Seznam slovenskih rimskokatoliških duhovnikov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam slovenskih rimskokatoliških duhovnikov. (Glej še seznam slovenskih rimskokatoliških škofov, seznam slovenskih verskih osebnosti, seznam slovenskih teologov)

A[uredi | uredi kodo]

Janez Abram - Janez Abram - Jože Abram - Luka Abram - Alojzij Ambrožič - Bernard Ambrožič - Janez (Jozafat) Ambrožič - Janez Ambrožič (1939) - Matjaž Ambrožič - Ivan Ahčin - Andrej Albrecht - Peter Aleš - Jurij Alič - Andrej Aljančič - Jakob Aljaž - Alojzij Ambrožič - Bernard Ambrožič - Andrej Andolšek - Frančišek Andrioli - Jernej Arko - Mihael Arko - Janez Arlič - Adolf Augustitš - Franc Avsec - Simon Ašič - Anton Aškerc - Urban Ažbe - Andrej Ažman - Ciril Ažman - Janez Ažman

B[uredi | uredi kodo]

Jožef Bagari - Franc Ksaver Bajec - Ivan Bajec - Pavel Bajec - Anton Bajt - Jožef Balant - Ivan Baloh - Anton Bankič (1814) - Anton Bankič (1865) - Irenej Friderik Baraga - Janko Barle - Baltazar Bartol - Jernej Bastiančič - Ivan Baša - Jernej Basar - Andrej Batič - Angel Batič - Janez Bedenčič - Venceslav Bele - Jožko Benedetič - Marko Benedik - Metod Benedik - Valentin Benedik - Josip Benkovič - Joško Berce - Anton Berce - Branko Berce - Viktor Berce - Pavel Bernik - Jožef Bernjak - Blaž Bevk - Jožef Bevk - Franc Bezjak - Franc Bilc - Janez Bilc - Matija Bilban - Franc Bizjak - Jurij Bizjak - Franc Blažič - Rudolf Bogatec - Andrej Bohinc - Janez Bonač - Ferdinand Bonča - Miro Friderik Bonča - Peter Bonomo - Jožef Borovnjak - Janez Božič - Lojze Bratina - Emerih Bratuša - Bogomil Brecelj - Jernej Brence - Dimitrij Bregant - Anton Breznik (1737) - Anton Breznik (1881) - Ivan Brezavšček - Franc Brlek - Ivan Brlek - Janez Brodnik - Mirko Brumat - Rihard Brumat - Peter Budin - Jožef Frančišek Buh - Mihael Bulovec - Ignacij Burgar - Jožef Burger - Jakob Burja - Peter Butkovič

C[uredi | uredi kodo]

Oroslav Caf - Stanko Cajnkar - Valentin Cajnko - Ivan Camplin - (Izidor Cankar) - Karel Cankar - Jožef Čarič - Alojzij Carli - Jožef Cedermac - Štefan Cek - Emil Cenčič - Franc Cerar - Anton Cestnik - Branko Cestnik - Gašper Cigale - France Cigan - Ivan Cigan SDB - Janez Cigler - Alojzij Cigoj - Leopold Cigoj - Mirko Cuderman - Franc Cukala - Matija Cvetan - Franc Cvetko

Č[uredi | uredi kodo]

Adolf Ivan Čadež - Anton Čadež - Lovrenc Čadež - Andrej Čebašek - Andrej Čebul - Avgust Čebul - Ivan Čebul - Janez Čebulj - Jožef Čede -Jakob Čemažar - Bernard Čeferin - Franc Čepe - Tomaž Čerin - Jakob Černe - Venčeslav Černigoj - Anton Červ - Tone Česen - Karel Čigon - Matija Čiolič - Alojzij Čižek - Vinko Čonč - Franton Črnigoj - Henrik Črnigoj - Otmar Črnilogar - Jožef Čuček - Silvester Čuk

D[uredi | uredi kodo]

Jožef Dagarin - Peter Dajnko - Mihael Debeljak - Janez Debevec - Josip Demšar - Ivan (Janez) Dermastia - Juraj Dobrila - Jožef Dobrovec - Luka Dolenc - Anton Dolinar (1847) - Anton Dolinar (1894) - Franc Dolinar - Luka Dolinar - Jernej Dolžan - Anton Domicelj - Josip Dostal - Franc Dovnik - Josip Drobnič - Maksimilijan Držečnik - Anton Duhovnik, Anton Dular

E[uredi | uredi kodo]

Lambert Ehrlich - Martin Ehrlich - Gregor Einspieler - Lambert Einspieler - Anton Erjavec - Jožef Erker - Filip Jakob Erlah - Peter Eržen

F[uredi | uredi kodo]

Janez Fabijan - Valentin Fabri - Blaž Farčnik - Andrej Fekonja - Fran Ferjančič - Lambert Ferčnik - Janez Filipič - Fran Saleški Finžgar - Janez Flis - Ivan Dizma Florjančič de Grienfeld -Matej Frelih - Josip Fon

G[uredi | uredi kodo]

Mihael Gaber - Martin Gaberc - Andrej Gabrovšek - Franc Gabrovšek - Anton Gerbec - Albin Germek - Marko Glaser - Peter Pavel Glavar - Felicijan Globočnik - Janez Globočnik - Roman Globokar - Jožef Godina - Matija Godina - Bernardin Godnič - Franc Godnič - Jožef Godnič (1851) - Jožef Godnič (1884) - Januš Golec - Janez Goličnik - Štefan Golja - Josip Golob - Martin Golob - Janez Gorkič - Martin Gorše - Franc Govekar (1883-1979) - Jurij Grabrijan - Pankracij Gregorc - Anton Gregorčič - Jože Gregorič - Simon Gregorčič (1844) - Simon Gregorčič (1856) - Vekoslav Grmič - Milan Grlj - Josip Gruden - Karel Gržan - Jerko Gržinčič - Ambrož Guion - Franc Guštin

H[uredi | uredi kodo]

Gracijan Heric - Kalist Heric - Peter Hicinger - Franc de Paula Hladnik - Josip Hohnjec - Stanislav Hočevar - Tomaž Hren - Franc Hül - Vojteh Hybášek

I[uredi | uredi kodo]

Gašpar Igl - Avgust Ipavec - Maks Ipavec - Marka Irmel - Franc Ivanetič - Adam Ivanoci - Ferenc Ivanoci

J[uredi | uredi kodo]

Francis Jager - Janez Jalen - Anton Jamnik - Karel Jamnik - Luka Jamnik - Janez Svetokriški - Dominik Janež - Janez Janžekovič - Jožef Janžekovič - Jurij Japelj - Anton Jarc - Franc Jarc - Urban Jarnik - Placid Javornik - Janez Jenko - Valerijan Jenko - Luka Jeran - Igor Jereb - Karel Jereb - Stanko Jericijo - Ivan Jerič - Anton Jerovšek - Josip (Jožef) Jerše - Jurij Jonke - Leopold Jurca - Jan Jurij

K[uredi | uredi kodo]

Alojz Kačičnik - Filip Jakob Kafol - Andrej Kalan - Janez Ev. Kalan - Janez Krstnik Kalan - Krištof Kandut - Andrej Karlin - Frančišek Ksaver Karun - Josip Kastelic - Ivan Kaus - Andrej Kavčič - Jakob Kavčič - Štefan Kemperle - Anton Kerčon - Jožef Kerčon - Albin Kjuder - Jožef Klekl (1874) - Jožef Klekl (1879) - Andrej Klemenčič - Drago Klemenčič - Luka Klopčič - Karel Klun - Luka Knafelj - Milan Knep - Ivan Kobal - Lojze Kobal - Vinko Kobal - Blaž Kocen - Štefan Kociančič - Alojz Kocjančič - Zoran Kodela - Janez Kodrič - Marjan Kokalj - Peter Kolar - Ivan Kolarič - Franc Kolenc - Marjan Komjanc - Janko Komljanec - Rudi Koncilja - Viktor Kopatin - Anton Korošec - Vladimir Kos - Franc Kosar - Franc Kosec - Jaroslav Kotnik - Fran Kovačič - Jožef Kovačič - Martin Kovačič - Lojze Kozar - Borut Košir - Jožef Košič - Štefan Kožuh - Pavel Krajnik - Franc Kralj - Frančišek Kralj - Ignacij Kralj - Marko Kranjc - Jakob Krašna - Jože Krašovec - Stane Kregar - Janez Evangelist Krek - Anton Krempl - Janez Križaj - Ivan Križanič - Jožef Kržišnik - Jože Krošl - Bogumil Krušič - Alojzij Kuhar - Anton Kuhn - Floriš Kühar - Števan Kühar - Avguštin Kukovič - Franc Kulovec - France Kunstelj - Martin Kuralt - Robert Kuralt - Štefan Kušar - Juri Küzmič - Peter Kvaternik

L[uredi | uredi kodo]

Anton Lah - Avguštin Lah - Valentin Lah - Evgen Lampe - Frančišek Lampe - Janez Langerholz - Jožef Lap - Jožef Lapuh - Jožef Lapuh - Ivan Lavrenčič - Mario Lavrenčič - Primož Lavrenčič - Andrej Lavrin (1743-1808) - Gregor Lavrinec - Josip Lavtižar - Anton Lazar - Albert Leban - Jernej Legat - Anton Legiša - Stanislav Lenič - Anton Lesjak - Urban Lesjak - Jernej Levičnik - Andrej Likar - Matija Lipold - Stanislav Lipovšek - Simon Lorber - Matej Lotrič - Franc Ksaver Lukman

M[uredi | uredi kodo]

Janez Madon - Jožef Majcen - Janez Nepomuk Majnik - Ivan Mak - Jožef Malič - Ivan Mlakar - Matej Marcina - Janez Marolt - Matej Markič - Ivan Markošek - Franc Markovič - Andrej Marušič - Ivan Marija Marušič - Jožef Marušič - Lovrenc Marušič (Romuald Štandreški) - Janez Maučec - Martin Matek - Ivan Matko SDB - Jurij Matjašič - Maksimilijan Matjaž - Anton Medved (1862) - Anton Medved (1869) - Jernej Medved - Jožef Meglič - Franc Ksaver Mercina - Franc Serafin Metelko - Janez Mesar - Alojzij Meško - Franc Ksaver Meško - Jožef Meško - Nikolaj Meznarič - Janez Mihelič - Jurij Miklavčič - Maks Miklavčič - Janko Mikula - Jožef Mirt - Jakob Missia - Ivan Mlakar - Janko Mlakar - Anton Mlinar - Štefan Modrinjak - Franc Močnik - Vinko Močnik - Andrej Mozetič - Ivan Mozetič - Janez Mozetič - Štefan Mozetič - Ignacij Mrak - Tomaž Mraz - Silvester Murè

N[uredi | uredi kodo]

Martin Naglič - Klement Naistoth - Anton Namre - Mihael Napotnik - Joahim Nastran - Ivan Narat - Matej Nastran - Franjo Neubauer - Urban Nežmah - Ferenc Novak - Josip Novak - Pavle Novak - Vincenc Novak

O[uredi | uredi kodo]

Anton Oblak (duhovnik) - Alojzij Odar - Franc Ogradi - Mihael Omersa - Franc Omerza - Mihael Opeka - Ignacij Orožen - Valentin Orožen - Lovrenc Osgnach - Evstahij Ozimek - Jožef Ozmec

P[uredi | uredi kodo]

Jože Pacek - Miha Frančišek Paglovec - Anton Pahor - Jožef Pajek - Ivan Pajk - Matija Pak - Štefan Pauli -Janez Pavlin - Jernej Pavlin - Vlado Pečnik - Jože Pegan - Franc Perko - Anton Peric - Pavel Perko - Ivan Perša - Davorin Petančič - Branko Petauer - Alojzij Peterlin - Henrik Peternel - Mihael Peternel - Janez Piber - Mihael Pikl - Gašpar Pilat - Jakob Pilat - Anton Pintar - Lovro Pintar - Franc Pirc - Lado Piščanc - Janez Platiša - Jože Plut - Janez Podboj - Valentin Podgorc - Peter Podreka - Franc Tomaž Pogačnik - Janez Pogačnik - Lovrenc Pogačnik - Janez Krizostom Pohlin - Jožef Pohlin - Marko Pohlin - Jožef Poklukar - Jožef Pokorn - Tone Polda - Martin Poredoš - Gašper Porenta - Blaž Potočnik - Ciril Potočnik - Marjan Potočnik - Jakob Prašnikar - Jurij Prešeren - Janez Avguštin Puhar - Franc Puncer - Alfonz Požar

R[uredi | uredi kodo]

Božidar Raič - Jože Rajhman - Maksimilijan Leopold Rasp - Vendel Ratkovič - Matevž Ravnikar (1776) - Matevž Ravnikar (1802) - Maksimilijan Redeskini - Ivan Rejec - Hijacint Repič - Jožef Resnik - Simon Robič - Janez Krstnik Rode - Gašper Rojko - Alojzij Rozman - Janez Rozman - Jožef Rozman (1801) - Jožef Rozman (1812) - Jožef Rozman (1870) - Gašper Rupnik - Tomaž Rutar

S[uredi | uredi kodo]

Jakob Sabar - Jožef Sakovič - Ciril Sedej - Alojz Sardoč - Frančišek Borgia Sedej - Janez Sedej - Nikolaj Sedej - Štefan Selmar - Severus Sever - Franc Simonič - Adam Skalar - Ivan Skuhala - Stanislav Slatinek - Jurij Slatkonja - Janoš Slepec - Anton Martin Slomšek - Jožef Smej - Andrej Bernard Smolnikar - Luka Smolnikar - Andrej Smrekar - Janez Smrekar - Andrej Snoj - Benigen Snoj - Venčeslav Snoj - France Sodja - John Sonc - Ciril Sorč - Anton Spendou - Jožef Spendou - Valentin Stanič - Avguštin Stegenšek - Jakob Stepišnik - Ivan Stibiel - Jožef Stibiel - Anton Strle - Ahacij Stržinar - Feliks Suk - Janez Sumper - Blaž Sušnik - Ivan Sušec - Ivan Sušnik - Jožef Sušnik - Ivan (Janez) Svetina (1851-1936) - Frančišek Svetličič

Š[uredi | uredi kodo]

Ivan Šašelj - Franc Šbül - Marjan Šef - Anton Šinkar - Matija Šinko - Matej Škerbec - Matija Škerbec - Janko Škraban - Miro Šlibar - Janez Kapistran Šmuc - Henrik Šonc - Peter Šorli - Vendelin Špendov - Marko Šraml - Franc Štiglic - Anton Štrancar - France Jaroslav Štrukelj - Ivan Štrukelj - Ivan Štuhec - Peter Štumpf - Janez Šubic - Frančišek Saleški Šušteršič - Virgil Šček

T[uredi | uredi kodo]

Baltazar Tavčar - Janez Tavčar (okoli 1544) - Janez Tavčar (1843) - Mavricij Teraš - Filip Terčelj - Avguštin Ternovšek - Filip Terpin - Matej Tomazin - Ivan Tomažič - Ivan Jožef Tomažič - Matija Tomc - Jože Tominc - Angelik Tominec - Roman Tominec - Franc Toplak - Mihael Toroš - Franc Tovornik - Valentin Tratnik - Franc Treiber - Ivan Trinko - Alojzij Trontelj - Jože Trošt - Filip Trpin - Davorin Trstenjak - Janez Trstenjak - (Primož Trubar) - Jurij Matej Trunk - Ivan Tul - Janž Tulščak - Alojzij Turk - Josip Turk - Peter Turk - Marjan Turnšek - Metod Turnšek - Leopold Turšič - Srečko Turk - Kerubin Tušek

U[uredi | uredi kodo]

Anton Udrih - Anton Ukmar (1796) - Anton Ukmar (1805) - Jakob Ukmar - Jurij Ukmar - Jožef Ulaga (1815) - Jožef Ulaga (1826) - Mihael Umek - Alojz Uran - Anton Urbas - Andrej Urek - Peter Urh - Andrej Anton Uršič - Jernej Uršič - Aleš Ušeničnik - Franc Ušeničnik

V[uredi | uredi kodo]

Jožef Varga - Štefan Varga - Janez Veider - Jože Vengust - Matija Vertovec - Simon Vilfan - Jože Vinkovič - Štefan Vinkovič - Rafko Vodeb - Valentin Vodnik - Janez Vodopivec - Vinko Vodopivec - Lovro Vogrin - Anton Vogrinec - Jakob Volčič - Janez Volčič - Joža Vovk - Franc Vovko (slepi) - Ivan Vošnjak - Maksimilijan Vraber - Franc Vrhunc- Stanko Vrtovec - Venčeslav Vrtovec-

W[uredi | uredi kodo]

Anton Wolf - Anton Alojzij Wolf - Matevž Wolf

Z[uredi | uredi kodo]

Pavle Zablatnik - Janez Zabukovec - Jožef Zabukovšek - Gregor Zafošnik - Mihael Zagajšek - Dizma Zakotnik - Vinko Zaletel - Janez Zalokar - Andrej Zamejic - Mansuetus Zangerl - John Zaplotnik - Anton Zdešar - Ivan Zelko - Matija Zemljič - Josip Zidanšek - Franc Zmazek - Avguštin Zlobec - Salvator Zobec - Vinko Zor - Ivan Nepomuk Zore - Janez Evangelist Zore - Franc Zorec - Alojzij Matija Zorn - Hilarij Zorn - Mirko Zorn - Božo Zuanella - Jakob Zupan - Jožef Zupan - Jurij Zupan - Simon Zupan - Anton Zupančič - Janez Zupančič - Janez Zupet

Ž[uredi | uredi kodo]

Jožef Žabkar - Lojze Jože Žabkar - Janko Žagar - Anton Žakelj - Jurij Žehel - Avgust Žele - Jožef Žemlja - Štefan Žemlič - Stanko Žerjal - Viljem Žerjal - Anton Žilavec - Marijan Živic - Stanko Živic - Marko Žižek - Anton Žgur - Rudolf Žgur - Ivan Krstnik Žibert - Franc Žigon - Ignacij Žitnik - Franc Žličar - Anton Žlogar - Andrej Žnidarčič - Janez Žurga - Hieronim Žveglič - Niko Žvokelj

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]