Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah[1], ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. Poleg priloge 1, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane,[2] vsebuje uredba tudi prilogo 2, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje,[3] ki pa ni predmet tega seznama.

Zavarovane vrste živali[uredi | uredi kodo]

Zavarovanje vrste je le eden izmed ukrepov varstva za ohranjanje vrstne pestrosti v naravi. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti poleg zaščite posameznih, najbolj ogroženih vrst živali urejajo tudi ravnanje z njihovim genskim materialom ter habitati in ekosistemi vred.

Na državni ravni je zavarovanih nad 200[4] vrst oziroma višjih taksonomskih skupin živali. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so neposredno ogrožene zaradi uničevanja osebkov, medtem ko je v strokovnih predlogih rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst navedenih bistveno več vrst (okoli 2000 taksonov) živali. Najpogostejši razlog za ogroženost vrst je poškodovanje ali uničenje življenjskega prostora [4], zato so varstveni ukrepi za njegovo ohranjanje bistveni tudi za ohranjanje vrst.

Pojasnila k seznamu[uredi | uredi kodo]

V seznamu so določene tiste živalske vrste, ki so domorodne (avtohtone) in tiste živalske vrste, ki niso domorodne (alohtone) na območju Republike Slovenije.

Navedene živalske vrste v interesu Evropske unije so tiste, za katere na evropskem ozemlju držav članic Evropske unije velja, da so prizadete, ranljive, redke (živijo na omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju) ali endemične.

Okrajšava spp. se uporablja za označevanje vseh na območju Slovenije domorodnih vrst višjega taksona oz. za označevanje vseh na območju Evropske unije domorodnih vrst višjega taksona.

Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

Seznam[uredi | uredi kodo]

Sesalci (Mammalia)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani sesalci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Erinaceomorpha
Erinaceidae ježi Erinaceus europaeus rjavoprsi jež Rjavoprsi jež
Erinaceus concolor beloprsi jež Beloprsi jež
red Chiroptera netopirji
vse na območju Slovenije domorodne vrste Mali podkovnjak
red Lagomorpha zajci in žvižgači
Leporidae zajci in kunci Lepus timidus planinski zajec Planinski zajec
red Rodentia glodavci
Arvicolidae voluharice Chionomys nivalis (syn. Microtus nivalis) evropska snežna voluharica Evropska snežna voluharica
Castoridae bobri Castor fiber bober Bober
Cricetidae hrčki Cricetus cricetus veliki hrček Veliki hrček
Gliridae polhi vse na območju Slovenije domorodne vrste razen: Glis glis vse na območju Slovenije domorodne vrste razen: navadni polh Podlesek
Sciuridae veverice Sciurus vulgaris navadna veverica Navadna veverica
Red Carnivora zveri
Canidae psi Canis aureus zlati šakal Šakal
Canis lupus volk Volk
Felidae mačke Felis silvestris divja mačka Divja mačka
Lynx lynx evrazijski ris Evrazijski ris
Mustelidae podlasice in sorodniki Lutra lutra vidra Vidra
Mustela erminea hermelin Hermelin
Mustela nivalis mala podlasica Mala podlasica
Mustela putorius dihur Dihur
Ursidae medvedi Ursus arctos rjavi medved Rjavi medved
red Cetacea kiti in delfini
vse vrste Velika pliskavka
Zavarovani sesalci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Erinaceomorpha
Erinaceidae ježi Erinaceus algirus alžirski jež
red Soricomorpha
Soricidae rovke Crocidura canariensis C canariensis
Crocidura sicula
Talpidae krti Galemys pyrenaicus pirenejski pižmov vihulj
red Chiroptera netopirji
vse na območju Evropske unije domorodne vrste mali netopir
red Rodentia glodavci
Cricetidae hrčki Mesocricetus newtoni [5]
Gliridae polhi vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen: Glis glis vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen: navadni polh Vrtni polh
Sciuridae veverice Marmota marmota latirostris Marmota marmota latirostris
Pteromys volans evropska poletuša evropska poletuša
Sciurus anomalus kavkaška veverica Kavkaška veverica
Spermophilus citellus tekunica Tekunica
Spermophilus suslicus
Dipodidae Sicista betulina brezova miš Brezova miš
Sicista subtilis Sicista subtilis
red Carnivora zveri
Canidae psi Alopex lagopus polarna lisica Polarna lisica
Felidae mačke Lynx pardinus iberski ris Iberski ris
Mustelidae podlasice in sorodniki Mustela eversmannii stepski dihur Stepski dihur
Mustela lutreola vidrica Vidrica
Vormela peregusna [5] pegasti dihur pegasti dihur
Phocidae pravi tjulnji Phoca hispida saimensis Phoca hispida saimensis
Monachus monachus Sredozemska medvedjica Sredozemska medvedjica
red Artiodactyla sodoprsti kopitarji
Bovidae votlorogi Bison bonasus zober Zober
Capra aegagrus bezoarska koza Bezoarska koza
Capra pyrenaica pyrenaica španski kozorog Španski kozorog
Ovis gmelini musimon muflon Muflon
Ovis orientalis ophion rdeča ovca rdeča ovca
Rupicapra pyrenaica ornata gams (abruška podvrsta) gams (abruška podvrsta)
Rupicapra rupicapra balcanica gams (balkanska podvrsta)
Rupicapra rupicapra tatrica gams (tatrska podvrsta) gams (tatrska podvrsta)
Cervidae jeleni Cervus elaphus corsicanus jelen (korziška podvrsta) Jelen (korziška podvrsta)

Ptice (Aves)[uredi | uredi kodo]

Zavarovane ptice, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta Slika
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Gaviiformes slapniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Ledni slapnik
red Podicipediformes ponirki vse na območju Slovenije domorodne vrste Čopasti ponirek
red Procellariiformes cevonosci vse na območju Slovenije domorodne vrste Ledni viharnik
red Pelecaniformes veslonožci vse na območju Slovenije domorodne vrste Veliki kormoran
red Ciconiiformes močvirniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Bela štorklja
red Phoenicopteriformes plamenci vse na območju Slovenije domorodne vrste Plamenec
red Anseriformes plojkokljuni vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Anas platyrhynchos vse na območju Slovenije domorodne vrste razen mlakarica Labod pevec
red Falconiformes ujede vse na območju Slovenije domorodne vrste
red Galliformes kure vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Phasianus colchicus in Perdix perdix (gojene živali) vse na območju Slovenije domorodne vrste razen fazan in jerebica (gojene živali) Divji petelin
red Gruiformes žerjavovci vse na območju Slovenije domorodne vrste Navadni žerjav
red Charadriiformes pobrežniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Srebrni galeb
red Columbiformes golobje vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Columba livia domestica vse na območju Slovenije domorodne vrste razen domači golob Golob grivar
red Cuculiformes kukavice vse na območju Slovenije domorodne vrste Kukavica
red Strigiformes sove vse na območju Slovenije domorodne vrste Lesna sova
red Caprimulgiformes ležetrudniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Podhujka
red Apodiformes hudourniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Črni hudournik
red Coraciiformes vpijati vse na območju Slovenije domorodne vrste Evropska zlatovranka
red Piciformes plezalci vse na območju Slovenije domorodne vrste Zelena žolna
red Passeriformes pevci vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Corvus corone cornix, Garrulus glandarius in Pica pica vse na območju Slovenije domorodne vrste razen siva vrana, šoja in sraka Domači vrabec
Zavarovane ptice, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime
red Gaviiformes slapniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Podicipediformes ponirki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Procellariiformes cevonosci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Pelecaniformes veslonožci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Ciconiiformes močvirniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Phoenicopteriformes plamenci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Anseriformes plojkokljuni vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Anas platyrhynchos vse na območju Slovenije domorodne vrste razen mlakarica
red Falconiformes ujede vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Galliformes kure vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Phasianus colchicus in Perdix perdix (gojene živali) vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen fazan in jerebica (gojene živali)
red Gruiformes žerjavovci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Charadriiformes pobrežniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Columbiformes golobje vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Columba livia domestica vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen domači golob
red Cuculiformes kukavice vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Strigiformes sove vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Caprimulgiformes ležetrudniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Apodiformes hudourniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Coraciiformes vpijati vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Piciformes plezalci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Passeriformes pevci vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Corvus corone cornix, Garrulus glandarius in Pica pica vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen siva vrana, šoja in sraka

Plazilci (Reptilia)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani plazilci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Testudines želve
Cheloniidae orjaške črepahe, glavate karete Caretta caretta glavata kareta Glavata kareta
Dermochelyidae usnjače Dermochelys coriacea orjaška usnjača Orjaška usnjača
Emydidae sklednice Emys orbicularis močvirska sklednica Močvirska sklednica
red Squamata luskarji
podred Lacertilia kuščarji vse na območju Slovenije domorodne vrste[6]
Anguidae slepci Anguis fragilis slepec Slepec
Ophisaurus apodus žoltoplaz Žoltoplaz
podred Serpentes kače
Colubridae goži Hierophis gemonensis
(syn. Coluber gemonensis, Coluber laurenti)
belica belica
Coluber viridiflavus črnica Črnica
Coronella austriaca smokulja Smokulja
Elaphe longissima navadni gož Navadni gož
Elaphe quatuorlineata progasti gož Progasti gož
Natrix natrix belouška Belouška
Natrix tessellata kobranka Kobranka
Telescopus fallax črnostrel Črnostrel
Viperidae gadi Vipera ammodytes modras Modras
Vipera aspis laški gad laški gad
Vipera berus navadni gad Navadni gad
Zavarovani plazilci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Testudines želve
Testudinidae kornjače Testudo graeca mavrska kornjača Mavrska kornjača
Testudo hermanni grška kornjača Grška kornjača
Testudo marginata širokoroba kornjača Širokoroba kornjača
Cheloniidae orjaške črepahe, glavate karete Chelonia mydas orjaška črepaha Orjaška črepaha
Eretmochelys imbricata prava kareta Prava kareta
Lepidochelys kempii atlantska morska želva Atlantska morska želva
Emydidae sklednice Mauremys caspica rečna sklednica Rečna sklednica
Mauremys leprosa
red Squamata luskarji
podred Lacertilia kuščarji
Lacertidae kuščarice vse na območju Evropske unije domorodne vrste Živorodna kuščarica
Scincidae skinki Ablepharus kitaibelii ivanja kuščarica Ivanja kuščarica
Chalcides bedriagai španski valjasti skink Španski valjasti skink
Chalcides ocellatus pegasti skink Pegasti skink
Chalcides sexlineatus Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi
Chalcides viridianus Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus breznogi peščeni skink breznogi peščeni skink
Gekkonidae gekoni Euleptes europaea
(syn. Phyllodactylus europaeus)
listoprsti gekon listoprsti gekon
Tarentola angustimentalis Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis Tarentola gomerensis
Agamidae agame Laudakia stellio
(syn. Stellio stellio)
hardun hardun
Chamaeleonidae kameleoni Chamaeleo chamaeleon navadni kameleon Navadni kameleon
podred Serpentes kače
Colubridae goži Dolichophis caspius
(syn. Coluber caspius)
Coluber cypriensis
Hemorrhois hippocrepis podkvarica podkvarica
Coluber jugularis velika poljarica Velika poljarica
Platyceps najadum
(syn. Coluber najadum)
vitka poljarica vitka poljarica
Hemorrhois nummifer
(syn. Hemorrhois nummifer)
Hemorrhois nummifer
Eirenis modestus
(syn. Eirenis modesta)
Eirenis modestus
Zamenis situla
(syn. Elaphe situla)
leopardovka leopardovka
Viperidae gadi Macrovipera schweizeri Macrovipera schweizeri
Vipera seoanei
Vipera ursinii mali gad mali gad
Vipera xanthina Vipera xanthina
Boidae udavi Eryx jaculus stepski udav Stepski udav


Dvoživke (Amphibia)[uredi | uredi kodo]

Zavarovane dvoživke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Caudata repati krkoni
Salamandridae močeradi Salamandra atra
(syn. Salamandra aurorae)
planinski močerad Planinski močerad
Salamandra salamandra navadni močerad Navadni močerad
Triturus alpestris planinski pupek Planinski pupek
Triturus carnifex veliki pupek Veliki pupek
Triturus vulgaris navadni pupek Navadni pupek
Proteidae močerilarji Proteus anguinus človeška ribica Človeška ribica
red Anura brezrepci, žabe
Alytidae (syn. Discoglossidae) kolutojezičnice Bombina bombina nižinski urh Nižinski urh
Bombina variegata hribski urh Hribski urh
Ranidae prave žabe Rana arvalis plavček Plavček
Rana dalmatina rosnica Rosnica
Rana kl. esculenta zelena žaba Zelena žaba
Rana latastei laška žaba Laška žaba
Rana ridibunda debeloglavka Debeloglavka
Rana temporaria sekulja Sekulja
Pelobatidae česnovke Pelobates fuscus navadna česnovka Navadna česnovka
Bufonidae krastače Bufo bufo navadna krastača Navadna krastača
Pseudepidalea viridis (syn. Bufo viridis) zelena krastača Zelena krastača
Hylidae rege Hyla arborea zelena rega Zelena rega
Zavarovane dvoživke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Caudata repati krkoni
Salamandridae močeradi Chioglossa lusitanica progasti močerad Progasti močerad
Euproctus asper pirenejski evprokt Pirenejski evprokt
Euproctus montanus korziški evprokt Korziški evprokt
Euproctus platycephalus ščukasti pupek Ščukasti pupek
Lyciasalamandra luschani (syn. Mertensiella luschani)
Salamandra lanzai Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata naočar Naočar
Triturus cristatus severni veliki pupek Severni veliki pupek
Triturus italicus južnoitalijanski pupek Južnoitalijanski pupek
Triturus karelinii južni veliki pupek
Triturus marmoratus Triturus marmoratus
Triturus montandoni karpatski pupek karpatski pupek
Triturus vulgaris ampelensis [5]
Plethodontidae brezpljučarji Speleomantes ambrosii (syn. Hydromantes ambrosii) Hydromantes ambrosii
Speleomantes flavus (syn. Hydromantes flavus) Speleomantes flavus
Speleomantes genei (syn. Hydromantes genei) evropski jamski močerad evropski jamski močerad
Speleomantes imperialis (syn. Hydromantes imperialis) Speleomantes imperialis
Speleomantes strinatii (syn. Hydromantes strinatii) Speleomantes strinatii
Speleomantes supramontis (syn. Hydromantes supramontis) Speleomantes supramontis
red Anura brezrepci, žabe
Discoglossidae (syn. Alytidae) kolutojezičnice Alytes cisternasii iberijski porodničar iberijski porodničar
Alytes muletensis balearski porodničar balearski porodničar
Alytes obstetricans porodničarska krastača Porodničarska krastača
Discoglossus galganoi Discoglossus galganoi
Discoglossus montalentii Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus Discoglossus pictus
Discoglossus sardus Discoglossus sardus
Ranidae prave žabe Rana graeca
Rana iberica španska žaba Španska žaba
Rana italica Rana italica
Pelobatidae česnovke Pelobates cultripes Pelobates cultripes
Pelobates syriacus sirijska česnovka Sirijska česnovka
Bufonidae krastače Bufo calamita smrdlja Smrdlja
Hylidae rege Hyla intermedia italijanska rega Italijanska rega
Hyla meridionalis Hyla meridionalis
Hyla sarda sardska rega Sardska rega

Ribe (Pisces)[uredi | uredi kodo]

Zavarovane ribe, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
nadrazred Agnatha brezzobke
Petromyzontidae piškurji Eudontomyzon mariae vzhodni potočni piškur Vzhodni potočni piškur
Lampetra planeri zahodni potočni piškur Zahodni potočni piškur
Lethenteron zanandreai laški potočni piškur
Petromyzon marinus morski piškur Morski piškur
razred Chondrichthyes hrustančnice
Lamniformes morski psi Carcharodon carcharias beli morski volk Beli morski volk
Cetorhinus maximus morski pes orjak Morski pes orjak
razred Osteichthyes kostnice
Acipenseridae jesetri Acipenser naccarii jadranski jeseter Jadranski jeseter
Acipenser ruthenus keciga Keciga
Acipenser sturio atlantski jeseter atlantski Jeseter
Anguillidae jegulje Anguilla anguilla jegulja Jegulja
'Gasterosteidae zeti Gasterosteus aculeatus zet Zet
Umbridae senčice Umbra krameri velika senčica Velika senčica
Cyprinidae krapovci Chalcalburnus chalcoides pegunica
Chondrostoma genei primorska podust Primorska podust
Chondrostoma soetta saveta
Cyprinus carpio (negojene živali) krap (negojene živali) Krap
Gobio albipinnatus beloplavuti globoček
Gobio kessleri keslerjev globoček Kesslerjev golobček
Leucaspius delineatus belica Belica
Leuciscus souffia blistavec in primorski blistavec Blistavec
Pelecus cultratus sabljarka Sabljarka
Rutilus rubilio mazenica Mazenica
Cobitidae činklje Cobitis bilineata primorska nežica Primorska nežica
Cobitis elongata velika nežica
Cobitis elongatoides navadna nežica
Cobitis taenia polžača Polžača
Syngnathiformes morska šila Hippocampus guttulatus dolgonosi morski konjiček Dolgonosi morski konjiček
Hippocampus hippocampus kratkonosi morski konjiček kratkonosi morski konjiček
Percidae ostriži Gymnocephalus baloni grbasti okun Grbasti okun
Gymnocephalus schraetser (syn. Gymnocephalus schraetzer) smrkež Smrkež
Blenniidae smrkavice Salaria fluviatilis (syn. Blennius fluviatilis) smrkavica Salaria fluviatilis
Gobiidae glavoči, kapiči Padogobius bonelli potočni glavoč Potočni glavoč
Molidae loparji Mola mola morski mesec Morski mesec
Ranzania laevis lopar Lopar
Zavarovane ribe, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Osteichthyes kostnice
red Salmoniformes lososi Coregonus oxyrinchus (syn. Coregonus oxyrhynchus) nosata ozimica Coregonus oxyrinchus
red Cypriniformes
Cyprinidae krapovci Anaecypris hispanica Anaecypris hispanica
Phoxinus percnurus Phoxinus percnurus
Valenciidae Valencia hispanica
red Perciformes ostrižnjaki
Percidae ostriži Romanichythys valsanicola [5]
Zingel asper Zingel asper

Iglokožci (Echinodermata)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani iglokožci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Phanerozonia Astropecten spinulosus bodičasta zvezda Astropecten spinulosus
Astropecten irregularis bleda zvezda Astropecten irregularis
Spinulosa Anseropoda placenta lisasta morska zvezda Lisasta morska zvezda
Echinoidea nepravilni morski ježki Paracentrotus lividus vijoličasti morski ježek Vijoličasti morski ježek
Zavarovani iglokožci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Echinoidea nepravilni morski ježki Centrostephanus longispinus diadema Diadema

Žuželke (Insecta)[uredi | uredi kodo]

Zavarovane žuželke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Coleoptera hrošči Aegosoma scabricorne Aegosoma scabricorne
Aesalus scarabaeoides Aesalus scarabaeoides
Agabus solieri
Anophthalmus spp. brezokci Anophthalmus schmidtii
Anoxia matutinalis
Aphaenopidius spp. afenopodiji
Aphaobiella spp. jajčarčki
Aphaobius spp. jajčarji
Astagobius spp.
Atranus collaris Atranus collaris
Bathyscimorphus spp.
Bathysciotes spp.
Bembidion friebi
Bembidion incognitum
Bembidion starkii
Blaps mortisaga smrtni sel Blaps mortisaga
Blaps mucronata mrtvaški sel
Bolbelasmus unicornis Bolbelasmus unicornis
Broscus cephalotes krešič glavač Broscus cephalotes
Buprestis novemmaculata Buprestis novemmaculata
Buprestis octoguttata osempikčasti krasnik Buprestis octoguttata
Buprestis rustica Buprestis rustica
Buprestis splendens Buprestis splendens
Bythoxenus spp.
Calosoma auropunctatum zlatopikasti moškatnik Zlatopikasti moškatnik
Calosoma sycophanta veliki moškatnik Veliki moškatnik
Capnodis tenebrionis sadni koreninar Capnodis tenebrionis
Carabus auronitens zlatikasti krešič Zlatikasti krešič
Carabus carinthiacus koroški krešič
Carabus intricatus modri krešič Modri krešič
Carabus menetriesi pacholei barjanski krešič
Carabus scabriusculus Carabus scabriusculus
Carabus variolosus močvirski krešič Močvirski krešič
Cassida atrata Cassida atrata
Cerambyx cerdo strigoš, hrastov kozliček Strigoš alik hrastov kozliček
Cerambyx miles Cerambyx miles
Cerambyx nodulosus
Cerambyx scopolii scopolijev kozlicek Scopolijev kozliček
Ceuthmonocharis spp. mrharčki posavčki
Chalcophora mariana borov krasnik Borov krasnik
Copris lunaris lunasti nosorožec Lunasti nosorožec
Creophilus maxillosus Creophilus maxillosus
Cucujus cinnaberinus Cucujus cinnaberinus
Cybister laterimarginatus škofovska kapa
Cychrus angustatus
Cychrus schmidti schmidtov ozkovrati krešič
Dicerca berolinensis Dicerca berolinensis
Dorcadion arenarium kraški poljski kozliček Kraški poljski kozliček
Dorcadion aethiops Dorcadion aethiops
Dorcadion fulvum fulvum Dorcadion fulvum fulvum
Dorcadion pedestre panonski poljski kozliček panonski poljski kozliček
Dromius schneideri
Dytiscus circumflexus Dytiscus circumflexus
Dytiscus dimidiatus Dytiscus dimidiatus
Dytiscus semisulcatus
Emus hirtus Emus hirtus
Ergates faber kovač Kovač
Eurythyrea austriaca Eurythyrea austriaca
Gnorimus variabilis Gnorimus variabilis
Graphoderus bilineatus ovratniški plavač Graphoderus bilineatus
Hydraena carniolica
Hydrochara flavipes
Hydrophilus atterimus barjanski potapnik
Hydrophilus piceus črni potapnik Črni potapnik
Isotomus speciosus Isotomus speciosus
Laemostenus elegans
Lamia textor črni kosec Črni kosec
Lathrobium cavicola
Leptodirus hochenwartii drobnovratnik Drobnovratnik
Leptorhabdium illyricum ilirski kozliček
Limoniscus violaceus vijolična pokalica vijolična pokalica
Liocola lugubris marmornata minica Marmornata minica
Lophyridia littoralis
Lucanus cervus rogač Rogač
Lytta vesicatoria španska muha Španska muha
Machaerites spp.
Macronychus quadrituberculatus Macronychus quadrituberculatus
Meloe proscarabaeus hrapava travnica, majnica Hrapava travnica
Meloe rugosus
Meloe violaceus vijoličasta travnica Vijoličasta travnica
Melolontha hippocastani mali majski hrošč Mali majski hrošč
Melolontha pectoralis Melolontha pectoralis
Morimus funereus bukov kozliček Bukov kozliček
Musaria cephalotes
Nebria psammodes
Necrophilus subterraneus Necrophilus subterraneus
Necydalis ulmi Necydalis ulmi
Nicrophorus germanicus črni grobar Črni grobar
Odacantha melanura močvirski ovratničar Odacantha melanura
Oreina liturata črtasta gornica
Oreina melanocephala črnoglava gornica
Oreina plagiata rdeča gornica rdeča gornica
Orestia carniolica
Orotrechus spp. jamski krešiči
Oryctes nasicornis nosorožec Nosorožec
Oryotus spp. ploskonožci
Osmoderma eremita eremit, puščavnik Eremit, puščavnik
Parapropus spp.
Patrobus styriacus
Phryganophilus ruficollis
Poecilonota rutilans
Polyphylla fullo mlinar Mlinar
Polystichus connexus Polystichus connexus
Potosia aeruginosa blesteča minica
Pretneria spp. jamski mrharčki
Procerus gigas orjaški krešič Orjaški krešič
Prospelaeobates spp.
Pterostichus justusi
Pterostichus morio
Pterostichus schaschli
Pterostichus variolatus
Purpuricenus kaehleri Kaehlerjev škrlatnik Kaehlerjev škrlatnik
Rhagium sycophanta veliki kleščar veliki kleščar
Rhamnusium bicolor Rhamnusium bicolor
Rhopalopus femoratus
Rhopalopus insubricus
Rhopalopus ungaricus
Rhysodes sulcatus brazdar Brazdar
Rosalia alpina alpski kozliček Alspki kozliček
Saperda similis Saperda similis
Scarites laevigatus
Scarites terricola
Sclerophaedon carniolicus
Selatosomus cruciatus križarska pokalica Križarska pokalica
Spelaeodromus spp.
Sphodrus leucophthalmus Sphodrus leucophthalmus
Stephanopachys substriatus Stephanopachys substriatus
Tragosoma depsarium Tragosoma depsarium
Typhlotrechus spp.
Xylodrepa quadrimaculata Xylodrepa quadrimaculata
Xylosteus spinolae Xylosteus spinolae
Zabrus tenebrioides žitni brzec Zabrus tenebrioides
Zuphium olens Zuphium olens
red Trichoptera mladoletnice Chaetopteryx irenae
Hagenella clathrata Hagenella clathrata
red Lepidoptera metulji Agdistis intermedia Agdistis intermedia
Bembecia himmighoffeni
Callimorpha quadripunctaria črtasti medvedek Črtasti medvedek
Carcharodus flocciferus močvirski ostrozob
Carcharodus lavatherae čišljakov ostrozob čišljakov ostrozob
Caryocolum peregrinella
Catocala puerpera purpurni trakar purpurni trakar
Chamaesphecia hungarica Chamaesphecia hungarica
Charissa certhiatus
Chazara briseis puščavnik puščavnik
Chesias rufata Chesias rufata
Choristoneura lafauryana
Cochylimorpha halophilana
Coenonympha oedippus barjanski okarček barjanski okarček
Coenonympha tullia munčev okarček munčev okarček
Colias myrmidone bakreni senožetnik Bakreni senožetnik
Crambus uliginosella
Cucullia xeranthemi Cucullia xeranthemi
Cupido osiris modri kupid modri kupid
Cymbalophora pudica Cymbalophora pudica
Diachrysia nadeja
Diachrysia zosimi Diachrysia zosimi
Diaphora luctuosa Diaphora luctuosa
Discestra stigmosa
Earias vernana Earias vernana
Eilema palliatella
Erannis ankeraria kraški zmrzlikar
Erebia calcaria lorkovićev rjavček Lorkovićev rjavček
Erebia styx trentarski rjavček
Eriogaster catax hromi volnoritec
Eublemma purpurina Eublemma purpurina
Eucosma flavispeculana
Eudonia angustea Eudonia angustea
Euphydryas aurinia travniški postavnež Travniški postavnež
Euphyia mesembrina
Eupithecia carpophagata
Eupithecia ochridata Eupithecia ochridata
Eupithecia riparia
Gastropacha populifolia Gastropacha populifolia
Gnopharmia stevenaria
Gortyna puengeleri
Grammodes bifasciata
Hadena adriana
Hecatera cappa
Hemaris fuciformis Hemaris fuciformis
Hemaris tityus Hemaris tityus
Hipparchia statilinus primorski konjar Primorski konjar
Hypochalcia dignella
Hypodryas maturna gozdni postavnež Gozdni postavnež
Idaea emarginata Idaeae emarginata
Iolana iolas veliki mehurkar Veliki mehurkar
Laelia coenosa Laelia coenosa
Lasionycta calberlai
Leptidea morsei veliki frfotavček Veliki frfotavček
Lithophane merckii
Lopinga achine scopolijev zlatook Scopolijev zlatook
Luperina rubella
Lycaena dispar močvirski cekinček Močvirski cekinček
Lythria cruentaria Lythria cruentaria
Maculinea alcon sviščev mravljiščar Sviščev mravljiščar
Maculinea arion veliki mravljiščar Veliki mravljiščar
Maculinea nausithous temni mravljiščar Temni mravljiščar
Maculinea teleius strašnični mravljiščar Strašnični mravljiščar
Malacosoma franconicum Malacosoma franconicum
Meridiophila fascialis
Nudaria mundana Nudaria mundana
Nymphalis vaualbum vzhodni lepotec Vzhodni lepotec
Odice arcuinna
Omia cymbalariae
Ostrinia palustralis Ostrinia palustralis
Paradrina flavirena
Paradrymonia vittata
Parnassius apollo gorski apolon Gorski apolon
Parnassius mnemosyne črni apolon Črni apolon
Pelosia obtusa Pelosia obtusa
Pennisetia bohemica
Perigrapha i-cinctum Perigrapha i-cinctum
Perisomena caecigena kraški pavlinček
Phragmatobia luctifera Phragmatobia luctifera
Phtheochroa fulvicinctana
Plebicula escheriv primorski modrin
Plusia festucae
Polygonia egea Polygonia egeae
Praestilbia armeniaca
Proserpinus proserpinus Proserpinus proserpina
Saturnia pyri veliki nočni pavlinček Veliki nočni pavlinček
Schinia cardui
Schrankia taenialis Schrankia taenialis
Scoparia perplexela
Sedina buettneri Sedina buettneri
Trichosea ludifica Trichosea ludifica
Triodia adriatica jadranski zavrtač Triodia adriatica
Tyria jacobaeae Tyria jacobeae
Vacciniina optilete pohorski borovničar
Yigoga signifera Yigoga signifera
Yponomeuta sedella Yponomeuta sedella
Zerynthia polyxena petelinček Petelinček
Zygaena angelicae ternovanensis trnovski ovnič
Zygaena brizae
Zygaena cynarae
Zygaena ephialtes spremenljivi ovnič Spremenljivi ovnič
Zygaena punctum
Neuropteroidea mrežekrilci Chrysopa hungarica
Heteroptera stenice Aethus nigritus
Agramma ruficorne
Camponotidea saundersii
Centrocoris variegatus Centrocoris variegatus
Chartoscirta cincta
Dictyla convergens
Dictyla lupuli
Dimorphocoris schmidti schmidtov dvoličnik
Gardena insignis
Hebrus ruficeps
Lamprodema maurum
Mesovelia furcata
Neides tipularius Neides tipularius
Platycranus boreae burjevka
Tholagmus flavolineatus
Thyreocoris scarabaeoides
Tritomegas sexmaculatus Tritomegas sexmaculatus
red Mantodea bogomolke Empusa fasciata krpatonoga bogomolka Krpatonoga bogomolka
red Orthoptera kobilice Saga pedo žagarica Žagarica
red Odonata kačji pastirji Aeshna caerulea šotna deva Šotna deva
Aeshna subarctica mahovna deva Mahovna deva
Aeshna viridis zelena deva Zelena deva
Ceriagrion tenellum rdeči škratec Rdeči škratec
Coenagrion hastulatum barjanski škratec Barjanski škratec
Coenagrion mercuriale brzični škratec Brzični škratec
Cordulegaster heros veliki studenčar Veliki studenčar
Gomphus flavipes rumeni porečnik Rumeni porečnik
Lestes dryas obrežna zverca Obrežna zverca
Lestes macrostigma južna zverca
Lestes virens loška zverca Loška zverca
Leucorrhinia caudalis mrtvični spreletavec Mrtvični spreletavec
Leucorrhinia dubia barjanski spreletavec Barjanski spreletavec
Leucorrhinia pectoralis dristavični spreletavec Dristavični spreletavec
Lindenia tetraphylla velika peščenka velika peščenka
Ophiogomphus cecilia kačji potočnik Kačji potočnik
Somatochlora alpestris alpski lesketnik Alpski lesketnik
Somatochlora arctica barjanski lesketnik Barjanski lesketnik
Somatochlora metallica kovinski lesketnik Kovinski lesketnik
Sympetrum danae črni kamenjak Črni kamenjak
Sympetrum depressiusculum stasiti kamenjak Stasiti kamenjak
Sympetrum flaveolum rumeni kamenjak Rumeni kamenjak
Sympetrum meridionale sredozemski kamenjak Sredozemski kamenjak
Sympetrum pedemontanum pasasti kamenjak Pasasti kamenjak
Zavarovane žuželke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Coleoptera hrošči Carabus hampei
Carabus hungaricus Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus zawadszkii
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus Dytiscus latissimus
Pilemia tigrina
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis Pytho kolwensis
red Lepidoptera metulji Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero Coenonympha hero
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erebia christi Erebia christi
Erebia sudetica Erebia sudetica
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes Hyles hippophaes
Lignyoptera fumidaria Lignyoptera fumidaria
Lycaena helle Lycaena helle
Melanargia arge Melanargia arge
Papilio alexanor Papilio alexanor
Papilio hospiton Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Pseudophilotes bavius [5] Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
red Mantodea bogomolke Apteromantis aptera
red Orthoptera kobilice Brachytrupes megacephalus
Baetica ustulata
Isophya stysi
Isophya costata
Isophya harzi [5]
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus eurasius
red Odonata kačji pastirji Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons ozibni spreletavec ozibni spreletavec
Macromia splendens Macromia splendens
Oxygastra curtisii Oxygastra curtisii
Sympecma braueri vzhodni zimnik

Pajkovci (Arachnida)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani pajkovci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Araneae pajki Macrothele calpeiana Macrothele calpeiana

Raki (Crustacea)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani raki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Isopoda enakonožci Sphaeromides virei jamska veslavka
red Decapoda deseteronožci Astacus astacus potočni rak Potočni rak
Austropotamobius pallipes primorski koščak Primorski koščak
Austropotamobius torrentium navadni koščak Navadni koščak
Homarus gammarus jastog Jastog
Maja squinado veliki morski pajek Veliki morski pajek
Palaemonetes antennarius primorska kozica Primorska kozica
Scyllarus arctus rak nagajivček Rak nagajivček
Zavarovani raki, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Isopoda enakonožci Armadillidium ghardalamensis

Pijavke (Hirudinea)[uredi | uredi kodo]

Zavarovane pijavke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Hirudinea pijavke Hirudo medicinalis medicinska pijavka Medicinska pijavka
Hirudo verbana Hirudo verbana

Mnogoščetinci (Polychaeta)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani mnogoščetinci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Polychaeta mnogoščetinci Eunice aphroditois veliki morski črv Veliki morski črv

Mehkužci (Molusca)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani mehkužci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Gastropoda polži
Anisus vorticulus drobni svitek Drobni svitek
Arion rufus rdeči lazar Rdeči lazar
Helix aspersa hrapavi vrtni polž Hrapavi vrtni polž
Helix cincta pasasti vrtni polž Pasasti vrtni polž
Helix pomatia veliki vrtni polž Veliki vrtni polž
Luria lurida progasta porcelanka progasta porcelanka
Mervicia eximia mervicija
Mitra zonata progasta mitra Progasta mitra
Theodoxus prevostianus topliški plavač Topliški plavač
red Opistobranchia polži zaškrgarji
podred Nudibranchia goli polži vse na območju Slovenije domorodne vrste
razred Bivalvia školjke
Anisomyaria Spondylus gaederopus morsko kopito morsko kopito
Dreissenidae Congeria kusceri kuščerjeva kongerija
Myoida (syn. Eulamellibranchia) Pholas dactylus zavrtač zavrtač
Sphaerium corneum navadna kroglanka navadna kroglanka
Mytiloida klapavice Lithophaga lithophaga morski datelj Morski datelj
Pterioida Pinna nobilis veliki leščur Veliki leščur
Unionoida Microcondylaea compressa
Pseudanodonta complanata rečna brezzobka Rečna brezzobka
Unio crassus navadni škržek Navadni škržek
Unio elongatulus
Zavarovani mehkužci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Gastropoda polži
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum Drobacia banatica
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana Elona quimperiana
Geomalacus maculosus Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa (po podatkih IUCN izumrla)[7]
Paladilhia hungarica
Patella ferruginea prapolži Patella ferruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis Theodoxus transversalis
razred Bivalvia školjke
Unionoida Margaritifera auricularia Margaritifera auricularia

Mahovnjaki (Bryozoa)[uredi | uredi kodo]

Zavarovani mahovnjaki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Bryozoa mahovnjaki Myriozoum truncatum lažna korala
Sertella beaniana neptunove čipke neptunove čipke

Spužve (Porifera)[uredi | uredi kodo]

Zavarovane spužve, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Porifera spužve Hippospongia communis konjska spužva
Spongia officinalis prava spužva Prava spužva

Viri in opombe[uredi | uredi kodo]

  1. »Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,«. Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije. 2004. Pridobljeno 19. februarja 2015.
  2. Priloga 1 k Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Vpogled dne 19.2.2015.
  3. Priloga 2 k Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah Arhivirano 2021-04-10 na Wayback Machine.. Vpogled dne 19.2.2015.
  4. 4,0 4,1 »Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji« (PDF). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje. 2001. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 23. septembra 2015. Pridobljeno 19. februarja 2015.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 »Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 16486«. Uradni list Republike Slovenije. 14. december 2007.
  6. »Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 12972, Uradni list RS 109/2004 z dne 8. 10. 2004,«. Register predpisov Slovenije. 20. november 2006.
  7. Seddon, M.B. (2011). »Leiostyla lamellosa«. Rdeči seznam ogroženih vrst IUCN. Verzija 2012.2. Svetovna zveza za varstvo narave.