Seznam prejemnikov Prešernove nagrade

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam prejemnikov Prešernove nagrade.

              1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023

1947[uredi | uredi kodo]

1948[uredi | uredi kodo]

1949[uredi | uredi kodo]

 • Maks Samec za znanstvena raziskovanja in za znanstvene rezultate, ki so pomembni za izpolnitev petletnega plana
 • Anton Melik za knjigo Jugoslavija, zemljepisni pregled
 • Feliks Lobe za uspešno izvršitev važnih originalnih konstrukcij ter za ustanovitev in dograditev strojnega instituta
 • Milovan Goljevšček za izvrševanje modelnih poskusov za hidrocentralne, kar je velikega pomena za izvajanje petletnega plana ter za izgradnjo vodogradbenega laboratorija
 • Srečko Brodar za pomembne rezultate odkopavanj paleolitičnih najdišč, zlasti v Betalovem spodmolu pri Postojni
 • Igor Tavčar za učbenik o notranjih boleznih, ki je zidan na avtorjevih lastnih izkušnjah in opažanjih ter vsebuje sodobne pridobitve interne medicine
 • Ciril Kosmač za scenarij Na svoji zemlji
 • Anton Ingolič za roman Pot po nasipu
 • France Bevk za mladinsko povest Tonček
 • Vladimir Levstik za dobre prevode, zlasti za prevod Gogoljevega Tarasa Bulbe ter de Costerja Ulenspiegel in Lam Dobrin
 • France Mihelič za deli: Kolona v snegu, Vaška ječa (likovni deli)
 • France Pavlovec za deli: Sava, Soča (likovni deli)
 • Božidar Jakac za Ilustrativni ciklus XIV. Divizija na Štajerskem
 • Božidar Pengov za kip Odločitev
 • Frančišek Smerdu za kip Franceta Prešerna
 • Jože Plečnik za projekt monumentalne palače Ljudske skupščine LRS ter za vrsto spomenikov NOB na Slovenskem, v Splitu in Kraljevu
 • Branko Gavella za režijo drame Gow-d´Usseaju Globoko so korenine, Turgenjeva Mesec dni na vasi in za režijo Janačkove opere Jenufa
 • Slavko Jan za režijo Cankarjevih Hlapcev
 • Hinko Leskovšek za režijo Musorgskijeve opere Soročinski sejem in Donizettijeve opere Don Pasquale
 • Ivan Cesar za vlogo Berdena v Kranjčevi drami Pot do zločina
 • Stane Sever za vlogo Jermana v Cankarjevih Hlapcih
 • Milan Skrbinšek za vlogo župnika v Cankarjevih Hlapcih
 • Branka Verdonik za vlogo Grudnovke v Cankarjevi drami Za narodov blagor
 • Valerija Heybal za vlogo Tosce v istoimenski Puccinijevi operi in za vlogo Leonore v Beethovnvi operi Fidelio
 • Elza Karlovac za vlogo Jele v Kozinovi operi Ekvinokcij in za vlogo cerkovnice Bugyjevke v Janačkovi operi Jenufa
 • Rudolf Francl za vlogo Maria Cavaradossija v Puccinijevi operi Tosca
 • Ladko Korošec za vlogo Don Pasquala v istoimenski operi Donizettija
 • Samo Smerkolj za vlogo Jevgenija Onjegina v istoimenski operi Čajkovskega
 • Pia Mlakar in Pino Mlakar za Dvorakov balet Cekin ali gosli in Soročinski sejem
 • Anton Neffat za dirigiranje oper - Čajkovski: Jevgenij Onjegin, Puccini: La Boheme - ter za uspešno umetniško vodstvo mariborske Opere
 • Ernest Franz za inscenacije: B.Kreft: Krajnski komedijanti, Sheridan: Šola za obrekovanje in Beethoven: Fidelio
 • Viktor Molka za inscenacije: Cankar: Hlapci, Donizetti: Don Pasquale, Kranjec: Pot do zločina, Musorgski: Soročinski sejem
 • Marijan Lipovšek za Simfonijo I. stavek
 • Uroš Krek za Koncert za violino in orkester
 • Jakov Cipci za dirigiranje orkestra Slovenske filharmonije
 • Rado Simoniti za dirigiranje in organizacijo zbora Slovenske filharmonije
 • Anton Trost za izvedbo klavirskih koncertov

1950[uredi | uredi kodo]

1951[uredi | uredi kodo]

1952[uredi | uredi kodo]

1953[uredi | uredi kodo]

1954[uredi | uredi kodo]

1955[uredi | uredi kodo]

 • Milko Kos za delo Urbarji Slovenskega Primorja (zgodovina)
 • Anton Peterlin za znanstveno delo s področja velemolekul
 • Franc Novak varianta Wertheimove operacije raka na materničnem vratu
 • Ivan Potrč za roman Na kmetih
 • Mira Danilova za vloge Vase Železnove M. Gorkega, matere v Stekleni menažeriji T. Williamsa in v Filomeni Marturano E. de Filippa
 • France Mihelič za grafični opus

1956[uredi | uredi kodo]

 • Jovan Hadži za razpravi Morfološki značaj pnevmatofora pri sifonoforah in Nadaljnja raziskovanja o ishiropsalidih (opiliones)
 • Aleš Strojnik za dograditev elektronskega mikroskopa na Tehniški fakulteti v Ljubljani
 • Anton Sovre za prevod Pisma mračnjakov in Platonove trilogije Poslednji dnevi Sokrata
 • Ferdo Kozak za knjigo Popotoval sem v domovino
 • Vilma Bukovec za vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi

1957[uredi | uredi kodo]

1958[uredi | uredi kodo]

1959[uredi | uredi kodo]

1960[uredi | uredi kodo]

1961[uredi | uredi kodo]

1962[uredi | uredi kodo]

 • Julij Betetto za življenjsko delo v slovenski glasbi
 • Niko Kralj za uspehe v industrijskem oblikovanju in arhitekturi
 • France Štiglic za režijo filmov Dolina miru, Deveti krog in Balada o trobenti in oblaku
 • Jože Udovič za pesniško zbirko Ogledalo sanj

1963[uredi | uredi kodo]

1964[uredi | uredi kodo]

1965[uredi | uredi kodo]

 • France Mihelič za umetniško dovršeno idejno zasnovo figuraličnega in scenskega inventarija, namenjenega lutkovni uprizoritvi Maeterlinckove Sinje ptice
 • Vladimir Skrbinšek za igralski umetniški opus v letu 1964
 • Marko Turk za oblikovanje elektroakustičnih instrumentov

1966[uredi | uredi kodo]

1967[uredi | uredi kodo]

 • Božo Vodušek za pesniško zbirko Izbrane pesmi
 • Maksim Sedej za slikarska dela, razstavljena leta 1966 v Moderni galeriji v Ljubljani

1968[uredi | uredi kodo]

1969[uredi | uredi kodo]

 • Lojze Dolinar za razstavo v Mestni galeriji v Ljubljani leta 1968
 • France Koblar za življenjsko delo na področju literarne umetnosti
 • Elvira Kralj za življenjsko delo v gledališki umetnosti
 • Edo Mihevc za arhitektonsko - urbanistično rešitev kompleksa Lucija
 • Karol Pahor za življenjsko delo na področju glasbene ustvarjalnosti

1970[uredi | uredi kodo]

1971[uredi | uredi kodo]

 • Vida Juvan za življenjsko delo na področju dramske umetnosti
 • Stane Kregar za življenjsko delo in slikarski opus v zadnjih letih
 • Janko Lavrin za življenjsko delo in za posredovanje slovenskega slovstva v tujini
 • Savin Sever za desetletni opus pomembnih stvaritev na področju arhitekture
 • Lucijan Marija Škerjanc za življenjsko delo na področju glasbene kompozicije

1972[uredi | uredi kodo]

1973[uredi | uredi kodo]

1974[uredi | uredi kodo]

1975[uredi | uredi kodo]

1976[uredi | uredi kodo]

1977[uredi | uredi kodo]

1978[uredi | uredi kodo]

1979[uredi | uredi kodo]

1980[uredi | uredi kodo]

 • Božidar Jakac za bogato razstavno dejavnost zadnjih let in živo likovno navzočnost v slovenskem in jugoslovanskem kulturnem prostoru
 • Slavko Jan za življenjsko delo v Drami slovenskega narodnega gledališča
 • Ciril Kosmač za pisateljski opus (posmrtno)

1981[uredi | uredi kodo]

1982[uredi | uredi kodo]

 • Zdenko Kalin za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja
 • Vilma Bukovec za življenjsko delo na področju opernega pevskega poustvarjanja
 • Ciril Zlobec za pesniško zbirko Glas

1983[uredi | uredi kodo]

1984[uredi | uredi kodo]

1985[uredi | uredi kodo]

 • Polde Bibič mojster slovenskega igralstva in slovenske umetniške besede
 • Ivan Minatti za liriko, zbrano v knjigi Prisluškujem tišini v sebi
 • Vilko Ukmar za življenjsko delo (skladatelj)

1986[uredi | uredi kodo]

1987[uredi | uredi kodo]

 • Miloš Bonča za življenjsko delo
 • Boris Cavazza za vlogo Doktorja v Velikem briljantnem valčku, Dantona v drami Dantonov primer in Stavrogina v dramatizaciji Besov
 • Pavle Zidar za pripovedne stvaritve

1988[uredi | uredi kodo]

1989[uredi | uredi kodo]

1990[uredi | uredi kodo]

1991[uredi | uredi kodo]

1992[uredi | uredi kodo]

1993[uredi | uredi kodo]

1994[uredi | uredi kodo]

1995[uredi | uredi kodo]

1996[uredi | uredi kodo]

1997[uredi | uredi kodo]

1998[uredi | uredi kodo]

1999[uredi | uredi kodo]

2000[uredi | uredi kodo]

2001[uredi | uredi kodo]

2002[uredi | uredi kodo]

2003[uredi | uredi kodo]

2004[uredi | uredi kodo]

2005[uredi | uredi kodo]

2006[uredi | uredi kodo]

2007[uredi | uredi kodo]

2008[uredi | uredi kodo]

 • Janez Gradišnik, za življenjsko delo na področju književnosti, književnega prevajanja, pisateljevanja in jezikoslovstva
 • Miljenko Licul, za obsežen ustvarjalni opus na področju oblikovanja

2009[uredi | uredi kodo]

2010[uredi | uredi kodo]

2011[uredi | uredi kodo]

2012[uredi | uredi kodo]

2013[uredi | uredi kodo]

2014[uredi | uredi kodo]

2015[uredi | uredi kodo]

2016[uredi | uredi kodo]

2017[uredi | uredi kodo]

2018[uredi | uredi kodo]

2019[uredi | uredi kodo]

2020[uredi | uredi kodo]

2021[uredi | uredi kodo]

2022[uredi | uredi kodo]

2023[uredi | uredi kodo]

 • Herman Gvardjančič, akademski slikar, za življenjsko delo
 • Ema Kugler, filmska režiserka, videastka, performerka in kostumografinja za življenjsko delo

2024[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]