Seznam muzejev v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam muzejev v Sloveniji obsega slovenske muzeje, galerije in muzejske zbirke, ki so dostopne javnosti.

V prvi tabeli so muzeji in galerije, ki so objavljeni v Vodniku po Slovenskih muzejih in galerijah, katere avtor je "Skupnost muzejev Slovenije". Med predstavljenimi so vsi slovenski državni, pokrajinski, t. i. medobčinski muzeji in posebni muzeji, katerih javno službo financira država in ostali, ki profesionalno opravljajo muzejsko dejavnost. Zadnja verzija tega vodiča je bila izdana leta 2008. Kasnejše spremembe v delovanju muzejev so v tabeli posebej omenjene.

Muzeji in galerije v vodniku "Skupnosti muzejev Slovenije"[uredi | uredi kodo]

ime lokacija letnica web zbirke
Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana 1972 www.mao.si
Belokranjski muzej Metlika Metlika 1951 www.belokranjski-muzej.si
Dolenjski muzej Novo mesto Novo mesto 1950 https://www.dolenjskimuzej.si/si/
Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke Ljubljana 1986 www.lek.si --
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki 1974 www.galerija-bj.si
Galerija Murska Sobota Murska Sobota www.galerija-ms.si --
Galerija-Muzej Lendava, (Galéria-Múzeum Lendva) Lendava 1973 www.gml.si
Galerija Velenje Velenje 1976 www.galerijavelenje.si
Gorenjski muzej Kranj Kranj 1963 www.gorenjski-muzej.si
Goriški muzej Kromberk 1952 www.goriskimuzej.si
Gornjesavski muzej Jesenice Jesenice 1954 www.gornjesavskimuzej.si
Javni zavod za kulturo Litja, OE Muzej Litija 2006 www.jzk.si --
    (kulturna dediščina in zgodovina Litije - rečni promet, rudarstvo, železnica)
Kobariški muzej Kobarid 1990 www.kobariski-muzej.si --
    (soška fronta in zgodovina Kobarida)
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 1957 www.glu-sg.si
Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec 1951 www.kpm.si
Kozjanski park Podsreda kozjanski-park.si
Loški muzej Škofja Loka Škofja Loka 1939 www.loski-muzej.si
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana 1986 www.mglc-lj.si --
Medobčinski muzej Kamnik Kamnik 1961 www.muzej-kamnik-on.net
Mestna galerija Ljubljana Ljubljana 1963 https://mgml.si/sl/mestna-galerija/
Mestni muzej Idrija
(muzej za Idrijsko in Cerkljansko)
Idrija 1953 www.muzej-idrija-cerkno.si
Mestni muzej Ljubljana Ljubljana 1935 www.mestnimuzej.si
Mestni muzej Mengeš Mengeš 1995 www.muzej-menges.si
Moderna galerija Ljubljana Ljubljana 1947 www.mg-lj.si
Muzej južne železnice Šentjur 2006 /www.turizem-sentjur.com/Muzeji-in-galerija/Muzej-juzne-zeleznice
  • Kretniška bločna postavljalnica (Stellwekerken)
  • Signalne in progovne naprave
  • Parna lokomotiva serije 62 z vodnim napajalnikom in strojno lopo
  • prometni in brzojavni urad, personalna fotografska soba ˝Ujeti trenutki ob železnic cesti Gradec- Celje˝, prostori transportno-manipulativne službe ter pisarna vodje muzeja v originalno obnovljenem objektu Muzeja južne železnice Šentjur.
Muzej krščanstva na Slovenskem Stična 1991 www.mks-sticna.si --
    (premična sakralna kulturna dediščina)
Miklova Hiša
(muzej, galerija)
Ribnica 1961 www.miklovahisa.si/muzej
www.miklovahisa.si/galerija
Muzej na prostem Rogatec Rogatec 1981 www.rogatec.si/muzej.asp/ --
    (življenje kmetov in obrtnikov 19. in začetka 20.stoletja z območja Rogatca)
Muzej narodne osvoboditve Maribor Maribor 1958 www.muzejno-mb.si
Muzej novejše zgodovine Celje Celje 1951 www.muzej-nz-ce.si
Muzej novejše zgodovine Slovenije Ljubljana 1951 www.muzej-nz.si
Muzej premogovništva Slovenije Velenje 1957 muzej.rlv.si --
    (rudarsko stanovanje, podzemni premogovniški muzej)
Muzej slovenske policije Tacen 1947 www.policija.si
Muzej športa, Ljubljana Ljubljana 2000 www.muzejsporta.si --
    (zgodovina slovenskega športa)
Muzej Velenje Velenje 1957 www.muzej-velenje.si
Muzej Vrbovec Nazarje 2001 www.muzej-vrbovec.si --
    (muzej gozdarstva in lesarstva)
Muzej Železniki Železniki 1969 www.zelezniki.si --
    (muzej železarstva in lesarstva; splošna zgodovina kraja; klekljarska umetnost; pred muzejem plavž in peč za taljenje železove rude)
Muzeji radovljiške občine Radovljica 1974 www.muzeji-radovljica.si
Narodna galerija Ljubljana 1918 www.ng-slo.si --
    (osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost)
Narodni muzej Slovenije Ljubljana 1921 www.nms.si
Notranjski muzej Postojna Postojna 1947 www.notranjski-muzej.si
Obalne galerije Piran Piran 1976 www.obalne-galerije.si
Pilonova galerija Ajdovščina Ajdovščina 1973 www.venopilon.com --
    (Pilonova zbirka in zbirka del Pilonovih prijateljev)
Podzemlje Pece Mežica 1995 www.podzemljepece.com --
    (rudnik svinca in cinka Mežica kot turistični rudnik in muzej)
Pokrajinski muzej Celje Celje 1882 www.pokmuz-ce.si
Pokrajinski muzej Kočevje Kočevje 1953 www.pmk-kocevje.si
Pokrajinski muzej Koper Koper 1911 www.pmk-kp.si
Pokrajinski muzej Maribor Maribor 1903 www.pmuzej-mb.si --
    (premična kulturna dediščina širše mariborske regije)
Pokrajinski muzej Murska Sobota Murska Sobota 1955 www.pok-muzej-ms.si
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (changed name since 2009) Ptuj 1963 www.muzej-ptuj-ormoz.si
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (Museo del mare Sergej Mašera Pirano) Piran 1954 www2.arnes.si/~kppomm
Posavski muzej Brežice Brežice 1949 www.posavski-muzej.si --
    (arheološka, etnološka, zgodovinska in umetnostno zgodovinska kulturna dediščina Posavja)
Prirodoslovni muzej Slovenije Ljubljana 1821 www2.pms-lj.si
Slovenska kinoteka Ljubljana 1996 www.kinoteka.si
Slovenski etnografski muzej Ljubljana 1923 www.etno-muzej.si --
    (osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture)
Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika 1969 www.metlika.si --
    (zgodovinska dediščina gasilstva)
Slovenski gledališki muzej Ljubljana 1952 www.gledaliski-muzej.si --
    (razstave s področja gledališke umetnosti)
Slovenski šolski muzej Ljubljana 1898 www.ssolski-muzej.si --
    (šolstvo na Slovenskem)
Splošna knjižnica Ljutomer - OE Muzej Ljutomer 1981 www.knjiznica-ljutomer.si --
    (taborsko gibanje na Slovenskem, zbirka fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna, splošna muzejska zbirka Ljutomera in okolice)
Tehniški muzej Slovenije Bistra 1951 www.tms.si
Tolminski muzej Tolmin 1950 www.tol-muzej.si
Tržiški muzej Tržič 1952 www.trziski-muzej.si
Umetnostna galerija Maribor Maribor 1954 www.umetnostnagalerija.si
Vojaški muzej Slovenske vojske Maribor 2004 www.vojaskimuzej.si
Zasavski muzej Trbovlje Trbovlje 1986 www.zasavskimuzejtrbovlje.si
Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti Celje www.celeia.info
Zemljepisni muzej Slovenije Ljubljana 1946 giam.zrc-sazu.si --
    (geografsko in kartografsko arhivsko gradivo)
Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani Ljubljana www.uni-lj.si --
    (preteklost Univerze; zgodovini visokega in univerzitetnega šolstva v Ljubljani)
Železniški muzej Slovenskih železnic Ljubljana www.burger.si and www.slo-zeleznice.si --
    (parne lokomotive in druge muzejske vozila; razvoj železniškega omrežja na Slovenskem)

Drugi muzeji in galerije[uredi | uredi kodo]

ime mesto letnica web
Čebelarski muzej Krapje Krapje 1997 www.cebelarski-muzej.si
Galerija Avgusta Černigoja
(slikarski opus Avgusta Černigoja)
Lipica www.lipica.org
Baragov dom Knežja vas pri Dobrniču www.slovenia.info
Jurjeva domačija Trebnje www.slovenia.info
Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec www.slovenj-gradec.si
Rojstna hiša Janeza Jalna Rodine www.zirovnica.eu
Rojstna hiša Matije Čopa Žirovnica www.zirovnica.eu
Kovaški muzej Razkrižje
(delujoča kovačija v Pomurju)
Razkrižje 1997 www.jeruzalem.si
Pivovarski muzej
(zgodovina Pivovarne Union in proizvodnja piva od najstarejših časov do danes)
Ljubljana 1986 www.pivo-union.si
Časarov mlin
(ohranjen valjčni mlinski mehanizem; etnološka zbirka orodja)
Prosenjakovci 1999 www.casarov-mlin.com
Železna jama in zbirka v jamarskem domu na Gorjuši
(jamarski muzej, ki je sestavljen iz arheološke, kapniške, Robičeve in slamnikarske zbirke)
Gorjuša 1963 www.burger.si
Galerija DLUM
(umetniške stvaritve članov Društva likovnih umetnikov Maribor)
Maribor
Dominkova domačija
(povsem obnovljena panonska hiša)
Gorišnica 1998 www.dedi.si
Spominska soba dr Frana Miklošiča Radomerščak
Etnološka zbirka kmečkega orodja
(kmečko in obrtniško orodje)
Sveti Jurij ob Ščavnici www.td-svetijurij.si
Mestna galerija Franc Riemer
(slikarska dela od zgodnje renesanse do danes domačih in tujih avtorjev)
Slovenske Konjice 1994
Plinarniški muzej
(uporaba plina nekoč in danes)
Ljubljana 1996 www.jh-lj.si
Grubelnikova zbirka
(kulturna dediščina Ribniškega Pohorja)
Ribnica na Pohorju 1987
Domačija Miška Kranjca Velika Polana 1964 www.velika-polana.si
Homogea
(stalna zbirka Lovci na mamute)
Tržič
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec 2009 www.ekomuzej-hmelj.si
Splavarski muzej Javnik Javnik 2001 www.dravski-splavarji.com
Sadnikarjev muzej
(najstarejša zasebna muzejska zbirka v Sloveniji)
Kamnik 1893 www.kks-kamnik.si/sadnikar
Spominska soba Jožeta Lacka
(borec za delavske in kmečke pravice, v ptujskem okraju je vodil boj proti okupatorju)
Ptuj
Muzej Jezerski hram
(Muzej Cerkniškega jezera)
Cerknica 1992 www.jezerski-hram.si
Muzej Laško
(Laško - potovanje skozi čas; pivovarstvo in zdraviliški turizem; v pradavnem panonskem morju)
Laško 1907 www.stik-lasko.si
Levstikov dom
(spominski sobi Frana Levstika in Josipa Stritarja)
Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si
Muzejska zbirka LGL
(lutkovna zapuščina Milana Klemenčiča)
Ljubljana 1990 www.lgl.si
Galerija Lojzeta Spacala Štanjel 1988 www.goriskimuzej.si/stanjel.html
Kraška hiša v Štanjelu
(etnološka zbirka, ki predstavlja življenjski vsakdanjik na kraškem podeželju)
Štanjel www.goriskimuzej.si/stanjel.html
Etnografska zbirka Marije Sušnik
(zbirka kmetijske opreme, posode, orodja, knjižnega in fotografskega gradiva s poudarkom na vinogradništvu)
Bizeljsko 1997 www.bizeljsko.com
Spominska soba generala Rudolfa Maistra
(spominska soba generala in njegovih borcev)
Zavrh 1984
Muzej medicine
(v okviru Inštituta za zgodovino medicine, Univerza v Ljubljani)
Ljubljana 1945 www.mf.uni-lj.si
Kovaški in gasilski muzej
(kovaško–livarska zbirka, zbirka etnoloških predmetov, gasilsko in kulturno–zgodovinska zbirka)
Muta 1973 www.kpm.si
Domačija Petra Danjka
(Dajnkova rojstna hiša - tipična panonska hiša)
Črešnjevci 2003 www.tic-radgona.si
Muzej na prostem Kartuzija Pleterje
(domačija Šentjernejskega polja iz 19. stoletja)
Drča www.sentjernej.si
Pleteršnikova domačija
(Pleteršnikova spominska zbirka)
Pišece 1994
Pocarjeva domačija
(stavbna dediščina in bivalna kultura gorenjskega podeželja)
Zgornja Radovna 1999 www.tnp.si
Kovaški muzej Podgoršek Pišece 1993
Predjamski grad
(bivanjski prostori, kapela, ječa, kosi orožja, oljne slike in Pieta iz leta 1420)
Postojna www.turizem-kras.si
Muzej Ralo
(na prostem razstavljeni stroji in orodja, črna kuhinja)
Ljutomer 1998 www.jeruzalem.si
Čevljarski muzej
(v prekmurski hiši, kriti s slamo)
Turnišče 1979 www.turnisce.si
Škrabčeva domačija
(rojstni kraj patra Stanislava Škrabca)
Hrovača 2002 www.skrabceva-domacija.com
Slomškova rojstna hiša
(delo in življenje A.M.Slomška)
Uniše 2010 zupnije.rkc.si/ponikva
Slomškova soba
(spominska soba škofa A.M. Slomška v župnišču cerkve sv. Nikolaja)
Vuzenica 1999 www.vuzenica.eu
Grad Slovenska Bistrica
(zbirke, ki se nanašajo predvsem na področje, ki obdaja ozemlje med Pohorjem in Halozami)
Slovenska Bistrica www.zavod-ksb.si/grad.html
Sokličev muzej Slovenj Gradec 1937 www.kpm.si
Etnološko-zgodovinska zbirka Stražna krajina Krplivnik 1997
Vojaški muzej Tabor
(vojaški muzej prve in druge svetovne vojne)
Lokev 1995 www.kras-carso.com/muzej/tabor
Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Trebnje 1967 www.ciktrebnje.si/si/galerija
Informacijsko središče TNP Dom Trenta
(Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke dediščine ter kulturnega in zgodovinskega izročila Trente; razstava o živi in neživi naravi, kulturni krajini in vlogi človeka v tem okolju)
Trenta 1953 www.tnp.si
Trubarjeva domačija Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si
Galerija ZDSLU Ljubljana www.dlul-drustvo.si
Spominski dom na Vaneči
(spominska soba NOB 1941-1945)
Vaneča 1984
Foto muzej Vlastja
(fotografski in filmski pripomočki, izdelava fotografije nekoč)
Gorenja vas 1991
Muzej motociklov Vransko
(zgodovina motociklizma ter prometa na Slovenskem od začetka stoletja do šestdesetih let)
Vransko 1997 www.muzej-motociklov.com
Vojni muzej Logatec
(vojaška zgodovina Slovencev in našega ozemlja od kamnitih sekir do leta 1991)
Logatec 1998 logatec.si
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
(spominska soba Rista Savina, galerija Doreta Klemenčiča Maja, galerija Savinjskih likovnikov)
Žalec 1992 www.zkst-zalec.si/kultura
Muzej Žiri
(čevljarstvo, klekljarstvo, narodnoosvobodilni boj in slikarstvo na Žirovskem)
Žiri 1970 www.muzej-ziri.si
Mali muzej prve svetovne vojne Banjšice
(vojna zgodovina, soška fronta)
Banjšice
Vojni muzej Idrija
(vojaška zgodovina od l.1900 do l.1991)
Idrija www.idrija-turizem.si
Rudarski muzej Griže
(zbirka nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica-Liboje)
Migojnice 2004
Vojni muzej Solkan 1915-1917
(soška fronta)
Solkan vojni-muzej-solkan.com
Muzej podvodnih dejavnosti Piran
(slovensko potapljanje in svetovna zgodovina potapljanja)
Piran www.muzejpodvodnihdejavnosti.si

Viri[uredi | uredi kodo]

  • Jana Šubic Prislan; Elizabeta Petruša-Štrukelj; Metka Fujs (2008). Vodnik po Slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije. ISBN 978-961-91125-2-6. 
  • "Slovenia Cultural Profile (Museums in Slovenia)". the Ministry of Culture of Slovenia and the British Council Slovenia in co-operation with the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia and the Government Communication Office of Slovenia. Pridobljeno dne 29 November 2010. 

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]