Seznam slovenskih mladinskih pisateljev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam slovenskih mladinskih pisateljev.

A[uredi | uredi kodo]

Konči Ahačič, Vera Albreht, Ivo Antič, Emica Antončič, Vojan Tihomir Arhar, Anton Aškerc, Miha Avanzzo, Tatjana Angerer, Renata Anžič Trtnik

B[uredi | uredi kodo]

France Balantič, Milko Bambič, Milena Batič, Jana Bauer, Cvetka Bevc, France Bevk,Damjana Bihar, Tina Bilban?, Janez Bitenc, Ivan Bizjak, Franček Bohanec, Adam Bohorič, Matej Bor, Andreja Borin, Marja Borštnik, Ivan Bratko, Bojana Bregar, Kristina Brenk, Vida Brest (Majda Peterlin), Anton Brezovnik, Josip Brinar, Andrej Brvar, Natalija Brumen,

C[uredi | uredi kodo]

Ivan Cankar, Božo Cerar, Urška Cerar, Marja Cerkovnik, Angelo Cerkvenik, Antonija (Tončka) Curk (1906–1996)

Č[uredi | uredi kodo]

Anica Černej, Ivanka Čadež, Darka Čeh?

D[uredi | uredi kodo]

Marjeta Dajčman, Jurij Dalmatin, Milan Dekleva, Karel Destovnik - Kajuh, Dušan Dim, Mira Dobravec, Mate Dolenc, Brane Dolinar (Brane Demšar), Tamara Doneva?, Julia Doria, Živa Viviana Doria, Feliks Anton Dev, Zdravko Duša, Slavko Dokl

E[uredi | uredi kodo]

Fran Erjavec, Ervin Fritz

F[uredi | uredi kodo]

Lea Fatur, Janko Ferk, Blaž Ferlinc, Fran Saleški Finžgar, Evald Flisar, Pavel Flere, France Forstnerič, Franjo Frančič, Marinka Fritz Kunc, Ervin Fritz, Anton Funtek, Jasna Furlan

G[uredi | uredi kodo]

Karel Grabeljšek, Nada Gaborovič, Engelbert Gangl, Kostja Gatnik, Alenka Glazer, Viktorija Zmaga Glogovec, Ferdo Godina, Cvetko Golar, Manko Golar, Pavel Golia, Berta Golob, Borut Gombač, Alenka Goljevšček, Dragica Gračner, Alojz Gradnik, Niko Grafenauer, Simon Gregorčič, Barbara Gregorič Gorenc, Goran Gluvić, Darja Gorup, Erna Gregorčič, Mara Grošelj, Olga Gutman

H[uredi | uredi kodo]

Barbara Habič, Maja Haderlap, Barbara Hanuš, Katarina Hergold Germ, Branko Hofman, Asja Hrvatin, Jože Hudales, Oskar Hudales, Krista Hafner, Branka Hubman

I[uredi | uredi kodo]

Alojz Ihan, Anton Ingolič

J[uredi | uredi kodo]

Gitica Jakopin, Janez Jalen, Marko Jarc, Jurij Japelj, Simon Jenko, Vida Jeraj, Marija Jezernik, Branka Jurca, Josip Jurčič, Vida Juvan, Milena Juriševič

K[uredi | uredi kodo]

Mila Kačič, Janez Kajzer, Ludovika Kalan, Alma Maksimilijana Karlin, Igor Karlovšek, Peter Kavalar, Vladimir Kavčič, Damjana Kenda Hussu, Janko Kersnik, Dragotin Kette, Aksinja Kermauner, Milica Kitek, Vladislav Klemenčič, Marija Kmet, Darinka Kobal, Edvard Kocbek, Tomo Kočar, Neli Kodrič (Neli Kodrič Filipić), Tatjana Kokalj, Nina Kokelj, Manica Koman, Nataša Konc Lorenzutti, Andrej Kokot, Miklavž Komelj, Helena Koncut, Majda Koren, Ciril Kosmač, Stanko Kotnik, Srečko Kosovel, Miroslav Košuta, Polonca Kovač, Lojze Kovačič, Kajetan Kovič, Nada Kraigher, Matej Krajnc, Boris Kralj, Lojze Krakar, Nada Kraigher, Miško Kranjec, Marija Vida Kovačič, Marko Kravos, Sebastijan Krelj, Marjan Krnjić, Minka Krofta, Mirko Kunčič, Lenčka Kupper, Ambrož Kvartič, Zofka Kveder, Tatjana Pregl Kobe, Minka Krvina, Špela Kuclar

L[uredi | uredi kodo]

Anton Tomaž Linhart, Feri Lainšček, Fran Levstik, Elza Lešnik, Florjan Lipuš, Magda Lojk, Blaž Lukan, Tomaž Lapajne Dekleva, Milan Petek Levokov, Tamara Laganin, Magda Lojk, Danilo Lokar

M[uredi | uredi kodo]

Marjan Manček, Bogomir Magajna, Zvezdana Majhen, Svetlana Makarovič, Mimi Malenšek, Miha Mate, Neža Maurer, Nina Mav Hrovat (*1975), Pavel Medvešček, Janez Menart, Ivanka Mestnik, Ksaver Meško, Mira Mihelič, Frane Milčinski - Ježek, Fran Milčinski, Jana Milčinski, Ivan Minatti, Miloš Mikeln, Vinko Moderndorfer, Marjana Moškrič, Desa Muck, Josip Murn - Aleksandrov, Miki Muster, Rado Murnik, Erna Muser, Vitan Mal, Asta Malavašič, Pavel Mišmaš

N[uredi | uredi kodo]

Kogoj (Frane Milčinski - Ježek), Lili Novy, Fran Nedeljko, Bogdan Novak, Maja Novak, Nataša Novakovič, Franc (Frank) Novšak

O[uredi | uredi kodo]

Nejka Omahen, Josip Osti, Vinko Ošlak, Mojca Opresnik

P[uredi | uredi kodo]

Boris Pahor, Tone Partljič, Marko Pavček, Tone Pavček, Stane Peček, Vid Pečjak, Ela Peroci, Žarko Petan, Luiza Pesjak, Mojiceja Podgoršek, Luka Poklukar, Lila Prap, Slavko Pregl, Tatjana Pregl, Ljuba Prenner (Teta Metka), France Prešeren, Prežihov Voranc (Lovro Kuhar), Ljudmila Prunk - Utva, Frane Puntar, Igor Plohl, Janez Petkoš, Rok Poles, Sanja Pregl, Jože Potrebuješ, Kristina Pučnik, Aleksandra Perič-Kovač, Matjaž Pikalo

R[uredi | uredi kodo]

Judita Rajnar, Mateja Reba, Tomo Rebolj, Slavica Remškar, Josip Ribičič, Radivoj Rehar (Radislav Rudan), Jože Rode, Franci Rogač, Silvestra Rogelj Petrič, Fran Roš, Andrej Rozman - Roza, Marjan Rožanc, Smiljan Rozman, Branko Rudolf, Ciril Rudolf, Franček Rudolf, Neva Rudolf, Vida Rudolf, Vilijem K. Rupret

S[uredi | uredi kodo]

Rosanda Sajko, Petra Samec, Tone Seliškar, Sonja Sever, Jože Sevlak, Valerija Skrinjar Tvrz, Maša Slavec, Emil Smasek, Breda Smolnikar, Jože Snoj, Cvetka Sokolov, Marko Stabej, Valentin Stanič, Josip Stritar, Gregor Strniša, Gustav Strniša, Jana Stržinar, Leopold Suhodolčan, Primož Suhodolčan, Ivo Svetina, Peter Svetina, Ivan Sivec, Zora Saksida, Smajila Barbara, Maja Sušec

Š[uredi | uredi kodo]

Tomaž Šalamun, Severin Šali, Milan Šega, Avgust Šinkovec - Črtomir, Ada Škerl, Jože Šmit, Branko Šömen, Ivo Šorli, Ljubka Šorli, Lojzka Špacapan, Katja Špur, Bina Štampe Žmavc, Karel Štrekelj, Milica Šturm, Janez Švajncer, Jurij Švajncer, Anja Štefan, Miroslav Šumnik

T[uredi | uredi kodo]

Ivan Tavčar, Zora Tavčar, Marjan Tomšič, Janez Trdina, Ivan Zamejski Trinko, Marijan Tršar, Primož Trubar, Elga Tušar (Emi Vega), Aleksandra Turšič

U[uredi | uredi kodo]

Evelina Umek

V[uredi | uredi kodo]

Matija Valjavec, Ilka Vašte, Josip Vandot, Šaša Vegri (Albina Dobršek Vodopivec), Irena Velikonja, Janja Vidmar, Stana Vinšek (Vida Rudolf), Janez Vipotnik, Valentin Vodnik, Eka (Alenka) Vogelnik, Marija Vogelnik, Mira Voglar, Marija Vogrič, Silvester Vogrinec, Marija Vojskovič, Zlata Vokač, Dea Volarič, Jože Volarič, Zlata Volarič, Anamarija Volk Zlobec, Sergej Vošnjak, Uroš Vošnjak, Tomaž Vrabič, Nande Vrbnjakov (Ferdo Kleinmayr), Drago Vresnik, Zima Vrščaj Holly, Saša Vuga, Saša Vrandečič (̈1975), Ivan Vrhovec, Zlata Volarič

W[uredi | uredi kodo]

Venceslav Winkler

X[uredi | uredi kodo]

Y[uredi | uredi kodo]

Z[uredi | uredi kodo]

Ifigenija Zagoričnik Simonović, Cvetko Zagorski, Dane Zajc, Pavle Zidar (Zdravko Slamnik), Ivo Zorman, Dim Zupan, Lojze Zupanc, Beno Zupančič, Zdravko Zupančič, Vitomil Zupan, Sandi Zalar

Ž[uredi | uredi kodo]

Zdenka Žebre, Tereza Žerdin, Marička Žnidaršič, Danila Žorž, Manja Žugman Širnik, Oton Župančič, Branko Žužek

Glej tudi[uredi | uredi kodo]