Predloga:Infopolje Element

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Infopolje Element, 00Xx
Infopolje Element
{{{name}}} v periodnem sistemu
Vodik Helij
Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
{{{above}}}

{{{symbol}}}

{{{below}}}
{{{left}}} ← [[{{{name}}}]] → {{{right}}}
Vrstno število (Z){{{number}}}
Skupinaneznano
Periodaperioda v periodnem sistemu
Blok 
Fizikalne lastnosti
Lastnosti atoma
Druge lastnosti
Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
Kategorija Kategorija: Kemični elementi
prikaži · pogovor · uredi · zgodovina | reference
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Infopolja za kemijske elementa uporabljajo krovno predlogo {{Infopolje Element}}.

Parametri[uredi kodo]

Splošno
In general

Usually parameters reproduce the value, and the template adds the SI unit or additional standard text. While the topic is technical, we can strive to make the result readable text, and even verbose. For example, this is why the template writes "(at 0 °C)". For this, you may want to experiment with parameter input too - or propose improvements.

All this can vary across the values (data rows). So depending on the row and the specific value, additional formattings may be added by the template (e.g., a newline <br>)

Central data values

Some data, like standard atomic weight, are read from a central list. This way, enwiki has the same values everywhere. See #Chemical element data sets for more.

Parameter naming patterns

Most parameters have a ... ref that allows for references. This reference is added right after the unit.

ionization energy ref

Parameters with a .. comment suffix are added to the end of a data line, with a space added. Comments are reproduced without formatting additions (no brackets, no italics, ...):

ionization energy comment

Numbered values make a list:

ionization energy
ionization energy 2
ionization energy 3
Seznam parametrov
Ta seznam lahko uredite v: {{Infopolje Element/dok/parameter list}}
{{Infopolje Element
<!-- Zgoraj -->
|image name=
|image alt=
|image size=
|image name comment=
|image name 2=
|image alt 2=
|image size 2=
|image name 2 comment=
<!-- Splošne značilnosti -->
|name= 
|symbol=
|pronounce=
|pronounce ref=
|pronounce comment=
|pronounce 2=
|alt name=
|alt names=
|allotropes=
|appearance=
<!-- Periodni sistem -->
|above=
|below=
|left=
|right=
|number=
|atomic mass=
|atomic mass 2=
|atomic mass ref=
|atomic mass comment=
|series=
|series ref=
|series comment=
|series color=
|group=
|group ref=
|group comment=
|period=
|period ref=
|period comment=
|block=
|block ref=
|block comment=
|electron configuration=
|electron configuration ref=
|electron configuration comment=
|electrons per shell=
|electrons per shell ref=
|electrons per shell comment=
<!-- Fizikalne lastnosti -->
|physical properties comment=
|color=
|phase=
|phase ref=
|phase comment=
|melting point K=
|melting point C=
|melting point F=
|melting point ref=
|melting point comment=
|boiling point K=
|boiling point C=
|boiling point F=
|boiling point ref=
|boiling point comment=
|sublimation point K=
|sublimation point C=
|sublimation point F=
|sublimation point ref=
|sublimation point comment=
|density gplstp=
|density gplstp ref=
|density gplstp comment=
|density gpcm3nrt=
|density gpcm3nrt ref=
|density gpcm3nrt comment=
|density gpcm3nrt 2=
|density gpcm3nrt 2 ref=
|density gpcm3nrt 2 comment=
|density gpcm3nrt 3=
|density gpcm3nrt 3 ref=
|density gpcm3nrt 3 comment=
|density gpcm3mp=
|density gpcm3mp ref=
|density gpcm3mp comment=
|density gpcm3bp=
|density gpcm3bp ref=
|density gpcm3bp comment=
|molar volume=
|molar volume unit =
|molar volume ref=
|molar volume comment=
|triple point K=
|triple point kPa=
|triple point ref=
|triple point comment=
|triple point K 2=
|triple point kPa 2=
|triple point 2 ref=
|triple point 2 comment=
|critical point K=
|critical point MPa=
|critical point ref=
|critical point comment=
|heat fusion=
|heat fusion ref=
|heat fusion comment=
|heat fusion 2=
|heat fusion 2 ref=
|heat fusion 2 comment=
|heat vaporization=
|heat vaporization ref=
|heat vaporization comment=
|heat capacity=
|heat capacity ref=
|heat capacity comment=
|heat capacity 2=
|heat capacity 2 ref=
|heat capacity 2 comment=
|vapor pressure 1=
|vapor pressure 10=
|vapor pressure 100=
|vapor pressure 1 k=
|vapor pressure 10 k=
|vapor pressure 100 k=
|vapor pressure ref=
|vapor pressure comment=
|vapor pressure 1 2=
|vapor pressure 10 2=
|vapor pressure 100 2=
|vapor pressure 1 k 2=
|vapor pressure 10 k 2=
|vapor pressure 100 k 2=
|vapor pressure 2 ref=
|vapor pressure 2 comment=
<!-- Atomic properties -->
|atomic properties comment=
|oxidation states=
|oxidation states ref=
|oxidation states comment=
|electronegativity=
|electronegativity ref=
|electronegativity comment=
|ionization energy 1=
|ionization energy 1 ref=
|ionization energy 1 comment=
|ionization energy 2=
|ionization energy 2 ref=
|ionization energy 2 comment=
|ionization energy 3=
|ionization energy 3 ref=
|ionization energy 3 comment=
|number of ionization energies=
|ionization energy ref=
|ionization energy comment=
|atomic radius=
|atomic radius ref=
|atomic radius comment=
|atomic radius calculated=
|atomic radius calculated ref=
|atomic radius calculated comment=
|covalent radius=
|covalent radius ref=
|covalent radius comment=
|Van der Waals radius=
|Van der Waals radius ref=
|Van der Waals radius comment=
<!-- Miscellanea -->
|crystal structure=
|crystal structure prefix=
|crystal structure ref=
|crystal structure comment=
|crystal structure 2=
|crystal structure 2 prefix=
|crystal structure 2 ref=
|crystal structure 2 comment=
|speed of sound=
|speed of sound ref=
|speed of sound comment=
|speed of sound rod at 20=
|speed of sound rod at 20 ref=
|speed of sound rod at 20 comment=
|speed of sound rod at r.t.=
|speed of sound rod at r.t. ref=
|speed of sound rod at r.t. comment=
|thermal expansion=
|thermal expansion ref=
|thermal expansion comment=
|thermal expansion at 25=
|thermal expansion at 25 ref=
|thermal expansion at 25 comment=
|thermal conductivity=
|thermal conductivity ref=
|thermal conductivity comment=
|thermal conductivity 2=
|thermal conductivity 2 ref=
|thermal conductivity 2 comment=
|thermal diffusivity=
|thermal diffusivity ref=
|thermal diffusivity comment=
|electrical resistivity=
|electrical resistivity unit prefix=
|electrical resistivity ref=
|electrical resistivity comment=
|electrical resistivity at 0=
|electrical resistivity at 0 ref=
|electrical resistivity at 0 comment=
|electrical resistivity at 20=
|electrical resistivity at 20 ref=
|electrical resistivity at 20 comment=
|band gap=
|band gap ref=
|band gap comment=
|Curie point K=
|Curie point ref=
|Curie point comment=
|magnetic ordering=
|magnetic ordering ref=
|magnetic ordering comment=
|tensile strength=
|tensile strength ref=
|tensile strength comment=
|Young's modulus=
|Young's modulus ref=
|Young's modulus comment=
|Shear modulus=
|Shear modulus ref=
|Shear modulus comment=
|Bulk modulus=
|Bulk modulus ref=
|Bulk modulus comment=
|Poisson ratio=
|Poisson ratio ref=
|Poisson ratio comment=
|Mohs hardness=
|Mohs hardness ref=
|Mohs hardness comment=
|Mohs hardness 2=
|Mohs hardness 2 ref=
|Mohs hardness 2 comment=
|Vickers hardness=
|Vickers hardness ref=
|Vickers hardness comment=
|Brinell hardness=
|Brinell hardness ref=
|Brinell hardness comment=
|CAS number=
|CAS number ref=
|CAS number comment=
<!-- History -->
|naming=
|predicted by=
|prediction date ref=
|prediction date=
|discovered by=
|discovery date ref=
|discovery date=
|first isolation by=
|first isolation date ref=
|first isolation date=
|discovery and first isolation by=
|named by=
|named date ref=
|named date=
|history comment label=
|history comment=
<!-- Isotopi -->
|isotopes=
|isotopes comment=
|engvar=
|name2=
 }}
{{Infopolje Element}}; oznake & opombe:
 
(Slika)
 
 
 
(Slika 2)
 
 
 
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
Name
Simbol
Izgovorjava
 
 
 
Druga imena
 
Alotropi
Izgled
<element> V PERIODNEM SISTEMU
Periodni sistem
 
 
 
Vrstno število
Standardna atomska teža
uncertainty to use in (bracket notation)
 
 
Element category (also header bg color)
 
 
(sets header bg color, over 'series='-color)
Skupina
 
 
Perioda
 
 
Blok
 
 
Razporeditev elektronov
 
 
Elektroni po lupini
 
 
FIZIKALNE LASTNOSTI
(general note)
Barva
Faza snovi
 
 
Tališče
 
 
 
 
Vrelišče
 
 
 
 
Sublimišče
 
 
 
 
Gostota [g/L pri s.t.p.]
 
 
Gostota [g/cm3 pri sobni temperaturi]
 
 
 [g/cm3 near r.t.], #2
 
 
 [g/cm3 near r.t.], #3
 
 
Gostota (tekočina, tališče) [g/cm3]
 
 
Gostota (tekočina, vrelišče) [g/cm3]
 
 
Molarna prostornina
Enote v cm3/mol; za drugo enoto nastavi prefix=d za dm3/mol (plini)
 
 
Trojna točka
 
 
 
 
 
 
 
Kritična točka
 
 
 
Talilna toplota
 
 
 
 
 
Izparilna toplota
 
 
Toplotna kapaciteta
 
 
 
 
 
Parni tlak
 
 
 
 
 
 
 
Parni tlak
 
 
 
 
 
 
 
LASTNOSTI ATOMA

Oksidacijska stanja
 
 
Elektronegativnost
 
 
Ionizacijska energija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atomski polmer
 
 
 
 
 
Kovalentni polmer
 
 
Van der Waalsov polmer
 
 
RAZNO
Kristalna struktura
 
 
 
Kristalna struktura
 
 
 
Hitrost zvoka
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplotno raztezanje
 
 
 
 
 
Toplotna prevodnost
 
 
 
 
 
Toplotna difuzivnost
 
 
Električni upor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepovedani pas
 
 
Curiejeva točka
 
 
Magnetna ureditev
 
 
Natezna trdnost
 
 
Youngov modul
 
 
Strižni modul
 
 
Stisljivostni modul
 
 
Poissonovo razmerje
 
 
Mohsova trdota
 
 
 
 
 
Trdota po Vickersu
 
 
Trdota po Brinellu
 
 
Številka CAS
 
 
ZGODOVINA
Poimenovanje
Napovedano
 
()
Odkritje
 
()
Prva izolacija
 
()
Odkritje in prva izolacija (1 ali 2 datuma)
Poimenoval
 
()
 
(opombe k zgodovini)
IZOTOPI <element>a
Izotopi <element>a
 
(wp:engvar)
 

Podatkovni nabori kemijskih elementov[uredi kodo]

Infopolje Element bere podatke iz teh seznamov

  Nabor podatkov, ki jih bere {{Infopolje Element}}
Ime in identifikatorji
Vrhnja slika (caption, alt)
Izgovorjava
Alotropi (demo)
Skupina (demo)
Perioda (demo)
Blok (demo)
Kategorija (slwiki)
Standardna atomska teža
  najstabilnejši izotop
Pojavljanje v naravi
Faza pri STP
Oksidacijska stanja
Slika spektralne črte
Razporeditev elektronov (cmt, ref)
Term symbol * (cmt, ref)
Wikipodatki *
Symbol etymology (11 non-trivial)
* Se ne uporablja v {{Infopolje Element}}
Glej tudi Kategorija:Podatki za elemente (53)

Podpredloge[uredi kodo]

Izotopi[uredi kodo]

Izotopi

Izotopi se vnesejo s pomočjo teh podpredlog:

Zgledi (iz različnih elementov):

| isotopes =
{{Infopolje Element/isotopes stable
 | link=Fluor-19
 | mn=19
 | sym=F
 | na=100%
 | n=10
}}
{{Infopolje Element/isotopes decay
 | mn=251
 | sym=Cf
 | na=sled
 | hl=898 y
 | dm=α
 | de=6,172
 | link1=kirij-247
 | pn=247
 | ps=Cm
}}
{{Infopolje Element/isotopes decay2
 | mn=252
 | sym=Cf
 | na=trace
 | hl=2,645 y
 | dm1=α (96,91%)
 | de1=6,217
 | link1=kirij-248
 | pn1=248
 | ps1=Cm
 | dm2=SF (3,09%)
 | de2=–
 | pn2=
 | ps2=–
}}
{{Infopolje Element/isotopes decay3
 | mn=26
 | sym=Al
 | na=sled
 | hl=7,17×105 y
 | dm1=[[Positron emission|β<sup>+</sup>]]
 | de1=1,17
 | link1=magnezij-26
 | pn1=26
 | ps1=Mg
 | dm2=[[electron capture|ε]]
 | de2=–
 | link2=magnezij-26
 | pn2=26
 | ps2=Mg
 | dm3=[[Gamma radiation|γ]]
 | de3=1,8086
 | pn3=
 | ps3=–
}}
{{Infopolje Element/isotopes_decay4
 | mn=260
 | sym=Md
 | na=[[synthetic radioisotope|syn]]
 | hl=31,8 [[dan|d]]
 | dm1=SF
 | de1=–
 | pn1=
 | ps1=–
 | dm2=α
 | de2=7,000
 | link2=einsteinium-256
 | pn2=256
 | ps2=Es
 | dm3=ε
 | de3=–
 | link3=fermium-260
 | pn3=260
 | ps3=Fm
 | dm4=[[beta emission|β<sup>−</sup>]]
 | de4=1,000
 | link4=nobelium-260
 | pn4=260
 | ps4=No
}}
 |isotopes comment=reference{{sfn|Chisté|2006
}}<br/><!-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -->
* = [[excited state]]

izpiše podtabelo:

Demo, 00Xx
Demo
Demo v periodnem sistemu
Vodik Helij
Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
{{{above}}}

{{{symbol}}}

{{{below}}}
{{{left}}} ← demo → {{{right}}}
Vrstno število (Z){{{number}}}
Skupinaneznano
Periodaperioda v periodnem sistemu
Blok 
Fizikalne lastnosti
Lastnosti atoma
Druge lastnosti
Najpomembnejši [[izotopi {{{name2}}}|izotopi ]]
Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
19F 100% stabilen
251Cf sled 898 y α 247Cm
252Cf sled 2,645 y α (96,91%) 248Cm
SF (3,09%)
26Al sled 7,17×105 y β+ 26Mg
ε 26Mg
γ
260Md syn 31,8 d SF
α 256Es
ε 260Fm
β 260No
reference[1]
* = excited state
Kategorija Kategorija: Demo
prikaži · pogovor · uredi · zgodovina | reference
Preveri temperature : brez vhodnih podatkov za C, K, F. Preveri temperature : brez vhodnih podatkov za C, K, F.

Drugo[uredi kodo]

Ostale podpredloge se kličejo avtomatsko; they do not need specific editor's input.

Bare Periodic table, micro

TemplateData[uredi kodo]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Note: TemplateData only basically for now, to get analysis going. 29 May 2017.
Glejte mesečno poročilo o uporabi parametrov za to predlogo.

TemplateData za Infopolje Element

Infobox for chemical elements

Parametri predloge

ParameterOpisVrstaStanje
Brinell hardness commentBrinell hardness comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Brinell hardness refBrinell hardness ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Brinell hardnessBrinell hardness

brez opisa

Neznanoizbirno
Bulk modulus commentBulk modulus comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Bulk modulus refBulk modulus ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Bulk modulusBulk modulus

brez opisa

Neznanoizbirno
CAS number commentCAS number comment

brez opisa

Neznanoizbirno
CAS number refCAS number ref

brez opisa

Neznanoizbirno
CAS numberCAS number

brez opisa

Neznanoizbirno
Curie point KCurie point K

brez opisa

Neznanoizbirno
Curie point commentCurie point comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Curie point refCurie point ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Mohs hardness 2 commentMohs hardness 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Mohs hardness 2 refMohs hardness 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Mohs hardness 2Mohs hardness 2

brez opisa

Neznanoizbirno
Mohs hardness commentMohs hardness comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Mohs hardness refMohs hardness ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Mohs hardnessMohs hardness

brez opisa

Neznanoizbirno
Poisson ratio commentPoisson ratio comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Poisson ratio refPoisson ratio ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Poisson ratioPoisson ratio

brez opisa

Neznanoizbirno
QIDQID

brez opisa

Neznanoizbirno
Shear modulus commentShear modulus comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Shear modulus refShear modulus ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Shear modulusShear modulus

brez opisa

Neznanoizbirno
Van der Waals radius commentVan der Waals radius comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Van der Waals radius refVan der Waals radius ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Van der Waals radiusVan der Waals radius

brez opisa

Neznanoizbirno
Vickers hardness commentVickers hardness comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Vickers hardness refVickers hardness ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Vickers hardnessVickers hardness

brez opisa

Neznanoizbirno
Young's modulus commentYoung's modulus comment

brez opisa

Neznanoizbirno
Young's modulus refYoung's modulus ref

brez opisa

Neznanoizbirno
Young's modulusYoung's modulus

brez opisa

Neznanoizbirno
aboveabove

brez opisa

Neznanoizbirno
abundance in earth's crustabundance in earth's crust

brez opisa

Neznanoizbirno
abundance in oceansabundance in oceans

brez opisa

Neznanoizbirno
abundance in solar systemabundance in solar system

brez opisa

Neznanoizbirno
abundanceabundance

brez opisa

Neznanoizbirno
allotropesallotropes

brez opisa

Neznanoizbirno
alt namesalt names

brez opisa

Neznanoizbirno
alt namealt name

brez opisa

Neznanoizbirno
appearanceappearance

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic properties commentatomic properties comment

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic propertiesatomic properties

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic radius calculated commentatomic radius calculated comment

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic radius calculated refatomic radius calculated ref

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic radius calculatedatomic radius calculated

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic radius commentatomic radius comment

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic radius refatomic radius ref

brez opisa

Neznanoizbirno
atomic radiusatomic radius

brez opisa

Neznanoizbirno
band gap commentband gap comment

brez opisa

Neznanoizbirno
band gap refband gap ref

brez opisa

Neznanoizbirno
band gapband gap

brez opisa

Neznanoizbirno
belowbelow

brez opisa

Neznanoizbirno
block commentblock comment

brez opisa

Neznanoizbirno
block refblock ref

brez opisa

Neznanoizbirno
blockblock

brez opisa

Neznanoizbirno
boiling point Cboiling point C

brez opisa

Neznanoizbirno
boiling point Fboiling point F

brez opisa

Neznanoizbirno
boiling point Kboiling point K

brez opisa

Neznanoizbirno
boiling point commentboiling point comment

brez opisa

Neznanoizbirno
boiling point refboiling point ref

brez opisa

Neznanoizbirno
category colorcategory color

brez opisa

Neznanoizbirno
category commentcategory comment

brez opisa

Neznanoizbirno
category refcategory ref

brez opisa

Neznanoizbirno
categorycategory

brez opisa

Neznanoizbirno
colorcolor

brez opisa

Neznanoizbirno
conventional atomic weightconventional atomic weight

brez opisa

Neznanoizbirno
covalent radius commentcovalent radius comment

brez opisa

Neznanoizbirno
covalent radius refcovalent radius ref

brez opisa

Neznanoizbirno
covalent radiuscovalent radius

brez opisa

Neznanoizbirno
critical point Kcritical point K

brez opisa

Neznanoizbirno
critical point MPacritical point MPa

brez opisa

Neznanoizbirno
critical point commentcritical point comment

brez opisa

Neznanoizbirno
critical point refcritical point ref

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure 2 commentcrystal structure 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure 2 prefixcrystal structure 2 prefix

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure 2 refcrystal structure 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure 2crystal structure 2

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure commentcrystal structure comment

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure prefixcrystal structure prefix

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structure refcrystal structure ref

brez opisa

Neznanoizbirno
crystal structurecrystal structure

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3bp commentdensity gpcm3bp comment

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3bp refdensity gpcm3bp ref

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3bpdensity gpcm3bp

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3mp commentdensity gpcm3mp comment

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3mp refdensity gpcm3mp ref

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3mpdensity gpcm3mp

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt 2 commentdensity gpcm3nrt 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt 2 refdensity gpcm3nrt 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt 2density gpcm3nrt 2

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt 3 commentdensity gpcm3nrt 3 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt 3 refdensity gpcm3nrt 3 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt 3density gpcm3nrt 3

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt commentdensity gpcm3nrt comment

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrt refdensity gpcm3nrt ref

brez opisa

Neznanoizbirno
density gpcm3nrtdensity gpcm3nrt

brez opisa

Neznanoizbirno
density gplstp commentdensity gplstp comment

brez opisa

Neznanoizbirno
density gplstp refdensity gplstp ref

brez opisa

Neznanoizbirno
density gplstpdensity gplstp

brez opisa

Neznanoizbirno
discovered bydiscovered by

brez opisa

Neznanoizbirno
discovery and first isolation bydiscovery and first isolation by

brez opisa

Neznanoizbirno
discovery date refdiscovery date ref

brez opisa

Neznanoizbirno
discovery datediscovery date

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity at 0 commentelectrical resistivity at 0 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity at 0 refelectrical resistivity at 0 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity at 0electrical resistivity at 0

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity at 20 commentelectrical resistivity at 20 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity at 20 refelectrical resistivity at 20 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity at 20electrical resistivity at 20

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity commentelectrical resistivity comment

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity refelectrical resistivity ref

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivity unit prefixelectrical resistivity unit prefix

brez opisa

Neznanoizbirno
electrical resistivityelectrical resistivity

brez opisa

Neznanoizbirno
electron configuration commentelectron configuration comment

brez opisa

Neznanoizbirno
electron configuration refelectron configuration ref

brez opisa

Neznanoizbirno
electron configurationelectron configuration

brez opisa

Neznanoizbirno
electronegativity commentelectronegativity comment

brez opisa

Neznanoizbirno
electronegativity refelectronegativity ref

brez opisa

Neznanoizbirno
electronegativityelectronegativity

brez opisa

Neznanoizbirno
electrons per shell commentelectrons per shell comment

brez opisa

Neznanoizbirno
electrons per shell refelectrons per shell ref

brez opisa

Neznanoizbirno
electrons per shellelectrons per shell

brez opisa

Neznanoizbirno
engvarengvar

brez opisa

Neznanoizbirno
first isolation byfirst isolation by

brez opisa

Neznanoizbirno
first isolation date reffirst isolation date ref

brez opisa

Neznanoizbirno
first isolation datefirst isolation date

brez opisa

Neznanoizbirno
group commentgroup comment

brez opisa

Neznanoizbirno
group refgroup ref

brez opisa

Neznanoizbirno
groupgroup

brez opisa

Neznanoizbirno
heat capacity 2 commentheat capacity 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
heat capacity 2 refheat capacity 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
heat capacity 2heat capacity 2

brez opisa

Neznanoizbirno
heat capacity commentheat capacity comment

brez opisa

Neznanoizbirno
heat capacity refheat capacity ref

brez opisa

Neznanoizbirno
heat capacityheat capacity

brez opisa

Neznanoizbirno
heat fusion 2 commentheat fusion 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
heat fusion 2 refheat fusion 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
heat fusion 2heat fusion 2

brez opisa

Neznanoizbirno
heat fusion commentheat fusion comment

brez opisa

Neznanoizbirno
heat fusion refheat fusion ref

brez opisa

Neznanoizbirno
heat fusionheat fusion

brez opisa

Neznanoizbirno
heat vaporization commentheat vaporization comment

brez opisa

Neznanoizbirno
heat vaporization refheat vaporization ref

brez opisa

Neznanoizbirno
heat vaporizationheat vaporization

brez opisa

Neznanoizbirno
hideisotopeshideisotopes

brez opisa

Neznanoizbirno
history comment labelhistory comment label

brez opisa

Neznanoizbirno
history commenthistory comment

brez opisa

Neznanoizbirno
image alt 2image alt 2

brez opisa

Neznanoizbirno
image altimage alt

brez opisa

Neznanoizbirno
image name 2 commentimage name 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
image name 2image name 2

brez opisa

Neznanoizbirno
image name commentimage name comment

brez opisa

Neznanoizbirno
image nameimage name

brez opisa

Neznanoizbirno
image size 2image size 2

brez opisa

Neznanoizbirno
image sizeimage size

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 1 commentionization energy 1 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 1 refionization energy 1 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 1ionization energy 1

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 2 commentionization energy 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 2 refionization energy 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 2ionization energy 2

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 3 commentionization energy 3 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 3 refionization energy 3 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy 3ionization energy 3

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy commentionization energy comment

brez opisa

Neznanoizbirno
ionization energy refionization energy ref

brez opisa

Neznanoizbirno
isotopes commentisotopes comment

brez opisa

Neznanoizbirno
isotopes refisotopes ref

brez opisa

Neznanoizbirno
isotopesisotopes

brez opisa

Neznanoizbirno
leftleft

brez opisa

Neznanoizbirno
magnetic ordering commentmagnetic ordering comment

brez opisa

Neznanoizbirno
magnetic ordering refmagnetic ordering ref

brez opisa

Neznanoizbirno
magnetic orderingmagnetic ordering

brez opisa

Neznanoizbirno
magnetic susceptibility refmagnetic susceptibility ref

brez opisa

Neznanoizbirno
magnetic susceptibilitymagnetic susceptibility

brez opisa

Neznanoizbirno
mass numbermass number

brez opisa

Neznanoizbirno
melting point Cmelting point C

brez opisa

Neznanoizbirno
melting point Fmelting point F

brez opisa

Neznanoizbirno
melting point Kmelting point K

brez opisa

Neznanoizbirno
melting point commentmelting point comment

brez opisa

Neznanoizbirno
melting point refmelting point ref

brez opisa

Neznanoizbirno
molar volume commentmolar volume comment

brez opisa

Neznanoizbirno
molar volume refmolar volume ref

brez opisa

Neznanoizbirno
molar volume unitmolar volume unit

brez opisa

Neznanoizbirno
molar volumemolar volume

brez opisa

Neznanoizbirno
named bynamed by

brez opisa

Neznanoizbirno
named date refnamed date ref

brez opisa

Neznanoizbirno
named datenamed date

brez opisa

Neznanoizbirno
namename

brez opisa

Neznanoizbirno
namingnaming

brez opisa

Neznanoizbirno
number of ionization energiesnumber of ionization energies

brez opisa

Neznanoizbirno
numbernumber

brez opisa

Neznanoizbirno
period commentperiod comment

brez opisa

Neznanoizbirno
period refperiod ref

brez opisa

Neznanoizbirno
periodperiod

brez opisa

Neznanoizbirno
phase commentphase comment

brez opisa

Neznanoizbirno
phase refphase ref

brez opisa

Neznanoizbirno
physical properties commentphysical properties comment

brez opisa

Neznanoizbirno
physical propertiesphysical properties

brez opisa

Neznanoizbirno
predicted bypredicted by

brez opisa

Neznanoizbirno
prediction date refprediction date ref

brez opisa

Neznanoizbirno
prediction date prediction date

brez opisa

Neznanoizbirno
prediction dateprediction date

brez opisa

Neznanoizbirno
pronounce 2pronounce 2

brez opisa

Neznanoizbirno
pronounce commentpronounce comment

brez opisa

Neznanoizbirno
pronounce refpronounce ref

brez opisa

Neznanoizbirno
pronouncepronounce

brez opisa

Neznanoizbirno
proposed nameproposed name

brez opisa

Neznanoizbirno
rightright

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound commentspeed of sound comment

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound refspeed of sound ref

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound rod at 20 commentspeed of sound rod at 20 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound rod at 20 refspeed of sound rod at 20 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound rod at 20speed of sound rod at 20

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound rod at r.t. commentspeed of sound rod at r.t. comment

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound rod at r.t. refspeed of sound rod at r.t. ref

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of sound rod at r.t.speed of sound rod at r.t.

brez opisa

Neznanoizbirno
speed of soundspeed of sound

brez opisa

Neznanoizbirno
standard atomic weight refstandard atomic weight ref

brez opisa

Neznanoizbirno
standard atomic weightstandard atomic weight

brez opisa

Neznanoizbirno
sublimation point Csublimation point C

brez opisa

Neznanoizbirno
sublimation point Fsublimation point F

brez opisa

Neznanoizbirno
sublimation point Ksublimation point K

brez opisa

Neznanoizbirno
sublimation point commentsublimation point comment

brez opisa

Neznanoizbirno
sublimation point refsublimation point ref

brez opisa

Neznanoizbirno
symbolsymbol

brez opisa

Neznanoizbirno
tensile strength commenttensile strength comment

brez opisa

Neznanoizbirno
tensile strength reftensile strength ref

brez opisa

Neznanoizbirno
tensile strengthtensile strength

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal conductivity 2 commentthermal conductivity 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal conductivity 2 refthermal conductivity 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal conductivity 2thermal conductivity 2

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal conductivity commentthermal conductivity comment

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal conductivity refthermal conductivity ref

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal conductivitythermal conductivity

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal diffusivity commentthermal diffusivity comment

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal diffusivity refthermal diffusivity ref

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal diffusivitythermal diffusivity

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal expansion at 25 commentthermal expansion at 25 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal expansion at 25 refthermal expansion at 25 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal expansion at 25thermal expansion at 25

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal expansion commentthermal expansion comment

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal expansion refthermal expansion ref

brez opisa

Neznanoizbirno
thermal expansionthermal expansion

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point 2 commenttriple point 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point 2 reftriple point 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point K 2triple point K 2

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point Ktriple point K

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point commenttriple point comment

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point kPa 2triple point kPa 2

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point kPatriple point kPa

brez opisa

Neznanoizbirno
triple point reftriple point ref

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 1 2vapor pressure 1 2

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 1 k 2vapor pressure 1 k 2

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 1 kvapor pressure 1 k

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 10 2vapor pressure 10 2

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 10 k 2vapor pressure 10 k 2

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 10 kvapor pressure 10 k

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 100 2vapor pressure 100 2

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 100 k 2vapor pressure 100 k 2

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 100 kvapor pressure 100 k

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 100vapor pressure 100

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 10vapor pressure 10

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 1vapor pressure 1

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 2 commentvapor pressure 2 comment

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure 2 refvapor pressure 2 ref

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure commentvapor pressure comment

brez opisa

Neznanoizbirno
vapor pressure refvapor pressure ref

brez opisa

Neznanoizbirno

Sklici

 1. Chisté 2006.

Glej tudi[uredi kodo]

Sledilne kategorije[uredi kodo]

Index by periodic table[uredi kodo]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
1 asterisk
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
1 asterisk
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
3 asterisks
1 asterisk
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
1 asterisk
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
3 asterisks
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
ibox (E)
Article quality: