Podravska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Podravska regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Podravska statistična regija
Notranje selitve v podravski statistični regiji, 2014

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Podravska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Največje urbano središče regije je Maribor. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

V podravski statistični regiji je v 2014 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež prebivalcev, starih 0–14 let, je bil v tej regiji eden najnižjih (13,3 %). V 2014 se število prebivalcev v tej regiji skoraj ni spremenilo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –0,4, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa 0,4. Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil v 2014 tukaj najvišji (69,7 %). Odstotek umrlih pred 65. letom je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji (20 %). Med študenti te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanjši (18 %). Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji (14,4 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji (13,1 %), od 2005 pa se je med vsemi regijami zvišala najmanj, za 0,9 odstotne točke.

Ta regija je ustvarila skoraj 13 % nacionalnega BDP, BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji v Sloveniji. V tej statistični regiji je v 2014 delovalo približno 25.000 podjetij, v vsakem je delalo povprečno 4,6 osebe. 20 % stanovanj v regiji je bilo zgrajenih po letu 1991 (3. največji delež med vsemi regijami), v 2014 pa jih je bilo dokončanih 1,6 na 1.000 prebivalcev. V podravski statistični regiji je bilo v 2014 ustvarjenih pol milijona turističnih prenočitev, od teh so jih skoraj dve tretjini ustvarili tuji turisti. V 2014 je v tej regiji nastalo 431 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 67 % teh odpadkov (3. največji delež med vsemi regijami). 72 % odpadne vode je bilo tukaj pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene. Tej regiji je bilo v 2014 namenjenih 22 % vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja v Sloveniji.[1]

Podravska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
2.170
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
148,6
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
322.545
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,5
Naravni prirast, 2014
- 119
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
- 0,4
Število učencev, 2014/2015
24.065
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,5
Število dijakov, 2014/2015
10.995
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,9
Število študentov, 2014/2015
12.022
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
0,0
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
119.013
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
19,5
Število zaposlenih oseb, 2014
99.539
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
21,7
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
20.061
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
14,4
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.404,54
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
54,0
Število podjetij, 2014
25.312
Povprečna površina stanovanj, m2, 31. 12. 2014
78
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
4.828
BDP na prebivalca, EUR, 2014
14.945
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
79.485
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2014
5,1
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
3.712
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
500
Število prenočitev turistov, 2014
500.290
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
321
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Podravska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2541&cba=1355.89,1349.99,1350,1449.99,1450,1549.99,1550,1696.05&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]