Podravska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Podravska regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Podravska statistična regija
Notranje selitve v podravski statistični regiji, 2015

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Podravska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Največje urbano središče regije je Maribor. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

V podravski statistični regiji je v 2015 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež prebivalcev, starih 0–14 let, je bil v tej regiji drugi najnižji v Sloveniji (13,5 %). V 2015 se je število prebivalcev v tej regiji zmanjšalo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,7, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,8. Tako delež otrok, rojenih neporočenim materam (69,6 %), kot odstotek umrlih pred 65. letom (20 %), je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji. Med študenti te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, 21 %, delež študentov, ki so študirali v podravski regiji pa 70 %. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji (13,6 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji (12,3 %), v priemrjavi z letom 2014 se je znižala za 0,8 odstotne točke.

Ta regija je ustvarila skoraj 13 % nacionalnega BDP, BDP na prebivalca pa je bil osmi najnižji v Sloveniji (15.456 EUR na prebivalca). V tej statistični regiji je v 2015 delovalo približno 25.900 podjetij, v vsakem je delalo povprečno 5 oseb. 14 % stanovanj v regiji je bilo zgrajenih med leti 2011 in 2015 (2. največji delež med vsemi regijami), v 2015 pa jih je bilo dokončanih 1,3 na 1.000 prebivalcev. V podravski statistični regiji je bilo v 2015 ustvarjenih več kot 544.000 turističnih prenočitev, od teh so jih več kot dve tretjini ustvarili tuji turisti. V 2015 so v tej regiji zbrali 303 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 70 % teh odpadkov (5. največji delež med vsemi regijami). 72 % odpadne vode je bilo tukaj pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene. Tej regiji je bilo v 2015 namenjenih 20 % vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja v Sloveniji.[1]

Podravska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2017
2.170
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
148,6
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
322.545
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,5
Naravni prirast, 2015
- 560
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
- 1,7
Število učencev, 2015/2016
24.431
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,5
Število dijakov, 2015/2016
10.759
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,9
Število študentov, 2015/2016
11.178
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
- 2,5
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
119.012
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
19,5
Število zaposlenih oseb, 2015
115.021
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
21,7
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
18.828
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
13,6
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.420,30
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
54,8
Število podjetij, 2015
25.873
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015
78
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
4.986
BDP na prebivalca, EUR, 2015
15.456
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
79.485
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
3,6
Število prihodov turistov, 2015
251.982
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
508
Število prenočitev turistov, 2015
544.125
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015
303
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Podravska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2541&cba=1355.89,1349.99,1350,1449.99,1450,1549.99,1550,1696.05&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Nastali komunalni odpadki, statistične regije, Slovenija, 2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]