Nacionalni inštitut za biologijo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Logotip

Nacionalni inštitut za biologijo (kratica NIB) je slovenski javni raziskovalni zavod na področju biologije. Na podlagi dognanj iz opravljenih proučevanj in raziskovanj ustvarja nova vedenja in znanja s področja biologije.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Za začetek inštituta šteje akt Biotehniške fakultete o ustanovitvi Inštituta za biologijo na Oddelku za biologijo, ki je bil sprejet 29. aprila 1960. Pod okriljem fakultete je deloval do leta 1975, ko je postal samostojna in enovita delovna organizacija. Naslednji mejnik inštituta je leto 1988, ko se je iz prostorov Biotehniške fakultete preselil v lastne prostore na Karlovško ulico v Ljubljani. Vlada Republike Slovenije in Univerza v Ljubljani sta 24. marca 1994 ustanovila javni raziskovalni zavod Inštitut za biologijo in s tem uredila kadrovsko in materialno osnovo za nemoteno delovanje inštituta. Takrat se je pričela gradnja zgradbe v Biološkem središču Slovenije, v katero se je inštitut postopoma preselil v letih 1995 do 1998. Tik pred dokončno preselitvijo, 17. januarja 1998, se je inštitut preimenoval v Nacionalni inštitut za biologijo, s skrajšanim imenom NIB.

Poslanstvo[uredi | uredi kodo]

Temeljno poslanstvo inštituta je ustvarjanja novega znanja na področju biologije in sorodnih naravoslovnih ved ter hkrati prenašanja tega znanja v uporabo za izboljševanje kakovosti življenja ljudi.

Svoje poslanstvo inštitut ustvarja z raziskavami na področju biologije in sorodnih ved v Sloveniji; s sodelovanjem in izvajanjem mednarodnih projektov, posebej tistih iz Okvirnih raziskovalnih programov Evropske unije; z vzpostavljanjem sistema okoljskega nadzora in sodelovanja pri njihovem izvajanju; z aktivno vlogo pri vzpostavljanju sistema varne hrane in sodelovanje pri nadzoru, predvsem na področju GSO; z aktivno vlogo pri sistemu varstva rastlin na področju povzročiteljev bolezni rastlin; s povezovanjem s farmacevtsko, biotehnološko in prehrambeno industrijo; z usposabljanjem mladih raziskovalcev ter s povezovanjem z univerzami in drugimi visokošolskimi organizacijami za dodiplomski in podiplomski študij.

Organizacija[uredi | uredi kodo]

Inštitut sestavlja pet raziskovalnih oddelkov in ena upravno administrativna enota, Morska biološka postaja Piran:

  • oddelek Morska biološka postaja
  • oddelek za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov
  • oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo
  • oddelek za entomologijo
  • oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Znotraj oddelkov delujejo raziskovalne skupine, ki se ukvarjajo z bazičnimi in aplikativnimi biološkimi raziskavami na svojih področjih. O raziskovalnih usmeritvah inštituta odloča desetčlanski znanstveni svet, o organizacijskih in finančnih pa devetčlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki inštituta, Univerze v Ljubljani, gospodarstva in države. Do februarja 2018 je bila direktorica Tamara Lah Turnšek. Trenutni direktor je biolog Matjaž Kuntner.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]