Seznam ptic v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med letoma 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz leta 2012, poleg njih pa še 35 vrst, ki so bile v naravo vnešene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije - te niso del uradnega seznama in se ne upoštevajo pri skupnem številu vrst.[1] Število 380 predstavlja skoraj 40 % vseh vrst, ki so navedene na uradnem seznamu ptic zahodne Palearktike Združenja evropskih komisij za redkosti (AERC).[2]

Seznam je urejen po redovih ptic; vrstni red sledi sistemu, kot ga uporablja uradni seznam AERC,[2] le vrste brez prostoživečih populacij so združene na koncu vsakega reda in označene s temnejšo barvo. Navaja slovensko ime, nekatera druga bolj znana slovenska imena za to vrsto, znanstveno ime vrste, kategorijo in morebitni varstveni status. Kategorije so:

 • A: prostoživeča vrsta, ki je bila opažena vsaj enkrat od leta 1950.
 • B: prostoživeča vrsta, ki po letu 1949 ni bila več zabeležena na ozemlju Slovenije.
 • C: iz ujetništva namerno spuščena ali pobegla vrsta, ki uspeva v naravi (ima gnezdečo populacijo).
  • C1: vrsta, ki se pojavlja zgolj kot posledica človekovega vnašanja v naravo.
  • C2: vrsta, ki jo je v naravo vnesel človek, vsaj določen delež gnezdečih osebkov te vrste pa je naravnega izvora.
  • C3: vrste, ki jih je človek uspešno naselil na območje nekdanje razširjenosti.
  • C4: udomačena vrsta s populacijo v naravi.
  • C5: vrsta, ki izhaja iz naturaliziranih populacij v tujini.
 • D: vrsta z nejasnim poreklom (ni del uradnega seznama).
 • E: posamezni osebki vrste, pobegle iz ujetništva (ni del uradnega seznama).

Nekaj vrst je istočasno uvrščenih v več kategorij, saj lahko opažanja izhajajo iz različnih populacij.

V predzadnjem stolpcu je naveden varstveni status vrste. Na prvem mestu je ikona kategorije ogroženosti po kriterijih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN; Rdeči seznam, različica 2012.2),[3] na drugem pa je označena morebitna zaščita po direktivi Evropskega sveta 2009/147/EC, t. i. ptičji direktivi (kodificirana različica z dne 30. novembra 2009).[4] Označen je za vrste, vključene v Prilogo I direktive; ta vsebuje vrste, ki veljajo za posebej ogrožene in se njihove habitate varuje, trgovina z živimi ali mrtvimi osebki pa je prepovedana. Varstveni status v Sloveniji ni posebej označen, saj so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovane vse v Sloveniji prostoživeče vrste ptic, razen mlakarice, fazana, jerebice, domačega goloba, sive vrane, šoje in srake.[5]

Zadnji stolpec je namenjen fotografiji vrste. Operjenost ptic se lahko bistveno razlikuje glede na starost, spol ter letni čas, zato slika ne ponazarja izgleda vseh predstavnikov vrste.

Plojkokljuni[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
labod grbec Cygnus olor A/C2 Status iucn LC icon.svg Labod grbec
mali labod Cygnus columbianus A Status iucn LC icon.svg Mali labod
labod pevec Cygnus cygnus A Status iucn LC icon.svg EC Labod pevec
njivska gos Anser fabalis A Status iucn LC icon.svg Njivska gos
kratkokljuna gos Anser brachyrhynchus A Status iucn LC icon.svg Kratkokljuna gos
beločela gos Anser albifrons A Status iucn LC icon.svg EC[op 1] Beločela gos
mala gos Anser erythropus A Status iucn VU icon.svg EC Mala gos
siva gos Anser anser A Status iucn LC icon.svg Siva gos
kanadska gos Branta canadensis C5 Status iucn LC icon.svg Kanadska gos
grivasta gos Branta bernicla A Status iucn LC icon.svg Grivasta gos
rdečevrata gos Branta ruficollis A Status iucn EN icon.svg EC Rdečevrata gos
nilska gos Alopochen aegyptiaca C5/E Status iucn LC icon.svg Nilska gos
rjasta kozarka Tadorna ferruginea C5 Status iucn LC icon.svg EC Rjasta kozarka
duplinska kozarka Tadorna tadorna A Status iucn LC icon.svg Duplinska kozarka
mandarinka Aix galericulata C5 Status iucn LC icon.svg Mandarinka
žvižgavka Anas penelope A Status iucn LC icon.svg Žvižgavka
konopnica Anas strepera A Status iucn LC icon.svg Konopnica
kreheljc Anas crecca A Status iucn LC icon.svg Kreheljc
ameriški kreheljc Anas carolinensis A Status iucn NE icon.svg Ameriški kreheljc
mlakarica Anas platyrhynchos A Status iucn LC icon.svg Mlakarica
dolgorepa raca Anas acuta A Status iucn LC icon.svg Dolgorepa raca
reglja Anas querquedula A Status iucn LC icon.svg Reglja
raca žličarica Anas clypeata A Status iucn LC icon.svg Raca žličarica
tatarska žvižgavka Netta rufina A Status iucn LC icon.svg Tatarska žvižgavka
sivka Aythya ferina A Status iucn LC icon.svg Sivka
kostanjevka Aythya nyroca A Status iucn NT icon.svg EC Kostanjevka
čopasta črnica Aythya fuligula A Status iucn LC icon.svg Čopasta črnica
rjavka Aythya marila A Status iucn LC icon.svg Rjavka
gaga Somateria mollissima A Status iucn LC icon.svg Gaga
zimska raca Clangula hyemalis A Status iucn VU icon.svg Zimska raca
črna raca Melanitta nigra A Status iucn LC icon.svg Črna raca
beloliska Melanitta fusca A Status iucn EN icon.svg Beloliska
zvonec Bucephala clangula A Status iucn LC icon.svg Zvonec
mali žagar Mergellus albellus A Status iucn LC icon.svg EC Mali žagar
srednji žagar Mergus serrator A Status iucn LC icon.svg Srednji žagar
veliki žagar Mergus merganser A Status iucn LC icon.svg Veliki žagar
belolična trdorepka Oxyura jamaicensis C5 Status iucn LC icon.svg Belolična trdorepka
rumeni žvižgač Dendrocygna bicolor E Status iucn LC icon.svg Rumeni žvižgač
črni labod Cygnus atratus E Status iucn LC icon.svg Črni labod
labodja gos Anser cygnoides E Status iucn VU icon.svg Labodja gos
tibetanska gos Anser indicus E Status iucn LC icon.svg Tibetanska gos
belolična gos Branta leucopsis D Status iucn LC icon.svg EC Belolična gos
formoški kreheljc Anas formosa D Status iucn LC icon.svg Formoški kreheljc
čipkasta raca Callonetta leucophrys E Status iucn LC icon.svg Čipkasta raca
gosja raca Chenonetta jubata E Status iucn LC icon.svg Gosja raca
čilska žvižgavka Anas sibilatrix E Status iucn LC icon.svg Čilska žvižgavka
hotentotski kreheljc Anas hottentota E Status iucn LC icon.svg Hotentotski kreheljc
kapucasti žagar Lophodytes cucullatus E Status iucn LC icon.svg Kapucasti žagar

Kure[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
gozdni jereb leščerka Bonasa bonasia A Status iucn LC icon.svg EC Gozdni jereb
belka snežni jereb Lagopus muta A Status iucn LC icon.svg EC[op 2] Belka
ruševec škarjevec, mali petelin Tetrao tetrix A Status iucn LC icon.svg EC[op 3] Ruševec
divji petelin veliki petelin Tetrao urogallus A Status iucn LC icon.svg EC Divji petelin
kotorna skalna jerebica Alectoris graeca A Status iucn NT icon.svg EC Kotorna
jerebica Perdix perdix A/C2 Status iucn LC icon.svg EC[op 4] Jerebica
prepelica Coturnix coturnix A Status iucn LC icon.svg Prepelica
fazan Phasianus colchicus C1 Status iucn LC icon.svg Fazan
virginijski kolin Colinus virginianus E Status iucn NT icon.svg Virginijski kolin
španska kotorna Alectoris rufa E Status iucn LC icon.svg Španska kotorna

Slapniki[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
rdečegrli slapnik Gavia stellata A Status iucn LC icon.svg EC Rdečegrli slapnik
polarni slapnik Gavia arctica A Status iucn LC icon.svg EC Polarni slapnik
ledni slapnik Gavia immer A Status iucn LC icon.svg EC Ledni slapnik
rumenokljuni slapnik Gavia adamsii A Status iucn NT icon.svg Rumenokljuni slapnik

Ponirki[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
mali ponirek Tachybaptus ruficollis A Status iucn LC icon.svg Mali ponirek
čopasti ponirek Podiceps cristatus A Status iucn LC icon.svg Čopasti ponirek
rjavovrati ponirek Podiceps grisegena A Status iucn LC icon.svg Rjavovrati ponirek
zlatouhi ponirek Podiceps auritus A Status iucn LC icon.svg EC Zlatouhi ponirek
črnovrati ponirek Podiceps nigricollis A Status iucn LC icon.svg Črnovrati ponirek

Cevonosci[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
ledni viharnik Fulmarus glacialis B Status iucn LC icon.svg Ledni viharnik
sredozemski viharnik Puffinus yelkouan A Status iucn VU icon.svg EC Sredozemski viharnik

Veslonožci[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
strmoglavec Morus bassanus A Status iucn LC icon.svg Strmoglavec
kormoran veliki kormoran Phalacrocorax carbo A Status iucn LC icon.svg Kormoran
vranjek Phalacrocorax aristotelis A Status iucn LC icon.svg EC[op 5] Vranjek
pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus A Status iucn LC icon.svg EC Pritlikavi kormoran
rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus A Status iucn LC icon.svg EC Rožnati pelikan
kodrasti pelikan Pelecanus crispus A Status iucn VU icon.svg EC Kodrasti pelikan

Močvirniki[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
bobnarica Botaurus stellaris A Status iucn LC icon.svg EC Bobnarica
čapljica mala bobnarica Ixobrychus minutus A Status iucn LC icon.svg EC Čapljica
kvakač Nycticorax nycticorax A Status iucn LC icon.svg EC Kvakač
čopasta čaplja Ardeola ralloides A Status iucn LC icon.svg EC Čopasta čaplja
kravja čaplja Bubulcus ibis A Status iucn LC icon.svg Kravja čaplja
mala bela čaplja Egretta garzetta A Status iucn LC icon.svg EC Mala bela čaplja
velika bela čaplja Egretta alba A Status iucn LC icon.svg EC Velika bela čaplja
siva čaplja Ardea cinerea A Status iucn LC icon.svg Siva čaplja
rjava čaplja Ardea purpurea A Status iucn LC icon.svg EC Rjava čaplja
črna štorklja Ciconia nigra A Status iucn LC icon.svg EC Črna štorklja
bela štorklja štrk Ciconia ciconia A Status iucn LC icon.svg EC Bela štorklja
plevica Plegadis falcinellus A Status iucn LC icon.svg EC Plevica
žličarka Platalea leucorodia A Status iucn LC icon.svg EC Žličarka
klavžar Geronticus eremita E Status iucn CR icon.svg Klavžar

Plamenci[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
plamenec Phoenicopterus ruber A Status iucn LC icon.svg EC Plamenec

Ujede[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
sršenar Pernis apivorus A Status iucn LC icon.svg EC Sršenar
črni škarnik črni škarnjak Milvus migrans A Status iucn LC icon.svg EC Črni škarnik
rjavi škarnik rjavi škarnjak Milvus milvus A Status iucn NT icon.svg EC Rjavi škarnik
belorepec postojna Haliaeetus albicilla A Status iucn LC icon.svg EC Belorepec
brkati ser bradati jasreb Gypaetus barbatus C5 Status iucn LC icon.svg EC Brkati ser
egiptovski jastreb mrhar Neophron percnopterus B Status iucn EN icon.svg EC Egiptovski jastreb
beloglavi jastreb plešec Gyps fulvus A Status iucn LC icon.svg EC Beloglavi jastreb
rjavi jastreb Aegypius monachus C5 Status iucn NT icon.svg EC Rjavi jastreb
kačar kačji orel Circaetus gallicus A Status iucn LC icon.svg EC Kačar
rjavi lunj račar Circus aeruginosus A Status iucn LC icon.svg EC Rjavi lunj
pepelasti lunj pepelasti splinec Circus cyaneus A Status iucn LC icon.svg EC Pepelasti lunj
stepski lunj dolgorepec Circus macrourus A Status iucn NT icon.svg EC Stepski lunj
močvirski lunj beloritec Circus pygargus A Status iucn LC icon.svg EC Močvirski lunj
kragulj navadni kragulj Accipiter gentilis A Status iucn LC icon.svg EC[op 6] Kragulj
skobec navadni skobec Accipiter nisus A Status iucn LC icon.svg EC[op 7] Skobec
kanja navadna kanja Buteo buteo A Status iucn LC icon.svg Kanja
rjasta kanja Buteo rufinus A Status iucn LC icon.svg EC Rjasta kanja
koconoga kanja Buteo lagopus A Status iucn LC icon.svg Koconoga kanja
mali klinkač Aquila pomarina A Status iucn LC icon.svg Mali klinkač
veliki klinkač Aquila clanga A Status iucn VU icon.svg Veliki klinkač
kraljevi orel Aquila heliaca A Status iucn VU icon.svg Kraljevi orel
planinski orel Aquila chrysaetos A Status iucn LC icon.svg EC Planinski orel
mali orel Aquila pennata A Status iucn LC icon.svg EC Mali orel
kragulji orel Aquila fasciata A Status iucn LC icon.svg EC Kragulji orel
ribji orel Pandion haliaetus A Status iucn LC icon.svg EC Ribji orel
južna postovka Falco naumanni A Status iucn LC icon.svg EC Južna postovka
postovka navadna postovka Falco tinnunculus A Status iucn LC icon.svg Postovka
rdečenoga postovka Falco vespertinus A Status iucn NT icon.svg EC Rdečenoga postovka
mali sokol sokolič Falco columbarius A Status iucn LC icon.svg EC Mali sokol
škrjančar ostriž Falco subbuteo A Status iucn LC icon.svg Škrjančar
sredozemski sokol Falco eleonorae A Status iucn LC icon.svg EC Sredozemski sokol
južni sokol Falco biarmicus A Status iucn LC icon.svg EC Južni sokol
sokol plenilec sokol morilec Falco cherrug A Status iucn EN icon.svg EC Sokol plenilec
sokol selec Falco peregrinus A Status iucn LC icon.svg EC Sokol selec
arktični sokol Falco rusticolus E Status iucn LC icon.svg EC Arktični sokol

Žerjavovci[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
mokož Rallus aquaticus A Status iucn LC icon.svg Mokož
grahasta tukalica mokožka Porzana porzana A Status iucn LC icon.svg EC Grahasta tukalica
mala tukalica Porzana parva A Status iucn LC icon.svg EC Mala tukalica
kosec Crex crex A Status iucn LC icon.svg EC Kosec
zelenonoga tukalica Gallinula chloropus A Status iucn LC icon.svg Zelenonoga tukalica
liska črna liska Fulica atra A Status iucn LC icon.svg Liska
žerjav Grus grus A Status iucn LC icon.svg Žerjav
mala droplja Tetrax tetrax A Status iucn NT icon.svg EC Mala droplja
ovratničarska droplja droplja ovratničarka Chlamydotis undulata A Status iucn VU icon.svg EC Ovratničarska droplja
velika droplja Otis tarda A Status iucn VU icon.svg EC Velika droplja

Pobrežniki[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
školjkarica Haematopus ostralegus A Status iucn LC icon.svg Školjkarica
polojnik Himantopus himantopus A Status iucn LC icon.svg EC Polojnik
sabljarka Recurvirostra avosetta A Status iucn LC icon.svg EC Sabljarka
prlivka Burhinus oedicnemus A Status iucn LC icon.svg EC Prlivka
puščavski tekalec Cursorius cursor A Status iucn LC icon.svg EC Puščavski tekalec
rjava komatna tekica Glareola pratincola A Status iucn LC icon.svg EC Rjava komatna tekica
mali deževnik Charadrius dubius A Status iucn LC icon.svg Mali deževnik
komatni deževnik Charadrius hiaticula A Status iucn LC icon.svg Komatni deževnik
beločeli deževnik Charadrius alexandrinus A Status iucn LC icon.svg EC Beločeli deževnik
dular Charadrius morinellus A Status iucn LC icon.svg EC Dular
sibirska prosenka Pluvialis fulva A Status iucn LC icon.svg Sibirska prosenka
zlata prosenka Pluvialis apricaria A Status iucn LC icon.svg EC Zlata prosenka
črna prosenka Pluvialis squatarola A Status iucn LC icon.svg Črna prosenka
stepska priba Vanellus gregarius A Status iucn CR icon.svg Stepska priba
priba Vanellus vanellus A Status iucn LC icon.svg Priba
veliki prodnik Calidris canutus A Status iucn LC icon.svg Veliki prodnik
peščenec Calidris alba A Status iucn LC icon.svg Peščenec
mali prodnik Calidris minuta A Status iucn LC icon.svg Mali prodnik
Temminckov prodnik Calidris temminckii A Status iucn LC icon.svg Temminckov prodnik
prekomorski prodnik Calidris melanotos A Status iucn LC icon.svg Prekomorski prodnik
srpokljuni prodnik Calidris ferruginea A Status iucn LC icon.svg Srpokljuni prodnik
spremenljivi prodnik Calidris alpina A Status iucn LC icon.svg EC[op 8] Spremenljivi prodnik
ploskokljunec Limicola falcinellus A Status iucn LC icon.svg Ploskokljunec
togotnik Philomachus pugnax A Status iucn LC icon.svg EC Togotnik
puklež Lymnocryptes minimus A Status iucn LC icon.svg Puklež
kozica Gallinago gallinago A Status iucn LC icon.svg Kozica
čoketa Gallinago media A Status iucn NT icon.svg EC Čoketa
sloka veliki kljunač Scolopax rusticola A Status iucn LC icon.svg Sloka
črnorepi kljunač Limosa limosa A Status iucn NT icon.svg Črnorepi kljunač
progastorepi kljunač Limosa lapponica A Status iucn LC icon.svg EC Progastorepi kljunač
mali škurh Numenius phaeopus A Status iucn LC icon.svg Mali škurh
veliki škurh Numenius arquata A Status iucn NT icon.svg Veliki škurh
sabljasti martinec Xenus cinereus A Status iucn LC icon.svg EC Sabljasti martinec
mali martinec Actitis hypoleucos A Status iucn LC icon.svg Mali martinec
pikasti martinec Tringa ochropus A Status iucn LC icon.svg Pikasti martinec
črni martinec Tringa erythropus A Status iucn LC icon.svg Črni martinec
zelenonogi martinec Tringa nebularia A Status iucn LC icon.svg Zelenonogi martinec
mali rumenonogi martinec Tringa flavipes A Status iucn LC icon.svg Mali rumenonogi martinec
jezerski martinec Tringa stagnatilis A Status iucn LC icon.svg Jezerski martinec
močvirski martinec Tringa glareola A Status iucn LC icon.svg EC Močvirski martinec
rdečenogi martinec Tringa totanus A Status iucn LC icon.svg Rdečenogi martinec
kamenjar Arenaria interpres A Status iucn LC icon.svg Kamenjar
ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus A Status iucn LC icon.svg EC Ozkokljuni liskonožec
ploskokljuni liskonožec Phalaropus fulicarius A Status iucn LC icon.svg Ploskokljuni liskonožec
lopatasta govnačka Stercorarius pomarinus A Status iucn LC icon.svg Lopatasta govnačka
bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus A Status iucn LC icon.svg Bodičasta govnačka
dolgorepa govnačka Stercorarius longicaudus A Status iucn LC icon.svg Dolgorepa govnačka
velika govnačka Stercorarius skua A Status iucn LC icon.svg Velika govnačka
ribji galeb Larus ichthyaetus A Status iucn LC icon.svg Ribji galeb
črnoglavi galeb Larus melanocephalus A Status iucn LC icon.svg EC Črnoglavi galeb
rečni galeb Larus ridibundus A Status iucn LC icon.svg Rečni galeb
zalivski galeb Larus genei A Status iucn LC icon.svg EC Zalivski galeb
sivi galeb Larus canus A Status iucn LC icon.svg Sivi galeb
rjavi galeb Larus fuscus A Status iucn LC icon.svg Rjavi galeb
srebrni galeb Larus argentatus A Status iucn LC icon.svg Srebrni galeb
črnomorski galeb Larus cachinnans A Status iucn LC icon.svg Črnomorski galeb
rumenonogi galeb Larus michahellis A Status iucn LC icon.svg Rumenonogi galeb
ledni galeb Larus hyperboreus B Status iucn LC icon.svg Ledni galeb
veliki galeb Larus marinus A Status iucn LC icon.svg Veliki galeb
triprsti galeb Rissa tridactyla A Status iucn LC icon.svg Triprsti galeb
mali galeb Hydrocoloeus minutus A Status iucn LC icon.svg EC Mali galeb
črnonoga čigra Gelochelidon nilotica A Status iucn LC icon.svg EC Črnonoga čigra
kaspijska čigra Hydroprogne caspia A Status iucn LC icon.svg Kaspijska čigra
bengalska čigra Sterna bengalensis A Status iucn LC icon.svg Bengalska čigra
kričava čigra Sterna sandvicensis A Status iucn LC icon.svg EC Kričava čigra
navadna čigra Sterna hirundo A Status iucn LC icon.svg EC Navadna čigra
mala čigra Sternula albifrons A Status iucn LC icon.svg EC Mala čigra
belolična čigra Chlidonias hybrida A Status iucn LC icon.svg EC Belolična čigra
črna čigra Chlidonias niger A Status iucn LC icon.svg EC Črna čigra
beloperuta čigra Chlidonias leucopterus A Status iucn LC icon.svg Beloperuta čigra
črna njorka Cepphus grylle A Status iucn LC icon.svg Črna njorka
mormon Fratercula arctica A Status iucn LC icon.svg Mormon

Golobi[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
kirgiška sadža Syrrhaptes paradoxus B Status iucn LC icon.svg Kirgiška sadža
skalni golob Columba livia A/C4 Status iucn LC icon.svg Skalni golob
duplar Columba oenas A Status iucn LC icon.svg Duplar
grivar Columba palumbus A Status iucn LC icon.svg EC[op 9] Grivar
turška grlica Streptopelia decaocto A Status iucn LC icon.svg Turška grlica
divja grlica Streptopelia turtur A Status iucn LC icon.svg Divja grlica
oazna grlica Streptopelia senegalensis E Status iucn LC icon.svg Oazna grlica

Papige[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
aleksander Psittacula krameri E Status iucn LC icon.svg Aleksander
skobčevka Melopsittacus undulatus E Status iucn LC icon.svg Skobčevka
nimfa Nymphicus hollandicus E Status iucn LC icon.svg Nimfa

Kukavice[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
čopasta kukavica Clamator glandarius A Status iucn LC icon.svg Čopasta kukavica
kukavica Cuculus canorus A Status iucn LC icon.svg Kukavica

Sove[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
pegasta sova Tyto alba A Status iucn LC icon.svg Pegasta sova
veliki skovik Otus scops A Status iucn LC icon.svg Veliki skovik
velika uharica Bubo bubo A Status iucn LC icon.svg EC Velika uharica
snežna sova Bubo scandiacus B Status iucn LC icon.svg EC Snežna sova
mali skovik Glaucidium passerinum A Status iucn LC icon.svg EC Mali skovik
čuk Athene noctua A Status iucn LC icon.svg Čuk
lesna sova Strix aluco A Status iucn LC icon.svg Lesna sova
kozača Strix uralensis A Status iucn LC icon.svg EC Kozača
mala uharica Asio otus A Status iucn LC icon.svg Mala uharica
močvirska uharica Asio flammeus A Status iucn LC icon.svg EC Močvirska uharica
koconogi čuk Aegolius funereus A Status iucn LC icon.svg EC Koconogi čuk
bradata sova Strix nebulosa D Status iucn LC icon.svg Bradata sova

Ležetrudniki[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
podhujka legen, ležetrudnik,
kozodoj, kozomolz
Caprimulgus europaeus A Status iucn LC icon.svg EC Podhujka

Hudourniki[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
hudournik črni hudournik Apus apus A Status iucn LC icon.svg Hudournik
bledi hudournik Apus pallidus A Status iucn LC icon.svg Bledi hudournik
planinski hudournik Apus melba A Status iucn LC icon.svg Planinski hudournik

Vpijati[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
vodomec Alcedo atthis A Status iucn LC icon.svg EC Vodomec
čebelar legat Merops apiaster A Status iucn LC icon.svg Čebelar
zlatovranka Coracias garrulus A Status iucn NT icon.svg EC Zlatovranka
smrdokavra vdab, vodeb Upupa epops A Status iucn LC icon.svg Smrdokavra

Plezalci[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
vijeglavka Jynx torquilla A Status iucn LC icon.svg Vijeglavka
pivka siva žolna Picus canus A Status iucn LC icon.svg EC Pivka
zelena žolna Picus viridis A Status iucn LC icon.svg Zelena žolna
črna žolna Dryocopus martius A Status iucn LC icon.svg EC Črna žolna
veliki detel Dendrocopos major A Status iucn LC icon.svg EC[op 10] Veliki detel
sirijski detel Dendrocopos syriacus A Status iucn LC icon.svg EC Sirijski detel
srednji detel Dendrocopos medius A Status iucn LC icon.svg EC Srednji detel
belohrbti detel Dendrocopos leucotos A Status iucn LC icon.svg EC Belohrbti detel
mali detel Dendrocopos minor A Status iucn LC icon.svg Mali detel
triprsti detel Picoides tridactylus A Status iucn LC icon.svg EC Triprsti detel

Pevci[uredi | uredi kodo]

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
laški škrjanec Melanocorypha calandra A Status iucn LC icon.svg EC Laški škrjanec
kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla A Status iucn LC icon.svg EC Kratkopsti škrjanček
čopasti škrjanec Galerida cristata A Status iucn LC icon.svg Čopasti škrjanec
hribski škrjanec Lullula arborea A Status iucn LC icon.svg EC Hribski škrjanec
poljski škrjanec Alauda arvensis A Status iucn LC icon.svg Poljski škrjanec
uhati škrjanec Eremophila alpestris A Status iucn LC icon.svg Uhati škrjanec
breguljka Riparia riparia A Status iucn LC icon.svg Breguljka
skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris A Status iucn LC icon.svg Skalna lastovka
kmečka lastovka Hirundo rustica A Status iucn LC icon.svg Kmečka lastovka
mestna lastovka Delichon urbicum A Status iucn LC icon.svg Mestna lastovka
rdeča lastovka Cecropis daurica A Status iucn LC icon.svg Rdeča lastovka
ostrožna cipa Anthus richardi A Status iucn LC icon.svg Ostrožna cipa
rjava cipa Anthus campestris A Status iucn LC icon.svg EC Rjava cipa
drevesna cipa Anthus trivialis A Status iucn LC icon.svg Drevesna cipa
travniška cipa Anthus pratensis A Status iucn LC icon.svg Travniška cipa
rdečegrla cipa Anthus cervinus A Status iucn LC icon.svg Rdečegrla cipa
vriskarica Anthus spinoletta A Status iucn LC icon.svg Vriskarica
rumena pastirica Motacilla flava A Status iucn LC icon.svg Rumena pastirica
citronasta pastirica Motacilla citreola A Status iucn LC icon.svg Citronasta pastirica
siva pastirica Motacilla cinerea A Status iucn LC icon.svg Siva pastirica
bela pastirica Motacilla alba A Status iucn LC icon.svg Bela pastirica
pegam Bombycilla garrulus A Status iucn LC icon.svg Pegam
povodni kos Cinclus cinclus A Status iucn LC icon.svg Povodni kos
stržek Troglodytes troglodytes A Status iucn LC icon.svg EC[op 11] Stržek
siva pevka Prunella modularis A Status iucn LC icon.svg Siva pevka
planinska pevka Prunella collaris A Status iucn LC icon.svg Planinska pevka
taščica Erithacus rubecula A Status iucn LC icon.svg Taščica
veliki slavec Luscinia luscinia A Status iucn LC icon.svg Veliki slavec
slavec Luscinia megarhynchos A Status iucn LC icon.svg Slavec
modra taščica modri slavec Luscinia svecica A Status iucn LC icon.svg EC Modra taščica
plavščica Tarsiger cyanurus A Status iucn LC icon.svg Plavščica
šmarnica Phoenicurus ochruros A Status iucn LC icon.svg Šmarnica
pogorelček Phoenicurus phoenicurus A Status iucn LC icon.svg Pogorelček
repaljščica Saxicola rubetra A Status iucn LC icon.svg Repaljščica
prosnik Saxicola torquatus A Status iucn LC icon.svg Prosnik
kupčar Oenanthe oenanthe A Status iucn LC icon.svg Kupčar
sredozemski kupčar španski kupčar Oenanthe hispanica A Status iucn LC icon.svg Sredozemski kupčar
slegur skalna taščica Monticola saxatilis A Status iucn LC icon.svg Slegur
puščavec Monticola solitarius A Status iucn LC icon.svg Puščavec
grahasti droznik Zoothera dauma A Status iucn LC icon.svg Grahasti droznik
komatar Turdus torquatus A Status iucn LC icon.svg Komatar
kos Turdus merula A Status iucn LC icon.svg Kos
brinovka Turdus pilaris A Status iucn LC icon.svg Brinovka
cikovt Turdus philomelos A Status iucn LC icon.svg Cikovt
vinski drozg Turdus iliacus A Status iucn LC icon.svg Vinski drozg
carar Turdus viscivorus A Status iucn LC icon.svg Carar
svilnica Cettia cetti A Status iucn LC icon.svg Svilnica
brškinka Cisticola juncidis A Status iucn LC icon.svg Brškinka
kobiličar Locustella naevia A Status iucn LC icon.svg Kobiličar
rečni cvrčalec Locustella fluviatilis A Status iucn LC icon.svg Rečni cvrčalec
trstni cvrčalec Locustella luscinioides A Status iucn LC icon.svg Trstni cvrčalec
mali vrtnik Iduna caligata A Status iucn LC icon.svg Mali vrnik
bledi vrtnik sivi vrtnik Iduna pallida A Status iucn LC icon.svg Bledi vrtnik
tamariskovka Acrocephalus melanopogon A Status iucn LC icon.svg EC Tamariskovka
povodna trstnica Acrocephalus paludicola A Status iucn VU icon.svg EC Povodna trstnica
bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus A Status iucn LC icon.svg Bičja trstnica
plevelna trstnica Acrocephalus agricola A Status iucn LC icon.svg Plevelna trstnica
robidna trstnica Acrocephalus dumetorum A Status iucn LC icon.svg Robidna trstnica
močvirska trstnica Acrocephalus palustris A Status iucn LC icon.svg Močvirska trstnica
srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus A Status iucn LC icon.svg Srpična trstnica
rakar Acrocephalus arundinaceus A Status iucn LC icon.svg Rakar
rumeni vrtnik Hippolais icterina A Status iucn LC icon.svg Rumeni vrtnik
kratkoperuti vrtnik Hippolais polyglotta A Status iucn LC icon.svg Kratkoperuti vrtnik
taščična penica Sylvia cantillans A Status iucn LC icon.svg Taščična penica
žametna penica Sylvia melanocephala A Status iucn LC icon.svg Žametna penica
svetlooka penica Sylvia hortensis A Status iucn LC icon.svg Svetlooka penica
pisana penica Sylvia nisoria A Status iucn LC icon.svg EC Pisana penica
mlinarček Sylvia curruca A Status iucn LC icon.svg Mlinarček
rjava penica Sylvia communis A Status iucn LC icon.svg Rjava penica
vrtna penica Sylvia borin A Status iucn LC icon.svg Vrtna penica
črnoglavka Sylvia atricapilla A Status iucn LC icon.svg Črnoglavka
kraljičica Phylloscopus proregulus A Status iucn LC icon.svg Kraljičica
mušja listnica Phylloscopus inornatus A Status iucn LC icon.svg Mušja listnica
rjava listnica Phylloscopus fuscatus A Status iucn LC icon.svg Rjava listnica
hribska listnica Phylloscopus bonelli A Status iucn LC icon.svg Hribska listnica
grmovščica Phylloscopus sibilatrix A Status iucn LC icon.svg Grmovščica
vrbji kovaček vrbja listnica Phylloscopus collybita A Status iucn LC icon.svg Vrbji kovaček
severni kovaček Phylloscopus trochilus A Status iucn LC icon.svg Severni kovaček
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus A Status iucn LC icon.svg Rumenoglavi kraljiček
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus A Status iucn LC icon.svg Rdečeglavi kraljiček
sivi muhar Muscicapa striata A Status iucn LC icon.svg Sivi muhar
mali muhar Ficedula parva A Status iucn LC icon.svg EC Mali muhar
belovrati muhar Ficedula albicollis A Status iucn LC icon.svg EC Belovrati muhar
črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca A Status iucn LC icon.svg Črnoglavi muhar
brkata sinica Panurus biarmicus A Status iucn LC icon.svg Brkata sinica
dolgorepka Aegithalos caudatus A Status iucn LC icon.svg Dolgorepka
močvirska sinica Parus palustris A Status iucn LC icon.svg Močvirska sinica
žalobna sinica Parus lugubris A Status iucn LC icon.svg Žalobna sinica
gorska sinica Parus montanus A Status iucn LC icon.svg Gorska sinica
čopasta sinica Parus cristatus A Status iucn LC icon.svg Čopasta sinica
menišček Periparus (Parus) ater A Status iucn LC icon.svg EC[op 12] Menišček
plavček modra sinica Cyanistes (Parus) caeruleus A Status iucn LC icon.svg Plavček
velika sinica Parus major A Status iucn LC icon.svg Velika sinica
brglez Sitta europaea A Status iucn LC icon.svg Brglez
skalni plezalček Tichodroma muraria A Status iucn LC icon.svg Skalni plezalček
dolgoprsti plezalček Certhia familiaris A Status iucn LC icon.svg Dolgoprsti plezalček
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla A Status iucn LC icon.svg EC[op 13] Kratkoprsti plezalček
plašica Remiz pendulinus A Status iucn LC icon.svg Plašica
kobilar Oriolus oriolus A Status iucn LC icon.svg Kobilar
rjavi srakoper Lanius collurio A Status iucn LC icon.svg EC Rjavi srakoper
črnočeli srakoper Lanius minor A Status iucn LC icon.svg EC Črnočeli srakoper
veliki srakoper Lanius excubitor A Status iucn LC icon.svg Veliki srakoper
rjavoglavi srakoper Lanius senator A Status iucn LC icon.svg Rjavoglavi srakoper
šoja Garrulus glandarius A Status iucn LC icon.svg Šoja
sraka Pica pica A Status iucn LC icon.svg Sraka
krekovt Nucifraga caryocatactes A Status iucn LC icon.svg Krekovt
planinska kavka Pyrrhocorax graculus A Status iucn LC icon.svg Planinska kavka
planinska vrana Pyrrhocorax pyrrhocorax A Status iucn LC icon.svg EC Planinska vrana
kavka Corvus monedula A Status iucn LC icon.svg Kavka
poljska vrana Corvus frugilegus A Status iucn LC icon.svg Poljska vrana
siva vrana Corvus cornix A Status iucn NE icon.svg Siva vrana
črna vrana Corvus corone A Status iucn LC icon.svg Črna vrana
krokar Corvus corax A Status iucn LC icon.svg Krokar
škorec Sturnus vulgaris A Status iucn LC icon.svg Škorec
rožnati škorec Pastor roseus A Status iucn LC icon.svg Rožnati škorec
domači vrabec Passer domesticus A Status iucn LC icon.svg Domači vrabec
travniški vrabec Passer hispaniolensis A Status iucn LC icon.svg Travniški vrabec
poljski vrabec Passer montanus A Status iucn LC icon.svg Poljski vrabec
skalni vrabec Petronia petronia A Status iucn LC icon.svg Skalni vrabec
planinski vrabec snežni vrabec Montifringilla nivalis A Status iucn LC icon.svg Planinski vrabec
ščinkavec Fringilla coelebs A Status iucn LC icon.svg EC[op 14] Ščinkavec
pinoža Fringilla montifringilla A Status iucn LC icon.svg Pinoža
grilček Serinus serinus A Status iucn LC icon.svg Grilček
konopeljščica Carduelis citrinella A Status iucn LC icon.svg Konopeljščica
zelenec Carduelis chloris A Status iucn LC icon.svg Zelenec
lišček Carduelis carduelis A Status iucn LC icon.svg Lišček
čižek Carduelis spinus A Status iucn LC icon.svg Čižek
repnik Carduelis cannabina A Status iucn LC icon.svg Repnik
severni repnik Carduelis flavirostris A Status iucn LC icon.svg Severni repnik
brezovček Carduelis cabaret A Status iucn LC icon.svg Brezovček
severni brezovček Carduelis flammea A Status iucn LC icon.svg Severni brezovček
beloperuti krivokljun Loxia leucoptera A Status iucn LC icon.svg Beloperuti krivokljun
krivokljun mali krivokljun Loxia curvirostra A Status iucn LC icon.svg Krivokljun
veliki krivokljun Loxia pytyopsittacus B Status iucn LC icon.svg Veliki krivokljun
škrlatec Carpodacus erythrinus A Status iucn LC icon.svg Škrlatec
smrekov kalin Pinicola enucleator B Status iucn LC icon.svg Smrekov kalin
kalin Pyrrhula pyrrhula A Status iucn LC icon.svg Kalin
dlesk Coccothraustes coccothraustes A Status iucn LC icon.svg Dlesk
ostroglež Calcarius lapponicus A Status iucn LC icon.svg Ostroglež
snežni strnad Plectrophenax nivalis A Status iucn LC icon.svg Snežni strnad
beloglavi strnad Emberiza leucocephalos A Status iucn LC icon.svg Beloglavi strnad
rumeni strnad Emberiza citrinella A Status iucn LC icon.svg Rumeni strnad
plotni strnad Emberiza cirlus A Status iucn LC icon.svg Plotni strnad
skalni strnad Emberiza cia A Status iucn LC icon.svg Skalni strnad
vrtni strnad Emberiza hortulana A Status iucn LC icon.svg EC Vrtni strnad
gozdni strnad Emberiza rustica A Status iucn LC icon.svg Gozdni strnad
mali strnad Emberiza pusilla A Status iucn LC icon.svg Mali strnad
trstni strnad Emberiza schoeniclus A Status iucn LC icon.svg Trstni strnad
črnoglavi strnad Emberiza melanocephala A Status iucn LC icon.svg Črnoglavi strnad
veliki strnad Emberiza calandra A Status iucn LC icon.svg Veliki strnad
kitajski slavček Leiothrix lutea E Status iucn LC icon.svg Kitajski slavček
žalostna majna Acridotheres tristis E Status iucn LC icon.svg Žalostna majna
zlati vrabec Passer luteus E Status iucn LC icon.svg Zlati vrabec
rečna astrilda Estrilda astrild E Status iucn LC icon.svg Rečna astrilda
rdeči bengalček Amandava amandava E Status iucn LC icon.svg Rdeči bengalček
muškatni galebček Lonchura punctulata E Status iucn LC icon.svg Muškatni galebček
kostanjevi strnad Emberiza rutila D Status iucn LC icon.svg Kostanjevi strnad
rjavoglavi strnad Emberiza bruniceps D Status iucn LC icon.svg Rjavoglavi strnad
rdečeprsi kardinal Pheucticus ludovicianus E Status iucn LC icon.svg Rdečeprsi kardinal

Opombe[uredi | uredi kodo]

 1. ^ Samo podvrsta Anser albifrons flavirostris
 2. ^ Samo podvrsti Lagopus muta pyrenaicus in L. m. helveticus
 3. ^ Samo podvrsta Tetrao tetrix tetrix
 4. ^ Samo podvrsti Perdix perdix italica in P. p. hispaniensis
 5. ^ Samo podvrsta Phalacrocorax aristotelis desmarestii
 6. ^ Samo podvrsta Accipiter gentilis arrigonii
 7. ^ Samo podvrsta Accipiter nisus granti
 8. ^ Samo podvrsta Calidris alpina schinzii
 9. ^ Samo podvrsta Columba palumbus azorica
 10. ^ Samo podvrsta Dendrocopos major canariensis
 11. ^ Samo podvrsta Troglodytes troglodytes fridariensis
 12. ^ Samo podvrsta Parus ater cypriotes
 13. ^ Samo podvrsta Certhia brachydactyla dorotheae
 14. ^ Samo podvrsta Fringilla coelebs ombriosa

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. ^ Hanžel, Jurij; Šere, Dare (2012). "Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst". Acrocephalus 32 (150/151): 143–203. 
 2. ^ 2,0 2,1 Crochet, P.-A.; Joynt, G. (december 2011). AERC list of Western Palearctic birds. Association of European Records and Rarities Committees. http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20WPlist%20species%20December%202011.pdf. 
 3. ^ "The IUCN Red List of Threatened Species 2012.2". Svetovna zveza za varstvo narave. Pridobljeno dne 4.12.2012. 
 4. ^ "DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica)". Uradni list Evropske unije 20: 7–25. 26.10.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:SL:PDF. 
 5. ^ "Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,". Register predpisov Slovenije. 20.11.2006. 

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]