Istra

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Istrski polotok z nekaterimi naselji
Puljska arena je svojevrsten zgodovinski simbol Pule in Istre

Ístra (italijansko Istria) je polotok v jugozahodni Sloveniji in severozahodni Hrvaški, na severovzhodni obali Jadranskega morja. Majhen del Istre sega tudi v Italijo. Prebivalci so Istrijani.

Pomembnejša istrska mesta so Koper (italijansko Capodistria), Pulj (hr. Pula, it. Pola), Poreč (Parenzo), Rovinj (Rovigno), Pazin (Pisino), Labin (Albona), Buzet (Pinguente), Opatija (Abbazia), Umag (Umago), Piran (Pirano), Izola (Isola), Novigrad (Cittanova), Vodnjan (Dignano), Milje (Muggia) in Dolina pri Trstu. Od teh so Koper, Piran in Izola v Sloveniji, Milje in Dolina v Italiji, ostala pa so na Hrvaškem.

Značilnosti in laična delitev[uredi | uredi kodo]

Zahodna obala Istre je bolj razgibana in naseljena, vzhodna pa bolj strma in manj naseljena. Običajno se Istro deli na tri dele:

Etimologija[uredi | uredi kodo]

Ime Istra izhaja iz poimenovanja ilirskega plemena Histri, po drugi teoriji pa po reki Histar (Donava) za katero se je v antiki domnevalo, da se v Istri zliva v Jadransko morje. To je povezano z legendo o Argonavtih, ki naj bi tod pluli okoli 1250 pr. n. št. [1]

grb dežele Istre iz začetka 20. stoletja

Istrski grb[uredi | uredi kodo]

V heraldičnem grbu Istre je koza, morda v povezavi z antičnim Koprom, na nekdanjem otoku, kjer se je razvilo mesto, so se namreč pasle koze. Iz tega izvira tudi srednjeveško latinsko poimenovanje Kopra, Capris, kar pomeni kozji otok. Vsekakor so bile koze stalne spremljevalke istrijanov, simbol te pokrajine pa je koza postala zaradi svoje vzdržljivosti, skromnosti in ponižnosti.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: Zgodovina Istre.

Istra je naseljena že od paleolitika. V predrimskem obdobju se je v Istri razvila mreža približno 500 naselij znanih pod imenom kaštelirji. Rimljani so Histre opisovali kot kruto pleme piratov, ki so bili zaščiteni s težko navigacijo okoli njihovih skalnih obal. Rimljani so potrebovali dva vojna pohoda, da so jih leta 178/177 pr. n. št. končno uspeli ukrotiti. Tedaj so uničili njihovo glavno mesto Nezakcij, istrski kralj Epulon pa se je sam pokončal.

Rimljani so vladali v Istri do njihovega propada leta 476. Znani so po tem, da so Istro zelo razvili. V Pulju in Poreču so zgradili kolonije, na otočju Brioni in drugod ob zahodni obali so zgradili vile in posestva. Istro je s cesarstvom povezovala itinerarna cesta Via Flavia z izhodiščem v Akvileji. V Pulju so zgradili amfiteater - Areno, forum, Avgustov hram, slavolok Sergijevcev in druge objekte, ki jih še danes občudujemo.

Srednji vek[uredi | uredi kodo]

Po propadu Rimskega cesarstva so Istro zasedli Goti in Langobardi. Leta 788 Istra pripade Frankom. Mejna grofija Istra (ali Istrska marka) je nastala kot karolinška mejna marka, ki je obsegala območje Istrskega polotoka in okoliških območij, ki jih je osvojil Pipin Langobardski, sin Karla Velikega leta 789. Po letu 1364, se je tako imenovala Istrska pokrajina Habsburške monarhije, Avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske.

Slovani so se v Istro začeli naseljevati v sedmem stoletju. Med najstarejšimi viri, ki omenjajo prisotnost Slovanov na današnjem ozemlju Primorske je listina rižanskega zbora (italijansko Il Placito del Risano). To je naziv zapisnika rižanskega zbora, ki se je odvijal najverjetneje leta 804, v kraju Rižana blizu Kopra.[2] Rižanski zbor je sklical gradeški patriarh Fortunat. Udeležili so se ga predstavniki istrskih mest in kaštelov, predsedovali pa so mu trije cesarjevi odposlanci. V njej je, med drugim, zapisana obveza vojvode Janeza, ki je predstavljal tedanjo frankovsko oblast nad deželo, da bo Slovane, ki so se nastanili v okolico mest, pregnal v tiste kraje, v katerih mestom ne bodo povzročali škode na poljih in v gozdovih.

Pred Napoleonovimi osvojitvami (1796) je del srednje in severovzhodne Istre (tako imenovana Kranjska Istra) pripadal Kranjski vojvodini

Beneška republika je začela prevzemati oblast nad zahodno in južno obalo Istre v 13. stoletju, medtem ko je osrednja in vzhodna Istra ostajala v okviru vojvodine Kranjske. Meja se je v naslednjih stoletjih stabilizirala, tako da sta približno dve tretjini Istre pripadali Benetkam, ena pa Kranjski. Leta 1420 so Benetke oglejskim patriarhom odvzele še preostalo posest v Istri, in sicer Milje, Labin, Plomin, Oprtalj, Buzet, Roč, Hum, poslednji je leta 1421 po obleganju klonil še grad Petrapilosa pri Buzetu, kjer je bil sedež patriarhov v Istri. Odtlej so v beneškem senatu imenovali svoje podestate tako za Koper, Novigrad, Poreč in Pulj, kot tudi za trge/naselja: Bale, Buje, Buzet, Grožnjan, Izolo, Labin, Milje, Motovun, Oprtalj, Piran, Rovinj, Sveti Lovreč, Umag, ter fevde Dvigrad, Završje, Vižinado, Petrapilosa, Momjan, Račice. Na beneški strani meje so bili še Kanfanar, Svetvinčenat in Barban, Raša ter Plomin.

V notranjosti Istre je avstrijska Istra v okvirju Kranjske vključevala Pazinsko grofijo, Beram, Tinjan, Sv. Petar, Žminj in Boljun, vzhodno od Učke pa Brseč, Moščenice, Lovran, Volosko in Kastav.

Novi vek[uredi | uredi kodo]

Sredi 15. in 16. stoletja je prebivalstvo Istre močno zdesetkala kuga. Benečani so upad prebivalstva začeli nadomeščati z naseljevanjem slovanskih prebivalcev iz svojih ozemelj na južni obali Jadrana, predvsem iz Dalmacije in Črne Gore. Poleg tega je v času turških vpadov in po hrvaško-ogrskem porazu leta 1493 v Krbavski bitki Istro preplavil val čakavskih beguncev iz Like, zahodne Bosne in ostale Primorske Hrvaške. Vse to je prispevalo k izredni demografski pestrosti Istre, ki se je ohranila do današnjih dni.

Francoska nadoblast[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: Ilirske province.

Med letoma 1805 in 1813 je bila Istra pod Napoleonovo oblastjo in je bila najprej del Italijanskega kraljestva, od leta 1809 pa je bila vključena v Ilirske province.

zemljevid avstrijske Istre iz leta 1897

Habsburžani v Istri[uredi | uredi kodo]

Po dokončnem porazu Napoleona (1815) so celotnemu polotoku zavladali Habsburžani, ki so ustanovili Ilirsko kraljestvo ter ohranili svojo oblast do konca I. svetovne vojne. V tem obdobju je Istra doživela ponoven razcvet, zlasti Pulj, ki je bil glavno pomorsko oporišče avstro-ogrske vojne mornarice.

Obdobje po I. svetovni vojni[uredi | uredi kodo]

Po I. svetovni vojni je Istra pripadla kraljevini Italiji.

Jugoslovansko obdobje[uredi | uredi kodo]

Po II. svetovni vojni in razdelitvi svobodnega tržaškega ozemlja je Istra razen Trsta in tržaške pokrajine pripadla Jugoslaviji. Ob določitvi meje med SR Slovenijo in SR Hrvaško leta 1945 je bilo sprva dogovorjeno, da bo meja med državama potekala na reki Mirni pri Novemgradu. Slovenski komunist Edvard Kardelj, ki je sodeloval pri določitvi meje skupaj z hrvaškim komunistom Vladimirjem Bakarićem, pa se je odločil za drugačen načrt in potek meje med državama določil na reki Dragoniji pri Sečovljah.[3][navedi vir] Kardeljev predlog so nato skupaj z njim podprli in sprejeli še Boris Kidrić, Ivan Maček, Stane Dolanc in Tomaž Ertl nato pa ga je navsezadnje podprl in odobril še Josip Broz Tito.[navedi vir] Zaradi tega je Slovenija izgubila velik pomemben del svojega ozemlja. S tem je bila Istra upravno razdeljena med socialistično republiko Slovenijo (manjši, severni del) in socialistično republiko Hrvaško (večji del). Nekateri zemljevidi so sicer še leta po določitvi meje nakazovali, da je slovensko-hrvaška meja v Istri potekala na reki Mirni,[4] vendar je bilo najprej leta 1974 in nato po osamosvojitvi obeh držav leta 1991 to v vseh zemljevidih dokončno spremenjeno in nakazano, da meja med državama poteka na reki Dragoniji.[5]

Istra kot del Slovenije in Hrvaške[uredi | uredi kodo]

Po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške leta 1991, so se glede poteka meje v Istri pričeli obojestranski mejni spori in incidenti med državama, potek spornega dela slovensko-hrvaške meje na kopnem in na morju naj bi bil v celoti določen s podpisom arbitražnega sporazuma, od katerega je Hrvaška enostransko odstopila, bolj verjetno pa bo o tem odločeno z razsodbo za to pristojnega sodišča evropske unije.

Prebivalstvo in jeziki[uredi | uredi kodo]

Etnografska karta prikazuje Istro in Kvarner leta 1855
Cestni znak na avtocesti pri Kopru

Istra je tradicionalno etnično mešana in jo sestavljajo Hrvati, Slovenci, Italijani in drugi. Narodnostno sestavo Istre so močno zaznamovale politične spremembe. Benečani so v Istro načrtno naseljevali ljudi s svojih posesti v Dalmaciji, iz zaledja, ter begunce pred Turki. Ta naselitveni tok je slovensko-hrvaško (čakavsko) jezikovno mejo premaknil severno od reke Mirne. Sočasno so se v obalna mesta naseljevali trgovci in obrtniki iz beneških ozemelj na območju današnje Italije. Večinsko prebivalstvo v mestih so bili Italijani, ki so se na podeželju mešali s Slovenci ali Hrvati, četudi so na Savudrijskem polotoku živeli tudi Slovenci. Reka Dragonja je že od druge polovice 19. stoletja pri geografskih in jezikoslovnih piscih predstavljala mejo med slovenskim in hrvaškim prebivalstvom.

V Istri so zastopani hrvaški jezik (čakavščina), slovenski in italijanski ter (istrobeneški) jezik. Manjše število prebivalcev na posameznih območjih pa govori še istroromunski (t. i. vlaški in žejanski) ter romanski istriotski jezik. Večina prebivalstva je dvo ali večjezična.

Istriotski jezik[uredi | uredi kodo]

Romanski Istriotski jezik sodi med avtohtone jezike istrskega polotoka, ki se je v Istri obdržal še iz časov pred razširitvijo istrobeneškega jezika. Območje njegove uporabe je tvorilo jezikovni otok na jugu Istre. Do danes se je v Istri ohranil samo v šestih mestih, ponekod v Rovinju, Vodnjanu, Balamu, Fažani, v Galižani in v Šišanu, vendar je bil v preteklosti bolj razširjen. Danes ga v italijanski narodni skupnosti poleg Italijanščine neustavljivo nadomešča še istrobeneški jezik. Govorniki so samo še starejše osebe. Po ocenah naj bi jezik imel v Istri samo še nekaj deset aktivnih govornikov in okoli 300 ljudi, ki ga razumejo in ga delno obvladajo. Govorijo ga še nekatere osebe v Trstu in morda še posamezniki v manjših skupnostih nekdanjih istrskih ezulov v Fertiliji in Maristelli pri Algeru na Sardiniji.

Arhitektura[uredi | uredi kodo]

Kaštelirji[uredi | uredi kodo]

V času velikih migracij nastane nov tip bivališč, nameščenih na vrhovih hriba. Takih je v Istri veliko. Strnjena naselja so obdajali z robustnimi zidovi. To so tako imenovani kaštelirji, ki sodijo med pomembnejše istrske zgodovinske spomenike. Raziskave so pokazale, da so kaštelirji iz bronaste dobe in so delo Ilirov. Izkopanine so pokazale, da so bili kaštelirji namenjeni stalnemu bivanju. Čeprav so v drugem stoletju pred našim štetjem Istro zasedli Rimljani in prinesli svoj način gradnje, ima veliko današnjih istrskih mest korenine v ilirskih kaštelirjih. To priča o njihovi kontinuiteti in o gosti naseljenosti Istre že v prazgodovini. Istrske hiše so bile v času kaštelirjev postavljene iz rogovil, ki so jih prepletali s šibjem, premazali z blatom in posušili na zraku. Zidovi so bili zgrajeni iz kosov ilovice in utrjeni s protjem. Pred mrazom pozimi in vročino poleti so hiše zaščitili z listjem in trsjem. Ker pa jih to ni ščitilo pred dežjem, so si oblikovali nagnjeno streho in postavili zemljanke. Hiše so bile postavljene za obzidjem, tako da so bile v zavetju pred burjo. Bili so okrogle ali pravokotne oblike.

Pod Rimljani[uredi | uredi kodo]

Rimljani so vpeljali nove načine gradnje. Čeprav so imeli v svojih mestih ulice postavljene pravokotno, v Istri tega niso uporabili, ker je bil prvotni sistem tako dobro prilagojen na podnebje, da ni bilo potrebno nič spreminjati. Pravokotnim hišam ki so bile sestavljene le iz enega prostora so sčasoma dodali še več prostorov. Glavni prostor je imel dimnik in ognjišče, na katerem so tudi kuhali.Bivališče je bilo večinoma sestavljeno iz treh do štirih prostorov. Istrska hiša se je razvila v več različnih tipov . Domus je gosposka hiša, obogatena zgrškimi vodnjaki in stilom. V sredini je bil atrij skozi katerega je prihajala notri svetloba in zrak. Po navadi je bila brez oken in od zunaj se je videl le kompakten zid. Ker si je domus lahko privoščilo malo ljudi, so mestni prebivalci pričeli živeti v insulah. To so bile večnadstropne najemniške stanovanjske hiše. Ker je pričelo zmanjkovati prostora, so pričeli graditi v višino. Gradnji je pripomogel nov gradbeni material in naprednejša tehnika, s katero so gradili hitreje, varneje in enostavneje. Insule so bile od tri do petnadstropne hiše številnimi okni in vratmi ter terasami. Hiša je bila grajen z okusom in je imela lep izgled. Notranjost pa je pokazala drugačno sliko, saj so bila stanovanja večinoma dvoprostorska, hladna, brez vode, latrine in kuhinje. Za gretje so uporabljali prenosne peči na oglje, na katerih so tudi kuhali, kar se je pogosto končalo s požarom. Iz insule se je pozneje razvila tipična italijanska renesančna palača. Rimska družba je bila globoko povezana z zemljo. Tako se je razvila »villa rustica««. To je bil večnadstropni stanovanjsko-gospodarski objekt z več bivalnimi prostori, ki so zavzemali le četrtino zgradbe. Ostalo so bili [hlevi], shrambe za orodje in pridelke in prostori za proizvodnjo. Imeli pa so tudi vrt in dvorišče. Kuhinja je imela v takih vilah drugačno vlogo kot v mestih. To je bil velik prostor, ki ni bil namenjen samo kuhanju, temveč tudi druženju in delu. Blizu kuhinje sta bili še latrina in kopalnica. Kmalu za tem so rimski veleposestniki pričeli tudi zase graditi več nadstropne hiše. To so bile »ville suburbane«, velike in luksozne hiše z razkošnimi vrtovi, mozaiki in slikami. Ob cestah so se razvijala tipična rimska naselja imenovana »vici«, za katera je bila značilna podolgovata hiša. Ožja stran hiše je bila obrnjena na cesto in tu je bil prodajno-delavniški prostor, takoj za njim je bil skromen bivalni prostor. Dvorišče so uporabljali kot delovni prostor za obrt ( lončarstvo, steklarstvo). Vrsta hiše pa je bila odvisna predvsem od bogastva in politične moči, ugleda in položaja v mestu. Revni so imeli skormna bivališča z le redkim pohištvom in okraski. Bogati ljudje so si lahko privoščili bogate materiale kot so marmor, mozaične pode in bazene.

Pod bizantinsko oblastjo[uredi | uredi kodo]

Po propadu zahodno rimskega cesarstva so Istri vladali germanski Goti (do leta 539). Ko je bizantisnki cesar Justinijan I. izgnal Gote, je Istra za več kot dvesto let prišla pod bizantinsko oblast. Zaradi nove religiozne ideologije-krščanstva, nastali prvi sakralni starokrščanski objekti. To so bili oratoriji in bazilike, ki izhajajo iz antične arhitekture. Na podeželju se je ohranil star način gradnje tako skozi rimsko, kakor tudi skozi bizantinsko obdobje.

Propadajoča istrska hiša v Šmarjah

Pod Slovani[uredi | uredi kodo]

Ko so na območje Istre prišli Slovani, so podrli nekaj romanskih naselbin, saj so bili na nižji stopnji razvoja. Sprva so gradili z lesom, kasneje so prevzeli gradnjo s kamni. Zaradi varnosti so streho še vedno gradili iz lesa. Sčasoma so sprejeli gradnjo z uporabo apnene malte, ki so jo prinesli na območje Istre Rimljani. Najprej jo uporabljali samo za sakralne objekte, nato pa tudi za stanovanjske hiše. Spremenili so tudi streho. Iz lesene so prešli na kamnite korce. Notranjost hiše se ni dosti spreminjala. Osnova je bilo ognjišče, okoli katerega so se vsi družili. Hiša sprva ni imela dimnika, kmalu pa so ga pričeli graditi, kar je bila posledica kvalitetnejših bivališč. Dimnik je tako posatal eden najizrazitejših in najzanimivejših elementov. Razvila se je tudi nadstropna hiša s hlevom.

Do današnjega dne[uredi | uredi kodo]

Po Slovanih so v Istri prevzeli nadzor Benečani, ki so prinesli romaniko. V tem času se istrska hiša ni kaj dosti spremenila, saj v Benetkah takrat niso gradili iz kamna. Tudi v obdobju renesanse se istrska arhitektura tudi ni dosti spremenila, kar je povezano z neugodnimi zgodovinskimi okoliščinami (vojni vpadi, kuga...). Vpliv Avstrije se na arhitekturi Istre čuti predvsem na hišah iz 19. in 20. stoletja, predvsem v nekaterih obalnih mestih. Hiše so bile enostavne le z nekoliko spremenjenim razporedom sob, kot v preteklosti.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. Darovec Darko (2008). Kratka zgodovina Istre. založba Annales Koper. str. 27. COBISS 241234432.
 2. Darovec Darko (2008). Kratka zgodovina Istre. založba Annales Koper. str. 58. COBISS 241234432.
 3. "Kako je Edvard Kardelj zapravil Istro".
 4. "VSTAJNIŠKA TISKOVNA AGENCIJA - VTA".
 5. "Slobodna Dalmacija: "Zahtevali bomo mejo na reki Mirni"".

Viri[uredi | uredi kodo]

 • Darovec, Darko Kratka zgodovina Istre, Založba Annales, Koper 2008 ISBN: 978-961-6328-63-0 (COBISS)
 • Krušič, Marjan Slovenija: turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2009 ISBN: 978-961-01-0690-6 (COBISS)
 • Ivanič, Martin Slovenika, Slovenska nacionalna enciklopedija , Mladinska knjiga, Ljubljana 2011 ISBN:978-961-01-1364-5 (COBISS)
 • Titl, Julij Primorje, Kras A-Žː priročnik za popotnika in poslovnega človeka Pomurska založba, Murska Sobota, 1993 ISBN:86-7195-111-1

(COBISS)

 • Tretjak, Donatella; Fachin, Niki; Istraː Cres, Lošinjːzgodovinsko-umetnostni vodnik: zgodovina in kultura 50 istrskih občin Bruno Fachin, Trst, 2004 ISBN:88-85289-67-3 (COBISS)
 • Kladnik, Drago; Pipan, Primož; Gašperšič Primož; Poimenovanja Piranskega zaliva, Založba ZRC, Ljubljana, 2014, (COBISS)

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]