Wikipedija:WikiProjekt Romani/Stvarna kazala Kermaunerjevih knjig o slovenski dramatiki

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Stvarna kazala knjig v seriji RSD Tarasa Kermaunerja omogočajo orientacijo po obsežnem opusu tega literarnega zgodovinarja o slovenski dramatiki. Viri za popis so: seznam dram [1], ki so obravnavane v Kermaunerjevem opusu (iz arhiva avtorjeve družine), seznami knjig v zbirki Rekonstrukcija in reinterpretacija slovenske dramatike in Cobiss, vsebine obravnavih dram, ki jih je popisala Alenka Goljevšček, Seznam elektronskih knjig s polnim besedilom na spletišču Kermauner.org.]

1. Trojni ples smrti, 1968, 210 str.

Dane Zajc: Otroka reke
Gregor Strniša: Samorog
Dominik Smole: Antigona

2. Od eksistence do vloge, 1971, 284 str.

Ivan Mrak: Andrej Chenier
Jože Javoršek: Manevri
Igor Torkar: Zlata mladina
Branko Hofman: Mož brez obraza
Marjan Rožanc: Jutro polpreteklega včeraj
Peter Božič: Človek v šipi | Zasilni izhod | Križišče | Vojaka Jošta ni | Kaznjenci | Dva brata
Primož Kozak: Kongres | Legenda o svetem Che
Dominik Smole: Krst pri Savici

3. Radikalnost in zavrtost, 1975, 224 str.

Josip Stritar: Oderuh | Zapravljivec | Najemnina | Klara | Zorko | Po velikem požaru | Rejenka | Nedolžen

4. Pomenske spremembe v sodobni slovenski dramatiki, 1975, 274 str.

Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa | Ladja brez imena | Angeli, ljudje, živali | Bele rakete lete na Amsterdam

5. Od igre do telesa, 1976, 264 str.

Veno Taufer: Prometej ali tema v zenici sonca
Franček Rudolf: Celjski grof na žrebcu | Xerses
Vitomil Zupan: Zapiski o sistemu
Jože Javoršek: Veselje do življenja | Konec hrepenenja | Dežela gasilcev |
Pavel Lužan: Zaščitna maska | Srebrne nitke

6. Besede in dogodek, 1978, 308 str.

Ivan Mrak: Spoved lučnim bratom | Razsulo Rimljanovine | Blagor premagancev
Franček Rudolf: Pegam in Lambergar | Koža megle
Pavel Lužan: Sreča - nikdar opoteča | Triangel
Alojz Kraigher: Školjka
Borivoj Wudler: Perpetuum mobile

7. Dialektika ideje - Od skrivnosti do jezika, 1978, 246 str.

Josip Vošnjak: Premogar
Fran Saleški Finžgar: Naša kri
Bratko Kreft: Velika puntarija
Josip Jurčič: Veronika Deseniška
Vitomil Zupan: Rojstvo v nevihti
Ivo Brnčič: Med štirimi stenami
Jože Pahor: Viničarji
Fran Ksaver Meško: Mati
Dominik Smole: Krst pri Savici
Milan Jesih: Grenki sadeži pravice
Rudi Šeligo: Kdor skak, tisti hlap

8. Cankarjeva dramatika, 1981, 302 str.

Ivan Cankar: Romantične duše | Jakob Ruda | Za narodov blagor | Kralj na Betajnovi | Hlapci | Pohujšanje v dolini šentflorjanski | Lepa Vida

9. Drama, gledališče in družba, 1983, 286 str.

Dominik Smole: Krst pri Savici
Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi
Andrej Hieng: Zakladi gospe Berte
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak
Primož Kozak: Afera
Ferdo Kozak: Profesor Klepec
Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa
Anton Medved: Sreče kolo
Matej Bor: Težka ura
Fran Govekar: Grča
Josip Vošnjak: Doktor Dragan
Josip Jurčič: Tugomer
Fran Levstik: Tugomer

10. Med hlapčevstvom in samobitnostjo, 1986, 270 str.

Franc Ksaver Meško: Na smrt obsojeni
Matjaž Kmecl: Mutasti bratje
Ivan Cankar: Za narodov blagor | Kralj na Betajnovi
Fran Govekar: Grča

11. Vračanje mita v sodobni slovenski dramatiki, 1988, 262 str.

Emil Filipčič: Altamira
Fran Govekar: Grča
Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi | Veliki briljantni valček
Milan Jesih: Vzpon, padec in ponovni vzpon zanesenega ekonomista
Dušan Jovanović: Vojaška skrivnost
Ivan Mrak: Chrysippos | Van Goghov Vidov ples
Dominik Smole: Antigona
Gregor Strniša: Samorog
Rudi Šeligo: Ana | Čarovnica iz zgornje Davče | Kdor skak, tisti hlap | Lepa Vida | Svatba | Svetloba in seme
Dane Zajc: Mlada Breda | Voranc

12. Slovenska dramatika 20. let 20. stoletja, 1988, 248 str.

Angelo Cerkvenik: Roka pravice
Cvetko Golar: Dekle z rožmarinom | Dve nevesti | Vdova Rošlinka
Fran Govekar: Mrakovi
Rudolf Golouh: Kriza
Ivo Grahor: Sestra Milena
Janez Jalen: Bratje | Dom | Srenja
Miran Jarc: Ognjeni zmaj
Lojz Kraigher: Na fronti sestre Žive
Ivan Lah: Noč na Hmlejniku
Anton Leskovec: Dva bregova
Anton Medved: Stari in mladi
Ksaver Meško: Pri Hrastovih
Ivan Mrak: Obločnica, ki se rojeva
Ivan Pregelj: Berači | Vest
Prežihov Voranc: Pernjakovi
Alojzij Remec: Magda

13. Kristus in Dioniz, 1991, 372 str.

Drago Jančar: Veliki briljantni valček
Milan Jesih: Grenki sadeži pravice
Primož Kozak: Afera | Kongres | Legenda o svetem Che
Stanko Majcen: Bogar Meho in Marija | Brez sveče
Ivan Mrak: Proces
Dominik Smole: Antigona
Sergej Verč: Evangelij po Judi
Dane Zajc: Medeja
Vitomil Zupan: Rojstvo v nevihti

14. Protislovja današnje slovenske dramatike in zavesti, 1991, 36 str.

Rudi Šeligo: Kdor skak, tisti hlap

15. Majcnova dramatika I, 1992, 244 str.

Matej Bor: Težka ura
Stanko Cajnkar: Za svobodo
Emil Filipčič: Ujetniki svobode
Borut Hlupić: Antiamerika
Stanko Majcen: Apokalipsa | Dediči nebeškega kraljestva | Kasija | Matere | Prekop | Revolucija | Zamorka
Mira Mihelič: Svet brez sovraštva
Rudi Šeligo: Ana

16. Majcnova dramatika II, 1992, 272 str.

Mile Klopčič: Mati
Stanko Majcen: Bogar Meho in Marija | Brez sveče | Cesar Janez | Revolucija
Miloš Mikeln: Moralno politične kvalifikacije tovariša Gubca
Alojzij Remec:Volkodlaki
Dimitrij Rupel: Kar je res, je res
Rudi Šeligo: Čas volčje ljubezni
Vitomil Zupan: Punt Rojstvo v nevihti

17. Krščanska tragedija, 1992, 190 str.

Zorko Simčič: Zgodaj dopolnjena mladost

18. Od bratovstva k bratomoru I, 1993, 248 str.

Tone Partljič: Rdeče in sinje med drevjem | Kakor pečat na srce
Peter Božič: Komisar Kriš | Avguštinova vrnitev

19. Perspektivovski svet v perspektivovski dramatiki, 1994, 102 str. (Borec XLVII (1994), 941-1043)

20. Slovenski plemenski junaki - Tugomer I, 1994, 372 str. (SAZU)

Anton Tomaž Linhart: Županova Micka | Ta veseli dan ali Matiček se ženi
Bratko Kreft: Kranjski komedijanti
Fran Levstik: Juntez | Tugomer

21. Blato 1, 1995, 400 str.

Ivan Mrak: Anton Aškerc (Mrak) | Življenje - karneval
Feri Lainšček: Samorastneži

22. Politika 1, 1995, 250 str.

Pavel Golia: Bratomor na Metavi
Jože Snoj: Gabrijel in Mihael

23. Pravica do oblasti, 1995, 324 str.

Pavel Golia: Bratomor na Metavi
Mira Pucova: Ogenj in pepel
Vitomil Zupan: Aleksander praznih rok
Vladimir Kavčič: Aleksander Veliki
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak
Žarko Petan: Votli cekini ali Popotovanje od očeta in nazaj, Mrtvi so svobodni, Obrekovalnica, Don Juan in Leporella, Maščevanje je grenko, Zmagoslav Sloven, diktator de luxe, Avdicija
Ivan Mrak: Herodes Magnus

24. Zbogom zvezde, 1996, 362 str.

Josef Richter/Anton Tomaž Linhart: Županova Micka
David Garrick/Andrej Smole: Varh
Ivan Cankar :Za narodov blagor
Janez Jalen: Bratje
Fran Roš: Mokrodolci
Miloš Mikeln: Mor. Pol. Kvalif. Tov. Gubca.
Cvetko Golar: Dve nevesti
Ferdo Kozak: Profesor Klepec
Anton Ingolič: Krapi
Mira Mihelič: Ura naših dni
Tone Partljič: Ščuke pa ni, ščuke pa ne, Ščuka, da te kap, Na svidenje nad zvezdami
Andrej Hieng: Zakladi gospe Berte
Bojan Štih: Spomenik
Pavle Lužan: Srebrne nitke
Borivoj Wudler: Perpetuum mobile, Odprite vrata, Oskar prihaja!
Ivan Lah: Noč na Hmeljniku
France Bevk: Kajn
Jože Javoršek: Odločitev
Ivan Potrč: Lacko in Krefli, Krefli
Drago Jančar: Disident Arnož in njegovi
Dušan Jovanović: Antigona

25. Rdeči brat, 1996, 318 str.

Marko Kremžar: Živi in mrtvi bratje
Ivan Cankar: Za narodov blagor
Dušan Jovanović: Antigona
Ivan Mrak: Rdeči Logan

26. Slovenski plemenski junaki - Tugomer II, 1996, 274 str. (SAZU)

Josip Jurčič: Tugomer
Fran Levstik: Tugomer

27. Rdeče zlata zgodovina, 1996, 260 str.

Boris A. Novak: Vojaki zgodovine

28. Slovenski plemenski junaki - Tugomer III, 1997, 272 str.

Fran Levstik: Tugomer
Josip Jurčič: Tugomer

29. Bratovski objem blata, 1997, 284 str. V tej knjigi ni podrobneje obravnavana nobena drama, nekoliko več pa je napisanega o naslednjih:

Stanko Kociper: Zasad
Janez Evangelist Krek: Turški križ
Tine Debeljak: Velika črna maša
Edvard Kocbek: Večer pod Hmeljnikom
Stanko Majcen: Bogar Meho | Brez sveče
Anton Jeglič: Slavija
Josip Klemenčič: Zeta carja Lazarja

30. Trije despotje 1, Diktator Aleksander Veliki, 1997 (Politika, 3), 258 str.

Vitomil Zupan: Aleksander praznih rok
Vladimir Kavčič: Aleksander Veliki

31. Trije despotje 2, Grof Tahi in Škof Hren, 1997, 272 str.

Denis Poniž: Spolno življenje grofa Franja Tahija | Škof Tomaž Hren | Štiftarji

32. Premagovanje blata, 1997, 260 str.

Feliks Dev: Belin
Franc Jožef Jankovič: Ena lepa pesem o pijanem možu in ženi
Janez Evangelist Krek: Cigan - Čarovnik | Sv. Ciril in Metod stopita na slovansko zemljo | Tri sestre
Anton Tomaž Linhart: Veséli dan ali Matiček se ženi
Fran Miličinski: Brat Sokol

33. Blodnja 1, 1997, 282 str.

France Brenk: Poslednje ustoličenje
Bratko Kreft: Velika puntarija
Dominik Smole: Antigona
Jože Snoj: Gabriel in Mihael
Ivo Svetina: Tako je umrl Zaratustra
Dane Zajc: Mlada Breda | Potohodec

34. Sveta vojna, 1997, 282 str.

Tine Debeljak: Velika črna maša za pobite Slovence
Nikolaj Jeločnik: Eno samo je potrebno | Simfonija iz Novega sveta | Vstajenje kralja Matjaža
Marko Kremžar: Živi in mrtvi bratje
Stanko Kociper: Svitanje
Joža J. Lovrenčič: Izdajalec (Lovrenčič)
Karel Mauser: Kaplan Klemen
France Papež: Gozd (Papež) | Krst ob Srebrni reki | Svetinja (Papež)
Branko Rozman: Obsodili so Kristusa | Roka za steno
Zorko Simčič: Krst pri Savici | Tako dolgi mesec avgust | Zgodaj dopolnjena mladost
Joža Vombergar: Napad | Razval | Martin Krpan
Marjan Willenpart: Zadnji krajec | Gringo (Willenpart) | Vnučka (Willenpart)
Vitomil Zupan: Rojstvo v nevihti

35. Človek in nič, 1997, 282 str.

Dane Zajc: Potohodec
Joža Vombergar: Napad

36. Slovenski plemenski junaki - Črtomir I, 1997, 266 str. (SAZU)

France Prešeren: Krst pri Savici
Radivoj Rehar: Karantanska tragedija

37. Križ čez blato, 1997, 296 str.

Metod Turnšek: Potujoči križ belih menihov
Nikolaj Jeločnik: Vstajenje kralja Matjaža
Anton Bonaventura Jeglič: Slavija
Ivan Cankar: Hlapci | Kralj na Betajnovi
Anton Aškerc: Knez Volkun
Vera Remic Jager: Frankolovski zločin

38. Rabelj-žrtev, 1998, 262 str.

Dane Zajc: Medeja

39. Naša sveta stvar (leva), 1998, 336 str.

Edvard Kocbek: Večer pod Hmeljnikom
Božo Vodušek: Žene ob grobu
Vasja Ocvirk: Mati na pogorišču
Matjaž Kmecl: Smrt dolgo po umiranju ali Marjetica
Tone Partljič: Za koga naj še molim | Justifikacija

40. Klerikalizem in liberalizem, 1998, 284 str.

Fran Govekar: Grča
Anton Medved: Sreče kolo

41. Slovenska dramatika - modeli, 1998, 240 str. (FF).

V tej monografiji nobena drama ni podrobno obravnavana, je pa nekaj več napisanega o naslednjih dramah:

Ivan Cankar: Hlapci | Lepa Vida (Cankar)
Evripid: Bakhantke
Josip Fabjan: Bob iz Kranja
Fran Govekar: Naši gruntarji | Šarivari
Jože Javoršek: Kriminalna zgodba | Odločitev | Povečevalno steklo
Josip Jurčič: Lepa Vida (Jurčič) | Tugomer
Primož Kozak: Afera
Bratko Kreft: Celjski grofje
Janez Evangelist Krek: Sveta Lucija
Anton Leskovec: Dva bregova
Fran Levstik:: Tugomer (Levstik)
Anton Tomaž Linhart: Miss Jenny Love | Ta veseli dan ali Matiček se ženi | Županova Micka
Joža J. Lovrenčič: Izdajalec
Stanko Majcen: Bogar Meho in Marija | Brez sreče | Matere | Revolucija(Majcen)
Anton Medved: Na ogledih
Fran Milčinski: Brat sokol
Ivan Mrak: Herodes Magnus (Herod Veliki) | Marat | Proces(Mrak) | Rdeča maša | Rdeči Logan | Talci
Josip Ogrinec: V Ljubljano jo dajmo
Silvin Sardenko: Pet modrih devic
Zorko Simčič: Tako dolgi mesec avgust | Zgodaj dopolnjena mladost
Dominik Smole: Krst pri Savici (Smole) | Zlata čeveljčka
Sofoklej: Ojdip na Kolonu
Rudi Šeligo: Čarovnica iz zgornje Davče | Lepa Vida (Šeligo)
Miroslav Vilhar: Jamska Ivanka | Poštena deklica
Dane Zajc: Otroka reke
Vitomil Zupan: Aleksander praznih rok | Ladja brez imena | Rojstvo v nevihti | Stvar Julija Trajbasa | Tretji zaplodek
Mirko Župančič: Iz take smo snovi kot kranjski komedijanti

42. Leto 1940, 1998, 250 str.

Stanko Kociper: Zasad
Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa

43. Paternalizem in emancipacija, 1998, 234 str.

Etbin Kristan: Zvestoba
Anton Medved: Sreče kolo
Fran Govekar: Grča

44. Avtonomizem in kapitalizem, 1998, 280 str.

Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi
Anton Medved: Sreče kolo
Anton Funtek: Kristalni grad
Ivo Šorli: Pelinčkov gospod in njegova hiša

45. Svetost, čudež, žrtev 1, 1998, 272 str.

Josip Lavtižar: Grof in opat
Ivan Pregelj: Kamposteljski romarji
Ivo Svetina: Vrtovi in golobica
Metod Turnšek: Božja planina
Silvin Sardenko:Pet modrih devic | Selski angel | Skrivnostna zaroka
Josip Debevec: Junaške Blejke
Ivan Lah: Noč na Hmeljniku

46. Taščica ali noj?, 1998,254 str.

Igor Torkar: Balada o taščici | Balada o črnem noju | Zlata mladina

47. Upornik človekoljub, 1998, 248 str.

Ivan Vrhovec: Zoran ali Kmetska vojska na Slovenskem
Josip Jurčič: Tugomer

48. Taščica = noj, 1998, 260 str.

Igor Torkar: Velika preizkušnja | Pravljica o smehu | Pisana žoga | Delirij

49. Noj ali taščica?, 1999, 225 str.

Igor Torkar: Balada o črnem noju
Ciril Kosmač: Pesem in pevci | Na svoji zemlji

50. Zlo in s(i)la kot izvor, 1999, 235 str.

Anton Tomaž Linhart: Miss Jenny Love | Ta veseli dan ali Matiček se ženi
Feliks Dev: Belin
Andrej Šuster-Drabósnjak: Pasijon ali Komedija od celiga grenkiga terplenja ino smerti Jezusa Kristusa našiga ljubiga Gospoda

51. Pisma nojem in taščicam, 1999, 232 str.

Edvard Kocbek: Večer pod Hmeljnikom

52. Slovenski plemenski junaki - Črtomir II, 1999, 254 str. (SAZU)

Zorko Simčič: Krst pri Savici
Dominik Smole: Krst pri Savici
Etbin Kristan: Ljubislava

53. Širjenje svetega narodnega prostora, 1999, 248 str.

Fran Saleški Finžgar: Na Gosposvetskem polju
Fran Saleški Finžgar / Miloš Mikeln: Pod svobodnim soncem

54. Oženje domovine, 1999, 238 str.

Zofka Kveder: Amerikanci
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski

55. Predpostavke, 1999, 240 str.

Peter Božič: Zasilni izhod | Križišče | Človek v šipi

56. Krivda in sanja, 1999, 254 str.

France Bevk: Krivda
David Fortunat Doktorič: Snoparji na Krasu
Jože Javoršek - Jože Tiran: Odločitev
Filibert Benedetič: Pravila igre

57. Geometrija redov. 2: Temelji, 2000, 258 str.

58. Nadčlovek Blaže in princesa Nežica, 2000, 282 str.

Anton Novačan: Nadčlovek
Aleksij Pregarc: Božji vitez na slovenski zemlji
Igor Grdina: Princesa Vrtoglavka
Anton Funtek: Teharski plemiči

59. Taščica pod nojem, 2000, 248 str.

Igor Torkar: Gospod Ponikvar | Velika Preizkušnja
Mira Mihelič: Svet brez sovraštva
Vitomil Zupan: Rojstvo v nevihti
Branko Rozman: Človek, ki je umoril Boga

60. Obračun med vrati, 2000, 250 str.

Kristijan Muck: Portimao
Krištof Dovjak: Belle Paris ali obračun v Louvru
Matjaž Zupančič: Ubijalci muh | Hamlet (Zupančič)

61. Komentarji, 2000, 260 str.

Rudi Šeligo: Razveza ali sveta saratska kri
Silvin Sardenko: Nevesta z Libana

62. Kulturno okolje, 2000, 248 str.

Ervin Fritz: Srčevje svetega Andreja
Niko Kuret: Slepa grofična | Igra o antikristu

63. Vidiki, 2000, 282 str.

Modelne skice | slike | komentarji
Martin Grum: Gradivo za bibliografijo

64. Junak Janez in svetnik Anton, 2000, 238 str.

Anton Novačan: Amfiktionije ali Janez Goligleb
Miha Lendovšek: Slomšekovo rojstvo
France Šmon: Skrbna mati v soboto zvečer
Niko Kuret: Blažena mati Hema
Viktor Kokalj: Mlinarjev Janez
Josip Lavtižar: Adam Ravbar
Anton Medved: Cesar Friderik na malem gradu

65. Ribe in tički, 2000, 248 str.

Justo Košuta: O križu in križanih
Jaka Štoka: Trije tički
Marjan Tomšič: Južič in Juča

66. Nagovori, drugovori, 2000, 240 str.

Pismo Stanku Klinarju I | Pismo Stanku Klinarju II
Pismo Borisu A. Novaku
Pismo Irmi Plajnškovi I | Pismo Irmi Plajnškovi II
Kristijan Muck: Pismo Tarasu Kermaunerju I (Muck) | Pismo Tarasu Kermaunerju II (Muck)
Pismo Kristijanu Mucku I | Pismo Kristijanu Mucku II
Andrej Inkret: Pismo Tarasu Kermaunerju
Pismo Andreju Inkretu I | Pismo Andreju Inkretu II
Pismo Mitji Velikonji I | Pismo Mitji Velikonji II
Mitja Velikonja: Pismo Tarasu Kermaunerju I (Velikonja) | Pismo Tarasu Kermaunerju II (Velikonja)

67. Hudogovori, pogovori, 2001, 236 str.

Andrej Rot: Pismo Tarasu Kermaunerju I (Rot) | Pismo Tarasu Kermaunerju II (Rot) | Pismo Tarasu Kermaunerju III (Rot)
Mitja Košir: Vprašanja Tarasu Kermaunerju
Taras Kermauner: Pismo Andreju Rotu I | Pismo Andreju Rotu II | Pismo Andreju Rotu III | Pismo Mitji Koširju | Pismo Maturantkama | Pismo Stanku Klinarju III | Pismo Miranu Hladniku I

68. Napačni in pravi, 2001, 240 str.

Ivan Cankar: Lepa Vida (Cankar)
Edbin Kristan: Samosvoj
Anton Medved: Črnošolec
Primož Kozak: Afera

69. Nebo = pekel, 2001, 256 str.

Anton Klodič: Novi svet (Klodič) | Materin blagoslov
Marjan Tomšič: Bužec on, bužca jaz
Josip Tavčar: Pekel je vendarle pekel
Jaka Štoka: Anarhist
Saša Vuga: Steza do polnoči

70. Paradoks odreševanja, 2001, 226 str.

Zorko Simčič: Tako dolgi mesec avgust
France Papež: Svetinja | Krst ob srebrni reki

71. Pravica in kazen, 2001, 218 str.

Janez Evangelist Krek: Pravica se je izkazala
Ljuba Prenner: Veliki mož
Zorko Simčič: Tako dolgi mesec avgust

72. Čitalniška dramatika 1, 2001, 224 str. (SAZU) (COBISS)

Komentar k razpravi Med naravnim kmetstvom in samokultiviranim meščanstvom (ob Linharotvi Županovi Micki in Smoletovem Varhu)
Primerjave oblikujejo interpretacijski okvir za Čitalniško dramatiko 1 (ob Kmeclovem Andreju Smoletu, Mrakovi Spovedi lučnim bratom in Pesjakove Francetu Preširnu)
Teoretično-metodološko poglavje
Kompleksno jedro čitalniške dramatike (ob Ogrinčevi V Ljubljano jo dajmo!)
Zaustavitev mimetične krize (ob Ogrinčevi Kje je meja?)
Predavanje o čitalniški dramatiki

73. Zgodovina Lipicanije, 2001, 244 str.

Ervin Fritz: Lipicanija
Dragica Potočnjak: Alisa, Alice
Vinko Möderndorfer: Limonada Slovenica
Matjaž Zupančič: Goli pianist ali mala nočna muzika
Emil Filipič: Psiha | File baron Münchausen

74. Prijatelji in izdajavci, 2001, 238 str.

Taras Kermauner: Pismo Stanku Kocipru
Franček Bohanec: Spletkarji s krvjo
Joža Lovrenčič: Izdajalec

75. Čitalniška dramatika 2, 2001, 270 str. (SAZU) (COBISS)

Spreobrnjenje: iz žalosti v užitek (ob Bleiweisovi Vdovi in vdovcu)
Kazen: iz pohlepa v izgubo (ob Bleiweisovem Bobu iz Kranja)
Preskok: iz smole v srečo (ob Bernarda Tomšiča Ravnem potu najboljšem potu)
Razsvetljenje: iz pokvarjenosti v osleparjenost (ob Bernarda Tomšiča Lahkovernih)
Milost: iz blagosti v blagost (ob Medvedovi Na ogledih)
Vrtinec: iz normalnosti v blaznost (ob Kristanovi Kdo je blazen?)
Razvoj: od retorične kritike do fizične likvidacije (ob Kosa-Cestnikova Strasti in kreposti, ob Finžgarjevi Kdo more rešiti delavsko vprašanje? in Zupanovih Treh zaostalih urah)
Zmaga: od odpadnika do bregeš (ob Vilharjevi Pošteni deklici)
Nuja: iz slepila v resnico (ob Vilharjevih Filozofu in Servus Petelinčku)
Smer: iz zmede v pravi red (ob Vilharjevih Detelji in Županu)
Pojasnilo k Sestavljeni modelni skici Soba-satovje; Pojasnilo k Sestavljeni modelni skici Zapeljevanje-varnost; Pojasnilo k Sestavljenima modelnima skicama Čisto srce in Lahkoverno srce

76. Čitalniška dramatika 5: Pena, 2001, 260 str. (COBISS)

Poštenost in pene (ob Vošnjakovih Penah)
Pojasnilo k Sestavljeni modelni sliki Srci in pene; Pojasnilo k nizu Sestavljenih modelnih slik Vidina zgodba; Pojasnilo k nizu Sestavljenih modelnih slik Marijina zgodba
Ali sluga ali svobodna avtonomna posamezna oseba (ob Ivana Tomšiča Dveh zetih)
Ujeti - sadistični - tiček (ob Lendovškovem Tičniku in Smoletovem Varhu)
Angelska sprava (ob Gecljevem Sovraštvu med bratoma in spravi)

77. Čitalniška dramatika. 3: Svoji-Naši, 2001, 260 str. (COBISS)

Absolutna harmonična sreča (ob Vilharjevi Kdor prej pride, ta prej melje)
Omiljena zgodba o Abrahamu in Izaku (ob Lendovškovi Mož-beseda)
Eros in poštenost (ob Lendovškovi Kteri bo?)
Zvijačnost preprostega uma (ob Vilharjevi To sem bil jaz!)
Radikalni program in realna sloga (ob Kersnikovi in Jurčičevi Berite novice!)
Mi smo naši (ob Vošnjakovi Svoji k svojim)
Retorika v več registrih (ob Kmeclovem Navdušenju Lovra Tomana, ko je prvič razvil slovensko zastavo)
Pojasnilo k Modelni skici Srce v zastavi

78. Pogodba, 2002, 272 str.

Josip Vošnjak: Ministrovo pismo | Ženska zmaga
Jakob Alešovec: Podlaga zakonske sreče
Franc Ksaver Strežaj: Tihotapec
Janko Rozman: Testament (Rozman)
Hinko Nučič: Svitanje

79. Razhajanja, 2002, 234 str.

Fran Erjavec: V Slomškovi nedeljski šoli
Marjan Tomšič: Jezus Križani | Norček

80. Detelova dramatika, 2002, 278 str. (SAZU)

Fran Detela: Dobrodelnost | Dobrodušni ljudje
Dušan Jovanović: Generacije | Karamazovi

81. Hinavstvo in cinizem, 2002, 216 str.

Fran Detela: Dva prijatelja | Dva skopuha | Blage duše | Begunka | Učenjak (Detela)

82. Greh in iskanje kot izvor, 2002, 234 str.

Brižinski spomeniki
Primož Trubar: Mali katekizem
Kristijan Muck: Predigra

83. Geometrija redov. 4: Prevezave, 2002, 264 str.

V tej monografiji nobena drama ni podrobno obravnavana.

84. Družinska žrtev, 2002, 232 str.

Ivo Šorli: Blodnji ognji
Zofka Kveder: Pravica do življenja | Ljubezen
Fran Detela: Blage duše

85. Starši - otroci, 2002, 222 str.

Edvard Kocbek: Mati in sin
Emil Filipčič: Veselja dom
Radoslav Murnik: Napoleonov samovar
Josip Fran Knaflič: Kmečki teater
Igor Grdina: Majda
Krištof Dovjak: Debelušček
Ivan Potrč: Izdajalec

86. Krvavi ples, 2002, 230 str.

Niko Jeločnik: Krvava Španija
Cvetko Golar: Ples v Trnovem

87. Vstajenje ali rekvijem, 2002, 230 str.

Niko Jeločnik: Vstajenje kralja Matjaža
Mirko Mahnič: Soldaški mizerere
Mirko Mahnič: Kmečki rekvijem

88. Razval ali poveličanje, 2003, 248 str.

Joža Vombergar: Razval
Joža Vombergar: Vrnitev
Mirko Mahnič: Mala simfonija ali Kralj Matjaž in razbojnik Matijon
Mirko Mahnič: Nestrohnjena svetloba

89. Let na dno, 2003, 238 str.

Vili Ravnjak: Feniksov let
Zorko Simčič: Leta nič, en dan po tem
Mirko Zupančič: Potovalci
Zdenko Kodrič: A. P. X. Molotov
Kristijan Muck: Zalog

90. Narava in zopernarava, 2003, 240 str.

Janez Bilc: Tarbula, devica mučenica
Luiza Pesjak: Gorenjski slavček
Jože Debevec: Junaške Blejke
Josip Stritar: Zorko
Josip Jurčič: Omikani nemškutar

91. Sentimentalni heroizem, 2003, 258 str.

Zofka Kveder: Sukob-Spopad
Zofka Kveder: Oluja-Nevihta
Zofka Kveder: Arditi na otoku Krku
Ivan Mrak: Džordže in Miloš
Ivan Mrak: Abraham Lincoln

92. Gnila voda, 2003, 244 str.

Joža Vombergar: Voda
Peter Božič: Človek v šipi
Peter Božič: Dva brata
Jože Kranjc: Detektiv Megla
Alenka Goljevšček: Zelena je moja dolina

93. Goveja dolina (Dramatika slovenske politične emigracije, 10), 250 str. (COBISS) dLib

Slovenija brez žive vode II (ob Vombergarjevih Vodi in Vrnitvi)
Komentar k razpravi Slovenija brez žive vode II
Komentar II k razpravi Ob vsebinah dram knjige Zbogom zvezde
Komentar h Komentarju II
Goveja družba II (ob Goljevščkove Zelena je moja dolina)
Fragment o Razvalu (ob Vombergarjevem Razvalu)
Komentar k Fragmentu o Razvalu
O Jožu Vombergarju
Opombe k eseju O Jožu Vombergarju

94. Razgovori (Dialogi, 4), 2003, 250 str. (COBISS) dLib

Božo Vodušek: Zapuščeni klavir
Pismo Petru Kovačiču I ali Komentar na soočenje | Pismo Petru Kovačiču II
Pismo Mihaeli Jeričkovi
Komentar k razgovorom I
MSI križanje v R(akitniški) S(lovenski) D(eželi) | Pojasnilo k MSI križanje v R(akitniški) S(lovenski) D(eželi)
MSSk optimizem in pesimizem | Pojasnilo k MSSk optimizem in pesimizem
Pismo Mitji Velikonji III
Pismo Ravlu Kodrču II
Komentar k Razgovorom II
MSk bog in hudič
Alenka Goljevšček: Pomen prav(lji)c
Namesto dnevnika
MSI dialog kot špetir ali trenja | Pojasnilo k MSI dialog kot špetir ali trenja
Spremne besede I | Spremne besede II | Spremne besede III

95. Eseji, pisma, portreti 1 (Dialogi, 5), 2003, 236 str. (COBISS) dLib

Pismo Miranu Hladniku II | Pismo Miranu Hladniku III | Pismo Miranu Hladniku IV
Pismo literarnemu zgodovinarju
Pismo Andreju Inkretu III
Pismo Ivu Svetini I | Pismo Ivu Svetini II
Opombe k pismom
Srečanje z Marjanom Rožancem
Opombe k eseju SMR
Namesto eseja srečanje s Primožem Kozakom
Dušan Kermauner kot komunist v slovenski zgodovini ali Iz osnutka za življenjepis Dušana Kermaunerja | Opombe k eseju Dušan Kermauner kot komunist v slovenski zgodovini
V pogovoru s samim seboj
Opombe k eseju Vpogu
O La stradi | Opombe k eseju o La stradi
Radovniški dnevnik

96. Veliki, mali, drugi (Iskanje drugosti, 1), 2004, 294 str. (COBISS) dLib

Krištof Dovjak: Pipin Mali
Branko Rozman: Obsodili so Kristusa
Alenka Goljevšček: Srečna draga vas domača
Krištof Dovjak: Karuzo

97. Patrioti in pokvarjenci, 312 str. (Knjiga ni bila izdana. Ohranjena je v avtorjevi zapuščini in na njegovo željo ni javno dostopna. --Hladnikm (pogovor) 07:19, 29. september 2016 (CEST))Odgovori[odgovori]

Posmeh ali zagovor: Vinko Möderndorfer, Podnajemnik
1918=1990: Jakob Špicar, [Patrioti]]
Naj živi nov bog kralj: Jakob Špicar, [Osvobojenci]],
Kaj je danes z resnico: Vinko Möderndorfer, Truth story
Igra resnice in videza: Matej Bor, Raztrganci

98. Vojaki in trpini: 1991=1919=1945? 2, 304 str. (COBISS) Kermauner.net

Igra resnice in videza II: Matej Bor, Raztrganci
Pod ponižnostjo maščevanje: Anonimus, Velika sodba
Dom žalosti, dom veselja: Janez Evangelist Krek, Ob vojski
Vojna, ljubezen, smrt: Angelo Cerkvenik, Kdo je kriv
V krvavi pasti: France Bevk, V kaverni

99. Iskavci smisla, 2004, 302 str.

Alojzij Remc: Kirke
Alojzij Remc: Zakleti grad
Ivan Robida: Erazem Tattenbach
Miran Jarc: Klic iz Grobnice
Dane Zajc: Mlada Breda

100. Operacija Ciril-Metod, 2004, 300 str.

Mira Mihelič: Operacija
Dolores Terseglav: Teorije za življenje
Ivan Artač: Blagovestniki z vzhoda
Lev Detela: Stiska in sijaj slovenskega kneza

101. Triumf Ciril-Metod, 2004, 282 str.

Janez E. Krek: Sv. Ciril in Metod stopita na slovansko zemljo
Davorin Petančič: Igra naše fare
Davorin Petančič: Naša apostola
Silvin Sardenko: Slovanska apostola
Metod Turnšek: Zvezdi našega neba

102. Uvod in načrt (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 248 str. (COBISS)

Prvi del: Esejistična priprava: Srečanje z Bratkom Kreftom (Panorama), Opombe k srečanju z Bratkom Kreftom
Drugi del: Izvedbe kot sinteze

103. Volčji ali zimzeleni čas? (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 240 str. (COBISS)

Prvi del: Empirično singularne analize dram
Prva stopnja: Nemočna želja(ob Kreftovi Nemoči)
Druga stopnja: Odgovor z revolucijo (ob Kreftovem Letu 1905)
Tretja stopnja: Odgovor z regresom (ob Oblakovi drami-ponašitvi Križ in sovjetska zvezda)
Konec stopnjevanja – Prostor pravljice (ob Lovrićevem Zimzelenu)
Drugi del: Izvedbe kot sinteze
MSSI Peklenščki v spremstvu miklavžev [...]
Pojasnilo k MSk Brezuspešni poskusi (samo-od)reševanja
MSk Nastajanje svobodne avtonomne posamezne osebe A, B [...]
Tretji del: Dodatek
Dušan Kermauner: Soneti
Komentar k Sonetom Dušana Kermaunerja, ki jih je pisal v zaporu 1948-49
Vsebine dram (povzela Alenka Goljevšček)
Bratko Kreft: Nemoč, 1923.
Bratko Kreft: Leto 1905, 1923.
Ivan Lovrić: Zimzelen, 2000.

104. Predavanja (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 288 str. (COBISS)

Realna utopija
Odgovori na temo: Evropski izziv
Dramaturgija kot spomin in vizija
Slovenska dramatika in gledališče
Tema holokavsta v slovenski dramatiki
Komentar k predavanju Tema holokavsta v SD
Kralj Samo in Japidi, Začetki nacionalizma v SD
Grumovi Trudni zastori
Nerazločljivost in omrtvelost (ob Grumovem Dogodku v mestu Gogi)
Navzočnost pomenske strukture Grumove dramatike v današnji SD
Bartolova dramatika
Dramatika Primoža Kozaka
Šeligova dramatika
Med Triptihom in Kamenjem (ob Šeligovi drami Kamenje bi zagorelo)
Kmeclova dramatika
Eksperiment posebnega tipa (ob Kmeclovih Zgodnjih letih slovenske državnosti)
Kodričeva dramatika ali Svet, ki ni vreden obstoja
Ubijanje-kanibalizem ali vera v transcendenco (ob Strniševih Ljudožercih)
Eros kot absolutni smisel (ob B. A. Novaka Kasandri)
Vztrajati v praznini samospraševanja (ob Matjaža Zupančiča Ubijalcih muh)
Alenka Goljevšček: Gledališče in simulacija
Kristijan Muck: Pismo Tarasu Kermaunerju
Pismo Franciju Križaju
Pismo Matjažu Kmeclu ali O jeziku
Nekaj malega o Marji Boršnikovi
Srečanje z Brankom Miklavcem
Opombe k eseju Srečanje z Brankom Miklavcem

105. Red blodnje in vizija (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike), 2004, 276 str. (COBISS) Kermauner.net

Prvi del: Novi komentar
Drugi del: Izvedbe kot sinteze 1 [...]
Tretji del: Izvedbe kot sinteze 2 ali Ob Mickini zgodbi
MSk I Mickin potencial
MSk II Kriminalni potencial
Pojasnilo k MSk I Mickin potencial in k MSk II Kriminalni potencial
MSk Boj za samico-domovino ali smrt
Pojasnilo k MSk Boj za samico-domovino ali smrt
MSk Mati-človek-simbol
Pojasnilo k MSk Mati-človek-simbol
MSk Micka se osamosvoji, poroči in poblaženi
Pojasnilo k MSk Micka se osamosvoji, poroči in poblaženi
Četrti del: Šestkratnica
Prva knjiga Šestkratnice: Veliki, mali, drugi
Druga knjiga Šestkratnice: Patrioti in pokvarjenci
Tretja knjiga Šestkratnice: Vojaki in trpini
Četrta knjiga Šestkratnice: Iskavci smisla
Peta knjiga Šestkratnice: Operacija Ciril-Metod
Šesta knjiga Šestkratnice: Triumf Ciril-Metod [...]
Vsebine dram v knjigah Šestkratnice (povzela Alenka Goljevšček)
Knjiga: Veliki, mali, drugi, 2011, 235. (COBISS)
Krištof Dovjak: Pipin Mali, 2000.
Alenka Goljevšček: Srečna draga vas domača, 1999.(COBISS)
Krištof Dovjak: Karuzo, 2001.
Knjiga: Patrioti in pokvarjenci
Vinko Möderndorfer: Podnajemnik, 2001.(COBISS)
Vinko Möderndorfer: Truth story, 2002.(COBISS)
Jakob Špicar: Patrijoti, okrog 1920.(COBISS)
Jakob Špicar: Osvobojenci, okrog 1930.(COBISS)
Ivo Šorli: Na pologu, 1920.
Matej Bor: Raztrganci, 1944.(COBISS)
Knjiga: Vojaki in trpini, 2009.(COBISS)
Anonimus: Velika sodba, domnevno med 1945 in 1975.
Janez E. Krek: Ob vojski, 1917.(COBISS)
France Bevk: V kaverni, 1922.(COBISS)
Knjiga: Iskavci smisla, 2011.(COBISS)
Alojzij Remec: Kirke, 1922.
Alojzij Remec: Zakleti grad, 1926.(COBISS)
Ivan Robida: Erazem Tattenbach, 1891.
Miran Jarc: Klic iz grobnice, 1924.(COBISS)
Jernej Stante: Mlada Breda, 1925.
Knjiga: Operacija Ciril-Metod, 2009.(COBISS)
Mira Pucova (Mihelič): Operacija, 1950.(COBISS)
Dolores M. Terseglav: Rojeni smo za življenje, 1986.(COBISS)
Ivan Artač: Blagovestnika z Vzhoda, 1985.(COBISS)
Knjiga: Triumf Ciril-Metod, 2008.(COBISS)
Silvin Sardenko: Slovanska apostola, 1910.
Davorin Petančič: Naša apostola, 1936.(COBISS)
Metod Turnšek: Zvezdi našega neba, 1966.(COBISS)
Joža Vombergar: Sv. brata Ciril in Metod, 1937.

106. Konstrukt in resnica (Kreftova dramatika v kontekstu 3), 2005, 254 str.

Klodičev novi svet kot vrh čitalniške dramatike in njegova avtorefleksija v Vhrovčevem Zoranu kot veliki tragediji in/ali melodrami
Kreftova predvojna dramatika in njena avtorefleksija v dramatiki Primoža Kozaka
Človek in množica (uvod v razumevanje Kreftovega Tiberija Grakha)
Prvi dialog o angelčkih in peklenščkih (ob Kozakovih Dialogih)
Opombe k eseju Prvi dialog o angelčkih in peklenščkih
Primus inter pares (srečanje s Primožem Kozakom)
Vsebine dram (povzela Alenka Goljevšček): Bratko Kreft: Tiberij Grakh, 1923; Primož Kozak: Dealogi, 1960; Anton Klodič: Novi svet, 1868; Ivan Verhovec: Zoran asli Slovenska kmečka vojna, 1877
Organogram
Slovarček kratic (sestavila Alenka Goljevšček)

107. Vera in obup (Kreftova dramatika v dialogu 4), 2005, 262 str.

Prvo poglavje ali O Kreftovi dramatiki
Drugo poglavje ali Informacije (Edvard Kocbek: Plamenica, Kocbekova Zbrana dela)
Tretje poglavje ali Prvič o Plamenici (analiza Kocbekove drame Plamenica, Josip Jurčič: Tugomer, Oton Župančič: Veronika Deseniška, Ivan Cankar)
Četrto poglavje ali Primerjava Kreftove in Kocbekove dramatike
Peto (dodatno) poglavje ali Opombe k tretjemu poglavju

108. Teologija postmoderne, (Majcnova dramatika 3), 2005, 262 str.

Krščanska komedija (ob Majcnovi drami Ženin na Mlaki)
Opombe k razpravi Krščanska komedija I
Opombe k razpravi Krščanska komedija II
Čudež v mlaki (ob |Majcnovem čudežu)
Vsebine dram (povzela Alenka Goljevšček)
Stanko Majcen: Čudež, 1915
Stanko Majcen: Ženin na Mlaki, 1944
Organogram

109. Slovenski narod se poraja, 2005, 286 str.

Narod ali večpomenski bog I (ob Kmeclovem Levstikovem zmerjanju narodnih prvakov)
Narod in katoliški bog I (ob Turnškovi Državi med gorami)
Narod ali večpomenski bog II (ob Kmeclovi monodrami)
Narod in katoliški bog II (ob Turnškovi drami)
Narod ali večpomenski bog III (ob Kmeclovi monodrami)
Narod se upre I (ob Franceta Remca Samu, prvem slovenskem kralju)
Narod ali večpomenski bog IV (ob Kmeclovi monodrami)
Narod se upre II (ob Franceta Remca drami)
Narod dobi vodjo (ob Abramovem Vmeščenju kneza Valuka)
Narod se fevdalizira (ob Savinovem in Roševem Gosposvetskem snu)
Narod dobi vodjo II (ob Abramovi drami)
Država je poražena, narod bo živel I (ob Lipeževi Smerti carja Lazarja)
Država je poražena, narod bo živel II (ob Lipeževi drami)
Slovenski narod je utemeljen na kulturi I (ob Bilčevi Sloveniji oživljeni)
Država je poražena, narod bo živel III (ob Lipeževi drami)
Slovenski narod je utemeljen na kulturi II (ob Bilčevi drami)
Vodja se sesuje I (ob Kmeclovi Levstikovi smrti)
Vodja povzdignjen v kralja (ob Špicarjevem Našem viru)
Vodja se sesuje II (ob Kmeclovi drami)
Vodja - kralj postane Srb in prejme karizmo (ob Lahovi drami Na kraljev dan)
Vsebine dram (povzela Alenka Goljevšček)
Matjaž Kmecl, Levstikovo zmerjanje narodnih prvakov, 1994
Matjaž Kmecl, Levstikova smrt, 1981
Metod Turnšek, Država med gorami, 1948
France Remec, Samo, prvi slovenski kralj, 1867
Jože Abram, Vmeščenje kneza Valuka, 1914
Franjo Roš / Risto Savin, Gosposvetski sen, 1923
Viktor Lipež, Car Lazarjeva smrt, 1860
Janez Bilc Slovenija oživljena, 1861
Jakob Špicar, Naš vir, med obema vojnama
Ivan Lah, Na kraljev dan, 1928
Organogram: Trojček: 1. Slovenski narod se lomi, 2. Druga knjiga trojčka: V vrtincu (samo)prevare, 3. Tretja knjiga trojčka: Medvedova dramatika
Slovarček kratic (sestavila Alenka Goljevšček)

110. Slovenski narod se lomi, 2005, 300 str. dLib pdf

Samozavrtost etičnega humanizma ali humanistična tragedija (ob Cerkvenikovi V kaverni)
Slovensko katoliško hlapčevstvo in tragična ironija (ob Lipuščkovi Vse za vero, dom, cesarja)
Slovensko narodnjaško junaštvo in operetna lahkotnost (ob Golievi Debrudži 1916)
Slovenstvo se skuša vstopiti v jugoslovanstvo (ob Vidičevi Ave, Patria!)
Slovenstvo se prepusti partiji (ob Božičevi Tomšičevi smrti)
Slovenstvo v politični in verski emigraciji (ob Vombergarjevih Tabor brezpravnih in Pozdravljen, ljubljanski škof)
Ne patria ne partija ne katoliška cerkev (ob Tadlovi Anywhere out of this world)
Je križ razpotje ali brezpotje (ob Briškega Križu)
Alenka Goljevšček - Povzetki dram
Angelo Cerkvenik, V kaverni, 1924
Uroš Lipušček, Vse za vero, dom, cesarja, 2004
Pavel Golia, Debrudži 1916, 1938
Igor Vidic, Ave, Patria!, 1925
Peter Božič, Tomšičeva smrt, 1971
Jože Vombergar (Jože Svetlin), Tabor brezpravnih, 1947
Jože Vombergar (Jože Svetlin), Pozdravljen, ljubljanski škof, 1949
Boštjan Tadel, Anywhere out of this world, 2000
Matjaž Briški, Križ, 2004

111. V vrtincu (samo)prevar (Dramatika narodnoosvobodilnega boja 2), (2005) 2012, tipkopis, 231 str. -- nedokončana knjiga

O SAMOPREVARI NI GOVORA (ob Franceta Kosmača Gospodarju, 1947)
VDOR ŽALOSTI (ob Vasje Ocvirka Ko bi padli oživeli, 1953)
ZMAGA MORALNEGA REDA (ob Zorana Hudalesa Koraku s poti, 1948)
VDOR NAKLJUČIJ (ob Vasje Ocvirka Srečno, ljudje! 1956)
VRTINEC JE PREMAGLJIV (ob Štandekerjevi V vrtincu, 1952)
OBUP JE PREMAGLJIV (ob Jožeta Pahorja Čas je dozorel, 1953)
ZMAGA TRAGEDIJE IN SAMOODPOVEDI (ob Reharjevem Septembru, 1944)
ISTOST NEBES IN NIČA (ob Reharjevem Učlovečenju, 1931)
SPREMNE BESEDE I (tudi o Četverki-05)

112. Medvedova dramatika, 2005, tipkopis, 262 str.

Kristijan Muck: ne pokopan ne povzdignjen
Uvod v analizo Medvedova dramatika|Medvedove dramatike
Opombe k razpravi Uvod v analizo Medvedove dramatike
Medvedova dramatika v kontekstu (ob Medvedovih Posestrimah, Na odru življenja in drugi SD)
Opombe k razpravi Medvedova dramatika v kontekstu
Paternalizem in emancipacija II (ob Kristanovih Zvestoba in Kraljevanje, ob Govekarjevi Grči)
Opombe k razpravi paternalizem in emancipacija II
Vsebine dram (povzela Alenka Goljevšček)
Anton Medvedː Posestrimi, 1905
Anton Medvedː Na odru življenja, 1902
Etbin Kristanː Kraljevanje, 1910
Organogram

113. Raj, pastorala, mir, vojna, 2006 (Začetki (in konci) slovenske dramatike 3), 286 str. -- pdf DaD Opravljeno

114. Grška ali katoliška antika?, 2006, 316 str.

Prvi del: Brezperspektivna skepsa
Ne gnili mir ne klavska vojna (ob Smoletovi drami Igra za igro)
Opombe k opombam (k razpravam Ne gnili mir ne klavska vojna)
Drugi del: Smrt in perspektiva
Ob smrti Dominika Smoleta
Potovanje in milost (o Smoletovi dramatiki
Tretji del: Negativna jasnovidnost
Tragična jasnovidnost (ob Novakovi Kasandri)
Kom(ed)ična jasnovidnost (ob Jesihovi drami Še zmeraj ptiči)
Četrti del: Katoliški fanatizem
Kuretova dramatika
O rekonstrukciji - teoretično (referat za simpozij o Niku Kuretu)
O Kuretovi dramatiki
Praktični primer rekonstrukcije (ob Jurčičevem in Kuretovem Juriju Kozjaku - referat za simpozij)
Dramski žanr se spreminja v konfesionalnega: v religiozno agitko in v obredno molitev I (ob Kuretovi Igri o gospostvu sveta)
Dramski žanr se spreminja v konfesionalnega: v religiozno agitko in v obredno molitev II (ob Kuretovi Igri o kraljestvu božjem)
Utemeljitev katoliške vere v bogovem rojstvu (ob Drabosnjakovi in Kuretovi Božični igri)
Utemeljitev katoliške vere na današnjem čudežu materine molitve (ob Kuretovi drami Bog kliče)
Praktični primer rekonstrukcije II (ob Jurčičevem in Kuretovem Juriju Kozjaku)
Pisma Dominika Smoleta Tarasu Kermaunerju
Nekaj fotografij - z Dominikom Smoletom
Skenirani dokumenti
Vsebine dram (povzela Alenka Goljevšček)
Dominik Smole, Igra za igro, 1986
Dominik Smole, Antigona, 1960
Dominik Smole, Krst pri Savici, 1968
Dominik Smole, Potovanje v Koromandijo, 1955
Dominik Smole, Veseloigra v temnem, 1965
Dominik Smole, Zlata čeveljčka, 1983
Boris A. Novak, Kasandra, 2000
Milan Jesih, Še zmeraj ptiči, 1987
Josip Jurčič / Niko Kuret, Jurij Kozjak, 1936
Niko Kuret, Igra o gospostvu sveta, 1937
Niko Kuret Igra o kraljestvu božjem, 1939
Niko Kuret / Andrej Šuster - Drabosnjak, Božična igra, 1935
Niko Kuret, Bog kliče, 1936

115. Nekrolog samemu sebi 1, 2006 (Eseji, pisma, portreti 3), 258 str. -- pdf DaD Opravljeno

116. Nekrolog samemu sebi 2, 2006 (Eseji, pisma, portreti 4), 307 str. -- pdf DaD Opravljeno

117. Naivna doba, 2006, tipkopis, 206 str. pdf DaD Opravljeno

118. Polemična doba, 2006, tipkopis, … str. -- nedokončana knjiga

119. Zagatna doba, 2010 (2006) (Dobe, 3), tipkopis, 242 str. -- pdf DaD Opravljeno

120. Destruktivna doba, 2011 (Dobe 4), tipkopis, 141 str. -- nedokončana knjiga

Mirko Zupančič: Dolina neštetih radosti
TRUBAR IN DOMAČI - KATOLIŠKI - TURKI (Matjaž Kmecl: TRUBARJEVA VERA, 1997)
ZAMOLČEVANJE RESNICE KOT NAČELO IN PRAKSA I (ob Flisarjevi drami Sončne pege, 1999)

121. Verbalistična doba, 2006 (Dobe 5), tipkopis, 204 str. -- nedokončana knjiga

JASNOVIDNOST KOT DRUŽBENA KRITIKA (ob Jovanovićevi Jasnovidki, 1988)
DRUŽBENA KRITIKA LUMPENPROLETARIZACIJE (ob Hočevarjevi Smejči, 1994)
DRUŽBENA KRITIKA LUMPENPROLETARIZACIJE SE STOPNJUJE (ob Hočevarjevi drami Mož za Zofijo, 1996)
DRUŽBA SE SKOZ LUMPENPROLETARIZACIJO VRAČA V KLAVSTVO (ob Hočevarjevi 'M te ubu! 2000)
LUMPENPROLETARCI SE SPREMINJAJO V SREDNJI SLOJ I (ob Jesihovi En sam dotik, 1989)
SOOČENJE S SMRTJO KOT FANTAZMA (ob Petanovem Začetku konca, 2003)

122. Refleksivna doba, 2006, tipkopis, … str. -- nedokončana knjiga

123. Drama (maša?) Ivana Mraka, 2007, Društvo 2000, 410 str. DaD Opravljeno

124. Pohod in polom zgodovine 1, 2007, 282 s. pdf DaD Opravljeno

125. Pohod in polom zgodovine 2, 2007, 238 s. pdf DaD Opravljeno

126. Med gledališčem in fikcijo 2007, 248 s.pdf Sanamarija DaD Opravljeno

127. Med dramatiko in spominom 2008, 266 s.pdf Sanamarija DaD Opravljeno

128. Dramsko videnje (volja?) Krištofa Dovjaka, 2009 tipkopis, 403 s.; Ljubljana: Umco, 2011 pdf DaD Opravljeno