Predloga:Infopolje Element/symbol-to-spectral-lines-image

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Usage[uredi kodo]

Automatic, in {{Infopolje Element}} (pogovor)

{{Infopolje Element/symbol-to-spectral-lines-image|symbol=Hg}}

Data[uredi kodo]

Z Element Simbol Spektralna črta (slika)
1 vodik H File:Hydrogen spectrum visible.png
2 helij He File:Helium spectrum visible.png
3 litij Li File:Lithium spectrum visible.png
4 berilij Be File:Beryllium spectrum visible.png
5 bor B File:Boron spectrum visible.png
6 ogljik C File:Carbon spectrum visible.png
7 dušik N File:Nitrogen spectrum visible.png
8 kisik O File:Oxygen spectrum visible.png
9 fluor F File:Fluorine spectrum visible.png
10 neon Ne File:Neon spectrum visible.png
11 natrij Na File:Sodium spectrum visible.png
12 magnezij Mg File:Magnesium spectrum visible.png
13 aluminij Al File:Aluminium spectrum visible.png
14 silicij Si File:Silicon spectrum visible.png
15 fosfor P File:Phosphorus spectrum visible.png
16 žveplo S File:Sulfur spectrum visible.png
17 klor Cl File:Chlorine spectrum visible.png
18 argon Ar File:Argon spectrum visible.png
19 kalij K File:Potassium spectrum visible.png
20 kalcij Ca File:Calcium spectrum visible.png
21 skandij Sc File:Scandium spectrum visible.png
22 titan Ti File:Titanium spectrum visible.png
23 vanadij V File:Vanadium spectrum visible.png
24 krom Cr File:Chromium spectrum visible.png
25 mangan Mn File:Manganese spectrum visible.png
26 železo Fe File:Iron spectrum visible.png
27 kobalt Co File:Cobalt spectrum visible.png
28 nikelj Ni File:Nickel spectrum visible.png
29 baker Cu File:Copper spectrum visible.png
30 cink Zn File:Zinc spectrum visible.png
31 galij Ga File:Gallium spectrum visible.png
32 germanij Ge File:Germanium spectrum visible.png
33 arzen As File:Arsenic spectrum visible.png
34 selen Se File:Selenium spectrum visible.png
35 brom Br File:Bromine spectrum visible.png
36 kripton Kr File:Krypton spectrum visible.png
37 rubidij Rb File:Rubidium spectrum visible.png
38 stroncij Sr File:Strontium spectrum visible.png
39 itrij Y File:Yttrium spectrum visible.png
40 cirkonij Zr File:Zirconium spectrum visible.png
41 niobij Nb File:Niobium spectrum visible.png
42 molibden Mo File:Molybdenum spectrum visible.png
43 tehnecij Tc File:Technetium spectrum visible.png
44 rutenij Ru File:Ruthenium spectrum visible.png
45 rodij Rh File:Rhodium spectrum visible.png
46 paladij Pd File:Palladium spectrum visible.png
47 srebro Ag File:Silver spectrum visible.png
48 kadmij Cd File:Cadmium spectrum visible.png
49 indij In File:Indium spectrum visible.png
50 kositer Sn File:Tin spectrum visible.png
51 antimon Sb File:Antimony spectrum visible.png
52 telur Te File:Tellurium spectrum visible.png
53 jod I File:Iodine spectrum visible.png
54 ksenon Xe File:Xenon spectrum visible.png
55 cezij Cs File:Caesium spectrum visible.png
56 barij Ba File:Barium spectrum visible.png
57 lantan La File:Lanthanum spectrum visible.png
58 cerij Ce File:Cerium spectrum visible.png
59 prazeodim Pr File:Praseodymium spectrum visible.png
60 neodim Nd File:Neodymium spectrum visible.png
61 prometij Pm File:Promethium spectrum visible.png
62 samarij Sm File:Samarium spectrum visible.png
63 evropij Eu File:Europium spectrum visible.png
64 gadolinij Gd File:Gadolinium spectrum visible.png
65 terbij Tb File:Terbium spectrum visible.png
66 disprozij Dy File:Dysprosium spectrum visible.png
67 holmij Ho File:Holmium spectrum visible.png
68 erbij Er File:Erbium spectrum visible.png
69 tulij Tm File:Thulium spectrum visible.png
70 iterbij Yb File:Ytterbium spectrum visible.png
71 lutecij Lu File:Lutetium spectrum visible.png
72 hafnij Hf File:Hafnium_spectrum_visible.png
73 tantal Ta File:Tantalum_spectrum_visible.png
74 volfram W File:Tungsten spectrum visible.png
75 renij Re File:Rhenium spectrum visible.png
76 osmij Os File:Osmium spectrum visible.png
77 iridij Ir File:Iridium spectrum visible.png
78 platina Pt File:Platinum spectrum visible.png
79 zlato Au File:Gold spectrum visible.png
80 živo srebro Hg
81 talij Tl File:Thallium spectrum visible.png
82 svinec Pb File:Lead spectrum visible.png
83 bizmut Bi File:Bismuth spectrum visible.png
84 polonij Po File:Polonium spectrum visible.png
85 astat At
86 radon Rn File:Radon spectrum visible.png
87 francij Fr
88 radij Ra File:Radium spectrum visible.png
89 aktinij Ac File:Actinium spectrum visible.png
90 torij Th File:Thorium spectrum visible.png
91 protaktinij Pa File:Protactinium spectrum visible.png
92 uran U File:Uranium spectrum visible.png
93 neptunij Np File:Neptunium spectrum visible.png
94 plutonij Pu File:Plutonium spectrum visible.png
95 americij Am File:Americium spectrum visible.png
96 kirij Cm File:Curium spectrum visible.png
97 berkelij Bk File:Berkelium spectrum visible.png
98 kalifornij Cf File:Californium spectrum visible.png
99 ajnštajnij Es File:Einsteinium spectrum visible.png
100 fermij Fm
101 mendelevij Md
102 nobelij No
103 lavrencij Lr
104 raderfordij Rf
105 dubnij Db
106 siborgij Sg
107 borij Bh
108 hasij Hs
109 majtnerij Mt
110 darmštatij Ds
111 rentgenij Rg
112 kopernicij Cn
113 nihonij Nh
114 flerovij Fl
115 moskovij Mc
116 livermorij Lv
117 tenes Ts
118 oganeson Og

See also[uredi kodo]

When possible, use the "visible" spectrum.

Templates:

  • Note: this list first and foremost serves {{Infopolje Element}}. In case of conflicting options, that infobox is decisive (at not, for example, usage in spectral line).

See also[uredi kodo]