Red (biologija)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Za druge pomene glejte red.
Biološka klasifikacija

(glavne taksonomske kategorije)

Domena
Kraljestvo
Deblo
Razred
Red
Družina
Rod
Vrsta

Réd je v biološki taksonomiji enota (skupina, kategorija) v njeni sistematiki živalskega in rastlinskega kraljestva, ki je nižja od razreda. Z drugim redom ali podredom imajo njegovi člani značilnosti, ki označujejo skupnega evolucijskega prednika, in v splošnem več skupnih lastnosti kot člani višjih enot. Redovi se naprej delijo v družine.

Nekateri veliki redovi, kot so glodavci, so razdeljeni še v podredove, v drugih primerih pa združujemo redove organizmov, ki imajo nekatere skupne značilnosti, v nadredove. Primer so pravi mrežekrilci (red Neuroptera), velekrilci (red Megaloptera) in kamelovratnice (red Raphidioptera), ki jih na osnovi podobne telesne zgradbe pripadnikov združujemo v nadred Neuropteroidea (mrežekrilci v širšem pomenu besede). Splošno veljavna pravila, kdaj sta si dve skupini organizmov dovolj različni za ločevanje v podredove, kdaj pa v redove, ne obstajajo. Tudi med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z isto skupino organizmov, prihaja včasih do nesoglasij glede pomembnosti posameznih znakov za ločevanje in taksonomski rang skupine se lahko z novimi odkritji spreminja.

Latinsko ime za red je Ordo.

Redovi imajo pri rastlinah v latinskih imenih običajno pripono -ales.