Policija (Slovenija)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Policija

Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Njeno delovanje je primarno opredeljeno v Zakonu o policiji (ZOP).

Naloge

Primarne naloge Policije so opredeljene v 3. členu ZPol:

 1. varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
 2. preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov;
 3. vzdrževanje javnega reda;
 4. nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet;
 5. varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
 6. opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
 7. varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;
 8. varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno;
 9. izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih.

Zgodovina

Za uradni začetek policije v Sloveniji velja 8. junij 1849, ko je bilo ustanovljeno Orožništvo Avstro-Ogrske.

Policija je pomembno vplivala na osamosvojitev Slovenije. Tako je že leta 1989 potekala akcija Sever, naslednje leto pa so nekateri pripadniki sodelovali v Manevrski strukturi narodne zaščite. Med slovensko osamosvojitveno vojno se je policija borila skupaj s takratno Teritorialno obrambo Republike Slovenije proti Jugoslovanski ljudski armadi.

Policijski čoln P-66 v Piranu

Razvoj informatike

Začetek informatike v slovenski policiji sega v prešnje stoletje, ko je še bila milica in je imela mehanoografsko obdelavo podatkov. Nadaljuje se z avtomatsko-računalniško obdelavo, nato z informacijsko-telekomunikacijskim sistemom (ITSP) in kasneje vključitev v schengenski informacijski sistem. Zelo pomembna odločitev je bila izbira IBM-ove tehnologije. Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je začela uvajati centralno informatizirano upravno oz. policijsko evidenco. Izbira IBM-ove tehnologije se je pokazala za pomembno dolgoročno strateško odločitev.Zelo pomembna pa je tudi bila uvedba elektronske izmenjave podatkov med uporabniki ali elektronsko pošto v policiji 1990.Tehnologija se je med tem popolnoma zamenjala oz. izboljšala. V letu 2005 je pridobila nova aplikacija in druga poslovanja, katere povezujejo naše aplikacije s schengenskim informacijskim sistemom.

Organizacija

 • Služba generalnega direktorja policije
  • Sektor za nadzor
  • Sektor za notranje preiskave in pomoč policistom
  • Sektor za analitiko
  • Sektor za mednarodne odnose
  • Sektor za odnose z javnostmi
 • Uprava uniformirane policije
  • Sektor splošne policije
  • Sektor prometne policije
  • Sektor mejne policije
  • Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije
  • Center za tujce
  • Letalska policijska enota
  • Policijski orkester
 • Uprava kriminalistične policije
  • Sektor za organizirano kriminaliteto
  • Sektor za splošno kriminaliteto
  • Sektor za gospodarsko kriminaliteto
  • Sektor za posebne naloge
  • Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje
  • Sektor za kriminalistično analitiko
 • Center za forenzične preiskave
 • Urad za varnost in zaščito
 • Operativno komunikacijski center
 • Specialna enota
 • Policijska akademija
 • Urad za organizacijo in kadre
 • Urad za informatiko in telekomunikacije
 • Urad za logistiko

Policijske uprave

Generalni direktor policije

Generalni direktor policije je najvišji policist, ki skrbi za delovanje Policije in je podrejen ministru za notranje zadeve.

Seznam

Specializacija

Poleg splošne policije so v Policiji še naslednje specializacije:

Viri in opombe

Glej tudi

Zunanje povezave