Portal:Literatura

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
uredi  

Literarni portal

Knjižévnost ali literatúra, slóvstvo označuje poseben način komunikacije, ki ga prepoznavamo po oznakah njegovih specifičnih oblik, npr. roman, sonet, tragedija, idilična povest. V ožjem pomenu obsega samo dela besedne umetnosti (leposlovje, beletristika), tj. besedil v umetnostnem jeziku, v širšem pa tudi žanre drugačnega značaja: dnevnike, pisma, spomine, pridige, molitve itd.

Pasica portal.jpg
uredi  

Izbrano delo

Temno modro kot september (in različni ljubezenski e-maili)  
Avtor Vinko Möderndorfer
Država Slovenija
Jezik slovenščina
Založnik Založba Goga
Datum izida 2003
Žanr poezija
Št. strani 83
Klasifikacija
ISBN 961-6421-10-7

Temno modro kot september (in različni ljubezenski e-maili) (COBISS) je pesniška zbirka Vinka Möderndorferja, izšla je leta 2003 pri založbi Goga.

Zbirka je razdeljena na tri razdelke, naslovljene Indijansko poletje, Vzkliki in Temno modro kot september. Kot sugerira že naslov je časovni okvir prvega cikla pozno poletje oziroma zgodnja jesen, tisti prekrasni, a nedefinirani čas, ki ga Američani imenujejo indijansko poletje, v nekaterih evropskih jezikih pa je znan tudi kot peti letni čas. Poleg pripovednih besedil so tu tudi zgoščene pesmi, ki ljubezen izražajo na eliptičen, zamolčan način. Drugi cikel z značilnim naslovom Vzkliki potrjuje lucidno misel Paula Valéryja, da je "lirizem razvoj vzklika". Tu so zbrane pesniške miniature, ki dejansko imajo naravo vzklika. Pesnik se tu giblje od preprost artikulacije erotične želje in žeje do psihologije ljubezenskih razmerij, saj natančno ve, da ljubezen ni zgolj idila, temveč tudi vse kaj drugega. Skozi celotno zbirko pa se kot rdeča nit vleče verz "temno modro kot september", ki nato doživi tematizacijo v istoimenski pesmi, ki uvaja istoimenski, tretji in zadnji cikel. "Temno modro" igra vlogo vodilnega simbola celotne zbirke. Več ...

uredi  

Izbrani avtor

Za šolnika, pisatelja in etnografa glej Vinko Möderndorfer (1894).
Vinko Möderndorfer
Rojstvo 22. september 1958
Celje
Poklic režiser
Poznan po književnik in režiser

Vinko Möderndorfer, slovenski pisatelj, dramatik, esejist, gledališki filmski in televizijski režiser, 22. september 1958, Celje.

Rojen je 22. september 1958 v Celju, kjer je končal gimnazijo pedagoške smeri. Študij je nadaljeval na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer je absolviral leta 1982 iz gledališke in radijske režije s predstavo Snubač A. P. Čehova.

Takoj po končani akademiji je pričel z delom v slovenskih gledališčih. Hkrati pa je prevzel umetniško vodenje gledališča. Delo je kot gledališki režiser nadaljeval v slovenskih gledališčih, kjer je do danes zrežiral 90 predstav. V svojem režijskem iskanju se je spoprijel z vsemi gledališkimi zvrstmi, stili in žanri. V določenem obdobju ga je zelo privlačevala novejša anglo-ameriška dramska produkcija, zato je leta 1992 preživel 3 mesece v Veliki Britaniji. Diplomiral je leta 1993. Več ...

uredi  

Novi članki

Kategorija Književnost

uredi  

Navedki

In vendar ponavljamo: mlad je, lep je, zale rasti, sorazmerne velikosti, močnih prsij, čvrstih mišic! Pa ta njegov obraz! Kako pravilno se vrste in vjemajo posamezni deli! Kakor bi gledal kako stavbico najnatančnejše gotike! Na prej daljšem, nego krajšem vratu ponosno sedi podolgasta glava, katero pokrivajo gosti črni lasje, razlivajoč se kakor griva v pramenih po tilniku. Zaostren nos mu sedi sredi obraza in dvoje črnih očij se mu blišči pod črnimi obrvmi kakor dvoje granatov pod prozornim steklom. Le preveč udrte so te oči, in vela lica, liki beli marmor, jemljo mlademu obrazu prirojeno veselost in zdravost. A ta nedostatek nadomeščajo rdeče ustnice, za katerimi se bele kakor sneg beli zobje, dalje polni podbradek in črne brke, pod katerimi sedaj kroži prijazen smehljaj, sedaj se piker zasmeh poprijemlje ustnic. In kolikorkrat se jih poprime, tolikokrat prileti izza bele zobne ograje robata kletev.

V hlačnih žepih drži roki in hitro se poganja po blatni cesti. Sedaj pa sedaj nevoljno stresne glavo, da se mu čepica še bolj pomakne na levo uho. Zakaj vsak čas mu stresa nadležna burja deževne kaplje po velem obrazu. Dostikrat je primoran potegniti iz žepa desnico, da obriše z obraza sitne kapljice, obešajoče se mu po licih.

(Peter Bohinjec, Jarem pregrehe, Dom in svet 1895)

uredi  

Izbrani pojem

Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, kjer se v okviru srečanja gledališč podeljuje najbolj prestižna nagrada za igralske dosežke, Borštnikov prstan.

Festival se je začel leta 1966 v Mariboru pod imenom Teden slovenskih gledališč (tudi Teden slovenske drame), nato se je po štirih letih preimenoval in tako je leta 1970 potekalo 5. Borštnikovo srečanje, ki ni spremenilo samo imena, marveč tudi značaj. Sprva je bilo to namreč res samo srečanje gledališč, nato pa so v festival uvedli tudi tekmovalni del. Ime je srečanje dobilo po igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, ki je utemeljitelj sodobnega slovenskega gledališča.

Festival poteka vsako leto v drugi polovici oktobra in traja deset dni, gostitelj pa je že vsa leta SNG Maribor. Udeležujejo se ga slovenska gledališča, zadnja leta pa k nam prihaja tudi vedno več tujih gostov, gostujočih gledališč in strokovnjakov s področja gledališke umetnosti.

Program je sestavljen iz simpozijev, konferenc, razstav in iz tekmovalnega dela, kamor se izmed vseh premier pretekle sezone uvrsti le okoli deset izbranih. Premiere izbirajo selektorji, ki so izvoljeni z dveletnim mandatom. Več ...

uredi  

Teme

Ljudje:
Literarni avtorji: seznam slovenskih pisateljev | seznam slovenskih dramatikov | seznam slovenskih pesnikov | seznam slovenskih mladinskih pisateljev
Literarni zgodovinarji: seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev | slovenski esejisti | slovenski kolumnisti

Inštitucije:
Fakultete in oddelki: Oddelek za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani | Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo | Oddelek za slovenistiko na Fakulteti za humanistične študije v Kopru | Oddelek za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Mariboru | Fakulteta za humanistiko v Novi Gorici | Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju | Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Akademijski inštituti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Založbe: Goriška matica | Cankarjeva založba | Mladinska knjiga | Slovenska matica | Državna založba Slovenije | Modra ptica | Slovenski knjižni zavod | Prešernova družba | Mohorjeva družba | Metodova družba | Obzorja
Društva: Slavistično društvo Slovenije | Društvo slovenskih pisateljev | Društvo slovenskih književnih prevajalcev | Slovensko društvo za primerjalno književnost | Slovensko bralsko društvo
Festivali in srečanja: Borštnikovo srečanje | Festival Pranger | Mednarodni literarni festival Vilenica
Nagrade: Slovenske literarne nagrade | seznam slovenskih nagrad za književnost | Seznam slovenskih mladinskih literarnih nagrad | Prešernova nagrada | Večernica | Jenkova nagrada | Veronikina nagrada | Kresnik | Desetnica | Zlatnik poezije

Publikacije:
Literarna spletišča: Spletno pero | Pesnik | Locutio
Literarni časopisi: Gruda | Kres | Sodobnost | Mladika | Glasnik slovenskega slovstva | Slovenski glasnik | Glasnik | Zvon | Zora | Slovan | Dom in svet | Slovanski svet | Ljubljanski zvon | Naši zapiski | Mentor | Domači prijatelj | Rdeči pilot | Trije labodje | Ženski svet | Križ na gori | Kritika | Tank | Križ | Književnost | Dejanje | Beseda | Mladinska revija | Razgledi | Mlada pota | Naša sodobnost | Novi svet | Bori | Nova obzorja | Mlada pota | Meddobje/Entresiglo | Revija 57 | Mladje | Perspektive | Problemi | Most | Dialogi | Kaplje | Zaliv | Prostor in čas | Revija 2000 | Primorska srečanja | Nova revija | Znamenje | Fontana | Rast | Literatura | Apokalipsa | Srce in oko | Litterae Slovenicae | Časopis za kritiko znanosti | Seznam slovenskih časopisov
Leposlovne knjige: Wikipedija:WikiProjekt_Romani
Literarnovedni časopisi: Slavistična revija | Jezik in slovstvo | Primerjalna književnost | Acta Neophilologica
Zborniki: Obdobja | SSJLK | Zbornik Slavističnega društva Slovenije |
Monografije: Knjižne zbirke: Literarni leksikon | Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
Leksikoni in enciklopedije: Literarni leksikon | Primorski slovenski biografski leksikon | Slovenski literarni junaki | Slovenski biografski leksikon
Literarne zgodovine: Zgodovina slovenskega slovstva (Kleinmayr) | Zgodovina slovenskega slovstva (Karol Glaser) | Slovensko slovstvo (Anton Slodnjak) | Zgodovina slovenskega slovstva (Legiša in drugi)
Literarne teorije:

Pojmi:
Literarnoteoretični pojmi: seznam literarnih pojmov | Kategorija: Književnost
Genologija: žanr | žanrska literatura | ženski roman | vojni roman | biografski roman | biografija | duhovniški roman | sodobni roman | kriminalni roman | potopisni roman | pravljični roman
kmečka povest: folklorna idila | pokrajinska povest | domačijska povest | zgodovinski roman: roman o antiki | roman o naselitvi | roman o pokristjanjevanju | turška povest | rokovnjaška povest | čarovniška povest | uskoška povest | rodbinska kronika | bajka | pravljica | pripovedka | povedka | roman | povest | novela
lirika | epika | dramatika | proza | poezija | drama | verzifikacija | priložnostna literatura | grafomanija | fikcija
Verzologija: kvantitativna verzifikacija | silabotonična verzifikacija | silabična verzifikacija | akcentuacija verzifikacija | trohej | jamb | daktil | sapfična kitica | distih | asklepiadska kitica | ambrozijanska kitica | alpska poskočnica | nibelunška kitica | tercina | kvartina | sekstina | oktava | decima | prosti verz | pesem v prozi | elegija | oda
Naratologija: okvirna pripoved | roman | pripovedka | kratka zgodba | črtica | perspektiva | kronotop | pripovedovalec | opis | govor | notranji monolog
Dramska teorija: dialog | didaskalije | drama | monolog | monodrama | premiera | oder | ljudska igra | melodrama | lajtmotiv | pekinška opera | tragikomedija | tragedija | komedija | skeč | agitka | spevoigra | poetična drama | matineja | komorno gledališče | enodejanka | kabaret | farsa
Tekstologija: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev | editio princeps | diplomatska izdaja | konjektura | emendacija | corruptela
Tipografija: tiskarstvo | črka | črkovni nabor | kurziv | krepki tisk | inicialka | kapitelke | verzalke | serifne pisave | times |
Periodizacijski pojmi: reformacija | protireformacija | barok | razsvetljenstvo | predromantika | romantika | postromantika | realizem | naturalizem | moderna | književnost med vojnama | literatura v NOB | sodobna literatura
Metode in smeri v literarni vedi: psihoanaliza | psihološka metoda | marksizem | pozitivizem | sociološka metoda | historična metoda | biografska metoda | duhovna zgodovina | bitna zgodovina | eksistencializem | fenomenologija | imanentna interpretacija | nova kritika | ruski formalizem | praški strukturalizem | francoski strukturalizem | dekonstrukcija | poststrukturalizem | recepcijska estetika | metodološki pluralizem | feministična literarna veda | novi historizem | semiotika | kulturni materializem | empirična literarna veda | sistemska teorija
Nacionalne filologije: Bohemistika | Polonistika | Hispanistika | Italijanistika | Germanistika | Anglistiika | Slovenistika | Slavistika | Komparativistika

uredi  

Ostali projekti