Podravska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Podravska regija)
Jump to navigation Jump to search
Podravska statistična regija
Medregijski delovni migranti, statistične regije, 2016

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Podravska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Največje urbano središče regije je Maribor. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

V podravski statistični regiji je v 2016 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil v tej regiji drugi najnižji (13,6 %); nižji je bil samo še v pomurski statistični regiji. Število prebivalcev te regije se je v 2016 glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšalo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,4, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,1. Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil v 2016 tukaj eden višjih (68 %). Tudi odstotek umrlih pred 65. letom je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji (19,6 %). Delež višješolsko in visokošolsko izobraženih prebivalcev (25–64 let) je bil v tej regiji nižji od slovenskega povprečja, znašal je 25 %; med študenti iz te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanjši (21 %). Stopnja brezposelnosti v tej regiji (9,0 %) je bila višja od slovenskega povprečja (8,0 %).

Ta regija je ustvarila 12,8 % nacionalnega BDP, BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji v Sloveniji. V  2016 je tukaj delovalo nekaj več kot 26.100 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,5 osebe. V 2016 je bilo tukaj dokončanih 516 stanovanj, od tega je bilo skoraj 80 % novogradenj. V 2016 so tukaj našteli 579.800 turističnih prenočitev, od tega je bilo skoraj dve tretjini prenočitev tujih turistov. 9 % vseh prenočitev  so ustvarili nemški turisti. V 2016 je tukaj nastalo 469 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 71 % teh odpadkov. Po deležu obsojenih na 1.000 prebivalcev (3,9) je bila ta regija tretja. V 2016 je bilo tukaj 10.990 kmetijskih gospodarstev; povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bil tukaj peta največja (7,2 ha).[1]

Podravska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
2.170
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
148
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
321.493
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
43,7
Naravni prirast, 2016
- 458
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 1,4
Število učencev, 2016/2017
25.011
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
13,6
Število dijakov, 2016/2017
10.576
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
19,5
Število študentov, 2016/2017
10.889
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 1,6
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
120.480
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
18,5
Število zaposlenih oseb, 2016
115.905
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
20,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
17.149
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
12,5
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.449,99
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
55,6
Število podjetij, 2016
26.125
Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe, 2016
535
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
5.170
BDP na prebivalca, EUR, 2016
16.078
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
79.490
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
3,9
Število prihodov turistov, 2016
276.097
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
51
Število prenočitev turistov, 2016
579.782
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
341
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Podravska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2541&cba=1355.89,1349.99,1350,1449.99,1450,1549.99,1550,1696.05&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Nastali komunalni odpadki, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]