Fakulteta za upravo v Ljubljani

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Fakulteta za upravo (kratica FU) je članica Univerze v Ljubljani in je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z razvijanjem disciplin, raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem (spo)znanj v izobraževanje in usposabljanje. Dekan fakultete je redni prof. dr. Janez Stare.

V statusnem smislu je ena najmlajših članic Univerze v Ljubljani, vendar z dolgoletno tradicijo. Njeno delovanje sega v leto 1956, ko je bila ustanovljena takratna Višja upravna šola, ki se je leta 1995 preoblikovala v Visoko upravno šolo. Od leta 1997 je s pripravo novih, sodobnih in evropsko primerljivih študijskih programov rasla tudi ideja o statusnem preoblikovanju Visoke upravne šole v fakulteto. Državni zbor Republike Slovenije je s spremembami Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani leta 2003 zaključil proces preoblikovanja šole, tako da je s 5. aprilom 2003 Visoka upravna šola uradno postala Fakulteta za upravo.

Danes fakulteta svoje poslanstvo uresničuje na področju visokošolskega izobraževanja upravnih znanosti, znanstveno-raziskovalnega, razvojnega in svetovalnega dela, dopolnilnega strokovnega izpopolnjevanja javnih uslužbencev in mednarodnega sodelovanja s podobnimi izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami. Težišče njenega delovanja obsega razvijanje naslednjih strokovnih področij:

 • pravna ureditev in razvoj na področju javnega sektorja,
 • organizacija javnega sektorja,
 • ekonomika javnega sektorja,
 • javne finance,
 • menedžment v javnem sektorju,
 • informatizacija javnega sektorja in razvoj e-uprave.

Fakulteta za upravo ima specializirano knjižnico, razvejano založniško dejavnost, od leta 2003 pa izdaja tudi mednarodno znanstveno revijo Uprava, katere namen je ustvariti forum za izmenjavo pogledov na znanstvena in razvojna vprašanja, obveščanje o pomembnejših dogodkih, posvetovanjih, srečanjih in publikacijah, obveščanje in povezovanje strokovnjakov s področja javne uprave.

Mejniki delovanja FU[uredi | uredi kodo]

 • 1956 – ustanovitev Višje upravne šole
 • 1957 – vpis prve generacije izrednih študentov
 • 1962 – vpis prve generacije rednih študentov
 • 1975 – vključitev med članice Univerze v Ljubljani
 • 1995 – formalno in statusno preoblikovanje v Visoko upravno šolo
 • 1995 – vpis prve generacije v visokošolski strokovni program "Javna uprava"
 • 2003 – preoblikovanje v Fakulteto za upravo
 • 2004 – priprava novih študijskih programov v skladu s cilji in načeli Bolonjske deklaracije
 • 2008 – pridobitve akreditacije EAPAA za magistrski študijski program Uprava druga stopnja
 • 2011 – pridobitve akreditacije EAPAA za magistrski študijski program Uprava prva stopnja

Vizija[uredi | uredi kodo]

Fakulteta za upravo bo vir iskanih strokovnjakov. Prepoznavna bo po inovativnih izobraževalnih pristopih, zanimivih predavanjih, kakovostnem raziskovalnem delu in strokovnjakih, ki sodelujejo pri oblikovanju mnenja strokovne javnosti doma in v svetu. Proces izobraževanja bo puščal kakovosten pečat, zato bodo njeni diplomanti ponosni na diplomo.

Fakulteta za upravo bo povezana in dobro organizirana izobraževalna ustanova. Vloge bodo jasno opredeljene, razdeljene in spoštovane. Zaposleni bodo predani uresničevanju poslanstva organizacije. Medsebojno bodo povezani, obveščeni in imeli bodo možnost osebnega razvoja.

Organizacija[uredi | uredi kodo]

 • Upravno-pravna katedra
 • Katedra za ekonomiko in menedžment javnega sektorja
 • Katedra za organizacijo in informatiko

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]