication. This was in 1773. The pope succeeded in obtaining its modification in several points.

  In 1768 Genoa had ceded the Island of Corsica to France. At once a conflict arose as to the introduction of "Gallican usages". The pope sent a visitor Apostolic to the island and had the gratification of preventing the adoption of usages in opposition to the Roman practice. Louis XV, however, revenged himself by absolutely refusing to acknowledge the pope's suzerainty over Corsica. Louis XV died in 1774, and one is rather surprised at the eulogy which Clement XIV pronounced in a consistory on "the king's deep love for the Church, and his admirable zeal for the defence of the Catholic religion". He also hoped that the penitent death of the prince had secured his salvation. It may be surmised that he was prompted by a desire to please the king's youngest daughter, Madame Louise de France, Prioress of the Carmelites of Saint-Denis, for whom he had always shown a great affection, attested by numerous favours granted to herself and to her convent.

  Advertisement - Continue Reading Below During Clement XIV's pontificate the chief rulers in German lands were Maria Theresa, of Austria, and Frederick the Great, of Prussia. Frederick, by preserving the Jesuits in his dominions, rendered the Church a good, though perhaps unintended, service. He also authorized the erection of a Catholic church in Berlin; the pope sent a generous contribution and ordered collections for the same purpose to be made in Belgium, the Rhineland, and Austria. Maria Theresa lived up to the title of Regina Apostolica bestowed on her by Clement XIII. But the doctrines of Febronius were prevalent at her court, and more than once she came into conflict with the pope. She refused to suppress a new edition of Febronius, as Clement XIV requested; she lent a willing ear to the "Grievances of the German nation", a scheme of reforms in the Church making it more dependent on the prince than on the pope; she legislated for the religious orders of her dominions without consulting Rome. She maintained her edict on the religious against all the pope's remonstrances, but withdrew her protection from the authors of the "Grievances", the Electors of Cologne, Mainz, and Trier. She also obtained from Clement in 1770 the institution of a Ruthenian bishop for the Ruthenian Catholics of Hungary. In other parts of Germany the pope had to face similar difficulties. The number and wealth of the religious houses, in some instances their uselessness, and occasionally their disorders, tempted the princes to lay violent and rapacious hands on them. Numerous houses were to be suppressed in Bavaria for the endowment of the new University of Ebersberg, in the Palatinate the reception of new religious was to be stopped; Clement opposed both measures with success. Westphalia is indebted to him for the University of Münster, erected 27 May, 1773.

  In Spain Clement approved the Order of the Knights of the Immaculate Conception, instituted by Charles III. The king also desired him to define the dogma of the Immaculate Conception, but France blocked the way. Portugal, whilst it made a certain outward show of goodwill towards Rome, continued to interfere in ecclesiastical affairs and to impose on colleges and seminaries an education more in accord with French philosophism than with the spirit of the Church. At Naples the minister Tanucci hindered the recruitment of religious orders; episcopal acts required the royal placet; the anti- religious press enjoyed high protection. Poland and Russia were another source of deep grief for Clement XIV. Whilst, politically, Poland was preparing its own ruin, the Piarists openly taught the worst philosophism in their schools and refused to have their houses visited by the papal nuncio at Warsaw. King Stanislaus planned the extinction of the religious orders and favoured the Freemasons. The pope was powerless; the few concessions he obtained from Catherine II for the Catholics of her new province were set at naught by that headstrong woman as soon as it suited her politics. Of her own authority she created for the annexed Catholic Ruthenians a new diocese (Mohileff) administered by a bishop (Siestrencewicz) of schismatic temper. Clement XIV had the satisfaction of seeing his nuncio, Caprara, favourably received at the Court of England, and of initiating measures for the emancipation of English Catholics. This turn in the relations between Rome and England was due to the granting of royal honours to the king's brother when he visited Rome in 1772; the same honours being refused to the Pretender. In the East, the Nestorian Patriarch, Mar Simeon, and six of his suffragans, were reunited to Rome. In Rome the pope found little favour with either the Roman patriciate or the Sacred College; none of the many measures he took for the betterment of his people could atone, in their eyes, for his subserviency to the Bourbon Courts and for the suppression of the Jesuits. The last months of his life were embittered by the consciousness of his failures; at times he seemed crushed under the weight of sorrow. On the 10th of September, 1774, he took to his bed, received Extreme Unction on the 21st and died piously on the 22nd of the same month. Many witnesses in the process of canonization of St. Alphonsus of Liguori attested that the saint had been miraculously present at the death-bed of Clement XIV to console and fortify him in his last hour. The doctors, who opened the dead body in presence of many spectators, ascribed death to scorbutic and hæmorrhoidal dispositions of long standing, aggravated by excessive labour and by the habit of provoking artificial perspiration even during the greatest heat. Notwithstanding the doctors' certificate, the "Spanish party" and historical romancers attributed death to poison administered by the Jesuits. The mortal remains of Clement XIV rest in the church of the Twelve Apostles. (See also SOCIETY OF JESUS.)

  Sources

    Bullarium Romanum: Clementis XIV epistolæ et brevia, ed. THEINER (Paris, 1852); CORDARA, Memoirs on the suppression of the Jesuits, published by DÖLLINGER in Beitrage zur politischen, kirchlichen u. Culturgeschichte (Vienna, 1882). — As to the Lettres intéressantes de Clément XIV, published by the MARCHESE CARACCIOLO in 1776, Father Sydney Smith, S. J., says, in a note to one of the articles in The Month (CI, 180, Feb., 1903) referred to below: "There has been much discussion about these letters. The Marchese Caracciolo in his Preface is suspiciously reticent as to the channels through which he obtained them, and gives them in a French translation instead of in the original Italian. On this account, and because it is difficult to believe that some of the contents come from Fra Lorenzo [as Clement XIV was called in religion], many critics have rejected the entire collection as spurious. But VON REUTMONT thinks (Ganganelli—Papst Clement—seine Briefe und seine Zeit, 1847, Preface 40-42) that it is in substance a genuine collection, though some of the letters are spurious and interpolated. Von Reumont argues very justly that it would hardly be possible to fabricate so many letters, addressed to correspondents most of whom were alive at the time of the publication, and yet impart to them the unity, distinctness, and spontanedity of a living character."—CHRETINEAU­JOLY, Clément XIV et les Jésuites (Paris, 1847); Le Pape Clément XIV, Lettres au P. Theiner; MASSON, Le Cardinal de Bernis (Paris, 1884); ROUSSEAU, Expulsion des Jésuites en Espagne (Paris, 1907); DE LA SERVIÉRE in VACANT, Dict. de théol. cath. (Paris, 1907), s.v. Clément XIV; The Dublin Review (1855), XXXIX, 107; SMITH, The Suppression of the Society of Jesus, articles in The Month (London, 1902-3), XCIX, C, CI, CII; RAVIGNAN, Clément XIII et Clément XIV (Paris, 1854).
  

  About this page APA citation. Wilhelm, J. (1908). Pope Clement XIV. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 10, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/04034a.htm

  Advertisement - Continue Reading Below MLA citation. Wilhelm, Joseph. "Pope Clement XIV." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908. 10 Feb. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/04034a.htm>.

  Transcription. This article was transcribed for New Advent by WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio.

  Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. Remy Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York.

  Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is webmaster at newadvent.org. Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

  Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT

  https://www.newadvent.org/cathen/04034a.htm APA citation. Wilhelm, J. (1908). Pope Clement XIV. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 10, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/04034a.htm

  Papež Benedikt xiv.[uredi | uredi kodo]

  Enciklike[uredi | uredi kodo]

  va1

  Index Facebook Twitter Mail Feed RSS Back Top Print pdf Benedetto XIV [ AR - DE - EN - ES - FR - IT - LA - PT ]

  Benedetto XIV 247° Papa della Chiesa Cattolica Benedetto XIV INIZIO PONTIFICATO 17,22.VIII.1740 FINE PONTIFICATO 3.V.1758 NOME SECOLARE Prospero Lambertini NASCITA Bolognese

  1. Enciclica Quam Grave (2 agosto 1757) [ Italiano ]
  2. Enciclica Ex Omnibus Christiani (16 ottobre 1756) [ Italiano ]
  3. Enciclica Ex Quo Primum (1 marzo 1756) [ Italiano ]
  4. Breve Quam Ex Sublimi (8 agosto 1755) [ Italiano ]
  5. Enciclica Allatae Sunt (26 luglio 1755) [ Italiano ]
  6. Enciclica Quod Provinciale (1 agosto 1754) [ Italiano ]
  7. Enciclica Cum Religiosi Aeque (26 giugno 1754) [ Italiano ]
  8. Enciclica A Quo Primum (14 giugno 1751) [ Italiano ]
  9. Enciclica Magno Cum Animi (2 giugno 1751) [ Italiano ]
  10. Bolla Providas Romanorum (18 marzo 1751) [ Italiano ]
  11. Enciclica Elapso Proxime Anno (20 febbraio 1751) [ Italiano ]
  12. Enciclica Prodiit Jamdudum (30 gennaio 1751) [ Italiano ]
  13. Enciclica Celebrationem Magni (1 gennaio 1751) [ Italiano ]
  14. Bolla Benedictus Deus (25 dicembre 1750) [ Italiano ]
  15. Enciclica Inter praeteritos (3 dicembre 1749) [ Italiano ]
  16. Enciclica Gravissimo Animi (31 ottobre 1749) [ Italiano ]
  17. Enciclica Apostolica Constitutio (26 giugno 1749) [ Italiano ]
  18. Bolla Peregrinantes a Domino (5 maggio 1749) [ Italiano ]
  19. Bolla Officii Nostri (15 marzo 1749) [ Italiano ]
  20. Enciclica Annus Qui Hunc (19 febbraio 1749) [ Italiano ]
  21. Enciclica Magnae Nobis (29 giugno 1748) [ Italiano ]
  22. Enciclica Inter Caetera (1 gennaio 1748) [ Italiano ]
  23. Breve Quemadmodum Nihil (16 dicembre 1746) [ Italiano ]
  24. Enciclica Accepimus Praestantium (16 luglio 1746) [ Italiano ]
  25. Enciclica Vix Pervenit (1 novembre 1745) [ Italiano ]
  26. Enciclica Gravissimum Supremi (8 settembre 1745) [ Italiano ]
  27. Enciclica Libentissime Quidem (10 giugno 1745) [ Italiano ]
  28. Breve Cum Multorum Charitate (18 febbraio 1745) [ Italiano ]
  29. Breve In Suprema Catholicae (20 novembre 1744) [ Italiano ]
  30. Enciclica Cum Semper Oblatas (19 agosto 1744) [ Italiano ]
  31. Enciclica Inter Omnigenas (2 febbraio 1744) [ Italiano ]
  32. Breve Nimiam Licentiam (18 maggio 1743) [ Italiano ]
  33. Enciclica Quemadmodum Preces (23 marzo 1743) [ Italiano ]
  34. Enciclica Cum Illud Semper (14 dicembre 1742) [ Italiano ]
  35. Enciclica Certiores Effecti (13 novembre 1742) [ Italiano ]
  36. Enciclica Etsi Minime (7 febbraio 1742) [ Italiano ]
  37. Enciclica Satis Vobis Compertum(17 novembre 1741) [ Italiano ]
  38. Enciclica Quamvis Paternae (26 agosto 1741) [ Italiano ]
  39. Breve In Suprema Universalis (22 agosto 1741) [ Italiano ]
  40. Breve Quanta Cura (30 giugno 1741) [ Italiano ]
  41. Breve Enciclica Pro Eximia Tua (30 giugno 1741) [ Italiano ]
  42. Breve Non Ambigimus (30 maggio 1741) [ Italiano ]
  43. Enciclica Ubi primum (3 dicembre 1740) [ Italiano ]

  https://www.vatican.va/content/benedictus-xiv/it.index.2.html https://www.vatican.va/content/benedictus-xiv/it.index.1.html Benedetto XIV 247° Papa della Chiesa Cattolica INIZIO PONTIFICATO 17,22.VIII.1740 FINE PONTIFICATO 3.V.1758 NOME SECOLARE Prospero Lambertini NASCITA Bolognese Pridobljeno 7.ii.2022]

  Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  BENEDETTO XIV, papa di Mario Rosa - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 8 (1966) Pridobljeno 7.ii.2022]


  Benedetto XIV (Prospero Lambertini) Papa[uredi | uredi kodo]

  Autore: Antonio Borrelli Aggiunto/modificato il 2006-07-28

  Home . Onomastico . Emerologico . Patronati . Diz.Nomi . Ricerca . Ultimi . Più visitati

  Newsletter Per ricevere i Santi di oggi inserisci la tua mail: E-Mail: info@santiebeati.it

  Benedetto XIV (Prospero Lambertini) Papa

  Bologna, 31 maggio 1675 – Roma, 3 maggio 1758

  (Papa dal 21/08/1740 al 03/05/1758) Bolognese, fu eletto dopo 254 scrutini. Mite, tollerante, nemico delle superstizioni, colto e spesso ameno nei modi di conversare, cercò di restare in pace con tutti e fu benevolo verso i giansenisti. Tenne corrispondenza con Caterina di Russia e con lo stesso Voltaire; fu stimato anche dai protestanti specie da quelli d'inghilterra.

  Quando il 19 febbraio 1740, iniziò il lungo conclave che seguì alla morte di papa Clemente XII, il cardinale Prospero Lambertini, arcivescovo di Bologna, a qualche cardinale che gli chiedeva un parere sul nuovo pontefice da eleggere, rispose con la sua solita ironia e giovialità, ma con grande umiltà: “Volete un santo? eleggete Gotti; volete un politico? eleggete Aldobrandini; volete un asino? eleggete me”. Ma in realtà egli fu considerato, con il nome di Benedetto XIV, il papa più importante dell’intero secolo XVIII, il ‘secolo dei Lumi’; seppe restituire prestigio al papato, dopo una serie di pontificati poco felici, ed è apprezzato come uno dei migliori e più saggi successori di s. Pietro. Prospero Lambertini era nato a Bologna il 31 maggio 1675, allievo a Roma dei Padri Somaschi, aveva poi studiato teologia e diritto. Divenuto chierico, si era imposto come avvocato concistoriale, facendo tirocinio nello studio del giudice di Sacra Rota, mons. Alessandro Caprara.

  Eccellente per ingegno e applicazione nello studio, percorse una rapida e brillante carriera ecclesiastica, grazie alla sua profonda preparazione culturale e alla sua proverbiale giovialità. Papa Clemente XI lo nominò canonico di S. Pietro e arrivarono poi altri incarichi; consultore del Sant’Uffizio associato alla Congregazione dei Riti, rettore dell’Università della Sapienza.

  A coronamento di questa prima intensa attività al servizio della Santa Sede, papa Benedetto XIII lo consacrò nel 1727 vescovo di Ancona e l’anno successivo gli diede la porpora cardinalizia. Papa Clemente XII gli affidò nel 1731 l’archidiocesi di Bologna, la seconda città per grandezza dello Stato Pontificio. Nella sua natia Bologna, il cardinale Prospero Lambertini, seppe essere uomo pio e zelante, pur essendo un abile prelato della Curia Romana, volle a tutti i costi inserire la semplicità nel suo fecondo apostolato, non era un bigotto, combatté certe teatralità nelle funzioni religiose, proibendole in un susseguirsi di notificazioni. Era un pastore che si muoveva nella sua vasta diocesi, s’informava delle condizioni della povera gente, emanò ordinanze per alleviarne le pene; istituì una commissione di ecclesiastici, perché facesse opera di misericordia visitando e consolando gli ammalati, specie i più poveri.

  Nel suo quasi decennale episcopato bolognese, si adoperò in ogni modo per elevare il livello spirituale del popolo, ma quello che maggiormente lo rendeva popolare era il suo parlare senza peli sulla lingua, dicendo pane al pane e vino al vino, usando spesso il dialetto locale; sapeva farsi obbedire, arrivando a sfogate improvvise ma sincere, a volte sfociando in qualche parola pesante. Molti studiosi lo hanno definito “un cardinale Roncalli (Giovanni XXIII) del Settecento”. La sua personalità, ispirò la più celebre opera di Alfredo Testoni, che nel 1905 scrisse la commedia in cinque atti “Il Cardinal Lambertini”, imperniata sulla sua figura, ricca di umanità e giovialità popolaresca; la commedia è vivace per la mescolanza di lingua e dialetto.

  Il conclave che lo elesse 247° papa il 17 agosto 1740, fu uno dei più lunghi della storia del papato, durò sei mesi essendo iniziato il 19 febbraio; a quel tempo le Nazioni cattoliche europee, avevano forte voce in conclave, influenzando con le loro pressioni l’elezione del papa, che si desiderava fosse simpatizzante dei singoli Stati, oppure dei blocchi che alternativamente si formavano e si disfacevano, senza trovare un accordo che alla fine rispecchiasse le esigenze politiche dei loro governi. Partecipavano a questo scontro, attraverso i loro cardinali portavoce, più o meno ufficiali, i Francesi, i Borboni di Napoli, gli Austriaci, i ducati della Toscana; durante i sei mesi di conclave morirono ben quattro cardinali, alla fine per stanchezza o per disperazione, al 255° scrutinio il suo nome, accantonato per mesi, ottenne i voti necessari per l’elezione e il cardinale Lambertini di 65 anni, divenne papa Benedetto XIV. Durante i suoi diciotto anni di pontificato, papa Lambertini si orientò ad apprezzare i bisogni dell’epoca e a stimare i tentativi che si adoperavano per rinnovare i rapporti tra Chiesa e società. Egli prevedeva i cambiamenti imminenti e parlava apertamente del dovere che incombe alla Chiesa, d’impegnarsi per adattarsi ad essi. Senza incertezze mostrò di saper distinguere tra sovranità spirituale e sovranità temporale, e affermò senza sosta che la prima deve prevalere; alcuni grandi personaggi della Curia Romana, presero a sospettarlo di voler liquidare in gran parte il potere temporale della Chiesa Romana e criticando sussurravano: “magnus in folio, sed parves in solio”, grande sulla carta, scarso in governo. In un’epoca quanto mai difficile per la Chiesa, a papa Benedetto XIV non sfuggiva il fatto che con l’assolutismo dei sovrani, si affermava sempre più il principio della religione di Stato, mentre con il diffondersi dell’Illuminismo, il cristianesimo stesso rischiava una crisi di esistenza, in un mondo sempre più laico. Unico mezzo per salvarsi era astenersi dalla politica di ostilità e affidarsi invece alla tolleranza, in uno spirito di conciliazione universale; questa politica della pace si denota in alcuni scritti del papa al cardinale francese Guérin de Tencin: “La spada non sta bene in mano a chi, benché indegnamente, è vicario di Gesù Cristo”, ovvero “il papa è, e deve essere disarmato”. Attuò per questo una politica conciliante nei confronti delle Corti di Sardegna-Piemonte, di Napoli, di Spagna, di Prussia; concludendo vari Concordati non sempre favorevoli; anche nelle nomine di nuovi cardinali, Benedetto XIV si assoggettò il più delle volte, ai desideri dei vari governi, ratificando i loro candidati come cardinali della Corona.

  Si astenne da qualunque interferenza, nell’elezione controversa del nuovo imperatore d’Austria Carlo VII, limitandosi al riconoscimento formale dell’elezione. Grazie a quest’atteggiamento rispettoso e conciliante nei riguardi delle prerogative dei sovrani, sia cattolici che protestanti, egli contribuì efficacemente a migliorare il clima in cui debbono convivere la Chiesa e lo Stato, in una società pluralistica. La sua guida illuminata suscitava entusiasmi e la sua ottima reputazione, era ampiamente condivisa anche fuori della Chiesa; la ragione principale era la passione che Benedetto XIV riservava alla ricerca scientifica, della quale riconosceva la necessaria libertà; il suo interessamento alle scienze naturali era così autentico, che egli istituì nelle Università Pontificie nuove cattedre di Scienza, con laboratori di fisica e di chimica, fondò Accademie di archeologia, di anatomia, di storia, di storia dell’arte e di storia liturgica; Montesquieu lo definì: “Papa degli scienziati”. Benedetto XIV intervenne nel campo della legislazione ecclesiastica, con provvedimenti riguardanti il Sacramento della Penitenza, l’usura, i duelli e la Massoneria. Ridusse il numero delle feste comandate, che allora erano 34 oltre le domeniche, per attuare riforme liturgiche nella Chiesa, ma anche per venire incontro alle richieste dei sovrani illuminati; diede nuove direttive alla Congregazione dell’Indice, prestando così maggiore attenzione per la libertà di opinione, ed eliminandovi molte opere scientifiche; riformò il Breviario. Sotto il suo pontificato si raggiunse un compromesso sulla secolare questione del patriarcato di Aquileia, che nel 1751 venne abolito e al suo posto furono costituiti gli arcivescovadi di Udine e di Gorizia. Papa Benedetto permise alla cattolica imperatrice d’Austria Maria Teresa, di tollerare nei suoi Stati i protestanti, pur raccomandandole di cercarne con cristiana dolcezza la conversione; s’impegnò per eliminare dal linguaggio dei predicatori, le tradizionali invettive contro i giudei e i miscredenti. Il figlio del ministro inglese lord. Walpole, volle erigergli un monumento, a testimonianza della stima degli anglicani per “il migliore dei pontefici”. Amante delle lettere e delle arti, fece tradurre in italiano le più significative opere della letteratura inglese e francese; riuscì ad arrestare il degrado del Colosseo, usato da tempo come cava per l’estrazione di pietre per costruzioni, nel 1750 fece erigere durante il Giubileo, una grande croce nel mezzo dell’arena, in memoria delle migliaia di martiri lì uccisi; con semplicità e senza onori prescritti, amava durante il Giubileo, mischiarsi alle file dei pellegrini in processione davanti alla Porta Santa, parlando con loro. Del resto negli anni del suo pontificato, lo si vedeva spesso andare in giro in ogni quartiere della città, specie a Trastevere e intrattenersi amabilmente con la povera gente, si rendeva così conto direttamente delle precarie condizioni in cui viveva il popolo romano; altrettanto faceva con i campagnoli di Castelgandolfo, dove d’estate, solo e con una canna in mano, si godeva il fresco del lago, vicino ad ignari pescatori. Ciò gli permise di rendersi conto delle necessità del popolo e quindi agire in conseguenza; ridusse lo stipendio agli ufficiali e il soldo alle truppe militari, limitò le spese della Corte pontificia, diminuì la servitù, concesse ai contadini poveri di spigolare in tutti i campi dello Stato Pontificio, contro i proprietari che volevano impedirlo.

  Scrittore brillante ed erudito, lasciò numerosi volumi di scritti vari (De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 1734-1738) e una interessante corrispondenza con il cardinale Pierre Guérin de Tencin. Fra i suoi meriti, ci fu la diffusione con s. Leonardo della devozione della ‘Via Crucis’, e l’approvazione di due nuove e importanti Congregazioni religiose, i Passionisti di s. Paolo della Croce e i Redentoristi di s. Alfonso Maria de’ Liguori; fu però critico e prudente con i Gesuiti, impegnati con ingerenze politico-commerciali in contrasti con il Portogallo e condannò i “riti cinesi”, considerati superstiziosi, ma tollerati nelle missioni dagli stessi Gesuiti. A Roma fece costruire la chiesa di S. Marcellino, rinnovò la facciata di S. Maria Maggiore, edificando all’interno il maestoso baldacchino sull’altare papale; ingrandì gli ospedali di Santo Spirito e San Gallicano; continuò la serie dei ritratti papali nella Basilica di San Paolo fuori le Mura. Il suo illuminato pontificato, intessuto di comprensione e rispetto per tutti gli uomini, qualunque fosse il loro pensiero o fede religiosa, non fu sempre compreso ed apprezzato da molti ecclesiastici contemporanei, che non erano maturi per gli avvenimenti, che nel secolo successivo, avrebbero scosso dalle fondamenta millenarie lo Stato Pontificio e il potere temporale dei papi; cosa che con chiaroveggenza papa Benedetto XIV aveva intuito e cercato di anticipare, almeno nel pensiero della Chiesa del tempo.

  Poco prima di morire, il 3 maggio 1758 nel Palazzo del Quirinale, coscientemente pronunciò il suo pensiero: ”Io ora cado nel silenzio e nella dimenticanza, l’unico posto che mi spetta”.

  I 64 cardinali che aveva nominato lungo il suo pontificato, gli eressero in San Pietro un solenne monumento funebre, in posa teatrale e abiti svolazzanti, che non si addice certamente alla sua figura, che fu sempre semplice, pur nell’apostolica grandezza.

  Paskvin[uredi | uredi kodo]

  Pasquino, di solito critico e feroce con i papi dell’epoca, lo esaltò filosoficamente:

  “Ecco il papa che a Roma si conviene. Di fede ne possiede quanto basta, manda avanti gli affari della casta e sa pigliare il mondo come viene.”

  Autore: Antonio Borrelli Aggiunto/modificato il 2006-07-28 Benedetto XIV (Prospero Lambertini) Papa Autore: Antonio Borrelli Aggiunto/modificato il 2006-07-28 Pridobljeno 7.ii.2022


  Benedetto 14 Treccani[uredi | uredi kodo]

  BENEDETTO XIV, papa di Mario Rosa - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 8 (1966)

  Condividi BENEDETTO XIV, papa. - Nacque Prospero Lambertini a Bologna il 31 marzo 1675 da Marcello e da Lucrezia Bulgarini. Educato dai somaschi a Bologna e poi, dal 1688, a Roma nel Collegio Clementino, si laureò in teologia e diritto nel 1694. La sua preparazione giuridica gli spianerà la carriera curiale, finché raggiungerà, nel 1720, la carica di segretario della Congregazione del Concilio. Una grande esperienza delle Congregazioni romane (tra l'altro di quella dei Riti, nella quale sarà, dal 1708, promotore della fede) e una particolare sensibilità per gli aspetti istituzionali della vita ecclesiastica contrassegnano questo primo periodo di attività del futuro pontefice. Si delineano già in lui taluni atteggiamenti che resteranno costanti: un impegno semplificatore nell'alveo della intricata legislazione post-tridentina, che esprimerà nei pareri per la Congregazione del Concilio, raccolti più tardi nelle Quaestiones canonicae et morales... (Bassano 1767); una tendenza alla moderazione, che permetterà all'esperto canonista di condurre a termine gli spinosi negoziati con Carlo VI d'asburgo per la "monarchia sicula" e con Vittorio Amedeo II di Savoia quelli per il concordato del 1727; il tenue rigorismo e le simpatie per gli orientamenti maurini, che lo spingeranno a pronunciarsi, lo stesso 1727, nella Congregazione dei Riti, contro la nuova devozione al Cuore di Gesù.

  Vescovo titolare di Teodosia nel 1724, il Lambertini diviene arcivescovo di Ancona il 20 genn. 1727. Cardinale il 30 apr. 1728, passa alla più importante archidiocesi della città natale il 30 apr. 1731. La sua personalità si arricchisce intanto della diretta esperienza pastorale, che egli modella sulle linee della riforma tridentina e sull'esempio del Borromeo e del Paleotti.

  Fondamentale per la comprensione e il commento della sua attività bolognese resta la Raccolta di alcune notificazioni, editti ed istruzioni pubblicate per buon governo della sua diocesi..., 5 voll., Bologna 1733-40; Venezia 1740; Roma 1742 e ancora Venezia 1773 e 1778. Fin dalla prima notificazione il Lambertini dichiara di non voler "far novità, ma di rimettere in piedi lo stabilito dalle sacre leggi ed il praticato altre volte in questa nostra diocesi, con aggiugnervi ancora qualche moderazione e qualche segno di ogni maggiore equità" (Roma 1742, I, p. 5). Egli insisterà, in generale, sul potenziamento dell'attività parrocchiale e sul dovere di residenza per gli ecclesiastici beneficiati con cura d'anime, sulla vita spirituale e la sana amministrazione dei conventi femminili, sul riordinamento della materia beneficiaria, sui problemi attinenti al foro ecclesiastico, sulla utilità delle missioni popolari, con cui concluderà la visita della Città il 21 marzo 1733. Di qui la simpatia con cui da pontefice accompagnerà le missioni di S. Leonardo da Porto Maurizio e di s. Paolo della Croce.

  Alla conferma unitaria delle singole disposizioni pastorali attraverso un sinodo diocesano il Lambertini pensò presto, se nella prefazione ai De Synodo dioecesana libri tredecim..., editi a Roma solo nel 1748, egli allude all'esperienza bolognese e all'intento di farla culminare nel sinodo, alle difficoltà avanzate dai difensori di una troppo rigida ossequienza "romana", e alla prima stesura dell'opera nata come pacato riesame della questione e lasciata imperfetta al momento dell'ascesa al soglio papale. Determinanti nella genesi dello scritto dovettero essere il richiamo al Tridentino, la fioritura dei sinodi diocesani durante il pontificato di Benedetto XIII e la diretta partecipazione del Lambertini, come canonista, al celebre sinodo romano di papa Orsini del 1725.

  Completato più tardi e rimaneggiato nelle successive edizioni (Romae 1755; Ferrariae 1760; Romae 1767, ecc., sino all'edizione di Roma del 1806), esso assume importanza centrale, se colto in prospettiva negli orientamenti del Lambertini, proponendo il suo ideale pastorale di vescovo e di pontefice, in un'ultima duttile sistemazione della tradizione tridentino-borromeiana. Egli mira a recuperare aspetti della vita ecclesiastica e religiosa che si erano come cristallizzati nella prassi curiale e a ridare soprattutto valore e spontaneità all'esperienza pastorale diocesana. In complesso dal De Synodo scaturisce una posizione equilibrata, coerentemente sviluppata dal Lambertini negli anni di pontificato, stimolante fermenti e suggestioni di vita ecclesiastica e religiosa, per "liberare" quelle forze che sembravano soffocate dalla istituzionalizzazione e dall'eccessivo monopolio curiale configuratosi con la piena età della Controriforma.

  Ancora in ambiente bolognese maturano le altre opere del Lambertini, arricchite in successive edizioni: le Annotazioni sopra le feste di nostro Signore e della beatissima Vergine..., Bologna 1740, di carattere liturgico-devozionale (Padova 1747;Venezia 1767; Napoli 1772, ecc.; in latino, Patavii 1745; Romae 1786), e il "trattato istruttivo" Della S. Messa, anch'esso di carattere liturgico devozionale, con un'appendice critico-agiografica (Padova 1747;in latino, Romae 1748e 1783;Venetiis 1783, con commento del gesuita E. de Azevedo; Magonza 1879, con note del p. J. Schneider).

  Ma l'opera che doveva dare fama grandissima al Lambertini e dalla quale, come dal De Synodo, si dipartono altre linee prospettiche del pontificato benedettino è il De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, Bononiae 1734-38, 4 voll. in 5 tomi (ediz. ampliate: Patavii 1743; Venetiis 1766; Neapoli 1773-75, in 15 voll., ecc..; una riduzione e traduzione francese del cappuccino Joseph d'Audierne, con il titolo di Lettres curieuses, utiles et théologiques sur la béatification des serviteurs de Dieu..., Rennes 1758-64, in 6 voll.; una sinossi elaborata da E. de Azevedo, Venetiis 1790-92).

  In questo scritto il Lambertini riversa un'esperienza ventennale maturata nella Congregazione dei Riti, presentando una "summa" della prassi venutasi formando da Urbano VIII in poi, ma insieme volge lo sguardo a tutta la tradizione ecclesiastica, dalle collezioni degli Atti dei martiri, con relativi problemi di critica storica, all'ufficio e messa dei santi, con i problemi connessi alla riforma del Breviario Romano, che saranno affrontati negli anni di pontificato. Nello sfondo sono compresenti le suggestioni della più matura cultura cattolica del primo '700, dall'opera dei bollandisti, alla critica maurina, alle posizioni muratoriane (cfr. t. VII, Napoli 1774, capp. 49-52sulle estasi e i rapimentì mistici, le visioni, le rivelazioni, i miracoli, i fenomeni abnormi ecc.). Anche i rapporti con medici bolognesi furono, sotto questo profilo, di grande significato, come egli stesso accennerà più tardi in una lettera al cardinale de Tencin (3nov. 1745, in Le lettere..., I, p. 285). Non mancheranno favorevoli ripercussioni dell'opera nel mondo protestante attraverso un'ampia recensione apparsa sugli Acta eruditorum di Lipsia (1° ott. 1740;1°genn. e 1° ag. 1741;1°genn. 1742).

  Nell'impossibilità di elencare qui le singole edizioni delle diverse opere di B. XIV, si rinvia alle edizioni complessive: Opera..., 12 voll., Romae 1747-48; Opera omnia..., 15tomi, Venetiis 1787; Opera omnia..., 17tomi, Prati 1839-56; Opera inedita, a c. di F. Heiner, Friburgi Br. 1904.

  Al conclave, apertosi il 19 febbr. 1740, dopo la morte di Clemente XII, il Lambertini non si presenta, nonostante la duplice esperienza curiale e pastorale, come uno dei cardinali "papabili". La sua candidatura si impone quale compromesso, dopo sei mesi di estenuanti trattative e di giochi di forza tra i partiti di Curia (il gruppo corsiniano e l'ala di opposizione capeggiata dal camerlengo A. Albani) e le potenze politiche, commisuranti attraverso uno dei più lunghi conclavi della intera storia della Chiesa romana a qual grado di crisi fosse giunto il papato non solo dopo gli ultimi anni di pontificato del vecchio papa Corsini, ma con l'esaurirsi di quelle condizioni politico-religiose che avevano caratterizzato la prima metà del secolo. Solo il 17 agosto, al 255° scrutinio, sbloccatasi la situazione, il Lambertini vedrà convergere su di sé, di colpo, cinquanta voti: prenderà il nome di B. XIV per gratitudine verso Benedetto XIII, cui doveva la porpora.

  I primi anni del pontificato lambertiniano sono segnati da uno slancio eccezionale, che indica in B. XIV la precisa volontà di rinvigorire e ringiovanire le strutture e le istituzioni ecclesiastiche, di recuperare rapidamente posizioni perdute, di creare possibilità nuove per la Chiesa romana. Scioglierà dubbi e incertezze sul piano canonistico e dell'attività missionaria; mirerà a portare un soffio animatore nell'intero mondò cattolico, trasferendovi le ansie pastorali del suo episcopato bolognese, procedendo a numerose riforme, ma soprattutto accogliendo esigenze che erano venute maturando e imponendosi in larghi settori, dall'opera muratoriana tesa ad una "regolata devozione", alla pietà benedettina e agostiniana sviluppatasi nel mondo tedesco, ecc.; riprenderà con fermezza le fila di discussioni interrotte o giunte a punti di rottura, come sarà per la politica concordataria iniziata sotto i pontificati di Benedetto XIII e di Clemente XII.

  Se grande è il fervore di B. XIV, difficili sono le condizioni entro cui la sua opera prende a svolgersi, e scarsi gli appoggi su cui egli potrà contare: donde, come più volte scriverà al Tencin (il carteggio coi quale è una fonte di particolare interesse per la conoscenza dell'animo di B. XIV e di molti momenti del suo pontificato) quella sua diffidenza per il Sacro Collegio, la cui configurazione non riuscirà mai a modificare sostanzialmente, per il peso di una tradizione che egli stesso in fondo avvertiva e per le pressioni esercitate dalle potenze cattoliche a favore di cardinali nazionali, o quel suo fastidio per il lento funzionamento delle Congregazioni e per gli interessi politici dei più alti esponenti di Curia; donde la tendenza non ad incidere duramente - il che non era nella sua natura e nelle sue possibilità di azione - su forze e consuetudini solidissime, ma ad aggirare le situazioni e a trascurare piuttosto la prassi delle Congregazioni per volgersi a ristretti gruppi di consiglieri o di esperti di fiducia. Ed in questo, soprattutto per gli aspetti diplomatico-politici del suo pontificato, B. XIV incontrerà collaboratori di eccezione, da quel brillante diplomatico che fu S. Valenti Gonzaga, che impronterà la politica papale come segretario di stato sino al 1751e in parte sino al 1756, all'Aldrovandi, che B. XIV nominerà prodatario e che, con il Valenti Gonzaga, contribuirà a tracciare le grandi linee di un rinnovato ed efficace sistema concordatario.

  Tale orientamento costituisce in effetti l'aspetto più sintomatico del papato lambertiniano, al suo aprirsi, e trova il suo centro nel lucido spirito conciliativo di B. XIV, nella preminenza di interessi più propriamente religiosi di fronte a quelle preoccupazioni istituzionali ed ecclesiastiche, che apparivano ormai superate dalla logica dell'azione statale e nella coscienza dei contemporanei, nella presa di consapevolezza di nuove realtà politiche e nell'impegno di far uscire la Chíesa cattolica da un isolamento pericoloso, da una subordinazione alle potenze cattoliche, cui una sostanziale debolezza la condannava.

  Il primo ad essere concluso sarà il concordato con il Regno di Sardegna. Entrato in crisi da tempo il concordato del 29maggio 1727, B. XIV riaprirà le possibilità di un accordo mediante passi diretti presso il ministro marchese d'Ormea e il sovrano, adottando cioè quel metodo che preferirà spesso in analoghe trattative di politica ecclesiastica di avviare o facilitare le discussioni con un personale intervento e di deferirle poi, per la conclusione, a collaboratori di fiducia. Il 5genn. 1741il Valenti Gonzaga da una parte e dall'altra il card. Alessandro Albani, come protettore della Corona, con il plenipotenziario sardo de Rivera, possono firmare due convenzioni circa i feudi pontifici in Piemonte e la materia beneficiaria. Rimasti insoluti i punti riguardanti la giurisdizione e l'immunità ecclesiastica, il pontefice, per superare gli scogli del rigido giurisdizionalismo sabaudo, emanerà una particolare istruzione, il 6genn. 1742. Intorno alla quale, modificata e ulteriormente estesa dallo stesso B. XIV (1750), da Clemente XIII(1763), Clemente XIV (1769e 1770), Pio VI (1776, 1779, 1782, 1786)sino a Leone XII (1826), ruoteranno per lungo arco di tempo i rapporti tra Santa Sede e Regno di Sardegna.

  Maggiore importanza assume, nella politica concordataria lambertiniana, la definizione del concordato con il Regno di Napoli, dove non si trattava di operare revisioni, ma di superare essenziali difficoltà scaturite da opposte intransigenze.

  Già nel gennaio 1741, contemporaneamente alle trattative con la Sardegna, l'Aldrovandi presenta a B. XIV un piano completo di compromesso, ma i negoziati tra il Valenti Gonzaga, l'Aldrovandi, il Gotti, il Corradini da una parte e il cardinale T. Acquaviva e Celestino Galiani, l'uno come ambasciatore spagnolo, l'altro come rappresentante napoletano, dall'altra, si prolungano, per la rigidezza del Corradini, il quale impersona le più strette vedute curiali e la politica del vecchio entourage corsiniano. Tuttavia, il 2giugno 1741, il Valenti e l'Acquaviva sottoscrivono il documento che appare favorevolissimo allo Stato nei delicati settori dell'immunità reale, locale e personale. Per facilitare gli accordi, che nelle ultime tre congregazioni furono discussi alla sua stessa presenza, B. XIV si piegò a talune estreme richieste regalistiche napoletane, come al riconoscimento dell'exequatur regioper le bolle papali, brevi, ecc.; due bolle, del 1741e del 1745, secondo le promesse di B. XIV al momento della firma del concordato, amplieranno le competenze del cappellano maggiore. I nuovi rapporti, seppure manterranno una situazione di equilibrio, non elimineranno tuttavia gli antichi attriti tra Roma e Napoli, durante il pontificato lambertiniano, ma la crisi dei rapporti concordatari incomincerà a maturare, auspice il Tanucci, nel 1761, scomparso ormai Benedetto XIV.

  Un particolare concordato con il Portogallo (30 ag. 1745)definirà il concordato del marzo 1736e una convenzione del 173 . La nuova convenzione intendeva compensare la Dataria di numerose pensioni ecclesiastiche divenute di patronato regio. In questa occasione B. XIV riconobbe di essersi dovuto piegare ad "esorbitanti concessioni" (a Tencin, 25ag. 1745, in Le lettere..., I, p. 267), ma, nei non facili rapporti con l'aggressivo regalismo portoghese, respingerà poco più tardi la richiesta di istituire vescovadi di nomina regia nelle Indie, stanti i tradizionali diritti e interessi della Francia in quelle terre di missione.

  Amplissime concessioni da parte della S. Sede presenta il concordato con la Spagna, stipulato nel 1753, la cui lunga elaborazione risale però al dicembre 1740, ai primordi cioè del papato lambertiniano. Il concordato clementino del 1737 era stato subito posto in discussione da parte spagnola, le cui tendenze regalistiche, fomentate anche da alti ambienti ecclesiastici, e particolarmente dal cardinale Belluga, accompagnandosi alla situazione internazionale nel corso della guerra di successione austriaca, renderanno impossibile ogni intesa sino al 1750. Il metodo delle trattative dirette darà, anche questa volta, risultati positivi, con la formale sanzione del concordato l'11 genn. 1753. B. XIV cederà nel timore di una rottura con la Spagna e di un isolamento totale tra l'Austría infida e la Francia travagliata dal problema giansenista, accordando al re il richiesto diritto di patronato universale su 12.000 benefici sino ad allora in contestazione, mentre solo 52 uffici ecclesiastici minori rimarranno di libera collazione pontificia. La Spagna verserà in compenso consistenti indennizzi, ritenuti inferiori tuttavia al totale delle rendite perdute dalla Camera apostolica. Ma B. XIV, nonostante le opposizioni curiali, poté finalmente operare una drastica riforma della Dataria, eliminando infiniti abusi sviluppatisi intorno al traffico e all'accaparramento delle prebende spagnole e allo scandaloso fenomeno delle cedole bancarie, che era il sistema di cauzione per i proventi riservati sui benefici di collazione papale.

  L'ultimo concordato benedettino, in ordine di tempo, stipulato con Maria Teresa per la Lombardia (17 dic. 1757), regolerà la tassazione dei beni ecclesiastici, allorché verrà data esecuzione al catasto teresiano.

  Mentre viene cercando nuove intese con gli Stati italiani ed europei, lo slancio iniziale del pontificato lambertiniano si volge ai settori della vita religiosa ed ecclesiastica. Una delle prime encicliche benedettine, la Ubi primum del 3 dic. 1740, - B. XIV userà frequentemente questa forma di "colloquio" con l'episcopato, attribuendo all'enciclica il carattere tipico assunto nell'età moderna - raccomanderà ai vescovi la formazione del clero, le visite pastorali, l'obbligo della residenza, confermato poi dalla bolla Ad universae christianae reipublicae del 3 sett. 1746. Per la scelta di elementi idonei all'episcopato B. XIV istituirà una speciale Congregazione, mentre delegherà un'altra (23 nov. 1740) per il sollecito disbrigo di complessi quesiti inoltrati dalle diocesi a Roma. Nel 1742 si preoccuperà di definire in generale le modalità dei concorsi sanciti dal Tridentino per adire cariche ecclesiastiche. Tra il 1741 e il 1742 interverrà in materia di disciplina sacramentale riguardo al matrimonio, emanando per i Paesi Bassi (4 nov. 1741) un importante decreto di deroga alla legislazione tridentina circa la validità dei matrimoni tra protestanti e dei matrimoni misti, qualora i coniugi o il coniuge acattolico fosse passato al cattolicesimo, e limitando, con altre disposizioni, la possibilità dei matrimoni di coscienza e la facilità con cui venivano concesse le dispense.

  Nel 1741 darà avvio ai lavori per la correzione del Breviario romano, improntati ai risultati della critica storico-erudita maurino-muratoriana e a quelle preferenze biblico-patristiche proprie della cultura rigorista. La commissione, che venne costituita tra gli altri dal Valenti, dal Tamburini, dal Besozzi, con la partecipazione estema del Muratori (1743), non condurrà a termine la riforma, nonostante le sollecitazioni del Tencin presso B. XIV, che riflettono gli orientamenti dell'episcopato francese sul problema del Breviario, e il personale impegno del pontefice. Ma l'interesse venutosi a creare concorre allo sviluppo degli studi agiografici e di storia ecclesiastica e alla diffusione del clima muratoriano soprattutto durante il primo decennio del pontificato benedettino. Suggestioni delle "moderate" aspirazioni riformatrici muratoriane sono ben avvertibili infatti in altre disposizioni di B. XIV, in questo tomo di tempo: egli proibirà nel 1740 l'uso delle trombe nelle chiese, eliminando dalla musica ecclesiastica un tipico strumento "barocco", e la pratica delle flagellazioni pubbliche; nel 1742 accorderà, secondo le richieste muratoriane, la diminuzione del numero dei giorni festivi, attuata gradualmente in Italia e in vari paesi europei tra il 1748 e il 1754; con una enciclica ai vescovi dello Stato pontificio insisterà., nel 1746, per la presenza del Crocifisso sugli altari e per una "regolata devozione" delle immagini dei santi.

  Le nuove esigenze devozionali si affiancano in questi anni a diverse riforme liturgiche, che denotano, tra l'altro, la particolare attenzione volta da B. XIV alle Chiese orientali: la revisione del Martirologio, conclusa nel 1748; la revisione dell'antico messale glagolitico per i paesi slavi, compiuta nel 1754; l'edizione dell'eucologio greco, cui si lavorava in Roma sin dai tempi di Urbano VIII, prescritto ad uso dei greco-uniti nel 1756. A tali orientamenti non corrisponde un analogo, parallelo impulso per gli studi di esegesi biblica, gravati dalle tradizionali proibizioni post-tridentine delle traduzioni della Scrittura nelle lingue nazionali: proibizioni che B. XIV confermerà nel 1748, respingendo le istanze rivoltegli da ambienti rigoristi e gianseni-steggianti, e che abrogherà solo con un decreto del 13 giugno 1757, compiendo un passo tardivo e neppure completo verso il superamento di antiche barriere.

  Nel settore missionario, nel 1741, con un breve diretto ai vescovi portoghesi dell'America meridionale, B. XIV prende posizione a favore dei diritti umani degli Indios. Ma provvedimenti decisivi riguardano le missioni in Cina e in India.

  Con la bolla Ex quo (11 luglio 1742) B. XIV pone fine alle acute polemiche divampanti tra gesuiti da un lato e francescani e domenicani dall'altro, a proposito dei "riti cinesi" (sulla liceità o meno, e sotto quale forma, per i convertiti, di celebrare riti tradizionali. legati al culto degli antenati, ecc.) variamente affrontati dai predecessori, e in ultimo da Clemente XII, con conseguente incertezza interpretativa delle norme. La decisione benedettina sembrò suonare - e fu sfruttata da parte di rigoristi e di giansenisti, tenaci fautori della condanna dei "riti cinesi" - quale espressione di sfiducia nel metodo missionario "accomodante" gesuitico. In realtà B. XIV non fece che confermare, sia pure con spiccata venatura rigorista, un atteggiamento abbastanza costante seguito sino ad allora da Roma.

  Ma B. XIV stesso pare di lì a poco riequilibrare la situazione per le missioni dell'India meridionale, dove, anche dopo le recenti proibizioni di Clemente XII (1734 e 1739), persisteva l'analoga prassi dei "riti malabarici", cioè di un adattamento del metodo missionario, soprattutto gesuitico, a tradizioni, costumi e usi locali. La bolla Omnium sollicitudinum (12 sett. 1744)ha un suono più mite che non la condanna dei "riti cinesi", concedendo una ulteriore dilazione decennale per la prassi "accomodante" e accogliendo la proposta gesuitica di destinare un apposito gruppo di missionari per il rruìnistero tra i paria.

  Tale tendenza mediatrice ed equidistante, in cui si riflettono e si compenetrano le diverse e spesso contrastanti forze ed esigenze del cattolicesimo, è visibilissima, ancora in questi anni, nell'enciclica Vix pervenit sull'usura (1° nov. 1745), indirizzata ai vescovi italiani.

  Occasionata, come sembrò, dall'opera De usuris licitis et illicitis (1743)del giansenista utrettino N. Broedersen e soprattutto da quella dell'erudito veronese S. Maffei, Dell'impiego del denaro (1744), di ispirazione "latitudinaria", contro le quali si erano accese le reazioni gianseniste e rigoriste, queste rappresentate in Italia dal domenicano Concina e dai concittadini dei Maffei, i fratelli Ballerini, in effetti una decisione papale in merito fu sollecitata dallo stesso Maffei. Contro il Maffei l'enciclica ribadisce la tesi della intrinseca sterilità del denaro e vieta, sulla base della tradizione canonistica, la percezione di un interesse anche modico "ex ipso mutuo... ipsius ratione mutui"; ma, contro la tendenza rigorista e accogliendo una prassi ormai diffusa, menziona la legittimità di titoli estrinseci (di danno emergente e di lucro cessante) per la lecita percezione di un interesse. La lettura "estensiva" e quella"restrittiva" del documento papale permisero che si perpetuasse tuttavia, tra teologi e canonisti delle due parti, la discussione nel corso della seconda metà dei secolo.

  Lo slancio iniziale va attenuandosi ora che si procede nel primo decennio di pontificato. La guerra di successione austriaca, i problemi della politica internazionale e la stessa sorte del pur neutrale Stato pontificio, percorso dalle armate austriache e spagnole in lotta, distolgono o almeno affievoliscono l'attenzione di B. XIV dall'impegno pastorale e dalle riforme ecclesiastiche e disciplinari per volgerla agli inquieti orizzonti europei. Qui la politica benedettina appare incerta e contraddittoria, subordinata com'è necessariamente al gioco politico-diplomatico delle potenze, a sanzione di quel ruolo secondario e passivo nello scacchiere politico europeo che il papato aveva dovuto assumere dalla pace della Westfalia.

  B. XIV compie un primo errore, per lo meno di tempestività, allorché nonostante le interessate opposizioni francese e spagnola, ma soprattutto i consigli di attesa dell'accorto segretario di stato, si affretta a riconoscere il diritto ereditario di Maria Teresa (20 dic. 1740). Su di lui pesa, in questa situazione, la visione più tradizionale della diplomazia pontificia, che continua a scorgere nell'Austria l'antemurale del cattolicesimo in Germania e il baluardo nei Balcani contro i Turchi. Ma B. XIV, nell'incertezza degli eventi e nel desiderio di una rapida composizione del conflitto, finisce con l'adeguarsi, anche troppo sollecitamente, a nuove situazioni di fatto, operando un revirement con il riconoscimento dell'elezione imperiale di Carlo Alberto di Baviera (Carlo VII), il 28 febbr. 1742, a soli sedici giorni dalla incoronazione.

  Le invocazioni di B. XIV alla pace risuonano sempre più fievoli, dopo che la neutralità dello Stato pontíficio verrà violata da Austriaci e Spagnoli nello stesso febbraio 1742e dopo la dura reazione di Maria Teresa di fronte al "tradimento " papale. Sbloccata improvvisamente la difficile situazione dalla morte di Carlo (20 genn. 1745), B. XIV può riassumere un più convincente atteggiamento neutrale, seppure, stando alla parte austriaca, non siano mancate questa volta simpatie pontificie per la candidatura dell'elettore di Sassonia e re di Polonia Federico Augusto, mentre la parte francese avanza il sospetto che l'orientamento papale sia adesso favorevole a Francesco Stefano di Lorena: sospetto che B. XIV respingerà in una lettera indirizzata al Tencin (29 sett. 1745, in Le lettere..., I, p. 278) con atteggiamento che sarà senza dubbio sincero, poiché Francesco Stefano, come granduca di Toscana, e in generale come sovrano, impersonerà sempre ai suoi occhi, per i legami massonizzanti e giansenisteggianti intrattenuti a raggio europeo, un sistema di governo sottilmente antiecclesiastico e "antiromano", di astiosa e puntigliosa diffidenza giurisdizionalistica e regalistica che egli si sforzava di superare nell'alveo della politica concordataria. Tuttavia B. XIV deve piegarsi al riconoscimento di Francesco Stefano nell'allocuzione concistoriale del 15 dic. 1745e, formalmente, il 25 nov. 1746.

  I rapporti con Vienna vengono lentamente normalizzandosi. Già nel 1751 Si delinea un'intesa, quando B. XIV, dopo lunghe trattative, provvede a sopprimere il millenario patriarcato di Aquileia e a creare i due arcivescovadi di Gorizia e di Udine, per ovviare alla difficile situazione pastorale del territorio, diviso tra la giurisdizione austriaca e quella della Repubblica di Venezia. La soluzione, gradita a Vienna, comporta per converso una ripresa del tradizionale anticurialismo veneziano (1754), e perciò stesso un ulteriore riavvicinamento tra B. XIV e gli Asburgo Lorena. Nel 1754 viene risolta in Toscana la crisi aperta nel 1739 con il processo dell'Inquisizione contro il poeta T. Crudeli e perpetuata dalla politica della Reggenza. Il concordato del 1757 per la Lombardia, di cui si è detto, conclude questo corso filoaustriaco della politica benedettina, in implicita funzione antiprussiana all'aprirsi della guerra dei Sette anni.

  La guerra di successione austriaca però non tanto sposta i termini dei rapporti tra Roma e Vienna, quanto apre sullo scacchiere tedesco nuovi problemi per la politica pontificia, dopo l'occupazione della cattolica Slesia da parte di Federico II di Prussia.

  Con una patente per gli affari ecclesiastici (15genn. 1742)il sovrano mirerà subito ad assorbire la giurisdizione ecclesiastica cattolica nella struttura giuridica e amministrativa statale. L'arcivescovo di Breslavia, cardinale Sinzendorf, la massima autorità cattolica nei territori occupati, elabora due piani di compromesso per la costituzione di un vicariato apostolico nell'ambito della monarchia prussiana (1742-43), che B. XIV respinge risolutamente, il primo nel fondato timore che si venga a creare una Chiesa nazionale tedesca sottoposta al sovrano di Prussia, il secondo denunciando il radicale sovvertimento dello statusquo che Federico aveva promesso di rispettare per i diritti della Chiesa cattolica in Slesia (preliminari di Breslavia tra Austria e Prussia, II luglio 1742).

  Chiusasi in un'impasse questa prima fase di rapporti, la soluzione dei problemi è avviata paradossalmente da un altro motivo di attrito tra la Santa Sede e la Prussia, dopo il rifiuto da parte di B. XIV di convalidare la nomina del canonico F. G. di Schaffgotsch, prelato mondano, massonizzante e "libertino", scelto da Federico quale coadiutore iuresuccessionis delloSinzendorf (1743). Una base di trattative si configura dopo il 1747, quando lo Schaffgotsch, succeduto allo Sinzendorf, invia a Roma un plenipotenziario per sollecitare la conferma papale. La diplomazia pontificia e gli ambienti di Curia abbinano facilmente la questione della conferma con quella riguardante, nel loro insieme, i rapporti con la politica prussiana. La prima è risolta con rapidità, dopo che il nunzio in Polonia, A. Archinto (che diverrà, nel 1756, segretario di stato a conferma dell'interesse di B. XIV per i problemi del mondo tedesco), incaricato di un'inchiesta sulla persona del neocletto arcivescovo di Breslavia, si pronunzierà favorevolmente (1748). Le discussioni sul secondo ordine di problemi sono destinate, invece. per la loro stessa complessità, a prolungarsi, ma danno occasione ad un fatto assolutamente nuovo nella storia dei rapporti tra papato e paesi protestanti: per la prima volta, dal tempo della Riforma, rappresentanti di un principe protestante (al plenipotenziario si era affiancato l'agente del Palatinato a Roma, nominato, seppure non pubblicamente, nello stesso 1747, agente prussiano) conducono negoziati diretti con la Sede romana. Le punte più aspre vengono smussandosi di fronte alla nuova realtà delle cose, e gli stessi contatti preparano il terreno per un modusvivendi, sciogliendo il raggelato inviluppo politico-ecclesiastico creatosi in Germania da Augusta alla pace della Westfalia. La composizione dei rapporti verrà sanzionata, tramite l'Archinto, con un accordo generale sui problemi della legislazione matrimoniale e della materia beneficiaria, nel 1748.

  Non mancheranno in seguito contrasti su quei punti su cui inevitabilmente dovevano collidere le esigenze del dispotismo illuminato federiciano e la flessibile resistenza di B. XIV, soprattutto in materia testamentaria, riguardo a lasciti e legati pii, o nel settore delle doti monastiche. Nei quali momenti B. XIV ricorse ancora a tutti i mezzi e a tutte le mediazioni possibili - e non solo a mediazioni politiche - per ammorbidire l'intransigenza di Federico, a volte sollecitando, come avvenne per la questione della coadiutoria di Breslavia, l'intervento dello scienziato Maupertuis, amico personale del sovrano, e più spesso quello dell'Algarotti, amatissimo da Federico: si vedano, ad esempio, una lettera dell'Algarotti al re, del 19 febbr. 1751, insieme con la quale egli trasmette una lettera indirizzatagli da B. XIV, e la risposta del re di Prussia, che - quale ne sia il velato intento "politico" - suona elogio altissimo di B. XIV ed espressione della fama cui ormai la sua moderazione e la sua "saggezza" erano giunte nella considerazione del mondo protestante e dei più disincantati politici (cfr. Federico ad Algarotti, 20 febbr. 1751, in Correspondance..., pp. 150 s.).

  È questo, dal 1748 al 1756, dalla pace di Aquisgrana all'inizio della guerra dei Sette anni, il periodo di massimo splendore del pontificato lambertiniano, così come si presentò agli occhi dei contemporanei, in un secondo slancio di rinnovamento, questa volta diretto non già alle riforme ecclesiastiche, semmai continuate e perfezionate, ma piuttosto alla riforma interna dello Stato pontificio e alla cultura e alle istituzioni culturali. L'asse della politica e degli interessi benedettini si sposta dunque, riprendendo le fila di tentativi appena abbozzati negli anni di guerra ed ora più facilmente perseguibili nel raccoglimento della pace europea.

  Già dal decennio 1740-50 era apparso chiaro come il risanamento della gravissima situazione finanziaria dello Stato fosse il presupposto di qualsiasi riforma sul piano economico ed amministrativo. Provvedimenti parziali e discontinui erano stati adottati durante il periodo di guerra, per limitare le spese dell'amministrazione, incrementare le entrate e ridurre il deficit perpetuato dall'ineliminabile peso del debito pubblico cresciuto paurosamente sotto Clemente XII. Ad un piano più organico penserà B. XIV, all'indomani della pace di Aquisgrana. Anche qui egli ravviva e stimola una tradizione, ed anche qui, per B. XIV, poco esperto in materia, saranno da analizzare i rapporti con consiglieri ed esperti, dall'Aldruvandi all'Argenvilliers al Valenti Gonzaga - alla cui ispirazione risalirebbero i tentativi per intaccare la rete dei pedaggi, dei monopoli e dei privilegi locali o professionali, e il favore di B. XIV per lo sviluppo dei traffici di Ancona e Civitavecchia - al banchiere e finanziere romano Belloni, amministratore generale delle dogane durante il pontificato benedettino. Ma saranno da sottolineare il salto qualitativo che ora si compie, e l'impegno personale del pontefice, che cercherà di seguire da vicino il dibattito delle idee e le voci di riforma e di rendersi conto dei suggerimenti e delle proposte. Ad un giurista ordinatore e semplificatore qual'è B. XIV non sfuggirà l'esigenza di un deciso intervento sull'apparato finanziario pontificio: la costituzione Apostolicae Sedisaerarium (18 apr. 1746) definirà un metodo unitario di amministrazione, ordinando la registrazione delle entrate e delle uscite della Camera apostolica, la formazione di bilanci annuali e il rendimento dei conti. Tale linea sfocerà nel motu proprio del 29 giugno 1748, confermato con bolla dell'8 luglio, tendente a liberalizzare non soltanto il commercio interno del grano, ma anche il commercio interno in generale.

  La libertà di commercio dei grani non è una novità benedettina: provvedimenti in tal senso erano stati adottati da Clemente XI, Innocenzo XIII, Benedetto XIII e soprattutto da Clemente XII, ma B. XIV volle dare ad essi un carattere costante, ispirato da una esigenza più organica di libera circolazione delle derrate e delle merci. Le disposizioni di papa B. XIV escludevano però il distretto di Roma, la Sabina, e in genere i luoghi sottoposti alla Grascia di Roma. È evidente il compromesso, cui il pontefice e i suoi consiglieri sì erano dovuti piegare, e il divario tra le più ricche regioni del Bolognese e del Ferrarese e le più povere zone meridionali dello Stato, gravate per di più da un centro di consumo dell'importanza di Roma.

  Seguiranno (12 luglio e 3 sett. 1749) un editto e un motu proprio, volti a favorire le precedenti disposizioni di libertà commerciale e richiedenti perciò i titoli di legittimità di chi vantava o godeva esenzioni e franchigie. Si profila dunque un più vasto impegno di riforma e di riorganìzzazione dell'amministrazione e dell'economia dello Stato. Il 12 maggio 1750 un editto Sopra il libero commercio de' cenci e stracci per uso delle cartiere dello Stato Pontificio liberalizza questa importante branca del commercio statale, ma, esistendo da parte di molte comunità una privativa di incetta, il cui introito costituiva una voce normale dei bilanci, il provvedimento deve essere ridimensionato, da una dichiarazione del successivo 28 settembre. In questa stessa direzione si pone l'abolizione della privativa dei tabacchi (1757), vigente sin dall'epoca di Alessandro VII.

  Un piano generale di riforma è rappresentato dalla Constitutio super bono regimine communitatum, sotto il titolo di Gravissimarum sollicitudinum (1° ott. 1753), che investe, con la nomina di un'apposita Congregazione, non solo i problemi del commercio interno ed estero, ma quelli dello sviluppo dell'agricoltura e delle arti. Alla elaborazione del piano collaborò certamente l'Argenvilliers (cfr. Arch. Segr. Vat., Ben. XIV Bullae..., t. 22, cc. 298 r ss.). Lo stesso 1° ott. 1753 B. XIV promulga la costituzione Adcoërcenda delinquentium flagitia, prescrivente un piano di riforma della procedura penale.

  Per un bilancio dei tentativi e delle riforme benedettine andrà notato tuttavia che, se vengono colpiti molti abusi e disfunzioni esistenti prevalentemente sul piano aniministrativo e finanziario, non sono intaccate affatto le strutture economico-sociali dello Stato pontificio. Si giungerà, ad esempio, alla fine del pontificato lambertiniano senza aver nulla concluso riguardo ai rilievi catastali iniziati sotto Benedetto XIII, per la provincia di Urbino, "ragguagliati a stima e misura con un metodo solo ed uniforme in tutti i luoghi, comprendendo nel nuovo appasso indistintamente i beni di qualunque sorta di ecclesiastici e privilegiati...", come suona la pressante richiesta del visitatore L. Merlini, delegato del pontefice (5 apr. 1758). Di per sé però le riforme del pontefice B. XIV sprigionano forze ed esigenze nuove e mettono in luce le profonde antinomie dello Stato: non solo appaiono evidenti le antitetiche possibilità di sviluppo tra le parti settentrionale e meridionale del paese, ma si viene distinguendo l'orientamento liberistico per il commercio interno da quello protezionistico per il commercio estero, in armonia con il programma mercantilistico patrocinato dal Belloni.

  Uno straordinario impulso alla cultura e alle arti caratterizza altresì, in questi anni di pace, il pontificato benedettino. È il periodo più fervido della cultura romana, prima del mecenatismo superficiale e fastoso della età di Pio VI. La tramontante erudizione maurino-muratoriana, che si esplica nelle Accademie fondate da B. XIV, dei concili, della storia ecclesiastica, della liturgia e dei riti, si accompagna alla reviviscenza archeologica, romana, dove l'antiquaria classicistica incomincia. ad avvertire le prime suggestioni del neoclassicismo estetizzante winckelmanniano, e cristiana, esprimentesi nell'Accademia per la storia e le antichità, nell'arricchimento delle collezioni dei palazzi capitolini e nella costituzione del Museo di antichità cristiane. Sono gli anni in cui maturano le opere e l'attività di R. Venuti, e in cui appaiono le Magnificenze di Roma di G. Vasi (1747-61), le Vedute di Roma (1748) e le Antichità romane (1756) di G. B. Piranesi.

  In questo clima la Biblioteca Vaticana avrà, anch'essa, eccezionale incremento, paragonabile solo al periodo di Leone XIII. B. XIV curerà l'acquisto della biblioteca del marchese A. G. Capponi, ma, soprattutto, dopo la morte dell'ultimo Ottoboni (1748), quello della biblioteca Ottoboniana, la più notevole raccolta privata di Roma.Èsotto il pontificato di B. XIV che ha inizio la descrizione dei manoscritti vaticarti (tra il 1756-59 appaiono tre volumi del catalogo dei manoscritti orientali curati dall'Assemani), ripresa solo al tempo di Leone XIII. Alla Biblioteca si aggiungerà, nel 1755, il Museo di antichità cristiane, secondo un'idea proposta dal Maffei nel 1749, riproposta dall'archeologo G. G. Bottari l'anno successivo e resa possibile dalle fortunate campagne di scavi condotte nelle catacombe romane tra il 1749-52.

  Una riforma dell'università di Roma sarà effettuata su proposta dell'Argenvilliers, che ne era rettore, nel 1746, ma cura particolare B. XIV dedicherà all'università e alle istituzioni culturali bolognesi: dando impulso agli studi di anatomia, fondando una cattedra di chirurgia, contribuendo, nel 1752 e nel 1757, alla costituzione di un Museo anatomico, e destinando all'Istituto delle Scienze, mentre era in vita, la propria biblioteca privata che farà aprire, nel 1756, ad uso pubblico.

  Restauri di antichi edifici, come il Colosseo, e di edifici sacri, come le basiliche di S. Maria Maggiore e di S. Maria degli Angeli, il Pantheon, ecc., completamenti di opere pubbliche, come la fontana di Trevi, l'amicizia e la protezione accordata ad uomini di cultura come il Maffei e il Muratori, il Genovesi, l'Amort, il Boscovich, la corrispondenza con Fontenelle, Algarotti, Maupertuis, La Condamine, la tanto discussa, allora e dopo, corrispondenza con Voltaire, la fama di tolleranza e di cristiana indulgenza, l'antinepotismo, la pietà personale "non ispida e crucciosa e severa, ma compassionevole e umana e ridente", come scriverà con felice ìncisività F. Galiani, il fervore religioso cuiminato nell'anno santo 1750 - che è l'apice del pontificato di B. XIV sotto questo profilo e che il papa regolerà nei termini tuttora vigenti, unificando le norme per estendere il giubileo a tutto il mondo cattolico - le riforme ecclesiastiche e i tentativi di riordinamento dello Stato raccolgono intorno al nome di B. XIV un coro europeo di ammirazione. Persino il mondo anglicano, così accesamente antipapista, dedicherà per la penna di H. Walpole un'epigrafe celebrativa al papato benedettino.

  Eppure in tanto splendore, negli stessi anni trail 1748-56, un'inquietudine incomincia a velare l'animo di B. XIV; ed è la preoccupazione con cui egli guarda alla cultura razionalistica e illuministica all'inizio di quella battaglia che doveva colpire a fondo la vita e le istituzioni della Chiesa romana. La seconda condanna della massoneria segna lo spartiacque tra una fase di rapporti tolleranti e il momento in cui si apre la lotta che raggiungerà il suo culmine durante il pontificato di Clemente XIII.

  B. XIV promulgherà la bolla Providas Romanorum pontificum (18 maggio 1751) contro la massoneria, rinnovando la condanna di Clemente XII del 1738, deciso a condizionare, anche con sorprendente durezza, i fermenti politico-ideologici dei "lumi", allorché la diffusione della "setta" a Napoli, oltre che in Francia, gli presenterà il pericolo vicino, in tutta la sua drammaticità.

  Seguirà la condanna dell'Espritdes lois di Montesquieu, pubblicata il 13 marzo 1752, non senza esitazioni e discussioni, risalenti al dicembre 1750, per il grandioso successo dell'opera, il dichiarato favore verso l'autore dei cardinali Querini, prefetto dell'Indice, e Passionei, le pressioni dell'ambasciatore francese a Roma duca di Nivernais, che soltanto come grazia personale potrà ottenere da B. XIV la non pubblicazione di un decreto specifico di condanna e il semplice inserimento dell'opera nell'elenco annuale dell'Indice.

  Ogni compromesso pare superato dalla solenne condanna delle celebri tesi sorboniche dell'abate M. de Prades, che diedero avvio, com'è noto, alla prima soppressione dell'Encyclopédie. B. XIV emanerà allora, il 22 marzo 1752, un breve speciale, in concomitanza con l'atteggiamento che si andava assumendo in Francia contro i philosophes e stimolato dagli ambienti di Curia. Ma il Passionei presenterà presto a B. un'"apologia" e una lettera del de Prades, che aveva trovato rifugio presso Federico di Prussia (a Tencin, 31 genn. 1753, in Arch. Segr. Vat., Misc. Arm. XV, 156, c. 249 r-v). B. XIV esiterà a lungo prima di concedere la richiesta assoluzione, ma la protezione accordata al de Prades dal sovrano finirà col vincere la riluttanza del pontefice, che accoglierà la ritrattazione del celebre fuggiasco, soprattutto in vista del mantenimento dei buoni rapporti con Federico II.

  Un capitolo a parte, in quest'ordine di problemi, è costituito dai rapporti che B. XIV intrattenne con Voltaire e dalla famosa dedica del Mahomet alpapa.

  Quando la pièce fu ritirata dalle scene, dopo la terza rappresentazione, per le proteste dei "dévots" e dei parlamentari di Parigi, Voltaire, che aveva pensato di dedicare la tragedia "du phanatisme" a Federico II, dirotterà la dedica alla persona di B. XIV, nell'intento di far tacere la "cabale" e di non chiudersi definitivamente le porte dell'Académie: egli stesso chiarirà i retroscena di questa "petite affaire" e delle sue "coquetteries" con il papa in una importarite lettera al marchese d'Argenson (in Bestermann, n. 2900). Il 17 ag. 1745 (ibid., n. 2949) lo scrittore presenterà "al capo della vera relligione questa opera contro il fondatore d'una falsa e barbara setta".

  I cardinali Passionei, Querini e Acquaviva, il rappresentante francese a Roma Canillac, e l'archiatra pontificio Leprotti, con le loro mediazioni e le loro pressioni, appaiono nello sfondo della risposta che B. XIV indirizzerà a Voltaire, il 15 sett. 1745 (ibid., n. 2967), lusingato "per così singolare bontà verso di di Noi, assicurandoLa che abbiamo tutta la dovuta stima del suo applaudito valore nelle lettere".

  Voltaire non si lascerà sfuggire l'occasione per diffondere la lettera "du plus joufflu saint père que nous ayons eu depuis longtemps" (ibid., n. 2945) e per sfruttare il nome del pontefice, con spregiudicato funambolismo, nella lotta tra il gesuitico Journal de Trévoux, di cui solleciterà l'appoggio, contro le giansenistiche Nouvelles ecclésiastiques.

  Di fronte alle reazioni dell'opinione pubblica cattolica, e in specie francese, e alle preoccupate richieste di notizie da parte del Tencin., B. XIV preciserà che la lettera a Voltaire era stata concepita su le pedate di S. Girolamo, che redarguito d'aver lodato ed esaltato Origene, scrisse commendavimus philosophum, non dogmatistam (Le lettere..., I, pp. 314 s.), ma assicurerà di aver vietata la stampa di una traduzione italiana dei Mahomet e la sua rappresentazione in un collegio romano. E allo stesso Tencin indicherà, poco più tardi (ibid., I, p. 331), non senza qualche candore, i motivi della sua benevolenza verso Voltaire, nell'intento di tenere in qualche modo legato alla Chiesa romana uno scrittore i cui meriti era impossibile disconoscere, "avendo la Sede apostolica avuti danni considerabili da persone poste in fuga, e che se fossero restate fra noi, non avrebbero poi fatto quel danno che poi fecero". Era un'illusione che si sarebbe assai presto dileguata: la censura dei consultore L. Ganganelli (poi Clemente XIV) dell'intero corpus volteriano nell'edizione di Dresda (28 ag. 1752) sarà la base per le condanne delle opere di Voltaire, che il nome dell'autore, le protezioni di cui godeva in Curia, gli stessi compromettenti passi compiuti da B. XIV avevano procrastinato e che si succederanno dal 1753 al 1757.

  Dinanzi a questi episodi e al crescere e all'irrobustirsi del movimento dei "lumi", B. XIV mostra di avvertire sempre più acutamente, tra il 1748-58, l'importanza di un compatto fronte apologetico, preoccupandosi delle polemiche tra le varie scuole teologiche e delle divisioni e delle debolezze all'interno del mondo cattolico. Egli aveva sempre mirato a garantire alle discussioni dottrinali un clima di grande libertà; e di questa capacità estrema di mediazione lambertiniana sono esempio le prese di posizione volte contro gli antigesuiti (condanna dell'opera del cappuccino Norberto di Lorena sui "riti malabarici", nel 1745), o contro i gesuiti (condanna del Benzi, difesa degli agostiniani Bellelli e Berti e dei Noris, condanna della gesuitica Bibliothèque janséniste), oppure l'atteggiamento salomonico assunto nelle polemiche tra il rigorista domenicano Concina ela Compagnia di Gesù.

  Ma la "tolleranza" benedettina non aveva potuto impedire che le polemiche, soprattutto tra domenicani e gesuiti, già tra il 1744 e il 1746 toccassero momenti durissimi. Era maturato perciò, intorno al 1746, il progetto, poi non, realizzato, di una bolla che proibisse generalmente gli attacchi personali e limitasse le tendenze controversistiche tra i regolari (cfr. Arch. Segr. Vat., Ben. XIV Bullae..., t. 22, cc. 180r-190r). Come che sia, tale posizione del pontefice, piuttosto alieno dalle discussioni propriamente teologico-morali, per la sua formazione giuridico-canonistica, aveva contribuito a sollecitare quella pluralità di orientamenti e quei fermenti nel mondo cattolico che egli riteneva indispensabili per un organico sviluppo del suo patrimonio dottrinale.

  Non atteggiamento oscillante, dunque, questo di B. XIV, o tendenza al compromesso, secondo la tradizione storiografica perdurante dal Pastor ai giorni nostri, ma determinazione, programmatica, sebbene da un lato essa, al momento della svolta del pontíficato negli anni '50, si trovi a dover far leva su schieramenti tutt'altro che univoci e ancora alla ricerca di un difficile equilibrio, e storicamente finirà col portare al rafforzamento di quelle correnti filogianseniste o comunque antigesuitiche, non identificantesi necessariamente con le posizioni giansenistiche, e a riproporre - anche per una serie di esterne vicende politico-ecclesiastiche - l'intero problema dell'atteggiamento di Roma nei riguardi del movimento giansenista-quesnellista.

  Con equanimità e prudenza B. XIV, sin dall'inizio, aveva affrontato la questione, allorché, eletto pontefice, si era trovato a dover estendere alla Francia la consueta bolla per il giubileo straordinario in occasione dell'elezione papale: diversamente dalla bolla per il giubileo di Clemente XII, B. XIV aveva evitato nel documento riferimenti espliciti all'esclusione dei giansenisti dall'indulgenza giubilare e analogo atteggiamento, volto a non provocare reazioni dei Parlamenti francesi, in adesione ai suggerimenti del Tencin e della Corte, adotterà in occasione della estensione alla Francia (1745) del giubileo straordinario per la pace promulgato nel 1744. Indubbiamente l'orientamento di B. XIV era condizionato dalla particolare situazione francese e dai buoni rapporti personali con Luigi XV, tanto è vero che, nel caso dei giansenisti olandesi, respingerà decisamente un tentativo di "concordia", patrocinato da alti esponenti di Curia, tra cui il segretario del S. Uffizio cardinale Corsini, e fondato solo sull'"abiura dei dogmi di Giansenio" e non, come egli richiese, sull'accettazione "pura e semplice" della Unigenitus (Le lettere...., II, pp. 91, 102 s., 159).

  La posizione sostanzialmente moderata di B. XIV farà tuttavia rapidamente nascere le "ciarle" (ibid., II, pp. 235 s.) che egli simpatizzasse per il movimento: il che smentirà più volte, lamentando la strumentalizzazione che le parti in contrasto, per opposte ragioni, venivano facendo del suo atteggiamento equidistante. Il quale si enuclea con particolare evidenza da un giudizio sull'opera di Quesnel, nella quale scorgerà "un positivo dolo ed una velenosa zizania, che va spargendo insensibihnente per sempre mantenere il giansenismo ed il bajanismo", senza tacere però una critica di fondo al sistema seguito nella condanna delle Réflexions morales, cioèal modo stesso con cui si era giunti alla Unigenitus, e al comportamento di Clemente XI in quella occasione: "... condannò le proposizioni di Quesnello contenute ne' suoi libri, senza averlo voluto sentire. Noi in verità abbiamo tutta la stima di quei gran pontefice, ma non possiamo negare di non esserci mai potuti appagare della di lui condotta in quel punto, ibid., I, pp. 371 s.).

  Si rafforza, in questo tempo, in B. XIV la convinzione profondamente giuridica, profilatasi nei primi due anni di pontificato e confermata da vari episodi di polemiche o di condanne, di ammettere alla difesa l'autore cattolico dell'opera sottoposta all'esame dell'Indice: convinzione che culmina nella riforma della Congregazione del 1753 e nella revisione dell'Indice dei libri proibiti compiuta nel 1757.

  La costituzione Sollicita ac provvida (9 luglio 1753), che prescrive la nuova procedura notevolmente liberale dell'Indice, saràelaborata Personalmente da B. XIV, con la collaborazione del segretario della Congregazione, il domenicano T. Ricchini: il documento accoglierà anche i pareri formulati da un gruppo di consiglieri, Giorgi e Bottari e i pp. Tamburini e Baldini, sulla gradualità del processo e le garanzie per l'accusato (cfr. Arch. Segr. Vat., Ben. XIV Bullae..., t. 22, cc. 59r-81s, 104r-v, 151r-152r), ma la più celebrata disposizione sulla diretta difesa dell'autore fu quasi certamente introdotta, nel dettato finale, dallo stesso pontefice. La costituzione, non più rispettata nel clima di irrigidimento del papato, che seguirà alla morte di B. XIV, sarà menzionata e, per il punto della difesa dell'autore dell'opera sub iudice, espressamente ripresa solo nel motu proprio di Paolo VI Integrae servandae del 7 dic. 1965, sulla riforma della Congregazione del S. Uffizio.

  Il 23 dic. 1757 apparirà, obbedendo alla stessa ispirazione, la nuova edizione dell'Indice, che resterà in vigore sino al tempo di Leone XIII. Desterà scalpore, e sembrerà espressione perfetta dell'età lambertiniana la cancellazione (16 apr. 1757) della proibizione di scritti in difesa del sistema copernicano, e perciò stesso di quelli galileiani, sulla base delle risultanze dei nuovi studi fisico-astronomici e, come pare, di un intervento del gesuita Boscovich.

  Attraverso questo clima generale di distensione, silenzi e azioni indirette, tolleranze e resistenze, la linea benedettina nei confronti del giansenismo tenderà dunque a non provocare le ostilità dei Parlamenti francesi e a sgretolare e ad assorbire gradualmente i nuclei più consistenti del movimento: così, nel 1746, B. XIV otterrà l'accettazione della Unigenitus dall'Oratorio di Francia, seppure dovrà lamentare sul piano disciplinare che abbia riferito "il motivo... unicamente nel comando del Re, e nell'esser essa fatta già legge del Regno", ripromettendosi di intervenire "senza tradire la verità, ma con termini tali che non siano irritativi, per non accendere maggior fuoco, e far saltare nel precipizio chi va ballando nell'orlo" (Le lettere..., I, p. 379).

  Realmente si era sull'orlo di quel contrasto politico-religioso che travaglierà la Francia dell'ancien régime, di quella prova di forza tra Corona e Parlamenti, che si concluderà con l'umiliazione della monarchia, intorno all'affaire dei "biglietti di confessione" rilasciati da sacerdoti di provata fede antigiansenista e pretesi dall'arcivescovo di Parigi Beaumont per l'amministrazione dei sacramenti ai moribondi. B. XIV resisterà, in un primo tempo, fidando nei "buoni amici di Francia", a pressioni che gli vengono da taluni settori di Curia e si asterrà dall'intervenire anche quando la situazione precipiterà tra il 1750-55. È ilsuo, in questa situazione, un atteggiamento politico ponderato, come i fatti dimostreranno, e l'unico atto a non alimentare le già violente passioni gallicane dei parlamentari francesi. Eppure, tale orientamento di B. XIV è solo in apparenza timoroso o neutrale, in attesa che gli avvenimenti di per sé trovino quasi un naturale e placido sbocco. Resasi più che mai palese la titubanza di Luigi XV nella lotta, B. XIV si deciderà a indirizzare al sovrano una lettera privata perché il suo silenzio non venisse inteso come noncuranza, o addirittura come connivenza con le posizioni parlamentari. La risposta del re, evasivamente sdrammatizzatrice, non potrà non apparire al pontefice "troppo cautelata", lasciandolo "in qualche sollecitudine" (a Tencin 23agosto 1752, in Le lettere..., II, p. 502). Ancor più sollecitato a pronunciarsi pubblitamente, B. XIV dovrà, a questo punto, affrontare in qualche modo il problema centrale della Unigenitus, che definirà "sanctissima atque omnium plausu excepta", e per la quale assicurerà il proprio "attacco" e il proprio "doveroso impegno" (ibid., II, pp. 518, 530 e 535):dietro le quali espressioni piuttosto anodine traspaiono i prudenti suggerimenti dei più "muratoriani" fra i cardinali di Curia, il Tamburini e il Besozzi, che accompagnano il pontefice nella difficile corrispondenza con l'episcopato francese. Ma in altri settori di Curia si avanzano forti riserve su quella che era ritenuta condiscendenza eccessiva di B. XIV e si teme che per amor di pace egli sia disposto a chiedere agli "appellanti" meno di quanto la Santa Sede abbia preteso nel passato (cfr. una lettera del card. Querini al Corsini, 18ag. 1752, cit. in Dammig, p. 386). Tra contrastanti influenze e di fronte ad una situazione giunta al limite di rottura, B. XIV vedrà scaturire la soluzione del drammatico contrasto dalla stessa parte francese. Nell'Assemblea del clero del 1755maggioranza e minoranza, raggiunto un accordo sulla opportunità del rifiuto dei sacramenti agli avversari notori della Unigenitus, divergeranno sui criteri con cui dovesse caratterizzarsi tale "notorietà". Non rimase che appellarsi ad una decisione papale.

  Trattative tra B. XIV e la Francia erano state avviate già dal 1754, con la presenza in Roma, quale ambasciatore straordinario, del conte Choiseul Stainville. Istituita nel gennaio 1756una speciale Congregazione, B. XIV, secondo le richieste francesi, chiamerà a fame parte cardinali non solo "moderati", antigesuiti o francofili, ma già noti per la loro esperienza in materia: principalmente Galli, Tamburini, Spinelli e Landi. Un importante materiale sinora sfuggito all'attenzione degli studiosi e appena menzionato dal Dammig ci permette di stabilire come in un primissimo abbozzo della enciclica Exomnibus Christiani orbis (16 ott. 1756) B. XIV intendesse qualificare la Unigenitus non quale "regola di fede", secondo le pressioni degli "zelanti", - "non essendo mai stata chiamata tale che nel Concilio romano, e Noi ch'eravamo nel Concilio purtroppo sappiamo come andò l'affare...", egli commenta, con implicita conferma della voce, levatasi più volte negli ambientì giansenisti, di un unicum interpolato negli atti sinodali -, ma definirla indubbiamente quale "giudizio dogmatico, irreformabile" della Chiesa. Tale atteggiamento di B. XIV, oltre che dalle istanze francesi, potrebbe essere stato modificato soprattutto dall'ascoltatissimo Tamburini che suggerirà al pontefice di non dare alla Unigenitus una qualifica precisa, ma di manteneere semplicemente, ad esempio dei predecessori, "ferma e inconcussa l'autorità": la qual proposta veniva a circoscrivere tutta la discussione sul piano esclusivamente disciplinare (cfr. Arch. Segr. Vat., Segr. Stato, Francia, 671, Unigenitus1735-76, cc. n.n., in part. il fasc. Scritture dell'E.mo Card. Tamburini sopra l'Enciclica... con osservazioni sopra le medesime). Progetti, proposte e controproposte rimbalzano tra Roma e Parigi: B. XIV cederà su molti punti non solo formali, ma terrà fermo sulla questione del "giansenismo notorio" che Luigi XV e i consiglieri desideravano limitare al caso di una esplicita sentenza della magistratura (il che era condiviso dal Tamburini) o di una confessione da parte dell'infermo, e che il pontefice volle invece estendere anche ad una "condotta di fatto" (non però sulla base di dicerie o sospetti), nel senso già espresso dall'Assemblea del clero.

  È indubbio che l'enciclica papale, accettata all'unanimità dall'Assemblea del clero del 1760, liquidò gli aspetti del contrasto nei suoi termini religiosi ed ecclesiastici, poiché, soppresso il "bollettino di confessione", ebbe termine quella "guerra ai moribondi" che tanto colpì lo spirito umanitario e i "lumi" del secolo (una amara satira in Voltaire, Traité sur la tolérance, cap. 16). Soprattutto essa pose in moto forze maturate nell'ombra dei dissensi teologico-disciplinari e sviluppatesi per effetto della liberalità e della "tolleranza" benedettine. Come quasi vent'anni prima, con l'inizio del pontificato di B. XIV, la cultura e le istanze riformatrici maurino-muratoriane avevano informato di sé posizioni ufficiali al centro del cattolicesimo, così si aprivano nuove prospettive per le correnti gianseniste o giansenisteggianti o "agostiniane" ora che il movimento, attraverso gli stessi esponenti della cultura muratoriana, come il Tamburini, era giunto a farsi sentire negli ambientì della Curia romana e trovava in qualche modo risonanza in un importante, favorevole documento papale. Già durante l'elaborazione dell'enciclica il Tamburini aveva sollecitato B. XIV a cogliere l'occasione per "svelare il senso della Costituzione [Unigenitus]per solo impulso di sua carità". All'indomani del documento si ripropone negli ambienti giansenisti italiani in rapporto con taluni esponenti più aperti del giansenismo francese e olandese - quest'ultimo rappresentato dal Clément, che compirà in Italia un apposito viaggio - l'antico progetto di una "spiegazione" della Unigenitus. Iltentativo, bloccato dalla morte di B. XIV, verrà ripreso, senza alcun risultato, agli inizi del pontificato di Clemente XIII., ma tutte le vicende del giansenismo nella seconda metà del '700sono comprensibili soltanto ove si tengano presenti le condizioni che si erano andate configurando durante il pontificato di B. XIV, e in particolare attraverso questo che è uno dei suoi ultimi momenti di maggior rilievo.

  Così come il problema "gesuitico", che impronterà i pontificati di Clemente XIII e di Clemente XIV, prende significato alla luce dell'ultimo atto del pontificato di B. XIV: la nomina del visitatore e riformatore dei gesuiti portoghesi nella persona del patriarca di Lisbona F. Saldanha (1°apr. 1758), dopo che la corte e il ministro Pombal avevano intensificatoquella lotta che, ampliatasi rapidamente anche nei regni borbonici, doveva portare alla soppressione della Compagnia. B. XIV mitigò il breve elaborato dall'antigesuita cardinale Passionei, ma vi lasciò contradditorietà di norme esecutive, in quanto il Saldanha figurava al tempo stesso come visitatore dai poteri limitati e come riformatore cui era attribuita discrezionalità assai ampia, sebbene in una istruzione al patriarca B. XIV raccomandasse un prudente procedere soprattutto riguardo all'accusa di abusivo esercizio di commercio da parte dell'Ordine. In effetti B. XIV dovette pensare a un possibile intervento di riforma della organizzazione interna della Compagnia, come aveva già effettuato in qualche singolo caso (Le lettere..., I, pp. 380 s.); ma anche questa volta sembra che forze nuove o rimaste lungo tempo latenti abbiano preso la mano sul vecchio pontefice destinato a scomparire il 3 maggio 1758.

  Non è facile formulare un giudizio complessivo sulla figura e sul pontificato di B. XIV, per lo stato attuale degli studi e per il perdurare di una polemica configuratasi lungo la seconda metà del '700 e variamente atteggiatasi in sede storiografica sino ai giorni nostri.

  A grandi linee, da una parte incontriamo un bilancio negativo dell'opera di B. XIV, pur nel riconoscimento di meriti personali e di indubbie buone intenzioni: è la posizione che, modulata su di un metro rigidamente moralistico ed "ecclesiastico", va dalle Memorie del Fantuzzi (1800), che codifica le riserve curiali, tradizionaliste, espresse ancora vivente B. XIV, sui "cedimenti" del pontificato lambertiniano, alla Storia dei Papi del cattolico conservatore Pastor. Posizione che è ulteriormente schematizzata nella più recente opera del Dammig sul giansenismo romano settecentesco.

  Di contro - ed è certo la tendenza storiografica più fortunata e suggestiva - avrà esito e risonanza tra gli storici protestanti (Macaulay, Ranke), liberal-moderati (Sismondi, Botta), negli ambienti cattolico-liberali e in quelli modernisti (Loisy) il mito di origine illuministico-giansenistica del pontefice illuminato e tollerante, la cui ansia religiosa viene collegata alla parentesi "benedettina" dei papato di Clemente XIV e contrapposta ai papati "politici" e "gesuitici" di Clemente XIII e di Pio VI. Già nel Delle lodi di papa Benedetto XIV. Orazione, Napoli 1758, F. Galiani traccia, nonostante l'occasionalità dell'elogio funebre, le linee principali di questo più noto ritratto di B. XIV, come laddove coglie nel pontefice, in annonia con la preoccupazione tutta settecentesca per la "felicità", la sensibilità più etica che teologica quale risposta all'attesa di un'epoca, e quella "ragionevole" serenità cristiana che egli impersonerà tra i contemporanci, raccomandandosi, per essa, alla leggenda e alla storia. Il Galiani in effetti enuclea un elemento che rimarrà acquisito nella successiva letteratura storiografica: il nuovo costume di vita portato da B. XIV sul soglio di Pietro, facilitante un diverso, aperto modo di "dialogare" col proprio tempo. Il qual motivo il Botta amplierà e arricchirà nella sua Storia d'Italia (libro XLI). Ma il Botta aggiunge al profilo di B. XIV due toni che mancano, o almeno non appaiono così espliciti nell'"elogio" del Galiani, quelli della tolleranza e dell'ecumenismo di papa Lambertini. I quali motivi sono elaborati piuttosto nell'ambiente giansenisteggiante franco-italiano più moderato che si era espresso nella enciclica del 1756e nei successivi tentativi di spiegazione della Unigenitus. Il Cerati e il Bottari, i diretti collaboratori del pontefice, dal Ricchini al Bouget, ecc., forniscono al giansenisteggiante apologeta francese del cattolicesimo settecentesco, L. A. Caraccioli, prezioso materiale per la Vie du pape Benoît XIV (Liège 1766;Paris 1783), che sviluppa un Abrégé della vita di B. XIV apparso a Roma già nel 1759. Nello scritto, che ha perciò carattere di opera di collaborazione e di tendenza, rifluiscono, con evidenti forzature, intorno all'opera e alla figura di B., tutti i temi cari al ríformismo giansenistico con i suoi particolari richiami tardo-settecenteschi tolleranti ed ecumenistici.

  Non v'è dubbio che tale mito, che pure ha scaturigini storicamente configurabili e storico significato, ha finito con lo spostare i termini di un concreto discorso storiografico; come, d'altronde, la polemica più generale che ha investito la valutazione dell'arco di vicende politico-ecclesiastiche e religiose dal pontificato benedettino alla Rivoluzione, ha stravolto, con le preoccupazioni che si è detto, le prospettive di un dibattito. Sinora in sostanza si sono affrontati due antitetici modi di intendere, soprattutto all'interno della Chiesa cattolica, l'essenza stessa della sua compagine ecclesiastica e della sua responsabilità religiosa. Mancato un approfondimento in sede di indagine storica, l'interesse per la figura di B. XIV si è indirizzato verso quel più modesto e superficiale filone aneddotico-letterario riscontrabile nelle opere del Giovagnoli, del Cantoni, del Valenti o nella nota e garbata commedia di A. Testoni, Il cardinal Lambertini (1905).

  Qualche provvisoria indicazione che potremo qui offrire permetterà forse di avviare la formulazione di un giudizio storico su B. XIV fuori da mitizzazioni o polemiche. Se è facile far cadere definitivamente, per B. XIV, la tesi di un papa e di un pontificato "religioso" contrapposto ai pontificati "politici" dei successori - poiché, come si è potuto variamente sottolineare, preoccupazioni religiose e politiche in B. XIV si intrecciano e strettamente si condizionano -, meno facile, ma opportuna si presenta l'esigenza di ridimensionare storicamente la celebrata tolleranza lambertiniana. La quale trova i suoi limiti in una valutazione pur sempre "ecclesiastica" e istituzionale dei rapporti tra le confessioni cristiane o in "politici" adattamenti a situazioni di fatto. B. XIV avvertirà con realistico acume l'inconsiste a dei tentativi irenici del cardinale Querini nei riguardi del mondo protestante tedesco, destinati ad agire nella limitata direzione di classi auliche e colte, e continuerà a considerare i luterani secondo gli schemi tradizionali quali "perfidi protestanti" ed "eretici della Germania", reagendo agli orientamenti di effettiva tolleranza religiosa patrocinati dal cardinale Sinzendorf. "... il dire poi com'esso fa generahnente parlando, che la religione cattolica non si può né si deve difendere coll'armi, ma col solo aiuto delle prediche e delle preghiere, sembra una proposizione più che temeraria..." (Lelettere..., I, p. 318). Una conferma di tale atteggiamento va vista nel particolare modo col quale B. XIV guarderà al problema, acutizzatosi in Francia, dei relapsi al calvinismo e nell'approvazione della dura politica repressiva di Luigi XV al riguardo: anche qui, in analogia con il problema della tolleranza in Germania e i rapporti con il Sinzendorf, l'orientamento papale verso i calvinisti in genere contrasterà singolarmente con l'accorato appello irenico ed ecumenico che verrà rivolto a B. XIV (1° marzo 1755) dal vescovo giansenista di Soisson, Fitz-James (cfr. Appolis, pp. 231 ss.).

  Neppure nei riguardi degli israeliti B. XIV innoverà rispetto agli orientamenti e alla prassi dei predecessori, mantenendo il tradizionale linguaggio antiebraico (Le lettere... 3 I, p. 250) e la legislazione restrittiva in vigore nello Stato pontificio. È probabile l'instaurarsi di un tipo di predicazione più tollerante - stando ad una testimonianza del Caraccioli, da accogliere con cautela -, ma una riforma più "liberale" della legislazione antiebraica si avrà solo, momentaneamente, durante il pontificato di Clemente XIV.

  Più viva e feconda di risultati sarà invece l'attenzione volta da B. XIV alle Chiese orientali, facilitata da una tradizione unionistica che aveva antiche radici e da una personale propensione del pontefice per la liturgia e i riti delle comunità orientali: durante il suo pontificato sorgerà il patriarcato degli Armeni di Cilicia in unione con Roma.

  Con le quali osservazioni, se si vuole suggerire da un lato una valutazione più attenta di taluni orientamenti religiosi e politico-ecclesiastici di B. XIV, su cui sinora si è maggiormente insistito, non si intende dall'altro non porre in rilievo l'importanza della sua personalità e della sua opera nella storia della Chiesa cattolica lungo il corso del '700: esse restano centrali e come la chiave di volta, tra prima e seconda metà del secolo, per la comprensione degli avvenimenti e degli orientamenti del papato e del mondo cattolico sino alla Rivoluzione. P. che B. XIV lasciava ai successori le linee ancora incerte, ma spesso consapevolmente tracciate, di un nuovo volto della Chiesa romana e, insieme, grandi possibilità e alternative: la possibilità di liquidare, o almeno di ridurre considerevolmente, senza lacerazioni, il peso del monopolio controriformistico-gesuitico e di effettuare, su basi per così dire tridentino-muratoriane, una riforma interna della Chiesa, nell'efficace mediazione di tradizione ed esigenze nuove; la possibilità di continuare una fase elastica di rapporti concordatari e di accompagnare un equilibrato sviluppo delle diverse correnti del mondo cattolico, consolidandole di fronte alla cultura e agli ideali dei "lumi"; l'alternativa di risolvere pacificamente il problema giansenista e di perseguire le riforme dello Stato pontificio nell'alveo del movimento illuministico. Era un programma di vasto respiro, che includeva tuttavia difficoltà e contraddizioni, già avvertite, ma contemperate da una personalità che trova rispondenza migliore nel clima "moderato" e preilluministico, allorché immette di slancio il mondo cattolico nelle sorgenti ancora tenui del riformismo e del cosmopolitismo della prima metà del secolo, ma che va gradatamente svelando, all'interno del suo immenso sforzo mediatore e propulsore, la immaturità, le profonde incrinature e le carenze del cattolicesimo settecentesco. Era comunque l'estrema carta religiosa e politica che il papato giocava, in quel contesto storico e con quelle forze, per armonizzare aspirazioni divergenti e proporre una diversa considerazione, che pure rampollava da esigenze profonde, degli orientamenti religiosi, ecclesiastici e politici della Chiesa di Roma. I successori di B. XIV, di fronte all'urgenza dei problemi ecclesiastico-religiosi (dal problema "gesuitico" ai contrasti con la politica del dispotismo illuminato, ecc.), compiranno una scelta procrastinata, ma inevitabile, chiudendo però presto, quasi totalmente, le ricche prospettive aperte dal suo pontificato.


  Fonti e Bibl.: Manca una biografia completa e moderna su Benedetto XIV. Per notizie sul pontificato, indicazioni archivistiche e bibliogr. bisogna ancora rifarsi in generale a L. v. Pastor, Storia dei Papi, XVI, 1, Roma 1933. Due rapidi, più recenti profili offrono: E. Morelli, B. XIV uomo e Pontefice, in Tre profili, Roma 1955, e L. Dal Pane, B. XIV e una memoria ined. del conte Marco Fantuzzi, Bologna 1958. Una utile rassegna degli studi più recenti su B. in V. E. Giuntella, Studi sul Settecento romano. Il pontificato di B. XIV, in Studi romani, VI (1958), pp. 184-188; insufficiente, per più lati, L.-P. Raybaud, Papauté et pouvoir temporel sous les pontificats de Clément XII et Benoît XIV (1730-1758), Paris 1963. Tra le fonti ined. meritano partic. attenzione in Arch. Segr. Vat. le Bullae consistoriales Ben. XIV, tomi 29, dove è raccolto prezioso materiale sui principali documenti del pontificato di Benedetto XIV. Di grande importanza l'edizione de Le lettere di B. XIV al cardinale de Tencin, a c. di E. Morelli, I, 1740-1747, Roma 1955; II, 1748-1750, Roma 1965, che supera la vecchia Correspondance de Benoît XIV…, a c. di E. de Heeckeren, Paris 1912, 2 voll. Le lettere non ancora pubbl. dalla Morelli in Arch. Segr. Vat., Misc., Arm. XV. 156 (per gli anni 1751-54), e Misc., Arm. XV. 157 (per gli anni 1755-58). Altre lettere di B. XIV a vari, di importanza minore, in Lettere ined. di Santi, Papi, Principi…, a c. di L. Cibrario, Torino 1861 (29 lettere di B. XIV al cardinale delle Lanze), pp. 251-284; Briefe Benedicts XI V an dem Canonicus F. Peggi in Bologna (1707-17 58), nebst Benedicts Diarium des Conclaves von1 740, a c. di F. X. Kraus, Freiburg i. B.-Tübingen 1884 (la 2 ediz., Freiburg i. B. 1888 è arricchita dalla biografia di B. XIV di F. Scarselli e dall'elenco delle opere); Lettere di B. XIV all'arcid. Innocenzo Storani di Ancona, a c. di M. Moroni, in Arch. stor. Per le Marche e per l'Umbria, II (1885), pp. 715-796; Lettere inedite di B. XIV al card. A. M. Querini (1740-1750), in Nuovo arch. veneto, n. s., IX (1909), pp. 5-93, 279-300; X (1910), pp. 159-215 (si cfr. però il cod. Vat. Lat. 10960); Lettere ined. di B. XIV al card. F. Tamburini, a cura di B. Trifone, in Arch. d. Soc. romana di storia patria, XXXIV(1911), pp. 35-73. Sull'episcopato bolognese: I. Vittori, P. Lambertini arciv. di Bologna e la sua opera riform., in Archig., XXIII (1928). pp. 309-321 (estrem. generico); M. Fanti, Il "pastorale governo" del cardinale Lambertini, in Strenna storica bolognese, IX (1959), pp. 61-119. Per un giudizio equilibrato sulle opere liturgiche di B. XIV v. H. Leclercq, in Dict. d'arch. chrétienne et de liturgie, II, col. 771. Per i rapporti con gli ambienti scientifici: G. Martinotti, P. Lambertini(B. XI V) e lo studio dell'anatomia in Bologna, Bologna 1911; J. D. B. Gorce, L'oeuvre médicale de P. Lambertini (pape Benoît XIV) 1675-1758..., Bordeaux 1915. Sulla politica concordataria di B. XIV non esiste uno studio specifico: occorre perciò rifarsi direttamente all'ottima Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili, [Città del Vat.] 1954, I, pp. 330-443. Per il concordato con il Regno di Napoli, cfr. A. Melpignano, L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III, Roma 1965, passim. Anche sui rapporti con il Muratori e sul clima "muratoriano" dei primordi del pontificato di B. XIV non esistono ricerche particolari: sarà utile una rilettura dell'Epistolario muratoriano, per gli anni compresi fra il 1740 e il 1750; qualche indicazione in F. Callaey, La critique historique et le courant pro-janséniste à Rome au XVIIIe siècle, in Nuove ricerche storiche sul giansenismo, in Analecta Gregoriana, LXXI, Roma 1954, pp. 185-194(in part. per i lavori sulla riforma del Breviario); in E. Appolis, Entre jansénistes et zelanti. Le "tiers parti" catholique auXVIIIe siècle, Paris 1960, passim e in E. Cochrane, Giovanni Lami e la storia ecclesiastica ai tempi di B. XIV, in Arch. stor. ital., CXXIII (1965). pp. 48-73. Sulla questione dei "riti cinesi e cfr. Diz. biogr. degli Italiani, II, Roma 1960, sub voce Alessandro VII, pp. 210 e 215(bibl.). Sulla questione dell'usura: cfr. Dict. de Théol. Cath., XV, 2, coll. 2377 s., sub voce Usure; J. Noonan, The scholastic Analysis of Usury, Cambridge 1957, pp. 356 s.; Diz. biogr. degli Italiani, V, Roma 1964, subvoce Ballerini Pietro; in part. per i rapporti tra B. XIV e il Maffei, a questo proposito, L. Dal Pane, I libri di economia di una biblioteca papale, in Rend. delle sess. dell'Acc. delle Scienze dell'Ist. di Bologna, classe di scienze morali, s. 5, IX (1959), pp. 47-72, dove è pubblicata anche una lettera dei Maffei a B. XIV sfuggita alla edizione dell'Epistolario maffeiano, a c. di C. Garibotto, Milano 1955.

  Sugli orientamenti politici di B. XIV durante e dopo la guerra di successione austriaca: per i rapporti con Francesco Stefano di Lorena e la Reggenza toscana, cfr. A. Zobi, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, I, Firenze 1850, pp. 241 ss., 317, e app., pp. 35, 41, 46 s.; per i rapporti con l'Austria e i contrasti con Venezia circa la soppressione del Patriarcato di Aquileia, F. Seneca, La fine dei patriarcato aquileiense (1748-751), Venezia 1954.Per i rapporti con la Prussia, oltre il Pastor, O. Hegemann, Friedrich der Grosse und diekatholische Kirche in den reichsrechtlichen territorien Preussens, Müinchen 1904; v.anche Correspondance de Fréderic Roi de Prusse avec le comteAlgarotti..., s.l. 1799 pp. 148 s., 150 s., 152.Sulle riforme dello Stato pontificio: L. Dal Pane, Lo Stato pontificio e il movimento riformatoredel Settecento, Milano 1959. pp. 47. 137, 138 ss., 148 ss., 239-253;cfr. la puntualizzazione complessiva di F. Venturi, Elementi e tentativi di riforme nello Stato pontificiodel Settecento, in Riv. stor. ital., LXXV (1963), part. pp. 782 ss. e dello stesso, Illuministi italiani, VII, Milano-Napoli 1965, pp. XXII ss., XXXV ss. e passim.

  Sulla cultura romana intorno alla metà del secolo e le Accademie istituite da B. XIV: Notizie delle Accademie erette in Roma per ordine della Santità di N. S. Papa B.decimoquarto, Roma 1740; sugli studi e le scoperte archeologiche L. Hautecoeur, Rome et la Renaissance de l'antiquité à la fin du XVIIIe siècle, Paris 1912, pp. 10 ss., 43, 51, 52,64, 92, 146, 184; C. Justi, Winckelmann und seine Zeitgenossen, Leipzig 1923, I, pp. 318, 362; II, pp. 29. 120, 160 ss., 169 s., 174 ss., 260, 285, 341, 349, 391; III, pp. 9, 17 s., 36, 130, 306. Per l'incremento della Biblioteca Vaticana: G. Salvo Cozzo, Icodici Capponiani della Biblioteca Vaticana, Roma 1897, pp. IX-XIX; per il fondo Ottoboniano, cfr. Mem. istor. della Bibl. Ottoboniana scritta dall'ab. Costantino Ruggieri, in Codices manuscripti Graeci Ottoboniani Bibl. Vat., a c. di E. Feron e F. Battaglini, Roma 1893, pp. XL-LX. Per i rapporti con l'ambiente bolognese: E. Gualandi, Il card. FilippoM. Monti, papa B. XIV e la biblioteca dell'Istituto delle scienze di Bologna, Parma 1921. Per i rapporti con il Genovesi: G. M. Monti, A. Genovesi e B. XIV, in Arch. stor. per la Prov. di Salerno, 1933.Per l'orient. di B. nei riguardi della cultura illuministica v. qualche indic. in M. Rosa, Sulla condanna dell'"Esprit des lois" e sulla fortuna di Montesauieu in Italia, in Riv. di storia della Chiesa in Italia. XIV (1960), part. pp. 412 ss. In particolare: per l'atteggiamento contro la massoneria. I. Rinieri, Della rovina di una monarchia, Torino 1906, part. pp. 389 ss.e pp. 601 ss. (docc.); per la condanna di Montesquieu, oltre allo studio citato del Rosa, R. Shackleton, Montesquieu. A criticai Biography, Oxford 1961, pp. 370 ss.;Montesquieu, Oeuvres complètes, a c. di A. Masson, Paris 1955, III, pp. 647 s., 1278 ss.. 1292, 1304 s., 1310, 1320 ss., 1330 ss., 1348 ss., ecc.; per i rapporti tra B. XIV e Voltaire, P. Martino, L'interdiction du "Mahomet" de Voltaire et la dédicace au pape (1742-1745), in MémorialHenri Basset, II, Paris 1928, ma cfr. anche Voltaire's Correspondence, a cura di Th. Bestermann, XIV, Genève 1956, pp. 157 s., 200 s., 203 s., 222 s. e passim. Per la condanna delle opere volteriane: Bibl. dell'Accad. dei Lincei e Corsiniana, cod. Cors. 1465. Per l'atteggiamento di B. XIV verso il giansenismo cfr. E. Dammig, Il movimento giansenista a Roma nella seconda metà del sec. XVIII, Città dei Vaticano 1945, pp. 375-390 e passim, e contra il lavoro che è stato già citato dell'Appolis. Sulla missione dello Choiseul Stainville, M. Boutry, Choiseul à Rome. Lettres et mémoires inédites, 1754-1757, Paris 1895. Sulla fortuna di B. XIV, oltre alle indicaz. fornite in questa voce, cfr. Pastor, XVI, 1, pp. 455-462. Sul filone aneddotico letterario: R. Giovagnoli, Leggende romane. Papa Lambertini, Roma, 1887; F. Cantoni, Lambertiniana, ossia i motti di papa Lambertini, Bologna 1920; T. Valenti, Papa Lambertini umoristico, Roma 1938. Per profili rapidamente informativi, cfr. Encicl. Ital., VI, pp. 612 ss.; Dict. de Théol. Cath., II, coll. 706-708; Dict. d'Hist. et de Géogr. Ecclés., VIII, coll. 163 ss.

  VEDI ANCHE Clemènte XIII papa Clemènte XIII papa. - Carlo della Torre Rezzonico (Venezia 1693 - Roma 2 febbr. 1769); governatore di Rieti poi di Fano, cardinale diacono nel 1737, vescovo di Padova nel 1743, fu eletto papa il 6 luglio 1758, succedendo a Benedetto XIV. Tutto il suo pontificato fu assorbito dalla grave questione della ... Pio VI papa Giannangelo Braschi (Cesena 1717 - Valence 1799). Sotto il suo pontificato la Chiesa subì gravi colpi con la diffusione del giurisdizionalismo, lo scoppio della Rivoluzione francese e infine le campagne napoleoniche: dopo la perdita (Pace di Tolentino, 1796) delle legazioni pontificie e la proclamazione ... enciclica Lettera apostolica indirizzata dal papa o ai vescovi di tutto il mondo o a quelli di una sola regione, su argomenti riguardanti la dottrina cattolica o particolari situazioni religiose o sociali. Il nome, che significa semplicemente «circolare», fu adottato ufficialmente da Benedetto XIV che nel 1740 ... riti cinesi Atti di venerazione verso Confucio, la famiglia imperiale e verso gli antenati in genere che i missionari gesuiti, giunti per primi in Cina all’inizio del 17° sec., approvarono, giudicandoli non inconciliabili con il cristianesimo. Il parere opposto dei domenicani e dei francescani, arrivati in Cina ...

  Pubblicità  Pubblicità CATEGORIE BIOGRAFIE in Religioni BIOGRAFIE in Storia TAG GUERRA DI SUCCESSIONE AUSTRIACA VITTORIO AMEDEO II DI SAVOIA FRANCESCO STEFANO DI LORENA LEONARDO DA PORTO MAURIZIO CARLO ALBERTO DI BAVIERA ALTRI RISULTATI PER BENEDETTO XIV, PAPA Benedetto XIV Dizionario di Storia (2010) Papa (Bologna 1675-Roma 1758). Prospero Lambertini, dopo una lunga carriera curiale, ricevette, cinquantenne, gli ordini sacri per porsi alla guida delle diocesi di Ancona e poi di Bologna. Fu eletto papa nel 1740. Sensibile ai fermenti del suo tempo, attuò diverse riforme nell’amministrazione dello ... Benedétto XIV papa Enciclopedia on line Benedétto XIV papa. - Prospero Lambertini (Bologna 1675 - Roma 1758), arcivescovo di Ancona nel 1727, cardinale nel 1728, trasferito nel 1731 all'archidiocesi di Bologna, venne eletto papa (17 agosto 1740) da un conclave assai laborioso. Di natura conciliante, concluse una serie di concordati e di convenzioni ... BENEDETTO XIV Enciclopedia dei Papi (2000) Prospero Lambertini nacque a Bologna il 31 marzo 1675 da Marcello e Lucrezia Bulgarini. Educato dai Somaschi a Bologna e poi, dal 1688, a Roma nel Collegio Clementino, si laureò in teologia e diritto nel 1694. La sua preparazione giuridica gli spianò la carriera curiale, finché raggiunse, nel 1720, ... BENEDETTO XIV papa Enciclopedia Italiana (1930) Prospero Lambertini nacque in Bologna da nobile famiglia della città, il 31 marzo 1675. Tredicenne, si avviava alla carriera ecclesiastica, allievo del Clementino di Roma: e la sua fu la brillante carriera del prelato di curia. Benedetto XIII nel 1727 lo nominava arcivescovo di Ancona e l'anno appresso ... VOCABOLARIO papa-dipendente papa-dipendente loc. agg.le Che è condizionato, risente del ruolo di Papa. ◆ Ma non vorrei, con quanto ho detto finora, lasciare in chi mi legge l’impressione o il sospetto che le poesie di [Karol] Wojtyla siano – proprio in ragione della loro... benedétto benedétto agg. [part. pass. di benedire]. – 1. a. Che ha avuto la benedizione divina: acqua b.; l’ulivo b., nella ricorrenza della Pasqua. b. estens. Che ha avuto la benedizione del cielo, quindi ricco di doni, ben dotato e sim.: quella è una...

  Pubblicità 0 ISTITUTO CHI SIAMO LA NOSTRA STORIA MAGAZINE AGENDA ATLANTE IL FARO IL CHIASMO DIRITTO IL TASCABILE LE PAROLE VALGONO LINGUA ITALIANA WEBTV CATALOGO LE OPERE BOTTEGA TRECCANI GLI EBOOK LE APP SKILL LE NOSTRE SEDI SCUOLA E FORMAZIONE PORTALE TRECCANI SCUOLA FORMAZIONE DIGITALE FORMAZIONE MASTER SCUOLA DEL TASCABILE LIBRI VAI AL PORTALE ARTE VAI AL PORTALE TRECCANI CULTURA CHI SIAMO COME ADERIRE PROGETTI INIZIATIVE CULTURA EVENTI SALA IGEA ACQUISTA SU EMPORIUM ARTE CARTOLERIA DESIGN & ALTO ARTIGIANATO EDITORIA IDEE MARCHI E SELEZIONI RICERCA ENCICLOPEDIA VOCABOLARIO SINONIMI BIOGRAFICO INDICE ALFABETICO Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati Partita Iva 00892411000


  Contatti Redazione Termini e Condizioni generali Condizioni di utilizzo dei Servizi Informazioni sui Cookie Trattamento dei dati personali


  https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-benedetto-xiv_%28Dizionario-Biografico%29/ BENEDETTO XIV, papa di Mario Rosa - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 8 (1966) Pridobljeno 7.ii.2022

  Papež Klemen XII[uredi | uredi kodo]

  New Advent

  Home 	 Encyclopedia 	 Summa 	 Fathers 	 Bible 	 Library 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  

  Home > Catholic Encyclopedia > B > Pope Benedict XIV

  Pope Benedict XIV Please help support the mission of New Advent and get the full contents of this website as an instant download. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more — all for only $19.99...

  (PROSPERO LORENZO LAMBERTINI.)

  Advertisement - Continue Reading Below

  Son of Marcello Lambertini and Lucretia Bulgarini, b. at Bologna 31 March, 1675; d. 3 May, 1758. His early education was received from tutors. At the age of thirteen he went to the Collegium Clementianum in Rome where he studied rhetoric, philosophy, and theology. St. Thomas Aquinas was his favourite author, but the bent of his own mind was towards historical and legal studies in which latter he excelled, as well in civil as in ecclesiastical law. In 1694, though only nineteen, he received the degree of Doctor of Theology and Doctor Utriusque Juris (canon and civil law). On the death of Innocent XII he was made consistorial advocate by Clement XI, and shortly afterwards Consultor of the Holy Office. In 1708 he was appointed Promotor of the Faith; in 1712 canon theologian at the Vatican and assessor of the Congregation of Rites; in 1713 he was named domestic prelate; in 1718 secretary of the Congregation of the Council; and in 1725 titular Bishop of Theodosia. He was made Bishop of Ancona in 1727 and cardinal 30 April, 1728. He was transferred to the Archbishopric of Bologna in April, 1731, in succession to Lorenzo Corsini who had become pope as Clement XII.

  Benedict XIV is best known to history as a student and a scholar. Though by no means a genius, his enormous application coupled with more than ordinary cleverness of mind made him one of the most erudite men of his time and gave him the distinction of being perhaps the greatest scholar among the popes. His character was many-sided, and his range of interests large. His devotion to science and the serious investigation of historical problems did not interfere with his purely literary studies. "I have been reproached", he once said, "because of my familiarity with Tasso and Dante and Ariosto, but they are a necessity to me in order to give energy to my thought and life to my style." This devotion to the arts and sciences brought Lambertini throughout his whole life into close and friendly contact with the most famous authors and scholars of his time. Montfaucon, whom he knew in Rome, said of him, "Young as he is, he has two souls: one for science, the other for society." This last characterization did not interfere with his restless activity in any of the many important positions which he was called on to fill, nor did it diminish his marvellous capacity for the most arduous work.

  The zeal and energy which Lambertini carried to this office infused new life into all his subjects. He himself explained his assiduity by saying that he looked on the episcopate not as an honour, but as an opportunity to do good. His administration was exemplary: he visited all parts of his diocese, held synods, incited the people to piety by word and example, and supervised the affairs of his diocese so thoroughly that nothing needing change or correction escaped him. His humility and vast learning were a source of inspiration and strength to his clergy, and his broad firm grasp of public affairs and public questions gave him a position of unique influence among rulers and people. In his opinion the foundation of success in episcopal administration was thorough harmony between bishop and clergy, and this he succeeded in obtaining. Because of his wonderful gifts and his extraordinary success as Bishop of Ancona, Pope Benedict XIII wished to transfer him to some position of greater responsibility affording a wider field for the display of his powers and activity, but he replied in his usual jocose vein that no change of place could make him other than he was, cheerful, joyous, and the friend of the pope. When he was transferred to Bologna in 1731 his energies and activities seemed to redouble. He became all things to all men and is said to have never allowed anyone to leave his presence dissatisfied or in anger, and without being strengthened and refreshed by his wisdom, advice, or admonitions. His efforts were largely directed to the improvement of clerical education in his diocese. He reformed the programme of studies in his seminary and drew up a new curriculum in which special stress was laid on the study of Sacred Scripture and patrology.

  When Clement XII died (6 February, 1740) the fame of Lambertini was at its highest. Through intrigues of various kinds the conclave which commenced on 17 February lasted for six months. It was composed of fifty-four cardinals of whom forty-six were Italians, three French, four Spanish, and one German. These were split into several parties. One was composed of those who had been appointed by Clement XI, Innocent XIII, and Benedict XIII; another of those appointed by Clement XII who were known as the new college. The long, tedious session and the intense heat did not improve the temper of the cardinals; after six months of fruitless effort and constant intrigue, the election seemed no nearer than in the beginning. Various expedients were suggested, such as the withdrawal of the names of the leading candidates and the substitution of others, but without avail. After several plans had been tried to end the deadlock, Lambertini, whose name had been proposed as a compromise, addressed the conclave, saying: "If you wish to elect a saint, choose Gotti; a statesman, Aldobrandini; an honest man, elect me." These words spoken as much perhaps in jest as in earnest helped to end the difficulty. Lambertini was chosen and took the name of Benedict XIV in honour of his friend and patron Benedict XIII. As pope, Lambertini was no less energetic, brave, and unassuming than before his election. His great learning placed him in a position to deal successfully with ecclesiastical situations that needed reformation, and the broad Christian spirit which animated his dealings with foreign powers removed the pressure and hostility of even Protestant courts and rulers. He was undoubtedly liberal in his political dealings, though he never lost sight of the essential interests of the Church and religion.

  Public policy Advertisement - Continue Reading Below To go to the extreme limit of concession and conciliation seems to have been the principle that dominated all Benedict's actions in his negotiations with governments and rulers, so much so, indeed, that he has not escaped criticism even from those within the Church as being too prone to settle difficulties by making concessions or compromises. However his actions may be judged, whatever may be thought of his motives, it cannot be denied that he aimed constantly at peace and that few causes of friction remained after the close of his administration. Moreover, in estimating the value and effect of his concessions, it is seen that in nearly every case he strengthened the moral influence of the papacy even though some rights of patronage or other material interests were abandoned. Nor was his influence less potent among Protestant than Catholic rulers; the universal esteem in which he was held throughout the world meant much in an epoch, the close of which was to witness the disruption of many time-honoured institutions, social and political as well as religious. An enumeration of his principal dealings with the heads of states will show that Benedict wisely abandoned, in most cases, the shadow of temporal authority to maintain the substance of spiritual supremacy.

  The King of Portugal received the right of patronage over all the sees and abbeys in his kingdom (1740) and was further favoured with the title of Rex Fidelissimus (1748). In the matter of church revenues and the allotment of ecclesiastical benefices Spain was also treated very generously. In 1741 permission was granted to tax the income of the clergy, and in 1753 the Government received the right of nomination to nearly all the Spanish benefices; in 1754 an agreement was ratified by which the revenues from all the benefices in Spain and in the American colonies were paid into the government treasury to carry on the war against the African pirates. The King of Sardinia received the title of Vicar of the Holy See which carried with it the right of nomination to all the ecclesiastical benefices in his dominions and the income of the pontifical fiefs in lieu of which a yearly indemnity of one thousand ducats was to be paid. Through the mediation of the pope a tribunal was established in Naples consisting of an equal number of clerical and lay members presided over by an ecclesiastic, which formed the final court for the trial of ecclesiastical cases. As mediator between the Knights of Malta and the King of Naples the pope brought a long standing controversy to a happy termination. By the Encyclical "Ex omnibus christiani orbis" (16 October, 1756), the bitter controversy regarding the question of admitting to the sacraments persons who would not accept the Bull "Unigenitus" was brought to a close. While insisting on the authority of the "Unigenitus" and pointing out that it was the duty of all the faithful to accept it with veneration, the pope decrees that only those persons should be excluded from the sacraments whose opposition to the pontifical constitution was public and notorious, and who therefore should be regarded as public enemies. The title of King of Prussia, taken in 1701 by the Elector of Brandenburg, was recognized by Benedict against the vigorous opposition of many members of the Curia. He was referred to as the sage par excellence by Maria Theresa, and received many encomiums from the sultan to whom he playfully referred in his writings as the "Good Turk". At the close of his pontificate the only question of importance in the foreign relations of the Holy See which had not been successfully settled was that concerning the Patriarchate of Aquileia over which the Republic of Venice and the emperor claimed control. Benedict decided that the rights of the patriarchate should be divided between the Archbishopric of Görz, in Austria, and that of Udine in the Venetian States. This decision was regarded as unjust by Venice, which in retaliation decreed that no Bull, Brief, or communication of the Holy See should be promulgated within the jurisdiction of the Republic without the supervision and approval of the Government.

  Temporal and spiritual ruler As temporal sovereign Benedict governed the States of the Church with wisdom and moderation and introduced many reforms for the purpose of diminishing abuses and promoting the happiness and prosperity of the people. With a view to replenishing the treasury which had been exhausted by the extravagance of some of his predecessors, especially that of Benedict XIII under the influence of Cardinal Coscia, and because of the enormous outlay for public buildings under Clement XII, he made no promotions to the Sacred College for four years. Measures were set on foot to reform the nobility, a new regional division of the city was introduced for the purpose of greater administrative efficiency, agriculture was fostered and encouraged by the introduction of new and improved methods, commerce was promoted, and luxury restrained, while the practice of usury, against which he published the Encyclical Vix Pervenit (1745), was almost entirely suppressed. Benedict abandoned none of the claims of his predecessors, but the liberal use of his powers had no other aim than the promotion of the arts of peace and industry. How serious the problem was is best seen from his own words: "The pope orders, the cardinals do not obey, and the people do as they please."

  In purely spiritual and religious matters the influence of Benedict left a lasting impress on the entire Church and its administration. His Bulls and Encyclicals, which have played such an important part in defining and clarifying obscure and difficult points of ecclesiastical law, were learned treatises full of wisdom and scholarship. The vexed question of mixed marriages, unions between Catholics and Protestants, demanded settlement in consequence of the increasing frequency with which they occurred. Much of the bitterness of the Reformation time had passed away and Protestants sought to have their marriages with Catholics solemnized with ceremonies equal to those when both parties were Catholics. Though the doctrine prevailed in Rome that the contracting parties were the real ministers of the Sacrament of Matrimony, no general unanimity prevailed among theologians on this point. Without derogating in the least from this theory, Benedict in reply to the questions from bishops in many places, especially in Holland and Poland, decreed by the Bull "Magnæ nobis admirationis" (29 June, 1748) that mixed marriages were allowable only under certain well-defined conditions, the principal of which was that children born of those marriages should be brought up in the Catholic Faith, but that such marriages while tolerated, should never be performed with the ceremonies that imply formal ecclesiastical approval.

  Relations with eastern Churches Advertisement - Continue Reading Below Under the skilful hand of Benedict a formal union was consummated with some of the Eastern Churches. The frequent attempts of the Greek Melchite Patriarchs of Alexandria, Antioch, and Jerusalem to obtain recognition from the Holy See did not for a long time result in any definite union, because of dissatisfaction on the part of the popes with the formulation of the Oriental creeds. In 1744, Benedict XIV sent the pallium to Seraphin Tanas whom he acknowledged as Patriarch of the Greek Melchites of Antioch. The conflicts in the Maronite Church, after the deposition of Jacob II, which seriously threatened its unity were settled in a national council (1736), the decrees of which were approved by Benedict. On 18 March, 1751, he renewed the prohibitions of Clement XII against the Freemasons, and though very few governments regarded the suppression of this society as demanding decisive action on their part, laws were at once passed by Spain and Naples, and in 1757 by Milan. The controversy in regard to Chinese and Malabar customs, or the system of accommodation to heathenism which some missionaries had permitted their converts to practice, and by which it was said that pagan ideas and pagan practices had been grafted on Christianity, was terminated by Benedict XIV who issued two Bulls on the subject, and required the missionaries to take an oath that such abuses would not be tolerated in the future. The Bull "Ex quo singulari", in regard to the abuses in China, was published 11 July, 1742; that in regard to Malabar, "Omnium sollicitudinum", 12 September, 1744. (See CHINA, INDIA.) Because of the manner in which church festivals had been multiplied, Benedict strove to diminish them. This he did in Spain in 1742, in Sicily and Tuscany in 1748, and later in Sardinia, Austria, and the Papal States. Such a move met with much opposition from many cardinals. Benedict silenced their reproaches by saying that fewer feasts observed in a more Christian manner would contribute more to the glory of religion.

  Liturgical reforms In liturgical matters Benedict XIV was extremely conservative. He viewed with grief the profound changes which had been introduced into the Roman Calendar since the time of Pius V. The increase in the number of Feasts of Saints and the multiplication of offices with the rank of Duplex had superseded the old ferial and dominical offices, and throughout his entire pontificate he set himself determinedly against the introduction of any new offices in the Breviary, a policy which he adhered to so strictly that the only change it underwent during his administration was that Leo the Great received the title of Doctor. So profoundly impressed was he with the necessity of a thorough revision of the Breviary which would eliminate those portions with which the critical sense of the eighteenth century found fault that he commissioned the Jesuit, Fabio Danzetto, to prepare a report on the subject. This report in four volumes of notes was of such a sweeping character that it is said to have caused Benedict to desist from his project. The plan of reforming the Roman Martyrology was, however, carried to a successful issue, and a new edition was published by his authority in Rome in 1748. The same is true of the "Cæremoniale Episcoporum", which Benedict XIII undertook to reform and which Benedict XIV published (1752) in the now usual form. The classical work of Benedict on liturgical matters is his "De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione" which still regulates the process of beatification and canonization. Other important liturgical writings of Benedict deal with the sacrifice of the Mass and the feasts of Our Lord, the Blessed Virgin, and some saints. Besides these he published numerous works on the rites of the Greeks and Orientals; Bulls and Briefs on the celebration of the octave of the Holy Apostles, against the use of superstitious images, on the blessing of the pallium, against profane music in churches, on the golden rose, etc.

  In order that the clergy should not be deficient in ecclesiastical and historical science, and that they might not lack opportunity to profit by the intellectual progress of the period, he founded at Rome four academies for the study of Roman antiquities, Christian antiquities, the history of the Church and the councils, and the history of canon law and liturgy. He also established a Christian museum, and commissioned Joseph Assemani to prepare a catalogue of the manuscripts in the Vatican Library, which he enriched by the purchase of the Ottobonian Library containing 3,300 manuscripts of unique value and importance. He founded chairs of chemistry and mathematics in the Roman university known as the Sapienza, and many others for painting, sculpture, etc., at other schools. Over all these foundations he exercised the closest supervision; he also found time to carry out many schemes for the building and adornment of churches in Rome. The fact that Benedict never raised a Jesuit to the cardinalate is attributed to his hostility to the Society; on the other hand, it must be noted that it was to a Jesuit, Emmanuel Azevedo, that he committed the complete edition of his works (1747-51). He had been long urged by his friends Cardinals Passionei and Archinto to order a thorough reformation of that body, but it was not until the last year of his life that any decisive action was taken. On 1 April, 1758, he issued a Brief by which Cardinal Saldanha was commissioned to inspect all the colleges and houses of the Society in Portugal, and to undertake a reform of the same, but this authority was withdrawn by his successor, Clement XIII.

  Benedict XIV sought recreation in the society of learned men and artists, among whom he shone as a wit and a scholar. Gay, lively, and talkative, his conversation at times amazed, if it did not shock, the staid sensibilities of some of the dignified courtiers who came in contact with him. Mild and gracious in his demeanour to all who approached him, the pope was at times lacking neither in energy nor spirit. On one occasion a violent scene took place in which the pope expressed in a most decided manner his disapproval of the tactics of the French court. Choiseul, the French ambassador, called at the Vatican to request that the appointment of Cardinal Archinto to succeed Cardinal Valenti as Secretary of State be deferred until after some matters in which the French king was interested were decided. Choiseul himself gives an account of this scene (Letters, p. 169), without, however, relating all the details. The conversation was more lively than Choiseul reported, and from the "Mémoires" of the Baron de Besonval (p. 106) we learn that when the pope had grown tired of the importunities of Choiseul he seized him by the arm and pushing him into his own seat said: "Be pope yourself" (Fa el Papa). Choiseul replied: "No, Holy Father, let us each do his part. You continue to be pope and I shall be ambassador." This brusqueness, however, was not usual with Benedict. He could be gay as well as serious. The Abbate Galiani once presented him with a collection of minerals saying: Dic ut lapides isti panes fiant (Command that these stones be made bread), and the hint was not lost. The miracle requested was performed and the abbé received a pension.

  Advertisement - Continue Reading Below To his subjects Benedict was an idol. If they complained at times that he wrote too much and governed them too little, they all agreed that he spoke well and wittily, and his jokes and bon mots were the delight of Rome. Cares of state, after his elevation to the pontificate prevented him from devoting himself as much as he would have wished to his studies of former days; but he never lacked intellectual stimulus. He surrounded himself with such men as Quirini, Garampi, Borgia, Muratori, and carried on an active correspondence with scholars of many shades of opinion. His intellectual pre-eminence was not only a source of pride to Catholics, but formed a strong bond with many not of the Faith. Voltaire dedicated to him his "Mahomet" with the words: "Au chef de la véritable religion un écrit contre le fondateur d'une religion fausse et barbare". On another occasion he composed for a portrait of the pope the following distich:

  Lambertinus hic est, Romæ decus, et pater orbis Qui mundum scriptis docuit, virtutibus ornat.

  (This is Lambertini, the pride of Rome, the father of the world, who teaches that world by his writings and honours by his virtues.)

  The distich caused discussion regarding the quantity of "hic", but the pope defended the prosody of Voltaire who confirmed his opinion by a quotation from Virgil which he said ought to be the epitaph of Benedict.

  Advertisement - Continue Reading Below Great as a man, a scholar, an administrator, and a priest, Benedict's claim to immortality rests principally on his admirable ecclesiastical writings. The most important of them, besides those already mentioned, are: "Institutiones Ecclesiasticæ", written in Italian, but translated into Latin by P. Ildephonsus a S. Carolo; it is a collection of 107 documents, principally pastoral letters, letters to bishops and others, independent treatises, instructions, etc., all of which are really scientific dissertations on subjects connected with church law or the care of souls; the classical work "De Synodo Dioecesanâ", published after his elevation to the papacy, an adaptation to diocesan administration of the general ecclesiastical law; this book is called by Schulte, because of its influence, one of the most important, if not the most important, modern work in canon law; "Casus Conscientiæ de mandato Prosp. Lambertini Archiep. Bonon propositi et resoluti", valuable for the lawyer as well as the confessor; "Bullarum Benedicti XIV", which contains the legislation of his pontificate, many of its documents being scientific treatises. He also compiled a "Thesaurus Resolutionum Sacræ Congregationis Concilii", the first attempt at a scientific presentation of the "Praxis" of the Roman Congregations. A complete edition of his works appeared at Rome (1747-51) in twelve folio volumes, by Emmanuel Azevedo, S.J., who also translated into Latin the Italian documents. A better and more complete edition is that of Venice, 1788. The latest and most serviceable (Prato, 1844) is in seventeen volumes. Some letters of Benedict were published by Kraus: "Briefe Benedicts XIV an den Canonicus Pier Francesco Peggi in Bologna (1729-1758) nebst Benedicts Diarium des Conclaves von 1740" (2d ed., Freiburg, 1888). Cf. Batiffol, "Inventaire des lettres inédites du Pape Bénoit XIV" (Paris, 1894); R. De Martinis, "Acta Benedicti XIV"; (Naples, 1884, passim). In 1904 Heiner edited three hitherto unpublished treatises of Benedict XIV on rites, the feasts of the Apostles, and the Sacraments.

  Sources The best account of the writings of Benedict and the sources for his life are contained in the above-mentioned work of KRAUS. See also GUARNACCHI, Vitæ et res gestæ Romanor. Pontif. et Card. a Clem. X usque ad Clem XI (Rome, 1857); NOVAES, Storia de' Sommi Pontefici (Rome, 1822); RANKE, Die röm. Päpste in den letzten vier Jahrh. (Leipzig, ed. 1900); Vie du Pape Bened. XIV (Paris, 1783); GRÖNE, Papst-Geschichte (Ratisbon, 1875), II. For a long account of the Curia and the character of the cardinals in the time of Benedict XIV, see CHOISEUL, Lettres et Mémoires inédites, publiées par Maurice Boutry (Paris, 1895). On Benedict as a canonist see SCHULTE, Gesch. der Quellen und Litt. des can. Rechts (Stuttgart, 1880), III, 503 sqq.

  About this page APA citation. Healy, P. (1907). Pope Benedict XIV. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved January 29, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/02432a.htm

  MLA citation. Healy, Patrick. "Pope Benedict XIV." The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. 29 Jan. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/02432a.htm>.

  Advertisement - Continue Reading Below Transcription. This article was transcribed for New Advent by WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio.

  Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York.

  Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is webmaster at newadvent.org. Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

  Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT

  New Advent

  Home 	 Encyclopedia 	 Summa 	 Fathers 	 Bible 	 Library 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  

  Home > Catholic Encyclopedia > C > Pope Clement XII

  Pope Clement XII Please help support the mission of New Advent and get the full contents of this website as an instant download. Includes the Catholic Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more — all for only $19.99...

  (LORENZO CORSINI).

  Advertisement - Continue Reading Below

  Born at Florence, 7 April, 1652; elected 12 July, 1730; died at Rome 6 February, 1740. The pontificate of the saintly Orsini pope, Benedict XIII, from the standpoint of the spiritual interests of the Church, had left nothing to be desired. He had, however, given over temporal concerns into the hands of rapacious ministers; hence the finances of the Holy See were in bad condition; there was an increasing deficit, and the papal subjects were in a state of exasperation. It was no easy task to select a man who possessed all the qualities demanded by the emergency. After deliberating for four months, the Sacred College united on Cardinal Corsini, the best possible choice, were it not for his seventy-eight years and his failing eyesight.

  A Corsini by the father's side and by the mother's a Strozzi, the best blood of Florence coursed through his veins. Innumerable were the members of his house who had risen to high positions in Church and State, but its chief ornament was St. Andrew Corsini, the canonized Bishop of Fiesole. Lorenzo made a brilliant course of studies, first in the Roman College, then at the University of Pisa, where, after five years, he received the degree of Doctor of Laws. Returning to Rome, he applied himself to the practice of law under the able direction of his uncle, Cardinal Neri Corsini, a ma of the highest culture. After the death of his uncle and his father, in 1685, Lorenzo, now thirty-three years old, resigned his right of primogeniture and entered the ecclesiastical state. From Innocent XI he purchased, according to the custom of the time, for 30,000 scudi (dollars) a position of prelatial rank, and devoted his wealth and leisure to the enlargement of the library bequeathed to him by his uncle. In 1691 he was made titular Archbishop of Nicomedia and chosen nuncio to Vienna. He did not proceed to the imperial court, because Leopold advanced the novel claim, which Pope Alexander VIII refused to admit, of selecting a nuncio from a list of three names to be furnished by the pope. In 1696 Corsini was appointed to the arduous office of treasurer-general and governor of Castle Sant' Angelo. His good fortune increased during the pontificate of Clement XI, who employed his talents in affairs demanding tact and prudence. On 17 May, 1706, he was created Cardinal-Deacon of the Title of Santa Susanna, retaining the office of papal treasurer. He was attached to several of the most important congregations and was made protector of a score of religious institutions. He advanced still further under Benedict XIII, who assigned him to the Congregation of the Holy Office and made him prefect of the judicial tribunal known as the Segnatura di Giustizia. He was successively Cardinal-Priest of S. Pietro in Vincoli and Cardinal-Bishop of Frascati.

  He had thus held with universal applause all the important offices of the Roman Court, and it is not surprising that his elevation to the papacy filled the Romans with joy. In token of gratitude to his benefactor, Clement XI, and as a pledge that he would make that great pontiff his model, he assumed the title of Clement XII. Unfortunately he lacked the important qualities of youth and physical strength. The infirmities of old age bore heavily upon him. In the second year of his pontificate he became totally blind; in his later years he was compelled to keep his bed, from which he gave audiences and transacted affairs of state. Notwithstanding his physical decrepitude, he displayed a wonderful activity. He demanded restitution of ill-gotten goods from the ministers who had abused the confidence of his predecessor. The chief culprit, Cardinal Coscia, was mulcted in a heavy sum and sentenced to ten years' imprisonment. Clement surrounded himself with capable officials, and won the affection of his subjects by lightening their burdens, encouraging manufacture and the arts, and infusing a modern spirit into the laws relating to commerce. The public lottery, which had been suppressed by the severe morality of Benedict XIII, was revived by Clement, and poured into his treasury an annual sum amounting to nearly a half million of scudi (dollars), enabling him to undertake the extensive buildings which distinguish his reign. He began the majestic façade of St. John Lateran and built in that basilica the magnificent chapel of St. Andrew Corsini. He restored the Arch of Constantine and built the governmental palace of the Consulta on the Quirinal. He purchased from Cardinal Albani for 60,000 scudi the fine collection of statues, inscriptions, etc. with which he adorned the gallery of the Capitol. He paved the streets of Rome and the roads leading from the city, and widened the Corso. He began the great Fontana di Trevi, one of the noted ornaments of Rome.

  In order to facilitate the reunion of the Greeks, Clement XII founded at Ullano, in Calabria, the Corsini College for Greek students. With a similar intent he called to Rome Greek-Melchite monks of Mt. Lebanon, and assigned to them the ancient church of Santa Maria in Domnica. He dispatched Joseph Simeon Assemani to the East for the twofold purpose of continuing his search for manuscripts and presiding as legate over a national council of Maronites. We make no attempt to enumerate all the operations which this wonderful blind-stricken old man directed from his bed of sickness. His name is associated in Rome with the foundation and embellishment of institutions of all sorts. The people of Ancona hold him in well-deserved veneration and have erected on the public square a statue in his honour. He gave them a port which excited the envy of Venice, and built a highway that gave them easy access to the interior. He drained the marshes of the Chiana near Lake Trasimeno by leading the waters through a ditch fourteen miles long into the Tiber. He disavowed the arbitrary action of his legate, Cardinal Alberoni, in seizing San Marino, and restored the independence of that miniature republic. His activity in the spiritual concerns of the Church was equally pronounced. His efforts were directed towards raising the prevalent low tone of morality and securing discipline, especially in the cloisters. He issued the first papal decree against the Freemasons (1738). He fostered the new Congregation of the Passionists and gave to his fellow-Tuscan, St. Paul of the Cross, the church and monastery of Sts. John and Paul, with the beautiful garden overlooking the Colosseum. He canonized Sts. Vincent de Paul, John Francis Regis, Catherine Fieschi Adorni, Juliana Falconieri, and approved the cult of St. Gertrude. He proceeded with vigour against the French Jansenists and had the happiness to receive the submission of the Maurists to the Constitution Unigenitus. Through the efforts of his missionaries in Egypt 10,000 Copts, with their patriarch, returned to the unity of the Church. Clement persuaded the Armenian patriarch to remove from the diptychs the anathema against the Council of Chalcedon and St. Leo I. In his dealings with the powers of Europe, he managed by a union of firmness and moderation to preserve or restore harmony; but he was unable to maintain the rights of the Holy See over the Duchies of Parma and Piacenza. It was a consequence of his blindness that he should surround himself with trusted relatives; but he advanced them only as they proved their worth, and did little for his family except to purchase and enlarge the palace built in Trastevere for the Riarii, and now known as the Palazzo Corsini (purchased in 1884 by the Italian Government, and now the seat of the Regia Accademia dei Lincei). In 1754, his nephew, Cardinal Neri Corsini, founded there the famous Corsini Library, which in 1905 included about 70,000 books and pamphlets, 2288 incunabula or works printed in the first fifty or sixty years after the discovery of printing, 2511 manuscripts, and 600 autographs. Retaining his extraordinary faculties and his cheerful resignation to the end, he died in the Quirinal in his eighty-eighth year. His remains were transferred to his magnificent tomb in the Lateran, 20 July, 1742.


  Sources FABRONIUS, De vita et rebus gestis Clementis XII (Rome, 1760), also in FASSINI, Supplemento to the Historia Ecclesiastica of NATALIS ALEXANDER (Bassano, 1778); PASSERINI, Genealogia e Storia della famiglia Corsini (Florence, 1858); VON REUMONT, Gesch. d. Stadt Rom (Berlin, 1867), III, iii, 653-55; NOVAES, Elementi della storia de' sommi pontefici (Rome, 1821-25); HERGENRÖTHER-KIRSCH, Kirchengeschichte (4th ed., Freiburg, 1907) III (bibliography); ARTAUD DE MONTOR, History of the Roman Pontiffs (New York, 1867), II.

  About this page Advertisement - Continue Reading Below

  APA citation. Loughlin, J. (1908). Pope Clement XII. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved January 22, 2022 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/04030a.htm

  MLA citation. Loughlin, James. "Pope Clement XII." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908. 22 Jan. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/04030a.htm>.

  Transcription. This article was transcribed for New Advent by Gerald Rossi.

  Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. Remy Lafort, Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York.

  Advertisement - Continue Reading Below

  Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is webmaster at newadvent.org. Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

  Copyright © 2021 by New Advent LLC. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary. CONTACT US | ADVERTISE WITH NEW ADVENT https://www.newadvent.org/cathen/04030a.htm Pridobleno 22.i.2022

  Papež Frančišek - Paskvin[uredi | uredi kodo]

  Vai al contenuto Blog Chi sono Rubriche


  Miei libri Contatti Rimani aggiornato Seguimi su Twitter Seguimi su Instagram Seguimi su Facebook Caffestoria Manifesti papa Francesco, Roma Manifesti contro Francesco. Il ritorno di Pasquino o la mamma del cretino? 6 Feb 2017 10.28 di Simone M. Varisco Una lettura di 3 minuti Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. È solo una delle più famose denunce affidate alla statua di Pasquino a Roma. Se un tempo a dividere era il bronzo del Pantheon reimpiegato per il baldacchino berniniano di San Pietro, oggi a scaldare gli animi sono le vicende vaticane, o meglio vaticaniste. Tempora mutantur. Ultimo atto di un malcostume vecchio di anni, con gli accusatori di ieri a fare oggi da moralizzatori.


  +++

  L’accusa fu per lo più ingiusta, come molte altre rivolte ai pontefici nel corso della storia, ma la vicenda è dura a morire: quella secondo cui Urbano VIII Barberini avrebbe depredato le bellezze della Roma imperiale per dare nuova forma artistica all’Urbe dei papi. Questa e molte altre furono le denunce contro i papi affidate all’impunibile statua romana di Pasquino, collocata nell’omonima piazza, ad un angolo di Palazzo Braschi. Durissimo il giudizio su Paolo IV, pontefice dal passato d’inquisitore, «in odio al diavolo e al cielo», che «fu papa e tanto basta». Né meno taglienti le offese alla memoria di Giulio III, del quale si mise in discussione la condotta sessuale («Per aver amato il suo servitore e una scimmia. […] Egli al vago e femmineo garzoncello / ha mandato il cappello») o del – si disse – incompianto Leone XII («Mancia di cento scudi a chi trova uno che piange per la morte di Leone XII»). Sfogo, allora, al malcontento popolare, non sfuggirono alla satira di Pasquino Benedetto XIII («più che amator di santi, / protettor di briganti»), Paolo III e Pio IX.

  Contrapposizione fra visioni del mondo e della storia che si ripropone di pontificato in pontificato. Tante ne videro Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e tante ancora ne vedrà – e ne vedremo – negli anni a venire del pontificato di Francesco. Una escalation di critiche, talvolta circostanziate, molto più spesso urlate anonimamente dalla platea digitale, che nei giorni scorsi ha toccato un nuovo apice. «A France’, hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l’Ordine di Malta e i Francescani dell’Immacolata, ignorato Cardinali… ma n’do sta la tua misericordia?», si legge sui manifesti anonimi affissi a centinaia dal centro storico di Roma al quartiere Prati, fino a Trastevere e nei pressi del Vaticano. In un romanesco che vorrebbe mascherare d’ironia l’attacco mosso al Pontefice, si ripercorrono le tappe principali di una critica sempre più aspra, dal commissariamento dei Francescani dell’Immacolata del 2013 alle recenti vicende dei dubia cardinalizi, di Burke e dei Cavalieri di Malta.

  Leggi anche: Papa Francesco. Viaggio alle fratture del mondo È l’ultima forma assunta dall’opposizione a Francesco, nella quale si fondono e si confondono legittime aspirazioni alla difesa dell’ortodossia – ma al momento «non c’è alcun pericolo per la fede», card. Müller dixit – ed interessi economici e di potere, fra riforma della Curia e presidenza Trump, Ordini cavallereschi e vociferate riunioni fra il card. Burke e Matteo Salvini. È vero che i francesi sono tutti ladri? / Tutti no, ma BonaParte!, commentavano Pasquino e il meno celebre Marforio il vizio francese di trasferire in patria le opere d’arte dei Paesi conquistati. E così, fra zelanti detrattori e difensori spesso controproducenti, sembra di essere tornati al tempo delle statue. Né stupisce – ma forse dovrebbe, e non poco – trovare fra chi oggi denuncia la brutalità dell’attacco a Francesco gli stessi che fino a pochi anni fa non si facevano scrupolo di accusare pubblicamente – non da un muro, ma dalle pagine dei quotidiani – Benedetto XVI di aver coperto casi di pedofilia (accuse poi rivelatesi infondate), oppure di svelare presunte dietrologie per poi finire sonoramente smentiti dalla Sala Stampa vaticana. Commentatori in odore di un progressismo senza né capo né coda, che a più riprese accusarono – e accusano – Giovanni Paolo II di essere fuori dal mondo e dalla storia, se non addirittura dalla Chiesa.

  Episodio, quello dei manifesti contro Francesco, certamente da non sottovalutare, perché rivelatore di un malcostume che da tempo è sfuggito di mano, nell’interessata indifferenza di molti, e che da anni rischia di trascinare i Pontefici in contrapposizioni di parte che nulla hanno a che vedere con la vita e la missione della Chiesa. «Germi inquinanti dell’egoismo, dell’invidia, della maldicenza», che insieme agli «influssi mondani contrari a Cristo e al Vangelo» corrompono le comunità cristiane, ha denunciato ieri Francesco. La mamma dei cretini è sempre incinta, ha commentato qualcuno. Il fatto è che lo è da anni. Povera Roma mia de travertino / te sei vestita tutta de cartone…

  Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017 All Rights Reserved © La riproduzione integrale degli articoli è vietata senza previo consenso scritto dell'autore.

  CategorieAttualità e storia, Ecclesia Tagarte, attualità, Benedetto XVI, Francesco, Giovanni Paolo II, Papa, Pasquino, Roma, storia, Vaticano Navigazione articolo La parabola di Peña Nieto: dall’incidente con Francesco all’alleanza contro Trump Bakhita oggi. Quando l’abolizionista è Dio Lascia un commento Commento

  Nome Nome * Email Email * Sito web Sito web Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  Simone M. Varisco Sono Simone Varisco, storico e scrittore, classe 1983. Mi divido fra Milano e Roma. Nella mia vita storia, comunicazione e passione. Continua » Novità da Twitter sm_variscoSimone M. Varisco ن21 ore fa Impariamo dagli #animali. Ma ad essere uomini https://www.caffestoria.it/impariamo-dagli-animali-ma-ad-ess...

  @Pontifex_it

  Reply on Twitter 1482949564155973632Retweet on Twitter 1482949564155973632Like on Twitter 14829495641559736322Vedi su Twitter 1482949564155973632 sm_variscoSimone M. Varisco ن16 Gen Si vende una cravatta a uno che muore di sete? Il #VangeloDiOggi insieme a #BrunoFerrero:

  https://www.caffestoria.it/la-parola-la-chiesa-il-mondo-comm...

  1. ParolaChiesaMondo @ChiesaDiMilano #LettureDelGiorno #VangeloDelGiorno #Vangelo #libri #letteratura #domenicaambrosiana #16gennaio

  Reply on Twitter 1482587179318718470Retweet on Twitter 1482587179318718470Like on Twitter 1482587179318718470Vedi su Twitter 1482587179318718470 sm_variscoSimone M. Varisco ن15 Gen

  1. Djokovic, la #vacuna y las luces y sombras del mundo ortodoxo

  https://es.zenit.org/2022/01/15/djokovic-la-vacuna-y-las-luc...

  Reply on Twitter 1482418051035320325Retweet on Twitter 1482418051035320325Like on Twitter 14824180510353203251Vedi su Twitter 1482418051035320325 Carica altri La Parola, la Chiesa, il mondo. Di don Paolo Alliata La Parola, la Chiesa, il mondo. Commento al Vangelo di rito ambrosiano 16 gennaio 2022 Precedenti » Newsletter Indirizzo mail *

  1. ChiesaVintage

  Carica altre Segui su Instagram Ogni sabato una storia in fotografia Uno dei miei libri Libro

  Scopri gli altri

  Ricerca per: Cerca … Articoli più letti Da Amsterdam a Medjugorje. Signora di tutti i… Medaglia o Croce di san Benedetto: verità e fede… Le fatiche D’Ercole: covid, crisi e scandali.… Commenti recenti Edoardo Zin su Una Chiesa, il vaccino e i vermi. E Djokovic Simone M. Varisco su Una Chiesa, il vaccino e i vermi. E Djokovic Non si dica mai che i tempi sono bui perché abbiamo taciuto. Bertold Brecht Simone M. Varisco · autore@caffestoria.it · Twitter · Instagram · Facebook Copyright © 2013-2022. La riproduzione integrale degli articoli è vietata senza previo consenso scritto dell'autore.

  FacebookTwitterEmailWhatsAppShare https://www.caffestoria.it/manifesti-contro-francesco-il-ritorno-di-pasquino-o-la-mamma-del-cretino/ Manifesti contro Francesco. Il ritorno di Pasquino o la mamma del cretino? 6 Feb 2017 10.28 di Simone M. Varisco Pridobljeno 22.xii.2021

  101 sl sh hu en Jezus upanje krepi Božič 2021[uredi | uredi kodo]

  Jezus upanje krepi (Božično voščilo 2021)[uredi | uredi kodo]

  Jezus upanje krepi
  (črkospev slovensko)
  Isus nadu nam uliva
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  Christmas will always be nice holiday
  (acrostic English)
  Karácsony szép mindig is volt,
  (betűvers magyarul)

  Jezus upanje krepi
  Enkrat bo prišel nas sodit
  Zmago v bojih dodeli
  Učence svoje zna prav vodit.

  Srce naše trepeta,
  Utonilo je v težavah
  Pot postaja trnova,
  Al' svetlika se v daljavah.

  Noč božična jasna je:
  Jezus se rodi na slami.
  Ej, ljudje, zbudimo se,
  Ko spev angelski nas drami!

  Rojen je Zveličar nam,
  Eno da zagotovilo:
  Pridi skromno k jaslicam –
  In nebeško 'maš plačilo.

  Isus nadu nam uliva
  Srca širom otvorimo
  U svemiru čežnja pliva
  Svima ljubav podarimo!

  Nasrću na nas napasti,
  Ali Bog je trajno s nama
  Dobrom voljom miriš strasti
  Unatoč svim preprekama!

  Noću Djeva Boga rodi
  Anđelske se pesme ore:
  Mir na zemlji ljud'ma godi,
  U ljubavi srca gore.

  Lepo blagdane provedi
  Imaj zdravlja, puno sreće!
  Vidi bližnjega u bedi
  A Bog te ostavit neće!

  Christmas will always be nice holiday
  Redeemer was born to save us from sin
  If you ask, he will guide you on right way
  Show him all the painful wounds in your soul

  There are set modest mangers with shepherds
  Mother-Maria wraps child in diapers
  Angels sing: Glory to God in the highest
  Saint Joseph wants to take care of a dinners

  Are you of good will? – Receive blessing from God,
  Let us be as children and calm down with others
  We want to build good future in harmonious way
  A better non-discriminatory world.

  Yes, we believe that love is better than hatred
  So forgive from the heart enemies their insults;
  Be Christmas of peace and of love holiday,
  Eye that shows to mankind the heavenly way!

  Karácsony szép mindig is volt,
  Amikor templomba megyek.
  Rimánkodva vagy örömmel:
  Az oltárhoz ott belépek.

  Csak figyelmesen körülnézz!
  Oda tekints szeretettel
  Nyugodalommal megérthetsz
  Szívedet tölts kegyelemmel.

  Énekelnek az angyalok:
  Pihenjen egész világűr.
  Minden jót az embereknek
  Isten nevét kik tisztelnek.

  Nagyon boldog ünnep legyen!
  Daloljon egész teremtmény!
  Ige-Jézus Betlehemben
  Garantálja: itt a remény!


  2sl

  Jezus upanje krepi[uredi | uredi kodo]

  Jezus upanje krepi Enkrat bo prišel nas sodit Zmago v bojih dodeli Učence svoje zna prav vodit. Srce naše trepeta, Utonilo je v težavah Pot postaja trnova, Al' svetlika se v daljavah. Noč božična jasna je: Jezus se rodi na slami. Ej, ljudje, zbudimo se, Ko spev angelski nas drami. Rojen je Zveličar nam Eno da zagotovilo: Pridi skromno k jaslicam: In nebeško maš plačilo.


  2sh

  Isus nadu nam uliva (črkostih Božič 25.xii.2021)[uredi | uredi kodo]

  Isus nadu nam uliva Srca širom otvorimo U svemiru čežnja pliva Svima ljubav podarimo! Nasrću na nas napasti, Ali Bog je trajno s nama Dobrom voljom miriš strasti Unatoč svim preprekama! Noću Djeva Boga rodi Anđeoske pesme ore: Mir na zemlji ljudma godi, U ljubavi srca gore. Lepo blagdane provedi Imaj zdravlja, puno sreće! Vidi bližnjega u bedi A Bog te ostavit neće!

  1hu

  Karácsony szép mindig is volt[uredi | uredi kodo]

  Karácsony szép mindig volt, Amikor templomba megyek. Rimánkodva vagy örömmel: Az oltárhoz ott belépek.

  Csak figyelmesen körülnézz! Oda tekints szeretettel Nyugodalommal megérthetsz Szívedet tölts kegyelemmel. Énekelnek az angyalok: Pihenjen egész világűr. Minden jót az embereknek Isten neve kik tisztelnek. N D I G

  Gospodar življenja (Velikonočno voščilo 2021)[uredi | uredi kodo]

  Gospodar življenja!
  (črkospev slovensko)
  Bog koronu pobedio!
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  God won over corona!
  (acrostic English)
  Jézus győzelmet nyer!
  (betűvers magyarul)

  Gospodar, življenja stvarnik -
  Osvobodil je ljudi
  Sam najvišji je udarnik -
  Prek prelivanja krvi.

  O, naj vsi ljudje spoznamo,
  Da neskončno ljubi nas:
  Ako radi se imamo
  Res iskreno slednji čas.

  Živel Jezus, kralj življenja
  In nebeškega miru
  Velkonočnega vstajenja
  Ljubljenim podaj daru.

  Enkrat pride čas slovesa,
  Naj nihče se ne boji:
  Jezus vabi nas v nebesa,
  Aleluja tam doni.

  Bog koronu pobedio
  On je stvorio svemire
  Glavu zmiji satrveo,
  Kad na križu sam umire.

  Otvorio vrata raja,
  Ranu u srce zadobi
  Oterao pakla zmaja,
  Naše duše oslobodi.

  Ustanovio je Stenu,
  Po njoj deli sakramente -
  Obećajmo vernost njemu,
  Bogate nam da talente.

  Eto – Uskrs čestitamo,
  Da živimo kao braća –
  Isusa da veličamo –
  Obilato sve nam plaća.

  God overcame death over cross - holy wood
  Oh how on Calvary he suffered for us
  Divine love certainly necessary was
  When united bad hatred against him stood.

  Over corona wins mighty God’s providence
  No doubt: he really created nature
  Owner of all secret law, thought and sentence,
  Valiantly about him speaks Holy Scripture.

  Eve was deceived into sin by devil
  Resurged our Savior and brought liberty
  Confession is key for remission of sins
  Our merciful God forgives all poverty.

  Remember this generosity of God
  On Easter health wishes us girl and boy
  Now here on earth live we in true brotherhood -
  Angelic life our soul in heaven enjoy.

  Jézus mindig velünk itt van:
  Évek óta volt a terve.
  Zajmentesen jön a földre
  Utána embert megmentse.

  Sok bűnössel találkozott
  Gyónást, bűnbánatot adott:
  Ő maga saját erővel -
  Zengve angyal kísérettel

  E zárt sírból feltámadott,
  Lelkünk szabadulást kapott.
  Minden ember most vigadjon,
  Ennek jóért hálát adjon!

  Tehát húsvétünnepeket
  Nyertünk mint szép ajándékot.
  E világból mikor megyünk -
  Rossz irányba nem utazunk.

  Gospodar življenja (Velikonočno voščilo 2021)[uredi | uredi kodo]

  Gospodar življenja!
  (črkospev slovensko)
  Bog koronu pobedio!
  (slovostih srpsko-hrvatski)
  God won over corona!
  (acrostic English)
  Jézus győzelmet nyer!
  (betűvers magyarul)

  Gospodar, življenja stvarnik -
  Osvobodil je ljudi
  Sam najvišji je udarnik -
  Prek prelivanja krvi.

  O, naj vsi ljudje spoznamo,
  Da neskončno ljubi nas:
  Ako radi se imamo
  Res iskreno slednji čas.

  Živel Jezus, kralj življenja
  In nebeškega miru
  Velkonočnega vstajenja
  Ljubljenim podaj daru.

  Enkrat pride čas slovesa,
  Naj nihče se ne boji:
  Jezus vabi nas v nebesa,
  Aleluja tam doni.

  Bog koronu pobedio
  On je stvorio svemire
  Glavu zmiji satrveo,
  Kad na križu sam umire.

  Otvorio vrata raja,
  Ranu u srce zadobi
  Oterao pakla zmaja,
  Naše duše oslobodi.

  Ustanovio je Stenu,
  Po njoj deli sakramente -
  Obećajmo vernost njemu,
  Bogate nam da talente.

  Eto – Uskrs čestitamo,
  Da živimo kao braća –
  Isusa da veličamo –
  Obilato sve nam plaća.

  God overcame death over cross - holy wood
  Oh how on Calvary he suffered for us
  Divine love certainly necessary was
  When united bad hatred against him stood.

  Over corona wins mighty God’s providence
  No doubt: he really created nature
  Owner of all secret law, thought and sentence,
  Valiantly about him speaks Holy Scripture.

  Eve was deceived into sin by devil
  Resurged our Savior and brought liberty
  Confession is key for remission of sins
  Our merciful God forgives all poverty.

  Remember this generosity of God
  On Easter health wishes us girl and boy
  Now here on earth live we in true brotherhood -
  Angelic life our soul in heaven enjoy.

  Jézus mindig velünk itt van:
  Évek óta volt a terve.
  Zajmentesen jön a földre
  Utána embert megmentse.

  Sok bűnössel találkozott
  Gyónást, bűnbánatot adott:
  Ő maga saját erővel -
  Zengve angyal kísérettel

  E zárt sírból feltámadott,
  Lelkünk szabadulást kapott.
  Minden ember most vigadjon,
  Ennek jóért hálát adjon!

  Tehát húsvétünnepeket
  Nyertünk mint szép ajándékot.
  E világból mikor megyünk -
  Rossz irányba nem utazunk.

  Anton Lisec[uredi | uredi kodo]

  Emilijan Tardif
  Emiliano-azul.jpg
  Oče Emilijan - karizmatična osebnost
  RojstvoEmilién
  6. junij 1928
  St-Zacharie
  Quebec, Kanada
  Smrt8. junij 1999
  San Antonio de Arredondo
  Dominikanska republika
  NarodnostKanadčan
  Druga imenaEmiliano
  Poklicmisijonar
  katoliški duhovnik
  Poznan pokarizmatik

  Emilijan Tardif
  duhovnik, redovnik, misijonar, karizmatik
  Rojstvo6. junij 1928
  Smrt8. junij 1999
  ČaščenjeKatoliška Cerkev

  Emilijan Tardif je bil katoliški duhovnik, redovnik, misijonar in karizmatik, za katerega se je začel postopek za posvečenje, tj. za beatifikacijo in kanonizacijo. * 6. junij 1928 St-Zacharie (Quebec, Kanada), † 8. junij 1999 San Antonio de Arredondo (Dominikanska republika).

  Življenjepis[uredi | uredi kodo]

  https://miportal.hr/2019/06/03/5384/ Preminuo dr. Antun Lisec: revnosnik za život i istinski heroj MI – Hrvatski katolički zbor Objavljeno 3. lipnja 2019 Pridobljeno 20.vi.2019

  POKOJ VJEČNI DARUJ MU GOSPODINE Preminuo dr. Antun Lisec: poznati hrvatski pro-life aktivist Zalagao se za poštovanje ljudskog života, zdravlja, dostojanstva, predbračne čistoće te upozoravao na posljedice kontracepcije, umjetne oplodnje i pobačaja

  Foto: Youtube/screenshot Nakon kratke i teške bolesti u Požegi je 1. lipnja preminuo dr. med. Antun Lisec, javlja Narod.hr. Doktor Lisec je čitav svoj život posvetio borbi za nerođene i zaštiti ljudskog života od začeća do njegove prirodne smrti. Doktor Lisec je rođen 6. Lipnja 1957. u Požegi. Gimnaziju je pohađao u Makarskoj i Osijeku da bi naposljetku maturirao u Požegi. Medicinski fakultet je završio 1981. U Rijeci. Specijalizirao je opću kirurgiju. Tijekom svojeg rada zalagao se za poštovanje ljudskog života, zdravlja, dostojanstva, predbračne čistoće te upozoravao na posljedice kontracepcije, umjetne oplodnje i pobačaja. Doktor Lisec je bio među prvima i zasigurno najupornijim prolife aktivistima u Hrvatskoj. Počivao u miru Božjem! TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA Bitno.net ________________________________________ Dragi čitatelji, ovisimo o vama i računamo na vas i vašu pomoć! Podržite naše djelovanje članstvom u Klubu prijatelja! Doznajte više na ovom linku! Objavljeno: 3. lipnja 2019.

  https://www.bitno.net/vijesti/hrvatska/preminuo-dr-antun-lisec-poznati-hrvatski-pro-life-aktivist/ Preminuo dr. Antun Lisec: poznati hrvatski pro-life aktivist Bitno.net Pridobljeno 20.vi.2019


  Emilijan Tardif se je rodil 6. junija 1928 v pokrajini Quebec v Kanadi. Redovnik je postal v družbi Misijonarjev Presvetega Srca (MPS) dne 8. septembra 1949, v duhovnika pa je bil posvečen 24. junija 1955. Po posvečenju so ga predstojniki poslali v Dominikansko republiko , kjer je postal eden od ustanoviteljev misijonskega semenišča San José de las Matas. Bil je vrhovni predstojnik svojega reda od leta 1966 do 1973. [1]


  Leta 1973 je zbolel za tuberkulozo, zaradi česar se je moral vrniti v Kanado na zdravljenje in počitek. V tem času so k njemu molili nekateri laiki iz karizmatične molitvene skupine, ki so slučajno obiskali bolnišnico. S tem se je sam vključil v Katoliško karizmatično obnovo (CCR) in odkril, da mu je [[Bog] dal močan dar zdravljenja].[2]

  Delovanje[uredi | uredi kodo]

  http://zdravstveniodgoj.com/news/prvi-spaseni-zivot-bila-je-rijecka-beba Prvi spašeni život bila je riječka beba Tweet 19.10.2014 09:50 Pridobljeno 20.vi.2019 Prvi spašeni život bila je riječka beba 19.10.2014 09:50 16. listopada u Rijeci je održana tribina „Izaberi život“ u organizaciji Riječke nadbiskupije i molitvenih zajednica grada Rijeke u svrhu obilježavanja polovice bdijenja molitvene inicijative „40 dana za život“. Među govornicima na tribini bili su pater Marko Glogović, osnivač Centra za nerođeni život Betlehem i dr. med. Antun Lisec. Pater Marko Glogović istaknuo je da svaku trudnicu treba tretirati kao kraljicu i da pobačaj nikada nije rješenje. „Zapitajmo se što se dogodilo sa svijetom kada su nam životinje važnije od ljudskog života, kada razgovaramo o kućnim ljubimcima, a ne spominjemo djecu?“ – rekao je pater Marko. Vezano uz ovu inicijativu, dobivamo informacije kako su napadi i provokacije na molitelje ispred bolnica sve učestaliji, što se već moglo naslutiti prema količini medijskih napada koji su krenuli zadnjih dana na inicijativu, a pokrenuti su iz feminističkih udruga. Također je u tijeku pokretanje gerila napada s kontraplakatima koju je na Facebooku pokrenula feministička stranica „Znaj znanje“. Dragi čitatelji, molimo vas da se aktivno uključite u svojim gradovima i pružite pomoć ovoj prevažnoj inicijativi koja je napokon donijela novu nadu za nerođene. Moli se u šest hrvatskih gradova: Zagreb, Rijeka, Sisak, Osijek, Vinkovci i Split. Prijaviti se može putem internet stranice http://www.40danazazivot.net/ i putem Facebooka: https://www.facebook.com/40.dana.za.zivot.Hrvatska https://www.facebook.com/40danazazivotRijeka https://www.facebook.com/40danazazivotosijek https://www.facebook.com/pages/40-dana-za-%C5%BEivot-Split/1521665188051790 https://www.facebook.com/pages/40-dana-za-%C5%BEivot-Sisak/734922409903130 Povjerenstvo za sveučilišni pastoral Riječke nadbiskupije i molitvene zajednice grada Rijeke organizirale su u četvrtak 16. listopada u Velikoj dvorani Nadbiskupskoga doma u Rijeci tribinu "Izaberi život" kojom su obilježili polovicu bdijenja "40 dana za život". Autor: Riječka nadbiskupija/Laudato Objava: 17. listopad 2014. Međunarodna ekumenska pro-life inicijativa "40 dana za život" u Rijeci je pokrenuta 24. rujna i trajat će do 2. studenoga. Inicijativa okuplja vjernike na zajedničku molitvu i post s ciljem osvješćivanja lokalne zajednice o potrebi zaštite nerođenog života. O temama pobačaja, te pomoći trudnicama koje nemaju podršku svojih bližnjih govorili su: o. Marko Glogović, osnivač Centra za nerođeni život "Betlehem" i voditelj projekta Obitelji sv. Josipa, kuće smještaja i prihvatilišta za nezbrinute majke i djecu u Karlovcu, Petra Tišljarić, voditeljica molitvene inicijative "40 dana za život - Zagreb" i dr. med. Antun Lisec, kirurg iz Vetova i borac za ljudski život od njegova začeća.

  Pro-life inicijativa "40 dana za život" nije politička inicijativa koja mijenja zakone, nego molitvena, istaknula je Tišljarić. Ona je plod molitve, i kao rezultat najavila kako se povećao broj prijavljenih hrvatskih gradova koji sudjeluju u molitvenom bdjenju te će ih na proljeće sudjelovati deset.

  Za dr. Liseca dolazak u Rijeku ima višestruki značaj jer je medicinu studirao u gradu na Riječini gdje je stekao puno prijatelja liječnika. Ohrabrivši vjernike da ustraju u molitvi istaknuo je kako pro - life inicijativa nije kratkoročna, nego za cilj ima spašavanje života za cijeli život. "I prije nego je inicijativa pokrenuta, za život se molilo u Rusiji, Ukrajini, Bugarskoj, pa i u Čačku u Srbiji gdje postoje i procesije od bolnice do rijeke Morave gdje završe abortirana djeca." Dodao je kako se o ovim temama govori u nekim parlamentima zemalja Istočne Europe te da nijedan liječnik ne želi činiti pobačaje. "Mi, liječnici prisegnuli smo da ćemo štititi ljudski život od njegova začeća i protivnici molitve nisu liječničko osoblje. Šaljete snažnu poruku time što pokazujete i kažete što mislite. Kada vas pojedinci napadaju dok stojite i molite u poniznosti, to vam ide u prilog. Možda nisu nikada čuli za vas dok vas nisu vidjeli kako ispred bolnice molite."

  Upozorio je kako je tehnologija smrti širi pojam od postupka pobačaja te da se ljudski život uništava i umjetnom oplodnjom, kontracepcijskim sredstvima i raznim hormonskim flasterima. Ne treba se bojati djece, ona su Božji dar. Za njih se treba boriti i riječima i operacijama koje spašavaju život, zaključio je dr. Lisec.

  Osnivač Centra za nerođeni život "Betlehem" i voditelj projekta Obitelji sv. Josipa, kuće smještaja i prihvatilišta za nezbrinute majke i djecu u Karlovcu o. Marko Glogović izrazio je zadovoljstvo velikim brojem mladih koji su došli na tribinu. "To nam daje nadu i utjehu. Božja palica, po uzoru na Psalam 23 nas je probudila i otvorila oči. Zapitajmo se što se dogodilo sa svijetom kada su nam životinje važnije od ljudskog života, kada razgovaramo o kućnim ljubimcima, a ne spominjemo djecu?" Prvi spašeni život Betlehema bila je riječka beba, rekao je Glogović dodajući kako je riječ o djevojci s jednoga kvarnerskog otoka koja je prije trinaest godina imala velikih unutarnjih borbi oko odluke hoće li roditi dijete. "Nasreću, rodila je zdravo dijete u Rijeci. Petnaest godina radimo i plod tog rada je i inicijativa '40 dana za život' koju su pokrenuli naši volonteri. 'Betlehem' djeluje u 12 gradova u RH i u Međugorju. Puno se radi, teška je borba i bez Božjeg milosrđa nije moguća. Isus


  Pismo Antona Lisca meni Sretan Bozic Inbox x Dr. med. Antun Lisec <antun.lisec1@gmail.com> Dec 20, 2017, 12:07 PM

  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxmXKmcGNXzdPxMzTKGcTfMNvxNw Pridobljeno 25. XII. 2017 (mislim, da na pismo nisem odgovoril) Sretan Bozic Inbox x Dr. med. Antun Lisec <antun.lisec1@gmail.com> Dec 20, 2017, 12:07 PM

  to me


  Be careful with this message Gmail could not verify that it actually came from antun.lisec1@gmail.com. Avoid clicking links, downloading attachments, or replying with personal information. Report spamReport phishing Croatian English

  Translate message Turn off for: Croatian

  Velečasni pater Janez, kako ste? Da li ste još u Mužlji, da li još uvijek koristite ovu e-adresu? Pretpostavljam da će Vas zanimati, pa Vam na koncu pisma dajem linkove za preuzimanje nekih mojih radio emisija koje su bile na Radiju Marija BiH i na još nekim drugim radio postajama BiH. Možda znate neki radio koji bi ih također htio davati u program. U prilogu su slijedeći tekstovi: 1. Na mažarskom molitva Majci Božjoj Gvadalupskoj s tekstom Dijete - Božji dar. 2. O zaljubljenosti, izboru bračnoga druga, moralnim, psihološkim i biološkim razlozima za poštivanje predbračne suzdržanosti. Na ovu temu, možete na koncu pisma preuzeti četiri radio emisije. 3. "Djeca kao točkice". 4. Rad kojega sam pripremio za prošlogodišnji Viktimološki kongres u Varaždinu, gdje analiziram problem preniskog nataliteta. Slični problemi su i u Srbiji, Sloveniji, Mažarskoj i brojnim drugim zemljama. 5. Serija mojih tekstova pogodnih za objavljivanje. Među njima naročito preporučam molitvu Majci Božjoj Gvadalupskoj 6. Plakat kojega se lako odštampa na svakom printeru. 7. Protiv nemoralnog odgoja "Podrška biskupima" 8. Protiv umjetnih oplodnji (Crkva zabranjuje umjetne oplodnje)

  Na koncu pisma je kopija brošure "Dijete - Božji dar". Ako želite, dat ću Vam više takvih brošura, da ih imate za podjelu. Imam tu brošuru i na mađarskom.

  Trebamo svima pomagati da se s poštovanjem odnose prema Božjim zapovijedima, prema Njegovom stvaralačkom planu, pa tako i prema životu svih ljudi, od začeća do prirodne smrti, prema Božjem daru plodnosti, moralnim, bračnim i obiteljskim vrijednostima.
  

  A sada Vam dajem fotografije djece koja se još nisu usadila u maternicu, koje sam našao na internetu.

   Kod začeća je tijelo djeteta veličine 0,1 do 0,15 mm, a težina mu je otprilike 0,004 mg. Upravo na tu djecu se odnose Isusove riječi: “Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće” (Mt 25,40).Ne smije se niti njih ubijati!
  

  Svjetski poznati fizičar prof. dr. Davora Pavuna, izračunao je da se tijelo tek začetog djeteta sastoji od otprilike 1014 atoma. To se piše tako, da se jedinici doda 14 nula (100000000000000 atoma). Tijelo odraslog čovjeka visine 175 centimetara, sadrži otprilike 1028 atoma

  Što bi narod rekao da se pojavi netko koji kaže da mu pijev slavuja ide na živce, pa počne uništavati malene slavuje koji se u gnijezdima još nisu izlegli? Jako bi ga se kaznilo, jer su kod nas zakonom zaštićeni životi stotina životinja još dok se ne izlegu ili ne okote!
  Ne može nas nitko uvjeriti da je nerođeno dijete, bez obzira kakvo bilo, manje vrijedno od životinje koja se još nije izlegla ili okotila!
  

  Spomenut ću neke načine kako su ugroženi životi djece koja se još nisu usadila u matenricu. 1. Do začeća i automatskog ubojstvenog učinka, preko sprečavanja usađivanja u maternicu, vrlo često dolazi uz sve vrste tzv. "kontracepcijskih" tableta, uz hormonske flastere, implantate i sva postkoitalna hormonska i antihormonska sredstva. Na isti način, ubojstveno djeluju i sve vrste spirala, bez obzira na vrstu. Dijete kod svih tih sredstava pogine najčešće dok žena koja to upotrebljava, obično niti ne primijeti da je bila trudna, jer joj menstruacija niti ne izostane.

  Sva ova sredstva jako štete i zdravlju onih koji ih uzimaju. Nekoje žene zbog toga i umiru.
  

  2. Čuje se da masovno ubijaju djecu i prilikom raznih postupaka vezanih za umjetne oplodnje. Čak i oni koji izvode grijehe umjetnih oplodnji, priznaju da se rodi manje od 5 % djece začete u epruveti? Gdje su ostala? Čak i od one djece koju pokušavaju usaditi u maternicu, većina pogine zbog neprirodnih uvjeta. 3. Mnoga djeca, sitna kao točkice, umiru jer se ne uspijevaju usaditi maternicu, još i zbog upale njene sluznice – endometritisa. Do toga može doći zbog zaraza virusima, bakterijama i gljivicama, a ima i miješanih infekcija. Sve ove zaraze se prenose i preko grješnog sredstva prezervativa. Obično se ne pojavi izostanak menstruacije, pa žena niti ne primijeti da je bila trudna, iako je zapravo bila. Nekoja žena misli da živi u neplodnom braku, a zapravo često zanese, ali dijete zbog upaljene sluznice maternice umire i ona trudnoću ne primjeti. Ovdje se radio o vezi između grijeha na seksualnom planu preko kojeg je došlo do zaraza, sa smrću djeteta. Nekada se dijete ipak usadi u maternicu, unatoč zaraze, ali umire kasnije, kada već žena zna da je trudna, pa misli da se radi o „spontanom“ pobačaju. Čak se možda nitko od ginekologa kojima se obraćala nije sjetio testiranja, pa ostaje zaražena i gubi vrijeme za odgovarajuće liječenje. 4. U početku trudnoće žena još na sebi ne primjećuje znakove da pod njenim srcem već živi sin ili kćerkica. Pogotovo je to slučaj u periodu od začeća pa do izostanka menstruacije. Ipak, moramo čuvati živote i zdravlje i one djece koja su još "skrivena".

   Jasno je da se ne smije odstranjivati maternicu ako dolazi u obzir da je u njoj živo dijete. Postoji čitav niz drugih operacija, pa i dijagnostičkih procedura, prije čijeg izvođenja treba biti siguran da u tijelu žene ne postoji živo dijete, da ga se ne bi ubilo niti povrijedilo. Za usporedbu, može se reći da se ne smije rušiti kuću dok dolazi u obzir da je u njoj netko živ.
  

  Leš ubijenog djeteta koje je prije implantacije bilo veličine točkice ubojice možda nisu niti vidjele. Ubili su tom malom djetetu tijelo ali duša mu je i dalje živa i čeka Sudnji dan. Ako se dijete zbog spirale, hormona ili antihormona protiv rađanja ili zbog bilo kojih drugih razloga ne uspije usaditi, pa umre, postavlja se pitanje što se događa s njihovim mrtvim tijelima. Teoretski postoje samo dvije mogućnosti. Ili čeka da sa slijedećom menstruacijom napusti tijelo majke, ili, što mi izgleda vjerojatnije, tijelo žene, u području maternice, resorbira tijelo mrtvog djeteta koje tada ima već oko stotinu stanica, a veliko je već sigurno jedan milimetar ili možda još i veće. Tada sadrži otprilike 10 na 16 atoma ( 1016). Opisno taj broj iznosi deset milijuna puta po milijardu atoma. Radi se o vrlo velikom broju atoma tijela djeteta koji bi se resorpcijom razišli po organizmu majke. A resorpcija tijela djeteta predstavljala bi svojevrsno ljudožderstvo. Neki od tog ogromnog broja atoma vjerojatno ostanu u majčinom organizmu tijekom njenog cijelog života. Zlo je prodrlo i među ljude koje mozda svakodnevno susrećemo. Svojevremeno sam na Hrvatskom katoličkom radiju, slušao emisiju protiv umjetnih oplodnji. Tada sam čuo da samo u jednoj zagrebačkoj bolnici, u frižideru ima 18 tisuća žive, smrznute djece, koja su im preostala nakon umjetnih oplodnji. A sada čujem da ih tamo ima već preko 20 tisuća.

  A koliko su ih još ubili, a da nisu u frizideru, to u javnost nije došlo. Međutim, zna se da se čak i većina one djece koju pokušavaju usaditi u maternicu, ne uspije se usaditi, pa umiru zbog neprirodnih uvjeta.
  

  Prema mojoj procjeni, u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj i okolnim zemljama je u posljednjih 20 - 30 godina ubijeno vjerojatno više nerođene djece koja su začeta ali se još nisu usadila u maternicu, nego što je u cijeloj povijesti čovječanstva, na ovim prostorima poginulo ljudi u svim ratovima zajedno. To se je dogodilo a da netko na to nije "niti okom trepnuo" ili nije niti uočio što se zbiva. Nedavno sam dobio od jednog ginekologa vrlo lijepi video, na kojemu se vidi kako djetete od radosti plješče ručicama, što su snimili ultrazvučnom kamerom. Traje 14 sekundi, a može se preuzeti preko: https://jumbo.iskon.hr/dl/a46bcf6f-7d00-4421-8632-bf8487d404a4

  Ovdje Vam daje fotografije slonića prije rođenja, a također i djeteta, oko pet tjedana nakon začeća.  Mislim da je dobro o životu i Božjem daru plodnosti razmišljati i iz jedne šire, „svemirske“ perspektive. Sigurno ste i Vi impresionirani prostranstvima i bogatstvom svemira, a također i čudesima mikrokozmosa. Dragi Bog - stvoritelj, je naravno jači od svega što je stvorio. A Njegovo najdragocjenije stvorenje, u najmanjoj količini materije je tek začeti čovjek. Jasno je da se na Mjesecu niti bilo gdje drugdje ne bi mogao pojaviti Mercedes da ga netko nije izmislio i proizveo.

  A već je jedna jedina živa stanica neusporedivo kompliciranija od svih automobila, čak i od svih kompjutora na svijetu.
  

  A koliko tek raznih živih bića postoji, a koliko je tek kompliciran čovjek već i samo po svojoj biološkoj građi! Čovjek se ne bi mogao pojaviti u tom ogromnom hladnom ili vrućem svemiru sam od sebe. I čovjek ima svoga autora, a to je dragi Bog! I taj Bog nas ne ostavlja nezbrinutima u svemiru, nego se neprekidno za nas brine i voli svakoga od nas. Dragi Bog je izravno stvorio tek Adama i Evu. Nakon toga, On surađuje s roditeljima u stvaranju novih ljudi. Zamislite, koliku čast supružnicima ukazuje dragi Bog, kada s njima zajedno sudjeluje u stvaranju onoga najdragocjenijega u čitavom svemiru! Ljudi si ne smiju zamišljati da su pametniji od dragoga Boga! Ne smijemo narušavati Njegovu zamisao o stvaranju ljudi! Dragi Bog je previdio vezu seksualnog života s brakom kojega On blagoslovi i koji je za cijeli život, sa začećem novih ljudi. Tu se vezu ne smije raskidati! Raskidaju ju oni koji bi htjeli provoditi seksualni život prije i izvan braka kojega blagoslovi dragi Bog, a raskidaju ju i oni koji bi htjeli izvoditi bračni odnos bez začeća, preko grijeha kontracepcije i sterilizacije, ili obratno, koji bi htjeli postići začeće bez specifičnog bračnog odnosa. Zato su teški grijesi ne samo ubijanje nerođenog djeteta, nego također i kontracepcija, sterilzacija i umjetna oplodnja!

  Važno je da svatko od nas sačuva svoju savjest čistom, da ne dopusti da niti pod prisilom, sudjeluje u grijehu.
  

  Svi se trebamo s poštovanjem odnositi prema Božjim zapovijedima, prema Njegovom stvaralačkom planu, pa tako i prema životu svih ljudi, od začeća do prirodne smrti, prema Božjem daru plodnosti, moralnim, bračnim i obiteljskim vrijednostima. Ne smije se sudjelovati niti u onim dijagnostičkim procedurama, poput rane amniocenteze i sl., koje pomažu u lovu i odstrelu bolesnih. Ne smije se ubijati niti bolesnu djecu. Nedavno su kod nas djeca izvodila igrokaz u kojemu su se zalagali za poštivanje života i bolesne djece. Dajem riječi dijela pjesme: „ ...Jesi li ikad susreo dijete čijem tijelu nešto fali, jesi li ikad čovjeka sreo koji će umom uvijek biti mali? Zastani malo, pogledaj mu oči, poslušaj njegov glas u sebi, možda mu možeš kako pomoći, a sigurno on će pomoći tebi. Anđeli sa neba, anđeli..., nama su se spustili, da bi nas naučili pravoj ljubavi. Jesi li ikad susreo dijete jesi li ikad sreo anđela? Zastani malo, pogledaj mu oči, poslušaj njegov glas u sebi...“ I ja sam imao sestru s Down sindromom. Jako smo ju voljeli. Umrla je sa 6 mjeseci. Krštena je i sada imamo anđelčića i zagovornicu na nebu! Najvažnija zadaća od svakoga od nas je spasiti vlastitu dušu i doći u nebo. Svima treba govoriti da se nikada ne smije sudjelovati u grijesima. Tek začeto dijete, osim tijela ima i dušu, koja živi i čeka Sudnji Dan i onda ako su mu ubili tijelo.

   Sv. Otac Papa Ivan Pavao II je u svojoj Enciklici "Evanđelje života" doslovno napisao:
   "... Već u Starom zavjetu, baš glede prijetnje životu, nalazimo jedan značajan primjer otpora nepravednoj zapovijedi autoriteta. Faraonu, koji je naredio da se pogubi svako muško novorođenče hebrejske su se babice usprotivile. One "nisu učinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavile na životu mušku djecu" (Izl.1,17). Ali potrebno je istaknuti duboki razlog takvog njihova ponašanja: "Babice su se bojale Boga" (Izl.1). Baš iz pokornosti Bogu–kojega se jedino treba bojati, a to je priznavanje njegove apsolutne vlasti – stječe se snaga i hrabrost da se odupre nepravednim ljudskim zakonima. To je snaga i hrabrost onoga tko je spreman ići i u zatvor ili biti mačem ubijen, u čvrstom uvjerenju da "je u tom postojanost i vjera svetih" (Otk 13,10).
  

  O nedopuštenosti kontracepcije i sterilizacije, Sv. Otac Papa Pio XI, u Enciklici "Casti Conubii" protiv kontracepcije i protiv sterilizacije je napisao: 56. "Budući da su neki očito odstupili od kršćanskog, već tamo od početaka predanog i nikada prekinutog kršćanskog učenja, misleći da o tim stvarima treba svečano naviještati drugo učenje, Katolička Crkva kojoj je sam Bog povjerio naučavanje i obranu nepovrijeđene čistoće čudoređa, postavljena usred tih razvalina ćudorednosti, kako bi sačuvala čistoću ženidbene veze netaknutom od ove sramotne ljage, u znak svog božanskog poslanja visoko diže svoj glas preko Naših ustiju i ponovno proglašava: Svaka upotreba ženidbe gdje po čovječjem nastojanju biva bračni čin lišen svoje naravne sposobnosti da proizvede život, krši Božji i naravni zakon i oni koji takvo što čine, kaljaju se ljagom teškoga grijeha. 57. Svećenike dakle, koji se bave ispovijedanjem, kao i druge koji djeluju u dušobrižništvu, opominjemo Našim vrhovnim autoritetom kojemu je povjerena briga za sve duše, da ne dopuste da u pogledu tog vrlo važnog Božjeg zakona njima povjereni vjernici budu u zabludi; a još mnogo više, da se i oni sami čuvaju netaknutima od takvim krivih mišljenja i da ih ni na koji način ne opravdavaju.

   Ako bi, Bože sačuvaj, neki ispovjednik ili dušobrižnik vodio vjernika koji ima u njega povjerenja, u ove greške ili ih u njima učvršćivao privolom ili krivom šutnjom, neka pripazi na činjenicu da će morati podnijeti strogi račun Bogu, Vrhovnom Sucu, za izdaju svoga svetoga povjerenja i neka se podsjeti riječi Kristovih: "To su slijepe vođe slijepaca: a ako slijepac slijepca vodi, obojica u jamu padnu." (Mt 15,14)
  

  A sada još i nešto drugo, u vezi spolno prenosivih bolesti. One su danas u našim sredinama toliko proširene kao nikada ranije. Do toga je naročito došlo zbog toga što je netko davao podršku predbračnim i izvanbračnim odnosima reklamom prezervativa i obmanjivanjem naroda da je to zaštita od bolesti. Treba znati da nitko nikada neće otkriti prezervativ koji čovjeka čuva od grijeha. A grijeh je u nekom smislu SIDA duše Grijeh je ovdje najveći problem. Zbog njega propada duša.

    Osim toga, preko prezervativa se ipak prenose i bolesti, pa i one smrtonosne.
  

  Reklamom prezervativa nisu niti u jednoj zemlji zaustavili postotak zaraženih niti ga smanjili, nego su samo još više ubrzali širenje ove smrtonosne bolesti.

  Centar za kontrolu bolesti SAD-a je još koncem osamdesetih godina izjavio, što nikada kasnije nije opovrgnuto: "... HIV je izoliran iz krvi, sline, suza, mokraće, sjemena,cerebrospinalne tekućine, majčinog mlijeka, te iz tkiva zaraženih ljudi...Koža, naročito kada se ograba, poreže ili oguli, upale kože i druga oštećenja, kao i sluznice oka, nosa, usta, a moguće i dišnog puta (dušnik, bronhi, pluća), trebaju se smatrati kao mogući putevi ulaska virusa." Ovo je objavljeno u: Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta-GA, US Dept. of Health, Education and Wellfare, 1 April 1988, Vol. 37, No. S-4.
   Reklama prezervativa je dovela ne samo do lažne sigurnosti da se tako neće prenijeti AIDS, nego je zbog poticaja na nemoralni život dovela do strahovitog razbuktavanja i drugih zaraza.
  Tako je danas Humanim Papiloma Virusum (HPV-om) u SAD-u zaražena najmanje trećina mladića i djevojaka koji žive predbračnim seksualnim životom. Taj virus se prenosi preko prezervativa jednako kao i bez njega. Izaziva rak maternice. Oko 99 % žena koje obole od raka maternice, zaražene su tim virusom. Danas u Europi od raka maternice umire više osoba nego što ih umire od AIDS-a.
  

  Američki nacionalni institut za zdravlje je još 1996. god u dokumentu "Consensus Statement on Cervical Cancer" utvrdio da upotreba barijernih metoda kontracepcije u koje spada prezervativ, ne potvrđuje da bi se time sprečavalo širenje HPV–a.

   Isti taj Nacionalni institut za zdravlje, zajedno s "National Institute of Allergy and Infectious Diseases" i s "Department of Health and Human Services" vlade SAD–a, su objavili da nema niti kliničkih potvrda da bi prezervativ štitio od zaraze sifilisom, herpesom i Chlamydiom Trachomatis. Vi već znate da Chlamydia izaziva upale u maternici i jajovodima što često rezultira neplodnošću. Nekada zaražena žena ipak zanese, ali dijete zbog zaraze često umre još prije poroda.
   AIDS se također prenosi preko grješnog sredstva prezervativa. Paralelno s velikim reklamama prezervativa zaraza AIDS-om se je u nekim dijelovima Tropske Afrike toliko proširila da je već zaraženo preko polovine stanovnika mlađe dobi.
  

  Ukraina je zemlja u kojoj se već više od 20 godina možda najagresivnije i najsistematičnije, od svih Europskih zemalja, reklamira prezervativ. Gdje su im rezultati? Paralelno s takvom “edukacijom”, postali su najzaraženijoim zemljom u Europi AIDS-om, ali i mnogim drugim zaraznim bolestima. Milijun i pol stanovnika Ukraine danas boluje od tuberkuloze. Mnogi od njih su zaraženi rezistentnim, neizlječivim tipom tuberkuloze. Osim toga, zbog velikog nemorala, B i C hepatitisima, u nekim srednama je kod njih zaraženo već 15 – 17 % stanovništva, a negdje i 40 %.

   Očito je da se nemoralnim odgojem koji promiče prezervativ ili druge grijehe, doprinosi još većem širenju spolno prenosivih bolesti. Ne smijemo dopustiti takav odgoj!
   A oni, koji su imali predbračni ili izvanbračni seksualni kontakt, trebali bi se istestirati na brojne bolesti, da bi se, u slučaju potrebe, mogli liječiti.
  

  Testiranja na plodnost, zarazne bolesti niti na bilo što drugo, ne smije se izvoditi na grješan način. Uvijek postoji mogućnost testiranja bez grijeha. Većina zaraznih, pa i smrtnonosnih bolesti prenosi se već i ljubljenjem! Podsjetimo se da se po restoranima pere pribor za jelo i čaše, odnosno da se ne upotrebljava čačkalice za zube koje su koristili drugi! A ljubljenjem bi se prenijela veća količina bakterija i virusa nego preko tuđe neoprane čaše ili čačkalice! Što mislite, kome bih još mogao ovo poslati? Na početku pisma dajem sliku kada sam držao predavanje svećenicima Zrenjaninske biskupije, dok ...

  Smrt in spomin[uredi | uredi kodo]

  Smrt[uredi | uredi kodo]

  Ocena[uredi | uredi kodo]

  Vijesti PREMINUO DR. ANTUN LISEC: REVNOSNIK ZA ŽIVOT I ISTINSKI HEROJ Vijesti3. lipnja 2019.no comment Nakon teške i kratke bolesti u Požegi je umro dr. med. Antun Lisec koji se cijeli svoj život posvetio nerođenima i borbi protiv pobačaja. Neka mu je laka zemlja Hrvatska, koju je toliko ljubio! Iskrena sućut obitelji od svih članova HKZ “MI” s kojima je desetljećima ustrajno surađivao. Evo još nekoliko reakcija povodom smrti dr. Liseca: Dr. fra Tomislav Pervan: “Otišao je ispred nas u vječnost dr. Antun Lisec – neumorni borac za prava nerođenih, borac protiv bilo kakva oblika kontracepcije na bazi kemije i sl., borac protiv pobačaja. Revnosnik za život, istinski heroj i pregalac koji nije štedio snage i energiju upravo u bitci za nerođene. Da, bio je na svoj način Don Quijote – Kihot u svome poslu, mnogi su ga ismijavali, ali nije se dao smesti. Znao je što je život. Vjerujem da je u vječnosti dobio vijenac – krunu za sve što je činio za život! Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. I neka mu svjetlost vječna svijetli ondje gdje nema suze ni boli ni plača. Molimo za njega i njegove koji su ostali, supruga i tri kćeri!” Jozo B.: “Prezren bijaše…izvrgavali su ga i pojedini popovi verbalnim neugodnostima…a sada kukaju nad demografskom slikom…” https://miportal.hr/2019/06/03/5384/ Preminuo dr. Antun Lisec: revnosnik za život i istinski heroj MI – Hrvatski katolički zbor Objavljeno 3. lipnja 2019 Pridobljeno 20.vi.2019


  Napadi na gibanje za življenje[uredi | uredi kodo]

  Smrt in spomin[uredi | uredi kodo]

  Ob njegovi nenadni smrti v cvetu mladosti je družina poslala naslednje sporočilo v obliki osmrtnice: U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest, da je naš voljeni suprug, otac, sin i brat Antun Lisec, dr. med. nakon kratke i neizlječive bolesti preminuo 01. 06. 2019. Godine u 62. Godini života. Pogreb dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 03. 06. 2019 godine u 16 sati na mjesnom groblju u Kaptolu. Počivao u miru Božjem. Ožalošćeni: supruga Bosa, kćerke Jacinta, Anaa i Klara, majka Jelena-Zlata, sestre i braća: Jelic, Vinko, Anđelko, Marijana i Valentin s obiiteljima te ostala tugujuća rodbina i prijatelji. (Zgoraj desno njegovo slika, v sredini križ in palma, levo žig pogrebnega podjetaj Nova prizma, tel. 034-237-111.

  Glej tudi[uredi | uredi kodo]

  Slikovna zbirka[uredi | uredi kodo]

  Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. Preparations made for Canadian missionary Father Emiliano Tardif's beatification process -- CNA, June 12, 2007
  2. [https:// web.archive.org/web/20120923021207/http://www.ccr.org.uk/archive/gn1103/nws.htm ""Goodnews" - glasilo katoliške karizmatske prenove"] Preveri |archive-url= vrednost (pomoč). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 2012-09-23. Pridobljeno dne 2012-11-21.

  Viri[uredi | uredi kodo]

  (nemško)

  Nadaljnje branje[uredi | uredi kodo]

  (nemško)


  Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

  Niz člankov
  Krščanstvo
  Krščanstvo

  Osebnosti
  Jezus Kristus
  Devica Marija
  Apostoli
  Cerkveni očetje
  Svetniki
  Papeži
  Kardinali
  Nadškofi
  Škofi

  Zgodovina
  Ekumenski koncili
  Drugi vatikanski koncil
  Velika shizma
  Zahodni razkol
  Arhidiakon
  Katolištvo
  Pravoslavje
  Protestantizem

  Osnove
  Sveta Trojica
  Cerkev
  Sveto pismo
  Zakramenti

  Molitve
  Oče naš
  Zdrava Marija
  Veroizpoved
  Rožni venec


  (hrvaško)
  (angleško)

  Works: 127 works in 242 publications in 9 languages and 489 library holdings Genres: Biographies Personal narratives Interviews

  Roles: Author, Narrator, Interviewee, Other, Creator, Contributor, Performer

  Classifications: BR1644.5.L29, 269.4]

  (nemško)

  Datengeber: Deutsche Nationalbibliothek Programm 3000 : das Vermächtnis von P. Emiliano Tardif]


  Karizmatiki[uredi | uredi kodo]

  Karizmatično gibanje
  The Charismatic Movement
  SloganJesus is live!
  Jezus živi!
  Predhodnikbinkoštniki
  NaslednikObnova v Duhu
  NastanekBinkošti okrog leta 33 po Kr. r.
  Ustanoviteljapostol Pavel
  Kraj ustanovitveJeruzalem
  Tipkrščansko gibanje
  Izvorstari vek
  Metodeglasba
  pridiga
  Spletna stranhttps://www.bing.com/search?q=charismatic&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=charismatic&sc=8-11&sk=&cvid=82ED1848ED5C4D3C8B37D976B23B8B3A

  Karizmatik (grško χαρισματικός; nemško Charismatisch;latinsko Charismaticus; angleško Charismatic; beri: [karɪzˈmatɪk] je grška beseda, ki pomeni nadarjeno oziroma obdarjeno osebo, namreč z nekaterimi ali vsemi darovi Svetega Duha.

  Karizmatiki je krovni izraz za gibanje ali omiko, ki zajema večino glavnih krščanskih veroizpovedi in cerkva (oziroma Cerkva). Karizmatično gibanje – zlasti po Drugem vatikanskem koncilu – je povzročilo, da so nastale številne karizmatične skupnosti kot rezultat organske rasti, delitve in ustvarjanja novih skupnosti.

  Karizmatična mavrica, čeprav na prvi pogled zelo široka in raznobarvna, v praksi in slogu vedno vključuje ključno prepričanje, da so razodevanja Svetega Duha, ki smo jih videli v krščanski Cerkvi prvega stoletja, torej v prakrščanski cerkveni občini, na voljo tudi današnjim kristjanom. V tem smislu je potekal tudi Drugi vatikanski koncil Ta razodevanja oziroma pojavi vključujejo različna nenavadna izražanja kot so:

  • Zdravljenje
  • Čudeži
  • Prerokbe
  • Besede znanja in modrosti
  • Razločevanje duhov
  • Govorjenje v drugih jezikih (imenovano tudi glosolalija)

  Karizmatiki se po navadi trdno držijo skoraj dobesedne razlage evangelijev in so trdno prepričanji glede božanskega navdiha Svetega pisma, dobesedne razlage čudežev Stare in nove zaveze ter osebe, učenja in delovanja Kristusa in Jezusa ter strogih nravnih načel. Vendar pa obstajajo karizmatična gibanja znotraj zgodovinske protestantske in katoliške cerkve, ki bolj ali manj srečno sobivajo poleg liberalnejših prepričanj znotraj celotne cerkvene strukture.

  Beseda "karizmatičen" izvira iz grščine χαρις (milost ali dar). To besedo uporabljajo apostol Pavel in drugi v novozaveznih poslanicah, zlasti ko pišejo Korintski Cerkvi, kjer je najbolj znan tozadevni odstavek: 12. - 14. poglavje Prvega pisma Korinčanom.

  Treba je dodati, da čeprav imajo karizmatiki veliko podobnosti s tradicionalnimi binkošniki, so v resnici precej drugačni. Kot je bilo omenjeno zgoraj, lahko karizmatiki ostanejo v svojih zgodovinskih skupnostih. Binkoštniki so pa medtem ločina, ki biva ločeno od drugih kristjanov kot čisto samostojna skupnost. Binkoštniki so zlasti v preteklosti dajali velik poudarek na govorjenje v jezikih – včasih kot dokaz za bivanje v Svetem Duhu ali za krst v Svetem Duhu. Medtem pa lahko karizmatiki zavzemejo glede delovanja Svetega Duha različna stališča: da so do teh pojavov kritični, ali jih imajo za nepomembne ali pa zelo pomembne. Poleg tega se lahko karizmatična cerkvena struktura močno razlikuje od zgodovinskih Cerkva (v katere v tem pomenu lahko prištevamo tudi binkoštnike ali pentekostalce); karizmatiki pa so prav dokaj samostojna gibanja in se tudi med seboj zelo razlikujejo.

  Besednjak[uredi | uredi kodo]

  https://www.bing.com/search?q=charismatic&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=charismatic&sc=8-11&sk=&cvid=82ED1848ED5C4D3C8B37D976B23B8B3A Dictionary Pridobljeno 8.xii.2021

  Karizmatik (latinsko Charismaticus; angleško Charismatic) beremo kot [karɪzˈmatɪk]

  PRIDEVNIK

  izvajati prepričljiv čar, ki v drugih navdihuje predanost; na primer: "Bil je karizmatična osebnost z veliko privlačnostjo za javnost" (npr. Đinđić

  sopomenke (sinonimi)

  očarljiv • fascinanten • poln osebnosti • močan značaj • magnetičen • privlačen

  SAMOSTALNIK

  privrženec karizmatičnega gibanja. (v zvezi s karizmatičnim gibanjem v krščanskih Cerkvah.)  Karizmatično gibanje
  The Charismatic Movement
  SloganJesus is live!
  Jezus živi!
  Predhodnikbinkoštniki
  NaslednikPrenova v Duhu
  NastanekBinkošti okrog leta 33 po Kr. r.
  Ustanoviteljapostol Pavel
  Kraj ustanovitveJeruzalem
  Tipkrščansko gibanje
  Izvorstari vek
  Metodeglasba
  pridiga
  Spletna stranhttps://www.bing.com/search?q=charismatic&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=charismatic&sc=8-11&sk=&cvid=82ED1848ED5C4D3C8B37D976B23B8B3A

  https://www.bing.com/search?q=charismatic&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=charismatic&sc=8-11&sk=&cvid=82ED1848ED5C4D3C8B37D976B23B8B3A Dictionary Pridobljeno 8.xii.2021

  charismatic [karɪzˈmatɪk] ADJECTIVE exercising a compelling charm which inspires devotion in others. "he was a charismatic figure with great appeal to the public" synonyms: charming · fascinating · full of personality · strong in character · magnetic · [more] relating to the charismatic movement in the Christian Church. NOUN an adherent of the charismatic movement. Predloga:Infobox Contents

  Predloga:Infobox Contents


  Charismatic is an umbrella term for a movement or culture spanning most of the major Christian denominations and churches. The Charismatic movement has resulted in many charismatic denominations being created as a result of organic growth, division and new denominational creation.

  The charismatic spectrum, while wide and diverse in practice and style, always includes the key belief that the manifestations of the Holy Spirit seen in the first century Christian Church are available to Christians today. These manifestations include:

  • Healing
  • Miracles
  • Prophecy
  • Word of knowledge and word of wisdom
  • Discernment of spirits
  • Speaking in other tongues or languages (aka glossolalia)

  Charismatics tend to be evangelical and can sometimes be seen as similar to fundamentalists in their beliefs regarding the divine inspiration of the Bible, the literal truth of the miracles of the Old Testament and Jesus and strict moral codes, however, there are charismatic movements within the historical Protestant and Catholic churches which more-or-less happily co-exist beside more liberal beliefs within the overall church structure.

  The word "charismatic" comes from Greek χαρις (grace or gift). This is the word used by Paul and others in the New Testament epistles, especially for example when writing to the Corinthian church, where the most well-known passage is in 1 Corinthians chapters 12-14.

  It is true to say that while charismatics share many similarities with traditional Pentecostalism they are in reality very separate. As has been stated above, charismatics may stay in their historical denominations while Pentecostalism is a separate denomination within its own right. Pentecostals, particularly in the past, have laid greater emphasis on speaking in tongues - sometimes as a proof or evidence of the in-dwelling by or baptism in the Holy Spirit - while charismatics may take different positions on this sign being critical, important or relative. In addition, charismtaic church structure may be widely different to historical churches (in which, for this purpose, we may include Pentecostalism) as well as widely different from movement to movement.

  Some of the well-known international charismatic churches/movements are:

  • Association of Vineyard Churches (aka the Vineyard Movement)
  • Calvary Chapel
  • Eternal Grace
  • Catholic Charismatic Church of Canada
  • Every Nation
  • The Fellowships
  • Ministries of His Glory
  • New Frontiers
  • Sovereign Grace Ministries

  Quotes[uredi | uredi kodo]

  Links[uredi | uredi kodo]

  Predloga:Returnto Christianity -> Denominations -> Pentecostalism

  Carisma[uredi | uredi kodo]

  di Luciano Cavalli - Enciclopedia delle scienze sociali (1991)[uredi | uredi kodo]

  sommario: 1. La teoria del carisma: a) il concetto; b) il processo; c) la successione; d) il ruolo storico. 2. Problemi analitici: a) la situazione straordinaria; b) la "missione" del leader; c) contesto storico-sociale e fenomeni carismatici; d) psicosociologia del processo carismatico; e) il contesto culturale. 3. La ricerca contemporanea. 4. Il dittatore e il leader della democrazia plebiscitaria: a) il caso Hitler; b) il caso de Gaulle. □ Bibliografia.

  1. La teoria del carisma

  a) Il concetto Il concetto di carisma è stato introdotto nelle scienze sociali da Max Weber, che lo ha ripreso dalla tradizione cristiana e dagli studi sul cristianesimo di Rudolf Sohm e di Karl Holl. 'Carisma' deriva dal greco χάϱιϚ (grazia), ed è stato usato dall'apostolo Paolo per indicare i doni della grazia divina concessi ai singoli fedeli per il bene della comunità protocristiana (Prima lettera ai Corinzi). Tra gli altri, Paolo annoverava il carisma del governo delle comunità cristiane locali. In un suo libro del 1892, Kirchenrecht, Sohm aveva ripreso il concetto in polemica con la Chiesa cattolica, rilevando che l'originaria comunità cristiana (ἐϰϰλησία) aveva un'organizzazione non giuridica, ma carismatica: ossia, l'autorità era considerata un dono della grazia, e come tale era esercitata dai capi e ubbidita volontariamente dal resto della comunità. Holl invece era l'autore di Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum (1898), uno studio in cui da una parte veniva acutamente approfondito il concetto dell'autorità come carisma, studiando il cenobio, mentre dall'altra, nella riflessione sugli anacoreti, si sviluppava il concetto del portatore di carisma come uomo della crisi e guida degli uomini comuni. Sohm e Holl hanno probabilmente influenzato Weber più di quanto questi ne fosse consapevole, come si vede anche da un confronto terminologico. Tuttavia Weber ha elaborato i loro suggerimenti in modo indipendente, tenendo anche conto di credenze analoghe a quella cristiana presso altre culture. Egli cita, per esempio, l'idea di mana, diffusa fra i Polinesiani, e quella di orenda, propria degli Irochesi. Tutte le "forze straordinarie" cui ci si riferisce con questi e altri termini presso diverse culture, Weber delibera di designarle con una sola parola, carisma, come egli stesso dichiara in Wirtschaft und Gesellschaft (1922). Weber ritorna più volte su questo concetto nell'opera citata e anche in altri scritti, abbozzando varie definizioni più articolate, senza peraltro lasciarcene nessuna che possa essere considerata esauriente e aproblematica, quindi definitiva. Credo si possa dire, parafrasando la sua più celebre definizione, che carisma indica il (presunto) possesso, da parte di una personalità psicofisica, di poteri straordinari, cioè non concessi agli uomini comuni, o concessi solo in misura tanto inferiore da stabilire una differenza qualitativa. Al concetto di carisma si collega quello di dominazione carismatica, fondata cioè sull'attribuzione al leader di quei poteri straordinari. A giudicare dalle sue definizioni, Weber sembra ritenere che l'attribuzione di poteri straordinari a un uomo debba comportare ipso facto anche il riconoscimento di questi come leader da parte di coloro che quei poteri gli attribuiscono. Al contrario, tale riconoscimento richiede evidentemente dei presupposti psicologici e socioculturali, che cercheremo di precisare nei capitoli successivi. Fin d'ora si deve invece precisare che il carisma, e la leadership che ne deriva, possono manifestarsi in sfere diverse della vita umana e dentro gruppi sociali per molti rispetti differenti. Dotati di carisma non sono soltanto i grandi eroi, i profeti e i redentori. Possono esserlo anche il capo-stregone del villaggio, il fondatore di una setta, il capo di una banda di pirati, o anche l'intellettuale circondato di devoti discepoli. Il concetto di carisma è avalutativo, come Weber ci rammenta.

  b) Il processo Nelle pagine di Wirtschaft und Gesellschaft dedicate al carisma Weber offre, oltre ai tentativi di definizione di cui si è detto, anche molte indicazioni relative alle condizioni in cui sorge e alle modalità con cui si sviluppa la relazione sociale tra il portatore di carisma e coloro che, riconoscendolo come tale, vengono a costituire il suo seguito. Un esame attento del testo sembra giustificare la conclusione che queste indicazioni non facciano parte della definizione del carisma o della dominazione carismatica, ma prefigurino quello che potremmo chiamare un paradigma teorico del processo carismatico. Si tratta di uno strumento che può certamente riuscire molto utile per individuare un fenomeno carismatico e ricostruirne la struttura e gli effetti in una data realtà sociale, ma non ci si deve attendere che ogni momento del paradigma trovi un riscontro accertabile negli sviluppi di ogni fenomeno carismatico. Anche gli esempi addotti da Weber e i casi trattati nelle sue ricerche confermano nettamente questa tesi. Così, per esempio, la relazione tra i profeti e il popolo d'Israele, cui Weber ha dedicato buona parte di Das antike Judentum (1917-1919), non dà luogo ad alcuni degli sviluppi contemplati dal paradigma, o soltanto in modo assai debole. Inoltre il paradigma risulta piuttosto complesso, perché mentre la maggior parte dei suoi elementi si dispone in una successione logico-temporale univoca, alcuni di essi, invece, si sviluppano sincronicamente con altri della successione di cui si è detto; sicché la loro posizione nel paradigma qui presentato segna soltanto il momento della loro piena manifestazione. Infine il processo carismatico può avere conclusioni alternative. Il paradigma del processo carismatico, che derivo liberamente da Weber, consta di questi elementi: 1) una "situazione straordinaria" di qualsiasi genere si sviluppa per una pluralità di individui (che hanno un codice culturale comune); 2) qualcuno che crede di avere la soluzione della situazione straordinaria e la "missione" di realizzarla, articola un messaggio chiedendo ubbidienza come se gli fosse dovuta; 3) una parte almeno degli altri gli concede una sorta di pre-riconoscimento come leader, ma si attende una "conferma" della sua "qualità straordinaria" (che comprovi la missione); 4) il leader offre la conferma del possesso della qualità straordinaria (secondo le attese culturali: dal miracolo alla prestazione eccezionale, purché il successo arrida); 5) gli altri lo "riconoscono" definitivamente come leader, identificandolo con la soluzione della situazione straordinaria o, se si vuole, con la "causa" che è il contenuto della sua missione, e pertanto si affidano a lui con totale dedizione, permeata di reverenza; 6) il leader impartisce principî e norme di vita al seguito, che su tale base costituisce una "comunità" chiusa in se stessa, o un "movimento" per cambiare il mondo (quale delle due cose dipende dalla natura della situazione straordinaria e dalla missione del leader); 7) i membri della nuova entità sociale si riconoscono fratelli nel capo e nella causa, e rompono ogni vincolo sociale (di famiglia, casta, classe, ecc.) che contrasti con i doveri della nuova appartenenza; 8) il leader "chiama" alcuni dei suoi più devoti seguaci a servirlo come "emissari" nel governo della comunità o movimento, costituendo così un'élite ("aristocrazia") carismatica che, ripudiando ogni attività ordinaria, si dedica a organizzare e controllare il rispetto di principî e norme e lo sforzo collettivo per realizzare la causa; 9) sotto l'influsso del leader e nell'impegno comunitario finalizzato i seguaci sperimentano un profondo mutamento interiore, che consta sia dell'interiorizzazione di principî e norme dati dal leader e praticati in un gruppo esclusivo, sia della gratificazione che deriva dalla certezza di vivere secondo verità, confortata dalla comune credenza di gruppo e, soprattutto, dall'approvazione del leader, criterio ultimo di verifica; 10) i seguaci, così rinnovati e fortificati nell'intimo, offrono di sé prove fuori del comune, dimostrando coraggio, tenacia e resistenza e quindi realizzando, singolarmente e collettivamente, imprese straordinarie al servizio del leader e della causa - che essi, d'altronde, identificano. Nel caso del movimento, il seguito del leader carismatico costituisce pertanto una forza di cambiamento del mondo tra le più incisive, almeno nell'ambito della missione del leader.

  c) La successione Weber insisteva sulla labilità del carisma e, quindi, del rapporto di dominazione che su di esso si costituisce. Il carisma ha bisogno di continue conferme, cioè di sempre nuovi successi. Ove il successo manchi, il capo perde il suo carisma e viene "ripudiato"; a volte viene anche sacrificato come capro espiatorio. A meno che egli, con l'aiuto dell'élite (apparato amministrativo) che l'affianca, non abbia tempestivamente potuto trasformare la dominazione carismatica in una delle due altre dominazioni previste da Weber in forma tipico-ideale, quella tradizionale e quella razionale-legale, o, ancora, in un'ibrida dominazione che ha tratti comuni con entrambi i tipi ora ricordati. Se il leader carismatico muore, d'altra parte, non è detto che il suo carisma, e la dominazione su di esso costruita, debbano necessariamente estinguersi. Il carisma può essere trasmesso ad altri individui o a un'entità sociale. Weber elenca sei modi di "successione" del carisma che ancor oggi paiono pressoché esaurienti: la ricerca di segni caratteristici di evidenza empirica che marchino il successore naturale; la rivelazione del successore da parte di un oracolo, o per mezzo di un sorteggio, di un giudizio di Dio e di analoghe procedure formali di scelta; la designazione del successore da parte del leader carismatico in persona, con successivo riconoscimento della comunità; l'indicazione da parte dell'élite carismatica convalidata poi dal riconoscimento comunitario; l'eredità della carica che fu del leader carismatico in base all'idea che il carisma sia una qualità del sangue. L'ultimo modo di successione è fondato sul concetto che il carisma sia una qualità che il portatore può trasmettere o produrre in altri con mezzi rituali. L'esempio più importante sembra essere rappresentato dalla Chiesa di Roma fondata sul carisma apostolico. Il carisma, in questo caso, inerisce all'istituzione e ne partecipa chi, dopo appropriata preparazione e con i dovuti riti, viene preposto a un ufficio ecclesiastico. Perciò si può parlare di "istituzionalizzazione del carisma" e, anche, di "carisma d'ufficio". Alcune burocrazie di partito, d'altronde, condividono con la Chiesa tali basilari caratteristiche, e anche per ciò questa parte dell'analisi di Weber resta attuale. Speciale importanza per i moderni studi politici ha poi quella che Weber chiama la trasformazione in senso extrautoritario del carisma. Con la progressiva razionalizzazione delle relazioni sociali, dice Weber, il riconoscimento del leader da parte del seguito di massa viene considerato il fondamento invece che la conseguenza della sua legittimità; il riconoscimento stesso prende la forma di una elezione. Questo processo ha dato luogo alla democrazia rappresentativa, nella quale il rapporto originario tra capo e massa si rovescia nel suo contrario, almeno teoricamente, poiché i rappresentanti (parlamentari) sono considerati non i 'signori', ma i 'servitori' del popolo elettore. Qui non vi è più spazio per il carisma. Tuttavia vi è un altro tipo di democrazia, nella quale la dominazione carismatica sussiste sotto forma di una legittimità derivata dal popolo per mezzo di regolari elezioni; in realtà, il leader detiene il potere in forza della fiducia e, anzi, della dedizione personale del popolo, che ha conquistato con le sue straordinarie qualità demagogiche (termine quest'ultimo che è usato nell'originaria connotazione non negativa). A questo specifico tipo ("democrazia plebiscitaria") Weber si rifaceva per capire gli sviluppi delle democrazie di massa più avanzate. Sembra lecito dire che l'articolata analisi di Weber abbia trascurato soltanto un'importante forma di persistenza e, eventualmente, di successione del carisma personale: il carisma di una grande figura storica sembra a volte condizionare in modo considerevole il corso successivo della storia di un popolo, e dar luogo a identificazioni che sono parte integrante del carisma di nuovi leaders, anche a distanza di molto tempo. Alcuni autori contemporanei hanno particolarmente approfondito questo punto, in base a suggerimenti di Sigmund Freud.

  d) Il ruolo storico Weber definiva il carisma come la potenza rivoluzionaria specificamente creatrice della storia. Ma in realtà l'efficacia del carisma era, anche per lui, subordinata al clima culturale dominante; per questo rispetto egli sembrava pensare a un'evoluzione storica in tre fasi: l'era della magia, l'era delle religioni di redenzione e, infine, l'era della "razionalizzazione", in cui viviamo. Il mago è stato la tipica figura carismatica della prima era, e la capacità attribuitagli di coazione sui demoni e sulle forze della natura non merita, naturalmente, il riconoscimento su riferito di Weber. Però il carisma è, per Weber, la forza che ha tratto l'umanità dall'anarchia originaria, regolata soltanto da abitudini aderenti alle condizioni di fatto. Situazioni straordinarie hanno reso possibili le manifestazioni del carisma, e dal carisma è sorta ogni autorità. Il prolungarsi di stati straordinari ha dato luogo a strutture permanenti di autorità, come la monarchia, ma anche le arti erano in origine associate al possesso di carisma. L'era delle grandi religioni di redenzione è, secondo Weber, la più propizia alle manifestazioni del carisma in senso forte. In questa era incontriamo processi carismatici aderenti, anche puntualmente, al paradigma che abbiamo tracciato: essi si producono specialmente intorno ai fondatori delle grandi religioni, come Gesù e Maometto. Pensando soprattutto a questa era Weber definisce il carisma come la potenza rivoluzionaria specificamente creatrice della storia. Solo il portatore di carisma può, durante lo sviluppo del processo carismatico, produrre un radicale mutamento interiore nell'uomo (μετάνοιؠα). Le leggi possono condizionare il comportamento soltanto nelle sue manifestazioni esteriori e, come le condizioni socioculturali, nel loro mutare possono modificare la psicologia umana soltanto in modo lento e incerto. Il carisma, invece, opera incisivamente nell'interiorità dell'uomo. Ma la civiltà occidentale, prima di tutto per cause che, per un apparente paradosso, sono inerenti alla sua tradizione religiosa ebraico-cristiana, ha dato concretezza alla terza era evolutiva, quella della razionalizzazione, che comporta l'"illuminazione carismatica della ragione": ossia la presunzione che il carisma sia soltanto ragione (intesa come capacità di dominare conoscitivamente e praticamente il mondo) e costituisca lo straordinario privilegio comune a tutti gli uomini. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, in particolare, ricostruisce il mondo come meccanismo causale, privo quindi di un senso etico, e con ciò mina le basi delle religioni di redenzione. Inoltre la vita economico-sociale si organizza razionalmente, con la disciplina di massa nel lavoro e la correlativa crescente burocratizzazione, in funzione di benefici che appartengono alla dimensione del quotidiano e dell'ordinario. Secondo Weber le condizioni storiche si fanno con ciò sempre meno favorevoli al manifestarsi del carisma come potenza rivoluzionaria, e perfino come libera creatività individuale.

  2. Problemi analitici

  Le riflessioni relativamente sistematiche di Weber costituiscono la struttura portante di una "teoria di medio raggio", secondo la definizione di Robert K. Merton, che viene considerata ancor oggi valida da molti scienziati sociali per lo studio del rapporto leader-seguito, in tutta la sua dinamica, in sfere diverse come quella politica e quella religiosa. Le meditazioni teoriche e le ricerche empiriche hanno tuttavia messo in evidenza alcune difficoltà analitiche; per meglio definire certi punti della teoria del carisma si è allora fatto ricorso sia a un esame sistematico dell'intera opera di Weber, sia a nuovi suggerimenti ed elaborazioni delle scienze sociali.

  a) La situazione straordinaria Una di queste difficoltà è certamente rappresentata dalla definizione della "situazione straordinaria" come punto di partenza del processo carismatico. Weber dice piuttosto genericamente che può trattarsi di situazioni esterne inusitate, soprattutto politiche ed economiche, o di situazioni interiori, in particolare religiose, o, infine, di situazioni che presentino entrambi questi aspetti. Quelle situazioni, aggiunge, costituiscono per chi le vive uno stato di "necessità" che può dare l'impulso dinamico a un processo carismatico. Gli studiosi che hanno voluto proseguire il discorso di Weber e applicare le sue categorie alla realtà empirica, si sono trovati costretti a esplicitare, precisare ed, eventualmente, articolare le sue indicazioni. Prima di tutto, come si è anticipato nell'esame del paradigma, la situazione straordinaria deve essere di carattere sociale, cioè deve coinvolgere una pluralità di individui (con un codice culturale comune), senza di che gli ulteriori sviluppi del processo carismatico sarebbero impossibili. Inoltre lo stesso Weber, a ben guardare, suggerisce che una situazione straordinaria possa insorgere soltanto in seguito a un mutamento, con l'intervento di un elemento di novità. In termini generali la situazione straordinaria di Weber pone evidentemente un problema, se si vuole una 'sfida', che non si può affrontare con successo usando i mezzi elaborati o accettati nell'ambito socioculturale comune agli individui coinvolti: e, d'altra parte, nessuno di essi è in grado di inventarne di nuovi e di farli accettare agli altri. Da chiarire appare poi la netta distinzione di Weber tra situazioni "esterne" e "interiori", ricordando l'interdipendenza tra ordine socioculturale e personalità (posta in evidenza da una linea di pensiero sociologico che va da Émile Durkheim a Karl Mannheim e a Talcott Parsons), che è assicurata dai processi di socializzazione, ma risponde a vitali esigenze umane. Bastino al riguardo due cenni: una situazione straordinaria di tipo economico, come la 'grande depressione' del 1929, ha avuto ovvi effetti disgregativi anche sulla personalità degli individui coinvolti e, d'altra parte, una situazione straordinaria di natura interiore, anzi religiosa, come quella creatasi in Europa con la Riforma, coinvolgendo migliaia e migliaia di individui, ha investito in modo rivoluzionario le relazioni sociali e le istituzioni, anche, o prima di tutto, a opera di coloro che intendevano viverla nei termini più intimi e individuali - come lo stesso Weber ha dimostrato discutendo di Calvino e dei puritani che a lui si erano ispirati in Gran Bretagna. In realtà le situazioni straordinarie cui si riferisce Weber sono tali da incidere a un tempo sull'integrazione sia dell'ordine socioculturale sia della personalità individuale, anzi rimettono in discussione il senso della società e della vita stessa, e proprio per ciò fanno nascere il bisogno impellente (la "necessità") di una risposta efficace alla sfida rappresentata dalla situazione straordinaria. Questo bisogno è però frustrato dal sentimento comune della propria individuale impotenza a elaborare e far prevalere principî, norme e forme concrete di un nuovo ordine socioculturale. Siffatta congiuntura fa sì che un uomo che si presenti con una proposta d'ordine (che è, prima di tutto, una proposta di senso), e con la certezza intima di poterla, anzi doverla, realizzare, possa essere creduto, dagli individui coinvolti nella sfida, predestinato o inviato per quel compito, e quindi venga da loro accolto come capo.Finalmente è da ricordare che il leader carismatico è spesso un fattore, anche importante, della situazione straordinaria, della sfida stessa cui egli propone la sua risposta. Leaders come Hitler o Gandhi, per esempio, in modi ben diversi e con diverso spirito, hanno fortemente contribuito a creare o esasperare le crisi politiche dalle quali sono sorte, altrettanto diverse, la Germania nazista e l'India libera e indipendente.

  b) La "missione" del leader Quanto al leader, tuttavia, il problema principale è di spiegare come sorga la sua certezza di avere una missione. Weber, anche per l'influenza di Willy Hellpach, sembra ritenere che il leader carismatico politico-religioso sia stato generalmente - almeno nella storia di ere precedenti - un uomo segnato dalla natura, ipersensibile e capace di esperienze abnormi, spesso considerate patologiche, come l'estasi. Il suo studio della psicologia dei profeti in Das antike Judentum è per questo aspetto particolarmente illuminante. Una situazione straordinaria può veramente avere effetti potenti su nature siffatte, esaltandone le tendenze estreme. Può così accadere che visioni estatiche e sogni diano loro la convinzione di avere una missione da compiere. Vari casi storici anche contemporanei sembrano convalidare questa versione suggerita da Weber. La psicologia e la psicanalisi hanno peraltro mostrato come certe esperienze dell'infanzia e dell'adolescenza possano avere una parte notevole nello sviluppo di una siffatta psicologia: la sopravvivenza "miracolosa" ai fratelli, il "romanzo familiare" (Freud) e, più in generale, gli ideali dell'età formativa, anche in connessione con la situazione sociale, si ritrovano spesso tra i fattori di un senso di missione.

  c) Contesto storico-sociale e fenomeni carismatici Le ricerche finora compiute suggeriscono ulteriori distinzioni utili per lo studio dei fenomeni carismatici a partire dalla situazione straordinaria. Alcune riguardano la natura del contesto storico e sociale, o le modalità della risposta alla sfida posta dalla situazione. La situazione straordinaria può concernere un gruppo formalmente organizzato - cioè, per dirla con Weber, con un capo, un apparato amministrativo e un ordinamento definito - sviluppandosi all'interno del gruppo stesso, o tra questo e un altro gruppo sociale. In entrambi i casi parleremo di crisi. Degne di particolare attenzione sono le crisi che colpiscono quei gruppi sociali che Weber chiama "istituzioni", come lo Stato e la Chiesa, per la loro capacità di imporre i propri ordinamenti a certi tipi di comportamenti in un dato ambito. Per uno Stato la depressione economica può essere un esempio di situazione straordinaria interna, la guerra di una situazione straordinaria nei rapporti con altri Stati. La risposta alla sfida della crisi può essere, in entrambi i casi, incentrata su un capo che ottenga il potere per le vie istituzionali previste, come Franklin D. Roosevelt negli Stati Uniti colpiti dalla 'grande depressione', o Winston Churchill nella Gran Bretagna sotto la minaccia dell'invasione nazista. Analogamente, grandi papi hanno raggiunto il soglio pontificio nel mezzo di gravi crisi della Chiesa. È qui da rilevare che capi giunti così al potere non hanno né il bisogno né l'opportunità (anche a prescindere da eventuali limitazioni istituzionali e culturali) di dar luogo allo sviluppo di un movimento e di un processo carismatico, anche se di quest'ultimo possiamo trovare qualche traccia, per esempio nella devozione assoluta al leader del suo piccolo 'stato maggiore', o nella ferma fiducia in lui di grandi masse di popolo. Ma la crisi dell'istituzione può anche portare alla nascita di un movimento che cresce secondo il paradigma del processo carismatico. Può trattarsi di un movimento che opera all'interno dello Stato o della Chiesa per contribuire al superamento della crisi: valga l'esempio di san Francesco e del suo ordine, levatisi nel XIII secolo a sostegno della Chiesa di Roma investita da una crisi profonda. Qualche volta il leader di un tale movimento diventa poi anche il capo dell'istituzione, come per esempio Hitler, capo del movimento nazista, nella Germania del nostro secolo. Altre volte il movimento può uscire dal contesto originario, cioè dal gruppo formalmente organizzato, ed eventualmente promuoverne un altro in alternativa. Così, non di rado, da una Chiesa è nata un'altra Chiesa. In altri casi, infine, la situazione straordinaria può esistere per una pluralità di individui in una dimensione rispetto alla quale la loro eventuale appartenenza a gruppi formalmente organizzati risulta irrilevante, come la dimensione religiosa oggi in molti paesi: al limite costoro hanno in comune soltanto un bisogno di senso (della società, della vita) e la propensione culturalmente condizionata e poco consapevole a un certo tipo di risposta, che si rivela, prende forma e, infine, struttura un gruppo vero e proprio soltanto grazie all'intervento d'un leader con qualità carismatiche. È così che sono nati, per esempio, certi movimenti e certe sette nell'Occidente contemporaneo, specialmente negli Stati Uniti. È evidente che quei casi in cui si ha la nascita di una nuova entità sociale - movimento o comunità che sia - corrispondono meglio all'intenzione originaria di Weber, che al carisma ricollegava appunto l'esperienza del nuovo e, quasi come misura, il paradigma ormai noto del processo carismatico. Si noti che, qui, la situazione straordinaria di base è caratterizzata dalla potenzialità di forme e processi sociali nuovi, con tratti carismatici, ed è sul loro statu nascenti e sulle condizioni in cui vengono effettivamente alla luce che deve concentrarsi l'attenzione. I leaders di queste nuove formazioni, inoltre, sono da distinguere, per la loro qualità di fondatori e, eventualmente, di rivoluzionari, da quei leaders che, ottenendo e gestendo il potere secondo modelli istituzionalizzati, possono essere solo leaders della crisi o, al più, riformatori.

  d) Psicosociologia del processo carismatico Tracciando le grandi linee dello sviluppo del processo carismatico, a partire dallo stato iniziale di necessità, Weber usa i concetti di "eccitazione", "speranza" ed "entusiasmo". Solo del primo egli precisa con sufficiente chiarezza la posizione logico-temporale. L'eccitazione, egli dice, sorge tra i soggetti che si trovano a vivere una situazione straordinaria. Si tratta evidentemente di uno stato d'animo collettivo (analogo alla "effervescenza" di Durkheim) che sorge dalla consapevolezza di una crisi che è dentro e fuori l'individuo e dalla tensione continua verso la ricerca di una soluzione. Dal confronto di più passi si può forse giungere alla conclusione che la speranza, invece, si accenda alla comparsa del leader. Quanto all'entusiasmo, sembra doversi manifestare in un momento ancora successivo, rappresentando la sublimazione dell'eccitazione e della speranza che deriva dalla conferma del leader. La fede nel leader e l'entusiasmo che ne discende consentono di spiegare in larga parte sia il mutamento interiore dei seguaci sia le loro prestazioni individuali e collettive che, quando si è costituito un movimento, cambiano profondamente lo stesso ambiente storico. Weber non approfondisce ulteriormente l'analisi psicologico-sociale del processo carismatico nelle sue varie fasi ma, in pagine poco studiate di Wirtschaft und Gesellschaft, ci fornisce la chiave necessaria per meglio comprendere la sua convinzione che il leader carismatico produca la metanoia e, più in generale, il mutamento delle direttrici di pensiero e di azione - per usare parole sue - in un'intera collettività. A questa convinzione, ispirata dallo studio della storia, Weber credeva di aver trovato un fondamento scientifico nelle teorie di Hellpach. Egli riteneva che certi individui capaci di esperienze abnormi potessero esercitare sulle masse una suggestione così potente (in una delle forme teorizzate da Hellpach) da determinare l'assunzione di nuovi modi di comportamento accompagnati dal sentimento del dovere. Come supporto al nuovo comportamento determinato dal leader agisce, secondo Weber, il gruppo, con le sue aspettative e le relative sanzioni per i trasgressori. Ovviamente dell'ascendente esercitato da un leader sulle masse possono essere offerte altre spiegazioni, complementari e forse alternative. Il riferimento alternativo principale è stato forse quello offerto da Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921), opera in cui lo psicanalista viennese, mettendo da parte il concetto di suggestione, spiega il comportamento delle masse di fronte al capo con la teoria di una regressione collettiva allo stato psichico dell'orda primordiale soggiogata dal padre autoritario. A questa e ad altre opere di Freud si sono collegati anche recenti e importanti tentativi di approfondire la psicologia del processo carismatico, e in particolare i suoi sviluppi cruciali.

  e) Il contesto culturale È infine da ricordare il problema del rapporto tra il leader carismatico, il suo messaggio e il contesto culturale. La tradizione e il momento culturale possono ostacolare o facilitare la comparsa di un capo carismatico in una situazione straordinaria, ed eventualmente condizionare il suo ruolo? E il suo messaggio può prescindere dal contesto culturale? Lo stesso Weber formula spesso le sue proposizioni relative al processo carismatico in modo tale da far pensare che il capo carismatico goda della più ampia libertà rispetto al contesto culturale. Tuttavia le sue ricerche sembrano dimostrare il contrario. I profeti di sventura di cui Weber tratta in Das antike Judentum si innestano in una lunga tradizione carismatica e profetica che risale a Mosè, e il loro messaggio presuppone la precedente elaborazione teologica e in particolare il concetto del 'patto' tra il Dio e il popolo d'Israele. Tutta la cultura biblica è presupposta dal Gesù dei Vangeli, e Weber stesso dedica molte pagine alle idee dei Farisei e degli Esseni nonché alle influenze di civiltà vicine e alle credenze popolari che prepararono l'immagine e il messaggio del salvatore evangelico. Vari studi hanno poi messo in luce come la storia religiosa condizioni potentemente il leader e il messaggio, anche nei nostri tempi. La tradizione religiosa ebraico-cristiana ha preparato l'attesa e l'accettazione di un leader come carismatico, un essere superiore inviato da Dio o, comunque, dai poteri ultimi, anche quando questo leader era intimamente nemico della religione tradizionale, come Hitler; e, paradossalmente, il messaggio del Führer era costruito intorno a schemi chiliastici e messianici di chiara ascendenza ebraico-cristiana. Analoghi risultati dà lo studio di Gandhi in relazione alle credenze e ai miti indù, e quello di personaggi minori, ma tuttavia con alcuni tratti carismatici, come Castro e Sukarno. Ma anche la tradizione politica sembra avere una parte importante agli stessi effetti. Così, per esempio, molti segni fanno pensare che il ruolo preponderante avuto da grandi figure come Federico II e Bismarck nella storia della Germania moderna abbia determinato atteggiamenti di attesa, e quindi anche di accettazione, nei confronti di Hitler. Dati precisi dimostrano come gli anni venti, per esempio, siano contrassegnati da un crescente interesse per il 'grande' Federico, che si manifesta in un numero sempre più alto di ricerche, romanzi e opere teatrali.Il disinteresse maggiore per il contesto culturale lo troviamo in interpretazioni storiche dubbie e, comunque, difficilmente verificabili. Esemplare, per questo rispetto, è Der Mann Moses und die monotheistische Religion di Freud (1939), dove Mosè è rappresentato come un principe egizio che fa accettare il monoteismo, rifiutato dai suoi compatrioti, al popolo d'Israele, schiavo e pagano, soltanto grazie al suo personale influsso e all'adeguatezza del suo messaggio alla condizione materiale e psicologica degli Ebrei. Comunque alcuni autori contemporanei sembrano ritenere davvero che, almeno in teoria, il leader carismatico e il suo messaggio possano imporsi al contesto culturale, senza esserne condizionati se non marginalmente. È da notare che più d'uno dei casi storici evocati ci ricorda che i leaders carismatici o, se vogliamo, i grandi capi trasfigurati dal mito, dopo la morte vanno a costituire i nodi strategici della tradizione, e quindi del contesto culturale proprio dei loro popoli. Una perenne, suggestiva presenza che si rivela e incombe soprattutto nelle situazioni straordinarie.

  3. La ricerca contemporanea

  Dopo la scomparsa di Weber, gli studiosi persuasi dalla sua proposta hanno impostato varie ricerche sulla teoria del carisma, spesso con risultati fruttuosi ai fini non solo della comprensione della realtà storica presa in esame, ma anche dell'articolazione e della correzione della teoria stessa. Le ricerche compiute hanno qualche volta trattato fenomeni religiosi marginali, come talune sette dominate da leaders con tratti carismatici. Altre volte hanno avuto per oggetto gruppi e movimenti sorti, quasi sempre in ambiente giovanile, durante gli anni della cosiddetta contestazione. Queste ultime sono per lo più fondate sul concetto di carisma, non individuale, ma collettivo: un 'dono della grazia' che vivifica tutti i membri del gruppo o movimento. Weber rilevava che fenomeni collettivi siffatti sono di natura diversa e, anzi, quasi si contrappongono ai fenomeni da lui studiati in base al concetto di carisma; e certamente essi non hanno nulla in comune con la definizione che ne abbiamo dato. L'attenzione dello scienziato sociale si è però rivolta prevalentemente alla sfera della politica e la teoria del carisma è stata utilizzata per studiare tre fenomeni: le dittature totalitarie, fiorite particolarmente nell'Europa tra le due guerre, le nuove nazioni sorte dal crollo degli imperi e dalla decolonizzazione, e gli sviluppi della democrazia rapportabili, come nella Francia di de Gaulle, a un modello di "democrazia con un leader" o, come Weber avrebbe preferito dire, di "democrazia plebiscitaria". Lo sviluppo dei regimi totalitari in alcuni paesi europei tra le due guerre contraddice le previsioni di Weber, convinto, a quanto sembra, che il carisma non possa più manifestarsi in forma forte nell'era della razionalizzazione. Questi regimi, infatti, furono per l'appunto caratterizzati dalla centralità assoluta di figure carismatiche, come Hitler e Stalin, e da nuove 'religioni secolari' che riprendevano, in una prospettiva mondana, le promesse tipiche delle tradizionali religioni di redenzione, con accentuazioni chiliastiche e messianiche.Il sorgere di nuove nazioni poi - o, più esattamente, di nuovi Stati nazionali nel nostro secolo - sembra essere di norma collegato a un uomo di grande ascendente, che spesso può essere ragionevolmente definito un leader carismatico. In questo contesto merita di essere ricordato il Mahatma Gandhi, il fondatore dell'India libera, perché egli è tra i leaders moderni che si avvicinano di più all'immagine del capo carismatico disegnata da Weber e anche perché la concezione pacifica e umana dell'impegno politico che egli incarnava e faceva valere con tanta efficacia ci dimostra l'avalutatività del concetto di carisma - nel contrasto vivissimo tra il leader indiano e i dittatori totalitari, ai quali l'abbiamo ugualmente applicato.Alcuni studiosi, infine, hanno rivolto il loro interesse al carisma istituzionale o d'ufficio, applicando i suggerimenti di Weber e le elaborazioni da essi stessi effettuate alle varie burocrazie pubbliche, religiose, partitiche e aziendali. A volte anche questi tentativi hanno comportato singolari stravolgimenti del concetto originario di carisma qui accolto.

  4. Il dittatore e il leader della democrazia plebiscitaria

  In questo capitolo finale l'attenzione si concentrerà su due leaders politici del nostro secolo, Hitler e de Gaulle, giunti al potere in momenti di crisi gravissima per i rispettivi paesi: Hitler, al culmine della crisi economica e di disgregazione sociale in Germania, nel 1933; de Gaulle, che già aveva 'salvato' la Francia nel 1940, quando, nel 1958, sulla sua patria incombeva la minaccia della guerra civile. La scelta corrisponde non soltanto all'intento di dimostrare l'utilità del concetto di capo carismatico e del paradigma del processo carismatico per la ricerca storico-politica contemporanea, e la loro avalutatività, ma anche allo scopo ulteriore di mettere in evidenza due tipi di leaders - il dittatore (tiranno) carismatico e il capo carismatico della democrazia plebiscitaria - che devono essere rigorosamente distinti sia nell'ambito della teoria politica, sia in quello etico-politico. Si deve ancora rilevare, preliminarmente, che questi strumenti concettuali consentono di 'vedere' e comprendere, in tutta la loro importanza e nelle loro interconnessioni, aspetti essenziali di vicende storiche a noi vicine e il ruolo centrale avuto in esse dai leaders. In questa sede, per stabilire il carattere carismatico dei due leaders e del loro potere, ci limiteremo a una verifica su cinque punti fondamentali: il sentimento di missione, il messaggio (cioè il contenuto della missione com'è esposto alla massa), l'élite carismatica, il movimento, la massa (o, meglio, il rapporto sociologico con il movimento e con la massa).

  a) Il caso Hitler Il convincimento di avere una missione da compiere al servizio della Germania si sarebbe manifestato per la prima volta in Hitler, giovanissimo, durante una rappresentazione del Rienzi di Wagner. Ma è durante il ricovero nell'ospedale di Pasewalk, per una temporanea cecità di guerra, che Hitler, alla notizia della resa del 1918, avrebbe avuto visioni estatiche che gli rappresentavano la sua elezione per il compito di procurare alla 'Grande Madre Germania' la rivincita e la grandezza. Da quel momento Hitler fu effettivamente un uomo diverso, con tutte le facoltà tese verso il fine della sua elezione provvidenziale, e con l'abbandono delle attività artistiche che lo avevano in precedenza assorbito e delle ambizioni da lui nutrite in proposito. Hitler affermò più volte, sia in pubblico che in privato, di sentirsi investito di quella storica missione, e in funzione di essa leggeva e voleva che fosse letta la sua vita, come governata, fin dall'inizio, da quella potenza provvidenziale che l'aveva eletto. Questa convinzione profonda, anzi certezza, era d'altronde impressa sul volto di Hitler e nei suoi atteggiamenti, e dava una straordinaria suggestione alla sua voce, costituendo in tal modo la base stessa del dominio da lui esercitato su innumerevoli tedeschi.Il pensiero di Hitler, lentamente delineatosi fin dall'adolescenza, prese forma compiuta nel periodo di detenzione trascorso nella fortezza di Landsberg e subito dopo (1924-1925), con la stesura di Mein Kampf. Nessuno sviluppo veramente degno di menzione ebbe poi luogo. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale si è a lungo negato che Hitler possedesse una Weltanschauung e, tanto più, un sistema filosofico-politico degno di questo nome. Nolte, Jäckel e altri, più di recente, hanno però dimostrato che quei dinieghi erano frutto di pregiudizi e animosità, perché Hitler si era in realtà costruito, con idee tratte dalla cultura del tempo, un "edificio ideologico" che - come scrisse Nolte - "toglie addirittura il fiato" per la sua consequenzialità e la sua solidità. Al centro del sistema filosofico-politico di Hitler erano queste idee: la storia è lotta delle razze, secondo la legge della dea Natura; l'alternativa alla vittoria e al dominio della razza migliore è il caos; la dea Natura aveva affidato alla razza ariana, la migliore, il compito di stabilire il suo dominio e, con ciò, un ordine nel mondo in crisi e aveva eletto lui, Hitler, a guidare la razza superiore in quella lotta dall'esito, peraltro, del tutto aperto. Come si vede, questo sistema di pensiero aveva spiccati tratti chiliastici e messianici, che gli conferivano il carattere di una religione secolare e, dunque, lo rendevano confacente allo sviluppo di un processo carismatico pieno nella nostra epoca di razionalizzazione. Inoltre, il sistema filosofico-politico di Hitler era, come appare dalla nostra sintesi, facilmente riducibile a poche proposizioni consequenzialmente collegate, un messaggio che Hitler medesimo, il grande 'semplificatore' (come egli stesso si considerava), sapeva comunicare con impareggiabile efficacia, data la sua profonda fede in sé e nella sua missione, e grazie ai grandi mezzi demagogici di cui era dotato. L'élite, o, se si preferisce, l'aristocrazia carismatica, del nazismo e del Terzo Reich, aveva con Hitler un rapporto del tutto corrispondente al paradigma. Si trattava in gran parte di uomini che a Hitler erano stati vicini fin dalle prime battaglie politiche, e i successori da lui designati, Göring e Hess, erano addirittura stati suoi compagni nel Putsch del 1923 conclusosi con la tragica marcia sulla Feldherrnhalle, tanto importante per il mito nazista. Le loro testimonianze, scritte e orali, ci narrano di una immediata sottomissione a Hitler, avvenuta generalmente al primo incontro sotto l'effetto del suo fascino e della sua magica parola: così, per esempio, Hess, Göring, Frank, von Schirach e von Ribbentropp. Da allora questi uomini furono semplici strumenti di Hitler, in una relazione di ubbidienza e dipendenza emotiva. La gerarchia nazista, d'altronde, corrispondeva perfettamente al modello proposto da Weber. Come tanti studiosi hanno concordemente osservato, i dirigenti del Reich e del Partito nazista erano soltanto degli "emissari" (Jäckel) da Hitler nominati ed, eventualmente, rimossi ad libitum. In lui era concentrata tutta l'autorità.Il movimento è, in questo caso, il Partito nazionalsocialista. Sebbene Hitler non fosse tra i fondatori del Partito nella sua dizione originaria (DAP, poi NSDAP), egli ne divenne ben presto il presidente con pieni poteri (1921). Il suo ruolo di capo assoluto (Führer), riferimento di fede e devozione, apparve ben presto evidente agli osservatori. Tra le prove più persuasive del potere di Hitler, al di là della carica, si può ricordare il controllo da lui prontamente ristabilito sui litigiosi quadri nazisti riuniti a Bamberga, all'indomani del suo ritorno dalla fortezza di Landsberg, tra scene di rinnovata fraternità, commozione e dedizione al capo, suscitate dalla sua presenza e dalla sua parola. Già prima del 1933 nel Partito era in corso un processo di 'divinizzazione' del Führer, che giunse a compimento dopo l'ascesa al potere, manifestandosi specialmente nei grandi congressi di Norimberga. Ma Hitler sapeva anche tener vivo tra i nazisti convenuti, con i suoi discorsi (tipicamente nel congresso del 1936), quel senso di una comunità di fede e di lotta in cammino verso le sue mete, al seguito del capo, che esalta il carisma e introduce a uno stato di 'estasi collettiva'. Per quel che riguarda i rapporti con la massa, infine, Hitler aveva avuto dalla natura, come si è detto, grandi doti demagogiche, coltivate poi con lo studio dei caporioni delle masse, con lo sviluppo di una teoria del rapporto capo-massa, largamente influenzata da Le Bon, con l'apprendimento delle regole della recitazione teatrale e con una grande pratica del comizio. Queste doti, al servizio della certezza di avere una grande missione che, per giunta, era conforme ai valori nazionali in cui tutta la popolazione germanica (ma soprattutto le classi medie e superiori) era stata educata, gli davano una forza di persuasione quasi irresistibile. Una delle prime clamorose prove si ebbe con la 'conversione' di una folla borghese, inizialmente ostile alle tesi insurrezionali che Hitler andava esponendo nella Bürgerbräukeller, nel 1923: un capovolgimento dello stato d'animo collettivo prodotto in pochissimi minuti, quasi 'per magia', come testimonia lo storico K.A. von Müller che era presente. Negli anni successivi si ebbero altre prove di quel fascino personale e di quel "carisma della parola" che conquistava i Tedeschi rifacendosi ai valori più sentiti della cultura nazionale e alla tradizione di grandi leaders nazionali di cui si è detto. Da quando divenne Cancelliere nel 1933, Hitler si trovò poi a parlare in un regime di monopolio, perché nessuna voce dissenziente poteva più levarsi e, d'altronde, egli controllava ogni mezzo di comunicazione con le masse: il comizio, la stampa, il documentario cinematografico e infine la radio, che portava la sua voce profondamente suggestiva in milioni di circoli e di case. La radio si dimostrò il più potente strumento del capo assoluto, aprendo nuove prospettive di influenza sulle masse. Qui, però, riuscirono forse determinanti i privilegi della dittatura totalitaria ormai realizzata, e la componente carismatica sfugge a una precisa valutazione. Per la considerazione sopra fatta, non ci soffermeremo particolarmente su altri punti di corrispondenza tra la vicenda di Hitler dopo il 1933 e il paradigma del processo carismatico. È certamente vero che tutti i poteri dello Stato si erano ben presto riuniti in lui. Egli era perfino l'unica "fonte del diritto", come vuole Weber; creava e distruggeva la norma, senza nemmeno l'argine della retroattività. Ma è anche vero che queste sono le prerogative di quella che Carl Schmitt ha chiamato la "dittatura sovrana", e perciò il contributo del carisma di Hitler a questi sviluppi resta alquanto incerto. Analogamente appare incerto, ai nostri fini, il valore del voto plebiscitario (92% del totale) accordato dai Tedeschi alla lista unica nazista nel novembre 1933. La dittatura era ormai stabilita, tutti gli altri partiti erano stati dissolti, spente le voci dissenzienti, manipolati i procedimenti elettorali. Più significativo, ma pur sempre viziato dal regime consolidato di dittatura totalitaria, fu se mai il plebiscito che nell'agosto 1934 sancì, con il 90% dei voti, l'unificazione dei poteri dello Stato (dopo la morte del presidente Hindenburg) nelle mani di Hitler, facendo di costui il padrone legittimato della Germania. Può essere vero che ormai la grandissima maggioranza dei Tedeschi avesse veramente fede nella persona del Führer, come qualche serio osservatore ha scritto; ma nemmeno quel plebiscito ne costituisce una prova sicura e tanto meno una misura affidabile. In ogni caso non è possibile parlare di quel regime come di una democrazia plebiscitaria, secondo il suggerimento di Schmitt, a meno di voler dare al concetto un significato del tutto diverso da quello attribuitogli dal Weber più maturo e da noi accolto: perché i plebisciti che lo battezzarono non furono tenuti in condizioni di libertà e perché, poi, il popolo tedesco non fu più chiamato alle urne.

  b) Il caso de Gaulle In de Gaulle il sentimento di essere destinato a compiere grandi cose per la Francia, intesa come entità metafisica al di sopra del popolo francese, si manifestò fin dall'adolescenza, con il supporto del clima familiare, di una tradizione culturale, della fede cattolica, degli studi e delle letture. Quel sentimento gli ispirò la decisione di entrare nell'esercito francese come ufficiale di carriera e gli dettò quella concezione carismatica della leadership che trovò compiuta espressione in Le fil de l'épée (1932). Quel sentimento di de Gaulle diventò certezza di avere una missione storica da compiere nell'ora della fuga avventurosa in Gran Bretagna, nel 1940, e nella successiva impresa, all'inizio quasi disperata, di dare alla sua Francia una realtà riconosciuta come Stato, governo, forze armate. Come scritti e testimonianze dimostrano, de Gaulle non ha mai più perduto la certezza d'esser l'uomo cui la provvidenza aveva affidato i destini della Francia in un passaggio drammatico della storia, e tutto il suo comportamento ne è stato improntato. Dopo la Liberazione, per lui trionfale, il generale si gettò nella lotta politica per assicurare al paese istituzioni che gli garantissero nel mondo un ruolo adeguato alla sua "idea della Francia", e quando l'impresa apparve definitivamente fallita si ritirò a vita privata, per mantenere intatta la sua immagine e la sua autorità morale come riserva della nazione per l'ora della crisi, che, a suo giudizio, la democrazia dei partiti preparava ineluttabilmente. Quell'ora giunse, infatti, nel 1958: il regime aveva perduto ogni capacità di governo effettivo e il sostegno, nonché il rispetto, di gran parte del popolo francese, mentre dall'Algeria l'esercito minacciava ormai la guerra civile. Il Parlamento si vide costretto a chiamare de Gaulle al potere, affidandogli, come egli voleva, anche il compito di preparare una nuova Costituzione da sottoporre a referendum popolare. La nuova Costituzione sostituì alla fallita repubblica parlamentare una repubblica semipresidenziale che, almeno nell'interpretazione di de Gaulle, primo presidente, assunse forti caratteri plebiscitari. Sia qui sufficiente rammentare che de Gaulle fu, in quegli anni, la guida effettiva e indiscussa del paese che egli andava ricostruendo secondo una certa idea della Francia, con il consenso della maggioranza dei Francesi, espresso in libere elezioni e referendum. Come risulta da molte testimonianze, de Gaulle era certo di adempiere ulteriormente, con ciò, la sacra missione affidatagli nel 1940. Ma qual era il contenuto di questa missione? In quale messaggio trovava espressione? È stato scritto che il pensiero gollista era poco sviluppato e abbastanza vago. Si potrebbe dire, a nostro avviso, che constava di tre idee interconnesse. Una certa idea della Francia 'eterna', come portatrice per eccellenza di civiltà nella storia, concepita come storia delle nazioni. Una certa idea dello Stato, come portatore dell'interesse pubblico e del sentimento collettivo nazionale: uno Stato retto da un leader e da un'aristocrazia politica devoti alla Francia, con il sostegno di un grande movimento popolare. Una certa idea della società nazionale, riunita e ricompattata superando lo scisma classista grazie al principio della partecipazione. Evidentemente quella certa idea della Francia aveva un ruolo centrale e dominante nel pensiero gollista, determinando l'articolazione delle altre due idee di cui si è detto. Essa possedeva il pregio di ricollegarsi a un'educazione e a una tradizione nazionaliste che avevano segnato profondamente gran parte della popolazione francese, e delle classi medie specialmente. Anche la sua relativa vaghezza dava qualche vantaggio: era più atta a unire che a dividere. Esistevano dunque le condizioni culturali per il successo di questo messaggio di unione e di speranza in nome della Francia, specialmente negli anni di crisi multilaterale all'inizio del potere gollista: a patto che esso fosse portato, appunto, da un leader di così grande autorità naturale e circondato da un'aura 'straordinaria', quel de Gaulle già una volta salvatore della patria, nella cui missione provvidenziale, a poco a poco, molti altri francesi avevano finito con il credere. Si deve d'altronde notare che la Francia repubblicana, da Napoleone in poi, ha una storia segnata dal collettivo abbandonarsi all'uomo 'straordinario', in momenti di grave crisi, e anche per questo aspetto de Gaulle e il suo messaggio avevano la via spianata. L'esistenza di un'élite carismatica, poi, è in questo caso specialmente evidente. Quest'élite, comprendente personalità come Malraux, Chaban-Delmas, Debré, si era formata intorno a de Gaulle negli anni duri e incerti della lotta per dare realtà alla Francia in esilio e per liberare la madrepatria. Poche decine di uomini che, per lo più, si ritrovavano a fianco del generale in tutte le sue grandi avventure politiche dopo la Liberazione. La loro fede in de Gaulle e nella sua missione è testimoniata non solo dalla loro condotta in quegli anni, ma dalle esplicite dichiarazioni d'essere stati pronti a eseguire gli ordini del generale senza esitazione e a qualsiasi rischio, come ripeteva recentemente C. Pasqua. Senza il ruolo dirigente di questi uomini nei movimenti gollisti e nello Stato gollista, i successi legati al nome del generale sarebbero stati probabilmente impossibili. Come movimenti gollisti s'intendono qui il Rassemblement du Peuple Français (RPF) e l'Union pour la Nouvelle République (UNR): il primo fondato dal generale nel 1947 e da lui dissolto nel 1955, il secondo costituitosi nel 1958 e ancor oggi, cambiato il nome, forza politica tra le maggiori in Francia. Tutte e due le formazioni hanno avuto carattere di massa. Entrambe erano sorte dalla fiducia personale in de Gaulle, e da questa erano tenute insieme: pertanto rispondevano al requisito fondamentale del movimento carismatico. Questo carattere era confermato e ribadito dall'essere entrambe rette dalla già discussa élite carismatica - tale nel doppio senso dell'elezione da parte del capo carismatico e dell'aver partecipato alla Liberazione nazionale, crisma comune di legittimazione. Tuttavia c'era tra i due movimenti gollisti una differenza importante nella prospettiva da noi assunta. Dell'RPF de Gaulle era il fondatore e il capo. Egli stava al vertice della struttura piramidale del movimento, ne nominava i dirigenti e ne formulava personalmente le direttive programmatiche, politiche, strategiche. Dalla UNR de Gaulle, in qualità di presidente di tutti i Francesi, dunque al di sopra delle parti, teneva formalmente le distanze; egli ne era l'ispiratore e la guida, ma da un'altra dimensione dell'essere. Perciò è solo dell'RPF che si può, più propriamente, parlare come di un movimento carismatico secondo il modello di Weber.Infine, il rapporto con le masse è specialmente interessante perché, con de Gaulle, esso ha assunto forme nuove e grande peso in una democrazia europea, grazie agli sviluppi tecnologici nel campo delle comunicazioni di massa, da un lato, e, dall'altro, grazie all'uso del referendum, di cui Weber stranamente aveva sottovalutato le potenzialità. Si può addirittura dire che, con de Gaulle, si è sviluppata appieno una dimensione nuova della democrazia plebiscitaria che restava in ombra nell'analisi di Weber, cioè l'appoggiarsi del leader direttamente sul popolo non solo ai fini dell'elezione plebiscitaria, ma anche, anzi soprattutto, durante il suo mandato, per far prevalere le proprie politiche e garantire a queste un effettivo sostegno di massa anche contro l'eventuale opposizione delle assemblee nazionali e delle grandi organizzazioni, come i partiti e i sindacati. A questo fine de Gaulle utilizzava tre mezzi: i referendum popolari, ai quali sottoponeva le proposte cruciali della sua politica di governo; i grandi mezzi di comunicazione di massa, prima la radio e poi la televisione, che egli sapeva usare magistralmente allo scopo di mantenere e aumentare la sua autorità morale e di 'persuadere' i Francesi; infine, allo stesso scopo, i bagni di folla delle frequenti visite alla provincia. Una citazione a parte meritano però le grandi conferenze stampa che de Gaulle, superando l'esempio di F. D. Roosevelt, sapeva trasformare in rappresentazioni 'magiche', affascinando così i giornalisti presenti come gli innumerevoli francesi che vi partecipavano attraverso il piccolo schermo. Nei rapporti diretti con le masse, inoltre, de Gaulle impiegava con eccezionale bravura le trovate e le tecniche più atte a rinfocolare i valori patriottici e a coinvolgere il popolo nella sua 'missione'. Basti qui ricordare i dialoghi con la gente riunita in piazza ad ascoltarlo, l'invito alla folla provinciale a cantare con lui la Marsigliese, al termine dei suoi discorsi, e l'esortazione rivolta al popolo tutto quando la crisi algerina giunse al culmine con il Putsch dei generali: "Françaises, Français! Aidez-moi!". Il caso de Gaulle è interessante anche per la sua conclusione. Già le elezioni presidenziali del 1965 a suffragio universale, obbligando il generale al ballottaggio, dimostrarono che il suo carisma si andava indebolendo. La 'rivoluzione di maggio' (1968) diede una prova anche più drastica di questo processo, nonostante la straordinaria risposta di massa all'appello lanciato dal generale il 30 maggio, forse un milione di manifestanti per gli Champs-Élysées, e nonostante il susseguente pieno successo dei gollisti nelle elezioni politiche. La sconfitta nel referendum del 1969, infine, siglò l'eclissi di quel potere straordinario; e infatti determinò il ritiro del generale dalla scena politica. A ben considerare, gli ultimi anni del generale, dal 1965, possono essere presi come un esempio tipico della transizione dal potere carismatico al potere legale in base alle istituzioni, ormai sufficientemente consolidate, che sono state formate dal leader: in questo caso, le istituzioni della V Repubblica. Non a tale tema, tuttavia, ma a un confronto essenziale tra il caso Hitler e il caso de Gaulle dedicheremo le considerazioni conclusive.Il confronto illumina i due volti che il potere carismatico può assumere nella politica del XX secolo: quello del dittatore (tiranno) carismatico e quello del leader carismatico della democrazia plebiscitaria. Dittatore carismatico fu Hitler, che giunse al potere attraverso un processo costituzionale fondamentalmente corretto, ma, una volta giuntovi, distrusse gli istituti e le regole della democrazia, e a quel punto usò lo strumento del plebiscito, in condizioni di non libertà, per sancire una volta per tutte il suo dominio. In seguito Hitler, 'divinizzato', non sottomise mai né il suo operato né i suoi progetti radicali all'approvazione popolare. Vi sono molte prove del suo carisma, e sembra vero che, come disse il generale Jodl, suo complice e vittima, quel carisma operasse su molti tedeschi fino alla catastrofica fine del Terzo Reich. Ma, dal 1933, l'appoggio del popolo era da lui ottenuto con l'ausilio della manipolazione di massa, dell'indottrinamento e, ove necessario, della coercizione più spietata: sulla base, appunto, di una dittatura totalitaria. De Gaulle può essere considerato il più tipico leader della democrazia plebiscitaria che il nostro secolo abbia conosciuto. Egli fu presidente prima per una democratica elezione di secondo grado, poi per elezione diretta da parte del popolo. Fondamento del suo potere era una Costituzione approvata direttamente dal popolo, in piena libertà; una Costituzione da lui fondamentalmente rispettata, anche se si deve ammettere che ne diede un'accentuata interpretazione plebiscitaria. La sua sollecitazione dell'appoggio popolare diretto si fondava sul carisma personale, ma senza divenire mai appello meramente demagogico, irrazionale ed emotivo. Le principali proposte politiche del generale erano sottoposte al giudizio del popolo nei referendum. Le elezioni politiche avevano regolarmente luogo e, come i referendum, si svolgevano in condizioni di effettiva libertà. E quando un referendum bocciò una sua importante proposta, relativa alla sua idea dello Stato e alla sua idea della società, de Gaulle abbandonò spontaneamente il seggio presidenziale. (V. anche Autorità; Leadership; Legittimità; Potere).

  bibliografia

  Bendix, R., Charismatic leadership, in Bendix, R., Roth, G., Scholarship and partisanship. Essays on Max Weber, London-Berkeley 1971, pp. 170-187. Cavalli, L., Il capo carismatico, Bologna 1981. Cavalli, L., Carisma e tirannide. Il caso Hitler, Bologna 1982. Cavalli, L., Charisma and twentieth-century politics, in Max Weber. Rationality and modernity (a cura di S. Whimster e L. Lash), London-Sidney 1987, pp. 317-333. Eisenstadt, S. N., Introduction, in Max Weber on charisma and institution building (a cura di S. N. Eisenstadt), Chicago-London 1968, pp. IX-LVI (tr. it.: Carisma e istituzioni: Max Weber e la sociologia moderna, in "Studi di sociologia", 1986, VII, 3, pp. 211-240). Etzioni, A., A comparative analysis of complex organizations, New York 1961. Freund, J., Le charisme selon Max Weber, in "Social compass", 1976, XXIII, 4, pp. 383-396. Friedrich, C. J., Political leadership and the problem of the charismatic power, in "The journal of politics", 1961, XXIII, 1, pp. 3-24. Lepsius, M. R., Charismatic leadership: Max Weber's model and its applicability to the rule of Hitler, in Changing conceptions of leadership (a cura di C. F. Graumann e S. Moscovici), Berlin-New York 1986, pp. 53-56. Mommsen, W., Personal conduct and societal change, in Max Weber. Rationality and modernity (a cura di S. Whimster e L. Lash), London-Sidney 1987, pp. 35-51. Moscovici, S., L'âge des foules, Paris 1981. Roth, G., Socio-historical model and developmental theory, in "American sociological review", 1975, XL, 2, pp. 148-157 (tr. it.: I virtuosi e la contro-cultura, in "Rassegna italiana di sociologia", 1973, XIII, 3, pp. 431-452). Schiffer, I., Charisma: a psychoanalytic look at mass society, Toronto-Buffalo 1973. Shils, E., Center and periphery: essays in macrosociology, Chicago-London 1975 (tr. it. parziale: Centro e periferia: elementi di macrosociologia, Brescia 1984). Taeger, F., Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes, 2 voll., Stuttgart 1957-1960. Tucker, R. C., The theory of charismatic leadership, in "Daedalus", 1968, XCVII, 3, pp. 731-756. Weber, M., Das antike Judentum, in Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. III, Tübingen 1921 (tr. it.: Il giudaismo antico, in Sociologia della religione, vol. II, Milano 1982, pp. 363-777). Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922 (tr. it.: Economia e società, 2 voll., Milano 1974³). Weber, M., Politik als Beruf, in Gesammelte politische Schriften, Tübingen 1958², pp. 505-560 (tr. it.: La politica come professione, in Il lavoro intellettuale come professione, Torino 1966², pp. 47-121). Willner, A. R., The spellbinders: charismatic political leadership, London-New Haven 1984. VEDI ANCHE profetismo Termine con cui, in generale, viene indicato un fenomeno presente in varie religioni, un’esperienza particolare grazie alla quale una persona è investita della missione di parlare a nome di un essere sopraumano manifestandone i voleri, eventualmente anche preannunciando avvenimenti futuri; più specificamente, ... grazia diritto Per grazia si intende il provvedimento, adottato generalmente dal capo dello Stato, di estinzione della pena a favore di un determinato soggetto. A differenza dell’amnistia e dell’indulto (Amnistia e indulto. Diritto costituzionale), quindi, la grazia non ha una portata generale, ma è un provvedimento ... preghiera Invocazione rivolta a Dio, alla divinità, con la parola o col pensiero, per chiedere aiuto, protezione, salute, favori. 1. Tipologie La preghiera è un fenomeno religioso di larghissima diffusione: benché finora non di tutti i popoli esistenti si sia potuto dimostrare che conoscano la preghiera, si ... paracleto (o paraclito) Nella Chiesa cristiana, epiteto («consolatore») dello Spirito Santo.

  https://www.treccani.it/enciclopedia/carisma_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ Carisma di Luciano Cavalli - Enciclopedia delle scienze sociali (1991) Pridobljeno 10.xii.2021


  carismàtico Vocabolario on line Condividi carismàtico agg. e s. m. [der. di carisma] (pl. m. -ci). – 1. a. agg. Del carisma, relativo a un carisma, nel sign. religioso e teologico; che ha carattere di carisma: doni c.; usato talora anche nel senso di sacramentale. b. s. m., non com. Chi ha ricevuto un carisma. Al plur., carismatici, nome con cui sono correntemente chiamati i seguaci di un movimento spirituale cattolico, denominato «Rinnovamento carismatico» o anche «Rinnovamento dello Spirito» (fondato negli Stati Uniti nel 1967 e di lì diffusosi in gran parte del mondo), che, ispirandosi soprattutto agli Atti degli Apostoli e alle Lettere di s. Paolo, ha per scopo la riscoperta dei carismi che ogni battezzato riceve col battesimo, e quindi il rinnovamento della Pentecoste; suddivisi in gruppi e comunità, essi si riuniscono periodicamente nella preghiera per invocare da Dio i carismi dello Spirito Santo, sia per sé, così da poter lodare Dio con pienezza di grazia, sia per farne partecipare gli altri con pienezza di carità. 2. agg. Nelle scienze sociali, potere c., quello di un individuo chiamato a esercitare la funzione di capo per innate qualità o attributi (quali, per es., carattere eroico, valore esemplare, straordinaria capacità di persuasione). 3. agg., estens. Che proviene da carisma, che si basa sul carisma: autorità, facoltà c.; riferito a persona, che è dotata di carisma: capo, leader c.; una figura carismatica. ◆ Avv. carismaticaménte, in modo carismatico, per una particolare grazia o dono sovrannaturale.

  https://www.treccani.it/vocabolario/carismatico/ carismàtico Vocabolario on line Pridobljeno 10.xii.2021

  Movimento carismatico Versione del: 04.01.2005 Autrice/Autore: Hansjörg Kägi Traduzione: Carlo Negretti Il movimento carismatico è un movimento di palingenesi, diffuso in tutte le confessioni cristiane, che mira al rinnovamento delle Chiese e della liturgia attraverso l'apertura dell'uomo alla potenza dello Spirito Santo. Lo si definisce carismatico in ragione dell'importanza attribuita ai doni biblici dello Spirito (in greco charismata) quali la guarigione, la liberazione, la profezia e la glossolalia. Il movimento carismatico si sviluppò nel 1960 negli Stati Uniti e raggiunse la Svizzera una decina di anni dopo. Movimenti carismatici sono presenti in tutto il mondo; in genere si sviluppano all'interno delle Chiese già esistenti, anche se alcuni formano comunità indipendenti.

  Nella Svizzera occidentale i primi impulsi provennero dall'ass. rif. Unione per la lettura della Bibbia, i cui membri erano attivi anche nelle comunità parrocchiali. In un primo tempo, nella Svizzera ted. presero forma tre movimenti, che collaboravano insieme nel reciproco riconoscimento. Nel 1972 si tenne a Zurigo un incontro durante il quale dei cristiani testimoniarono le proprie esperienze nelle comunità carismatiche in Germania; da qui derivò il movimento di preghiera rif. Gemeinde-Gaben-Dienste ("comunità, doni, servizi"), attivo all'interno della Chiesa e animato da Hans Meier, Hanspeter Jäger e Robert Rüegg. Lo stimolo per il secondo movimento venne da un incontro con il predicatore pentecostale David du Plessis; sulla scia di quel momento si tennero fino al 1995 seminari per pastori e parrocchiani. Nel 1976 fu creata la comunità di Kreuz-Jesu (Santa Croce di Gesù), catt., che continua a esistere a Melchtal come comunità di vita. Ancora negli anni 1970-90 sorsero nella Svizzera ted. numerose parrocchie carismatiche, come la Comunità neotestamentaria di Berna (1981) o la Libera comunità cristiana di Rotkreuz (1982). Alcune di queste hanno poi sviluppato una dinamica propria e autonoma; la maggior parte di queste comunità, e la totalità di quelle catt., sono tuttavia rimaste fedeli alla Chiesa d'origine.

  Alla fine del XX sec. sono inoltre nati gruppi che possono essere considerati una sorta di variante radicale del movimento carismatico. Una di queste è la terza ondata del pentecostalismo (o evangelismo dei poteri, Power Evangelism), che si concentra soprattutto sull'opera di evangelizzazione nelle comunità già esistenti. L'Ass. cristiana di Vineyard (Vineyard Christian Fellowship), espressione di questo movimento, conta cinque comunità in Svizzera. Alcuni dei nuovi movimenti sono criticati dall'opinione pubblica e dalla Chiesa ufficiale, spec. per quanto riguarda le manifestazioni particolari dello Spirito Santo e la tendenza a derive esoteriche o fondamentaliste.

  Riferimenti bibliografici Studi Link Classificazione Cultura, conoscenza, religione / Organizzazione delle Chiese / Sette e Chiese libere Suggerimento di citazione Kägi, Hansjörg: "Movimento carismatico", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), versione del 04.01.2005(traduzione dal tedesco). Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/042747/2005-01-04/, consultato il 10.12.2021.

  https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/042747/2005-01-04/ Movimento carismatico Versione del: 04.01.2005 Autrice/Autore: Hansjörg Kägi Traduzione: Carlo Negretti Prid 18.xii.2021


  DOMANDA Cos’é il movimento carismatico?

  RISPOSTA

  Il movimento carismatico è un movimento di rinnovamento cristiano interconfessionale ed è una delle forze più popolari e in crescita più rapida nel mondo cristiano di oggi. Le origini del movimento risalgono al) 1906, all’Azusa Street Mission di Los Angeles, in California, un Revival sponsorizzato dai metodisti. Fu lì che alcune persone affermarono di essere state “battezzate dallo Spirito Santo” così come viene riportato in Atti capitolo 2, durante la celebrazione della Pentecoste. In quell’evento, i credenti cominciarono a parlare in lingue e a operare miracoli di guarigione, risvegliando un fervore spirituale nelle persone. Le persone che frequentavano quegli incontri diffusero il loro entusiasmo in tutti gli Stati Uniti, e così cominciò il movimento Pentecostale/Carismatico.

  All’inizio degli anni ’70 il movimento si diffuse in Europa e durante gli anni ’80 si espanse, con un crescente numero di nuove denominazioni emerse dallo stesso. Non è insolito vedere la sua influenza in molte altre denominazioni come battisti, episcopali, luterani e in chiese non-confessionali.

  Il movimento prende il nome dalla parola greca charis, traslitterazione dal greco per “grazia,” e mata, che è la parola greca che significa “doni.” Charismata, allora, significa “doni di grazia.” Enfatizza la manifestazione dei doni dello Spirito Santo come segno della Sua presenza. Questi doni sono anche conosciuti come “carismi,” o doni spirituali che si presuppone diano a un individuo influenza o autorità su un grande numero di persone. I doni prominenti tra questi “carismi” sono: parlare in lingue e profetizzare. I carismatici sostengono che le manifestazioni dello Spirito Santo date ai membri della chiesa del primo secolo possono ancora essere sperimentate e praticate oggi.

  Il movimento carismatico è maggiormente conosciuto per la sua accettazione del parlare in lingue (anche conosciuto come glosolalia), della guarigione divina e delle profezie come prove dello Spirito Santo. La maggior parte degli incontri sono caratterizzati dalla preghiera e da canti appassionati, danze, gridare “nello spirito,” oltre che alzare mani e braccia in preghiera. Inoltre, ungere i malati con olio è spesso parte della funzione religiosa. Queste sono le ragioni primarie della crescita del movimento e della sua popolarità. Anche se crescita e popolarità sono senza dubbio desiderabili, non possono essere usate come prova di verità.

  La domanda rimane: il movimento carismatico è scritturale? Possiamo rispondere meglio alla domanda in questo modo: sappiamo che sin dalla creazione dell’umanità il progetto insidioso di Satana è stato quello di stendere un velo tra i figli di Dio e la Parola infallibile di Dio. Cominciò nel Giardino dell’Eden con il serpente che chiese ad Eva “Ha DIO veramente detto…?” (Genesi 3:1), facendo quindi sorgere il dubbio sull’autorità e sull’autenticità di quel che aveva detto Dio. Sin da quel giorno, egli continua ad attaccare l’infallibilità e l’autosufficienza della Bibbia. Senza dubbio, sappiamo che Satana ha intensificato il ritmo di questa strategia (1 Pietro 5:8).

  Oggi, siamo testimoni di una crescente minaccia di attività demoniaca nel regno del miracoloso. Quando Satana non riesce a toglierci la Bibbia, lavora duro per allontanarci da essa. Lo fa semplicemente focalizzando l’attenzione dei cristiani verso dichiarazioni di esperienze sovrannaturali da parte di uomini e donne. Di conseguenza, coloro i quali cercano di provare quelle esperienze non hanno né il tempo né l’interesse di cercare la verità di Dio nelle Scritture.

  È innegabile che Dio faccia miracoli. Qualcosa di ciò che avviene nel movimento carismatico potrebbe essere opera dello Spirito Santo. Tuttavia, la verità di fondo è questa: il Corpo di Cristo non ha bisogno di nuovi apostoli, né di nuovi guaritori nella fede, né di operatori di miracoli a modo loro. Ciò di cui ha bisogno la chiesa è di ritornare alla Parola di Dio e di proclamare l’intero consiglio di Dio nel potere e nell’amore dello Spirito Santo.

  English https://www.gotquestions.org/Italiano/movimento-carismatico.html Cos’é il movimento carismatico? Got questions Pridobljeno 10.xii.2021 [[]]