Seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev in teoretikov.

A[uredi | uredi kodo]

Kozma Ahačič - Emica Antončič - Irena Avsenik Nabergoj

B[uredi | uredi kodo]

Karel Bačer † - Drago Bajt - David Bandelj - Štefan Barbarič † - Wilhelm Baum - Agnieszka Będkowska Kopczyk - Venceslav Bele † - Branko Berčič - Oton Berkopec † - France Bernik - Matjaž Birk - Aleksandra Bizjak - Aleksander Bjelčevič - Milena Mileva Blažić - Katarina Bogataj Gradišnik - Franček Bohanec † - Silvija Borovnik - Marja Boršnik † - Blanka Bošnjak - Zoran Božič - Janko Bratina † - Igor Bratož - Lojzka Bratuž - Marijan Brecelj - Martin Brecelj - Mihael Bregant † - Vera Brnčić - Vinko Brumen † - Štefka Bulovec † - Stanko Bunc † - Franca Buttolo

C[uredi | uredi kodo]

Bartolomeo Calvi † - Andrej Capuder - Emil Cesar - Ivan Cesar † - Breda Cigoj-Leben - Henry Cooper - Fanny S. Copeland

Č[uredi | uredi kodo]

Jožica Čeh - Matija Čop † - Jože Čuješ † -

D[uredi | uredi kodo]

Zdzisław Darasz - Aleš Debeljak † - Tine Debeljak † - Mira Delavec - France Dobrovoljc - Janez Dolenc † - Marjan Dolgan - Darko Dolinar - Marijan Dović - Roberto Dapit - Drago Druškovič ?

E[uredi | uredi kodo]

Theodor Elze † - Jožef Kalasanc Erberg † -

F[uredi | uredi kodo]

Jože Faganel - Silvo Fatur - Janko Ferk - Fedora Ferluga Petronio - Jurij Fikfak -

G[uredi | uredi kodo]

Kajetan Gantar - Andra Gavrilović † - Gerhard Giesemann - Mihael Glavan - Alenka Glazer - Janko Glazer † - Karol Glazer † - Joža Glonar † - Helga Glušič † - Alenka Goljevšček Kermauner † - Ivan Grafenauer † - Olga Grahor † - Igor Grdina - Jože Gregorič - Franc Grivec - Meta Grosman - Alfonz Gspan † -

H[uredi | uredi kodo]

Fabjan Hafner † - Stanislav Hafner † - Dragica Haramija - Bruno Hartman † - Miran Hladnik - Jasna Honzak-Jahić - Spomenka Hribar - Tine Hribar -

I[uredi | uredi kodo]

Fran Ilešič † - Andrej Inkret † - Aleksander Isačenko † -

J[uredi | uredi kodo]

Vilenka Jakac-Bizjak - Bogo Jakopič - Zoltan Jan - Stanko Janež † - Anton Janežič † - Miha Javornik - Alenka Jensterle Doležal - Robert Jereb - Martin Jevnikar † - Andraž Jež - Niko Jež - Hermina Jug Kranjec † - Mirko Jurak † - Franci Just - Marko Juvan -

K[uredi | uredi kodo]

Andrej Kalan † - Jože Kastelic † - Jakob Kelemina † - Jakob J. Kenda - Taras Kermauner † - France Kidrič † - Julij Kleinmayr † - Viktor Fereri Klun † - Matjaž Kmecl - Gregor Kocijan † - Marjana Kobe - France Koblar † - Petra Kodre - Rudi Koncilija - Metka Kordigel - Evald Koren † - Rajko Korošec † - Jože Koruza † - Janko Kos - Matevž Kos - Erwin Köstler - Marija Kostnapfel - Marijan Košiček † - Niko Košir - Miran Košuta - France Kotnik - Zvonko Kovač - Krištof Jacek Kozak - Primož Kozak † - Lojze Krakar † - Boža Krakar Vogel - Vladimir Kralj † - Lado Kralj - Igor Kramberger - Marijan Kramberger † - Gregor Krek † - Monika Kropej - Filip Kumbatovič Kalan † - Niko Kuret

L[uredi | uredi kodo]

Andrijan Lah - Klemen Lah - Janko Lavrin † - Andrej Leben - Stanko Leben - Lino Legiša † - Fran Levec † - Fran Levstik † - Jože Lipnik - Janez Logar † - Tom Ložar - Dušan Ludvik † - István Lukács - Matjaž Lunaček

M[uredi | uredi kodo]

Ivan Macun † - Joža Mahnič - Josip Marn † - Juraj Martinović - Vanesa Matajc - Igor Maver - Milko Matičetov † - Boris Merhar † - Bruno Meriggi † - Katja Mihurko Poniž - Marija Mitrović - Rastko Močnik - Janko Moder - Dušan Moravec † - Jože Munda - Matija Murko † -

N[uredi | uredi kodo]

Irena Avsenik Nabergoj - Vlado Nartnik - Krešimir Nemec - Boris A. Novak - Vilko Novak † - Vlado Novak † - Irena Novak-Popov - Erich Nussbaumer -

O[uredi | uredi kodo]

Anton Ocvirk † - Nikolaj Omersa † - Matija Ogrin - Vladimir Osolnik - Ludovik Osterc Berlan - Anton Oven † - Irma Ožbalt -

P[uredi | uredi kodo]

Pero Pajk † - Jaroslav Pánek - Boris Paternu - Herbert Paulitsch - Avgust Pavel † - Darja Pavlič - France Pibernik - Tone Perčič - Urška Perenič - Metka Peserl - Fran Petrè † - Jerneja Petrič - Mateja Pezdirc Bartol - France Pibernik - Luka Pintar † - Miha Pintarič - Avgust Pirjevec † - Dušan Pirjevec † - Marija Pirjevec - Katarina Podbevšek - Timothy Pogačar - Jože Pogačnik † - Gizela Polanc Podpečan - Denis Poniž - Marcello Potocco - Barbara Pregelj - Bogo Pregelj - Ivan Pregelj † - Tone Pretnar † - Tom Priestly - Ivan Prijatelj † - Erich Prunč - Josip Puntar † -

R[uredi | uredi kodo]

Jože Rajhman † - Atilij Rakar † - Miroslav RavbarJanez Rotar † - Andrej Rozman - Aldo Rupel - Dimitrij Rupel - Mirko Rupel † - Maja Ilinična Ryžova

S[uredi | uredi kodo]

Igor Saksida - Irena Samide - Peter Scherber - Goran Schmidt - Malina Schmidt Snoj - Elisabeth Seitz - Franc Simonič † - Barbara Simoniti - Aleksander Skaza - Joanna Sławińska - Anton Slodnjak † - Tone Smolej - Viktor Smolej † - Marijan Smolik - Vid Snoj - Julija Sozina - Marija Spieler - Janez Stanonik † - Marija Stanonik - Majda Stanovnik - Nadežda Starikova - Bojana Stojanović-Pantović - Borut Stražar - Janez Strutz - Katja Sturm-Schnabl - Franc Sušnik - Peter Svetina

Š[uredi | uredi kodo]

Josef Pavol Šafárik † - Katarina Šalamun-Biedrzycka - Drago Šega - Jože Šifrer † - Stanko Šimenc † - Stanko Škerlj † - Simona Škrabec - Jola Škulj - Janko Šlebinger † - Neva Šlibar - Jakob Šolar † - Karel Štrekelj † - Miran Štuhec - Dragan Šanda

T[uredi | uredi kodo]

Zora Tavčar - Marko Terseglav - Bożena Tokarz - Emil Tokarz - Roman Leo Tominec † - Josip Tominšek † - Jože Toporišič † - Tomaž Toporišič - Janez Trdina † - Silva Trdina † - Gašper Troha - Anton Trstenjak † - Karel Vladimir Truhlar † - Boštjan Marko Turk

U[uredi | uredi kodo]

Umberto Urbani † - Milena Uršič

V[uredi | uredi kodo]

Mirko Vasle - Aleš Vaupotič - Ivan Verč - Fran Vidic † - Luka Vidmar - Jonatan Vinkler - Špela Virant - Tomo Virk - Božo Vodušek † - Dušan Voglar - Janez Vrečko -

W[uredi | uredi kodo]

Frank Wollman

Z[uredi | uredi kodo]

Neža Zajc - Franc Zadravec † - Martin Zavrl - Boris Ziherl † - Stanislav Zimic - Črtomir Zorec † - Aleksander Zorn - Jure Zupan - Tomo Zupan † - Alojzija Zupan Sosič - Metka Zupančič -

Ž[uredi | uredi kodo]

Alenka Žbogar - Vita Žerjal Pavlin - Avgust Žigon † - Janja Žitnik - Slavoj Žižek - Josip Žontar † - Joka Žigon -

Glej tudi[uredi | uredi kodo]