Podravska regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v podravsko regijo in odselitve iz te regije, 2012

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Podravska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Po podatkih Statističnega urada RS so površine kmetijskih zemljišč v uporabi v podravski regiji (80.500 ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, vodilna pa je ta regija tudi po številu kmetijskih gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila ta regija v letu 2011 na drugem mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji so ustvarile storitvene dejavnosti. V letu 2012 je bila stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te regije med najnižjimi v Sloveniji (53,7-odstotna), stopnja delovne aktivnosti starejših prebivalcev (55–64 let) pa je bila višja od slovenskega povprečja. Po številu dokončanih stanovanj na 1.000 prebivalcev je bila ta regija v letu 2012 na drugem mestu v državi; prevladovale so novogradnje in povečave (99,7 %). V letu 2012 izdana gradbena dovoljenja pa tudi v tej regiji napovedujejo manj gradenj kot v prejšnjih letih; med načrtovanimi stavbami bodo tri od štirih namenjene za bivanje.[1]

Podravska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
2.170
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
148,9
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
323.026
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
42,8
Naravni prirast, 2012
-182
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
-0,6
Število učencev, 2012/2013
23.445
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
13,1
Število dijakov, 2012/2013
11.800
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
17,8
Število študentov, 2012/2013
13.845
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
-0,8
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
115.562
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
17,5
Število zaposlenih oseb, 2012
100.775
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
21,9
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
19.668
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
14,1
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.515
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
53,7
Število podjetij, 2012
22.332
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
77,9
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
4.757
BDP na prebivalca, EUR, 2011
14.732
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
80.516
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
63,6
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
4.279
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
497
Število prenočitev turistov, 2012
556.375
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
315
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]