Seznam kemičnih elementov po kemijskem simbolu

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Kemični simbol Ime Vrstno število / Zaporedna številka Atomska masa Gostota pri 20 °C Tališce Vrelišče Leto odkritja Odkritelj
Ac aktinij 89 227,0278 g/mol 10,07 g/cm3 1047 °C 3197 °C 1899 Debierne
Ag srebro 47 107,8682 g/mol 10,49 g/cm3 961,9 °C 2212 °C pazgodovinski neznan
Al aluminij 13 26,981539 g/mol 2,70 g/cm3 660,5 °C 2467 °C 1825 Oersted
Am americij 95 243,0614 g/mol 13,67 g/cm3 994 °C 2607 °C 1944 Seaborg
Ar argon 18 39,948 g/mol 1,66 g/l -189,4 °C -185,9 °C 1894 Ramsay in Rayleigh
As arzen 33 74,92159 g/mol 5,72 g/cm3 613 °C 613 °C (sublimiran) ca. 1250 Albertus Magnus
At astat 85 209,9871 g/mol 302 °C 337 °C 1940 Corson in MacKenzie
Au zlato 79 196,96654 g/mol 19,32 g/cm3 1064,4 °C 2940 °C prazgodovinski neznan
B bor 5 10,811 g/mol 2,46 g/cm3 2300 °C 2550 °C 1808 Davy in Gay-Lussac
Ba barij 56 137,327 g/mol 3,65 g/cm3 725 °C 1640 °C 1808 Davy
Be berilij 4 9,012182 g/mol 1,85 g/cm3 1278 °C 2970 °C 1797 Vauquelin
Bh borij 107 262,1229 g/mol 1976 Oganessian
Bi bizmut 83 208,98037 g/mol 9,80 g/cm3 271,4 °C 1560 °C 1540 Agricola
Bk berkelij 97 247,0703 g/mol 13,25 g/cm3 986 °C 1949 Seaborg
Br brom 35 79,904 g/mol 3,14 g/cm3 -7,3 °C 58,8 °C 1826 Balard
C ogljik 6 12,011 g/mol 3,51 g/cm3 3550 °C 4827 °C prazgodovinski neznan
Ca kalcij 20 40,078 g/mol 1,54 g/cm3 839 °C 1487 °C 1808 Davy
Cd kadmij 48 112,411 g/mol 8,64 g/cm3 321 °C 765 °C 1817 Stromeyer in Hermann
Ce cerij 58 140,115 g/mol 6,77 g/cm3 798 °C 3257 °C 1803 von Hisinger in Berzelius
Cf kalifornij 98 251,0796 g/mol 15,1 g/cm3 900 °C 1950 Seaborg
Cl klor 17 35,4527 g/mol 2,95 g/l -34,6 °C -101 °C 1774 Scheele
Cm kirij 96 247,0703 g/mol 13,51 g/cm3 1340 °C 1944 Seaborg
Co kobalt 27 58,9332 g/mol 8,89 g/cm3 1495 °C 2870 °C 1735 Brandt
Cr krom 24 51,9961 g/mol 7,14 g/cm3 1857 °C 2482 °C 1797 Vauquelin
Cs cezij 55 132,90543 g/mol 1,90 g/cm3 28,4 °C 690 °C 1860 Kirchhoff in Bunsen
Cu baker 29 63,546 g/mol 8,92 g/cm3 1083,5 °C 2595 °C prazgodovinski neznan
Db dubnij 105 262,1138 g/mol 1967/70 Flerow oder Ghiorso
Ds darmštatij 110 269 g/mol 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
Dy disprozij 66 162,5 g/mol 8,56 g/cm3 1409 °C 2335 °C 1886 Lecoq de Boisbaudran
Er erbij 68 167,26 g/mol 9,05 g/cm3 1522 °C 2510 °C 1842 Mosander
Es ajnštajnij 99 252,0829 g/mol 860 °C 1952 Seaborg
Eu evropij 63 151,965 g/mol 5,25 g/cm3 822 °C 1597 °C 1901 Demaçay
F fluor 9 18,9984032 g/mol 1,58 g/l -219,6 °C -188,1 °C 1886 Moissan
Fe železo 26 55,847 g/mol 7,87 g/cm3 1535 °C 2750 °C prazgodovinski neznan
Fm fermij 100 257,0951 g/mol 1952 Seaborg
Fr francij 87 223,0197 g/mol 27 °C 677 °C 1939 Perey
Ga galij 31 69,723 g/mol 5,91 g/cm3 29,8 °C 2403 °C 1875 Lecoq de Boiskaudran
Gd gadolinij 64 157,25 g/mol 7,89 g/cm3 1311 °C 3233 °C 1880 de Marignac
Ge germanij 32 72,61 g/mol 5,32 g/cm3 937,4 °C 2830 °C 1886 Winkler
H vodik 1 1,00794 g/mol 0,084 g/l -259,1 °C -252,9 °C 1766 Cavendish
He helij 2 4,002602 g/mol 0,17 g/l -272,2 °C -268,9 °C 1895 Ramsay in Cleve
Hf hafnij 72 178,49 g/mol 13,31 g/cm3 2150 °C 5400 °C 1923 Coster in vón Hevesy
Hg živo srebro 80 200,59 g/mol 13,55 g/cm3 -38,9 °C 356,6 °C prazgodovinski neznan
Ho holmij 67 164,93032 g/mol 8,78 g/cm3 1470 °C 2720 °C 1878 Soret
Hs hasij 108 265 g/mol 1984 Gesellschaft für Schwerionenforschung
I jod 53 126,90447 g/mol 4,94 g/cm3 113,5 °C 184,4 °C 1811 Courtois
In indij 49 114,82 g/mol 7,31 g/cm3 156,2 °C 2080 °C 1863 Reich in Richter
Ir iridij 77 192,22 g/mol 22,65 g/cm3 2410 °C 4130 °C 1803 Tenant in ndere
K kalij 19 39,0983 g/mol 0,86 g/cm3 63,7 °C 774 °C 1807 Davy
Kr kripton 36 83,8 g/mol 3,48 g/l -156,6 °C -152,3 °C 1898 Ramsay in Travers
La lantan 57 138,9055 g/mol 6,16 g/cm3 920 °C 3454 °C 1839 Mosander
Li litij 3 6,941 g/mol 0,53 g/cm3 180,5 °C 1317 °C 1817 Arfvedson
Lr lavrencij 103 260,1053 g/mol 1961 Ghiorso
Lu lutecij 71 174,967 g/mol 9,84 g/cm3 1656 °C 3315 °C 1907 Urbain
Mc moskovij 115 288 g/mol 2004 ameriški znanstveniki pri Lawrence Livermore National Laboratory (Californija) in ruski znanstveniki pri Joint Institute for Nuclear Research (Dubna)
Md mendelevij 101 258,0986 g/mol 1955 Seaborg
Mg magnezij 12 24,305 g/mol 1,74 g/cm3 648,8 °C 1107 °C 1755 Black
Mn mangan 25 54,93805 g/mol 7,44 g/cm3 1244 °C 2097 °C 1774 Gahn
Mo molibden 42 95,94 g/mol 10,28 g/cm3 2617 °C 5560 °C 1778 Scheele
Mt majtnerij 109 266 g/mol 1982 Gesellschaft für Schwerionenforschung
N dušik 7 14,00674 g/mol 1,17 g/l -209,9 °C -195,8 °C 1772 Rutherford
Na natrij 11 22,989768 g/mol 0,97 g/cm3 97,8 °C 892 °C 1807 Davy
Nb niobij 41 92,90638 g/mol 8,58 g/cm3 2468 °C 4927 °C 1801 Hatchet
Nd neodim 60 144,24 g/mol 7,00 g/cm3 1010 °C 3127 °C 1895 von Welsbach
Ne neon 10 20,1797 g/mol 0,84 g/l -248,7 °C -246,1 °C 1898 Ramsay in Travers
Ni nikelj 28 58,69 g/mol 8,91 g/cm3 1453 °C 2732 °C 1751 Cronstedt
No nobelij 102 259,1009 g/mol 1958 Seaborg
Np neptunij 93 237,0482 g/mol 20,48 g/cm3 640 °C 3902 °C 1940 McMillan in Abelson
O kisik 8 15,9994 g/mol 1,33 g/l -218,4 °C -182,9 °C 1774 Priestley in Scheele
Os osmij 76 190,2 g/mol 22,61 g/cm3 3045 °C 5027 °C 1803 Tenant
P fosfor 15 30,973762 g/mol 1,82 g/cm3 44 (P4) °C 280 (P4) °C 1669 Brandt
Pa protaktinij 91 231,0359 g/mol 15,37 g/cm3 1554 °C 4030 °C 1917 Soddy, Cranston in Hahn
Pb svinec 82 207,2 g/mol 11,34 g/cm3 327,5 °C 1740 °C prazgodovinski neznan
Pd paladij 46 106,42 g/mol 12,02 g/cm3 1552 °C 3140 °C 1803 Wollaston
Pm prometij 61 146,9151 g/mol 7,22 g/cm3 1080 °C 2730 °C 1945 Marinsky in Glendenin
Po polonij 84 208,9824 g/mol 9,20 g/cm3 254 °C 962 °C 1898 Marie in Pierre Curie
Pr prazeodim 59 140,90765 g/mol 6,48 g/cm3 931 °C 3212 °C 1895 von Welsbach
Pt platina 78 195,08 g/mol 21,45 g/cm3 1772 °C 3827 °C 1557 Scaliger
Pu plutonij 94 244,0642 g/mol 19,74 g/cm3 641 °C 3327 °C 1940 Seaborg
Ra radij 88 226,0254 g/mol 5,50 g/cm3 700 °C 1140 °C 1898 Marie in Pierre Curie
Rb rubidij 37 85,4678 g/mol 1,53 g/cm3 39 °C 688 °C 1861 Bunsen in Kirchhoff
Re renij 75 186,207 g/mol 21,03 g/cm3 3180 °C 5627 °C 1925 Noddack, Tacke in Berg
Rf raderfordij 104 261,1087 g/mol 1964/69 Flerow oder Ghiorso
Rg rentgenij 111 272 g/mol 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
Rh rodij 45 102,9055 g/mol 12,41 g/cm3 1966 °C 3727 °C 1803 Wollaston
Rn radon 86 222,0176 g/mol 9,23 g/l -71 °C -61,8 °C 1900 Dorn
Ru rutenij 44 101,07 g/mol 12,45 g/cm3 2310 °C 3900 °C 1844 Claus
S žveplo 16 32,066 g/mol 2,06 g/cm3 113 °C 444,7 °C prazgodovinski neznan
Sb antimon 51 121,75 g/mol 6,69 g/cm3 630,7 °C 1750 °C prazgodovinski neznan
Sc skandij 21 44,95591 g/mol 2,99 g/cm3 1539 °C 2832 °C 1879 Nilson
Se selen 34 78,96 g/mol 4,82 g/cm3 217 °C 685 °C 1817 Berzelius
Sg siborgij 106 263,1182 g/mol 1974 Oganessian
Si silicij 14 28,0855 g/mol 2,33 g/cm3 1410 °C 2355 °C 1824 Berzelius
Sm samarij 62 150,36 g/mol 7,54 g/cm3 1072 °C 1778 °C 1879 Lecoq de Boisbaudran
Sn kositer 50 118,71 g/mol 7,29 g/cm3 232 °C 2270 °C prazgodovinski neznan
Sr stroncij 38 87,62 g/mol 2,63 g/cm3 769 °C 1384 °C 1790 Crawford
Ta tantal 73 180,9479 g/mol 16,68 g/cm3 2996 °C 5425 °C 1802 Ekeberg
Tb terbij 65 158,92534 g/mol 8,25 g/cm3 1360 °C 3041 °C 1843 Mosander
Tc tehnecij 43 98,9063 g/mol 11,49 g/cm3 2172 °C 5030 °C 1937 Perrier in Segrè
Te telurij 52 127,6 g/mol 6,25 g/cm3 449,6 °C 990 °C 1782 von Reichenstein
Th torij 90 232,0381 g/mol 11,72 g/cm3 1750 °C 4787 °C 1829 Berzelius
Ti titan 22 47,88 g/mol 4,51 g/cm3 1660 °C 3260 °C 1791 Gregor in Klaproth
Tl talij 81 204,3833 g/mol 11,85 g/cm3 303,6 °C 1457 °C 1861 Crookes
Tm tulij 69 168,93421 g/mol 9,32 g/cm3 1545 °C 1727 °C 1879 Cleve
U uran 92 238,0289 g/mol 18,97 g/cm3 1132,4 °C 3818 °C 1789 Klaproth
Cn kopernicij 112 277 g/mol 1996 Gesellschaft für Schwerionenforschung
Uuh ununheksij 116 293 g/mol
Uuo ununoktij 118 294 g/mol 2006
Uuq ununquadij 114 289 g/mol 1998 ameriški znanstveniki pri Lawrence Livermore National Laboratory (Californija) in ruski znanstveniki pri Joint Institute for Nuclear Research (Dubna)
Uus ununseptij 117 neznana še ni odkrit do marca 2008 še nihče ni poskušal najti tega elementa
Uut ununtrij 113 284 g/mol 2003 ameriški znanstveniki pri Lawrence Livermore National Laboratory (Californija) in ruski znanstveniki pri Joint Institute for Nuclear Research (Dubna)
V vanadij 23 50,9415 g/mol 6,09 g/cm3 1890 °C 3380 °C 1801 del Rio
W volfram 74 183,85 g/mol 19,26 g/cm3 3407 °C 5927 °C 1783 Gebrüder de Elhuyar
Xe ksenon 54 131,29 g/mol 4,49 g/l -111,9 °C -107 °C 1898 Ramsay in Travers
Y itrij 39 88,90585 g/mol 4,47 g/cm3 1523 °C 3337 °C 1794 Gadolin
Yb iterbij 70 173,04 g/mol 6,97 g/cm3 824 °C 1193 °C 1878 de Marignac
Zn cink 30 65,39 g/mol 7,14 g/cm3 419,6 °C 907 °C prazgodovinski neznan
Zr cirkonij 40 91,224 g/mol 6,51 g/cm3 1852 °C 4377 °C 1789 Klaproth