Pojdi na vsebino

Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev je osrednja znanstvenokritično urejena knjižna zbirka slovenske leposlovne klasike. Poglavitno merilo za uvrstitev v zbirko je kanoniziranost avtorja. V okviru zbirke izhaja tudi podzbirka Dela starejšega slovenskega slovstva, ki obsega dela od srednjega veka do 19. stoletja.

Uredniki in založbe zbirke[uredi | uredi kodo]

Zbirka je začela izhajati leta 1946 pod vodstvom Antona Ocvirka, v 60 letih izhajanja je bilo natisnjenih blizu 250 knjig 39 avtorjev in ducat monografij o njih. Pobudnik zbirke je bil Ivan Prijatelj, ki je z izdajama Josipa Jurčiča in Ivana Tavčarja podal vzorec takšnega uredništva. Po Ocvirkovi smrti leta 1980 je urejanje prevzel France Bernik. V poosamosvojitvenem času je zbirka doživela drastičen upad naklade, upadlo je tudi založniško zanimanje zanjo. Od založbe DZS je prešla k založbi Obzorja, po propadu Obzorij leta 2002 pod mariborsko študentsko Založbo Litera in leta 2010 pod Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ko je v začetku leta 2011 uredništvo prevzel Matija Ogrin.

Po novem bo imel glavni urednik ob sebi uredniški odbor, ki mu bo svetoval, pregledoval posamezne zvezke in imel recenzentsko vlogo. Čedalje težje je namreč upati, da bi en sam človek lahko imel dovolj velik znanstven pregled nad celotno slovensko literaturo. Zbirka je imela težave s pridobivanjem urednikov in z visokimi tiskarskimi stroški zaradi obsežnosti opusov.

Principi zbirke[uredi | uredi kodo]

  • Zbirko sestavljajo opusi vseh umetniško pomembnih pesnikov in pisateljev od Vodnika dalje.
  • Ne zajema naj samo leposlovja, marveč tudi članke, študije, podlistke in korespondenco.
  • Namesto uvodov naj besedila spremljajo opombe, ki podajajo genezo posameznih del, vire in dokumente, ki so sodelovali pri nastanku umetnin, variante besedil in njihovo recepcijo.
  • Besedila naj bodo natisnjena v zadnji avtorjevi redakciji brez uredniških sprememb, modernizira naj se le pravopis. Popravile naj bi se samo tiste pomote, ki so nastale pri nepazljivosti avtorjev ali v tiskarni. To načelo ne dopušča poseganja v stil avtorja.
  • Zaključene avtorske opuse dopolnjujejo monografije o avtorjih, ki niso samo življenjepisi, marveč študije o pisateljevem značaju in razvoju, o dobi in njenih značilnih političnih in socialnih potezah ter odnosu pisatelja do nje.

Pregled Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev[uredi | uredi kodo]

Avtor Število
zvezkov
Urednik Izdano Cobiss
Josip Jurčič 9 Mirko Rupel, Janez Logar 1946–1984 (COBISS), (COBISS)
Janez Trdina 12 Janez Logar 1946–1959 (COBISS)
Srečko Kosovel 3 Anton Ocvirk 1946; 1964–1977 (COBISS), (COBISS)
Anton Aškerc 9 Marja Boršnik, Vlado Novak, Dušan Moravec 1946–1951, 1985–1999 (COBISS), (COBISS)
Janko Kersnik 6 Anton Ocvirk, France Bernik 1947–1984 (COBISS), (COBISS), (COBISS), (COBISS), (COBISS), (COBISS)
Simon Gregorčič 4 France Koblar 1947–1951 (COBISS)
Fran Levstik 11 Anton Slodnjak 1948–1980 (COBISS)
Dragotin Kette 2 France Koblar 1949, 1976 (COBISS), (COBISS)
Anton Tomaž Linhart 1 Alfonz Gspan 1950–? (COBISS)
Ivan Tavčar 8 Marja Boršnik 1951–1959, 1966 (2.izd.) (COBISS), (COBISS), (COBISS)
Josip Stritar 10 France Koblar 1953– (COBISS)
Josip Murn 2 Dušan Pirjevec 1954 (COBISS)
Oton Župančič 12 Joža Mahnič 1956– (COBISS)
Janez Mencinger 4 Janez Logar 1961– (COBISS)
Prežihov Voranc 12 Drago Druškovič, Jože Koruza 1962–1990 (COBISS)
France Prešeren 2 Janko Kos 1965 (COBISS)
Ivan Cankar 30 Janez Logar, France Bernik, Dušan Voglar 1967 (COBISS)
Alojz Kraigher 10 Dušan Moravec 1975–1989 (COBISS)
Slavko Grum 2 Lado Kralj 1976 (COBISS)
Fran Saleški Finžgar 15 Jože Šifrer 1979– (COBISS)
Alojz Gradnik 5 Miran Hladnik, Tone Pretnar 1984–2008 (COBISS)
Simon Jenko 2 France Bernik 1986– (COBISS), (COBISS), (COBISS)
Valentin Vodnik 1 Janko Kos 1988 (COBISS)
Anton Leskovec 2 Dušan Moravec 1991 (COBISS)
Edvard Kocbek 17 Andrej Inkret, Mihael Glavan 1991–2022 (COBISS)
Juš Kozak 13 Jože Munda 1988–2003 (COBISS), (COBISS)
Anton Vodnik 4 France Pibernik 1993– (COBISS)
France Prešeren 2 Janko Kos 1992 (COBISS), (COBISS), (COBISS)
Jože Udovič 5 France Pibernik 1999– (COBISS)
Ivan Pregelj 2 Janez Dolenc 2002 (COBISS)
Primož Kozak 6 Dušan Voglar 2005–2022 (COBISS)
Zofka Kveder 5 Katja Mihurko Poniž 2005–2018 (COBISS)
Dominik Smole 5 Goran Schmidt 2006–2010 (COBISS)
Ludvik Mrzel 2 Dušan Moravec 2006, 2007 (COBISS)
France Balantič 1 France Pibernik 2008; 2015 (COBISS)
Ivan Hribovšek 1 France Pibernik 2010 (COBISS)
Vladimir Truhlar 3 France Pibernik 2011–2017 (COBISS)
Miran Jarc 7 Drago Bajt 2012–2023 (COBISS)
Vladimir Bartol 4 Tomo Virk 2012–2020 (COBISS)
Božo Vodušek 3 Drago Bajt 2017–2019 (COBISS)
Janez Cigler 1 Andrejka Žejn 2024[1]

Monografije avtorjev Zbranih del[uredi | uredi kodo]

Avtor Naslov Izdano Cobiss
Dušan Moravec Lojz Kraigher 1990 (COBISS)
Joža Mahnič Oton Župančič 1998 (COBISS)
Jože Šifrer Fran Saleški Finžgar 2003 (COBISS)
Goran Schmidt Stanko Majcen 2004 (COBISS)
France Bernik Simon Jenko 2004 (COBISS)
Katja Mihurko Poniž Zofka Kveder 2005 (COBISS)
France Bernik Ivan Cankar 2006 (COBISS)
Dušan Moravec Ludvik Mrzel 2007 (COBISS)
France Pibernik France Balantič 2008, 2015 (2. dopolnjena izdaja) (COBISS)
France Pibernik Jože Udovič 2008
Gregor Kocijan Janko Kersnik 2009 (COBISS)
Janez Vrečko Srečko Kosovel 2011 (COBISS)
France Pibernik Anton Vodnik 2012
France Pibernik Vladimir Truhlar 2016

Viri[uredi | uredi kodo]

  • Igor Bratož: Med tradicijo in perspektivami. Delo, 16. 12. 2010 [[1]]
  • France Bernik: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Razgovor z glavnim urednikom dr. Antonom Ocvirkom). Naši razgledi, 4. decembra 1954, str. 12-13 (COBISS)
  • Igor Kramberger: Pisateljevo vstajenje. Razgledi, 3. september 1993, (COBISS)

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Knjiga Portal:Literatura

  1. »Zbrano delo, 1. knjiga [Cigler] | ZRC SAZU«. zalozba.zrc-sazu.si. Pridobljeno 28. maja 2024.