Državni zbor Republike Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani DZ RS)
Jump to navigation Jump to search
Slovenija
Coat of arms of Slovenia.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
SlovenijaDržavni zbor Republike Slovenije je osrednja, najvišja predstavniška in zakonodajna institucija Republike Slovenije. Poleg zakonodajne, nadzorne in volilne funkcije opravlja tudi druge funkcije, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti (na primer ustvarjanje legitimnosti, predstavljanje družbenih interesov, racionalizacija in reševanje interesnih konfliktov, sprejemanje in nadzor državnega proračuna itn.).

Delovati je začel po volitvah leta 1992 (te so bile 6. decembra 1992), ko se je iztekel mandat Skupščini Republike Slovenije. Prva konstitutivna seja je bila 23. decembra 1992, na kateri so potrdili mandate poslank in poslancev ter izvolili vodstvo (predsednik in dva podpredsednika).

Ustavne določbe[uredi | uredi kodo]

Državni zbor je opredeljen v 4. delu Ustave Republike Slovenije in sicer v členih 80. do vključno 95.

Pristojnosti Državnega zbora[uredi | uredi kodo]

Državni zbor ima kot najvišji predstavniški in zakonodajni organ v državi naslednje pristojnosti:

 • sprejema Ustavo Republike Slovenije, jo razglaša in odloča o njenih spremembah ter jih razglaša,
 • sprejema zakone, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega proračuna in zaključni račun državnega proračuna,
 • sprejema Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije,
 • sprejema odloke, resolucije, deklaracije, nacionalne programe, priporočila in sklepe,
 • sprejema uradna prečiščena besedila zakonov in avtentične razlage zakonov,
 • ratificira mednarodne pogodbe,
 • odreja parlamentarno preiskavo in sprejema poslovnik o parlamentarni preiskavi,
 • razpisuje referendume (ustavodajni, zakonodajni in posvetovalni referendum, referendum o mednarodnih povezavah),
 • odloča o imuniteti: poslancev, sodnikov, sodnikov Ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic in njegove namestnike,
 • odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja in o uporabi obrambnih sil ter
 • obravnava zadeve Evropske unije, zavzema stališča do sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija in sprejema stališča o političnih usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v skladu z ustavo, zakonom in Poslovnikom Državnega zbora.

Volilna funkcija Državnega zbora (voli, imenuje in razrešuje):

Nadzorna funkcija Državnega zbora:

 • odreja parlamentarno preiskavo,
 • odloča o zaupnici oziroma nezaupnici Vladi,
 • odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika Vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem in
 • postavlja poslanska vprašanja in pobude predsedniku Vlade, ministrom in generalnemu sekretarju Vlade.

Mandati[uredi | uredi kodo]

Mandat Začetek Konec Predsednik/-i Fotografija
Skupščina Republike Slovenije 1990 23. december 1992 France Bučar
1. državni zbor Republike Slovenije 23. december 1992 28. november 1996 Herman Rigelnik

Jožef Školč

2. državni zbor Republike Slovenije 28. november 1996 27. oktober 2000 Janez Podobnik Janez Podobnik 2015.jpg
3. državni zbor Republike Slovenije 27. oktober 2000 22. oktober 2004 Borut Pahor

Franc Feri Horvat

4. državni zbor Republike Slovenije 22. oktober 2004 15. oktober 2008 France Cukjati
5. državni zbor Republike Slovenije 15. oktober 2008 21. december 2011 Pavel Gantar

Ljubo Germič

6. državni zbor Republike Slovenije 21. december 2011 1. avgust 2014 Gregor Virant

Janko Veber

7. državni zbor Republike Slovenije 1. avgust 2014 22. junij 2018 Milan Brglez
8. državni zbor Republike Slovenije 22. junij 2018 Matej Tonin

Dejan Židan

Poslanci[uredi | uredi kodo]

Državni zbor sestavlja 90 poslank in poslancev.

Viri[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]