Seznam prekmurskih rokopisov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rokopisna molitev Ane Gašpar iz Verice (danes Verica-Ritkarovci, Porabje).
Odlomek iz martjanske pesmarice: Phticsicze leipo pojejo je ljubezenska pesem, zato je ni prepisala druga prekmurska pesmarica.
Prva mrliška pesem iz pesmerice Mihálja Gaberja (1825, Serdica pri Rogašovcih).
Mrtvecsne knige (Mrliška knjiga) od Ferenca Židova iz Čepincev ter markovskega zvonarja Jurija Mariča.

Seznam prekmurskih rokopisov

A[uredi | uredi kodo]

 • Aleksander Terplan: Agenda. Scripta per Alexandrum Terplán A° 1838. Mense Decembr. Capellanum Eccl. Ev. Puczincz. (molitve so pisane v prekmurskem jeziku, 1838)
 • Mihael Bakoš: Agenda vandalica (1785)

B[uredi | uredi kodo]

C[uredi | uredi kodo]

Č[uredi | uredi kodo]

D[uredi | uredi kodo]

E[uredi | uredi kodo]

F[uredi | uredi kodo]

G[uredi | uredi kodo]

H[uredi | uredi kodo]

K[uredi | uredi kodo]

L[uredi | uredi kodo]

 • Mihael Županek: Litanije Szrcza Jezus (?)

M[uredi | uredi kodo]

 • Miško Madjarič: Madjaričeva pesmarica
 • Markišavska pesmarica (1631)
 • Martjanska pogodba (1649)
 • Štefan Sijarto: Krſzcsanſzke Molitvene Knige ali Pobo'sne Molitvi pri obcsinszkoj Bo'zoj ſzlü'sbi Szpravlene za volo ſzvojga i vnogi verni düſ haſzka po Szijarto Stevani, Domankiſeſzke Evangyelicsanſzke Gmaine Solſzkom Vucſiteli (1825)
 • Mihael Bakoš: Moudus od Krſztnoga ſzveſztva vö szlü'zenyá (iz 1780. letih)
 • Aleksander Terplan: Molitvi na rázlocsne potrebcsine Csészti Dühovnikov vküp szpiszane vu Leti 1838 od 7ga Oktobra – p. Terplán Sándori Püczonszke Fare Kápláni. (1838)
 • Aleksander Terplan: Molitvi pri Szprevájanyi i pokápanyi Mrtveczov. 1838. Szpiszane po Terplán Sándori. (1838)
 • Franc Židov-Juri Marič: Mrtvecsne knige, Čepinci-Markovci (1845)
 • Janoš Kardoš: Mrtvecsne nôve molitvi (1850), rokopis je privezan s primerkom Kardoševega dela Krsztsanszke mrtvecsne peszmi (1848), ki ga lahko najdemo v Pokrajinski in študijski knjižnici, v Murski Soboti
 • Mihael Županek: Mrtvecsne peszmi (o. 1875)

N[uredi | uredi kodo]

P[uredi | uredi kodo]

R[uredi | uredi kodo]

S[uredi | uredi kodo]

Š[uredi | uredi kodo]

T[uredi | uredi kodo]

 • Štefan Lülik: Té velke ABC ali Solszka-Vcsenyá v-zgovárjanyi vu Plemenitom Vas Vármegyővi ſztojécsim ſzlovenom na vörazsirjávanye vogrszkoga jezika zgotovlene po Lülik Stevani (1833).
 • Aleksander Terplan: Temetésekkora való Imádságok irta Terplán Sándor 1849. (dvojezični rokopis v madžarskem in prekmurskem jeziku, 1849)

V[uredi | uredi kodo]

Ž[uredi | uredi kodo]

 • Mihael Županek: Županekova vojaška pesmarica (?)