Druga svetovna vojna na Slovenskem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Druga svetovna vojna na Slovenskem se je pričela 6. aprila 1941, ko so sile osi napadle in kmalu zavzele Kraljevino Jugoslavijo, vključno s Slovenijo. Slovensko ozemlje so okupirale štiri države: Nemški rajh, Kraljevina Italija, Kraljevina Madžarska in v majhni meri Neodvisna država Hrvaška. Okupacijske oblasti so nad slovenskim prebivalstvom izvajale vojne zločine. Pridobljena ozemlja so skušala potujčiti in ga priključiti svojim državam.

26. aprila 1941 so pred vojno prepovedana Komunistična partija Slovenije in nekatere levo usmerjene skupine ustanovile Osvobodilno fronto (OF). Pod OF so delovali slovenski partizani, vojaške enote. OF in partizani so predstavljali temelj narodnoosvobodilnega boja (NOB), odpora in oboroženega boja proti okupatorjem na Slovenskem.

Nacisti so že poletja 1941 začeli z etničnim čiščenjem in izgonom deset tisoč Slovencev, ter streljanjem stotine talcev, kar je sprožilo upor. Do spomladi 1942. Partizani so osvobodili večino ozemlja Ljubljanske pokrajine. Fašisti so odgovorili z veliko ofenzivo, v kateri so jim se pridružili slovenski kolaboranti iz Legije smrti. Pobili so mnogo partizanov, množično streljali talce, in začeli pošiljati deset tisoč Slovencev v koncentracijska taborišča

Zaradi nasilnega obračunavanja komunistov s svojimi nasprotniki in spoznanja, da so komunisti po vojni želeli prevzeti oblast po sovjetskem vzoru, so tradicionalne predvojne politične stranke OF nasprotovale. Stranke tega protirevolucionarnega tabora (katoliške, liberalne in socialdemokratske) so ustanovile svoje lastno ilegalno politično predstavništvo, Narodni odbor, ki se je kasneje preoblikoval v Slovensko zavezo. V Londonskih točkah slovenske stranke so se zavzele za obnovitev Kraljevine Jugoslavije, in razglasile četnisko vojsko Draže Mihailovića kot edino legitimno, vse ostale pa opredelili kot izdajalske. Zaradi zavračanja OF se je znotraj le-te vpliv komunistov še okrepil v škodo manj radikalnih skupin. Protirevolucionarni tabor pa se ni mogel uspešno kosati z dobro organizirano in vedno močnejšo OF, ki je bila že iz predvojnega obdobja vajena delovanja v ilegali. Na Slovenskem so delovali tudi sicer precej šibki četniki, gverilsko gibanje, ki se je razvilo iz poražene jugoslovanske vojske.

Napetosti med OF in protikomunističnim taborom so se vse bolj zaostrovale. Od februarja 1942 se za razmere na Slovenskem že uporablja izraz bratomorna vojna. Partizani so uničili vaške straže, samoobrambne paravojaške enote, ki so jih ustanavljali v nekaterih vaseh. Zato je julija 1942 protikomunistični tabor (vodilno vlogo je imela katoliška Slovenska legija) ustanovil Prostovoljno protikomunistično milico (MVAC), bolje znano kot Bela garda, ki so jo Italijanske okupacijske oblasti oborožile in ji podelile legalen status.

Z Dolomitsko izjavo v začetku 1943 so komunisti v OF popolnoma prevladali. Jeseni istega leta je Italija kapitulirala. Kmalu zatem so partizani uničili belogardiste na Turjaku in četnike pri Grčaricah. Celotna Slovenija je prešla pod nemško okupacijo. Septembra 1943 so bili v Ljubljani ustanovljeni domobranci, novo kolaboracijsko gibanje.

1945 so po zlomu Nemčije na svetovnih bojiščih in na Balkanu na Slovenskem potekale zaključne operacije druge svetovne vojne, med katerimi je partizansko gibanje osvobodilo Slovenijo, Trst in del avstrijske Koroške, v Murski Soboti ga je podprla Rdeča armada. Prek Slovenije so se umikale številne nemške in kolaboracionistične enote z Balkana, ki so se želele predati zahodnim zaveznikom. Tako so se spopadi zavlekli še v teden po uradni kapitulaciji nemške vojske 8. maja: zadnja bitka druge svetovne vojne na Slovenskem in v Evropi nasploh je tako potekala na Poljani 15. maja 1945.

Po vojni je OF prevzela oblast, komunistične oblasti pa so na Slovenskem obračunale z vsemi nasprotniki, tudi z množičnimi izvensodnimi poboji. Slovenija se je kmalu po koncu vojne preoblikovala v Socialistično republiko v okviru Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Začetek vojne na slovenskih tleh[uredi | uredi kodo]

Fašisti sežigajo Narodni dom v Trstu - skrajnji nacionalizem je sprožil 2. svetovno vojno

Večino slovenskega ozemlja je obsegala Dravska banovina, upravna enota Kraljevine Jugoslavije. Primorsko si je Italija lastila že od konca prve svetovne vojne, kjer so nasilno zatirali in raznorodnovali Slovence. Skozi politične represije in diktaturo, staro-jugoslovanske oblasti so ubile in zaprle mnoge komuniste, tako da je število članov stranke do 1932. padlo na vsega 200[1], ter so tik pred vojno bili politično brezznačajni. Na desnici, klerikalistični list Slovenec in listi Katoliške akcije so že od 30-ih let zagovarjali zavezništvo med katoliki in fašisti, ter hvalili HItlerja in Musolinija.[2] Vodja vodilne slovenske stranke SLS, Anton Korošec, se je zavzemal za politiko zbližanja z nacistično Nemčijo, in je v zvezi s tem, kot minister v jugoslovanski vladi, 1940. uvedel dva anti-semitska zakona[2].

Koroščev naslednik v SLS-u, duhovnik Franc Kulovec, je bil prvi politik ki je zagovarjal Trojni pakt med Jugoslavijo in nacistično Nemčijo ter fašistično Italijo.[2] Kulovec in SLS so bili člani vlade ki je 25. marca 1941 podpisala pristop k Trojnemu paktu. Nekateri jugoslovanski častniki, ki so podpirali zahodne zaveznike, so 27. marca izvedli državni udar. Osebno užaljeni vodja Tretjega rajha Adolf Hitler je že istega dne sklenil Jugoslavijo okupirati.

Zasedba Dravske banovine[uredi | uredi kodo]

Glej tudi: Aprilska vojna

Nemci so napad začeli brez vojne napovedi iz Avstrije 6. aprila 1941. LI. armadni korpus nemške vojske je napadel iz Špilja in 8. aprila zavzel Maribor. Do 10. aprila je že prodrl na Hrvaško do Zagreba in Karlovca. XLIX. gorski armadni korpus je napadel preko Pliberka in 11. aprila zasedel Celje, 12. aprila pa Novo mesto.

11. aprila sta se v vojno vključila tudi Italija in Madžarska. V. armadni korpus italijanske vojske je napadel iz Primorske in že 11. aprila vkorakal v Ljubljano. XI. armadni korpus je napadel iz Goriške. Italijani so prodrli do Kočevja in nato nadaljevali proti Bosni.

Jugoslovanska vojska je bila obkoljena in mnogo manj napredna od napadalcev. Čeprav je bil njen odpor na splošno slabo voden in izjemno šibak, je bil na Slovenskem močnejši od pričakovanj sil osi. Zažigala je skladišča in rušila infrastrukturo, dokler ni le-te Narodni svet zaščitil z utemeljitvijo, da hoče zavarovati narodno gospodarstvo. 17. aprila je Kraljevina Jugoslavija kapitulirala.

Čeprav so jugoslovanske vojaške oblasti odklonile zahtevo komunistov po formiranju prostovoljnih enot, seje v Novem mestu zbralo okoli 3000. Deloma so jih napotili proti Zagrebu, del pa proti jadranski obali. Večina se jih je vrnila domov po razglasitvi Neodvisne države Hrvaške (NDH).

Okupacija slovenskega ozemlja[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: Okupacija slovenskega ozemlja

Ozemlje nekdanje Dravske banovine, slovenske pokrajine v kraljevini Jugoslaviji, so si razdelile štiri države sil osi. Nemci so zasedli Gorenjsko, Štajersko, severozahodni del Prekmurja in severni del Dolenjske, Italijani Notranjsko, večino Dolenjske in Ljubljano, Madžari pa večino Prekmurja. Posamezna naselja od Bregane do bližine Brežic je okupirala tudi Neodvisna država hrvaška.

Razdelitev Jugoslavije in Slovenije med silami osi: Nemška zasedba (modra), Italijanska zasedba (zelena) in Madžarska zasedba (siva), Hrvaška NDH (rdeča).

Vsak od okupatorjev si je prizadeval potujčiti slovensko prebivalstvo z raznimi raznarodovalnimi ukrepi. Najpogostejši ukrepi so bili izgoni (sploh intelektualcev), prisilno preseljevanje in pa internacija v koncentracijskih taboriščih (Italijani na Rabu in v Gonarsu). Prav tako so želeli nova ozemlja čim hitreje priključiti svojim državam. Italijani so okupirano ozemlje priključili 3. maja 1941, Madžari 16. decembra 1941, Hrvati pa 15. avgusta 1941. S tem so okupatorji kršili mednarodno pravo, ki ne dovoljuje priključitev v vojni zasedenega ozemlja pred sklenitvijo mirovne pogodbe.

Nemci so skušali najprej prilagoditi upravo zasedenih območij sosednjim avstrijskim deželam, zato so s priključitvijo odlašali. Gorenjsko in Mežiško dolino so želeli priključiti Koroški, preostala ozemlja pa avstrijski Štajerski. Razmah narodnoosvobodilnega odpora jim je to preprečil. Gorenjska in Štajerska sta kljub temu de facto postali del Tretjega rajha. Vpeljali so nacistični družbeni red z raznarodovalnimi, rasnimi in drugimi nacističnimi zakoni ter mobilizacijo prebivalstva v nemško vojsko. Že 26. aprila 1941 je vodja nacistične Nemčije Adolf Hitler osebno obiskal Maribor. Štajerski guverner je kasneje v govoru izjavil, da mu je Hitler naročil, naj "napravi to deželo spet nemško".

Okupacija je temeljito spremenila življenje prebivalstva. Ker je bilo osnovne živilske potrebščine mogoče kupovati le na karte, se je razmahnil črni trg. Gibanje je bilo omejeno z uvedbo policijskih ur in obvezne uporabe prepustnic, nanj pa so vplivale tudi nove meje.

Raznarodnovalna politika[uredi | uredi kodo]

Hitler v Mariboru, 26. aprila 1941, ko je izdal ukaz: "Machen sie mir dieses Land wieder deutch"
Nacistični vojaki stražijo slovenske izgnance v taborišču v Mariboru pred izgonom v Srbijo

Za razliko od skor vseh ostalih okupiranih dežel, Nacisti so nameravali pripojiti Štajersko, Gorenjsko in Koroško direktno k Tretjem Reichu, ter totalno izbrisati Slovence kot narod, ali kot je ukazal Hitler v Mariboru: “Machen sie mir dieses Land wieder deutch”, Za izpolnitev tega povelja Nacisti so takoj začeli izvajati naslednje ukrepe:[1]

 • Izgon ali etnično čiščenje Slovencev. Že 12 aprila 1941, poveljnik nemškega Sichercheitdienst-a in eden glavnih arhitektov Holokavste, Reichard Heidrich, je osnoval urad za izgon Slovencev, ter 21. aprila izdal povelje za izgon 260.000 Slovencev v Srbijo. Začeli so z izgonom uciteljev, intelektualcev in duhovnikov, ter doseljenci po 1918., predvsem Slovenci ki so pobegnili pred fašisti iz Primorske. Vsem izgnancem so zaplenili premoženje, jim dovolili da s sabo vzamejo le 30 kg osebne prtljage in ekvivalent tedanjih 10 dolarjev denarja. Zaradi partizanskega upora, Nemcem ni uspelo ustvariti svojih ciljov, in so na koncu izgnali okoli 80.000 Slovencev. Himmler je prekinil nadaljnje izgone, ampak samo začasno, do končne zmage Nacistov
 • Doselitev Nemcev. Poleg izgona Slovencev, Nemci so skušali spremeniti demografsko sliko s preselitvijo Nemcev iz italijansko okupirane Ljubljanske pokrajine, predvsem iz okolice Kočevja, ampak tudi iz drugih dežel. Te Nemce so naseljevali v glavnem na južno mejo Štajerske, kot obrambni zid pred “slovanskim hordam”, kakor so se Hitler in drugi Nacisti pogostoma obračali na slovanske narode
 • Prisilno ponemčevanje. Nemci so prepovedali uporabo slovenskega jezika v šolah in javnih ustanova, ter spremenili ne samo krajevna imena, ampak tudi osebna slovenska imena v nemška. Zaprli so vse slovenske šole, in izgnali slovenske učitelje, namesto njih pa uvezli nemške učitelje, da bi ponemčevali slovenske otroke. Izgnali so tudi 448 slovenskih duhovnikov, ali skoraj vse slovenske duhovnike pod njihovo okupacijo, in namesto njih uvezli nemške duhovnike. Zaprli so slovenske knjižnice, sežgali številne slovenske knjige, uničili spomenike ki so spominjali na slovensko prebivalstvo, kulturo in zgodovino, itd
 • Nasilni odvzem slovenskih  otrok. Več kot 600 otrok so nasilno vzeli materam in jih poslali v Nemčijo kjer so jih tudi pobijali. Nemška organizacija Lebensborn je odvzete dojenčke dodeljevala nemškim družinam, kjer so jih vzgojili v Nemce
 • Ukinitev vseh slovenskih organizacij. Slovenska društva in organizacije, tudi cerkvene, so ukinili, njihovo premoženje zaplenili. Odrasle so vpisovali v Štajersko domovinsko zvezo (Steireischer Heimatbund) ali v Koroško ljudsko zvezo (Kärntner Volksbund) in njune oborožene oddelke, ki so tudi imele tudi ponemčevalno nalogo
 • Prisilna mobilizacija v nemško vojsko. V nasprotju z mednarodnim pravom, od pomladi leta 1942 so prisilno mobilizirali deset tisoč Slovencev v Nemško vojsko, kjer jih je čez 10.000 poginilo, predvsem na Ruski fronti.
 • Zaplenitev premoženja. Poleg zaplenitev premoženja izgnancem, ter družinam partizanov in talcev, Nemci so zaplenili tudi veliko večino podjetji ki so bili v privatni lasti Slovencev, ali pa v državni lasti.- industrijska podjetja, rudniki, banke, zavarovalne družbe, zadruge časopisi, ipd.
 • Streljanje talcev. Z namenom,da bi zastrašili ljudi od upora, Nemci so poleti 1941 začeli streljati talce - leta 1941 so ustrelili 360 ljudi,  leta 1942 pa 1.367 ljudi.

Holokavst[uredi | uredi kodo]

Koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer so Nacisti umorili veliko večino slovenskih Judov, med ostalim tudi 32 Judov ki so jih Domobranci aretirali septembra 1944 v Ljubljani

Tudi na Slovenskem so obstajale judovske skupnosti, ki so bile že pred vojno tarča rastočega antisemitizma, predvsem antisemitične propagande v katoliškem tisku[3]. Leta 1940, slovenski politik Anton Korošec je uvedel dva protisemitska zakonov v stari Jugoslaviji, za prepoved delovanja Judov v živilski industriji in za omejitev judovskih dijakov in študentov v srednjih i višjih šolah[3] . Med vojno je holokavst prizadel tudi slovenske Jude, ki jih je skupaj bilo okoli 1500. Eden glavnih snovalcev holokavsta (nekateri zgodovinarju mu pripisujejo idejo plinskih celic) je bil Odilo Globocnik, visok nacistični funkcionar slovenskega rodu.

Judje v nemški in italijanski okupacijski coni so bili takoj po okupaciji internirani. V Ljubljani se je 32 Judom uspelo skrivati do septembra 1944, ko jih je v obširni akciji aretirala domobranska policija, ter jih predala Nacistom ki so jih nato poslali v Auschwitz, kjer so večino umorili, Propagandna gonja proti Judom v domobranstvu je bila tako osrednja njihovem političnem programu, da npr. Leon Rupnik v prav nobenem objavljenem govoru ni mogel prebiti brez napadov na Jude.[4] 1944. časopis Slovensko domobranstvo je objavil: "Židovstvo hoče zasužnjiti ves svet. Zasužnjiti bi ga moglo, če bi narode tudi gospodarsko uničilo. Zato je pognalo narode v vojno, da se uničujejo in s tem služijo židovskim koristim. Najzvestejši izvrševalec židovskih ukazov sta komunizem in liberalna demokracija. Obe ideji so ustvarili židje za nežidovske narode. Tudi slovenski narod hoče židovstvo z moralnim razkrojem in obubožanjem spraviti na kolena"[5]

Več kot polovica slovenskih Judov je živela v Prekmurju. Tamkajšnje madžarske okupacijske oblasti so sprejemale vse ostrejše protisemitske ukrepe, niso pa judovske skupnosti uničile. Holokavst je prekmurske Jude prizadel šele po nemški okupaciji Madžarske 12. marca 1944. Nove nemške okupacijske oblasti so 26. aprila 1944 zbrale 376 Judov in jih internirale, oktobra in novembra sta sledili še po ena manjša skupina. 85 % prekmurskih Judov je bilo umorjenih v plinskih celicah v uničevalnem taborišču Auschwitz. Preživelo jih je le 63.

Slovenska judovska skupnost je bila skoraj v celoti uničena. Vojno je preživelo le okoli 200 slovenskih Judov (dobrih 10 %). 3.254, ali več kot petina vseh preživelih jugoslovanskih judov, med njimi tudi slovenski judje, so preživeli ker so se pridružili partizanom, in 10 Judov je bilo imenovano za narodne heroje.[6] Tudi nova jugoslovanska oblast judovski skupnosti ni bila naklonjena, zato se je velika večina preživelih izselila v Izrael. Ob izselitvi so morali podpisati izjavo, da se odpovedujejo jugoslovanskemu državljanstva in neprodanim nepremičninam v Jugoslaviji tako zase kot za svoje potomce.

Do leta 2018 je 15 Slovencev prejelo naslov pravičnega med narodi, ki se podeljuje posameznikom, ki so med vojno nesebično zaščitili judovske posameznike pred holokavstom.[7]

Odziv političnih struj na okupacijo[uredi | uredi kodo]

Med okupacijo politično življenje ni popolnoma zamrlo. Ob razpadlih strankah so obstajala različna društva, organizacije, manjše politične skupine in domoljubi različnih političnih idejnih usmeritev, ki so kot društveni in kulturni delavci, publicisti, novinarji, umetniki ali drugače pomembno vplivali na politične tokove pred vojno in po njej.

Tradicionalne stranke[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: Protirevolucionarni tabor

Ob začetku vojne Slovenci niso imeli enotnega vodstva ali programa. Nekateri politiki so skupaj z jugoslovanskim kraljem Petrom II. Karađorđevićem zbežali v London, kjer je nastala Jugoslovanska vlada v izgnanstvu, in od tam skušali vplivati na domače razmere. Večina tistih, ki so ostali, je delovala previdno iz strahu, da bi si s prenagljenimi odločitvami povzročali škodili. Nekateri politiki so se tako odločili tudi za sodelovanje z okupatorjem. Na različne poglede in mnenja o okupaciji so vplivali s svojim odnosom vplivali tako okupatorji sami kot predvojni spori in zamere med samimi politiki.

Že 6. aprila 1941, datumu napada na Jugoslavijo, je v Ljubljani na pobudo Slovenske ljudske stranke in bana Dravske banovine Marka Natlačena nastal Narodni svet za Slovenijo. Ta je 10. aprila razglasil, da prevzema oblast v Sloveniji. V njem so sodelovali predstavniki Slovenska ljudska stranka (SLS), Jugoslovanske nacionalne stranke, Narodnoradikalne stranke, Socialistične stranke Jugoslavije in Samostojne demokratske stranke. Prošnjo Komunistične partije za vstop so zavrnili z utemeljitvijo, da ni legalna stranka. Odklonili so tudi predlog, da bi Narodni svet postal Obrambni svet.

Narodni svet je prebivalstvo pozval k redu in miru ter izročitvi orožja, enote jugoslovanske vojske pa, da naj se mu podredijo in zaprosijo za premirje kot slovenska vojska. Vojaško poveljstvo v to zahtevo ni privolilo. Marko Natlačen, predsednik Narodnega sveta in pred vojno ban Dravske banovine je po pozdravu italijanskih vojaških oblasti v Ljubljani odšel v Celje, kjer je Nemcem predlagal, da bi zasedli vso Slovenijo, ta pa bi nato podobno kot Hrvaška dobila status posebne države. Nemci so predlog zaradi Hitlerjevega načrta o razdelitvi Jugoslavije zavrnili.

Začetki sodelovanja z okupatorjem[uredi | uredi kodo]

Škof Rožman in fašistični komisar Emilio Grazioli, 22. aprila 1941
Natlačen in člani Ljubljanskega sosveta pri Mussoliniju, 8. junija 1941

Natlačen je skušal dobiti dovoljenje za izvrševanje oblasti z zagotovitvijo lojalnosti fašističnem komisarju Emiliju Grazioliju ter s spomenico, ki jo je poslal Mussoliniju. Čeprav je Mussolini načeloma privolil v sodelovanje s predstavniki nekdanje oblasti na zasedenih območjih, se je 17. aprila Narodni svet sestal zadnjikrat, saj so Italijani že 20. aprila civilno oblast banske uprave prenesli na svoj Komisariat za zasedeno slovensko ozemlje. Tako je Narodni svet prenehal delovati.

Par dni po ustanovitvi italijanskih okupacijskih oblasti, 22. aprila 1941, nadškof Gregorij Rožman se je srecal s fašističnim komisarjem Graziolijem, ter mu izjavil "priznavamo oblast, ki je nad nami, in bomo po svoji vesti radi sodelovali...Hvaležni smo Bogu, ki je Voditelju Velike Italije navdihnil misli velikodušne pravičnosti in uvidevne modrosti, s katero je...predlagal ustanovitev Ljubljanske pokrajine". 4. maja 1941, dan po uradni priključitvi Ljubljanske pokrajine k fašistični Italiji, je skupina uglednih Slovencev poslala pismo hvaležnosti Mussoliniju, med njimi Marko Natlačen, ljubljanski župan Juro Adlešič, in drugi. Nekaj dni kasneje je 105 slovenskih županov poslalo sporočilo Mussoliniju, v katerem so izrazili "veselje in ponos za vključitev slovenskih ozemelj v veliki Kraljevini Italiji". Podobne čestitke je Mussolini prejel tudi od ljubljanskega nadškofa Gregorija Rožmana, 22. maja 1941 pa je Rožman v ljubljanski stolnici daroval zahvalno mašo Mussoliniju.

Župan Ljubljane, Juro Adlešič, in drugi so nadaljevali delati za fašistične oblasti, prav kot tudi mnogi policisti in uradniki v Ljubljanski pokrajini. Fašistične oblasti so organizirale konzulto, okupacijski sosvet, in vanj izbrale 14 slovenskih članov: Natlačena, Slaviča, Puclja in 11 gospodarstvenikov, pretežno članov SLS.[8] Prvo srečanje sosveta se je odvilo 26. maja 1941. Grazioli je peljal slovenske člane konzulte v Rim, kjer so se 8. junija sestali tudi z Mussolinijem. Nato je Natlačen Mussoliniju napisal še eno pismo hvaležnosti, v katerem mu je obljubil zvestobo slovenskega naroda.[9]

Oblikovanje Osvobodilne fronte[uredi | uredi kodo]

Prapor Osvobodilne fronte slovenskega naroda

Pred vojno ilegalna Komunistična partija Slovenije je bila edina slovenska politična stranka, ki je bila sposobna po okupaciji uspešno delovati naprej. Kljub maloštevilnosti je bila dobro organizirana, poleg tega je že iz predvojnega obdobja imela izkušnje z ilegalnim delovanjem. Tako je postala pobudnik oborožene vstaje. Kmalu po razkosanju Jugoslavije so se pod vodstvom komunistov pričele priprave na upor. Potekla je organizirana akcija zbiranja orožja, streliva, obleke in drugega materiala.

Slovenski komunisti so skupaj z nekaj levo usmerjenimi političnimi skupinami 26. aprila 1941 v Vidmarjevi vili v Rožni dolini v Ljubljani ustanovili Protiimperialistično fronto slovenskega naroda, ki se je ob nemškem napadu na sovjetsko zvezo preimenovala v Osvobodilno fronto (OF). Njene ustanovne skupine so bile Komunistična partija kot pobudnik in pa pripadniki krščanskih socialistov, Sokola in kulturnih delavcev. Tekom vojne je OF postala najmočnejša slovenska vojaška in politična sila, Komunistična partija pa je v njej dobivala vse bolj vodilno vlogo.

Tito v Bihaću leta 1942.

Komunistična partija se je tudi drugod po Jugoslaviji odločila za vstajo: usposabljala je različne enote za diverzije in druge akcije. Poleti in jeseni so ustanavljali nacionalne glavne štabe, ki so dobili nalogo voditi vstajo v posameznih pokrajinah. Glavni usklajevalec akcij je postal Vrhovni štab pod vodstvom Josipa Broza - Tita, ki je bil vrhovni komandant partizanskih sil in generalni sekretar Komunistične partije Jugoslavije.

Začetki NOB (1941)[uredi | uredi kodo]

Prva uporniška akcija je bila izvedena 29. aprila 1941, ko so zavedni slovenski dijaki v Volkmerjevem prehodu v Mariboru zažgali dva avtomobila nemške civilne uprave. Med njimi je bil Bojan Ilich. 13. maja je na Mali gori pri Ribnici potekal prvi oborožen spopad med partizani in okupatorji. Partizane, ki so zbirali orožje, so napadli italijanskim karabinjeri. Med spopadom je storil samomor Danilo Zelen, ki je postal prva partizanska žrtev.

Oborožen upor se je v Sloveniji začel po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo. Takrat se je razširilo upanje, da bo Rdeča armada hitro premagala Nemce in pri tem osvobodila slovensko ozemlje. Komunistična partija je 22. junija 1941 ustanovila glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet s Francem Leskoškom kot komandantom in Borisom Kidričem kot političnim komisarjem. Glavno poveljstvo je bilo podrejeno vodstvu OF. Sredi julija je bil sprejet sklep o oboroženi vstaji, poleg tega pa tudi Partizanski zakon, ki je s svojimi pravili urejal sestavo, dela in naloge partizanskih čet.

Prve akcije (propagandne, trosilne ...) so aktivisti OF izvajali že junija 1941, julija in avgusta so izvajali že sabotaže in diverzije. 22. julija 1941 sta pri Tacnu pripadnika Rašiške čete streljala na Franca Žnidaršiča, pomožnega policista in tolmača v nemški službi. Na ta datum je bil po vojni razglašen dan vstaje slovenskega naroda. Partizani so s prekinjanjem telefonskih vodov onemogočali zveze med okupatorjevimi postojankami, razstreljevali električne daljnovode, minirali mostove, ceste, napadali različne objekte in zažigali avtomobile. Tovrstnim sabotažam je sledil hiter umik na varno, ponavadi v gozdove. Poleg kasnejših vojaških partizanskih enot so po mestih in vaseh delovale še enote narodne zaščite. Člani so živeli na svojih domovih, opravljali svoj poklic, ob tem pa izvajali načrtovane akcije kot so bile sabotaže, zaplembe in vdori v različne objekte. Najbolje in najštevilčnejše je bila Narodna zaščita razvita v Ljubljani. V začetnem obdobju se je Narodna zaščita izkazala kot učinkovita oblika vojaške organiziranosti.

Do sredine septembra je nastalo 19 partizanskih čet in nekaj partizanskih skupin. Čete so se postopoma začele povezovati v bataljone. Oblikovanje enot, sposobnih večjih in učinkovitejših akcij, in pa pridobljene izkušnje so do septembra omogočile že prave boje z nemško in italijansko vojsko. V začetku avgusta so se Nemci spopadli s kranjskimi partizani na planini Dobrči pod Storžičem. Jeseniška četa se je 1. septembra na Mežaklji spopadla z Nemci. Sredi septembra se je Rašiška četa v Rašici spopadla z orožniki, zato so Nemci kot povračilni ukrep Rašico požgali. To je bil prvi primer požiganja vasi na Slovenskem. Partizani Krimskega bataljona so 19. oktobra napadli in osvojili italijansko postojanko Lož ter zajeli precej italijanskih vojakov.

Franc Rozman -
Komandant Stane

Partizanske akcije so potekale tudi na nemškem okupacijskem območju. S sabotažami so rušili železnice in ceste ter ovirali delo v tovarnah. Štajerski partizanski bataljon je pod vodstvom Franca Rozmana - Staneta v noči s 7. na 8. oktober vdrl v Šoštanj. Nemci so zato 10. oktobra ustrelili 10 talcev, kar je bil prvi primer streljanja talcev, enega najhujših represivnih ukrepov okupatorskih oblasti. 26. oktobra so Nemci obkolili Štajerski bataljon na Čreti pri Braslovčah. Bataljon se je uspel prebiti iz obroča, boj pa je zahteval največ nemških smrtnih žrtev dotlej. Novembra 1941 so partizani napadli Bučko pri Škocjanu. Prav tako je Štajerski bataljon izvedel pohod na Kozjansko.

Jeseni 1941 je okupacijskim oblastem uspelo večkrat vdreti v organizacije OF, zato je bilo precej aktivistov zaprtih. Na partizansko gibanje je vplivala tudi huda zima z visokim snegom, neizkušenost ter težave z organizacijo zaledja. Pozimi 1941 se je partizansko gibanje najbolj okrepilo na Gorenjskem, kar je bila posledica hudega okupatorskega nasilja. Ker je poveljstvo slovenskih partizanskih čet na zahodnem Gorenjskem skušalo ustvariti svobodno ozemlje, ki naj bi postalo središče narodnoosvobodilnega gibanja, so tam nastali prvi bataljoni, ki so napadali posamezne nemške patrulje in postojanke. Glavna partizanska akterja sta bila Cankarjev bataljon in terenski odbori OF. V Škofjeloškem hribovju in okolici Kamnika so bili odhodi v partizane številni. Sredi decembra 1941 je na Gorjušah 350 zbranih partizanov ustanovilo Prešernov bataljon, vendar se je zaradi nemškega preganjanja četa kmalu zmanjšala.

Nemški plakat razlaša požiganje Dražgoš, ko so streljali 41 vaščanov, vse ostale poslali v taborišča. Plakat svari “Kdor je proti nam, bo pogubljen!”

Zaradi vstaje v Zgornjesavski dolini so morali Nemci umakniti posadke iz manjših krajev. Po prihodu okrepitev so s premiki enot in napadi zožili območje vstaje na Poljansko dolino, v kateri je deloval Cankarjev bataljon. Ob napadu v Rovtu pod Blegošem je bataljon uničil nemško policijsko patruljo, ki je takrat izgubila 46 od 50 vojakov. Zato je nemška vojska bataljon zasledovala in obkolila. Po obkolitvi se je bataljon 27. decembra umaknil v Dražgoše, kjer se je 9. januarja 1942 odvila dražgoška bitka. Partizane je napadlo okoli 2500 nemških vojakov. Po treh dneh hudih bojev so Nemci vas zasedli, bataljon pa se je umaknil. Po bitki so se Nemci vas požgali, pobili skoraj vse moške (einainštirideset) in njihova trupla zmetali v ogenj, ženske in otroke pa izgnali v taborišča. Nemci so zaradi okrepljenega partizanskega gibanja preložili priključitev Gorenjske in Štajerske k Tretjemu rajhu. S poostreno represijo so ujeli okoli 250 aktivistov, prečesavali gozdove in v rednih presledkih streljali talce, nato pa čakali na ugodnejše razmere. Nadaljnji razvoj partizanskega gibanja jim je formalnopravno ves čas preprečeval priključitev našega ozemlja.

Zaradi krepitve odpora so okupatorji skušali tesneje nadzorovati svoja območja. Uvedli so policijske ure, obvezno oddajo radijskih sprejemnikov ali pa njihovo zapečatenje in ustanovili posebna sodišča. Ko se je partizansko gibanje še okrepilo, so najprej Nemci, kasneje pa še Italijani pričeli izvajati represalije z nasiljem nad civilnim prebivalstvom. Na Gorenjskem in Štajerskem so Nemci ustrelili po pet talcev za v nemški službi ubitega Slovenca in po deset talcev za enega ubitega Nemca. Na smrti nacističnih funkcionarjev so se odzvali z usmrtitvijo še večjih števil talcev. Skupno je bilo do konca vojne v Sloveniji ustreljenih okoli 2500 talcev. Okupacijske oblasti so številne Slovence prav tako internirale v koncentracijskih taboriščih, med drugimi v Dachauu, Ravensbrücku in Auschwitzu. Požigali so posamezne domačije in vasi ter preganjali, mučili in izseljevali svojce partizanov. S hajkami so uničevali komaj nastale čete.

Protinapad okupatorjev (zima 1941-zima 1942)[uredi | uredi kodo]

Nemci med streljanjem stotih talcev na dvorišču Starega piskra, 22. julij 1941. Fotografije je posnel celjski fotograf Josip Pelikan.

Po hudi zimi 1941-1942 je bil položaj partizanov po pokrajinah dokaj različen. Na Gorenjskem so partizani ostali dejavni kljub hudim spopadom z Nemci: januarja 1942 je bil na Lipanci uničen Prešernov bataljon. Na Primorskem so bile kljub dobri organiziranosti oborožene akcije OF redke. Na Štajerskem so bili partizani skoraj popolnoma uničeni: od 266 je pomlad dočakalo le nekaj borcev. V Prekmurju, v Pomurju in na Koroškem partizanov še ni bilo.

Poletje 1942 predstavlja vrhunec okupatorskega nasilja. Skoraj 55 % vseh na Slovenskem usmrčenih talcev je bilo ustreljenih v letu 1942. 22. julija 1942 so Nemci na dvorišču Starega piskra v Celju usmrtili 100 talcev. Največji pomor talcev so nacisti izvedli 2. oktobra 1942, ko je bilo v Mariboru ustreljenih 143 ljudi.[10]

2. grupa odredov, ki se je maja 1942 poskušala prebiti na Štajersko, da bi okrepila partizansko gibanje, je cilj dosegla v le manjšem številu.

Partizani so bili najbolj dejavni v Ljubljanski pokrajini, ki je bila za partizansko vojskovanje izjemno primerna. Italijanska okupacijska oblast je bila (sploh na začetku) najbolj mila. Obsežni kočevski gozdovi so partizanom nudili varno zatočišče, poleg tega so bili zaradi izselitve kočevskih Nemcev redko poseljeni. Spomladi 1942 so partizani pregnali Italijane iz manjših naselij v mesta. Tako so nastala manjša osvobojena ozemlja, ki so se do konca junija povezala v veliko osvobojeno ozemlje, ki je obsegalo dve tretjini Ljubljanske pokrajine, segalo pa je od Kolpe do obrobja Ljubljanskega barja. Italijanska vojska je na osvobojenem ozemlju nadzirala le cestne in železniške povezave. Gradila je postojanke, bunkerje in postavljala minska polja. Italijanske okupacijske oblasti so poostrile represijo in povračilne ukrepe: začele so izvajati racije in pošiljati aretirane v Gonars, prav tako so vse pogosteje streljale talce.

Oblast na osvobojenem ozemlju so prevzeli terenski odbori OF, ki so dobili nalogo izvesti volitve v Narodnoosvobodilne odbore (NOO). Na njih so imeli volilno pravico vsi starejši od 18 let, tudi ženske: ženske so tako prvič na Slovenskem dobile splošno volilno pravico. Volitve so potekale na ljudskih zborih, upoštevali pa so večinsko načelo.

Število partizanov se je v letu 1942 večalo. Ustanavljali so se novi bataljoni, ki so se kmalu začeli združevati v odrede, ti pa v grupe odredov. Čete, bataljoni in odredi so bili kot enote vezani na posamezno območje, od koder je izhajala večina partizanov. Tako so poznali teren, ljudi, zato so tu dobili vso potrebno pomoč. Vendar pa so bile zaradi tega enote dokaj statične. Da bi presegli to pomanjkljivost, so tudi slovenski partizani začeli v letu 1942 ustanavljati brigade, pozneje pa divizije in korpuse. Sestavljene so bile iz ljudi iz različnih območij, zato so lahko delovale širom Slovenije. Tako so postale partizanske enote gibljivejše in s tem uspešnejše. Od julija do oktobra 1942 so nastale Tomšičeva, Gubčeva, Cankarjeva in Šercerjeva udarna brigada, v katerih se je zbralo okoli 3000 partizanov.

Začetek bratomorna vojne in nastanek protirevolucionarnega tabora[uredi | uredi kodo]

Grb Prostovoljne protikomunistične milice (italijanska kratica: MVAC)

Ponekod so partizani izvajali nasilje nad prebivalstvom. Nekateri partizanski poveljniki so se začeli vesti oblastniško (t. i. vojvodstvo). Preganjali so nasprotnike OF, jih obtoževali izdajstva in jih pobijali. Oblastniško so se vedli tudi do lastnih borcev in kmetov, ki niso bili privrženci partizanov. Domačini se odzvali z ustanavljanjem vaških straž, samoobrambnih paravojaških enot, ki so branile domače vasi pred partizanskim nasiljem. Le-te so partizani uničevali. Tako je najkasneje od februarja 1942 druga svetovna vojna na Slovenskem bila tudi bratomorna vojna. Eden hujših bratomornih dogodkov v tem obdobju je bil partizanski poboj 53 Romov maja 1942. Partizani so poboj izvedli iz strahu, da bi Romi izdali njihovo lokacijo, in njihova trupla zagrebli v množičnem grobišču.[11]

26. aprila 1942 je Jugoslovanska vlada v izgnanstvu pozvala politične stranke v Jugoslaviji, da se podredijo Draži Mihailoviću, vodji jugoslovanskih četnikov. Konec aprila ali začetek maja je tako v Ljubljani nastala Slovenska zaveza, ki je združevala katoliško strujo (Slovenska legija), sredinsko strujo (Narodna legija), liberalno strujo (Sokolska legija) in pa slovenske četnike. Prva večja kolaborantska enota je bila Legija smrti, sestavljena iz treh bataljonov Prostovoljne protikomunistične milice (italijanska kratica: MVAC), nastala leta 1942 iz slovenskih četnikov. Prvi bataljon, pod srbskim, kapetanom Dobrivoje Vasiljevićem, so sestavljale vaške straže v Polhograjskih Dolomitih, drugi bataljon, pod kapetanom Milanom Kranjcem. se je nastanil v Brezovici, tretji pa na Suhorju v Gorjancih.

Pripadniki vaške straže in italjijanski vojaki peljejo talca na streljanje

Stranke Slovenske Zaveze, predvsem SLS, so poslale svoje strankarske vojske da služijo v MVAC. S tem oboroženim sodelovanjem s fašističnimi oblastmi, proti-komunistične stranke so upale da bodo lahko okupatorji in MVAC eliminirali njihove komunistične tekmece iz povojne politične dirke.[2] Oboroženi od fašistov, MVAC je služil kot pomožne enote italijanske vojske. Čeprav pod poveljstvom slovenskih častnikov, prava oblast je počivala z italijanskimi komandanti. Njihova glavna strateška vrednost je bilo znanje lokalnega jezika, ljudi in terena[2]. Italijani so se zanašali na MVAC da identificirajo pripadnike OF in njihove podpornike[2], ter jih predajo italijanski vojski, nakar so fašisti 26.000 Slovencev poslali v koncentracijska taborišča, dodatne tisoče pa streljali kot talci. MVAC enote Legije smrti so sodelovale v veliki italjijanski ofanzivi 1942., ter v drugih fašističnih vojnih akcijah. MVAC enota v Ljubljani, je med "božičnim racijam", v noči 21.-22. decembra 1942, aretirala 550 domnevnih privržencev OF, in so tako nasilno nastopali da je nastal velik javni protest, tako da so Italijani enoto razpustili. Tiste ki je enota prijela, Italijani so bodisi izpustili, predali vojaškim sodiščem ali poslali v koncentracijska taborišča. Obnašanje MVAC enot je tudi drugod odtujilo lokalno prebivalstvo.[2] Italijanski general Roatta je kritiziral njihovo pomankanje discipline ter jih opisal kot "pretepaške bande", "nepokorni in divji", "plenilci".[2]

Rožmanov memorandum Robottiju[uredi | uredi kodo]

Ključno vlogo v rastu oborožene kolaboracije je igral škof Rožman. 12. septembra 1942 Rožman je poslal memorandum fašističnem generalu Robottiju, v katerem je zapisal, da zaradi nepoznavanja jezika italijanska vojska težko najde podpornike partizanov, toda domači fantje takšnih težav ne bodo imeli. Zato je podrobno predlagal sodelovanje za uničevanje “subverzivnih in uporniških elementov”, z ustanovitvijo oboroženih slovenskih enot, pod komando fašistične vojske, ter slovenske Tajne policije, ki bo aretirala in predala fašističnim oblastem “nevarne elemente”, in vse, ki se sprehajajo po Ljubljani s ponarejenimi osebnimi izkaznicami.[2] Rožmanov memorandum je pospešil rast kolaborantskih MVAC enot, in na osnovi njegovega predloga, fašisti so tudi izpustili iz ujetništva nekatere poveljnike jugoslovanske vojske, ampak, kot je navedel Rožman, samo tiste ki bodo verni fašističnim oblastem. Sicer je pa italijanski general Vittorio Ruggero jeseni 1942 v pogovoru opozoril Rožmana: »Nisem Slovenec, a tako gledam na Slovence in njihov boj: MVAC nam Italijanom mnogo pomaga… a med vami Slovenci ustvarja takšno sovraštvo, da ga petdeset let ne boste mogli odpraviti«[12]

Vloga Cerkve med vojno[uredi | uredi kodo]

Grahovska posadka vaške straže z duhovnikom

Na delovanje Cerkve je vplival papež Pij XI., ki je v predvojni okrožnici Božanski Odrešenik, ostro obsodil komunizem. Vatikan je podpisal Konkordate s fašistično Italijo in nacistično Nemčijo, ki so Cerkvi dale posebne privilegije. Zato je fašizem bil privlačen mnogim v slovenski Cerkvi že pred vojno, Tako je 1933. glavni katoliški dnevnik Slovenec, napisal: "Fašizem ima nedvomno veliko privlačnih lastnosti, tudi za katolike...in s tem seveda fašizem mora nujno biti del anti-boljševiške fronte.". Slovenske mladinske katoliške organizacije, so tudi zagovarjale fašizem, ter zastopale antisemitizem. Vodja SLS-a in bivši duhovnik, Korošec, je pred vojno zagovarjal zbližanje z nacistično Nemčijo, ter v ta namen uvedel antisemitične zakone v stari Jugoslaviji. Njegov naslednik v SLS-u, duhovnik Franc Kulovec, je prvi v Jugoslaviji zagovarjal Trojni pakt z Nacisti in fašisti

V Ljubljanski pokrajini Cerkev pod vodstvom Gregorija Rožmana je vztrajala pri papeževi anti-komunistični poslanici, čeprav je papež izredno izjavil da njegova poslanica ne velja med vojno. Sodelovanje Rožmana s fašistično oblastjo se je začelo že v prvih dneh okupacije, mesece preden je izbruhnil upor. 22. aprila 1941, Rožman je obiskal fašističnega visokega komisarja, Graziolija, ter mu obljubil zvestobo in sodelavanje z italijanskimi fašističnimi oblastmi. Maja 1941. Rožman je priredil mašo hvaležnost Mussoliniju v Ljubljanski stolnici. 12. septembra 1942 Rožman je poslal memorandum italijanskem generalu Robottiju, v katerem je podrobno predlagal ustanovitev oboroženih slovenskih enot, pod komando fašistične vojske, kar je močno pospešilo rast kolaboracije. Rožman je postal de facto vodja kolaboracije, in v Ljubljanski pokrajini večina duhovnikov je delovala proti OF, spodbujala nastanek vaških straž in domobrancev. številni duhovniki so ovajali zavedne Slovence in propagirali vstop v razne fašistične organizacije.[13] Rožman sam je sodeloval v dveh prisegah domobrancev Hiterju in SS-u, ter predlagal Rupnika za vodjo domobrancev.

Prenos ranjencev partizanske 14. divizije, februarja 1944. Prvi z leve je duhovnik divizije, Jože Lampret

Drugačno je bilo na Gorenjskem in Štajerskem, kjer so Nemci med prvimi izgnali okoli 130 duhovnikov, nekatere so zaprli, tam so jih šikanirali, zapirali v bunkerje, pretepali, vpregali v vozove, z golimi rokami so morali prazniti greznice, nekatere so poslali v koncentracijska taborišča. Mariborski škof dr. Ivan Jožef Tomažič je sicer odklonil sodelovanje z OF, a proti njej ni deloval.[13] Prav tako je pozneje odklonil sodelovanje z domobranci. Izrazito protifašistično so bili usmerjeni duhovniki na Primorskem. Ti so se fašizmu upirali že v obdobju med obema vojnama, med vojno pa so v glavnem sodelovali z OF.[13]

Duhovniki in verniki v Osvobodilni fronti[uredi | uredi kodo]

Osvobodilna fronta je vključevala številne vernike v svojih vrstah, in približno 40 duhovnikov se je pridružilo partizanom samo v Ljubljanski pokrajini.[14] Med njimi je bil tudi Metod Mikuž, Rožmanov nekdanji tajnik. Mikuž in dva druga duhovnika so postali člani Plenuma, najvišjega upravnega odbora OF.  Zaradi aktivnosti med partizani, je Rožman suspendiral Mikuža iz cerkve. Katoliki v OF so pisali več pisem Rožmanu  kjer so kritizirali udeležbo duhovnikov v slovenskih kolaboracionističnih enotah. Hkrati je OF izrazila svojo podporo za svobodo vere, in izjavila da bi radi videli več duhovnikov v svojem gibanju, ali vsaj da duhovniki ostanejo nevtralni. Navedli so, da so pripravljeni na srečanje z Rožmanom, ter razpravo o vseh vprašanjih, toda Rožman se nikoli ni odzval na pisma OF katolikov.

Italijanska ofenziva[uredi | uredi kodo]

Rumeni karton
Rdeči karton
Simboli nasilja italijanskih okupatorjev: 1) Prepoved izhoda iz mesta Ljubljane
2) Interniranec italijanskega koncentracijskega taborišča na otoku Rabu (nad 10500 internirancev, 1500 umrlih, med temi 100 otrok izpod 10. leta starosti)
Italijanski vojaki streljajo domačine v Loški dolini, 31. julij 1942

Spomladi 1942. fašistični visoki komisar, Grazioli, je navedel da so partizani osvobodili približno dve-tretjini ozemlja in prebivalstva v Ljubljanski pokrajini.[15] Fašistične oblasti so odgovorile z veliko ofenzivo, ki je potekala od sredine julija do novembra 1942, in v kateri so italijanske sile štele okoli 65.000 dob

ro oboreženih vojakov, z modernim transportom, komunikacijam, artiljerijo in vojnim letalstvom. Okoli 4000 slabo oboroženih partizanov in njihovo vodstvo so Italijani poskusili uničiti z obkoljevanjem posameznih območij in prečesavanjem terena v osmih fazah.

15. maja 1942, italijanski general Robotti je obvestil prebivalce Pokrajine, da bodo ustreljeni vsi katere najdejo z orožjem ali z lažnimi osebnimi izkaznicami. Vse hiše iz katerih so streljali na Italijane, vse stavbe v katerih najdejo orožje ali pa so zagotavljanje gostoljubnost partizanom, bodo uničene.[16] Vse potencialne privržence narodnoosvobodilnega gibanja so nameravali poslati v internacijo. Še pred začetkom ofenzive so z obsežnimi racijami v Ljubljani zajeli prek 20.000 ljudi. Po pregledih, ki so jih opravljali s pomočjo ovaduhov, so jih zaprli skoraj 3000. Tu so slovenski kolaboranti, s svojo Legijo smrti, začeli tudi oboroženo kolaboracijo z okupatorjem, in se pridružili italijanski ofenzivi[17].

Partizani so kmalu spregledali italijansko taktiko in se umaknili na že prečesana območja. Tako so se kljub začasni izgubi ozemlja izognili večjim spopadom in z njimi povezanimi žrtvami. Vseeno je padlo, bilo ranjenih ali se vdalo približno 1000 partizanov, nekaj se jih je tudi vrnilo domov. V italijanskem obroču se je znašlo celotno vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja skupaj s tehničnimi, sanitetnimi in drugimi ustanovami, vendar jih Italijani večine niso odkrili.

Ofenzivo je spremljala poostritev nasilja nad civilnim prebivalstvom. Okoli 2100 ljudi je bilo ustreljenih. Do konca novembra je bilo 26.000, ali vsaki dvanajsti prebivalec Ljubljanske pokrajine, internirano na Rabu, v Gonarsu, Monigu i drugih fašističnih taboriščih, med njimi mnogo žensk in otrok[18], kjer so z njimi kruto ravnali, tako da so tisoče pomrli. Italijani so požigali domačije in vasi ter zasegali živino in drugo premoženje.

6. avgusta je bila na ukaz italijanskega generala ustanovljena Prostovoljna protikomunistična milica (Milizia volontaria anticommunista ali MVAC), ki je nadomestila uničene vaške straže. Tudi zanjo se je uporabljalo poimenovanje Vaške straže, ali pa Bela garda. Vodilno vlogo pri njeni ustanovitvi je imela katoliška Slovenska legija.

V tem času so jugoslovanska narodnoosvobodilna gibanja ustanovila Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije, svoje skupno politično predstavništvo. Slovenske delegacije pa zaradi italijanske ofenzive na prvem zasedanju ni bilo.

Konsolidacija NOB (zima 1942-poletje 1943)[uredi | uredi kodo]

Ker so po ofenzivi Italijani trdili, da so uničili partizane, so partizanske enote postale še posebno dejavne. Partizansko gibanje se je pričelo tudi na Koroškem, dve brigadi pa sta bili poslani v Beneško Slovenijo. Pozno jeseni 1942 je nastalo novo osvobojeno ozemlje v Polhograjskih dolomitih. Tam je od oktobra 1942 do aprila 1943 delovalo vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja, nato pa se je premaknilo v Kočevski rog na Bazo 20.

Na Primorskem se je začelo narodnoosvobodilno gibanje močneje razvijati. Nastale so manjše partizanske enote: prvi dve četi so Italijani obkolili na Nanosu, vendar se jima je posrečilo prebiti iz obroča. Na Primorsko so začele prihajati tudi skupine partizanov iz Ljubljanske pokrajine. Po italijanski mobilizaciji letnika 1923 se je število primorskih partizanov precej povečalo, saj so se mnogi Primorci raje kot za odhod v italijansko vojsko odločili za partizane.

Padli borci pohorskega bataljona

Na Štajerskem so partizanske enote pozimi 1942/1943 doživele hude izgube. Med drugim so Nemci uničili Pohorski bataljon. V noči s 7. na 8. januar 1943 so ga Nemci s pomočjo izdaje obkolili v njegovem zimskem taboru pri Treh žebljih na Osankarici. V boju je padlo 66 borcev, enega so Nemci ujeli živega in ga pozneje ustrelili.

Med večje partizanske uspehe sodi bitka pri Jelenovem žlebu 26. marca 1943. Takrat so partizani iz treh bataljonov Cankarjeve in Gubčeve brigade razbili in uničili bataljon italijanske divizije Macerata.

Spomladi 1943 so partizani zaradi zavezniških uspehov v severni Afriki pričakovali njihovo izkrcanje v Italiji. Zato so partizanske enote napadale predvsem prometne zveze. Partizanska vojska se je preuredila v štiri operativne cone: dolenjsko, notranjsko, primorsko in gorenjsko. Vojska je dobila nove odseke, na primer ekonomskega, sodnega in propagandnega. Z delom je začela oficirska šola, razvila se je tudi mreža kurirskih zvez.

Partizani so iz prvih štirih odredov 13. julija 1943 ustanovili prvi slovenski partizanski diviziji: XIV. in XV. 23. julija so z njimi napadli postojanko v Žužemberku.[19]

Dolomitska izjava[uredi | uredi kodo]

Zaradi preobrata na svetovnih bojiščih so komunisti pričakovali konec vojne in s tem priložnost za izvedbo revolucije. OF je delovala kot organizacija številnih različnih, a enakopravnih skupin. Občasna nesoglasja med njimi niso posebej vplivala na delo same organizacije. Vendar se je bratomorna vojna stopnjevala, obračunavanje z nasprotniki OF pa je izzvalo spore znotraj nje in poskuse samostojnejšega nastopa krščanskih socialistov in sokolov.

Vodstvo Komunistične partije se je zato odločilo, da si bo popolnoma podredilo OF. S sokoli, nato pa tudi s krščanskimi demokrati so se dogovorili, da so 1. marca 1943 podpisali Dolomitsko izjavo. Z njo je bila komunistom priznana vodilna vloga v OF in pravica do svoje organizacijske mreže, preostali dve organizaciji pa sta se pravici do lastne organizacije odrekli. Izjavo so potrdili konec aprila na zboru aktivistov OF na Pugledu. S tem je bila koalicijska narava OF dokončno odpravljena, kar je pozneje omogočilo uvedbo enopartijskega sistema.

Kapitulacija Italije in njene posledice (poletje in zima 1943)[uredi | uredi kodo]

V rdečem so ozemlja, ki so ga nadzirale enote narodnoosvobodilnih gibanj takoj po kapitulaciji Italije.

8. septembra 1943 je Italija kapitulirala, kar je partizanskemu gibanju dalo velik zagon. Večino italijanske vojske so razorožili partizani in s tem pridobili tudi težjo oborožitev (sploh topništvo). 11. septembra 1943 sta vodstvo OF in glavni štab partizanske vojske izdala razglas o splošni mobilizaciji v narodnoosvobodilno vojsko. V Ljubljanski pokrajini so iz mobilizirancev nastale tri nove partizanske divizije. Kmalu sta nastala tudi dva korpusa partizanske vojske: VII. in IX. Na Dolenjskem in Notranjskem so partizani vzpostavili dotlej največje osvobojeno ozemlje, ki je obsegalo skoraj celotno Ljubljansko pokrajino. Uspešno so obračunali s slovenskimi četniki pri Grčaricah in z MVAC pri Turjaku. Po italijanski kapitulaciji so si Nemci priključili poleg Ljubljanske pokrajine tudi Primorsko, ki je bila od konca prve svetovne vojne del Italije. Vrhovni plenum OF je takoj nato 16. septembra sprejel sklep o priključitvi Primorske svobodni in združeni Sloveniji v svobodni in demokratični Jugoslaviji.[20] Na Primorskem se je v tem obdobju odpor dovolj poostril, da je bil ustanovljen Narodnoosvobodilni svet za Primorsko.

Nemško ozemlje po kapitulaciji Italije

Nemčija je takoj po kapitulaciji vdrla v italijansko okupacijsko območje in prevzela okupacijo ter nadzor nad večjimi mesti. Iz novookupiranih ozemelj so ustanovili Operativno Cono Jadranskega Primorja (nemško Operazionszone Adriatisches Küstenland), ki je obsegala Furlanijo, Ljubljano, Primorsko, Dolenjsko, Notranjsko, Istro in Reko. V drugi polovici septembra so Nemci sprožili močno ofenzivo po celotni nekdanji Ljubljanski pokrajini in zahodni Gorenjski, v kateri so z njimi sodelovali tudi novoustanovljeni domobranci.[navedi vir] Cilj ofenzive je bil zasesti celotno partizansko osvobojeno ozemlje, vendar so Nemci uspeli osvojiti le nekatera naselja ob železnicah. Partizanski so imeli hude izgube, padla jih je približno petina: največje žrtve so bile v na novo mobiliziranih divizijah, ki še niso imele izkušenj. Kljub temu so partizani ohranili obsežno osvobojeno ozemlje.

Prav tako 11. septembra je izvršni odbor OF razpisal volitve v zbor odposlancev slovenskega naroda. 12. septembra 1943 je razglasil, da v skladu s temeljnimi točkami OF oblast na osvobojenem ozemlju prevzemata Osvobodilna fronta slovenskega naroda in narodnoosvobodilna vojska Slovenije. V imenu OF je nadzor prevzela upravna komisija za osvobojeno ozemlje. Njen je bil sekretar Bogdan Osolnik. Komisija je bila sestavljena iz odsekov in vsak odsek je pokrival svoje področje (odseki za splošno upravo, finance, industrijo, gospodarstvo in prehrano, narodno vzgojo in prosveto, promet, narodno zdravstvo in zaščito civilnega prebivalstva v vojnih razmerah). Vsakemu odseku je načeloval načelnik. Na ravni okrožij, rajonov in krajev so oblast prevzeli okrožni, rajonski in terenski odbori OF in jo obdržali do izpeljave volitev v terenske narodnoosvobodilne odbore, ki so se zaradi nemške ofenzive zavlekle v pomlad 1944.

Nastanek slovenskega domobranstva[uredi | uredi kodo]

Domobranska prisega, 20.aprila 1944 na ljubljanskem stadionu (Leon Rupnik, drugi z desne)

Nemci so za predsednika Ljubljanske pokrajinske uprave postavili generala Leona Rupnika. Zaradi pomanjkanja lastne vojske so sprejeli njegovo pobudo za ustanovitev domobranskih enot. 24. septembra 1943, Rupnik je v katoliškem listu, Slovenec, takole poklical domobranske prostovljce:

… naša ljubljena slovenska domovina naj bi bila s pomočjo anglo-ameriške plutokracije izročena boljševizmu. … po izdajalcih in boljševističnih izkoreninjencih izvojevana borba, ki naj bi pahnilo naše pridno, delovno in pobožno ljudstvo v trpljenje, nasilstvo, lakoto, rop, umor brezbožnih in brezsrčnih robotnikih kakor nečastnih pomagačev v korist židovske svetovne tiranije...Da se to prepreči, je prišla k nam na povelje Führerja velikonemška vojna sila, ki nas bo ščitila.…Pod vodstvom Nemčije bodo mladi narodi Evrope premagali boljševizem in kapitalizem.[21]

Najprej so domobrance dovolili v ljubljanski pokrajinski enoti, pozneje pa tudi na Gorenjskem in Primorskem. Nemci zanje niso dovolili mobilizacije, ampak so vztrajali pri prostovoljnem pristopu. Vanje so se vključili tudi nekdanji pripadniki vaških straž. Do novembra je nastalo 6 domobranskih bataljonov. Decembra so začeli opravljati naloge pomožnih policijskih enot pod nemškim poveljstvom. Spomladi 1944 so nastali še štirje elitni bataljoni z ofenzivnimi nalogami, drugi pa so varovali prometne objekte, lovili aktiviste OF, po podeželju opravljali policijske naloge. V Ljubljani je delovala posebna domobranska politična policija, pravo tako kot tajna organizacija, Črna roka, ki je lovila, mučila ali ubijala pripadnike Osvobodilne fronte.[22]

Sestri Šusterič, umorjeni 9.8.1944 v Spodnji Hrušici od Črne roke

Pod poveljstvom Lovro Hacina, domobranska policija v Ljubljani je zaprla okoli 6.000 političnih zapornikov, od teh ena-tretjine ženske, mnoge dodatne ženske podpornike partizanskega gibanja so pa zaprli kot “prostitutke”.[23] Domobranska policija je delala spise političnih zapornikov za pošiljanje v nacistična koncentracijska taboričšča, in so sodelovali v deportacijah.[23] Razni viri ocenjujejo da je z domobransko policijo povezana Črna Roka, likvidirila med 129 in tisoč pravih ali domnevnih podpornikov OF, mnoge potem ko so jim vdrli v stanovanja ponoči, druge so pa predali domoborancem na mučenje in ubijanje na Sv. Urhu.[24]

Septembra 1944, domobranska policija je privedla 32 Judov ki so se do tedaj uspešno skrivali po Ljubljani, ter jih predali Nacistom, ki so jih nato poslali na iztrebitev v Auschwitz. Samo v eni akciji, domobranci na Primorskem so predali 600 Slovencev Nacistom, med njimi pisatelja Borisa Pahorja. Vse te Slovence so Nacisti nato poslali v koncentracijska taborišča, od koder se mnogi niso vrnili.

Domobranska vojska se je do aprila 1944 povečala na 13.000 vojakov. Oskrbovali in urili so jo Nemci. 20. aprila 1944, na Hitlerjev rojstni dan, je del domobrancev slovesno prisegel, da se bo skupaj z nemškimi oboroženimi silami boril proti komunizmu. Skupaj z Nemci so se hoteli boriti proti komunistom (partizanom), ob koncu vojnea pa bi prevzeli nemško orožje, preprečili revolucijo in se ob prihodu zaveznikov pokazali kot edina prava (slovenska) osvobodilna vojska.

V tem času je mednarodna javnost že začela priznavati partizansko vojsko kot zavezniško in zavračati domobrance zaradi sodelovanja z Nemci. Na to so domobrance neuspešno opozarjali tudi člani begunske vlade v Londonu, ki so zahtevali, da domobranci prestopijo v partizanske enote.

Rajši so sprejeli orožje, obleko in denar od okupatorjev za boj zoper brate ... To je v slovenski zgodovini najbridkejši črni madež, ki ga noben izgovor ne more izbrisati. Razumljivo je trdno krščansko prepričanje, razumljuva kapitalistična usmerjenost, nerazumljiva in po vesoljnem svetu obsojena pa je drznost, da sežeš po orožju smrtnega narodnega sovražnika za boj zoper svoje brate Slovence.

Tudi slovenski četniki so pričeli ponovno delovati, vendar več niso igrali pomembne vloge. Vseh četnikov je bilo okoli 250. Ob koncu vojne so se umaknili v Furlanijo in se predali Britancem. Maloštevilni četniki na Štajerskem so se umaknili v Avstrijo.

Zbor odposlancev slovenskega naroda[uredi | uredi kodo]

Po padcu fašizma in po ustanovitvi AVNOJ-a je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja pričelo pripravljati velik zbor predstavnikov slovenskega naroda. Pripravili so zbor odposlancev slovenskega naroda. IOOF je izdal odlok o razpisu volitev za odposlance, ki bi potem sodelovali na samem zboru. Zbor naj bi se sestal samo enkrat in ob tej priložnosti izvolil organ, ki naj bi se potem oblikoval v tako imenovan prvi slovenski ljudski parlament.

Volitve so razpisali 11. septembra 1943, potekale pa so med 20. in 25. septembrom 1943. Določili so, da bodo volilna območja terenski odbori OF, podjetja, ustanove in bataljoni NOV. V terenskih odborih in podjetjih naj bi bil na petsto ljudi izvoljen en predstavnik, v bataljonih pa dva.

Sledili so predlogi za volitve določenih kandidatov. IOOF je na primer predlaga: "OF vas poziva, da svoje zaupanje izkažete tistim kmetom, delavcem, obrtnikom in razumnikom, ki so doslej neustrašno in neumorno gradili stavbo slovenskega osvobodilnega gibanja, in vsem tistim borcem iz naših slavnih slovenskih bataljonov, ki so z orožjem v rokah izpolnjevali najtežjo in najslajšo domovinsko dolžnost."

Volitve so okrožni in rajonski odbori izpeljali na način primeren političnim in varnostnim razmeram njihovega področja. Volitev povsod niso mogli v celoti izpeljati ali pa se že izvoljeni predstavniki zbora niso mogli udeležiti zaradi dejavnosti nasprotnikov.

Vrhovni plenum je na 13. zasedanju odločil, da bo zbor potekal od 1. do 3. oktobra na osvobojenem ozemlju v Kočevju. Zbora se je udeležilo 572 neposredno izvoljenih predstavnikov in 78 drugih odposlancev. Na zbor je med drugimi prišel tudi predsednik izvršilnega odbora AVNOJ, Ivan Ribar.

Na zboru so izvolili predstavnike slovenskega narodnoosvobodilnega odbora, ki se je nato na svoji prvi seji preimenoval v slovenski narodnoosvobodilni svet in tako postal parlament ljudske oblasti.

Vloga zaveznikov[uredi | uredi kodo]

Slovenski partizani rešujejo ranjene zavezniške pilote
Zahodni zavezniki izporoćajo vojni materjal partizanom v Sloveniji
3. prekomorska brigada NOVJ, ustanovljena v sodelovanju zahodnih zaveznikov in partizanov, katere člani so bili večinoma Slovenci, se vkrcavajo v Bariju na ladjo Ljubljana za osvobajanje Dalmacije

Zavezniki – Angleži, Američani in Sovjeti – so sprva vsi priznali in podpirali jugoslovansko vlado v Londonu in četniško vojsko Draže Mihailovića. Leta 1943. Angleži so začeli pošiljati vojne delegacije k partizanom (eno, pod kanadčanom William Jones-om, tudi v Slovenijo, junija 1943), in so kmalu uvideli da se partizani daleč najbolj učinkovito borijo proti Nacistom in fašistom, nakar so te delegacije predlagale da zavezniki podprejo partizane namesto četnikov. Presodno vlogo v spremebi politike je odigralo dejstvo da so Angleži dešifrirali nemške tajne kode, in so tako precej točno vedeli kaj se dogaja v Jugoslaviji, ter kdo se bori proti komu[25]. Churchill je imel direktni dostop dešifriranim nemškim sporočilom, katera so, kot je zapisal v svojem dnevniku, “v celoti  prikazala čudovit odpor Titovih privržencev in močne, hladnokrvne manevre Mihailovića v Srbiji"[26] (Angleži so na ta način zvedeli tudi o kolaboraciji četnikov s fašisti in Nacisti}.

Angleži so de facto priznali partizane septembra 1943, ko je Churchill poslal Fitzroy Mclean-a kot svojega osebnega zastopnika partizanom, vsi zavezniki pa uradno na Teheranski konferenci novembra 1943, ko so istočasno ukinili podporo Mihailoviću. Zavezniki so imeli več koristi od partizanov. Prvo, kot je Churchill dejal angleškem generalštabu novembra 1943, “222.000 Titovih privržencov...so zadrževali toliko Nemcev v Jugoslaviji, kolikor so jih združene angloameriške sile v Italiji"[27], tedaj glavna zahodna fronta. Če ne bi bilo partizanskega upora, Nemci bi te enote vrgli v borbo proti zaveznikom. Drugo, partizani so preprečevali in ovirali transport važnih vojnih sirovin z Balkana v Nemčijo, predvsem Romunske nafte. Zato so zahodni zavezniki izvajali skupne vojne akcije s partizani, v katerih so bombardirali nemške in kolaborantske enote. Partizani so tudi omogočili zaveznikom uporabo vojne baze na partizansko-osvobojenem Visu, od koder so zavezniki izvajali letalske napade. Poleg tega zahodni zavezniki so pomagali partizanom ustanoviti Premokomorske brigade NOVJ, z 27.000 vojakov, med njimi številni Slovenci, sestavljene vglavnem iz prisilno-mobilizirancev v italijansko in nemško vojsko, ki so se znajdli na ozemlju zaveznikov, in so pod komando partizanske vojske sodelovali pri osvobajanju Dalmacije, Like in delov Slovenije.

Končno, po podatkih ameriške ambasade, samo slovenski partizani so rešili več kot 800 posamezno-imenovanih zavezniških pilotov in vojnih jetnikov[28]. Začetkom 1944., pri Otoku v Beli Krajini, partizani in zavezniki so zgradili preprosto letališče, imenivano Picadilly Hope, s katerega so zavezniška letala evakuirala stotine zavezniških pilotov ki so jih rešili partizani, in tudi ranjene partizane, ter 2.000 žensk in otrok. Zato se je sodelovanje uspešno nadaljevalo do samega konca vojne, kljub nekaterim trenj, predvsem zaradi različnih gledišč glede Trsta in Koroške. Po drugi strani, domobranci so lovili in aretirali zavezniške pilote, ter jih predali Nacistom za pošiljanje v jetniška taborišča. Slovenski kolaboranti so direktno pomagali borbi proti zaveznikom, ker so zaradi njihovega proti-partizanskega delovanja, Nacisti in fašisti lahko posvetili več svojih enot za borbo proti zaveznikom. Kolaborantske enote so tudi stražile železnice in drugo transportno, komunikacijsko in industrijsko infrastrukturo ki je bila od ključne važnosti Nacistom in fašistom v njihovi borbi proti zaveznikom.

Zahodni zavezniki so se zavzeli za dogovor Tito-Šubašić, ter izvedli pritisk na jugoslovansko kraljevsko vlado, da pokličejo četnike in druge kolaborantske enote da se pridružijo in podredijo partizanom. Tako je slovenski predstavnik SLS-a v Londonu, Alojz Kuhar, čez BBC poklical slovenske domobrance da se podredijo partizanom[29]. Toda velika večina domobrancev je odbila te pozive, kljub amnestijam ki so jim ponudili partizani, in so se nadaljevali boriti na nacistični strani. Rupnik in škof Rožman sta marca 1945 celo pisla pismo ustaškem poglavarju, Paveliću, v katerem sta mu predlagala vojaško in politično zavezo, za nadaljnjo borbo proti partizanom, in da skušajo pridobiti priznanje zahodnih sil za domobrance, ustaše in četnike[30].

Kljub iluzijam domobrancev da bodo lahko s sebe sprali sodelovanje z Nacisti in fašisti, ter pridobili podporo zahodnih sil kot “anti-komunistični zavezniki”, Angleži so po vojni izročili domobrance ki so jim se predali v Avstriii, nazaj v Slovenijo, novim oblastem.

Razmah NOB (1944-1945)[uredi | uredi kodo]

Pohod XIV. divizije na Štajersko

Leta 1944 se je partizansko gibanje razširilo na celotno slovensko ozemlje. Od kapitulacije Italije se je partizansko narodnoosvobodilno gibanje dobro razvijalo na Primorskem in v nekdanji Ljubljanski pokrajini, precej slabše pa na Štajerskem in Koroškem. V skupnih akcijah so slovenski partizani sodelovali s hrvaškimi, na nekatera območja, kjer je bilo slovensko partizansko gibanje manj razvito, pa so pošiljali svoje enote za krepitev lokalnih gibanj. Partizani so vdrli v Gorski kotar, kjer so sodelovali s hrvaškimi partizani, z vpadi v Beneško Slovenijo pa so skušali okrepiti tamkajšnje partizansko gibanje.

Pozimi leta 1944 je XIV. divizija odšla na Štajersko, da bi okrepila tamkajšnje partizansko gibanje. Nemško nasilje je namreč še vedno onemogočalo razmah partizanstva. Ker je bila nekdanja meja med italijanskim in nemškim okupacijskim območjem močno zastražena, je divizija odšla na Štajersko prek Hrvaške. Po prihodu na Kozjansko so jo nemške enote ves čas napadale. Na Paškem Kozjaku se je divizija razdelila, saj je del partizanov odšel proti Pohorju, del pa proti Mozirskim planinam. Po prihodu je kljub velikim izgubam začela z mobilizacijo.

Spomladi 1944 so Nemci skupaj z domobranci začeli z ofenzivo na osvobojena ozemlja. Hudi boji so potekali na območju nekdanje Ljubljanske pokrajine in v Slovenskem Primorju. V teh bojih so partizani že uporabljali topništvo. 26. maja 1944 so partizani na področju Hrpelja - Kozine ubili Christiana Wirtha, enega vodilnih organizatorjev holokavsta in genocida nad psihiatričnimi pacienti.

V drugi polovici leta 1944 so se partizani osredotočili na napade na prometne poti proti Italiji in Jadranu. Na Štajerskem so nastala prva manjša osvobojena ozemlja, s partizanskimi akcijami pa so začeli tudi na avstrijskem Koroškem.

Partizanski major Josip Mirtič, žrtev domobrancev, novembra 1944 v Beli Krajini. S streli so mu zarisali v glavo peterokrako zvezdo

Decembra je nemška vojska prenesla težišče ofenzivnih operacij iz Beneške Slovenije na Trnovski gozd in Banjško planoto. Pozimi leta 1944-1945 je partizanom uspelo obraniti večji del osvobojenega ozemlja v Beli krajini in v Kočevskem Rogu, na Štajerskem pa so Nemci zasedli vsa osvobojena ozemlja. Velik uspeh štajerskih partizanov je bila osvoboditev prek 300 zapornikov iz celjskega Starega piskra v noči s 14. na 15. december 1944. 15. decembra so nameravali Nemci 80 zapornikov poslati v Maribor, kjer bi bili ustreljeni kot talci. Zato je v zgodnjih jutranjih urah istega dne šest aktivistov NOB izvedlo osvobodilno akcijo. V Celje so se prebili tako, da sta se dva od njih preoblekla v gestapovca in se pretvarjala, da peljeta s sabo štiri zapornike. Paznik, ki je sodeloval z njimi, jih je spustil v sam zapor. Nato so aktivisti razorožili stražnike in odprli celice. Zaporniki so se razkropili.[31]

Do konca leta 1944 je bila osvobojena večina Jugoslavije. Zaradi umikanja nemških čet iz Grčije in Balkana je za Nemce postalo slovensko ozemlje izredno pomembno. Tako so v začetku leta 1945 še stopnjevali pritisk na partizane ter nasilje nad civilnim prebivalstvom. Zaradi partizanskega uboja visokega nacističnega funkcionarja Antona Dorfmeisterja so Nemci 12. februarja 1945 na Frankolovem usmrtili 100 talcev. Talce so nacisti streljali še aprila 1945.

Leta 1945 je imela slovenska partizanska vojska približno 30.000 vojakov, okupatorji pa okoli 135.000. Čeprav je obstajala nevarnost, da bi Nemci slovenske partizane popolnoma uničili, so ti odklonili morebiten umik k IV. armadi in v Sloveniji delovali naprej. Od 1. marca 1945 sta oba slovenska korpusa delovala kot del IV. armade, s čimer je bila samostojna slovenska vojska formalno ukinjena. Januarja 1945 je bila ustanovljena Prekmurska brigada, ki je marca odšla v Porabje in se spopadla z madžarskimi orožniki.

Spomladi 1945 so Nemci skušali v dveh ofenzivah ponovno uničiti slovenske partizane. Najprej so napadli Gorenjsko zahodno od Save in Cerkljansko, nato Banjško planoto, Čepovansko planoto in Trnovski gozd, temu pa je sledil še napad na Kočevski Rog in Belo krajino. Čeprav so imeli partizani hude izgube, se Nemcem njihov namen ni posrečil, saj se je jedro partizanske vojske obdržalo.

Zaključne operacije v Sloveniji in konec vojne (pomlad 1945)[uredi | uredi kodo]

Marca 1945 je jugoslovanska vojska začela napadati na Hrvaškem in v Bosni. 3. aprila 1945 so predhodnice Rdeče armade skupaj s Prekmursko brigado vkorakale v Mursko Soboto. Kmalu zatem je bilo osvobojeno celotno Prekmurje. Civilno oblast je vzpostavila delegacija Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Rdeča armada je nato nadaljevala ofenzivo proti Avstriji.

12. aprila je bila prebita sremska fronta. V prvih dneh maja so partizanske enote osvobodile osrednjo Slovenijo. 8. maja je nemška vojska uradno kapitulirala, vendar so na Slovenskem boji potekali še naprej, saj so se tod umikali nemške in kolaborantske enote z Balkana. Partizani so obkolili nemške enote v Celjski kotlini.

Poveljnik nemških enot v jugovzhodni Evropi general Alexander Löhr se je predal partizanom 9. maja v Topolšici pri Šoštanju. Istega dne so v Ljubljano vkorakale enote VII. korpusa in XXIX. hercegovske divizije. V jutranjih urah istega dne so se Nemci umaknili tudi iz Maribora, vendar je tam še nekaj dni vladalo vojno stanje.[32]

Primorska[uredi | uredi kodo]

Aprila je 4. armada jugoslovanske vojske začela prodirati po jugoslovanskih otokih, Gorskem Kotarju in Istri. 23. aprila sta se partizanom pri Ilirski Bistrici predali dve diviziji nemške vojske. S tem je bila odprta pot do Trsta. V bojih so sodelovale tudi prekomorske brigade, sestavljene iz jugoslovanskih izgnancev, vojnih ujetnikov, nekdanjih italijanskih vojakov in internirancev. Bilo jih je okoli 35.000. Zaradi svojega znanja so imeli pomembno vlogo v mornarici, v tankovskih enotah ter letalstvu, zaradi številčnosti pa tudi v pehoti. Za kasnejšo pripojitev tega ozemlja Jugoslaviji je bilo ključno, da so partizani prehiteli zahodne zaveznike, ki so proti Sloveniji prodirali iz Italije.

Mapa izdelana na podlagi ameriškega vojaškega atlasa prikazuje ozemlje (označeno z rdečo barvo), ki so ga 1. maja 1945 osvobodili zavezniki in pripadniki JLA

Slovensko in italijansko protifašistično gibanje sta pod vodstvom ilegalne slovenske komande mesta 28. aprila začeli z vstajo v Trstu. Do 1. maja so enote IX. korpusa, IV. armade in tržaških vstajnikov osvobodile večino mesta in slovenskega primorja. Partizani so osvobodili še Gorico in uspeli prodreti v Beneško Slovenijo. Kasneje so se na pritisk zahodnih zaveznikov morali iz obeh mest umakniti. V Vojnem muzeju v Washingtonu je častno izobešen prapor IX. korpusa kot enega od zmagovitih zavezniških armad druge svetovne vojne.[33]

Koroška[uredi | uredi kodo]

Na Koroško je odšla XIV. divizija, kjer so se njene enote razporedile po vsem narodnostnem ozemlju in obkolile nemške enote. Del partizanov je prodrl na Koroško prek Beneške Slovenije. V Celovec je 8. maja vkorakal Kokrški odred.

Ob koncu vojne so se domobranci skupaj z Nemci umaknili na Koroško in v Furlanijo. Z njimi je zbežalo tudi politično vodstvo in veliko civilistov. Mnogi so verjeli, da se bodo skupaj z angleško in ameriško vojsko vrnili in se skupaj z njo bojevali proti partizanom. Angleži so jih pod pretvezo, da jih peljejo v Italijo, vrnili v Slovenijo, kjer so komunisti z njimi obračunali. Med vrnjenimi sta bila tudi general SS Erwin Rösener in poveljnik domobrancev Leon Rupnik. Zaradi strahu pred izročitvijo partizanom je 15. maja izbruhnila bitka pri Poljani, poslednja bitka druge svetovne vojne na Slovenskem in v Evropi. Z njo je bilo druge svetovne vojne v Evropi tudi neuradno konec.

Zadnja dejanja kolaborantskega tabora[uredi | uredi kodo]

Leon Rupnik, škof Rožman in SS-general Erwin Rösener, ob drugi domobranski prisegi Hitlerju in SS-u, 30. januarja 1945, tri meseca preden je Hitler počel samoumor v svojem bunkerju

Slovenska zaveza ni priznala dogovora Tito-Šubašić, ki so ga podpirali zahodni zavezniki. In kljub zahtevam slovenskih predstavnikov v izgnanski vladi v Londonu da se podredijo partizanom[34], domobranci so večinoma odbili amnestije ki so jih ponudili partizani, za razliko od hrvaških domobranov in drugih kolaborantov ki so sprejeli amnestije in množično prestopili v partizane, ali pa se enostavno prenehali boriti. Domboranci so se nadaljevali boriti na nacistični strani, ter so 30. januarja 1945. spet prisegli Hitlerju in SS-u. Rupnik in škof Rožman sta marca 1945 predlagala ustaškem poglavarju, Paveliću, vojaško in politično zavezo, za nadaljnjo borbo proti partizanom, in da skušajo pridobiti priznanje zahodnih sil za domobrance, ustaše in četnike.[35]

Ko so ti načrti propadli, 3. maja, samo teden pred osboditvijo Ljubljane, predstavniki Slovenske zaveze so v Taborski deklaraciji pozdravili prihajajočo osvoboditev Slovenije in vrnitev Karadjordjevićev na oblast.[2] Kolaborante okupatorskih Nacistov, domobrance, so preimenovali v "Slovensko narodno vojsko", jih razglasili kot "osvobodilce", ter jim "ukazali" da se začasno povlečejo v Avstrijo, koder so se ti že povlačili s svojimi načističnimi zavezniki, in poklicali partizane da se prenahajo boriti[2]. Seveda partizani to niso sprejeli, in domobranci so se nadaljevali povlačiti v Avstrijo, ter grčevito boriti proti partizanom tudi po uradni kapitulaciji Nemčije, 8. maja 1945. Tako so npr. domobranci 11. maja, s pomočjo nacistične artiljerije, napadli partizansko Bračičevo brigado pri Ferlach-u na avstrijski Koroški, ter pobili 180 partizanov[2]. 14. maja domobranska vojska se končno predala Angležom pri Viktringu. Med 27. in 31. majom, angleška vojska je izročila novim jugoslovanskim oblastem 11.700 domobrancev in drugih kolaborantskih vojakov.[36]

Povojno dogajanje[uredi | uredi kodo]

Osvoboditev Ljubljane: sprejem partizanske vojske 9. maj 1945

Težko pričakovana svoboda in zmaga partizanov sta povzročili val navdušenja. Slovenske partizane so povsod sprejemali s cvetje, godbami in proslavami. Komunistični politiki so v svojih govorih obljubljali svetlo prihodnost, saj bodo v novi Jugoslaviji odpravili socialne krivice in uvedli enakost med ljudmi, narodi pa bodo med sabo enakopravni. V resnici pa je že potekal ponoven proces centralizacije: slovenska vojska je postala del jugoslovanske, slovenski organi oblasti pa vedno bolj podrejeni zveznim.

Narodna vlada Slovenije[uredi | uredi kodo]

Vlogo vlade je v imenu Osvobodilne fronte in po pooblastilu SNOSa do ustanovitve narodne vlade imelo predsedstvo SNOSa. Slovenska narodna vlada je bila ustanovljena že 5. maja 1945 na slavnostni seji Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Ajdovščini.

Člani vlade so bili predstavniki skupin združenih v OF. Predsednik vlade je postal Boris Kidrič, podpredsednik dr. Aleš Bebler, minister za industrijo in rudarstvo Franc Leskošek, minister za trgovino in oskrbo dr. Lado Vavpetič, minister za poljedelstvo Janez Hribar, minister za gozdarstvo Tone Fajfar, ministrica za socialno politiko Vida Tomšič, minister za narodno zdravje dr. Marijan Ahčin, minister za gradnje dr. Miha Kambič in minister za lokalni promet Franc Snoj.

Desetega maja 1945 dan po osvoboditvi pa se je slovenska narodna vlada preselila v Ljubljano in se tam predstavila množicam. Zakon o ustanovitvi narodne vlade je od članov vlade zahteval zaobljubo, da bodo delali narodu v korist. Vsak minister se je zaobljubil: da bo zvesto in neumorno služil svojemu narodu, da bo izpolnjeval vse svoje dolžnosti vestno in predano, da bo nadvse čuval in branil svobodo in neodvisnost, bratstvo in enotnost vseh narodov Jugoslavije, kakor tudi vse pridobitve narodnoosvobodilnega boja ter storil vse za napredek federalne Slovenije in Demokratične federativne Jugoslavije.

Povojni poboji in obračun s protirevolucionarnim taborom[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: Povojni izvensodni poboji v Sloveniji

Po vojni je nova komunistična oblast izvršila izvensodne poboje številnih oboroženih pripadnikov sil osi (domobrancev, ustašev, Nemcev) in tudi politično nezaželenih civilistov, večinoma brez rednega sodnega postopka. Ta usoda je doletela tudi tiste, ki so pobegnili na Koroško, vendar so jih zavezniške sile vrnile komunističnim oblastem. Trupla so bila zagrebena v neoznačenih množičnih grobiščih. Mladoletne so komunisti načeloma izpuščali, manjši del zajetih pa so poslali na prisilno delo ali v zapore. Za obračun z nasprotniki so komunisti postavili koncentracijsko taborišče v Teharjah.

Komunistični prevzem oblasti[uredi | uredi kodo]

Po vojni je v Sloveniji skušala obnoviti dejavnost le liberalno usmerjena politična skupina Stara pravda ali Nagodetova skupina. Po izstopu iz OF se ni povezovala z drugimi strankami in skupinami, ker so te sodelovale z okupatorjem. Nove oblasti so proti članom skupine organizirale t. i. Nagodetov sodni proces, na katerem so jih obsodili na visoke zaporne kazni, enega pa ustrelile. Tako je bil obračun s politično opozicijo v Sloveniji končan. Na volitvah 11. novembra 1945 je z veliko premočjo zmagala OF, na podlagi volilnih rezultatov pa je bila 29. novembra 1945 razglašena Federativna ljudska republika Jugoslavija.

Žrtve in posledice[uredi | uredi kodo]

Slovenijo je vojna hudo prizadela. Od ljudi, ki so imeli v tem obdobju na Slovenskem rezidenčno pravico, jih je med drugo svetovno vojno in neposredno po njej umrlo 99.865[37] ali več kot 6,3 % celotnega prebivalstva. To Slovenijo po deležu žrtev uvršča na tretje mesto na svetu (za Poljsko in Sovjetsko Zvezo).

Italijanske oblasti v Ljubljanski pokrajini in na Primorskem so zakrivile smrt okoli 6.000 Slovencev. Število žrtev, ki jih je povzročil nemški okupator, je 31.700 (500% več kot Italijani). Pri teh številkah se ne upoštevajo žrtve med mobiliziranci v nemško vojsko.

Po podatkih iz 2012 se Slovenskim partizanom, njihovi Varnostno-obveščevalni službi, Jugoslovanski armadi in ostalim komunističnim akterjem se pripisuje okoli 24.000 smrti Slovencev.[38] Od tega naj bi bilo v času vojne okoli 6.000 pripadnikov slovenskih protirevolucionarnih oboroženih enot in 3.962 žrtev, ki so bili zanesljivo civilisti. V povojnih pobojih je bilo ubitih nekaj čez 12.000 ujetih pripadnikov oboroženih enot, med njimi 11.700 domobrancev, 160 policistov Ljubljanske pokrajine, 150 slovenskih četnikov, 20 mobilizirancev v nemško vojsko. Pobitih civilistov je bilo čez 2.400.[39]

Žrtve po statusu[uredi | uredi kodo]

Vida Deželak-Barić navaja sledeče slovenske žrtve po statusu:[40]

Število žrtev Odstotek v skupnem

številu slovenskih žrtev

Status žrtev
33.386 34,15 % Partizani, aktivisti OF in drugi sodelavci partizanskega gibanja
23.412 23,95 % Civilisti
15.276 15,62 % Domobranci, vaški stražarji, slovenski četniki in ostali kolaboranti
12.380 12,66% Slovenci prisilno mobilizirani v okupatorske vojske (predvsem v nemško, mnogi poginili na Ruski fronti.
11.952 12,22 % Neugotovljeno
1.339 1,36 % Ostalo
97.744 100 % SKUPNO

Struktura civilnih žrtev

Tadeja Tominšek Rihtar in Mojca Šorn sta raziskovali civilne žrtve bolj podrobno, po povzročitelju in načinu smrti, ter ustanovili sledeče:[41]

Število

civilnih žrtev

Odstotek vseh

civilnih žrtev

Povzročitelj in način smrti
11.841 Okupatorji - Koncentracijska taborišča, izgnanstvo in prisilno delo
4.821 Okupatorji - Talci in v zaporih
7.614 Okupatorji in kolaboranti - Vojne hajke
1.000 Kolaboranti - Samostojne akcije
23.281 80.0 % Skupne civilne žrtve okupatorja in kolaborantov
3.528 Partizani - med vojno
1.043 Partizani - po vojni
4,571 15.7 % Skupne civilne žrtve partizanov
1.259 4.3 % Zaveznki - bombardiranja
29.111 100 % SKUPNO

Žrtve po povzročitelju[uredi | uredi kodo]

Raziskavi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in Inštituta za novejšo zgodovino prikazujeta naslednjo sliko povzročiteljev slovenskih vojnih in povojnih žrtev:[42] [43] [44]

Povzročitelj smrti Število žrtev Odstotek v skupnem številu slovenskih žrtev
Nemške okupacijske enote (Wehrmacht, Gestapo, SS) 31.054 31,77 %
Enote NOB (slovenski partizani, VOS, JA, OZNA) 24.135 24,69 %
Italijanske okupacijske enote 6.073 6,21 %
Protikomunistične enote (slovensko domobranstvo, vaške straže, gorenjsko domobranstvo, SNVZ, slovenski četniki) 5.763 5,90 %
Rdeča armada (večinoma slovenski mobiliziranci v Wehrmacht, padli na ruski fronti) 5.141 5,26 %
Zavezniške vojaške enote 1.892 1,94 %
Hrvaške okupacijske enote 811 0,83 %
Madžarske okupacijske enote 199 0,20 %
Ostalo 2.150 2,20 %
Neugotovljeno 20.526 21,00 %
SKUPNO 97.744 100 %

Število civilnih žrtev je blizu 22.000, število žrtev neugotovljenega statusa pa dobrih 12.000 ljudi – v večini primerov gre najbrž za civiliste, kolikšen je njihov delež, je pa zelo težko reči. Zato je podatek »blizu 22.000« lahko samo spodnja meja vseh slovenskih civilnih izgub v drugi svetovni vojni in neposredno po njej.

Žrtve po letih in povzročitelju[uredi | uredi kodo]

Vida Deželak-Barić navaja slovenske žrtve po letu vojne in povzročitelju sledeče:[40]

Leto Število žrtev Povzročitelji
1941 2.600 skoraj izključno okupator
1942 11.000 10.200 okupatorji in sodelavci; 800 partizani
1943 16.600 7.700 žrtev utrpeli partizani; 4500 civilisti; 1000 kolaboracionistične enote (večinoma četniki in vaški stražarji)
1944 27.000 partizani odgovorni za 2.700, ali 10% žrtev, za ostalih 90% žrtev so odgovorni okupator in domači sodelavci. Partizanske enote in aktivisti so imeli 12.400 žrtev, oborožena protirevolucija čez 1.000, med civilnim prebivalstvom pa je bilo okoli 5.500 žrtev.
1945 34.000 okoli 20.000 pred koncem vojne, ter 14.000 po vojni. Med temi žrtvami je bilo 8.200 partizanov in sodelavcev, več kot 6.200 civilistov in 13.000 kolaboracionistov.

Družbene posledice[uredi | uredi kodo]

Številna naselja so bila poškodovana, mnoga popolnoma uničena, nekatera so požgali okupatorji, nekatera so bombardirali zavezniki (Jesenice, Maribor), zato je bila obnova po vojni prva naloga novih oblasti. Na osvobojenem ozemlju se je obnova začela že med vojno, potekala pa je v vsesplošnem pomanjkanju mehanizacije, zato so delali s krampom in lopato. Ker je delo pri obnovi postalo državljanska dolžnost, ni bilo plačano, zanj pa so mobilizirali ljudi vseh slojev, poklicev in starosti.

Vojna je vse ljudi prisilila, da so se opredelili za eno ali drugo stran. Umetniki, ki so med vojno kršili kulturni molk, so bili pri delu ovirani ali zamolčani, nekatere so postavili celo pred sodišče narodne časti. Povsem pa je bilo prezrto delo tistih, ki so se opredelili proti komunizmu, so med vojno padli (Balantič), bili po vojni ubiti ali pa so zbežali v tujino.

Za Slovence je vojna vendarle pomenila priložnost ponovne ozemeljske združitve. Ves čas vojne je bila združitev eden od pomembnih ciljev NOG, vendar so to preprečili: povojno centralistično vladanje KPJ, spor s SZ in nasprotovanje zahodnih sil. Kljub temu je razvoj NOG omogočil vključitev večjega dela Primorske v matično državo (Slovenija je pridobila del istrske obale, Italiji pa so bile dodeljene nekatere pretežno ali skoraj izključno s Slovenci naseljene občine: Števerjan, Sovodnje, Doberdob, Devin-Nabrežina, Zgonik, Repentabor in Dolina).

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. 1,0 1,1 Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 108. ISBN 9780804779241. 
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Kranjc, Gregor Joseph (2013-01-01). To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Occupation, 1941-1945 (angleščina). University of Toronto Press. str. 217-219. ISBN 9781442613300. 
 3. 3,0 3,1 Luthar, Oto. "PO ROBOVIH SPOMINA - Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti" (PDF).  line feed znak v |title= na poziciji 47 (pomoč)
 4. Šumi, Irena. "Slovenski antisemitizem, živ pokopan v ideologiji slovenske narodne sprave" (PDF).  line feed znak v |title= na poziciji 29 (pomoč)
 5. Luthar, Oto (2014-05-09). "Razumevanje preteklosti: Presenetljivo? Ne. Nedopustno? Da!". www.delo.si. Pridobljeno dne 2019-11-24. 
 6. Oto Luthar, Irena Šumi (2016). THE SLOVENIAN RIGHTEOUS AMONG NATIONS. Ljubljana. 
 7. "Novi slovenski »pravični med narodi« | MLADINA.si". Mladina.si. Pridobljeno dne 2018-08-24. 
 8. Kranjc, Gregor (2012). To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Occupation, 1941-1945. Toronto: University of Toronto Press. str. 61. ISBN 978-1442613300. 
 9. Kranjc, Gregor (2012). To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Occupation, 1941-1945. Toronto: University of Toronto Press. str. 62. ISBN 978-1442613300. 
 10. "Govor dr. Marjana Žnidariča v spomin ustrelitve 143 talcev v Mariboru, 1. 10. | Svobodna beseda". www.svobodnabeseda.si. Pridobljeno dne 2018-08-22. 
 11. ""Preventivno uničenje" zaradi strahu pred izdajo - v Iški odkrito množično grobišče Romov". Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija. Pridobljeno dne 2018-08-15. 
 12. Škorjanec, Viljenka (2011). ", Italijanske metode pri izpustu iz koncentracijskih taborišč" (PDF). Zgodovinski časopis.  line feed znak v |title= na poziciji 53 (pomoč)
 13. 13,0 13,1 13,2 "Božo Repe: Katoličani in Katoliška cerkev med vojno [odlomek iz knjige]". arhiv.fokuspokus.si (angleščina). Pridobljeno dne 2019-10-23. 
 14. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 521. ISBN 9780804779241. 
 15. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 99. ISBN 9780804779241. 
 16. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 105. ISBN 9780804779241. 
 17. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 107. ISBN 9780804779241. 
 18. "Trailer "Oltre il filo"". Vimeo (angleščina). Pridobljeno dne 2019-10-26. 
 19. Ferenc 2002, str. 105
 20. Zgodovina Slovencev, stran 804, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979
 21. "Ustanovitev slovenske domobranske legije". dlib.si. Slovenec: političen list za slovenski narod. 24. september 1943. Pridobljeno dne 2019-11-26. 
 22. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 127. ISBN 9780804779241. 
 23. 23,0 23,1 Kranjc, Gregor Joseph (2013-01-01). To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Occupation, 1941-1945 (angleščina). University of Toronto Press. str. 135. ISBN 978-1-4426-1330-0. 
 24. "Črna roka". Mladina.si. Pridobljeno dne 2019-11-24. 
 25. "Yugoslavia and the Allies". Wikipedia (angleščina). 2019-08-29. 
 26. Deakin, F. W. D. (2011-02). Embattled Mountain (angleščina). Faber & Faber, Limited. str. 227. ISBN 9780571276448. 
 27. Roberts, Walter R. (1987). Tito, Mihailović, and the Allies, 1941-1945 (angleščina). Duke University Press. str. 155. ISBN 9780822307730. 
 28. "Born Again – Slovenian Partisans and the Rescues of Allied Aviators during the World War II". U.S. Embassy in Slovenia (angleščina). 2017-10-02. Pridobljeno dne 2019-09-18. 
 29. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 128. ISBN 9780804779241. 
 30. Lešnik, Avgust. "Prezrti Memorandum generala Leona Rupnika in škofa Gregorija Rožmana Anteju Paveliću". Prispevki za novejso zgodovino. 
 31. Celje, Špela Kuralt,. "Noč, ko so aktivisti NOB iz Piskra reševali ujetnike". Pridobljeno dne 2018-08-22. 
 32. "Kako so proslavili osvoboditev Maribora in ga znova postavili na noge". Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija. Pridobljeno dne 2018-08-24. 
 33. "Obletnica IX. korpusa, "brez katerega ne bi imeli meja, ki jih imamo"". Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija. Pridobljeno dne 2018-08-23. 
 34. Tomasevich, Jozo (2002-10). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945 (angleščina). Stanford University Press. str. 128. ISBN 9780804779241. 
 35. Lešnik, Avgust. "Prezrti Memorandum generala Leona Rupnika in škofa Gregorija Rožmana Anteju Paveliću". Prispevki za novejso zgodovino. 
 36. Kranjc, Gregor Joseph (2013-01-01). To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Occupation, 1941-1945 (angleščina). University of Toronto Press. str. 15. ISBN 9781442613300. 
 37. Poimenski seznam žrtev Inštituta za novejšo zgodovino, stanje 21. avgusta 2018
 38. Svenšek, Ana (10 June 2012). "Prvi pravi popis - v vojnem in povojnem nasilju je umrlo 6,5 % Slovencev" [The First True Census: 6,5% of the Slovenes died in the War and Post-War Violence]. MMC RTV Slovenija. RTV Slovenija. 
 39. http://www.mladina.si/93279/85-768-zrtev/ ; http://www.rtvslo.si/slovenija/prvi-pravi-popis-v-vojnem-in-povojnem-nasilju-je-umrlo-6-5-slovencev/284939 ; Barbara Lah in Sandro Oblak: Čas usodnih odločitev, revija Ognjišče štev. 591, avgust 2015, str. 98; Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, Ljubljana 2011 ISBN 978-961-6580-89-2
 40. 40,0 40,1 znanost, Tomaž Švagelj (2012-05-15). "Vojna je postajala iz leta v leto bolj krvava". www.delo.si. Pridobljeno dne 2019-06-23. 
 41. Tominšek Rihtar, Tadeja. "ŽRTVE DRUGE SVETOVNE VOJNE IN ZARADI NJE (april 1941– januar 1946)" (PDF). 
 42. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, dr.Vida Deželak Barič: Pregled mrliških matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej
 43. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, dr. Vida Deželak Barič: Preverjanje seznamov žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej po matičnih knjigah
 44. Pogovor:Druga svetovna vojna na Slovenskem#Bilanca vojne, odpora in državljanskega spopada

Viri in literatura[uredi | uredi kodo]

 • Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije : 1848-1992, Mladinska knjiga in Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2006 (COBISS)
 • Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945, Partizanska knjiga, Ljubljana 1978 (COBISS)
 • Slovenski partizani in zavezniki, Društvo prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, Ljubljana 2002 (COBISS)
 • Vodič po poteh slovenskih partizanskih bolnišnic pod Snežnikom, samozal., Ljubljana 2009 (COBISS)
 • Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, Cankarjeva založba, Ljubljana 1960-1973 (COBISS)
 • Tone Ferenc: Dies Irae: Četniki, vaški stražarji in njihova usoda jeseni 1943, Ljubljana 2002

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]