Seznam predavateljev na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam predavateljev na Filozofski fakulteti v Ljubljani. (Opomba: vsebuje predavatelje oddelkov oz. študijev, ki so sedaj matični na FF, brez zunanjih sodelavcev oddelka za sociologijo oz. z drugih družboslovnih fakultet ter predavateljev obrambe in telovadbe/športne vzgoje, prav tako niso zajeti vsi lektorji jezikov).

A[uredi | uredi kodo]

Milan Adamič | Miroslav Adlešič | Kornelija Ajlec | Melita Ambrožič | Milica Antić Gaber | Špela Arhar Holdt | Ivan Arnejc | Andreja Avsec

B[uredi | uredi kodo]

Matjaž Babič | Vanda Babič | Ines Babnik | Katarina Babnik | Jasna Baebler | Eva Bahovec | Barbara Bajd | Anton Bajec | Boštjan Bajec | Ana Bajželj | Tatjana Balažic Bulc | Bojan Balkovec | Varja Balžalorsky Antić | Tatjana Balažic Bulc | Marinko Banjac | Štefan Barbarič | Matjaž Barbo | Tomaž Bartol | Alenka Bartulović | Bojan Baskar | Angelos Baš | Franjo Baš | Marjan Bat | Marjana Baumgarten Briški | Janez Bečaj | Kasilda Bedenk | Katarina Bedina | Andrej Bekeš | Vitomir Belaj | Mojca Belak | Martin Benedik | Saša Benulič | Sonja Berce | Branko Berčič | Milica Bergant | Marija Bergamo | France Bernik | Stane Bernik | France Bezlaj | Zvonko Bizjak | Aleksander Bjelčevič | Dana Blaganje | Jason Blake | Andrej Blatnik | Janez Bogataj | Katarina Bogunović | Marja Boršnik | Eva Boštjančič | Miran Božovič | Stojan Bračič | Rajka Bračun Sova | Fran Bradač | Rajko Bratož | Valter Braz | Kaja Katarina Brecelj | Danijela Brečko | Valentina Brečko Grubar | Tatjana Bregant | Klas Matija Brenk | Alja Brglez | Slavko Brinovec | Marjan Britovšek | Vera Brnčić | Srečko Brodar | Dalibor Brozović | Bojan Brumen | Borut Brumen | Mihajlo Bubnov | Nikolaj Mihajlovič Bubnov | Valentin Bucik | Mihael Budja | Milan Bufon | Zoran Bujas | Lara Burazer | Lilijana Burcar | Václav Burian | Stanko Buser

C[uredi | uredi kodo]

Izidor Cankar | Andrej Capuder | Alenka Cedilnik | Ana Cergol Paradiž | Borut Cerkovnik | Gašper Cerkovnik | Dejan Cigale | Jan Ciglenečki | Slavko Ciglenečki | Breda Cigoj-Leben | Alojz Cindrič | Fanny Copeland | Luka Culiberg | Dragotin Cvetko | Varja Cvetko Orešnik | Igor Cvetko | Janez Cvirn

Č[uredi | uredi kodo]

Ludvik Čarni | Neža Čebron Lipovec | Uršula Čebron-Lipovec | Dragica Čeč | Danica Čerče | Andrej Černe | Majda Černič Istenič | Lucija Čok | Bojan Čop | Breda Čop | Dušan Čop | Rosana Čop | Gregor Čremošnik | Matija Črešnar | Darko Čuden | Miran Čuk

D[uredi | uredi kodo]

Margaret Davis | Božidar Debenjak | Doris Debenjak | Bojan Dekleva | Marica Dekleva-Modic | Tinka Delakorda Kawashima | Jure Demšar | Katja Depolli Steiner | Aleksandra Derganc | Zlata Dimec | Ljudmil Dimitrov | Tamara Ditrich | Bojan Djurić | Simon Dobrišek | Mladen Dolar | Darko Dolinar | Marjeta Domicelj | Marijan Dović | Kazimir Drašlar | Janez Dular | Eugenio Dupré Theseider

E[uredi | uredi kodo]

Kristina Egumenovska

F[uredi | uredi kodo]

Tomaž Faganel | Patrizia Farinelli | Urška Fekonja | Mitja Ferenc | Tone Ferenc | Majda Ficko | Goran Filipi | Breda Filo | Darja Fišer | Božidar Jožef Flajšman | Leonora Flis | Ignac Fock | Ignacija J. Fridl | Franc Friedl | Metka Furlan

G[uredi | uredi kodo]

Mateja Gaber | Stane Gabrovec | Dušan Gabrovšek | Ivan Gams | Apolonija (Polona) Gantar | Kajetan Gantar | Evel Gasparini | Artur Gavazzi | Tine Germ | Ferdo Gestrin | Erik Gilk | Velemir Gjurin | Helga Glušič | Vesna Godina | Stanko Gogala | Marija Golden | Boris Golec | Nataša Golob | Alenka Goričan | Vojko Gorjanc | Anton Gosar | Monika Govekar-Okoliš | Anton Grad | Martin Grad | Bogo Grafenauer | Drago Grah | Käthe Grah | Stane Granda | Igor Grdina | Janez Gregorač | Marta Gregorčič | Petra Gregorčič Mrvar | Darja Grosman | Meta Grosman | Milan Grošelj | Nada Grošelj | Ada Gruntar Jermol | Aleš Gulič?

H[uredi | uredi kodo]

Peter Habič | Mateja Habinc | Jernej Habjan | Bruno Hartman | Ljudmil Hauptmann | Vito Hazler | Miran Hladnik | Kristina Hmeljak Sangawa | Gert Hofmann | Sonja Ana Hoyer | Andreja Hočevar | Janez Höfler | Lena Holmquist-Petrič | Petr Hora | Luka Horjak | Jasna Horvat | Ludvik Horvat | Mirko Hribar | Tine Hribar | Valentina Hribar Sorčan | Jože Hudales | Niko Hudelja

I[uredi | uredi kodo]

Svetozar Ilešič | Gašper Ilc | Mojca Ilc Klun | Aleksander Isačenko | Saša Istenič

J[uredi | uredi kodo]

Vladislav Jagodic | Franc Jakopin | Primož Jakopin | Zorka Jakoš | Anton Janko | Marija Javor Briški | Miha Javornik | Zoran Jelenc | Sabina Jelenc Krašovec | Alojz Jembrih | Sidonija Jeras | Elza Jereb | Frane Jerman | Sašo Jerše | Matjaž Jeršič | Božidar Jezernik | Katja Jeznik | Niko Jež | Jurij Jug | Klement Jug | Hermina Jug-Kranjec | Mirko Jurak | Janko Jurančič | Franco Juri | Igor Jurinčič | Marko Juvan | Primož Južnič

K[uredi | uredi kodo]

Valentin Kalan | Branka Kalenić Ramšak | Vatroslav Kalenić | Jana Kalin | Pavel Karlin | Monika Kartin | Jože Kastelic | Monika Kavalir | Polona Kelava | Jakob Kelemina | Taras Kermauner | Duša Kernel Umek | Marko Kerševan | Anton Keš-Stojan | Andreja Kiauta | France Kidrič | Borut Klabjan | Josip Klemenc | Marijan M. Klemenčič | Matej Klemenčič | Matjaž Klemenčič | Simona Klemenčič | Slavo Klemenčič | Vladimir Klemenčič | Stanko Klinar | Branko Klun | Matjaž Kmecl | Žiga Knap | Timotej Knific | Darja Kobal Grum | Zdravko Kobe | Gregor Kocijan | Nike Kocijančič Pokorn | Tina Kogovšek | Jože Kokole | Metoda Kokole | Vladimir Kokole | Rudolf Kolarič | Vida Kološa | Nataša Komac | Smiljana Komar | Tatjana Komarova | Dean Komel | Milček Komelj | Dušan Kompare | Edvard Konrad | Ivan Konte | Marjana Kordaš | Evald Koren | Josip Korošec | Josip Korošec ml. | Tomo Korošec | Viktor Korošec | Jože Koruza | Dušan Kos | Franc Kos | Janko Kos | Matevž Kos | Milko Kos | Peter Kos | Brigita Kosevski Puljić | Jernej Kosi | Marija Košak | Niko Košir | Janko Kotnik | Edvard Kovač | Marija Kovač-Kozina | Miha Kovač | Mojca Kovač-Šebart | Asja Nina Kovačev | Gorazd Kovačič | Irena Kovačič | Boris Kožuh | Boža Krakar Vogel | Lado Kralj | Igor Kramberger | Ana Kranjc | Andrej Kranjc | Simona Kranjc | Staša Krapež | Primož Krašovec | Bratko Kreft | Lev Kreft | Janez Krek | Vekoslav Kremenšek | Mojca Krevel | Marko Krevs | Uršula Krevs | Doris Križaj | Martina Križaj Ortar | Naško Križnar | Robi Kroflič | Domen Krvina | Erika Kržišnik | Roman Kuhar | Zmaga Kumer | Sonja Kump | Jelka Kunaver | Jurij Kunaver | Bojana Kunst

L[uredi | uredi kodo]

Jean Lacroix | Tanja Lamovec | Primož Lampič | Maja Lavrač | Vladimir Leban | Stanko Leben | Lojze Lebič | Alfred Leskovec | Avgust Lešnik | Nives Ličen | Albina Lipovec | Frančiška Lipovšek | Marijan Lipovšek | Cene Logar | Nataša Logar | Tine Logar | Borut Loparnik | Milan Lovenjak | Franc Lovrenčak | Janko Lozar Mrevlje | Rajko Ložar | Dušan Ludvik | Walter Lukan | Ivan Lunjak |

M[uredi | uredi kodo]

Alasdair Henderson Mackinnon | Amalija Maček | Tina Mahkota | Katja Mahnič | Boris Majer | Jasna Makovec Černe | Danijela Makovec Radovan | Vincenc Malovrh | Bojana Maltarić | Damjan Mandelc | Josip Mantuani | Ljubica Marjanović Umek | Barica Marentič Požarnik | Katarina Marinčič | Marko Marinčič | Ljubica Marjanović Umek | Jasmina Markič | Olga Markič | Janez Marolt | Branko Marušić | Tatjana Marvin | Vanesa Matajc | Franci Matičič | Janez Matičič | Igor Maver | Jasna Maver | Jasna Mažgon | Jakob Medved | Zdenko Medveš | Anton Melik | Vasilij Melik | Lev Menaše | Luc Menaše | Mirjam Mencej | Tanja Merčun Kariž | Boris Merhar | Darja Mertelj | France Mesesnel | Silva Mežnarić | Darja Mihelič | Erika Mihevc Gabrovec | Nena Mijoč | Tjaša Miklič | Tamara Mikolič | Borut Mikulec | Peter Mikša | Metod Mikuž | Stane Mikuž | Mira Miladinović Zalaznik | Maja Milčinski | Milena Milojević Sheppard | Dušan Mlacović | Dimitrij Mlekuž | Janez Mlinar | Jože Mlinarič | Josip Rastko Močnik | Vojeslav Mole | Bojan Moll | Uroš Mozetič | Ilija Mrmak | Janko Muršak | Rajko Muršič | Janek Musek | Ana Marija Muster | Branko Mušič

N[uredi | uredi kodo]

Aleš Nagode | Rajko Nahtigal | Karel Natek | Milan Natek | Albina Nećak-Lük | Dušan Nećak | Bernard Nežmah | Boris A. Novak | Irena Novak Popov | Vilko Novak | Predrag Novaković | Silva Novljan

O[uredi | uredi kodo]

Anton Ocvirk | Darko Ogrin | Luka Omladič | Irena Orel | Silvana Orel Kos | Janez Orešnik | Martina Orožen | Vladimir Osolnik | Monika Osvald | Borut Ošlaj | Karel Oštir | Božo Otorepec | Juan Carlos Oven | Jacqueline Oven | Karel Ozvald | Martina Ožbot Currie

P[uredi | uredi kodo]

Mirko Pak | Vlasta Pacheiner | Jozef Pallay | Boris Paternu | Dušan Pavlič | Sonja Pečjak | Vid Pečjak | Marija Peklenik | Cirila Peklaj | Josipina Perdan | Janez Peršič | Egon Pelikan | Josipina Perdan | Bogomir Peršič | Robert Peskar | Marija Petek | Nina Petek | Jerneja Petrič | Marija Petrič | Lena Petrič-Holmquist | Mateja Petrovčič | Oto Petrovič | Peter Petru | Simona Petru | Svanibor Pettan | Mateja Pezdirc Bartol | Barbara Pihler Ciglič | Borut Pihler | Miha Pintarič | Dušan Pirjevec | Marta Pirnat-Greenberg | Jan Pisanski | Janko Pleterski | Dušan Plut | Leopoldina Plut | Melita Počkar | Vesna Podgornik | Andej Pogačnik | Vladimir Pogačnik | Breda Pogorelec | Vida Pohar | Marko Polič | Mirjana Polić Bobić | Gregor Pompe | Matjaž Potrč | Vesna Požgaj-Hadži | Peter Praper | Katarina Katja Predovnik | Barbara Pregelj | Juan Octavio Prenz | Nikolaj Preobraženski | Tone Pretnar | Ivan Prijatelj | Irena Prosenc

R[uredi | uredi kodo]

Darko Radinja | Nikola Radojčić | Marko Radovan | Atilij Rakar | Ivan Rakovec | Fran Ramovš | Mirko Ramovš | Marjan Ravbar | Mojca Ravnik | Bruno Ravnikar | Dejan Rebernik | Branko Reisp | Ana Renčelj | Božo Repe | Jaka Repič | Grega Repovž | Metod Resman | Tatjana Resnik Planinc | Lidija Rezoničnik | Rado Riha | Andrej Rijavec | Nataša Rijavec Klobučar | Blaže Ristovski | Rudi Rizman | Mihajlo Rostohar | Jana Rošker | Nikola Rot | Veronika Rot Gabrovec | Braco Rotar | Branka Rotar Pance | Janez Rotar | Andrej Rozman | Matevž Rudolf | Mirko Rupel | Veljko Rus | Velko S. Rus | Vojan Rus | Dušan Rutar | Miloš Rybář

S[uredi | uredi kodo]

Argio Sabadin | Janez Sagadin | Mitja Saje | Tomaž Sajovic | Igor Saksida | Iztok Saksida | Irena Samide | Noriaki Sangawa | Balduin Saria | Vlado Schmidt | Éva Schwetter | Vladimir Seliškar | Irena Selišnik | Brane Senegačnik | Miša Sepe | Urška Sešek | Jože Sever | Špela Sevšek Šramel | Chikako Shigemori Bučar | Eva Sicherl | Peter Simončič | Primož Simoniti | Vasko Simoniti | Jože Sivec | Vinko Skalar | Aleksander Skaza | Janez Skela | Klara Skubic Ermenc | Mitja (Demetrij) Skubic | Božidar Slapšak | Svetlana Slapšak | Ingrid Slavec Gradišnik | Joanna Sławińska | Franc Slivnik | Anton Slodnjak | Vera Smole | Mojca Smolej | Tone Smolej | Viktor Smolej | Borut Smrekar | Mary Snell Hornby | Jurij Snoj | Marko Snoj | Vid Snoj | Gregor Sočan | Josip Sodja | Alma Sodnik | Cvetka Sokolov | Anton Sovre | Dimitrij Sovre | Helena Spanring | Anita Srebrnik | Marko Stabej | Zoran Stančič | Petra Stankovska | Janez Stanonik | Marija Stanonik | Majda Stanovnik | Vasilka Stanovnik | France Stare | Dragi Stefanija | Leon Stefanija | France Stele | Rok Stergar | Miroslav Stiplovšek | Aleksandar Stojičević | Andrej Stopar | Ivan Stopar | Vojko Strahovnik | Janez Strehovec | Urška Strle | France Strmčnik | Đurđa Strsoglavec | Bogo Stupan | Helena Stupan | Namita Subiotto | Nejc Sukljan | Ante Sušjan | Janko Sušnik | Matija Svetina | Peter Svetina

Š[uredi | uredi kodo]

Borut Šali | Jaroslav Šašel | Alenka Šauperl | Levin Šebek | Agata Šega | Barbara Šega Čeh | Meta Šega Potokar | Matej Šekli | Marija Šetinc | Marjan Šimenc | Alen Albin ŠircaAlenka Šivic Dular | Pavel Šivic | Igor Škamperle | Dane Škerl | Stanko Škerlj | Sergij Šlenc | Neva Šlibar | Zmago Šmitek | Jana Šnytova | Metka Špes | Urban Šrimpf | Emil Štampar | Samo Štefanac | Rozka Štefan | Damijan Štefanc | Barbara Šteh | Jože Šter | Peter Štih | Tea Štoka | Marko Štuhec | Franc Šturm | Vida Šturm | Nace Šumi | Jelica Šumič Riha | Rastislav Šuštaršič | Katarina Švab | Marija Švajger

T[uredi | uredi kodo]

Marko Terseglav | Biba Teržan | Lucien Tesnière | Hotimir Tivadar | Ivan Toličič | Ana Tomić-Trdin | Vlasta Tominšek | France Tomšič | Andrina Tonkli Komel | Jože Toporišič | Tomaž Toporišič | Cvetka Tóth | Frančiška Trobevšek Drobnak | Gašper Troha | Tadej Troha | Štefan Trojar | Anton Trstenjak | Danijela Trškan | Boštjan Turk | Ernest Turk | Ivan Turk | Maks Tušak

U[uredi | uredi kodo]

Mladen Uhlik | Majda Ujčič | Vilko Ukmar | Andrej Ule | Ema Umek | Maja Umek | Peter Umek | Boris Urbančič | Ivan Urbančič | Jože Urbanija | Janja Urbas | Marko Uršič

V[uredi | uredi kodo]

Nataša Vampelj Suhadolnik | Marjeta Vasič (̠-Pirjevec) | Sonia Vaupot | France Veber | Vislava Velikonja | Katerina Veljanovska | Marta Verginella | Maks Veselko | Vita Veselko | Ičo Vidmar | Tadej Vidmar | Ksenja Vidmar Horvat | Ada Vidovič Muha | Polona Vilar | Claude Vincenot | Zdenko Vinski | Katja Vintar Mally | Špela Vintar | Špela Virant | Tomo Virk | Nataša Visočnik | Primož Vitez | Peter Vodopivec | Jerica Vogel | Jože Vogrinc | Ignacij Voje | Ana Vogrinčič | Helena Vogrinec Hribar | Sebastjan Vörös | Nives Vrabec-Lenassi | Ivan Vrbančič | Marjeta Vrbinc | Janez Vrečko | Larisa Vrhunc | Andreja Vrišer | Igor Vrišer | Sergej Vrišer

W[uredi | uredi kodo]

Jernej Weiss | Peter Weiss | Maria Zofia Wtorkowska

Z[uredi | uredi kodo]

Vlasta Zabukovec | Miha Zadnikar | Franc Zadravec | Anja Zalta | Mihaela Zavašnik Arčnik | Jana Zemljarič Miklavčič | Mavricij Zgonik | Boris Ziherl | Marija Zlatnar Moe | Janez Zor | Zinka Zorko | Leon Zorman | Marina Zorman | Nubia Zrimec | Stane Zrimec | Alojzija Zupan Sosič | Jernej Zupančič | Maja Zupančič | Metka Zupančič | Fran Zwitter | Žiga Zwitter

Ž[uredi | uredi kodo]

Drago Žagar | Marjan Žagar | Bojan Žalec | Alenka Žbogar | Mirjana Želježič | Andreja Žele | Milan Železnik | Adela Žgur | Tanja Žigon | Slavoj Žižek | Sabina S. Žnidaršič | Martin Žnideršič | Jože Žontar | Maja Žumer | Vladimir Žumer | Anton Žun | Igor Žunkovič | Niko Županič | Anton Žvan | Gregor Žvelc

Glej tudi[uredi | uredi kodo]