Seznam slovenskih podjetij

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam slovenskih podjetij razvrščen po Standardni klasifikaciji dejavnosti (vir razvrščanja je glavna dejavnost registrirana v Poslovnem registru Slovenije, ki se vodi pri AJPES):

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo[uredi | uredi kodo]

B Rudarstvo[uredi | uredi kodo]

C Predelovalne dejavnosti[uredi | uredi kodo]

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro[uredi | uredi kodo]

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje[uredi | uredi kodo]

F Gradbeništvo[uredi | uredi kodo]

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil[uredi | uredi kodo]

H Promet in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

I Gostinstvo[uredi | uredi kodo]

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti[uredi | uredi kodo]

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti[uredi | uredi kodo]

L Poslovanje z nepremičninami[uredi | uredi kodo]

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti[uredi | uredi kodo]

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti[uredi | uredi kodo]

O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost[uredi | uredi kodo]

P Izobraževanje[uredi | uredi kodo]

Q Zdravstvo in socialno varstvo[uredi | uredi kodo]

  • ZVD d.o.o. zavod za varstvo pri delu

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti[uredi | uredi kodo]

S Druge dejavnosti[uredi | uredi kodo]