Ustavno sodišče Republike Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Slovenija
Coat of arms of Slovenia.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
Slovenija


  • Ustavno sodišče

Logotip
Sedež Ustavnega sodišča RS je v Ljubljani, na Beethovnovi ulici 10

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Njegov položaj je določen v Ustavi, podrobneje pa je opredeljen v Zakonu o Ustavnem sodišču. Svojo organizacijo in delo Ustavno sodišče ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

Sestava[uredi | uredi kodo]

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnic oziroma sodnikov Ustavnega sodišča, ki jih na predlog Predsednika republike izvoli Državni zbor. Za ustavnega sodnika ali sodnico je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj štirideset let. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednico oziroma Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe za dobo treh let. Trenutna sestava ustavnih sodnikov je na voljo na tej povezavi.

Pristojnosti[uredi | uredi kodo]

Večino pristojnosti Ustavnega sodišča izrecno določa že Ustava, dopušča pa, da se določijo tudi z zakonom. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Več o tem.

Notranja organizacija[uredi | uredi kodo]

Ustavno sodišče ima predsednico oziroma predsednika, ki ga izvolijo ustavne sodnice in ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednica oziroma podpredsednik, ki se izvoli na enak način.

Predsednik Ustavnega sodišča predstavlja Ustavno sodišče. V zadevah zunaj sodnega postopka predstavlja Ustavno sodišče v mejah svoje pristojnosti ali v mejah pooblastila predsednika tudi generalna sekretarka oziroma generalni sekretar Ustavnega sodišča.

Veljavno organizacijo določata Poslovnik Ustavnega sodišča in Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča.

Ustavni sodniki in sodnice Republike Slovenije[uredi | uredi kodo]

# Ime in priimek Leto začetka mandata Leto konca mandata Predsednik sodišča Podpredsednik sodišča Član senata Ločena mnenja
70001000000000000001 Petrič, ErnestErnest Petrič 2008 2010- align="center" align= "center"|
70002000000000000002 Mozetič, MiroslavMiroslav Mozetič 2007 2010- align="center" align= "center"|
70003000000000000003 Ribičič, CirilCiril Ribičič 2001 2010 align="center" |0
70004000000000000004 Testen, FrancFranc Testen 199_ 1998-200_ align="center" |0
70005000000000000005 Geč Korošec, MiroslavaMiroslava Geč Korošec 199_ align="center" |0
70006000000000000006 Deisinger, MitjaMitja Deisinger 2008 align="center" |0
70007000000000000007 Zobec, JanJan Zobec 2008 align="center" |0
70008000000000000008 Klampfer, MartaMarta Klampfer 2007 align="center" align="center" |0
70009000000000000009 Pogačar, JasnaJasna Pogačar 2008 align="center" align="center" |0
700110000000000000010 Sovdat, JadrankaJadranka Sovdat 2009 align="center" align="center" |0
700111000000000000011 Jadek Pensa, DunjaDunja Jadek Pensa 2011 align="center" align="center" |0
700111000000000000011 Korpič-Horvat, EtelkaEtelka Korpič-Horvat 2010 align="center" align="center" |0

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]


|}